Document v0056837-11, current version — Adoption on January 26, 2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
26.01.2011
О.М.Любченко

ДОВІДНИК N 56
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.01.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Зміст пільги | Документ | N | Дата |Початок дії | Кінець дії | (**) | Ознака | Коментар | | пільги | | |документа|прийняття | пільги | пільги | Ознака | цільового | | | | | | |документа | | |групування|призначення| | | | | | | | | | пільг | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | | | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020025 |Сума прибутку, що не |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |підлягає оподаткуванню |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |згідно із міжнародними |підприємств" | | | | | | | | | |договорами України. |( 334/94-ВР ), ст. 18 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| | | |Закон України "Про систему|77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | | | |оподаткування" ( 1251-12, | | | | | | | | | | |77/97-ВР ), ст. 19 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020032 |Не включаються до валового|Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |надходять у вигляді |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |міжнародної технічної |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |допомоги, яка надається |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |іншими державами |підпункт 4.2.13 пункту 4.2| | | | | | | | | |відповідно до міжнародних |статті 4 | | | | | | | | | |угод, що набрали чинність | | | | | | | | | | |у встановленому | | | | | | | | | | |законодавством порядку. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020033 |До складу валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.2005 | | B | - | | | |включаються суми коштів |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |або вартість товарів |підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |(робіт, послуг), |283/97-ВР ) | | | | | | | | | |добровільно перераховані | | | | | | | | | | |(передані) протягом | | | | | | | | | | |звітного року до | | | | | | | | | | |Державного бюджету України| | | | | | | | | | |або бюджетів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | | | |неприбуткових організацій,| | | | | | | | | | |визначених у пункті 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), суми | | | | | | | | | | |коштів, що перераховані |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |юридичним особам, у тому |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |числі неприбутковим |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |організаціям - засновникам|України "Про Державний | | | | | | | | | |постійно діючого |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |третейського суду у |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |розмірі, що перевищує два |законодавчих актів | | | | | | | | | |відсотки, але не більше |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |п'яти відсотків |підпункт 5.2.2 пункту 5.2 | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |статті 5 | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | | |року, за винятком внесків,| | | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | | | |підпунктом 5.6.2 | | | | | | | | | | |пункту 5.6 цієї статті, | | | | | | | | | | |та внесків, передбачених | | | | | | | | | | |підпунктом 5.2.17 цього | | | | | | | | | | |пункту. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020034 |Враховується у складі |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |валових витрат сума |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |коштів, перерахованих |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |підприємствами |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |осіб, які постраждали |підпункт 5.2.3 пункту 5.2 | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |статті 5 | | | | | | | | | |катастрофи, на яких працює| | | | | | | | | | |за основним місцем роботи | | | | | | | | | | |не менше 75 відсотків | | | | | | | | | | |таких осіб, цим | | | | | | | | | | |об'єднанням для проведення| | | | | | | | | | |їх благодійної діяльності,| | | | | | | | | | |але не більше | | | | | | | | | | |10 відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку.| | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020035 |Враховуються у складі |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |валових витрат платника |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |податку, основною |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |діяльністю яких є |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |виробництво |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |сільськогосподарської |підпункт 5.2.5 пункту 5.2 | | | | | | | | | |продукції, плата за землю,|статті 5 | | | | | | | | | |що не використовується в | | | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020044 |Якщо об'єкт оподаткування |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 12.06.97 | | A | - | | | |платника податку з числа |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |резидентів за результатами|підприємств" | | | | | | | | | |податкового року має |( 334/94-ВР ), п. 6.1 | | | | | | | | | |від'ємне значення об'єкта |ст. 6; п. 22.13 ст. 22 | | | | | | | | | |оподаткування (з | | | | | | | | | | |урахуванням суми | | | | | | | | | | |амортизаційних | | | | | | | | | | |відрахувань), сума такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення | | | | | | | | | | |підлягає включенню до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |першого календарного | | | | | | | | | | |кварталу наступного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |податкового року. |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | | | | | |Розрахунок об'єкта |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |оподаткування за |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |наслідками півріччя, трьох|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |кварталів та року |( 349-15 ) | | | | | | | | | |здійснюється з урахуванням| | | | | | | | | | |від'ємного значення | | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування | | | | | | | | | | |попереднього року у складі| | | | | | | | | | |валових витрат таких | | | | | | | | | | |податкових періодів | | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до | | | | | | | | | | |повного погашення такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020045 |Якщо протягом звітного |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | H | - | | | |періоду витрати на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |придбання кожного з |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |окремих видів цінних |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |паперів, а також |( 349-15 ), підпункт 7.6.1| | | | | | | | | |деривативів, понесені |пункту 7.6 статті 7 | | | | | | | | | |(нараховані) платником | | | | | | | | | | |податку, перевищують | | | | | | | | | | |доходи, отримані | | | | | | | | | | |(нараховані) від продажу | | | | | | | | | | |(відчуження) цінних | | | | | | | | | | |паперів або деривативів | | | | | | | | | | |такого ж виду протягом | | | | | | | | | | |такого звітного періоду, | | | | | | | | | | |від'ємний фінансовий | | | | | | | | | | |результат переноситься на | | | | | | | | | | |зменшення фінансових | | | | | | | | | | |результатів від операцій з| | | | | | | | | | |цінними паперами або | | | | | | | | | | |деривативами такого ж виду| | | | | | | | | | |майбутніх звітних періодів| | | | | | | | | | |у порядку, визначеному | | | | | | | | | | |статтею 6 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020046 |Балансові збитки від |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |спільної діяльності |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |понесені в попередніх |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |періодах зменшують доходи,|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |отримані від спільної |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |діяльності. |підпункт 7.7.5 пункту 7.7 | | | | | | | | | | |статті 7 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін до | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | | - | - | | |передбачений |Закону України "Про | | | | | | | | | |підпунктом 7.8.2 цього |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |пункту, не справляється |підприємств" ( 349-15 ), | | | | | | | | | |у разі виплати дивідендів |пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7 | | | | | | | | | |у вигляді акцій (часток, | | | | | | | | | | |паїв), емітованих | | | | | | | | | | |(випущених) підприємством,| | | | | | | | | | |яке нараховує дивіденди, | | | | | | | | | | |за умови, що така виплата | | | | | | | | | | |ніяким чином не змінює | | | | | | | | | | |пропорцій (часток) участі | | | | | | | | | | |всіх акціонерів | | | | | | | | | | |(власників) у статутному | | | | | | | | | | |фонді підприємства- | | | | | | | | | | |емітента, незалежно від | | | | | | | | | | |того, чи були такі акції | | | | | | | | | | |(частки, паї) належним | | | | | | | | | | |чином зареєстровані | | | | | | | | | | |(відображені у зміні до |--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------| | | | |статутних документів), чи |Закон України "Про | 398-V |30.112006 | 01.01.2007 | | B | | | | |ні, а також у разі виплат |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |дивідендів на користь |законодавчих актів України| | | | | | | | | |інститутів спільного |з питань оподаткування" | | | | | | | | | |інвестування, а також у |( 398-16 ) | | | | | | | | | |разі виплат дивідендів | | | | | | | | | | |інститутами спільного | | | | | | | | | | |інвестування та у разі | | | | | | | | | | |виплати дивідендів | | | | | | | | | | |платником податку, | | | | | | | | | | |переважна частина доходів | | | | | | | | | | |(більше 90 відсотків) | | | | | | | | | | |якого отримана у вигляді | | | | | | | | | | |дивідендів, сплачених | | | | | | | | | | |юридичними особами - | | | | | | | | | | |резидентами, які | | | | | | | | | | |перебувають під його | | | | | | | | | | |контролем відповідно до | | | | | | | | | | |пункту 1.26 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020056 |Звільняється від |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |підприємств, отриманий від|України "Про оподаткування| | | | | | | | | |продажу на митній |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |території України |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |спеціальних продуктів |підпункт 7.13.1 | | | | | | | | | |дитячого харчування |пункту 7.13 статті 7 | | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | | | |спрямований на збільшення | | | | | | | | | | |обсягів виробництва та | | | | | | | | | | |зменшення роздрібних цін | | | | | | | | | | |таких продуктів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020064 |Створення страхових |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |резервів банківськими |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |установами відносно |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |сукупного розміру боргових|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |вимог банків 40 відсотків |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |до 31.12.99; |підпункти 12.2.3 | | | | | | | | | |30% - до 31.10.2001, |пункту 12.2 статті 12 | | | | | | | | | |20% - до 31.12.2004 року, |та пункт 22.13 статті 22 | | | | | | | | | |10% - починаючи з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |01.01.2005 відноситься на |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | |валові витрати. |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020065 |За зниженою ставкою |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |15 відсотків |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |оподатковуються валові |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |доходи нерезидентів, що не|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |проводять підприємницької |( 283/97-ВР ), пункт 13.1 | | | | | | | | | |діяльності в Україні через|та 13.2 статті 13 | | | | | | | | | |постійне представництво, | | | | | | | | | | |отримані з джерел на | | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020066 |Суми нарахованого податку |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |підприємств - виробників |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |сільськогосподарської |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |продукції зменшується на |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |суму податку на землю, що |( 283/97-ВР ), пункт 14.1 | | | | | | | | | |використовується в |статті 14 | | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020071 |Не включаються до доходів |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | | | H | - | | | |з інших джерел вартість |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), |підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |безоплатно наданих |283/97-ВР ), абзац 2 | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям|пп. 4.1.6 статті 4 | | | | | | | | | |згідно з пунктом 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020081 |Звільняється від |Законом України "Про |1926-III |13.07.2000| 22.08.2000 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |підприємств та організацій|законів України щодо | | | | | | | | | |громадських організацій |оподаткування підприємств | | | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх|та організацій громадських| | | | | | | | | |власністю, отриманий від |організацій інвалідів" | | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |( 1926-14 ) доповнено | | | | | | | | | |послуг), крім підакцизних |пункт 7.12 статті 7 Закону| | | | | | | | | |товарів та прибутку, |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |одержаного від грального |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |бізнесу, де протягом |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |попереднього звітного |підпунктом 7.12.1 | | | | | | | | | |(податкового) періоду | | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які | | | | | | | | | | |мають там основне місце | | | | | | | | | | |роботи, становить не менше| | | | | | | | | | |50 відсотків загальної | | | | | | | | | | |чисельності працюючих за | | | | | | | | | | |умови, що фонд оплати | | | | | | | | | | |праці таких інвалідів | | | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менше | | | | | | | | | | |25 відсотків суми | | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату| | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | | | |мають право застосовувати | | | | | | | | | | |цю пільгу за наявністю | | | | | | | | | | |дозволу на право | | | | | | | | | | |користування такою | | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій| | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи| | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020082 |Не підлягають |Закон України "Про |639/97-ВР| 18.11.97 | 16.12.97 | | B | - | | | |оподаткуванню доходи, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |отримані нерезидентами, у |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |вигляді процентів або |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |доходу (дисконту) на |( 639/97-ВР ), пункт 13.4 | | | | | | | | | |державні цінні папери, |статті 13 | | | | | | | | | |продані (розміщені) | | | | | | | | | | |нерезидентам за межами | | | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | | | |нерезидентів, або | | | | | | | | | | |процентів, сплачених | | | | | | | | | | |нерезидентам за отримані | | | | | | | | | | |Україною позики (кредитні | | | | | | | | | | |або державні зовнішні | | | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | | | |відображаються у | | | | | | | | | | |Державному бюджеті України| | | | | | | | | | |чи кошторисі НБУ. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020083 |Звільняються від |Закон України "Про |639/97-ВР| 18.11.97 | з дня | | B | - | | | |оподаткування доходи, |внесення змін до Закону | | | набрання | | | | | | |одержані від володіння |України "Про оподаткування| | | чинності | | | | | | |державними цінними |прибутку підприємств" | | | пільги | | | | | | |паперами і облігаціями |( 639/97-ВР ), п. 22.16 | | | | | | | | | |місцевих позик, придбаних | | | | | | | | | | |до набрання чинності | | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про оподаткування| | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.98 | | H | - | | | |митним кордоном України |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |сум податку на прибуток за|підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |умови письмового |283/97-ВР ), пункт 19.4 | | | | | | | | | |підтвердження податкового |статті 19 | | | | | | | | | |органу іншої держави щодо | | | | | | | | | | |факту сплати такого | | | | | | | | | | |податку та за наявності | | | | | | | | | | |міжнародного договору | | | | | | | | | | |України про усунення | | | | | | | | | | |подвійного оподаткування | | | | | | | | | | |доходів, ратифікованого | | | | | | | | | | |Верховною Радою України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020184 |Враховується у складі |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | B | - | | | |валових витрат суми коштів|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |або вартість майна, |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |добровільно перераховані |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |(передані) організаціям |( 349-15 ), п. 5.2.17 | | | | | | | | | |роботодавців та їх |статті 5 | | | | | | | | | |об'єднанням, створеним | | | | | | | | | | |відповідно до закону з | | | | | | | | | | |цього питання, у вигляді | | | | | | | | | | |вступних, членських та | | | | | | | | | | |цільових внесків, але не | | | | | | | | | | |більше 0,2 відсотка фонду | | | | | | | | | | |оплати праці платника | | | | | | | | | | |податку у розрахунку за | | | | | | | | | | |звітний рік. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020185 |Від оподаткування податком|Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.2003 | | B | - | | | |на прибуток звільняється |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |інвестиційний дохід, |підприємств" | | | | | | | | | |одержаний страховиками |( 334/94-ВР ) (із | | | | | | | | | |від розміщення коштів |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |резервів страхування життя|24.12.2002 N 349-IV | | | | | | | | | |при виконанні вимог |( 349-15 ), пп. 7.2.3 | | | | | | | | | |пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 |п. 7.2 статті 7) | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020192 |Створення страхових |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |резервів небанківськими |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |фінансовими установами |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |відносно сукупного розміру|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |боргових вимог не більше |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |30% до 31.12.2004 - |підпункт 12.2.3 | | | | | | | | | |починаючи з 01.01.2005 - |пункту 12.2 статті 12 | | | | | | | | | |15% відноситься на валові |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |витрати. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| | |Економічні експерименти | | | | | | | - | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020090 |Чорнобильська АЕС. На |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |період підготовки до |загальні засади подальшої | | | | | | | | | |зняття і зняття з |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |експлуатації енергоблоків |експлуатації | | | | | | | | | |"Чорнобильської АЕС та |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |Укриття" на екологічно |четвертого енергоблока | | | | | | | | | |безпечну систему |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |звільняється від |безпечну систему" | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |( 309-14 ) (пп. 7.13.2 | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо |п. 7.13 ст. 7 Закону | | | | | | | | | |ці кошти використовуються |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |на фінансування робіт з |прибутку підприємств") | | | | | | | | | |підготовки до зняття і |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |зняття Чорнобильської АЕС | | | | | | | | | | |з експлуатації та | | | | | | | | | | |перетворення об'єкта | | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно | | | | | | | | | | |безпечну систему. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020091 |Звільняється від |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |загальні засади подальшої | | | | | | | | | |підприємств, отриманий за |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |рахунок міжнародної |експлуатації | | | | | | | | | |технічної допомоги, яка |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |надається на безоплатній |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |та безповоротній основі |четвертого енергоблока | | | | | | | | | |або за рахунок коштів, які|цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |передбачаються в |безпечну систему" | | | | | | | | | |державному бюджеті як |( 309-14 ) | | | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації | | | | | | | | | | |міжнародної програми - | | | | | | | | | | |Плану здійснення заходів | | | | | | | | | | |на об'єкті "Укриття" |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |відповідно до положень |(пп. 7.13.3 п. 7.13 ст. 7 |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | |Рамкової угоди між |Закону України "Про | | | | | | | | | |Україною та Європейським |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |банком реконструкції та |підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |розвитку ( 996_004 ), |283/97-ВР ), із змінами | | | | | | | | | |для подальшої |і доповненнями | | | | | | | | | |експлуатації, підготовки |від 22.05.2003 N 856-IV) | | | | | | | | | |до зняття і зняття |( 856-15 ) | | | | | | | | | |енергоблоків | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | | |експлуатації, перетворення| | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | | |екологічно безпечну | | | | | | | | | | |систему та забезпечення | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | |персоналу Чорнобильської | | | | | | | | | | |АЕС. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020155 |Враховуються в складі |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 27.10.99 | | B | - | | | |валових витрат суми |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |безоплатним наданням |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |працівникам вугільної |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |промисловості, непрацюючим|підпункт 5.2.11 пункту 5.2| | | | | | | | | |пенсіонерам, які мають |статті 5 | | | | | | | | | |стаж роботи на | | | | | | | | | | |підприємствах галузі не | | | | | | | | | | |менш як 10 років на | | | | | | | | | | |підземних роботах або не | | | | | | | | | | |менш як 20 років на | | | | | | | | | | |поверхні, інвалідам з | | | | | | | | | | |числа осіб, що під час | | | | | | | | | | |роботи на цих | | | | | | | | | | |підприємствах отримали | | | | | | | | | | |каліцтво або професійні | | | | | | | | | | |захворювання, а також | | | | | | | | | | |сім'ям працівників | | | | | | | | | | |вугільної промисловості, | | | | | | | | | | |що загинули на | | | | | | | | | | |виробництві, які отримують| | | | | | | | | | |пенсію в разі втрати | | | | | | | | | | |годувальника, вугілля на | | | | | | | | | | |побутові потреби за | | | | | | | | | | |нормами, що встановлюються| | | | | | | | | | |у порядку, визначеному | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020158 |Втрати бюджету від |Закон України "Про |1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | H | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |розподіл продукції, а | | | | | | | | | | |саме: якщо об'єкт | | | | | | | | | | |оподаткування інвестора за|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |результатами звітного |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | |періоду має від'ємне |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |значення (з урахуванням |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |суми амортизаційних |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |відрахувань), дозволяється| | | | | | | | | | |відповідне зменшення | | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування | | | | | | | | | | |наступного періоду, а |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |також кожного з наступних |Закон України "Про угоди |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |періодів, без обмеження |про розподіл продукції" | | | | | | | | | |строку перенесення на |( 1039-14 ) | | | | | | | | | |наступні періоди для цілей| | | | | | | | | | |оподаткування, до повного | | | | | | | | | | |погашення від'ємного | | | | | | | | | | |значення об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020159 |Втрати бюджету від |Закон України "Про |1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |розподіл продукції, а |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |саме: за рахунок |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | |збільшення витрат при |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |встановленні угодою норм |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |амортизації (включаючи |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |амортизацію витрат, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |пов'язаних з видобутком |Закон України "Про угоди |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |корисних копалин) вищих |про розподіл продукції" | | | | | | | | | |від норм, передбачених |( 1039-14 ) | | | | | | | | | |чинним законом з | | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020160 |Втрати бюджету від |Закон України "Про |1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |розподіл продукції, а |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |саме: не підлягає |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | |утриманню податок на |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |репатріацію доходів |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |іноземного інвестора, |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | | отриманих від діяльності |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |за угодою про розподіл |Закон України "Про угоди |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |продукції. |про розподіл продукції" | | | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020162 |Враховується у складі |Закон України "Про охорону|1805-III |08.06.2000| 01.01.2003 | | B | - |Зміна редакції | | |валових витрат суми коштів|культурної спадщини" | | | | | | | | | |або вартість майна, |( 1805-14 ) | | | | | | | | | |добровільно перераховані |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(передані) для цільового |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| | | | | | | |використання з метою |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |охорони культурної |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |спадщини установам науки, |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |освіти, культури, |( 349-15 ) | | | | | | | | | |заповідникам, музеям, у |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |розмірі, що перевищує два |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | | | | | |відсотки, але не більше |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |десяти відсотків |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |попереднього звітного |( 1957-15 ), пп. 5.2.13 | | | | | | | | | |періоду. |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2245-IV |16.12.2004| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про охорону | | | | | | | | | | |культурної спадщини" | | | | | | | | | | |( 2245-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2518-VI | 2518-VI | 12.10.2010 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |щодо охорони культурної | | | | | | | | | | |спадщини" ( 2518-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020166 |Податок на прибуток, |Закон України "Про |1969-III |21.09.2000| 10.10.2000 | | H | - | | | |передбачений у |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |пункті 10.1 цієї статті, |законодавчих актів України| | | | | | | | | |не справляється із суми |з метою запровадження | | | | | | | | | |перевищення доходів над |державного контролю за | | | | | | | | | |витратами, пов'язаними з |здійсненням лотерейної | | | | | | | | | |випуском та проведенням |діяльності" ( 1969-14 ) | | | | | | | | | |державних лотерей. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | | |пп. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020168 |Не включаються до валового|Законом України "Про |1926-III |13.07.2000| 22.08.2000 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |надаються у вигляді |законів України щодо | | | | | | | | | |безповоротної допомоги |оподаткування підприємств | | | | | | | | | |громадським організаціям |та організацій громадських| | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам|організацій інвалідів" | | | | | | | | | |і організаціям, що |( 1926-14 ) доповнено | | | | | | | | | |визначені пунктом 7.12 |пункт 4.2 статті 4 Закону | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | | |підпунктом 4.2.16 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020170 |До складу валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | | | B | - | | | |включаються суми витрат, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |пов'язаних з розвідкою |підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |(дорозвідкою) та |283/97-ВР ) | | | | | | | | | |облаштуванням нафтових та | | | | | | | | | | |газових родовищ (за | | | | | | | | | | |винятком витрат на | | | | | | | | | | |спорудження будь-яких | | | | | | | | | | |свердловин, що |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |використовуються для |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | |розробки нафтових та |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |газових родовищ, а також |України "Про Державний | | | | | | | | | |інших витрат, пов'язаних з|бюджет України на | | | | | | | | | |придбанням (виготовленням)|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |основних фондів, які |законодавчих актів | | | | | | | | | |підлягають амортизації на |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |умовах статті 8 цього |пп. 5.2.16 п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | | |Закону) ( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020171 |Будь-які витрати на |Законом України "Про |2712-III |20.09.2001| 01.01.2002 | | B | - | | | |розвідку (до розвідку), |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |облаштування та розробку |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |будь-яких запасів |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |(родовищ) корисних копалин|( 2712-14 ) пункт 9.1 | | | | | | | | | |(за винятком витрат, |викладено у новій редакції| | | | | | | | | |передбачених у | | | | | | | | | | |підпункті 5.2.16 | | | | | | | | | | |пункту 5.2 статті 5 цього | | | | | | | | | | |Закону) ( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |включаються до окремої | | | | | | | | | | |групи витрат платника | | | | | | | | | | |податку, на балансі якого | | | | | | | | | | |перебувають такі запаси | | | | | | | | | | |(родовища), та | | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020178 |Не включаються до валового|Закону України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 26.12.2001 | | H | - | | | |доходу кошти спільного |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |інвестування, а саме |підприємств" ( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |кошти, залучені від |283/97-ВР ) | | | | | | | | | |інвесторів інститутів |(із змінами, ЗУ від | | | | | | | | | |спільного інвестування |29.11.2001 N 2831 | | | | | | | | | |(ІСІ), доходи від |( 2831-14 ), пп. 4.2.8 | | | | | | | | | |здійснення операцій з |п. 4.2 статті 4) | | | | | | | | | |активами ІСІ та доходи, | | | | | | | | | | |нараховані за активами | | | | | | | | | | |ІСІ, а також кошти, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |залучені від власників |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | | | | | |сертифікатів фондів |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю, |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |доходи від здійснення |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |операцій з активами фондів|( 1957-15 ) | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю та | | | | | | | | | | |доходи, нараховані за | | | | | | | | | | |активами фондів операцій з| | | | | | | | | | |нерухомістю, створених | | | | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020182 |Кошти, одержані юридичними|Указ Президента України; | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | B | - | | | |особами, включаючи |Угода про створення | | | | | | | | | |українські наукові |Українського науково- | | | | | | | | | |організації, у зв'язку з |технологічного центру | | | | | | | | | |проектами та діяльністю |(УТНЦ) ( 202/94 ) | | | | | | | | | |Центру, не підлягають | | | | | | | | | | |оподаткуванню або іншим | | | | | | | | | | |зборам з боку уряду | | | | | | | | | | |України чи будь-яких його | | | | | | | | | | |органів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020186 |Такі гранти будуть |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002| 11.02.2003 | | B | - | | | |звільнені Українською |Європейським | | | | | | | | | |Стороною від сплати мита, |співтовариством про | | | | | | | | | |будь-яких митних зборів, |наукове та технологічне | | | | | | | | | |податків на прибуток, а |співробітництво | | | | | | | | | |також від сплати всіх |( 994_194, 368-15 ) | | | | | | | | | |інших аналогічних податків|від 4 липня 2002 року | | | | | | | | | |і зборів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020188 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про |334/94-ВР| | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - | | | |2015 року звільняється від|оподаткування прибутку | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |підприємств" | | | | | | | | | |видавництв, видавничих |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.7 | | | | | | | | | |організацій, підприємств |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | | | |поліграфії, отриманий ними|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |від діяльності з |Закон України "Про | 601-IV | | 01.01.2004 | | | | | | |виготовлення на території |державну підтримку | | | | | | | | | |України книжкової |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |продукції, крім продукції |Україні" ( 601-15 ) | | | | | | | | | |еротичного характеру. Суми|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |коштів, вивільнених у |Закон України "Про | 1300-IV | | 01.01.2004 | | | | | | |зв'язку з наданням |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |податкових пільг, |законів України щодо | | | | | | | | | |спрямовуються суб'єктом |державної підтримки | | | | | | | | | |господарської діяльності -|книговидавничої справи в | | | | | | | | | |платником податків на |Україні" ( 1300-15 ) | | | | | | | | | |переоснащення видавничо- |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |поліграфічної бази, |Закон України "Про | 2505-IV | | 01.01.2005 | | | | | | |розроблення і |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |запровадження новітніх |України "Про Державний | | | | | | | | | |технологій, розширення |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |виробництва книжкової |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |продукції в порядку, |законодавчих актів | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |Міністрів України. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI | | 01.01.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" ( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020189 |З метою реалізації |Угода між Кабінетом |N 1194-IV|18.09.2003| 17.09.2003 | | B | - | | | |положень цієї Угоди |Міністрів України і Урядом| | | | | | | | | |обладнання, матеріали |Турецької Республіки про | | | | | | | | | |(крім підакцизних |технічне і фінансове | | | | | | | | | |товарів), фінансові |співробітництво від | | | | | | | | | |ресурси, роботи та |14 листопада 2002 року | | | | | | | | | |послуги, які |( 792_030, 1194-15 ) | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою | | | | | | | | | | |Стороною та | | | | | | | | | | |використовуватимуться | | | | | | | | | | |українськими реципієнтами | | | | | | | | | | |в рамках цієї Угоди | | | | | | | | | | |( 792_030 ), | | | | | | | | | | |звільнятимуться | | | | | | | | | | |від будь-яких податків, | | | | | | | | | | |мит, зборів (крім митних | | | | | | | | | | |зборів, які сплачуються | | | | | | | | | | |українськими реципієнтами)| | | | | | | | | | |або інших податкових | | | | | | | | | | |зобов'язань, | | | | | | | | | | |які стягуються або можуть | | | | | | | | | | |бути стягнені на території| | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020190 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004| 25.05.2004 | | B | - | | | |мит, внутрішніх податків |ратифікацію Угоди (у формі| | | | | | | | | |та інших фіскальних |обміну нотами) між | | | | | | | | | |зборів, які можуть |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |стягуватися в Україні |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |стосовно постачання |про надання японського | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |культурного гранту на | | | | | | | | | |японськими громадянами |постачання освітлювального| | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020191 |З метою сприяння |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003| 19.11.2004 | | B | Цільове | | | |реалізації проектів у |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |рамках цієї Угоди |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |( 380_026 ) все |України та Урядом | | | | | | | | | |обладнання, матеріали |Італійської Республіки про| | | | | | | | | |(крім підакцизних) та |технічне співробітництво" | | | | | | | | | |послуги, що необхідні для |( 1335-15 ), стаття 4 | | | | | | | | | |їх впровадження і | | | | | | | | | | |ввозяться на митну | | | | | | | | | | |територію України, | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |податків, зборів та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, | | | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| | |Пільги з оподаткування | | | | | | | | | | |неприбуткових установ і | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020193 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, |абзац "а", "б", "е", "ж" | | | | | | | | | |які надходять безоплатно |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |або у вигляді |пункту 7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |безповоротної фінансової |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |допомоги чи добровільних |10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | |пожертвувань. |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020194 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів. |абзац "а", "б", "г", "д", | | | | | | | | | | |"е", "є", "ж" | | | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | | |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 29.11.2001 N 2866-III | | | | | | | | | | |( 2866-14 ), ЗУ від | | | | | | | | | | |10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020195 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, |абзац "а" | | | | | | | | | |які надходять до таких |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |неприбуткових організацій |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |як компенсація вартості |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |отриманих державних |від 24.12.2002 N 349-IV) | | | | | | | | | |послуг. |( 349-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020196 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді дотацій або |абзац "а", "б", "в", "г", | | | | | | | | | |субсидій, отриманих з |"д" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |державного або місцевого |пункту 7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |бюджетів, державних |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |цільових фондів або у |24.12.2002 N 349-IV) | | | | | | | | | |межах благодійної, у тому |( 349-15 ) | | | | | | | | | |числі гуманітарної | | | | | | | | | | |допомоги чи технічної | | | | | | | | | | |допомоги, що надаються | | | | | | | | | | |таким неприбутковим | | | | | | | | | | |організаціям відповідно до| | | | | | | | | | |умов міжнародних | | | | | | | | | | |договорів, згода на | | | | | | | | | | |обов'язковість яких надана| | | | | | | | | | |Верховною Радою України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020197 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, |абзац "б", "г" | | | | | | | | | |які надходять |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям|пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |від проведення їх основної|(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |діяльності, з урахуванням |від 29.11.2001 N 2866-III)| | | | | | | | | |положень пп. 7.11.11 |( 2866-14 ) | | | | | | | | | |п. 7.11 статті 7 Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020198 |Від оподаткування |Закон України ""Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 22.05.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи у |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |вигляді коштів, які |підприємств" | | | | | | | | | |надходять до кредитних |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |спілок та пенсійних фондів|абзац "в" | | | | | | | | | |у вигляді внесків на |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |недержавне пенсійне |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |забезпечення або внесків | | | | | | | | | | |на інші потреби, | | | | | | | | | | |передбачені | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020199 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 30.07.2004 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді доходів від |абзац "в" | | | | | | | | | |здійснення операцій з |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |активами (у тому числі |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |пасивних доходів) |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |недержавних пенсійних |від 01.07.2004 N 1957-IV) | | | | | | | | | |фондів та кредитних |( 1957-15 ) | | | | | | | | | |спілок, за пенсійними | | | | | | | | | | |вкладами (внесками), | | | | | | | | | | |рахунками учасників | | | | | | | | | | |фондів банківського | | | | | | | | | | |управління відповідно до | | | | | | | | | | |закону з цих питань. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020200 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 16.12.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді разових або |абзац "д" | | | | | | | | | |періодичних внесків |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |засновників та членів. |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | | |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 18.11.97 N 639/97-ВР) | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020201 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 22.05.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді будь-яких інших |абзац "е" | | | | | | | | | |доходів від надання |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |культових послуг. |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020202 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді внесків, коштів |абзац "є" | | | | | | | | | |або майно, які надходять |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |таким неприбутковим |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |організаціям для |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |забезпечення потреб їх |від 29.11.2001 N 2866-III)| | | | | | | | | |основної діяльності. |( 2866-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020203 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді доходів |абзац "ж" | | | | | | | | | |неприбуткових організацій,|підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |отриманих у вигляді |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |членських внесків. |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020204 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 27.08.2009 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді відрахувань коштів|абзац "ж" | | | | | | | | | |підприємств, установ, |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |організацій на культурно- |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |масову, фізкультурну й |(із внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |оздоровчу роботу. |від 10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020205 |Не сплачується податок на |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.01.2005 | | Z | Цільове | | | |прибуток із доходів |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових організацій,|підприємств" | | | | | | | | | |отриманих у вигляді |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |коштів або майна, |пп. 7.11.14 статті 7 (із | | | | | | | | | |одержаних як третейський |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |збір чи на покриття інших |25.03.2005 N 2505-IV) | | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |вирішенням спору | | | | | | | | | | |третейським судом | | | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | | | |Суми коштів або вартість | | | | | | | | | | |майна, перерахованих | | | | | | | | | | |(переданого) юридичним | | | | | | | | | | |особам, у тому числі | | | | | | | | | | |неприбутковим | | | | | | | | | | |організаціям - | | | | | | | | | | |засновникам постійно | | | | | | | | | | |діючого третейського суду,| | | | | | | | | | |як третейський збір чи на | | | | | | | | | | |покриття інших витрат, | | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням | | | | | | | | | | |спору третейським судом | | | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | | | |включаються до складу | | | | | | | | | | |витрат платників податків | | | | | | | | | | |у повному обсязі. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| | |Спеціальний режим | | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020150 |Технопарки. Суми податку |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.99 | 01.012000 | | B | Цільове | | | |на прибуток, одержаного |спеціальний режим | | | | | |призначення| | | |при реалізації проектів |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків, |технологічних парків" | | | | | | | | | |нараховані у порядку, |( 991-14 ) | | | | | | | | | |встановленому Законом | | | | | | | | | | |України "Про оподаткування| | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |технологічні парки, їх | | | | | | | | | | |учасники та спільні |--------------------------+---------+----------+------------+------------| | | | | |підприємства не |Закон України "Про | 3333-IV |12.01.2006| 01.02.2006 | 01.01.2015 | | | | | |перераховують до бюджету, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |а зараховують на |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |режим інноваційної | | | | | | | | | |використовують зазначені |діяльності технологічних | | | | | | | | | |суми виключно на наукову |парків" та інших законів | | | | | | | | | |та науково-технічну |України" ( 3333-15 ), | | | | | | | | | |діяльність, розвиток |абзац 4 та 5 ст. 7, ст. 8 | | | | | | | | | |власних науково- | | | | | | | | | | |технологічних і дослідно- | | | | | | | | | | |експериментальних баз. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020206 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |механізми та матеріали, |Урядом України та Урядом | | | | | | | | | |які ввозяться в Україну, |Японії про технічне | | | | | | | | | |Уряд України звільняє |співробітництво та | | | | | | | | | |таке обладнання, механізми|грантову допомогу" | | | | | | | | | |та матеріали від податків,|( 1969-15 ), ст. VII | | | | | | | | | |у тому числі від мит та | | | | | | | | | | |інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів. У випадку, коли| | | | | | | | | | |ЛСА надає обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали, | | | | | | | | | | |які придбаються в | | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали | | | | | | | | | | |від податків, у тому числі| | | | | | | | | | |від податку на додану | | | | | | | | | | |вартість та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020207 |До валових витрат |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.03.2006 | | Z | - | | | |включаються суми коштів |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |або вартість майна, |підприємств" | | | | | | | | | |спрямовані як фінансова |( 334/94-ВР ), пп. 5.2.18 | | | | | | | | | |допомога на виробництво |ст. 5 | | | | | | | | | |та/або демонстрування |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |національних фільмів. |Закон України "Про | 3317-IV |12.01.2006| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про телебачення і| | | | | | | | | | |радіомовлення" ( 3317-15 )| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020208 |До валових витрат |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2006 | | Z | - | | | |включаються витрати |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |платника податку, |підприємств" | | | | | | | | | |пов'язані з професійною |( 334/94-ВР ), пп. 5.4.2 | | | | | | | | | |підготовкою, навчанням, |ст. 5 | | | | | | | | | | перепідготовкою або |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |підвищенням кваліфікації |Закон України "Про | 2229-IV |14.12.2004| | | | | | | |осіб. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |(у сфері вищої освіти)" | | | | | | | | | | |( 2229-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020209 |Валові витрати підприємств|Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.04.2005 | | Z | - | | | |суднобудівної |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |промисловості, понесені |підприємств" | | | | | | | | | |ними у зв'язку з |( 334/94-ВР ), пп. 11.2.4 | | | | | | | | | |виконанням контрактів на |та пп. 11.3.7 ст. 11 | | | | | | | | | |виготовлення (побудову) | | | | | | | | | | |морських, річкових суден, | | | | | | | | | | |включають до складу | | | | | | | | | | |валових витрат у | | | | | | | | | | |податковому періоді, на | | | | | | | | | | |який припадає дата | | | | | | | | | | |збільшення валових | | | | | | | | | | |доходів, передбачена | | | | | | | | | | |підпунктом 11.3.7 | | | | | | | | | | |пункту 11.3 статті 11 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). Суми |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |авансових платежів та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |попередньої оплати, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |отримані підприємствами |України "Про Державний | | | | | | | | | |суднобудівної |бюджет України на | | | | | | | | | |промисловості від |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |замовників морських, |законодавчих актів | | | | | | | | | |річкових суден включаються|України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |до складу валових доходів | | | | | | | | | | |таких підприємств за датою| | | | | | | | | | |підписання акта про | | | | | | | | | | |передачу морських, | | | | | | | | | | |річкових суден замовнику, | | | | | | | | | | |за умови цільового | | | | | | | | | | |використання вказаних | | | | | | | | | | |коштів у порядку, | | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020210 |Установи кримінально- |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | | | H | - | | | |виконавчої системи та їх |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємства, які |підприємств" | | | | | | | | | |використовують працю |( 334/94-ВР ), п. 2.4 | | | | | | | | | |спецконтингенту, |ст. 2 | | | | | | | | | | спрямовують доходи, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |отримані від діяльності, |Закон України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | 01.12.97 | | | | | | |визначеної Державним |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |департаментом України з |України "Про оподаткування| | | | | | | | | |питань виконання покарань,|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |на фінансування |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |господарської діяльності | | | | | | | | | | |таких установ та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |підприємств, з включенням |Закон України "Про | 2377-IV |20.01.2005| | | | | | | |сум таких доходів до |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |відповідних кошторисів їх |законодавчих актів | | | | | | | | | |фінансування, затверджених|України" ( 2377-15 ) | | | | | | | | | |Державним департаментом | | | | | | | | | | |України з питань виконання| | | | | | | | | | |покарань. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020122 |Київміськбуд. Кошти, |Закон України "Про |1694-III |20.04.2000| 14.01.2006 | 01.01.2011 | Z | - | | | |внесені платниками |проведення експерименту в | | | | | | | | | |податку на рахунки |житловому будівництві на | | | | | | | | | |учасників фондів |базі холдингової компанії | | | | | | | | | |банківського управління |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |або за договорами |( 1674-14, 1694-14 ) | | | | | | | | | |пенсійних вкладів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |включаються до складу |Закону України "Про |283/97-ВР| 22.05.97 | | | | | | | |валових витрат платника |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |податку в розмірі, що не |підприємств" | | | | | | | | | |перевищує 10 відсотків |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |його валового доходу за |п. 22.25 ст. 22 | | | | | | | | | |звітний період. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020211 |Не включаються до складу |Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 |334/94-ВР| 28.12.94 | | | B | - | - | | |валового доходу суми |статті 4 Закону "Про | | | | | | | | | |одержаного платником |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |податку емісійного доходу.|підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Зміни, внесені Законом | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |України "Про внесення змін| | | | | | | | | | |до деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" ( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020212 |Не включаються до складу |Підпункт 4.2.15 пункту 4.2|334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2007 | | A | - | - | | |валового доходу: вартість |статті 4 Закону "Про | | | | | | | | | |основних фондів, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |безоплатно отриманих |підприємств" | | | | | | | | | |платником податку з метою |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |здійснення їх експлуатації| | | | | | | | | | |у випадках, передбачених | | | | | | | | | | |законодавством: якщо такі | | | | | | | | | | |основні фонди отримані за | | | | | | | | | | |рішенням органів | | | | | | | | | | |центральної виконавчої | | | | | | | | | | |влади; у разі отримання | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | | | |підприємствами об'єктів | | | | | | | | | | |енергопостачання, газо- і | | | | | | | | | | |теплозабезпечення, | | | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | | | |відповідно до рішень | | | | | | | | | | |місцевих органів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виконавчої влади та |Зміни, внесені Законом | 398-V |30.11.2006| | | | | | | |виконавчих органів рад, |України "Про внесення змін| | | | | | | | | |прийнятих у межах їх |до деяких законодавчих | | | | | | | | | |повноважень; у разі |актів України з питань | | | | | | | | | |отримання підприємствами |оподаткування" ( 398-16 ) | | | | | | | | | |комунальної власності | | | | | | | | | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | | |інфраструктури, зазначених| | | | | | | | | | |у підпункті 5.4.9 | | | | | | | | | | |пункту 5.4 статті 5 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), що | | | | | | | | | | |перебували на балансі | | | | | | | | | | |інших підприємств та | | | | | | | | | | |утримувалися за їх | | | | | | | | | | |рахунок. Основні фонди, що| | | | | | | | | | |отримуються у випадках, | | | | | | | | | | |передбачених цим | | | | | | | | | | |підпунктом, приймаються на| | | | | | | | | | |баланс за ринковою | | | | | | | | | | |(оціночною) вартістю і з | | | | | | | | | | |метою оподаткування не | | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020213 |До складу валових витрат |Підпункт 5.2.18 пункту 5.2|334/94-ВР| 28.12.94 | | | B | Цільове | - | | |включаються: суми коштів |статті 5 Закону "Про | | | | | |призначення| | | |або вартість майна, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |добровільно перераховані |підприємств" | | | | | | | | | |(передані) для цільового |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |використання з метою | | | | | | | | | | |виробництва національних |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |фільмів (у тому числі |Зміни, внесені Законом | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |анімаційних) та |України "Про внесення змін| | | | | | | | | |аудіовізуальних творів на |до деяких законодавчих | | | | | | | | | |користь резидентів, але не|актів України з питань | | | | | | | | | |більше 10 відсотків |оподаткування" ( 398-16 ) | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | | |попереднього податкового | | | | | | | | | | |періоду. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020214 |Українская сторона |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007| 03.07.2007 | | B | Цільове | | | |звільняє Виконавчі органи |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |(іноземний державний |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |орган, іноземне державне |України і Урядом | | | | | | | | | |або приватне підприємство,|Королівства Данія про | | | | | | | | | |будь-яку державну або |технічне і фінансове | | | | | | | | | |приватну організацію) від |співробітництво" | | | | | | | | | |податку на доходи або |( 948-16 ), пп. "b" п. 3 | | | | | | | | | |будь-яких інших прямих |ст. 2 | | | | | | | | | |податків чи платежів, | | | | | | | | | | |пов'язаних із заробітною | | | | | | | | | | |платою, що виплачуються їм| | | | | | | | | | |з датських фондів та | | | | | | | | | | |джерел за їхні послуги в | | | | | | | | | | |межах України в рамках | | | | | | | | | | |цієї Угоди ( 208_012 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020215 |Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008| 18.07.2008 | | A | Цільове | | | |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |організації чи інші |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |юридичні особи, які |України та Урядом | | | | | | | | | |найняті або фінансуються |Королівства Швеція про | | | | | | | | | |Шведською стороною для |загальні умови технічного | | | | | | | | | |виконання завдань в |та фінансового | | | | | | | | | |Україні в рамках |співробітництва" | | | | | | | | | |технічного та фінансового |( 320-17 ), п. 4 | | | | | | | | | |співробітництва між |статті 7 Угоди ( 752_051 )| | | | | | | | | |Шведською та Українською | | | | | | | | | | |сторонами, які не є | | | | | | | | | | |резидентами України | | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | | |податків та подібних | | | | | | | | | | |зборів із прибутку | | | | | | | | | | |компаній, товарообігу чи | | | | | | | | | | |на будь-яких аналогічних | | | | | | | | | | |підставах, а також з | | | | | | | | | | |заробітної плати й | | | | | | | | | | |винагород, що виплачені | | | | | | | | | | |Шведською стороною за їхні| | | | | | | | | | |послуги в рамках | | | | | | | | | | |проекту/програми | | | | | | | | | | |технічного і фінансового | | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020216 |За умови дотримання |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | A | Цільове | | | |положень попереднього |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |розділу всі платежі |Урядом України та | | | | | | | | | |підрядникам за контрактами|Європейським банком | | | | | | | | | |надання Технічної допомоги|реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |звільняються від будь-яких|про співробітництво та | | | | | | | | | |податків або будь-яких |діяльність постійного | | | | | | | | | |інших зборів чи |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, що |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |стягуються Україною або на|розділ 8.02, стаття 8 | | | | | | | | | |території України, такою |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | |мірою, якою ці платежі | | | | | | | | | | |фінансуються за рахунок | | | | | | | | | | |грантових коштів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020217 |Вартість послуг, що |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | A | Цільове | | | |надаються в рамках |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |Технічної допомоги, та |Урядом України та | | | | | | | | | |вартість усіх Грантових |Європейським банком | | | | | | | | | |коштів звільняються від |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |податку на прибуток |про співробітництво та | | | | | | | | | |підприємств, що стягується|діяльність постійного | | | | | | | | | |Україною або на території |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |України, та не |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |становитимуть, чи |розділ 8.03, стаття 8 | | | | | | | | | |вважатимуться такими, що |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | |становлять оподатковувану | | | | | | | | | | |вигоду або оподатковуваний| | | | | | | | | | |дохід організації, яка | | | | | | | | | | |може одержати прямі або | | | | | | | | | | |непрямі вигоди від такої | | | | | | | | | | |Технічної допомоги або | | | | | | | | | | |Грантових коштів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020219 |Звільняється від |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 17.03.2009 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |державних підприємств |підприємств" | | | | | | | | | |"Міжнародний дитячий центр|( 334/94-ВР ), пп. 7.13.8 | | | | | | | | | |"Артек" і "Український |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | | | |дитячий центр "Молода | | | | | | | | | | |гвардія" від провадження | | | | | | | | | | |діяльності з оздоровлення | | | | | | | | | | |та відпочинку дітей. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020220 |Протягом строку дії норм |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2010 | 01.01.2015 | B | | | | |ратифікованих Верховною |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |Радою України міжнародних |підприємств" | | | | | | | | | |договорів (угод) України з|( 334/94-ВР ), п. 22.24 | | | | | | | | | |питань космічної |ст. 22 | | | | | | | | | |діяльності щодо створення | | | | | | | | | | |космічної техніки | | | | | | | | | | |(включаючи агрегати, | | | | | | | | | | |системи та їх | | | | | | | | | | |комплектуючі для космічних| | | | | | | | | | |комплексів, космічних | | | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | | | | |апаратів та наземних | | | | | | | | | | |сегментів космічних | | | | | | | | | | |систем), але не пізніше | | | | | | | | | | |1 січня 2015 року, | | | | | | | | | | |податковий період, за | | | | | | | | | | |який визначаються | | | | | | | | | | |податкові зобов'язання з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |податку на прибуток, |Про внесення змін до | 1342-VI | 28.12.94 | | | | | | | |дорівнює одному звітному |деяких законів України з | | | | | | | | | |календарному року для |питань космічної | | | | | | | | | |резидентів - суб'єктів |діяльності ( 1342-17 ) | | | | | | | | | |космічної діяльності, які | | | | | | | | | | |отримали ліцензію на право| | | | | | | | | | |її здійснення та беруть | | | | | | | | | | |участь у виконанні таких | | | | | | | | | | |договорів (угод). При | | | | | | | | | | |цьому норми амортизації, | | | | | | | | | | |встановлені | | | | | | | | | | |підпунктом 8.6.1 | | | | | | | | | | |пункту 8.6 статті 8 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |застосовуються до | | | | | | | | | | |балансової вартості | | | | | | | | | | |основних фондів у | | | | | | | | | | |розрахунку на такий | | | | | | | | | | |звітний календарний рік. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020221 |Тимчасово, |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2010 | 01.01.2020 | B | Цільове | | | |до 1 січня 2020 року, |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |звільняється від |підприємств" | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.9 | | | | | | | | | |підприємств, отриманий | | | | | | | | | | |ними від господарської | | | | | | | | | | |діяльності з видобування | | | | | | | | | | |та використання газу | | | | | | | | | | |(метану) вугільних | | | | | | | | | | |родовищ, яка здійснюється | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | |України "Про газ (метан) | | | | | | | | | | |вугільних родовищ" | | | | | | | | | | |( 1392-17 ). Суми коштів,| | | | | | | | | | |вивільнених у зв'язку з | | | | | | | | | | |наданням податкової |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |пільги, спрямовуються |Закон України "Про газ | 1392-VI |21.05.2009| | | | | | | |платником податку на |(метан) вугільних родовищ"| | | | | | | | | |збільшення обсягів |( 1392-17 ), пп. 2 п. 2 | | | | | | | | | |виробництва, переоснащення|р. VII | | | | | | | | | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | |бази, запровадження | | | | | | | | | | |новітніх технологій, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |пов'язаних з діяльністю з |Закон України "Про | 1391-VI |21.05.2009| | | | | | | |видобування та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |використання газу (метану)|законів України щодо | | | | | | | | | |вугільних родовищ. |сприяння виробництву та | | | | | | | | | |Порядок цільового |використанню біологічних | | | | | | | | | |використання вивільнених |видів палива" | | | | | | | | | |від оподаткування коштів |( 1391-17 ), п. 6 р. I | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020222 |Тимчасово, строком на |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2010 | 01.01.2020 | A | - | | | |10 років, починаючи з |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |1 січня 2010 року |підприємств" | | | | | | | | | |звільняється від |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.10| | | | | | | | | |оподаткування прибуток |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виробників біопалива, |Закон України "Про газ | 1392-VI |21.05.2009| | | | | | | |отриманий від продажу |(метан) вугільних родовищ"| | | | | | | | | |біопалива. |( 1392-17 ), пп. 2 п. 2 | | | | | | | | | | |р. VII | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1391-VI |21.05.2009| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |сприяння виробництву та | | | | | | | | | | |використанню біологічних | | | | | | | | | | |видів палива" | | | | | | | | | | |( 1391-17 ), п. 6 р. I | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020223 |Тимчасово, строком на |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2010 | 01.01.2020 | A | - | | | |10 років, починаючи з |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |1 січня 2010 року |підприємств" | | | | | | | | | |звільняється від |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.11| | | | | | | | | |оподаткування прибуток |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |підприємств, отриманий |Закон України "Про газ | 1392-VI |21.05.2009| | | | | | | |ними від діяльності з |(метан) вугільних родовищ"| | | | | | | | | |одночасного виробництва |( 1392-17 ), пп. 2 п. 2 | | | | | | | | | |електричної і теплової |р. VI | | | | | | | | | |енергії та/або виробництва|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |теплової енергії з |Закон України "Про | 1391-VI |21.05.2009| | | | | | | |використанням біологічних |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |видів палива. |законів України щодо | | | | | | | | | | |сприяння виробництву та | | | | | | | | | | |використанню біологічних | | | | | | | | | | |видів палива" | | | | | | | | | | |( 1391-17 ), п. 6 р. I | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |11020224 |Тимчасово, строком на |Закон України "Про |334/94-ВР| 28.12.94 | 01.01.2010 | 01.01.2020 | B | Цільове | | | |10 років, починаючи з |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |1 січня 2010 року |підприємств" | | | | | | | | | |звільняється від |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.11| | | | | | | | | |оподаткування: прибуток | | | | | | | | | | |виробників техніки, | | | | | | | | | | |обладнання, устаткування, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | визначених статтею 7 |Закон України "Про газ | 1392-VI |21.05.2009| | | | | | | |Закону України "Про |(метан) вугільних родовищ"| | | | | | | | | |альтернативні види палива"|( 1392-17 ), пп. 2 п. 2 | | | | | | | | | |( 1391-14 ), для |р. VII | | | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | | | | |реконструкції технічних та| | | | | | | | | | |транспортних засобів, у |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |тому числі самохідних |Закон України "Про | 1391-VI |21.05.2009| | | | | | | |сільськогосподарських |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |машин, та енергетичних |законів України щодо | | | | | | | | | |установок, що споживають |сприяння виробництву та | | | | | | | | | |біологічні види палива, |використанню біологічних | | | | | | | | | |одержаний від продажу |видів палива" | | | | | | | | | |зазначених техніки, |( 1391-17 ), п. 6 р. I | | | | | | | | | |обладнання та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |устаткування, що були |Закону України "Про |1391-XIV |14.01.2000| | | | | | | |вироблені на території |альтернативні види палива"| | | | | | | | | |України. Суми коштів, |( 1391-14 ) | | | | | | | | | |вивільнених у зв'язку з | | | | | | | | | | |наданням податкової | | | | | | | | | | |пільги, спрямовуються | | | | | | | | | | |платником податку на | | | | | | | | | | |здешевлення вартості | | | | | | | | | | |продукції. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З | | | | | | | | | | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ | | | | | | | | | | |ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ | | | | | | | | | | |САМОХІДНИХ МАШИН І | | | | | | | | | | |МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |12020010 |Від сплати податку |Закон України "Про податок|1963-XII | 11.12.91 | | | B | - |Нова редакція | | |звільняються: г) особи, |з власників транспортних | | | | | | |Закону "Про | | |які згідно із |засобів та інших | | | | | | |податок з | | |законодавством є |самохідних машин і | | | | | | |власників | | |платниками фіксованого |механізмів" ( 1963-12 ) | | | | | | |транспортних | | |сільськогосподарського |(із змінами та | | | | | | |засобів та | | |податку, - за трактори |доповненнями), ст. 4 | | | | | | |інших | | |колісні (код 8701, крім |п. "г" | | | | | | |самохідних | | |сідельних тягачів - код |--------------------------+---------+----------+------------| | | |машин і | | |8701 02) та вантажні |Закон України "Про | 427-V |06.12.2006| 01.01.2007 | | | |механізмів" | | |автомобілі (код 8704). |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |реєстрації транспортних | | | | | | | | | | |засобів" ( 427-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |12020011 |Від сплати податку |Закон України "Про податок|1963-XII | 11.12.91 | | | B | - | | | |звільняються: ґ) державні |з власників транспортних | | | | | | | | | |підприємства "Міжнародний |засобів та інших | | | | | | | | | |дитячий центр "Артек" і |самохідних машин і | | | | | | | | | |"Український дитячий центр|механізмів" ( 1963-12 ) | | | | | | | | | |"Молода гвардія" - за |(із змінами та | | | | | | | | | |автомобілі, призначені для|доповненнями), ст. 4 | | | | | | | | | |перевезення не менш як |п. "г" | | | | | | | | | |10 осіб, включаючи водія |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(код 8702). |Закон України "Про | 906-VI |03.02.2009| 17.03.2009 | | | | | | | |державну підтримку та | | | | | | | | | | |особливості функціонування| | | | | | | | | | |дитячих центрів "Артек" і | | | | | | | | | | |"Молода гвардія" | | | | | | | | | | |( 906-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |12020012 |Ставка податку з власників|Закон України "Про податок|1963-XII | 11.12.91 | | 01.01.2016 | B | - |Зміни до | | |визначених цим Законом |з власників транспортних | | | | | | |редакції | | |( 1963-12 ) об'єктів |засобів та інших | | | | | | |Закону | | |оподаткування, які |самохідних машин і | | | | | | |( 1963-12 ) | | |відповідно до чинного |механізмів" ( 1963-12 ) | | | | | | | | | |законодавства оснащені |(із змінами та | | | | | | | | | |обладнанням, що дозволяє |доповненнями) | | | | | | | | | |використовувати як паливо |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |моторне стиснутий або |Закон України "Про | 1075-VI |05.03.2009| 01.07.2009 | | | | | | |скраплений газ, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |альтернативні види |України "Про податок з | | | | | | | | | |рідкого та газового |власників транспортних | | | | | | | | | |палива - застосовується з |засобів та інших | | | | | | | | | |коефіцієнтом 0,5. |самохідних машин і | | | | | | | | | | |механізмів" щодо ставок | | | | | | | | | | |податку" ( 1075-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТЕЖАХ ЗА | | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13035000 |Пільги, що надані |Закон України "Про систему|1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |місцевими органами влади у|оподаткування" | | | | | | | | | |межах сум, що надходять до|( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |їх бюджетів по платі за | | | | | | | | | | |користування надрами. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідники |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |(крім історико- |(із змінами і | | | | | | | | | |культурних). |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: вітчизняні |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |дослідні господарства |(із змінами і | | | | | | | | | |науково-дослідних установ |доповненнями), п. 2 ст. 12| | | | | | | | | |і навчальних закладів | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | |профілю та професійно- | | | | | | | | | | |технічних училищ. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050024 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: органи |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |державної влади та органи |(із змінами і | | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050025 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: органи |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |прокуратури. |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050026 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: заклади, |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |установи та організації, |(із змінами і | | | | | | | | | |які повністю утримуються |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |за рахунок бюджету (за | | | | | | | | | | |винятком військових |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |формувань, утворених |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | |відповідно до законів |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України, крім Збройних Сил|України "Про плату за | | | | | | | | | |України та Державної |землю" ( 665-15 ), пункт 3| | | | | | | | | |прикордонної служби | | | | | | | | | | |України). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050027 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |спеціалізовані санаторії |(із змінами і | | | | | | | | | |для реабілітації хворих, |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |які повністю утримуються | | | | | | | | | | |за рахунок коштів | | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050028 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | | | B | - | | | |земельного податку дитячі |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |(із змінами і | | | | | | | | | |оздоровчі заклади України.|доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050030 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: громадські |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |організації інвалідів |(із змінами і | | | | | | | | | |України. |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |земельні ділянки |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |державних, колективних і |(із змінами і | | | | | | | | | |фермерських господарств, |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |які зайняті молодими | | | | | | | | | | |садами, ягідниками та | | | | | | | | | | |виноградниками до вступу | | | | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | | | |також гібридними | | | | | | | | | | |насадженнями, | | | | | | | | | | |генофондовими колекціями | | | | | | | | | | |та розсадниками | | | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | | | |насаджень. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані|за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |релігійні організації, що |(із змінами і | | | | | | | | | |не займаються |доповненнями), п. 5 ст. 12| | | | | | | | | |підприємницькою | | | | | | | | | | |діяльністю. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050031 |Не справляється плата: |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |сільськогосподарські |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |угіддя зон радіоактивно |(із змінами і | | | | | | | | | |забруднених територій, |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |визначених статтею 2 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |правовий режим території, | | | | | | | | | | |що зазнала радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи"| | | | | | | | | | |( 791а-12 ) (зон | | | | | | | | | | |відчуження, безумовного | | | | | | | | | | |(обов'язкового) | | | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | | | |добровільного відселення і| | | | | | | | | | |посиленого | | | | | | | | | | |радіоекологічного | | | | | | | | | | |контролю), і хімічно | | | | | | | | | | |забруднені | | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | | |угіддя, на які | | | | | | | | | | |запроваджено обмеження | | | | | | | | | | |щодо ведення сільського | | | | | | | | | | |господарства. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050032 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі, що перебувають у |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |тимчасовій консервації або|(із змінами і | | | | | | | | | |у стадії |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | |освоєння. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050007 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі державних |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |сортовипробувальних |(із змінами і | | | | | | | | | |станцій і сортодільниць, |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |які використовуються для | | | | | | | | | | |випробування сортів | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050008 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі дорожнього |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |господарства автомобільних|(із змінами і | | | | | | | | | |доріг загального |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |користування. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050009 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі кладовищ. |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |Республіки Крим, обласні, |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |міські, селищні та |(із змінами і | | | | | | | | | |сільські Ради можуть |доповненнями), ч. 3 ст. 12| | | | | | | | | |встановлювати пільги щодо | | | | | | | | | | |плати за землю: часткове | | | | | | | | | | |звільнення на певний | | | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | | | |земельного податку лише за| | | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | | | |зараховуються до їх | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050011 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |вітчизняні заклади |(із змінами і | | | | | | | | | |культури, які повністю |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |утримуються за рахунок |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |коштів державного або |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |місцевих бюджетів. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13055000 |Пільги, що надані |Закон України "Про систему|1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |місцевими органами влади |оподаткування" | | | | | | | | | |по земельному податку у |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |межах сум, що надходять до| | | | | | | | | | |їх бюджетів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050036 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | - | | |звільняються: підприємства|за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |та організації громадських|(із змінами і | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які|доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і | | | | | | | | | | |є їх власністю, де | | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які | | | | | | | | | | |мають там основне місце | | | | | | | | | | |роботи, становить протягом| | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | | |періоду не менше | | | | | | | | | | |50 відсотків середньо | | | | | | | | | | |облікової чисельності | | | | | | | | | | |штатних працівників | | | | | | | | | | |облікового складу за рік, | | | | | | | | | | |і за умови, що фонд | | | | | | | | | | |оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом попереднього | | | | | | | | | | |звітного періоду не менше |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |25 відсотків суми |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |загальних витрат на оплату|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |праці, що відносяться до |законодавчих актів України| | | | | | | | | |складу валових витрат |щодо професійної і | | | | | | | | | |виробництва (обігу). |трудової реабілітації | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та |інвалідів" ( 2960-15 ) | | | | | | | | | |організації інвалідів | | | | | | | | | | |мають право застосовувати | | | | | | | | | | |цю пільгу за наявністю | | | | | | | | | | |дозволу на право | | | | | | | | | | |користування такою | | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій| | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи| | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050046 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються новостворені |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |фермерські господарства |(із змінами і | | | | | | | | | |протягом трьох років, а в |доповненнями), п. 25 | | | | | | | | | |трудонедостатніх населених|ст. 12 | | | | | | | | | |пунктах - п'яти років з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |часу передачі їм земельної|Закон України, п. 3 | 973-IV |19.06.2003| 01.08.2003 | | | | | | |ділянки у власність. |ст. 38, "Про фермерське | | | | | | | | | | |господарство" ( 973-15 ) | | | | | | | | | | |(частину першу ст. 12 | | | | | | | | | | |Закону України "Про плату | | | | | | | | | | |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |доповнено пунктом 25 | | | | | | | | | | |згідно із Законом України | | | | | | | | | | |від 19.06.2003 р. | | | | | | | | | | |N 973-IV) ( 973-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050047 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі дитячих санаторно- |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |курортних, фізкультурно- |(із змінами і | | | | | | | | | |спортивних та оздоровчих |доповненнями), ч. 2 ст. 12| | | | | | | | | |закладів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050049 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |земельного податку на |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |період дії Закону України |(із змінами і | | | | | | | | | |"Про фіксований |доповненнями), п. 20 | | | | | | | | | |сільськогосподарський |ст. 12 | | | | | | | | | |податок" ( 320-14 ) | | | | | | | | | | |власники земельних |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |ділянок, земельних |Закон України "Про |2271-III |08.02.2001| 02.03.2001 | | | | | | |часток (паїв) |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |та землекористувачі за |України "Про плату за | | | | | | | | | |умови передачі земельних |землю" ( 665-15 ), | | | | | | | | | |ділянок та земельних |п. 3 (частину першу | | | | | | | | | |часток (паїв) в оренду |ст. 12 доповнено п. 20 | | | | | | | | | |платнику фіксованого |згідно із Законом України | | | | | | | | | |сільськогосподарського |від 08.02.2001 | | | | | | | | | |податку. |N 2271-III) ( 2271-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050050 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади науки, |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |які повністю утримуються |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |за рахунок коштів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |державного або місцевих |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |бюджетів. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050051 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади освіти,|( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |які повністю утримуються |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |за рахунок коштів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |державного або місцевих |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |бюджетів. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050052 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади охорони|( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |здоров'я, які повністю |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |утримуються за рахунок |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |коштів державного або |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |місцевих бюджетів. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050053 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |соціального забезпечення, |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |які повністю утримуються |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |за рахунок коштів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |державного або місцевих |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |бюджетів. |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050054 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |фізичної культури та |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |спорту, які повністю |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |утримуються за рахунок |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | |коштів державного або |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050056 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Збройні |за землю" | | | | | | | | | |Сили України, які повністю|( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |бюджету. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | | | |землю" ( 665-15 ), пункт 3| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050057 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Прикордонні|за землю" | | | | | | | | | |війська України, які |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |рахунок бюджету. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | | | |землю" ( 665-15 ), | | | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050059 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | | | H | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |оздоровчі заклади |доповненнями), п. 3 ст. 12| | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні | | | | | | | | | | |установи громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які| | | | | | | | | | |утримуються за рахунок | | | | | | | | | | |коштів державного або | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | |Зазначені санаторно- | | | | | | | | | | |курортні та оздоровчі | | | | | | | | | | |заклади громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |реабілітаційні установи |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |громадських організацій |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |інвалідів мають право |законодавчих актів України| | | | | | | | | |застосовувати цю пільгу за|щодо професійної і | | | | | | | | | |наявністю дозволу на право|трудової реабілітації | | | | | | | | | |користування такою |інвалідів" ( 2960-15 ), | | | | | | | | | |пільгою, який надається |п. 3 | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій| | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи| | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050061 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються історико- |за землю" | | | | | | | | | |культурні заповідники. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050062 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються національні |за землю" | | | | | | | | | |природні парки. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050063 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заказники |за землю" | | | | | | | | | |(крім мисливських). |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050064 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються регіональні |за землю" | | | | | | | | | |ландшафтні парки. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050065 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються ботанічні |за землю" | | | | | | | | | |сади. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050066 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються дендрологічні|за землю" | | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050067 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються зоологічні |за землю" | | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050068 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються пам'ятники |за землю" | | | | | | | | | |природи. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050069 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідні |за землю" | | | | | | | | | |урочища. |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050070 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються парки - |за землю" | | | | | | | | | |пам'ятки садово-паркового |( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |мистецтва. |доповненнями), п. 1 ст. 12| | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050071 |Від земельного податку |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані|за землю" | | | | | | | | | |благодійні організації, що|( 2535-12 ) (із змінами і | | | | | | | | | |не займаються |доповненнями), п. 5 ст. 12| | | | | | | | | |підприємницькою | | | | | | | | | | |діяльністю. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050072 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | | | B | - | | | |земельного податку |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |підприємства, установи, |(із змінами і | | | | | | | | | |організації, громадські |доповненнями), п. 4 ст. 12| | | | | | | | | |організації фізкультурно- | | | | | | | | | | |спортивної спрямованості, | | | | | | | | | | |у тому числі аероклуби та | | | | | | | | | | |авіаційно-спортивні клуби | | | | | | | | | | |Товариства сприяння | | | | | | | | | | |обороні України, - за | | | | | | | | | | |земельні ділянки, на яких | | | | | | | | | | |розміщені спортивні | | | | | | | | | | |споруди, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |проведення всеукраїнських,| | | | | | | | | | | міжнародних змагань та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |навчально-тренувального |Закон України "Про | 1104-VI |05.03.2009| 01.04.2009 | | | | | | |процесу збірних команд |внесення зміни до ст. 12 | | | | | | | | | |України з видів спорту та |Закону України "Про плату | | | | | | | | | |підготовки спортивного |за землю" ( 1104-17 ) | | | | | | | | | |резерву, бази олімпійської| | | | | | | | | | |та паралімпійської | | | | | | | | | | |підготовки, перелік яких | | | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України за умови| | | | | | | | | | |спрямування відповідних | | | | | | | | | | |сум земельного податку на | | | | | | | | | | |розвиток фізичної культури| | | | | | | | | | |і спорту за напрямами і в | | | | | | | | | | |порядку, визначеними | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050073 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.2010 | 01.01.2015 | B | | | | |земельного податку |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |протягом дії норм |(із змінами і | | | | | | | | | |ратифікованих Верховною |доповненнями), п. 26 | | | | | | | | | |Радою України міжнародних |ст. 12 | | | | | | | | | |договорів (угод) України з| | | | | | | | | | |питань космічної | | | | | | | | | | |діяльності щодо створення | | | | | | | | | | |космічної техніки | | | | | | | | | | |(включаючи агрегати, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |системи та їх |Закон України "Про | 1342-VI |19.05.2009| | | | | | | |комплектуючі для космічних|внесення змін до статті 12| | | | | | | | | |комплексів, космічних |Закону України "Про плату | | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних |за землю" ( 756-15, | | | | | | | | | |апаратів та наземних |1342-17 ) | | | | | | | | | |сегментів космічних | | | | | | | | | | |систем), але не пізніше | | | | | | | | | | |1 січня 2015 року, | | | | | | | | | | |резиденти - суб'єкти | | | | | | | | | | |космічної діяльності, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |які отримали ліцензію на |Постанова Кабінету | 1389 |25.11.2009| | | | | | | |право її здійснення |Міністрів України | | | | | | | | | |та беруть участь |( 1389-2009-п ) | | | | | | | | | |у реалізації таких | | | | | | | | | | |договорів (угод) - за | | | | | | | | | | |земельні ділянки | | | | | | | | | | |виробничого призначення | | | | | | | | | | |згідно з переліком | | | | | | | | | | |( 1389-2009-п ), який | | | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |13050074 |До 1 січня 2016 року |Частина перша статті 12 | 1814-VI |20.01.2010| 01.07.2010 | 31.12.2015 | B | | НОВА | | |звільняються від сплати |Закону України "Про плату | | | | | | | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |суб'єкти літакобудування, |( 2535-12 ) доповнена | | | | | | | | | |що підпадають під дію |пунктом 27 відповідно до | | | | | | | | | |норм статті 2 Закону |п. 3 статті 3 Закону | | | | | | | | | |України "Про розвиток |України від 20.01.2010 | | | | | | | | | |літакобудівної |N 1814-VI ( 1814-17 ) | | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | | | |( 2660-14 ), земельні | | | | | | | | | | |ділянки яких безпосередньо| | | | | | | | | | |використовуються для цілей| | | | | | | | | | |виробництва кінцевої | | | | | | | | | | |продукції, а саме: | | | | | | | | | | |літальних апаратів, їх | | | | | | | | | | |корпусів, двигунів, | | | | | | | | | | |включаючи місця, | | | | | | | | | | |призначені для їх | | | | | | | | | | |зберігання (склади, | | | | | | | | | | |ангари, місця для | | | | | | | | | | |відстоювання), посадково- | | | | | | | | | | |злітні смуги, а також | | | | | | | | | | |місця, в яких розташовано | | | | | | | | | | |пункти заправки | | | | | | | | | | |(дозаправки) моторних | | | | | | | | | | |літальних апаратів та | | | | | | | | | | |контролю над польотами. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | | | |ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010049 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і доповнень | | | | | |призначення| | | |( 840_295 ), згідно Закону|до Закону Української РСР | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів Америки | | | | | | | | | | |про гуманітарне і техніко-| | | | | | | | | | |економічне співробітництво| | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010050 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і доповнень | | | | | |призначення| | | |( 840_007 ), згідно Закону|до Закону Української РСР | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів Америки | | | | | | | | | | |щодо надання допомоги | | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також запобігання| | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010051 |Звільнення від сплати |Закон України "Про |32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | Цільове | - | | |податку учасників Угоди |внесення змін і доповнень | | | | | |призначення| | | |( 276_730 ), згідно Закону|до Закону Української РСР | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова Угода| | | | | | | | | | |між Урядом України та | | | | | | | | | | |Урядом ФРН про | | | | | | | | | | |консультування і технічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010053 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | Цільове | - | | |податку учасників Угоди |внесення змін і доповнень | | | | | |призначення| | | |( 997_014 ), згідно Закону|до Закону Української РСР | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про | | | | | | | | | | |загальні умови і механізм | | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | |виробничої кооперації | | | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | | | |держав - учасниць СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010066 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |оподаткування ПДВ операції|на додану вартість" | | | | | | | | | |з випуску (емісії), |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.1 | | | | | | | | | |розміщення у будь-які |п. 3.2 | | | | | | | | | |форми управління та | | | | | | | | | | |продажу (погашення, | | | | | | | | | | |викупу) за кошти цінних | | | | | | | | | | |паперів, що випущені в | | | | | | | | | | |обіг (емітовані) | | | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької| | | | | | | | | | |діяльності, Національним | | | | | | | | | | |банком України, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |Міністерством фінансів |Закон України ( 977-14 ) | 977 | 15.07.99 | | | | | | | |України, органами | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування | | | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | | | |включаючи інвестиційні та | | | | | | | | | | |іпотечні сертифікати, | | | | | | | | | | |сертифікати фонду | | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю, | | | | | | | | | | |деривативи, а також | | | | | | | | | | |корпоративні права, | | | | | | | | | | |виражені в інших, ніж | | | | | | | | | | |цінні папери, формах; |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |обміну зазначених цінних |Закон України ( 2831-14 ) | 2831 |29.11.2000| | | | | | | |паперів та корпоративних | | | | | | | | | | |прав, виражених в інших, | | | | | | | | | | |ніж цінні папери, формах, | | | | | | | | | | |на інші цінні папери; | | | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на| | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а | | | | | | | | | | |також діяльності з | | | | | | | | | | |управління активами (у | | | | | | | | | | |тому числі пенсійними |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |активами, фондами |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |банківського управління), |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відповідно до закону. |України "Про Державний | | | | | | | | | |Норми цього підпункту не |бюджет України на | | | | | | | | | |застосовуються до операцій|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |з продажу бланків |законодавчих актів | | | | | | | | | |дорожніх, банківських та |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |особистих чеків, цінних |розділ 2 | | | | | | | | | |паперів, розрахункових та | | | | | | | | | | |платіжних документів, | | | | | | | | | | |пластикових | | | | | | | | | | |(розрахункових) карток. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010067 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | див. |передачі майна у схов |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.2 | | | | | | | | |коментар!|(відповідальне |п. 3.2, абз. 1, 2 | | | | | | | | | |зберігання), а також у |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |лізинг (оренду), крім |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003| | | | | | | |передачі у фінансовий |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |лізинг та повернення майна|України "Про податок на | | | | | | | | | |із схову (відповідального |додану вартість" | | | | | | | | | |зберігання) його власнику,|( 469-15 ) | | | | | | | | | |а також майна, попередньо |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |переданого в лізинг |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |(оренду) лізингодавцю |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(орендодавцю), крім |України "Про Державний | | | | | | | | | |переданого у фінансовий |бюджет України на | | | | | | | | | |лізинг. |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010068 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |нарахування та сплати |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.2 | | | | | | | | | |процентів або комісій у |п. 3.2, абз. 3 | | | | | | | | | |складі орендного | | | | | | | | | | |(лізингового) платежу у | | | | | | | | | | |межах договору фінансового| | | | | | | | | | |лізингу в сумі, що не | | | | | | | | | | |перевищує подвійну |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |облікову ставку |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003| | | | | | | |Національного банку |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України, встановлену на |України "Про податок на | | | | | | | | | |день нарахування таких |додану вартість" | | | | | | | | | |процентів (комісій) за |( 469-15 ) | | | | | | | | | |відповідний проміжок часу,| | | | | | | | | | |розраховану від вартості | | | | | | | | | | |об'єкта лізингу, наданого | | | | | | | | | | |у межах такого договору |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |фінансового лізингу; по |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |об'єкту фінансового |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |лізингу, оціненого в |України "Про Державний | | | | | | | | | |іноземній валюті, сплата |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |процентів, з метою |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |оподаткування визначається|законодавчих актів | | | | | | | | | |у гривнях по курсу валют, |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |визначеного Національним |розділ 2 | | | | | | | | | |банком України на момент | | | | | | | | | | |сплати. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010069 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | див. |передачі майна у заставу |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.2 | | | | | | | | |коментар |(іпотеку) позикодавцю |п. 3.2, абз. 4 | | | | | | | | | |(кредитору) та/або у | | | | | | | | | | |забезпечення іншої дійсної| | | | | | | | | | |вимоги кредитора, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |повернення такого майна |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |із застави (іпотеки) його |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |власнику після закінчення |України "Про Державний | | | | | | | | | |дії відповідного договору,|бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |якщо місце такої передачі |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |(повернення) знаходиться |законодавчих актів | | | | | | | | | |на митній території |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |України. |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010071 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |грошових виплат основної |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.2 | | | | | | | | | |суми консолідованої |п. 3.2 | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості | | | | | | | | | | |та процентів, нарахованих | | | | | | | | | | |на неї, об'єднання та/або | | | | | | | | | | |купівлі (продажу) | | | | | | | | | | |консолідованої іпотечної |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |заборгованості, заміною |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |однієї частки |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |консолідованої іпотечної |України "Про Державний | | | | | | | | | |заборгованості на іншу, |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |або поверненням |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |(зворотним викупом) такої |законодавчих актів | | | | | | | | | |консолідованої іпотечної |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |заборгованості відповідно |розділ 2 | | | | | | | | | |до закону резидентом або | | | | | | | | | | |на його користь. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010072 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг із |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.3 | | | | | | | | | |страхування, |п. 3.2 | | | | | | | | | |співстрахування або |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |перестрахування особами, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |які мають ліцензію на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |здійснення страхової |України "Про Державний | | | | | | | | | |діяльності відповідно до |бюджет України на | | | | | | | | | |закону, а також пов'язаних|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |з такою діяльністю послуг |законодавчих актів | | | | | | | | | |страхових (перестрахових) |України" | | | | | | | | | |брокерів та страхових |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |агентів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010073 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | див. |обігу валютних цінностей |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.4 | | | | | | | | |коментар |(у тому числі національної|п. 3.2 | | | | | | | | | |та іноземної валюти), | | | | | | | | | | |банківських металів, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |банкнотів та монет |Закон України ( 977-14 ) | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |Національного банку | | | | | | | | | | |України, за винятком тих, | | | | | | | | | | |що використовуються для | | | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою| | | | | | | | | | |оподаткування яких є |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |продажна вартість, |Закон України ( 1969-14 ) |1969-III |21.09. 00 | | | | | | | |випуску, обігу та | | | | | | | | | | |погашення білетів | | | | | | | | | | |державних лотерей, | | | | | | | | | | |запроваджених за | | | | | | | | | | |ліцензією Міністерства | | | | | | | | | | |фінансів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010074 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.5 | | | | | | | | | |інкасації, розрахунково- |п. 3.2, абз. 1 | | | | | | | | | |касового обслуговування, | | | | | | | | | | |залучення, розміщення та | | | | | | | | | | |повернення коштів за |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |договорами позики, |Закон України | 550/97 | 26.09.97 | | | | | | | |депозиту, вкладу (у тому |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |числі пенсійного), | | | | | | | | | | |управління коштами та | | | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | | | | |(корпоративними правами та| | | | | | | | | | |деривативами), доручення, |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |надання, управління і |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |переуступки фінансових |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |кредитів, кредитних |України "Про Державний | | | | | | | | | |гарантій і банківських |бюджет України на | | | | | | | | | |поручительств особою, що |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |надала такі кредити, |законодавчих актів | | | | | | | | | |гарантії або |України" | | | | | | | | | |поручительства. |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010075 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |торгівлі за грошові кошти |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.5 | | | | | | | | | |або цінні папери борговими|п. 3.2, абз. 2 | | | | | | | | | |зобов'язаннями, за | | | | | | | | | | |винятком операцій з |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |інкасації боргових вимог |Закон України ( 977-14 ) | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |та факторингу | | | | | | | | | | |(факторингових) операцій, | | | | | | | | | | |крім факторингових | | | | | | | | | | |операцій, якщо об'єктом | | | | | | | | | | |боргу є валютні цінності, | | | | | | | | | | |цінні папери, у тому |--------------------------+---------+----------| | | | | | | |числі компенсаційні папери|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |(сертифікати), |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |інвестиційні сертифікати, |України "Про Державний | | | | | | | | | |іпотечні сертифікати з |бюджет України на | | | | | | | | | |фіксованою дохідністю, |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |житлові чеки, земельні |законодавчих актів | | | | | | | | | |бони та деривативи. |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010076 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |оплати вартості державних |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.6 | | | | | | | | | |платних послуг, які |п. 3.2 | | | | | | | | | |надаються фізичним або | | | | | | | | | | |юридичним особам органами | | | | | | | | | | |виконавчої влади і | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування | | | | | | | | | | |та обов'язковість | | | | | | | | | | |отримання (поставка) яких | | | | | | | | | | |встановлюється | | | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | | | |отримання ліцензії | | | | | | | | | | |(дозволу), сертифікатів у | | | | | | | | | | |вигляді зборів, державного| | | | | | | | | | |мита тощо. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010077 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 21.08.99 | | H | - |(***) | | Увага, |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |Розрахунок | | див. |виплат у грошовій формі |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.7 | | | | | | |суми пільги не | |коментар |заробітної плати (іншим |п. 3.2 | | | | | | |проводиться | | |прирівняним до неї |--------------------------+---------+----------| | | | |(п. 4.1.10 | | |виплатам), а також пенсій,|Закон України "Про | 977-XIV | 15.07.99 | | | | |Правил обліку | | |стипендій, субсидій, |внесення змін до деяких | | | | | | |ПДВ, | | |дотацій за рахунок |законів України з метою | | | | | | |( z0939-04 ) | | |бюджетів або Пенсійного |стимулювання інвестиційної| | | | | | |затверджених | | |фонду України чи фондів |діяльності" | | | | | | |наказом ДПА | | |загальнообов'язкового |( 977-14 ), п. 1 | | | | | | |України, | | |соціального страхування |--------------------------+---------+----------| | | | |Державного | | |(крім тих, що надаються у |Закон України "Про |1523-III |02.03. 00 | | | | |комітету | | |майновій формі). |внесення змін до деяких | | | | | | |статистики | | | |законодавчих актів України| | | | | | |України від | | | |з питань оподаткування" | | | | | | |23.07.2004 | | | |( 1523-14 ), пп. 3.2 | | | | | | |N 419/453 | | | |--------------------------+---------+----------| | | | |( z0938-04 ) | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |(зі змінами | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |та | | | |України "Про Державний | | | | | | |доповненнями). | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010078 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподаткування операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки за компенсацію |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.8 | | | | | | | | | |сукупних валових активів |п. 3.2 | | | | | | | | | |платника податку (з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |урахуванням вартості |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | | |гудвілу) іншому платнику |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |податку. |законів України з метою | | | | | | | | | | |стимулювання інвестиційної| | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | |( 977-14 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010080 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки вітчизняних |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.1 | | | | | | | | | |продуктів дитячого |п. 5.1 | | | | | | | | | |харчування молочними | | | | | | | | | | |кухнями та | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | |магазинами і куточками, | | | | | | | | | | |які виконують функції | | | | | | | | | | |роздаточних пунктів, у | | | | | | | | | | |порядку і за переліком | | | | | | | | | | |продуктів, встановленими | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010081 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки (передплати) |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.2 | | | | | | | | | |періодичних видань |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | |друкованих засобів масової|--------------------------+---------+----------| | | | | | | |інформації, крім видань |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000| | | | | | | |еротичного характеру, та |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |доставки таких періодичних|Закону України "Про | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |податок на додану | | | | | | | | | |масової інформації на |вартість" ( 1460-14 ) | | | | | | | | | |митній території України. |--------------------------+---------+----------| | | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010082 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки книжок, крім |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.2 | | | | | | | | | |видань еротичного |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | |характеру. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000| | | | | | | | |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" ( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010083 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки учнівських |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.2 | | | | | | | | | |зошитів, підручників та |п. 5.1 | | | | | | | | | |навчальних посібників |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |українського виробництва, |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000| | | | | | | |словників українсько- |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |іноземної або іноземно- |Закону України "Про | | | | | | | | | |української мови. |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" ( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010084 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.3 | | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | | | |дитячими музичними та | | | | | | | | | | |художніми школами, школами| | | | | | | | | | |мистецтв, будинками | | | | | | | | | | |культури; послуг з | | | | | | | | | | |дошкільного виховання, | | | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | | |вищої освіти закладами, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |які мають спеціальний |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |поставку таких послуг, |України "Про Державний | | | | | | | | | |незалежно від їх |бюджет України на | | | | | | | | | |організаційно-правового |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |статусу та форми |законодавчих актів | | | | | | | | | |власності, згідно з |України" | | | | | | | | | |переліком таких послуг, |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |визначеним Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України, а також| | | | | | | | | | |послуг з розміщення учнів | | | | | | | | | | |або студентів в інтернатах| | | | | | | | | | |або гуртожитках. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010085 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з: |на додану вартість" | | | | | | |з 01.01.2007 | | |поставки товарів |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.4 | | | | | | |відповідно до | | |спеціального призначення |п. 5.1 | | | | | | |Закону України | | |для інвалідів за | | | | | | | |від 14.12.2006 | | |переліком, встановленим | | | | | | | |N 463-V | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |( 463-16 ) | | |України, уповноваженому | | | | | | | | | | |органу державної |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виконавчої влади, у тому |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | |числі легкових автомобілів|внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |для інвалідів, з їх |Закону України "Про | | | | | | | | | |оплатою за рахунок коштів |податок на додану | | | | | | | | | |державного чи місцевих |вартість" ( 463-16 ) | | | | | | | | | |бюджетів, а також операції| | | | | | | | | | |з їх безоплатної передачі | | | | | | | | | | |інвалідам у випадках, | | | | | | | | | | |визначених | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010086 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг з виплати |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.5 | | | | | | | | | |і доставки пенсій із |п. 5.1 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | | | | | |страхування, пенсійних | | | | | | | | | | |виплат за недержавним | | | | | | | | | | |пенсійним забезпеченням, | | | | | | | | | | |страхових виплат (у тому |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |числі ануїтетів) за |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |договорами довгострокового|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |страхування життя, з |України "Про Державний | | | | | | | | | |банківських пенсійних |бюджет України на | | | | | | | | | |рахунків, за пенсійними |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |вкладами, а також грошової|законодавчих актів | | | | | | | | | |допомоги населенню, яка |України" | | | | | | | | | |надається за рахунок |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |бюджету відповідно до | | | | | | | | | | |затверджених соціальних | | | | | | | | | | |програм. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010087 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |з поставки послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.6 | | | | | | | | | |реєстрації актів |п. 5.1 | | | | | | | | | |громадянського стану | | | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | | |уповноваженими | | | | | | | | | | |здійснювати таку | | | | | | | | | | |реєстрацію згідно із | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010088 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Увага! З | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |30.12.2005 | | |поставки (у тому числі |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.7 | | | | | | |внесено зміни | | |аптечними закладами) |п. 5.1 | | | | | | |до переліку | | |зареєстрованих та |--------------------------+---------+----------+------------| | | |лікарських | | |допущених до застосування |Постанова Кабінету | 1949 |17.12.2003| | | | |засобів та | | |в Україні лікарських |Міністрів України "Про | | | | | | |виробів | | |засобів та виробів |перелік лікарських засобів| | | | | | |медичного | | |медичного призначення за |та виробів медичного | | | | | | |призначення | | |переліком, що щорічно |призначення, операції з | | | | | | |відповідно до | | |визначається Кабінетом |продажу яких звільняються | | | | | | |постанови КМУ | | |Міністрів України до 1 |від обкладення податком на| | | | | | |від 30.12.2005 | | |вересня року, попереднього|додану вартість" | | | | | | |N 1303 | | |звітному. Якщо у такий |( 1949-2003-п ) | | | | | | |( 1303-2005-п )| | |строк перелік не |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |встановлено, діє перелік |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 30.12.2005 | | | | | | |минулого року. |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 1303 |30.12.2005| | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |внесення змін до постанови| | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | | | | | | | |від 17 грудня 2003 р. | | | | | | | | | | |N 1949" ( 1303-2005-п ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010089 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг з охорони |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.8 | | | | | | | | | |здоров'я згідно з |п. 5.1 | | | | | | | | | |переліком ( 1602-98-п ), |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |встановленим Кабінетом |Постанова Кабінету | 1602 | 05.10.98 | | | | | | | |Міністрів України, |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |закладами охорони |послуги з охорони | | | | | | | | | |здоров'я, які мають |здоров'я, операції з | | | | | | | | | |спеціальний дозвіл |надання яких закладами | | | | | | | | | |(ліцензію) на поставку |охорони здоров'я, які | | | | | | | | | |таких послуг. |мають спеціальний дозвіл | | | | | | | | | | |на надання таких послуг, | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |обкладення податком на | | | | | | | | | | |додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1602-98-п ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010090 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на додану |168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з |вартість" ( 168/97-ВР ), | | | | | | |з 05.06.2007 | | |поставки путівок на |пп. 5.1.9 п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |відповідно до | | |санаторно-курортне |--------------------------+---------+----------+------------| | | |Закону України | | |лікування, оздоровлення та|ЗУ "Про внесення змін до |1523-III |02.03.2000| | | | |від 13.04.2007 | | |відпочинок на території |деяких законодавчих актів | | | | | | |N 931-V | | |України фізичних осіб |України з питань | | | | | | |( 931-16 ) | | |віком до 18 років. |оподаткування" ( 1523-14 )| | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 931-V |13.04.2007| | | | | | | | |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |оздоровлення дітей" | | | | | | | | | | |( 931-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010091 |Звільняються від |Закон України "Про податок| 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.10 | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |п. 5.1 | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | | | |утримання дітей у | | | | | | | | | | |дошкільних закладах, | | | | | | | | | | |школах-інтернатах, | | | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | | | |внутрішніх справ України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010092 |Звільняються від |Закон України "Про податок| 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.10 | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |п. 5.1 | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках | | | | | | | | | | |для престарілих та | | | | | | | | | | |інвалідів, харчування та | | | | | | | | | | |об лаштування на нічліг | | | | | | | | | | |осіб, які не мають житла, | | | | | | | | | | |у спеціально відведених | | | | | | | | | | |для цього місцях. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010093 |Звільняються від |Закон України "Про податок| 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.10 | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |п. 5.1 | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | | | |харчування дітей у школах,| | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | |училищах та громадян у | | | | | | | | | | |закладах охорони здоров'я.| | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010094 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.10 | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |п. 5.1 | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |України, послуг з |"Про внесення змін до |550/97-ВР| 26.09.97 | 01.10.97 | | | | | | |харчування, забезпечення |Закону України "Про | | | | | | | | | |речовим майном, |податок на додану | | | | | | | | | |комунально-побутовими та |вартість" ( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |іншими послугами, що |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |надаються особам, які |Закон України "Про | 1254-VI |14.04.2009| 11.06.2009 | | | | | | |тримаються в установах |внесення змін та визнання | | | | | | | | | |виконання покарань і |такими, що втратили | | | | | | | | | |слідчих ізоляторах, згідно|чинність, деяких | | | | | | | | | |з переліком, затвердженим |законодавчих актів України| | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |щодо діяльності Державної | | | | | | | | | |України. |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | |служби України" | | | | | | | | | | |( 1254-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010098 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки культових послуг |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.14 | | | | | | | | | |та поставки предметів |п. 5.1 | | | | | | | | | |культового призначення |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(крім підакцизних товарів)|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |релігійними організаціями |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |за переліком, встановленим|України "Про Державний | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |бюджет України на | | | | | | | | | |України. |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010099 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10..97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.15 | | | | | | | | | |поховання будь-яким |п. 5.1 | | | | | | | | | |платником податку. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010100 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | A | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |з 01.01.2007 | | |передачі конфіскованого |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.16 | | | | | | |відповідно до | | |майна, знахідок, скарбів |п. 5.1 | | | | | | |Закону України | | |або майна, визнаних |--------------------------+---------+----------+------------| | | |від 14.12.2006 | | |безхазяйними у власність |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |N 463-V | | |держави. |внесення змін до Закону | | | | | | |( 463-16 ) | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" ( 463-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010101 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції|на додану вартість" | | | | | | | | | |з поставки (продажу, |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.17 | | | | | | | | | |передачі) земельних |п. 5.1 | | | | | | | | | |ділянок, земельних паїв, | | | | | | | | | | |крім тих, що знаходяться | | | | | | | | | | |під об'єктами нерухомого | | | | | | | | | | |майна та включаються до їх|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |вартості відповідно до |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |законодавства (з |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |урахуванням положень |України "Про податок на | | | | | | | | | |підпункту 5.1.19 |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | |пункту 5.1 статті 5 Закону|поставки житла та землі)" | | | | | | | | | |України "Про податок на |( 1782-15 ), п. 2 | | | | | | | | | |додану вартість") | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010102 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |безкоштовної передачі |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.18 | | | | | | | | | |рухомого складу однією |п. 5.1 | | | | | | | | | |залізницею або | | | | | | | | | | |підприємством залізничного| | | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | | | |користування іншим | | | | | | | | | | |залізницям або | | | | | | | | | | |підприємствам залізничного| | | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | | | |користування державної | | | | | | | | | | |форми власності в порядку,| | | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін до |550/97-ВР| 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з -|Закону України "Про | | | | | | | | | |безоплатної приватизації |податок на додану | | | | | | | | | |житлового фонду, включаючи|вартість" ( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |місця загального |пп. 5.1.19 п. 5.1 | | | | | | | | | |користування (у тому числі| | | | | | | | | | |підвали та горища) у |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |багатоквартирних будинках,|ЗУ "Про внесення змін до | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |присадибних ділянок та |деяких законів України з | | | | | | | | | |земельних паїв відповідно |метою стимулювання | | | | | | | | | |до законодавства, а також |інвестиційної діяльності" | | | | | | | | | |з надання послуг, |( 977-14 ) | | | | | | | | | |отримання яких відповідно |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |до законодавства є |ЗУ "Про внесення змін до |1523-III |02.03.2000| | | | | | | |передумовою приватизації |деяких законодавчих актів | | | | | | | | | |такого житлового фонду, |України з питань | | | | | | | | | |присадибних ділянок та |оподаткування" ( 1523-14 )| | | | | | | | | |земельних паїв. - |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |безоплатної передачі |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |корпоративного права |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(частки, долі, паю, |України "Про податок на | | | | | | | | | |акції), емітованого |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | |переробним підприємством, |поставки житла та землі)" | | | | | | | | | |у власність приватного |( 1782-15 ), п. 3 | | | | | | | | | |сільськогосподарського |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |підприємства відповідно до|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |Закону України "Про |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |особливості приватизації |України "Про Державний | | | | | | | | | |майна в агропромисловому |бюджет України на | | | | | | | | | |комплексі" ( 290/96-ВР ). |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін до |550/97-ВР| 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |Закону України "Про | | | | | | | | | |поставки житла (об'єктів |податок на додану | | | | | | | | | |житлового фонду), крім їх |вартість" ( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |першої поставки. Норми |пп. 5.1.20 п. 5.1 | | | | | | | | | |цього підпункту |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |поширюються також на першу|ЗУ "Про внесення зміни до | 942-XIV | 14.07.99 | | | | | | | |поставку дачних або |статті 5 Закону України | | | | | | | | | |садових будинків, а також |"Про податок на додану | | | | | | | | | |будь-яких інших об'єктів |вартість" ( 942-14 ) | | | | | | | | | |власності, зареєстрованих |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |згідно із законодавством |ЗУ "Про внесення змін до |1523-III |02.03.2000| | | | | | | |як житло (житловий фонд), |деяких законодавчих актів | | | | | | | | | |індивідуальних гаражів чи |України з питань | | | | | | | | | |індивідуальних місць на |оподаткування" ( 1523-14 )| | | | | | | | | |гаражних стоянках. |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок на | | | | | | | | | | |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та землі)" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ), п. 4 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 | 13.12.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |подання благодійної |законодавчих актів України| | | | | | | | | |допомоги, а саме |з питань оподаткування" | | | | | | | | | |безоплатна передача |( 644/97-ВР ) | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |особам, визначеним |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |абзацами "а", "б" і "е" |на додану вартість" | | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 статті 7 |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.21 | | | | | | | | | |Закону України "Про |п. 5.1 | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств" |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |( 334/94-ВР ), з метою їх |Закон України ( 1523-14 ) | 1523 |02.03.2000| | | | | | | |безпосереднього | | | | | | | | | | |використання у | | | | | | | | | | |благодійницьких цілях, а | | | | | | | | | | |також операції з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |безоплатної передачі таких|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |набувачам (суб'єктам) |України "Про Державний | | | | | | | | | |благодійної допомоги |бюджет України на | | | | | | | | | |відповідно до |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |законодавства. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010107 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |з 01.01.2006 | | |поставки товарів (крім |( 168/97-ВР ), п. 5.2.1 | | | | | | |відповідно до | | |підакцизних товарів) та |п. 5.2 | | | | | | |Закону України | | |послуг (крім грального і | | | | | | | |від 06.10.2005 | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | |N 2960-IV | | |послуг з поставки | | | | | | | |( 2960-15 ) | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | | | |(консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого | | | | | | | | | | |платника податку (далі - |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |комісіонера) здійснювати |Закон України ( 1523-14 ) | 1523 |02.03.2000| | | | | | | |поставку товарів від імені| | | | | | | | | | |та за дорученням іншої | | | | | | | | | | |особи (далі - комітента) | | | | | | | | | | |без передання права | | | | | | | | | | |власності на такі товари),| | | | | | | | | | |що безпосередньо | | | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які| | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і | | | | | | | | | | |є їх власністю, де | | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які | | | | | | | | | | |мають там основне місце |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |роботи, становить протягом|в редакції Закону України |1926-III |13.07.2000| | | | | | | |попереднього звітного |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |періоду не менше | | | | | | | | | | |50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової | | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | | |складу, і за умови, що | | | | | | | | | | |фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом звітного періоду | | | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми| | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату| | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |виробництва. Безпосереднім| | | | | | | | | | |вважається виготовлення |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |товарів, унаслідок якого |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |сума витрат, понесених на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |переробку (обробку, інші |України "Про Державний | | | | | | | | | |види перетворення) |бюджет України на | | | | | | | | | |сировини, комплектуючих, |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |складових частин, інших |законодавчих актів | | | | | | | | | |покупних товарів, які |України" | | | | | | | | | |використовуються у |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |виготовленні таких | | | | | | | | | | |товарів, становить не | | | | | | | | | | |менше 8 відсотків | | | | | | | | | | |продажної ціни таких | | | | | | | | | | |виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | | | |мають право застосовувати |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |цю пільгу за наявності |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |реєстрації у відповідному |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |податковому органі, яка |законодавчих актів України| | | | | | | | | |здійснюється на підставі |щодо професійної та | | | | | | | | | |подання позитивного |трудової реабілітації | | | | | | | | | |рішення міжвідомчої |інвалідів" ( 2960-15 ) | | | | | | | | | |Комісії з питань | | | | | | | | | | |діяльності підприємств та | | | | | | | | | | |організацій громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника| | | | | | | | | | |податку про бажання | | | | | | | | | | |отримати таку пільгу | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні". | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010109 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |з 01.01.2007 | | |Безкоштовної передачі |( 168/97-ВР ), пп. 5.2.3 | | | | | | |відповідно до | | |продукції (робіт, послуг) |п. 5.2 | | | | | | |Закону України | | |власного виробництва (крім| | | | | | | |від 14.12.2006 | | |підакцизної) допоміжними | | | | | | | |N 463-V | | |сільськими господарствами | | | | | | | |( 463-16 ) | | |і лікувально-виробничими | | | | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | | | |(цехами, дільницями) |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |будинків-інтернатів та |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | |територіальних центрів по |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх |Закону України "Про | | | | | | | | | |громадян похилого віку |податок на додану | | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, |вартість" ( 463-16 ) | | | | | | | | | |що така передача | | | | | | | | | | |здійснюється для | | | | | | | | | | |забезпечення власних | | | | | | | | | | |потреб зазначених | | | | | | | | | | |закладів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010110 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |Поставки в сільській |( 168/97-ВР ), пп. 5.2.4 | | | | | | | | | |місцевості |п. 5.2 | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з| | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | |та подання матеріальної | | | | | | | | | | |допомоги (в межах одного | | | | | | | | | | |неоподатковуваного | | | | | | | | | | |мінімуму доходів громадян | | | | | | | | | | |на місяць на одну особу) | | | | | | | | | | |продуктами харчування | | | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | | | |послуг з обробки землі | | | | | | | | | | |багатодітним сім'ям, | | | | | | | | | | |ветеранам праці і війни, | | | | | | | | | | |реабілітованим | | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам | | | | | | | | | | |праці, інвалідам | | | | | | | | | | |дитинства, одиноким особам| | | | | | | | | | |похилого віку, особам, які| | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи,| | | | | | | | | | |та школам, дошкільним | | | | | | | | | | |закладам, інтернатам, | | | | | | | | | | |закладам охорони | | | | | | | | | | |здоров'я. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010112 |Звільняються від |Закон України "Про податок| 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |( 168/97-ВР ), п. 5.3 | | | | | | | | | |послуг),передбачених для | | | | | | | | | | |власних потреб | | | | | | | | | | |дипломатичних | | | | | | | | | | |представництв, | | | | | | | | | | |консульських установ | | | | | | | | | | |іноземних держав та | | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом | | | | | | | | | | |цих дипломатичних місій та| | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | | |проживають разом з особами| | | | | | | | | | |цього персоналу, Порядок | | | | | | | | | | |звільнення та перелік | | | | | | | | | | |операцій, що підлягають | | | | | | | | | | |звільненню встановлюється | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України виходячи з | | | | | | | | | | |принципу взаємності | | | | | | | | | | |стосовно кожної окремої | | | | | | | | | | |держави. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010113 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03.2005 | | B | - |Уточнення. | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |В редакції | | |поставки у митному режимі |( 168/97-ВР ), п. 5.5 | | | | | | |Закону України | | |імпорту або реімпорту |ст. 5 | | | | | | |від 18.09.2008 | | |товарів (робіт, послуг), |--------------------------+---------+----------+------------| | | |N 521-VI | | |(крім підакцизних) |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000| | | | |( 521-17 ) | | |передбачених для власних |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |потреб дипломатичних |Закону України "Про | | | | | | | | | |представництв, |податок на додану | | | | | | | | | |консульських установ |вартість" ( 1460-14 ) | | | | | | | | | |іноземних держав та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |представництв міжнародних |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| | | | | | | |організацій в Україні, а |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |також для використання |законів України щодо | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом |державної підтримки |---------+----------+------------| | | | | | |цих дипломатичних місій та|книговидавничої справи в | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | |членами їх сімей, які |Україні" | | | | | | | | | |проживають разом з особами|( 463-16, 521-17 ) | | | | | | | | | |цього персоналу. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010115 |При експорті товарів та |Закон України "Про податок| 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - |Об'єктом | | |супутніх такому експорту |на додану вартість" | | | | | | |оподаткування | | |послуг ставка ПДВ |( 168/97-ВР ), п. 6.2 | | | | | | |є операції | | |становить "0" відсотків до|--------------------------+---------+----------+------------| | | |платників | | |бази оподаткування. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | |податку з | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |поставки | | | |України "Про Державний | | | | | | |відповідно | | | |бюджет України на | | | | | | |пп. 3.1.3 | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | |п. 3.1 ст. 3 | | | |законодавчих актів | | | | | | |Закону України | | | |України" | | | | | | |від 03.04.97 | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | |N 168/97-ВР | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | |( 168/97-ВР ) | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| 28.07.2005 | | | |"Про податок | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |на додану | | | |України "Про Державний | | | | | | |вартість" | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010117 |Податок за нульовою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |ставкою обчислюється щодо |на додану вартість" | | | | | | | | | |операцій з поставки |( 168/97-ВР ), пп. 6.2.3 | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |п. 6.2 | | | | | | | | | |підприємствами роздрібної | | | | | | | | | | |торгівлі, які розташовані | | | | | | | | | | |на території України у | | | | | | | | | | |зонах митного контролю | | | | | | | | | | |(безмитних магазинах), | | | | | | | | | | |відповідно до порядку, | | | | | | | | | | |встановленого Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010118 |Податок за нульовою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |ставкою обчислюється щодо |на додану вартість" | | | | | | | | | |операції з поставки послуг|( 168/97-ВР ), пп. 6.2.4 | | | | | | | | | |з міжнародного перевезення|п. 6.2 | | | | | | | | | |пасажирів, а також з | | | | | | | | | | |поставки міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень будь-яким |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |видом транспорту на |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |відрізку від пункту |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(місця) їх митного |України "Про Державний | | | | | | | | | |оформлення до пункту |бюджет України на | | | | | | | | | |призначення (доставки) за |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |межами державного кордону |законодавчих актів | | | | | | | | | |України, між пунктами, які|України" | | | | | | | | | |знаходяться за межами |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |державного кордону |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |України, а також від |Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |пункту їх відправлення |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(прийняття для |України "Про Державний | | | | | | | | | |перевезення) за межами |бюджет України на | | | | | | | | | |державного кордону України|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |до пункту (місця) їх |законів України" | | | | | | | | | |митного оформлення на |( 2771-15, 2642-15 ) | | | | | | | | | |території України; з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |поставки послуг з |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |міжнародного перевезення |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу |законодавчих актів України| | | | | | | | | |та вантажів іншими видами |з питань оподаткування | | | | | | | | | |транспорту за межами |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |державного кордону |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |України. |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з|Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |умовами договору |на додану вартість" | | | | | | | | | |(контракту) визначена як |( 168/97-ВР ), п. 4.6 | | | | | | | | | |зворотна (заставна), до | | | | | | | | | | |бази оподаткування не | | | | | | | | | | |включається. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок| 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - |Об'єктом | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | |оподаткування | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.2 | | | | | | |є операції | | |матеріально-технічні |--------------------------+---------+----------+------------| | | |платників | | |ресурси, які підлягають |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |податку з | | |відшкодуванню із бюджету |внесення змін до Закону | | | | | | |поставки | | |при експорті товарів та |України "Про Державний | | | | | | |відповідно | | |супутніх такому експорту |бюджет України на | | | | | | |пп. 3.1.3 | | |послуг платником податку. |2005 рік" та деяких інших | | | | | | |п. 3.1 ст. 3 | | | |законодавчих актів | | | | | | |Закону України | | | |України" | | | | | | |від 03.04.97 | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | |N 168/97-ВР | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | |( 168/97-ВР ) | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | |"Про податок | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |на додану | | | |України "Про Державний | | | | | | |вартість" | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), пп. 6.2.3 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |п. 6.2 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при поставки товарів | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | | | |підприємствами роздрібної | | | | | | | | | | |торгівлі, які розташовані | | | | | | | | | | |на території України у | | | | | | | | | | |зонах митного контролю | | | | | | | | | | |(безмитних магазинах), | | | | | | | | | | |відповідно до порядку, | | | | | | | | | | |встановленого Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), пп. 6.2.4 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |п. 6.2 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню при поставці| | | | | | | | | | |послуг з міжнародного | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів, а |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |також з поставки |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |міжнародних відправлень |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |будь-яким видом транспорту|України "Про Державний | | | | | | | | | |на відрізку від пункту |бюджет України на | | | | | | | | | |(місця) їх митного |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |оформлення до пункту |законодавчих актів | | | | | | | | | |призначення (доставки) за |України" | | | | | | | | | |межами державного кордону |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |України, між пунктами, які|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |знаходяться за межами |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |державного кордону |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України, а також від |України "Про Державний | | | | | | | | | |пункту їх відправлення |бюджет України на | | | | | | | | | |(прийняття для |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |перевезення) за межами |законів України" | | | | | | | | | |державного кордону України|( 2771-15, 2642-15 ) | | | | | | | | | |до пункту (місця) їх |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |митного оформлення на |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |території України; з |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |поставки послуг з |законодавчих актів України| | | | | | | | | |міжнародного перевезення |з питань оподаткування | | | | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |та вантажів іншими видами |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |транспорту за межами |багажу та вантажів, | | | | | | | | | |державного кордону |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | |України. |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на додану |198/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |вартість" | | | | | | | | | |імпорту товарів морського |( 168/97-ВР, 198/97-ВР ), | | | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, |п. 5.4 | | | | | | | | | |мушлі, ракоподібні, водні |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |рослини тощо, охолоджені, |ЗУ "Про внесення змін до |794/97-ВР| 30.12.97 | | | | | | | |солоні, морожені, |деяких законів України з | | | | | | | | | |консервовані, перероблені |питань оподаткування" | | | | | | | | | |в борошно або в іншу |( 794/97-ВР ) | | | | | | | | | |продукцію), видобутих |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(виловлених, вироблених) |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |суднами, зареєстрованими у|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |Державному судновому |України "Про Державний | | | | | | | | | |реєстрі України або |бюджет України на | | | | | | | | | |Судновій книзі України, до|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |моменту їх обробки або |законодавчих актів | | | | | | | | | |переробки на митній |України" | | | | | | | | | |території України |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010142 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | B | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з|внесення змін до Закону | | | | | | |З 01.01.2006 | | |поставки товарів (крім |України "Про податок на | | | | | | |відповідно до | | |підакцизних товарів) та |додану вартість" | | | | | | |Закону України | | |послуг (крім грального і |( 208/98-ВР ) | | | | | | |від 06.10.2005 | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | |N 2960-IV | | |послуг з поставки | | | | | | | |( 2960-15 ) | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | | | |(консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |комісіонера здійснювати |Закон України |168/97-ВР| 03.04.97 | 15.08.2000 | | | | | | |поставку товарів від імені|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |та за дорученням комітента|підпункт 6.2.8 пункту 6.2 | | | | | | | | | |без передання права |статті 6 | | | | | | | | | |власності на такі товари),| | | | | | | | | | |що безпосередньо | | | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які| | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і | | | | | | | | | | |є їх власністю, де | | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які | | | | | | | | | | |мають там основне місце | | | | | | | | | | |роботи, становить протягом|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |попереднього звітного |Закон України ( 1926-14 ) |1926-III |13.07.2000| | | | | | | |періоду не менше | | | | | | | | | | |50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової | | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | | |складу, і за умови, що | | | | | | | | | | |фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом звітного періоду | | | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми| | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату| | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |виробництва. Безпосереднім| | | | | | | | | | |вважається виготовлення | | | | | | | | | | |товарів, унаслідок якого |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |сума витрат, понесених на |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |переробку (обробку, інші |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |види перетворення) |України "Про Державний | | | | | | | | | |сировини, комплектуючих, |бюджет України на | | | | | | | | | |складових частин, інших |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |покупних товарів, які |законодавчих актів | | | | | | | | | |використовуються у |України" | | | | | | | | | |виготовленні таких |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |товарів, становить не | | | | | | | | | | |менше 8 відсотків | | | | | | | | | | |продажної ціни таких | | | | | | | | | | |виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | | | |мають право застосовувати |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |цю пільгу за наявності |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |реєстрації у відповідному |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |податковому органі, яка |законодавчих актів України| | | | | | | | | |здійснюється на підставі |щодо професійної та | | | | | | | | | |подання позитивного |трудової реабілітації | | | | | | | | | |рішення міжвідомчої |інвалідів" ( 2960-15 ) | | | | | | | | | |Комісії з питань | | | | | | | | | | |діяльності підприємств та | | | | | | | | | | |організацій громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника| | | | | | | | | | |податку про бажання | | | | | | | | | | |отримати таку пільгу | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР| 03.04.97 | 15.08.2000 | | Z | - |Зміна редакції | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | | | |з 01.01.2006 | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | |відповідно до | | |матеріально-технічні |додану вартість" | | | | | | |Закону України | | |ресурси, які підлягають |( 168/97-ВР, 208/98-ВР ), | | | | | | |від 06.10.2005 | | |відшкодуванню із бюджету |підпункт 6.2.8 пункту 6.2 | | | | | | |N 2960-IV | | |при поставці товарів (крім|статті 6 | | | | | | |( 2960-15 ) | | |підакцизних товарів) та | | | | | | | | | | |послуг (крім грального і | | | | | | | | | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах | |---------+----------+------------| | | | | | |договорів комісії | | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | | | |(консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого | | | | | | | | | | |комісіонера здійснювати | | | | | | | | | | |поставку товарів від імені| | | | | | | | | | |та за дорученням комітента| | | | | | | | | | |без передання права | | | | | | | | | | |власності на такі товари),| | | | | | | | | | |що безпосередньо |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виготовляються |в редакції Закону України |1926-III |13.07.2000| 15.08.2000 | | | | | | |підприємствами та |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, | | | | | | | | | | |визначеними | | | | | | | | | | |у підпункті 5.2.1 | | | | | | | | | | |пункту 5.2 статті 5 цього | | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | | | |мають право застосовувати | | | | | | | | | | |цю пільгу за наявності | | | | | | | | | | |реєстрації у відповідному |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |податковому органі, яка |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |здійснюється на підставі |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |подання позитивного |законодавчих актів України| | | | | | | | | |рішення міжвідомчої |щодо професійної та | | | | | | | | | |Комісії з питань |трудової реабілітації | | | | | | | | | |діяльності підприємств та |інвалідів" ( 2960-15 ) | | | | | | | | | |організацій громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника| | | | | | | | | | |податку про бажання | | | | | | | | | | |отримати таку пільгу | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010144 |У разі коли за договорами,|Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |чинності цим Законом |України "Про податок на | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), які |додану вартість" | | | | | | | | | |передбачали здійснення |( 550/97-ВР ), пункт 11.1 | | | | | | | | | |операцій, звільнених від | | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | | |підпунктом "г" пункту 1 | | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було | | | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |платники податку, | | | | | | | | | | |що є сторонами таких | | | | | | | | | | |договорів, оподатковують | | | | | | | | | | |такі операції за таким | | | | | | | | | | |договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | | | | |( 14-92 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010148 |Звільнення від |Закон України "Про |742/97-ВР| 17.12.97 | 08.01.98 | | B | - | | | |оподаткування товарів, |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | | | |обладнання та послуг, що |про створення і діяльність| | | | | | | | | |постачаються за кошти |Японського центру в | | | | | | | | | |безвідплатної допомоги |Україні" ( 742/97-ВР ) | | | | | | | | | |Урядом Японії у рамках | | | | | | | | | | |Меморандуму для створення | | | | | | | | | | |Японського центру в | | | | | | | | | | |Україні ( 392_001 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010149 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |( 756_002 ). |Урядом України та Урядом | | | | | | | | | | |Швейцарської Конфедерації | | | | | | | | | | |про надання безповоротної | | | | | | | | | | |фінансової допомоги на | | | | | | | | | | |Проект "Охорона здоров'я | | | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | | | |(неонтологія)" ( 69-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010150 |Не є об'єктом |Закон України "Про |169/98-ВР| 04.03.98 | 28.03.98 | | H | - | | | |оподаткування ПДВ операції|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |з безоплатної передачі у |України "Про податок на | | | | | | | | | |державну власність чи |додану вартість" | | | | | | | | | |комунальну власність |( 169/98-ВР ) | | | | | | | | | |територіальних громад сіл,| | | | | | | | | | |селищ, міст або у їх | | | | | | | | | | |спільну власність об'єктів| | | | | | | | | | |усіх форм власності, які | | | | | | | | | | |перебувають на балансі |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |одного платника податку і |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 04.03.97 | | | | | | | |передаються на баланс |на додану вартість" | | | | | | | | | |іншого платника податку, |( 168/97-ВР ), п. 3.2.9 | | | | | | | | | |якщо такі операції | | | | | | | | | | |здійснюються за рішеннями | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | |України, центральних та | | | | | | | | | | |місцевих органів | | | | | | | | | | |виконавчої влади, органів | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |прийнятими у межах їх |Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | | | | | | | |повноважень. Це положення |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |поширюється на: операції з|законів України у зв'язку | | | | | | | | | |безоплатної передачі |з прийняттям Закону | | | | | | | | | |об'єктів з балансу |України "Про передачу | | | | | | | | | |платника податку, майно |об'єктів права державної | | | | | | | | | |якого перебуває в |та комунальної власності" | | | | | | | | | |державній або комунальній |( 163-14 ) | | | | | | | | | |власності, на баланс іншої| | | | | | | | | | |юридичної особи, майно |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |якої перебуває відповідно |Закон України "Про |1330-XIV | 21.12.99 | | | | | | | |в державній або |внесення зміни до статті 3| | | | | | | | | |комунальній власності; |Закону України "Про | | | | | | | | | |операції з безоплатної |податок на додану | | | | | | | | | |передачі неприватизованих |вартість" ( 1330-14 ) | | | | | | | | | |об'єктів житлового фонду | | | | | | | | | | |(включаючи місця | | | | | | | | | | |загального користування та| | | | | | | | | | |прибудинкові будівлі і | | | | | | | | | | |споруди), а також об'єктів|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |соціальної інфраструктури |Закон України "Про | 1924-IV |29.06.2004| | | | | | | |(в тому числі об'єктів їх |внесення зміни до статті 3| | | | | | | | | |незавершеного будівництва)|Закону України "Про | | | | | | | | | |з балансу платника податку|податок на додану | | | | | | | | | |на баланс юридичної особи,|вартість" (щодо передачі | | | | | | | | | |майно якої перебуває в |об'єктів соціальної | | | | | | | | | |державній або комунальній |інфраструктури)" | | | | | | | | | |власності, чи |( 1924-15 ) | | | | | | | | | |безпосередньо на баланс | | | | | | | | | | |відповідної місцевої ради.| | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010154 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.13 | | | | | | | | | |перевезення осіб |п. 5.1 | | | | | | | | | |пасажирським транспортом | | | | | | | | | | |(крім таксомоторів) у | | | | | | | | | | |межах населеного пункту, | | | | | | | | | | |тарифи на які регулюються |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |органом місцевого |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |самоврядування відповідно |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |до його компетенції, |України "Про Державний | | | | | | | | | |визначеної законом. Це |бюджет України на | | | | | | | | | |звільнення не поширюється |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |на операції з надання |законодавчих актів | | | | | | | | | |пасажирського транспорту в|України" | | | | | | | | | |оренду (прокат). |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування ПДВ операції|внесення змін до деяких | | | | | | |з 01.01.2007 | | |з безкоштовної передачі |законів України з метою | | | | | | |відповідно до | | |приладів, обладнання, |підтримки наукової і | | | | | | |Закону України | | |матеріалів, крім |науково-технічної | | | | | | |від 14.12.2006 | | |підакцизних, науковим |діяльності" ( 285-14 ) | | | | | | |N 463-V | | |установам та науковим |--------------------------+---------+----------+------------| | | |( 463-16 ) | | |організаціям, вищим |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |навчальним закладам |на додану вартість" | | | | | | | | | |III-IV рівнів акредитації,|( 168/97-ВР ), п. 5.2.5 | | | | | | | | | |внесеним до Державного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |реєстру наукових |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |організацій, яким |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |надається підтримка |України "Про Державний | | | | | | | | | |держави. |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" ( 463-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010170 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | A | - | | | |щодо підготовки до зняття |загальні засади подальшої | | | | | | | | | |і зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |четвертого енергоблока | | | | | | | | | |безпечну систему, які |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |виконуються за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів міжнародної |( 309-14 ) | | | | | | | | | |технічної допомоги, що | | | | | | | | | | |надається на безоплатній |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та безповоротній основі, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |або за рахунок коштів, |на додану вартість" | | | | | | | | | |які передбачаються в |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |державному бюджеті як | | | | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації | | | | | | | | | | |міжнародної програми - | | | | | | | | | | |Плану здійснення заходів | | | | | | | | | | |на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |Україною та Європейським |Закон України ( 722-14 ) | 722 | 03.06.99 | 10.06.2003 | | | | | | |банком реконструкції та | | | | | | | | | | |розвитку стосовно | | | | | | | | | | |діяльності Чорнобильського| | | | | | | | | | |фонду "Укриття" в Україні | | | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект| | | | | | | | | | |ядерної безпеки | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку,| | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією: |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |звільняються від |Закон України ( 856-15 ) | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |оподаткування операції з | | | | | | | | | | |імпорту товарів (сировини,| | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування | | | | | | | | | | |та обладнання). Ці пільги | | | | | | | | | | |не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |оплати вартості |законів України з метою | | | | | | | | | |фундаментальних |стимулювання інвестиційної| | | | | | | | | |досліджень, науково- |діяльності" ( 977-14 ) | | | | | | | | | |дослідних дослідницько- |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |конструкторських робіт |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |особою, яка безпосередньо |на додану вартість" | | | | | | | | | |отримує такі кошти з |( 168/97-ВР ), п. 5.1.22 | | | | | | | | | |рахунку Державного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |казначейства України. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010182 |Звільняються від |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |України та Урядом | | | | | | | | | |нідерландською стороною. |Королівства Нідерландів | | | | | | | | | | |про технічне та фінансове | | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010191 |Звільняються від |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |обладнання та послуги, які|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |щодо надання японського | | | | | | | | | |японськими юридичними |культурного гранту на | | | | | | | | | |особами. |постачання музичних | | | | | | | | | | |інструментів Національній | | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | | | | | |( 933-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010192 |Звільняються від |Закон України "Про |1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |обладнання та послуги, які|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |щодо надання японського | | | | | | | | | |японськими юридичними |культурного гранту на | | | | | | | | | |особами. |постачання | | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | | |обладнання Національному | | | | | | | | | | |музею історії України" | | | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010193 |Звільняються від |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Швейцарської Конфедерації | | | | | | | | | |Швейцарською стороною на |про технічне та фінансове | | | | | | | | | |безвідплатній основі та |співробітництво" | | | | | | | | | |обладнання, тимчасово |( 665-14 ) | | | | | | | | | |ввезене для потреб | | | | | | | | | | |реалізації проектів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010197 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - |Зміна редакції | | |оподаткування податком на |на додану вартість" | | | | | | | | | |додану вартість операції з|( 168/97-ВР ), пп. 5.1.23 | | | | | | | | | |надання бібліотеками, які |п. 5.1 | | | | | | | | | |знаходяться у державній | | | | | | | | | | |або комунальній власності,| | | | | | | | | | |платних послуг з: | | | | | | | | | | |- проведення виставок | | | | | | | | | | |книг; | | | | | | | | | | |- складання |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |бібліографічних списків |Закон України "Про | 1561 |16.03.2000| | | | | | | |для курсових, дипломних |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |і наукових робіт; |України "Про бібліотеки і | | | | | | | | | |- складання каталогів |бібліотечну справу" | | | | | | | | | |для приватних бібліотек |( 1561-14 ) | | | | | | | | | |та бібліотек підприємств, | | | | | | | | | | |установ, організацій; | | | | | | | | | | |- бібліотечно- | | | | | | | | | | |інформаційного | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | | | | | |організацій; |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |- підготовки |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |фактографічних, тематичних|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |довідок; |України "Про Державний | | | | | | | | | |- користування |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |міжбібліотечним |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |абонементом (пересилання |законодавчих актів | | | | | | | | | |документів); |України" | | | | | | | | | |- користування |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |міжбібліотечним | | | | | | | | | | |абонементом (пересилання | | | | | | | | | | |документів); | | | | | | | | | | |- користування нічним | | | | | | | | | | |абонементом; | | | | | | | | | | |- користування створеними |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |іншими суб'єктами |Закон України "Про | 1388-VI |21.05.2009| 01.01.2010 | | | | | | |господарювання базами |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |даних, право доступу до |України "Про бібліотеки і | | | | | | | | | |яких набуте бібліотекою на|бібліотечну справу" | | | | | | | | | |платній основі; |( 1388-17 ) | | | | | | | | | |- оформлення реєстраційних| | | | | | | | | | |документів користувачів | | | | | | | | | | |бібліотек; ремонту і | | | | | | | | | | |реставрації документів; | | | | | | | | | | |- репрографічного | | | | | | | | | | |відтворення документів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010198 |Не є об'єктом |Підпункт 3.2.10 пункту 3.2| 1841 |22.06. 00 | 01.08.2000 | | B | - | | | |оподаткування операції з |ст. 3 Закону України "Про | | | | | | | | | |поставки позашкільним |позашкільну освіту" | | | | | | | | | |навчальним закладом |( 1841-14 ) | | | | | | | | | |вихованцям, учням і |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |слухачам платних послуг у |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |сфері позашкільної освіти.|на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), п. 3.2.10 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010202 |При імпорті товарів |Закон України "Про угоди | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | | B | Цільове | | | |(робіт, послуг) та інших |про розподіл продукції" | | | | | |призначення| | | |матеріальних цінностей, |( 1039-14 ) | | | | | | | | | |призначених для виконання |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |угоди про розподіл |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |продукції, митні платежі |на додану вартість" | | | | | | | | | |(за винятком митного |( 168/97-ВР ), п. 11.12 | | | | | | | | | |збору), податок на додану | | | | | | | | | | |вартість не справляються. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення від | 2117 |30.11.2000| 01.12.2008 | 15.01.2009 | B | - |Зазначена | | |оподаткування податком на |оподаткування грошових | | | та | | | |пільга діє | | |додану вартість операції з|коштів, які спрямовуються | | |поновлюється| | | |щорічно з | | |поставки виробничими та |на проведення новорічно- | | | щорічно з | | | |1 грудня | | |торговими підприємствами |різдвяних свят для дітей | | | 01.12 | | | |поточного року | | |дитячих святкових |та на придбання дитячих | | |відповідного| | | |по 15 січня | | |подарунків, а також |подарунків" ( 2117-14 ) | | | року | | | |наступного | | |квитків на новорічно- | | | | | | | |року. | | |різдвяні заходи для дітей,|--------------------------+---------+----------+------------+------------| | | | | |що закуповуються за |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003| | до 15.01 | | | | | |рахунок коштів Фонду |внесення змін до деяких | | | |відповідного| | | | | |соціального страхування з |законодавчих актів України| | | | року | | | | | |тимчасової втрати |щодо загальнообов'язкового| | | | | | | | | |працездатності, |державного соціального | | | | | | | | | |профспілкових комітетів |страхування" ( 429-15 ) | | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | | | |організацій. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010218 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 14.03. 02 | | H | - | | | |оподаткування податком на |на додану вартість" | | | | | | | | | |додану вартість операції з|( 168/97-ВР ), п. 3.2.11 | | | | | | | | | |надання уповноваженими | | | | | | | | | | |банками послуг з довірчого| | | | | | | | | | |управління фондами |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |банківського управління, |Закон України "Про |3045-III |07.02.2002| | | | | | | |виплати винагороди за |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |здійснення управління |законодавчих актів України| | | | | | | | | |фондом операцій з |у зв'язку з прийняттям | | | | | | | | | |нерухомістю, за |Закону України "Про | | | | | | | | | |перерахування коштів на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |фінансування будівництва |України "Про проведення | | | | | | | | | |із фонду фінансування |експерименту в житловому | | | | | | | | | |будівництва, за здійснення|будівництві на базі | | | | | | | | | |платежів за іпотечними |холдингової компанії | | | | | | | | | |сертифікатами відповідно |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |до закону. |( 3045-14 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010231 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - |(***) | | Увага, |оподаткування операції з: |на додану вартість" | | | | | | |Розрахунок | | див. |виплати грошових виграшів,|( 168/97-ВР ), пп. 3.2.4 | | | | | | |суми пільги не | |коментар |грошових призів і |п. 3.2 | | | | | | |проводиться | | |грошових винагород; | | | | | | | |(п. 4.1.10 | | |прийняття ставок, у тому |--------------------------+---------+----------+------------| | | |Правил обліку | | |числі шляхом обміну коштів|Закон України ( 977-14 ) | 977-XIV | 15.07.99 | | | | |ПДВ | | |на жетони чи інші | | | | | | | |( z0939-04 ), | | |замінники гривні, | | | | | | | |затверджених | | |призначені для | | | | | | | |наказом ДПА | | |використання в гральних | | | | | | | |України, | | |автоматах та іншому |--------------------------+---------+----------+------------| | | |Державного | | |гральному устаткуванні. |Закон України ( 1969-14 ) |1969-III |21.09.2000| | | | |комітету | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | |23.07.2004 | | | | | | | | | | |N 419/453 | | | | | | | | | | |( z0938-04 ) | | | | | | | | | | |(зі змінами та | | | | | | | | | | |доповненнями). | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010232 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподаткування операції з: |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки негашених |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.4 | | | | | | | | | |поштових марок України, |п. 3.2 | | | | | | | | | |конвертів або листівок з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |негашеними поштовими |Закон України ( 977-14 ) | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |марками України, крім | | | | | | | | | | |колекційних марок, | | | | | | | | | | |конвертів чи листівок для |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |філателістичних потреб, |Закон України ( 1969-14 ) |1969-III |21.09.2000| | | | | | | |базою оподаткування яких | | | | | | | | | | |є продажна вартість | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010234 |У разі коли за договорами,|Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |чинності цим Законом, які |України "Про податок на | | | | | | | | | |передбачали здійснення |додану вартість" | | | | | | | | | |операцій, звільнених від |( 550/97-ВР ), пункт 11.1 | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | | |підпунктом "д" пункту 1 | | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), | | | | | | | | | | |було здійснено витрати | | | | | | | | | | |або проведено розрахунки | | | | | | | | | | |до моменту прийняття цього| | | | | | | | | | |Закону, платники податку, | | | | | | | | | | |що є сторонами таких | | | | | | | | | | |договорів, оподатковують | | | | | | | | | | |такі операції за таким | | | | | | | | | | |договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | | | | |( 14-92 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010288 |Такі гранти будуть |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002| 11.02.2003 | | B | - | | | |звільнені Українською |Європейським | | | | | | | | | |Стороною від сплати мита, |співтовариством про | | | | | | | | | |будь-яких митних зборів, |наукове та технологічне | | | | | | | | | |податків на прибуток, а |співробітництво від | | | | | | | | | |також від сплати всіх |4 липня 2002 року | | | | | | | | | |інших аналогічних податків|( 994_194, 368-15 ) | | | | | | | | | |і зборів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010290 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття |загальні засади подальшої | | | | | |призначення| | | |і зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |четвертого енергоблока | | | | | | | | | |безпечну систему, які |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |виконуються за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів міжнародної |( 309-14 ) | | | | | | | | | |технічної допомоги, що | | | | | | | | | | |надається на безоплатній | | | | | | | | | | |та безповоротній основі, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |або за рахунок коштів, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |які передбачаються в |на додану вартість" | | | | | | | | | |державному бюджеті як |( 168/97-ВР ), п. 11.23 | | | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації | | | | | | | | | | |міжнародної програми - | | | | | | | | | | |Плану здійснення заходів | | | | | | | | | | |на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | | | |Україною та Європейським | | | | | | | | | | |банком реконструкції та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |розвитку стосовно |Закон України "Про | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | | |діяльності Чорнобильського|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |фонду "Укриття" в Україні |законодавчих актів України| | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект|з питань оподаткування у | | | | | | | | | |ядерної безпеки |зв'язку із створенням | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між |спеціальної економічної | | | | | | | | | |Європейським банком |зони "Славутич" | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку,|( 722-14 ) | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | | |оподатковуються за | | | | | | | | | | |нульовою ставкою операції | | | | | | | | | | |з поставки товарів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(сировини, матеріалів, |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |устаткування та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |обладнання) на митній |законів України з питань | | | | | | | | | |території України, що |оподаткування" ( 856-15 ) | | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги. Ці пільги не | | | | | | | | | | |поширюються на операції, | | | | | | | | | | |що стосуються підакцизних | | | | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010291 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |вартість, сплачені |загальні засади подальшої | | | | | |призначення| | | |постачальникам за |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |матеріально-технічні |експлуатації | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |при: застосуванні нульової|четвертого енергоблока | | | | | | | | | |ставки в оподаткуванні ПДВ|цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |у разі проведення операції|безпечну систему" | | | | | | | | | |з поставки товарів |( 309-14 ) | | | | | | | | | |(сировини, матеріалів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |устаткування та |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |обладнання) на митній |на додану вартість" | | | | | | | | | |території України, що |( 168/97-ВР ), п. 11.23 | | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги у період | | | | | | | | | | |виконання робіт щодо | | | | | | | | | | |підготовки до зняття і | | | | | | | | | | |зняття енергоблоків |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |Чорнобильської АЕС з |Закон України "Про | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | | |експлуатації та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |законодавчих актів України| | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |з питань оподаткування у | | | | | | | | | |безпечну систему. Цей |зв'язку із створенням | | | | | | | | | |режим не поширюється на |спеціальної економічної | | | | | | | | | |операції з поставки |зони "Славутич" ( 722-14 )| | | | | | | | | |підакцизних товарів та |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |товарів 1-24 груп |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |Української класифікації |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |товарів |законів України з питань | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |оподаткування" ( 856-15 ) | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | | | |зазначених товарів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010292 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття |загальні засади подальшої | | | | | |призначення| | | |і зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |четвертого енергоблока | | | | | | | | | |безпечну систему, які |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |виконуються за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів міжнародної |( 309-14 ) | | | | | | | | | |технічної допомоги, що |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |надається на безоплатній |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |та безповоротній основі, |на додану вартість" | | | | | | | | | |або за рахунок коштів, |( 168/97-ВР ), п. 11.23 | | | | | | | | | |які передбачаються в | | | | | | | | | | |державному бюджеті як | | | | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації | | | | | | | | | | |міжнародної програми - | | | | | | | | | | |Плану здійснення заходів | | | | | | | | | | |на об'єкті "Укриття" |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |відповідно до положень |Закон України "Про | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | | |Рамкової угоди між |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |Україною та Європейським |законодавчих актів України| | | | | | | | | |банком реконструкції та |з питань оподаткування у | | | | | | | | | |розвитку стосовно |зв'язку із створенням | | | | | | | | | |діяльності Чорнобильського|спеціальної економічної | | | | | | | | | |фонду "Укриття" в Україні |зони "Славутич" ( 722-14 )| | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект| | | | | | | | | | |ядерної безпеки | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між | |---------+----------+------------| | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку,| | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією: | | | | | | | | | | |оподатковуються за | | | | | | | | | | |нульовою ставкою операції | | | | | | | | | | |з виконання робіт та | | | | | | | | | | |поставки послуг на митній | | | | | | | | | | |території України, що |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |здійснюються в рамках |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |міжнародної технічної |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |допомоги. Ці пільги не |законів України з питань | | | | | | | | | |поширюються на операції, |оподаткування" | | | | | | | | | |що стосуються підакцизних |( 856-15 ) | | | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010293 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття |загальні засади подальшої | | | | | |призначення| | | |і зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |перетворення об'єкта |перетворення зруйнованого | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |четвертого енергоблок цієї| | | | | | | | | |безпечну систему, які |АЕС на екологічно безпечну| | | | | | | | | |виконуються за рахунок |систему" ( 309-14 ) | | | | | | | | | |коштів міжнародної | | | | | | | | | | |технічної допомоги, що | | | | | | | | | | |надається на безоплатній | | | | | | | | | | |та безповоротній основі, | | | | | | | | | | |або за рахунок коштів, | | | | | | | | | | |які передбачаються в | | | | | | | | | | |державному бюджеті як |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |внесок України до |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |Чорнобильського фонду |на додану вартість" | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації |( 168/97-ВР ), п. 11.23 | | | | | | | | | |міжнародної програми - | | | | | | | | | | |Плану здійснення заходів | | | | | | | | | | |на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | | | |Україною та Європейським | | | | | | | | | | |банком реконструкції та | | | | | | | | | | |розвитку стосовно | | | | | | | | | | |діяльності Чорнобильського| | | | | | | | | | |фонду "Укриття" в Україні | | | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект| | | | | | | | | | |ядерної безпеки | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |Європейським банком |Закон України ( 722-14 ) | 722 | 03.06.99 | | | | | | | |реконструкції та розвитку,| | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією: Суми | | | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | | | |вартість, сплачені | | | | | | | | | | |платником податку - | | | | | | | | | | |виконавцем робіт, послуг | | | | | | | | | | |за контрактом, укладеним з| | | | | | | | | | |отримувачем міжнародної | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | |(реципієнтом) або з | | | | | | | | | | |особою-нерезидентом, яка | | | | | | | | | | |уклала контракт з | | | | | | | | | | |реципієнтом, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |відшкодовуються із |Закон України ( 856-15 ) | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |бюджету протягом місяця, | | | | | | | | | | |наступного після подання | | | | | | | | | | |податкової декларації, за | | | | | | | | | | |умови наявності належним | | | | | | | | | | |чином оформлених | | | | | | | | | | |документів та | | | | | | | | | | |підтвердження їх | | | | | | | | | | |матеріалами документальної| | | | | | | | | | |перевірки. Ці пільги не | | | | | | | | | | |поширюються на операції, | | | | | | | | | | |що стосуються підакцизних | | | | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010296 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | Цільове |Продовжено | | |2015 року звільняються від|на додану вартість" | | | | | |призначення|термін дії | | |оподаткування ПДВ операції|( 168/97-ВР ), п. 11.37 | | | | | | |пільги | | |з ввезення на митну |ст. 11 | | | | | | | | | |територію України товарів,|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |визначених пунктом "о" |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003| | | | | | | |статті 19 Закону України |державну підтримку | | | | | | | | | |"Про Єдиний митний тариф" |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |( 2097-12 ), а також |Україні" ( 601-15 ) | | | | | | | | | |операції з поставки цих |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |товарів видавництвам і |Законом України "Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | |підприємствам поліграфії |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |на території України. |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" ( 1300-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | | | | | | |державну підтримку | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010297 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - |Продовжено | | |2015 року звільняються від|на додану вартість" | | | | | | |термін дії | | |оподаткування ПДВ операції|( 168/97-ВР ), п. 11.38 | | | | | | |пільги | | |з виконання робіт та |ст. 11 | | | | | | | | | |поставки послуг у | | | | | | | | | | |видавничій діяльності, | | | | | | | | | | |діяльності з виготовлення |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та розповсюдження |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003| | | | | | | |видавництвами, видавничими|державну підтримку | | | | | | | | | |організаціями, |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |підприємствами |Україні" ( 601-15 ) | | | | | | | | | |поліграфії, | | | | | | | | | | |розповсюджувачами | | | | | | | | | | |книжкової продукції, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виробленої в Україні, |Законом України "Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | |операції з виробництва |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |та/або поставки паперу і |законів України щодо | | | | | | | | | |картону, вироблених в |державної підтримки | | | | | | | | | |Україні для виготовлення |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |книжкової продукції, а |Україні" ( 1300-15 ) | | | | | | | | | |також операції з поставки | | | | | | | | | | |книжкової продукції, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виробленої в Україні, |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | | | | | |крім послуг реклами, |державну підтримку | | | | | | | | | |розміщення матеріалів |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |рекламного та еротичного |Україні" | | | | | | | | | |характеру і видань |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | | |рекламного та еротичного | | | | | | | | | | |характеру. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010298 |Тимчасово |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - |Продовжено | | |до 1 січня 2015 року |на додану вартість" | | | | | | |термін дії | | |звільняються від |( 168/97-ВР ), п. 11.40 | | | | | | |пільги | | |оподаткування ПДВ операції|ст. 11 | | | | | | | | | |з виконання робіт та | | | | | | | | | | |поставки послуг суб'єктами| | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності - резидентами | | | | | | | | | | |України, які одночасно | | | | | | | | | | |здійснюють видавничу | | | | | | | | | | |діяльність, діяльність | | | | | | | | | | |з виготовлення, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |розповсюдження книжкової |Законом України "Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | |продукції та виробництва |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |паперу і картону. При |законів України щодо | | | | | | | | | |цьому валовий дохід такого|державної підтримки | | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |діяльності, отриманий від |Україні" ( 1300-15 ) | | | | | | | | | |видавничої діяльності, | | | | | | | | | | |діяльності з виготовлення,| | | | | | | | | | |розповсюдження книжкової | | | | | | | | | | |продукції та виробництва | | | | | | | | | | |паперу і картону, має | | | | | | | | | | |становити не менше | | | | | | | | | | |100 відсотків від |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |загальної суми його |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | | | | | |валового доходу за перший |державну підтримку | | | | | | | | | |звітний (податковий) |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |період з часу створення |Україні" | | | | | | | | | |такого суб'єкта |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | | |підприємницької діяльності| | | | | | | | | | |або не менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |від загальної суми його | | | | | | | | | | |валового доходу за | | | | | | | | | | |попередній звітний | | | | | | | | | | |(податковий) рік. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010299 |З метою реалізації |Угода між Кабінетом | 1194-IV |18.09.2003| 17.10.2003 | | B | - | | | |положень цієї Угоди |Міністрів України і Урядом| | | | | | | | | |обладнання, матеріали |Турецької Республіки про | | | | | | | | | |(крім підакцизних |технічне і фінансове | | | | | | | | | |товарів), фінансові |співробітництво від | | | | | | | | | |ресурси, роботи та |14 листопада 2002 року | | | | | | | | | |послуги, які |( 792_030, 1194-15 ) | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою | | | | | | | | | | |Стороною та | | | | | | | | | | |використовуватимуться | | | | | | | | | | |українськими реципієнтами | | | | | | | | | | |в рамках цієї Угоди, | | | | | | | | | | |звільнятимуться від будь- | | | | | | | | | | |яких податків. мит, зборів| | | | | | | | | | |(крім митних зборів, які | | | | | | | | | | |сплачуються українськими | | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, | | | | | | | | | | |які стягуються або можуть | | | | | | | | | | |бути стягнені на території| | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010305 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |орендної плати за земельні|( 168/97-ВР ), пп. 5.1.17 | | | | | | | | | |ділянки, що перебувають у |п. 5.1 | | | | | | | | | |власності держави або |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |територіальної громади, |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |якщо така орендна плата |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |повністю зараховується до |України "Про податок на | | | | | | | | | |відповідних бюджетів. |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та землі)" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ), п. 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010306 |Не є об'єктом |Закон України "Про | 1701-IV |11.05.2004| 16.06.2004 | | H | - | | | |оподаткування операції з |третейські суди" | | | | | | | | | |оплати третейського збору |( 1701-15 ), розділ IX | | | | | | | | | |та відшкодування інших |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |витрат, пов'язаних з |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 04.03.97 | | | | | | | |вирішенням спору |на додану вартість" | | | | | | | | | |третейським судом |( 168/97-ВР ), п. 3.2.12 | | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010307 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004| 25.05.2004 | | B | Цільове | | | |мит, внутрішніх податків |ратифікацію Угоди (у формі| | | | | |призначення| | | |та інших фіскальних |обміну нотами) між | | | | | | | | | |зборів, які можуть |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |стягуватися в Україні |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |стосовно постачання |про надання японського | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |культурного гранту на | | | | | | | | | |японськими громадянами |постачання освітлювального| | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010308 |З метою сприяння |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003| 19.11.2004 | | B | Цільове | | | |реалізації проектів у |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |рамках цієї Угоди все |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |обладнання, матеріали |України та Урядом | | | | | | | | | |(крім підакцизних) та |Італійської Республіки про| | | | | | | | | |послуги, що необхідні для |технічне співробітництво | | | | | | | | | |їх впровадження і |( 1335-15 ), ст. 4 | | | | | | | | | |ввозяться на митну | | | | | | | | | | |територію України, | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |податків, зборів та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, | | | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010309 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 04.03.97 | 01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |операції, які здійснюються|( 168/97-ВР ), п. 5.13 | | | | | | | | | |в рамках наукового і |ст. 5 | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | | |співробітництва відповідно| | | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | | | |Співтовариством про | | | | | | | | | | |наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво, з | | | | | | | | | | |безкоштовної передачі на |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |митній території України |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004| | | | | | | |організаціями, заснованими|внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |за участю Європейського |Закону України "Про | | | | | | | | | |Співтовариства, учасникам |податок на додану | | | | | | | | | |Української Сторони |вартість" ( 1965-15 ) | | | | | | | | | |товарів, робіт, послуг, | | | | | | | | | | |придбаних за кошти | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства або | | | | | | | | | | |організацій, заснованих за| | | | | | | | | | |участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010310 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 04.03.97 | 01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |операції, які здійснюються|( 168/97-ВР ), п. 5.13 | | | | | | | | | |в рамках наукового і |ст. 5 | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | | |співробітництва відповідно| | | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | | | |Співтовариством про | | | | | | | | | | |наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво, з | | | | | | | | | | |імпорту, а також виконання|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(надання) робіт, послуг |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004| | | | | | | |(за кошти, надані |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | |Європейським |Закону України "Про | | | | | | | | | |Співтовариством) для їх |податок на додану | | | | | | | | | |використання або |вартість" ( 1965-15 ) | | | | | | | | | |споживання на митній | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | |організаціями, заснованими| | | | | | | | | | |за участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства, та/або | | | | | | | | | | |учасниками наукового і | | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010311 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 11.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну |( 168/97-ВР ), п. 5.14 | | | | | | | | | |територію України |ст. 5 | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | |згідно з кодами УКТ ЗЕД | | | | | | | | | | |9701 10 00 00, 9701 90 00 | | | | | | | | | | |00, 9702 00 00 00, 9703 00| | | | | | | | | | |00 00, 9704 00 00 00, 9705| | | | | | | | | | |00 00 00, 9706 00 00 00 | | | | | | | | | | |( 2371г-14 ), |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |виготовлених п'ятдесят і |Закон України "Про | 2188-IV |18.11.2004| | | | | | | |більше років тому, які |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |ввозяться з метою їх |законодавчих актів | | | | | | | | | |подальшої передачі музеям,|України" ( 2188-15 ) | | | | | | | | | |галереям, виставковим | | | | | | | | | | |центрам, архівам, | | | | | | | | | | |установам культури або | | | | | | | | | | |освіти, що знаходяться у | | | | | | | | | | |державній або комунальній | | | | | | | | | | |власності. Звільнення від |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |оподаткування, передбачене|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |цим пунктом, поширюється |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |на операції з культурними |України "Про Державний | | | | | | | | | |цінностями, які ввозяться |бюджет України на | | | | | | | | | |в Україну і внесені до |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |Державного реєстру |законодавчих актів | | | | | | | | | |культурних цінностей |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |України. Порядок створення|розділ 2 пункт 12 | | | | | | | | | |і ведення цього реєстру | | | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010328 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг із |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.3 | | | | | | | | | |загальнообов'язкового |п. 3.2 | | | | | | | | | |соціального та пенсійного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |страхування, недержавного |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |пенсійного забезпечення, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |залучення та |України "Про Державний | | | | | | | | | |обслуговування пенсійних |бюджет України на | | | | | | | | | |вкладів. |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010329 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |імпорту майна як технічної|( 168/97-ВР ), пп. 3.2.5 | | | | | | | | | |або благодійної |п. 3.2 | | | | | | | | | |(гуманітарної) допомоги |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |згідно з нормами |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |міжнародних договорів |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України, згода на |України "Про Державний | | | | | | | | | |обов'язковість яких надана|бюджет України на | | | | | | | | | |Верховною Радою України, |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |або відповідно до закону. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010331 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | A | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг з |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.14 | | | | | | | | | |агентування і фрахтування |п. 3.2 | | | | | | | | | |морського торговельного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |флоту судновими агентами |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |на користь нерезидентів, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |які надають послуги з |України "Про Державний | | | | | | | | | |міжнародних перевезень |бюджет України на | | | | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу,|2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |вантажів чи міжнародних |законів України" | | | | | | | | | |відправлень. |( 2642-15, 2771-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010332 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання послуг, що |( 168/97-ВР ), пп. 5.16 | | | | | | | | | |включаються до складу |ст. 5 | | | | | | | | | |портових зборів згідно із | | | | | | | | | | |законодавством, на користь| | | | | | | | | | |осіб, які здійснюють |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |міжнародні перевезення |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу,|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |вантажів та міжнародних |України "Про Державний | | | | | | | | | |відправлень від пункту |бюджет України на | | | | | | | | | |перетину державного |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |кордону України до пункту |законів України" | | | | | | | | | |(місця) митного оформлення|( 2642-15, 2771-15 ) | | | | | | | | | |на території України при |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |їх прибутті (отриманні) на|Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |митну територію України, а|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |також від пункту (місця) |законодавчих актів України| | | | | | | | | |митного оформлення на |з питань оподаткування | | | | | | | | | |території України до |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |пункту перетину державного|перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |кордону України. |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010333 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг з |( 168/97-ВР ), п. 5.15 | | | | | | | | | |перевезення пасажирів, |ст. 5 | | | | | | | | | |їхнього багажу, вантажів |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та міжнародних відправлень|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |під митним режимом |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |транзиту територією |України "Про Державний | | | | | | | | | |України згідно з |бюджет України на | | | | | | | | | |положеннями глави 33 |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |Митного кодексу України |законодавчих актів | | | | | | | | | |( 92-15 ). |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010334 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |тимчасового ввезення на |( 168/97-ВР ), пп. 5.17 | | | | | | | | | |митну територію України та|ст. 5 | | | | | | | | | |подальшого вивезення з | | | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | | | | |(а також з ввезення на | | | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | | |раніше вивезеного з митної| | | | | | | | | | |території України) товарів| | | | | | | | | | |за переліком, визначеним | | | | | | | | | | |статтею 206 Митного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |кодексу України ( 92-15 ),|Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| 28.07.2005 | | | | | | |та повітряних суден, які |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |ввозяться на митну |України "Про Державний | | | | | | | | | |територію України за |бюджет України на | | | | | | | | | |договорами оперативного |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |лізингу. Строк тимчасового|законів України" | | | | | | | | | |ввезення визнається |( 2771-15 ) | | | | | | | | | |статтею 208 Митного | | | | | | | | | | |кодексу України ( 92-15 ).| | | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України | | | | | | | | | | |має право продовжувати | | | | | | | | | | |строк, визначений Митним | | | | | | | | | | |кодексом України | | | | | | | | | | |( 92-15 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010335 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03. 05 | | B | - |Уточнення В | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |редакції | | |поставки у митному режимі |( 168/97-ВР ), п. 5.5 | | | | | | |Закону України | | |імпорту або реімпорту |ст. 5 | | | | | | |від 18.09.2008 | | |зареєстрованих та |--------------------------+---------+----------+------------| | | |N 521-VI | | |допущених до застосування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |( 521-17 ) | | |в Україні лікарських |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |засобів та виробів |України "Про Державний | | | | | | | | | |медичного призначення за |бюджет України на | | | | | | | | | |переліком, що щорічно |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |визначається Кабінетом |законодавчих актів | | | | | | | | | |Міністрів України. |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" ( 463-16 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" ( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010336 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03. 05 | | H | - |(***) | | Увага, |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |Розрахунок | | див. |виплат дивідендів, роялті |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.7 | | | | | | |суми пільги не | |коментар |у грошовій формі або у |п. 3.2 | | | | | | |проводиться | | |вигляді цінних паперів, | | | | | | | |(п. 4.1.10 | | |які здійснюються | | | | | | | |Правил обліку | | |емітентом. | | | | | | | |ПДВ | | | | | | | | | | |( z0939-04 ), | | | | | | | | | | |затверджених | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | |наказом ДПА | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |України, | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |Державного | | | |України "Про Державний | | | | | | |комітету | | | |бюджет України на | | | | | | |статистики | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | |України від | | | |законодавчих актів | | | | | | |23.07.2004 | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | |N 419/453 | | | |розділ 2 | | | | | | |( z0938-04 ) | | | | | | | | | | |(зі змінами та | | | | | | | | | | |доповненнями). | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010337 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03. 05 | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |надання комісійних |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.7 | | | | | | | | | |(брокерських, дилерських) |п. 3.2 | | | | | | | | | |послуг із торгівлі та/або | | | | | | | | | | |управління цінними | | | | | | | | | | |паперами (корпоративними | | | | | | | | | | |правами), деривативами та | | | | | | | | | | |валютними цінностями, | | | | | | | | | | |включаючи будь-які |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |грошові виплати (у тому |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |числі комісійні) фондовим |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |або валютним біржам чи |України "Про Державний | | | | | | | | | |позабіржовим фондовим |бюджет України на | | | | | | | | | |системам або їх членам у |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |зв'язку з організацією та |законодавчих актів | | | | | | | | | |торгівлею цінними паперами|України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |ліцензованими торговцями |розділ 2 | | | | | | | | | |цінними паперами, а також | | | | | | | | | | |деривативами та валютними | | | | | | | | | | |цінностями. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010338 |Нульова ставка податку |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій|на додану вартість" | | | | | | | | | |з експортування |( 168/97-ВР ), п. 6.3 | | | | | | | | | |періодичних видань |ст. 6 | | | | | | | | | |друкованих засобів масової| | | | | | | | | | |інформації та книжок, крім|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |видань еротичного |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |характеру, учнівських |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |зошитів, підручників та |України "Про Державний | | | | | | | | | |навчальних посібників |бюджет України на | | | | | | | | | |українського виробництва, |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |словників українсько- |законодавчих актів | | | | | | | | | |іноземної або іноземно- |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |української мови. |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010339 |Нульова ставка податку |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій|на додану вартість" | | | | | | | | | |з експортування |( 168/97-ВР ), п. 6.3 | | | | | | | | | |зареєстрованих та |ст. 6 | | | | | | | | | |допущених до застосування |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |в Україні лікарських |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |засобів та виробів |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |медичного призначення за |України "Про Державний | | | | | | | | | |переліком, що щорічно |бюджет України на | | | | | | | | | |визначається Кабінетом |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |Міністрів України. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010340 |За нульовою ставкою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 28.07.2005 | | H | - | | | |оподатковуються операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |з: |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |- поставки послуг, що |ст. 6 | | | | | | | | | |складаються із робіт з | | | | | | | | | | |рухомим майном, попередньо| | | | | | | | | | |ввезеним на митну |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |територію України для |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | | | | |виконання таких робіт та |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |вивезеним за межі митної |України "Про Державний | | | | | | | | | |території України |бюджет України на | | | | | | | | | |платником, що виконував |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |такі роботи, або |законодавчих актів | | | | | | | | | |одержувачем-нерезидентом. |України" ( 2771-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010341 |За нульовою ставкою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |з: |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |- поставки для заправки |ст. 6 | | | | | | | | | |або постачання морських | | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової | | | | | | | | | | |або риболовецької | | | | | | | | | | |діяльності, здійснюваної | | | | | | | | | | |за межами територіальних | | | | | | | | | | |вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або| | | | | | | | | | |територіальних водах інших| | | | | | | | | | |країн; входять до складу | | | | | | | | | | |військово-морських сил | | | | | | | | | | |України та відправляються | | | | | | | | | | |за межі територіальних вод| | | | | | | | | | |України, у тому числі на | | | | | | | | | | |якірні стоянки. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010342 |За нульовою ставкою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |з: |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |- поставки для заправки |ст. 6 | | | | | | | | | |або постачання повітряних | | | | | | | | | | |суден, що: | | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси| | | | | | | | | | |для навігаційної | | | | | | | | | | |діяльності чи перевезення | | | | | | | | | | |пасажирів або вантажів | | | | | | | | | | |за плату; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-повітряних | | | | | | | | | | |сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |повітряного кордону | | | | | | | | | | |України, у тому числі у | | | | | | | | | | |місця тимчасового | | | | | | | | | | |базування. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010343 |За нульовою ставкою |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |з: |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |- поставки для заправки |ст. 6 | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання| | | | | | | | | | |космічних кораблів, а | | | | | | | | | | |також супутників. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010344 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.3 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |експортуванні | | | | | | | | | | |періодичних видань | | | | | | | | | | |друкованих засобів масової|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |інформації та книжок, крім|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |видань еротичного |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |характеру, учнівських |України "Про Державний | | | | | | | | | |зошитів, підручників та |бюджет України на | | | | | | | | | |навчальних посібників |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |українського виробництва, |законодавчих актів | | | | | | | | | |словників українсько- |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |іноземної або іноземно- |розділ 2 | | | | | | | | | |української мови. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010345 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.3 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |операціях з експортування |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |зареєстрованих та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |допущених до застосування |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |в Україні лікарських |України "Про Державний | | | | | | | | | |засобів та виробів |бюджет України на | | | | | | | | | |медичного призначення за |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |переліком, що щорічно |законодавчих актів | | | | | | | | | |визначається Кабінетом |України" ( 2505-15 ), | | | | | | | | | |Міністрів України. |розділ 2 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010346 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 28.07.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставці послуг, що | | | | | | | | | | |складаються із робіт з |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |рухомим майном, попередньо|Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | | | | |ввезеним на митну |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |територію України для |України "Про Державний | | | | | | | | | |виконання таких робіт та |бюджет України на | | | | | | | | | |вивезеним за межі митної |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |території України |законодавчих актів | | | | | | | | | |платником, що виконував |України" ( 2771-15 ) | | | | | | | | | |такі роботи, або | | | | | | | | | | |одержувачем-нерезидентом. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010347 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | | | |або постачання морських | | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової | | | | | | | | | | |або риболовецької | | | | | | | | | | |діяльності, здійснюваної | | | | | | | | | | |за межами територіальних | | | | | | | | | | |вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або| | | | | | | | | | |територіальних водах інших| | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-морських сил | | | | | | | | | | |України та відправляються | | | | | | | | | | |за межі територіальних вод| | | | | | | | | | |України, у тому числі на | | | | | | | | | | |якірні стоянки. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010348 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при поставці для заправки | | | | | | | | | | |або постачання повітряних | | | | | | | | | | |суден, що: | | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси| | | | | | | | | | |для навігаційної | | | | | | | | | | |діяльності чи | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату; входять| | | | | | | | | | |до складу військово- | | | | | | | | | | |повітряних сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |повітряного кордону | | | | | | | | | | |України, у тому числі у | | | | | | | | | | |місця тимчасового | | | | | | | | | | |базування. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010349 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), п. 6.2.1 | | | | | | | | | |матеріально-технічні |ст. 6 | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають | | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання| | | | | | | | | | |космічних кораблів, а | | | | | | | | | | |також супутників. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010350 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |механізми та матеріали, |Урядом України та Урядом | | | | | | | | | |які ввозяться в Україну, |Японії про технічне | | | | | | | | | |Уряд України звільняє |співробітництво та | | | | | | | | | |таке обладнання, механізми|грантову допомогу" | | | | | | | | | |та матеріали від податків,|( 1969-15 ), стаття VII | | | | | | | | | |у тому числі від мит та | | | | | | | | | | |інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів. У випадку, коли | | | | | | | | | | |ЛСА надає обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали, | | | | | | | | | | |які придбаються в | | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали | | | | | | | | | | |від податків, у тому числі| | | | | | | | | | |від податку на додану | | | | | | | | | | |вартість та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010351 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - |Зміна редакції | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг платником |( 168/97-ВР ), пп. 3.1.1 | | | | | | | | | |податку, місце надання |п. 3.1 ст. 3, п. 6.5 ст. 6| | | | | | | | | |яких знаходиться за межами|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |митної території України, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |відповідно до правил для |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |визначення місця поставки |України "Про Державний | | | | | | | | | |послуг, встановленого |бюджет України на | | | | | | | | | |п. 6.5 ст. 6 Закону |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010352 |Товари, призначені для |Закон України "Про | 241-IV |22.11.2002| 14.04.2003 | | B | Цільове | | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |співробітництва у галузях,|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |вказаних у пункті 1 цієї |України і Урядом | | | | | | | | | |статті, при ввезенні |Російської Федерації про | | | | | | | | | |та/або вивезенні не |переміщення товарів у | | | | | | | | | |підлягають оподаткуванню |рамках співробітництва у | | | | | | | | | |зборами та податками, |освоєнні космічного | | | | | | | | | |стягнення яких |простору, створення та | | | | | | | | | |знаходиться у компетенції |експлуатації ракетно- | | | | | | | | | |митних органів Російської |космічної та ракетної | | | | | | | | | |Федерації і України за |техніки" ( 241-15 ), | | | | | | | | | |виключенням випадків, |ст. 3 Угоди ( 643_148 ) | | | | | | | | | |стосовно яких цією Угодою | | | | | | | | | | |( 643_148 ) передбачено | | | | | | | | | | |інше. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010353 |Не є об'єктом |Закон України "Про |116/94-ВР| 15.07.94 | 31.03.2005 | | B | - | | | |оподаткування податком на |ратифікацію Статуту і | | | | | | | | | |додану вартість суми |Конвенції Міжнародного | | | | | | | | | |плати, отриманої |союзу електрозв'язку" | | | | | | | | | |українськими операторами |( 116/94-ВР ) | | | | | | | | | |телекомунікацій від |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |операторів-нерезидентів за|Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | | | | | |послуги міжнародного |на додану вартість" | | | | | | | | | |електрозв'язку. |( 168/97-ВР ), п. 11.4 | | | | | | | | | | |ст. 11 | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010356 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 18.01.2007 | | A | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки неплатником |( 168/97-ВР ), п. 5.1.24 | | | | | | | | | |податку на додану вартість|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |культурних цінностей, |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006| | | | | | | |визначених такими у |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |статті 82 Закону України |законів України щодо | | | | | | | | | |"Про податок на додану |оподаткування виробів | | | | | | | | | |вартість" ( 168/97-ВР ). |мистецтва, предметів | | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" ( 535-16 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010357 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 18.01.2007 | | B | - |Уточнення В | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | |редакції | | |поставки у митному режимі |( 168/97-ВР ), п. 5.5 | | | | | | |Закону України | | |імпорту або реімпорту |ст. 5 | | | | | | |від 18.09.2008 | | |неплатником податку на |--------------------------+---------+----------+------------| | | |N 521-VI | | |додану вартість культурних|Закон України "Про | 535-V |22.12.2006| | | | |( 521-17 ) | | |цінностей, визначених |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |такими у статті 82 Закону |законів України щодо | | | | | | | | | |України "Про податок на |оподаткування виробів | | | | | | | | | |додану вартість" |мистецтва, предметів | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" ( 535-16 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" ( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010359 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2006 | | B | - | | | |оподаткування податком на |на додану вартість" | | | | | | | | | |додану вартість операції з|( 168/97-ВР ), пп. 5.1.8 | | | | | | | | | |поставки послуг |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | |реабілітаційними |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |установами для інвалідів |Закон України "Про | 2772-IV |07.07.2005| | | | | | | |та дітей-інвалідів, що |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |мають ліцензію на поставку|законів України щодо | | | | | | | | | |таких послуг. |оподаткування | | | | | | | | | | |реабілітаційних установ | | | | | | | | | | |для інвалідів та дітей- | | | | | | | | | | |інвалідів" ( 2772-15 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010360 |Українська сторона |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007| 03.07.2007 | | B | Цільове | | | |звільняє товари від сплати|ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |всіх мит, податків та |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |інших подібних зборів при |України і Урядом | | | | | | | | | |їхньому ввезенні на |Королівства Данія про | | | | | | | | | |територію України, а також|технічне і фінансове | | | | | | | | | |звільняє товари від усіх |співробітництво" | | | | | | | | | |заборон та обмежень на |( 948-16 ), пп. "с" п. 3 | | | | | | | | | |ввезення та вивезення. |ст. 5 | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010361 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | H | Цільове | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.1 | | | | | | | | | |територію України: |п. 5.18 | | | | | | | | | |устаткування, яке працює | | | | | | | | | | |на нетрадиційних та | | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | | | |енергії, | | | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |засобів вимірювання, |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007| | | | | | | |контролю та управління |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |витратами паливно- |законодавчих актів України| | | | | | | | | |енергетичних ресурсів, |щодо стимулювання заходів | | | | | | | | | |обладнання та матеріалів |з енергозбереження" | | | | | | | | | |для виробництва |( 760-16 ) | | | | | | | | | |альтернативних видів | | | | | | | | | | |палива, крім біологічних | | | | | | | | | | |видів палива, (далі - | | | | | | | | | | |товари) за умов, якщо ці |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |товари застосовуються |Закон України "Про | 1391-IV |21.05.2009| | | | | | | |платником податку для |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |власного виробництва та |законів України щодо | | | | | | | | | |якщо ідентичні товари з |сприяння виробництву та | | | | | | | | | |аналогічними якісними |використанню біологічних | | | | | | | | | |показниками не |видів палива" | | | | | | | | | |виробляються в Україні. |( 1391-17 ) | | | | | | | | | |Перелік та обсяги | | | | | | | | | | |зазначених товарів | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010362 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | H | Цільове | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.2 | | | | | | | | | |територію України: |п. 5.18 | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування | | | | | | | | | | |та комплектуючих, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |виробництва устаткування, | | | | | | | | | | |яке працює на | | | | | | | | | | |нетрадиційних та | | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |енергії, яке виробляє |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007| | | | | | | |альтернативні види палива,|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |крім біологічних видів |законодавчих актів України| | | | | | | | | |палива, енергозберігаючого|щодо стимулювання заходів | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, |з енергозбереження" | | | | | | | | | |виробів, експлуатація |( 760-16 ) | | | | | | | | | |яких забезпечує економію | | | | | | | | | | |та раціональне | | | | | | | | | | |використання паливно- | | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів, | | | | | | | | | | |засобів вимірювання, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |контролю та управління |Закон України "Про | 1391-IV |21.05.2009| | | | | | | |витратами паливно- |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів, |законів України щодо | | | | | | | | | |якщо ідентичні товари з |сприяння виробництву та | | | | | | | | | |аналогічними якісними |використанню біологічних | | | | | | | | | |показниками не |видів палива" | | | | | | | | | |виробляються в Україні. |( 1391-17 ) | | | | | | | | | |Перелік та обсяги | | | | | | | | | | |відповідних товарів | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010363 |Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008| 18.07.2008 | | B | Цільове | | | |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |організації чи інші |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |юридичні особи, які |України та Урядом | | | | | | | | | |найняті або фінансуються |Королівства Швеція про | | | | | | | | | |Шведською стороною для |загальні умови технічного | | | | | | | | | |виконання завдань в |та фінансового | | | | | | | | | |Україні в рамках |співробітництва" | | | | | | | | | |технічного та фінансового |( 320-17 ), п. 4 статті 7| | | | | | | | | |співробітництва між |Угоди ( 752_051 ) | | | | | | | | | |Шведською та Українською | | | | | | | | | | |сторонами, які не є | | | | | | | | | | |резидентами України, мають| | | | | | | | | | |право ввозити на митну | | | | | | | | | | |територію України та | | | | | | | | | | |вивозити після завершення | | | | | | | | | | |робіт обладнання та речі, | | | | | | | | | | |які необхідні їм для | | | | | | | | | | |виконання їхніх завдань | | | | | | | | | | |відповідно до спеціальної | | | | | | | | | | |угоди та у рамках цієї | | | | | | | | | | |Угоди без сплати мита, | | | | | | | | | | |податків та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, у | | | | | | | | | | |тому числі митних зборів. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010364 |Послуги, що надаються |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | B | Цільове | | | |Банком в Україні, |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |звільняються від податку |Урядом України та | | | | | | | | | |на додану вартість. |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |про співробітництво та | | | | | | | | | | |діяльність постійного | | | | | | | | | | |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | | |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | | |розділ 7.05, стаття 7 | | | | | | | | | | |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010365 |Усі імпортовані та |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | B | Цільове | | | |вироблені в Україні |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |обладнання, матеріали, |Урядом України та | | | | | | | | | |роботи та послуги., |Європейським банком | | | | | | | | | |включаючи консультаційні |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |послуги, які |про співробітництво та | | | | | | | | | |використовуються для |діяльність постійного | | | | | | | | | |надання Технічної допомоги|представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |або для грантового спів |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |фінансування і |розділ 8.01, стаття 8 | | | | | | | | | |фінансуються за рахунок |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | |грантових коштів, | | | | | | | | | | |звільняються від будь- | | | | | | | | | | |яких податків і зборів або| | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, що | | | | | | | | | | |стягуються Україною або на| | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010366 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |2012 року, звільняються |на додану вартість" | | | | | | | | | |від оподаткування операції|( 168/97-ВР ), п. 11.46 | | | | | | | | | |з ввезення на митну |ст. 11 | | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | | | |племінних чистопородних | | | | | | | | | | |тварин великої рогатої | | | | | | | | | | |худоби або генетичного |--------------------------+---------+----------+------------+------------| | | | | |матеріалу (коди УКТ ЗЕД |Закон України "Про | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | 01.01.2012 | | | | | |0102 10 10 00, 0102 10 30 |першочергові заходи щодо | | | | | | | | | |00, 0102 10 90 00, 0511 10|запобігання негативним | | | | | | | | | |00 00, 0511 99 90 10) |наслідкам фінансової кризи| | | | | | | | | |( 2371а-14 ), що |та про внесення змін до | | | | | | | | | |здійснюються суб'єктами |деяких законодавчих актів | | | | | | | | | |спеціального режиму |України" ( 639-17 ) | | | | | | | | | |оподаткування, | | | | | | | | | | |встановленого статтею 81 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010367 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про | 694-VI |18.12.2008|03.02.2009 з| 01.01.2011 | B | Цільове |Увага! | | |2011 року, звільняються |внесення змін до деяких | | | урахування | | |призначення|Призупинення | | |операції з ввезення на |законів України щодо | | | дати | | | |дії пільги | | |митну територію України |мінімізації впливу | | |затвердження| | | | | | |основних фондів, |фінансової кризи на | | |відповідного| | | | | | |матеріалів, обладнання, |розвиток вітчизняної | | | переліку | | | | | | |устаткування та |промисловості" ( 694-17 ) | | |підприємств | | | | | | |комплектуючих виробів |(ЗУ "Про податок на додану| | |та товарів. | | | | | | |(крім підакцизних товарів)|вартість" ( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |промисловими |п. 5.18.3) | | | | | | | | | |підприємствами, які |--------------------------+---------+----------+------------+------------| | | | | |створюють нові виробництва|Рішення Конституційного |18-рп/09 |14.07.2009| | 14.07.2009 | | | | | |із впровадженням |Суду України у справі за | | | | | | | | | |енергозберігаючих |конституційним поданням | | | | | | | | | |технологій, у тому числі |Президента України щодо | | | | | | | | | |ввезення таких товарів як |відповідності Конституції | | | | | | | | | |внесків до статутних |України (конституційності)| | | | | | | | | |фондів цих підприємств. |Закону України "Про | | | | | | | | | |Порядок ввезення, перелік |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |таких підприємств та |законів України щодо | | | | | | | | | |товарів встановлюються |мінімізації впливу | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |фінансової кризи на | | | | | | | | | |України. |розвиток вітчизняної | | | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | | | |( v018p710-09 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010368 |Сума податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |на додану вартість" | | | | | | | | | |сільськогосподарським |( 168/97-ВР ), п. 8-1.2 | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |ст. 8-1 | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у | | | | | | | | | | |сфері сільського | | | | | | | | | | |господарства) на вартість | | | | | | | | | | |поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів (послуг), не | | | | | | | | | | |підлягає сплаті до бюджету|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та повністю залишається у |У редакції Закону України | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |розпорядженні такого |"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |сільськогосподарського |щодо запобігання | | | | | | | | | |підприємства для |негативним наслідкам | | | | | | | | | |відшкодування суми |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |податку, сплаченої |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |(нарахованої) |законодавчих актів | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |України" ( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої | | | | | | | | | | |суми податку - для інших | | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010369 |Сума податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |на додану вартість" | | | | | | | | | |сільськогосподарським |( 168/97-ВР ), п. 8-1.2 | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |ст. 8-1 | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у | | | | | | | | | | |сфері лісового | | | | | | | | | | |господарства) на вартість | | | | | | | | | | |поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів (послуг), не | | | | | | | | | | |підлягає сплаті до бюджету|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та повністю залишається у |У редакції Закону України | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |розпорядженні такого |"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |сільськогосподарського |щодо запобігання | | | | | | | | | |підприємства для |негативним наслідкам | | | | | | | | | |відшкодування суми |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |податку, сплаченої |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |(нарахованої) |законодавчих актів | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |України" ( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої | | | | | | | | | | |суми податку - для інших | | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010370 |Сума податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |на додану вартість" | | | | | | | | | |сільськогосподарським |( 168/97-ВР ), п. 8-1.2 | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |ст. 8-1 | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у | | | | | | | | | | |сфері рибальства) на | | | | | | | | | | |вартість поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів (послуг), не | | | | | | | | | | |підлягає сплаті до бюджету|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |та повністю залишається у |У редакції Закону України | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |розпорядженні такого |"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |сільськогосподарського |щодо запобігання | | | | | | | | | |підприємства для |негативним наслідкам | | | | | | | | | |відшкодування суми |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |податку, сплаченої |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |(нарахованої) |законодавчих актів | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |України" ( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої | | | | | | | | | | |суми податку - для інших | | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010371 |Суми податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, сплачені |на додану вартість" | | | | | | | | | |суб'єктом спеціального |( 168/97-ВР ), п. 8-1.4 | | | | | | | | | |режиму постачальникам |ст. 8-1 | | | | | | | | | |товарів (послуг), вартість|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |яких включається до складу|У редакції Закону України | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |виробничих факторів, на |"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |які такий суб'єкт має |щодо запобігання | | | | | | | | | |право на бюджетне |негативним наслідкам | | | | | | | | | |відшкодування при поставці|фінансової кризи та про | | | | | | | | | |сільськогосподарських |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |товарів (супутніх послуг) |законодавчих актів | | | | | | | | | |у митному режимі експорту.|України" ( 639-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010372 |Сума податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР|03.04..97 | | | B | Цільове | | | |вартість, що повинна |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |сплачуватися до бюджету |( 168/97-ВР ), п. 11.21 | | | | | | | | | |переробними підприємствами|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |всіх форм власності за |Закон України "Про | 922-VI |04.02.2009| 17.03.2009 | | | | | | |реалізовані ними молоко та|внесення змін до деяких | | | | | | | | | |молочну продукцію, м'ясо |законів України щодо | | | | | | | | | |та м'ясопродукти, у |запобігання негативним | | | | | | | | | |повному обсязі |наслідкам впливу світової | | | | | | | | | |спрямовується виключно для|фінансової кризи на | | | | | | | | | |виплати дотацій |розвиток агропромислового | | | | | | | | | |сільськогосподарським |комплексу" ( 922-17 ) | | | | | | | | | |товаровиробникам за |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |продані ними переробним |Рішення Конституційного | 29- |24.11.2009| | | | | | | |підприємствам молоко і |Суду України у справі за | рп/2009 | | | | | | | | |м'ясо в живій вазі. |конституційним поданням | | | | | | | | | |Порядок обліку зазначених |Президента України щодо | | | | | | | | | |коштів визначається |відповідності Конституції | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |України(конституційності),| | | | | | | | | |України. |п. 11 роз. II "Прикінцеві | | | | | | | | | | |положення" ЗУ "Про | | | | | | | | | | |першочергові заходи щодо | | | | | | | | | | |запобігання негативним | | | | | | | | | | |наслідкам фінансової кризи| | | | | | | | | | |та про внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( v029p710-09 ) | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін до | 1782-VI |22.12.2009| | | | | | | | |деяких законів України | | | | | | | | | | |щодо підтримки | | | | | | | | | | |агропромислового комплексу| | | | | | | | | | |в умовах світової | | | | | | | | | | |фінансової кризи" | | | | | | | | | | |( 1782-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010373 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |банків та інших фінансових|( 168/97-ВР ), п. 5.19 | | | | | | | | | |установ з поставки |ст. 5 | | | | | | | | | |(продажу, відчуження іншим| | | | | | | | | | |способом) майна, що | | | | | | | | | | |передане фізичними | | | | | | | | | | |особами, а також |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |суб'єктами підприємницької|Закон України "Про | 1617-IV |24.07.2009| 05.08.2009 | | | | | | |діяльності - приватними |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |підприємцями та іншими |законодавчих актів України| | | | | | | | | |особами, які не є |щодо особливостей | | | | | | | | | |платниками податку, у |проведення заходів з | | | | | | | | | |заставу (в тому числі |фінансового оздоровлення | | | | | | | | | |іпотеку) та на яке було |банків" ( 1617-17 ) | | | | | | | | | |звернено стягнення. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010374 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції |на додану вартість" | | | | | | | | | |банків з продажу |( 168/97-ВР ), п. 5.20 | | | | | | | | | |(передачі) або придбання |ст. 5 | | | | | | | | | |зобов'язань за депозитами |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |(вкладами). |Закон України "Про | 1617-IV |24.07.2009| 05.08.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів України| | | | | | | | | | |щодо особливостей | | | | | | | | | | |проведення заходів з | | | | | | | | | | |фінансового оздоровлення | | | | | | | | | | |банків" ( 1617-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010375 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |вивезення товарів за межі |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.15 | | | | | | | | | |митного кордону України у |п. 3.2 | | | | | | | | | |митному режимі тимчасового|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |вивезення згідно з |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |положеннями глави 34 |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |Митного кодексу України |законодавчих актів України| | | | | | | | | |( 92-15 ) або у митному |з питань оподаткування | | | | | | | | | |режимі переробки згідно з |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |положеннями глави 39 |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |Митного кодексу України |багажу та вантажів, | | | | | | | | | |( 92-15 ), у тому числі |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | |об'єктів оперативного |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | |лізингу або транспортних |міжнародного ремонту | | | | | | | | | |засобів з метою |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | | |їх ремонту. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010376 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | A | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки товарів (супутніх|( 168/97-ВР ), пп. 3.2.16 | | | | | | | | | |послуг) на митну територію|п. 3.2 | | | | | | | | | |України у митному режимі |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |відмови на користь держави|Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |згідно з положеннями |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |глави 41 Митного кодексу |законодавчих актів України| | | | | | | | | |України ( 92-15 ). |з питань оподаткування | | | | | | | | | | |послуг з міжнародних | | | | | | | | | | |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010377 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |повернення об'єкта |( 168/97-ВР ), пп. 3.1.2 | | | | | | | | | |оперативного лізингу, |п. 3.1 | | | | | | | | | |раніше наданого | | | | | | | | | | |(вивезеного) лізингодавцем| | | | | | | | | | |чи іншою особою за його |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |дорученням з території |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |України у митному режимі |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |тимчасового вивезення |законодавчих актів України| | | | | | | | | |(ввезення) для вільного |з питань оподаткування | | | | | | | | | |обігу згідно з положеннями|послуг з міжнародних | | | | | | | | | |глави 34 Митного кодексу |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |України ( 92-15 ). |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010378 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | A | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки товарів (супутніх|( 168/97-ВР ), пп. 3.1.2 | | | | | | | | | |послуг) з-під митного |п. 3.1 | | | | | | | | | |режиму магазину безмитної | | | | | | | | | | |торгівлі, митного складу | | | | | | | | | | |або спеціальної митної | | | | | | | | | | |зони згідно з положеннями | | | | | | | | | | |глав 35-37 Митного |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |кодексу України ( 92-15 ) |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |на територію магазину |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |безмитної торгівлі, |законодавчих актів України| | | | | | | | | |митного складу та |з питань оподаткування | | | | | | | | | |спеціальної митної зони |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |(тільки для спеціальних |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |митних зон, які відповідно|багажу та вантажів, | | | | | | | | | |до закону мають тотожні |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | |умови оподаткування цим |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | |податком). |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010379 |Не є об'єктом |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |ввезення на митну |( 168/97-ВР ), пп. 3.1.2 | | | | | | | | | |території України |п. 3.1 | | | | | | | | | |транспортних засобів, які | | | | | | | | | | |відправлялися під митним |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |режимом переробки за межі |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |митного кордону України з |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |метою їх ремонту та |законодавчих актів України| | | | | | | | | |повертаються на митну |з питань оподаткування | | | | | | | | | |територію України для їх |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |подальшого вільного обігу.|перевезень пасажирів, | | | | | | | | | | |багажу та вантажів, | | | | | | | | | | |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010380 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | Z | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |поставки товарів (супутніх|( 168/97-ВР ), пп. 3.1.2 | | | | | | | | | |послуг) на митну територію|п. 3.1 | | | | | | | | | |України під митним режимом| | | | | | | | | | |знищення або зруйнування |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |згідно з положеннями |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |глави 40 Митного кодексу |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |України ( 92-15 ) чи під |законодавчих актів України| | | | | | | | | |митним режимом відмови |з питань оподаткування | | | | | | | | | |на користь держави згідно |послуг з міжнародних | | | | | | | | | |з положеннями глави 41 |перевезень пасажирів, | | | | | | | | | |Митного кодексу України |багажу та вантажів, | | | | | | | | | |( 92-15 ). |міжнародних відправлень, | | | | | | | | | | |міжнародного лізингу та | | | | | | | | | | |міжнародного ремонту | | | | | | | | | | |товарів" ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010381 |Протягом дії норм |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | Цільове |Протягом дії | | |ратифікованих Верховною |на додану вартість" | | | | | |призначення|норм | | |Радою України міжнародних |( 168/97-ВР ), п. 11.47 | | | | | | |ратифікованих | | |договорів (угод) України з|"а" ст. 11 | | | | | | |Верховною | | |питань космічної | | | | | | | |Радою України | | |діяльності щодо створення | | | | | | | |міжнародних | | |космічної техніки | | | | | | | |договорів | | |(включаючи агрегати, | | | | | | | |(угод) України | | |системи та їх | | | | | | | |з питань | | |комплектуючі для космічних| | | | | | | |космічної | | |комплексів, космічних | | | | | | | |діяльності | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | |щодо створення | | |апаратів та наземних | | | | | | | |космічної | | |сегментів космічних | | | | | | | |техніки | | |систем), але не пізніше | | | | | | | |(включаючи | | |1 січня 2015 року, | | | | | | | |агрегати, | | |звільняються від сплати | | | | | | | |системи та їх | | |податку на додану вартість| | | | | | | |комплектуючі | | |операції з поставки у | | | | | | | |для космічних | | |митному режимі імпорту | | | | | | | |комплексів, | | |товарів, визначених у | | | | | | | |космічних | | |пункті "я" частини першої | | | | | | | |ракет-носіїв, | | |статті 19 Закону України | | | | | | | |космічних | | |"Про Єдиний митний тариф" | | | | | | | |апаратів та | | |( 2097-12 ), у межах | | | | | | | |апаратів та | | |граничних обсягів, | | | | | | | |наземних | | |встановлених Кабінетом | | | | | | | |сегментів | | |Міністрів України, |--------------------------+---------+----------+------------| | | |космічних | | |за умови цільового |Закон України "Про | 1342-VI |19.05.2009| 01.01.2010 | | | |систем), але | | |використання таких товарів|внесення змін до деяких | | | | | | |не пізніше | | |у виробництві космічної |законів України з питань | | | | | | |1 січня | | |техніки (включаючи |космічної діяльності" | | | | | | |2015 року | | |агрегати, системи та їх |( 1342-17 ) | | | | | | | | | |комплектуючі для космічних| | | | | | | | | | |комплексів, космічних | | | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | | | | |апаратів та наземних | | | | | | | | | | |сегментів космічних | | | | | | | | | | |систем), резидентами - | | | | | | | | | | |суб'єктами космічної | | | | | | | | | | |діяльності, які отримали | | | | | | | | | | |ліцензію на право | | | | | | | | | | |здійснення такої | | | | | | | | | | |діяльності та беруть | | | | | | | | | | |участь у реалізації таких | | | | | | | | | | |договорів (угод). Перелік | | | | | | | | | | |таких резидентів - | | | | | | | | | | |суб'єктів космічної | | | | | | | | | | |діяльності встановлюється | | | | | | | | | | |спеціально уповноваженим | | | | | | | | | | |центральним органом | | | | | | | | | | |виконавчої влади, що | | | | | | | | | | |реалізує державну політику| | | | | | | | | | |в галузі космічної | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010382 |Протягом дії норм |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2010 | | H | Цільове |Протягом дії | | |ратифікованих Верховною |на додану вартість" | | | | | |призначення|норм | | |Радою України міжнародних |( 168/97-ВР ), п. 11.47 | | | | | | |ратифікованих | | |договорів (угод) України з|"б" ст. 11 | | | | | | |Верховною | | |питань космічної | | | | | | | |Радою України | | |діяльності щодо створення | | | | | | | |міжнародних | | |космічної техніки | | | | | | | |договорів | | |(включаючи агрегати, | | | | | | | |(угод) України | | |системи та їх | | | | | | | |з питань | | |комплектуючі для космічних| | | | | | | |космічної | | |комплексів, космічних | | | | | | | |діяльності | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | |щодо створення | | |апаратів та наземних | | | | | | | |космічної | | |сегментів космічних | | | | | | | |техніки | | |систем), але не пізніше | | | | | | | |(включаючи | | |1 січня 2015 року, | | | | | | | |агрегати, | | |звільняються від сплати | | | | | | | |системи та їх | | |податку на додану вартість| | | | | | | |комплектуючі | | |операції з поставки на | | | | | | | |для космічних | | |митній території України | | | | | | | |комплексів, | | |результатів науково- | | | | | | | |космічних | | |дослідних і дослідницько- | | | | | | | |ракет-носіїв, | | |конструкторських робіт, | | | | | | | |космічних | | |які виконуються | | | | | | | |апаратів та | | |платниками податку за | | | | | | | |наземних | | |рахунок кредитних коштів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | |сегментів | | |залучених під гарантії |Закон України "Про | 1342-VI |19.05.2009| | | | |космічних | | |Кабінету Міністрів України|внесення змін до деяких | | | | | | |систем), але | | |для фінансування |законів України з питань | | | | | | |не пізніше | | |ратифікованого Верховною |космічної діяльності" | | | | | | |1 січня | | |Радою України Договору між|( 1342-17 ) | | | | | | |2015 року | | |Україною та Федеративною | | | | | | | | | | |Республікою Бразилія про | | | | | | | | | | |довгострокове | | | | | | | | | | |співробітництво щодо | | | | | | | | | | |використання ракети-носія | | | | | | | | | | |"Циклон-4" на пусковому | | | | | | | | | | |центрі Алкантара, на | | | | | | | | | | |користь резидентів - | | | | | | | | | | |суб'єктів космічної | | | | | | | | | | |діяльності, які отримали | | | | | | | | | | |ліцензію на право її | | | | | | | | | | |здійснення та беруть | | | | | | | | | | |участь у реалізації такого| | | | | | | | | | |Договору. З метою | | | | | | | | | | |застосування цієї пільги | | | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України | | | | | | | | | | |встановлює порядок ведення| | | | | | | | | | |реєстру зазначених | | | | | | | | | | |науково-дослідних і | | | | | | | | | | |дослідницько- | | | | | | | | | | |конструкторських робіт. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010383 |Сума податку на додану |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2010 | | B | Цільове | | | |вартість, що підлягає |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |сплаті до бюджету |( 168/97-ВР ), п. 11.21 | | | | | | | | | |сільськогосподарськими |ст. 11 | | | | | | | | | |підприємствами усіх форм | | | | | | | | | | |власності, які не обрали | | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | | |оподаткування діяльності у| | | | | | | | | | |сфері сільського, лісового| | | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | | | |рибальства, передбачений | | | | | | | | | | |статтею 81 цього Закону | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), і | | | | | | | | | | |на загальних підставах | | | | | | | | | | |вважаються платником |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |податку на додану |Закон України "Про | 1782-VI |22.12.2009| | | | | | | |вартість, за реалізовані |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |ними молоко, худобу, |законів України щодо | | | | | | | | | |птицю, вовну, а також за |підтримки агропромислового| | | | | | | | | |молочну продукцію та |комплексу в умовах | | | | | | | | | |м'ясопродукти, вироблені у|світової фінансової кризи"| | | | | | | | | |власних переробних цехах, |( 1782-17 ) | | | | | | | | | |повністю залишається у | | | | | | | | | | |розпорядженні цих | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | | | |спрямовується на підтримку| | | | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | | | |тваринницької продукції". | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010384 |Тимчасово, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | 01.01.2019 | H | Цільове | | | |до 1 січня 2019 року, |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |звільняються від |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.4 | | | | | | | | | |оподаткування операції: |п. 5.18 | | | | | | | | | |з імпорту товарів, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |визначених пунктами "я", |Закон України "Про | 1391-VI |21.05.2009| 01.01.2010 | | | | | | |"я1" частини першої |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |статті 19 Закону України |законів України щодо | | | | | | | | | |"Про Єдиний митний тариф" |сприяння виробництву та | | | | | | | | | |( 2097-12 ). |використанню біологічних | | | | | | | | | | |видів палива" ( 1391-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010385 |Тимчасово, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.01.2010 | 01.01.2019 | H | Цільове | | | |до 1 січня 2019 року, |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |звільняються від |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.4 | | | | | | | | | |оподаткування операції: |п. 5.18 | | | | | | | | | |з поставки техніки, | | | | | | | | | | |обладнання, устаткування, | | | | | | | | | | |визначених статтею 7 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |альтернативні види | | | | | | | | | | |палива" ( 1391-17 ), | | | | | | | | | | |на території | | | | | | | | | | |України. Порядок ввезення | | | | | | | | | | |зазначених техніки, |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |обладнання та |Закон України "Про |1391- VI |21.05.2009| | | | | | | |устаткування визначається |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |законів України щодо | | | | | | | | | |України. |сприяння виробництву та | | | | | | | | | | |використанню біологічних | | | | | | | | | | |видів палива" ( 1391-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010386 |Тимчасово, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.03.2010 | 01.01.2016 | B | Цільове | | | |до 1 січня 2016 року, |на додану вартість" | | | | | |призначенн | | | |суб'єкти літакобудування, |( 168/97-ВР ), п. 11.34 | | | | | | | | | |що підпадають під дію норм|ст. 11 | | | | | | | | | |статті 2 Закону України | | | | | | | | | | |"Про розвиток | | | | | | | | | | |літакобудівної | | | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | | | |( 2660-14 ), | | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | | |податку на додану вартість| | | | | | | | | | |по операціях з: ввезення | | | | | | | | | | |(пересилання) на митну |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |територію України під |Закон України "Про | 1814-VI |20.01.2010| | | | | | | |митним режимом імпорту |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |(реімпорту) товарів, крім |законів України щодо | | | | | | | | | |підакцизних, що |державної підтримки | | | | | | | | | |використовуються для |літакобудівної | | | | | | | | | |потреб літакобудівної |промисловості в Україні" | | | | | | | | | |промисловості, якщо такі |( 1814-17 ) | | | | | | | | | |товари є звільненими від | | | | | | | | | | |оподаткування ввізним | | | | | | | | | | |митом згідно із нормами | | | | | | | | | | |пункту "р" статті 19 | | | | | | | | | | |Закону України "Про Єдиний| | | | | | | | | | |митний тариф" ( 2097-12 ).| | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010387 |Тимчасово, |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 01.03.2010 | 01.01.2016 | B | Цільове | | | |до 1 січня 2016 року, |на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |суб'єкти літакобудування, |( 168/97-ВР ), п. 11.34 | | | | | | | | | |що підпадають під дію норм|ст. 11 | | | | | | | | | |статті 2 Закону України | | | | | | | | | | |"Про розвиток | | | | | | | | | | |літакобудівної | | | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | | | |( 2660-14 ), | | | | | | | | | | |звільняються від сплати |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |податку на додану вартість|Закон України "Про | 1814-VI |20.01.2010| | | | | | | |по операціях з: поставки |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |на митну територію України|законів України щодо | | | | | | | | | |результатів науково- |державної підтримки | | | | | | | | | |дослідних і дослідницько- |літакобудівної | | | | | | | | | |конструкторських робіт, |промисловості в Україні" | | | | | | | | | |які виконуються для |( 1814-17 ) | | | | | | | | | |потреб літакобудівної | | | | | | | | | | |промисловості. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010388 |Будь-які товари, що |Закон України "Про | 360-VI |03.09.2008| 06.01.2009 | | B | Цільове | - | | |імпортуються з метою |ратифікацію Рамкової угоди| | | | | |призначення| | | |реалізації заходів, |між Урядом України і | | | | | | | | | |фінансованих коштом |Комісією Європейських | | | | | | | | | |Співтовариства, не |співтовариств" | | | | | | | | | |обкладаються митними |( 360-17 ), п. 3.1 ст. 3 | | | | | | | | | |зборами та ввізним митом, |Рамкової угоди між Урядом | | | | | | | | | |податками та подібними |України і Комісією | | | | | | | | | |виплатами аналогічного |Європейських співтовариств| | | | | | | | | |характеру, що стягуються |( 994_763 ) | | | | | | | | | |Урядом, чи будь-яким його | | | | | | | | | | |органом. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010389 |Контракти, фінансовані |Закон України "Про | 360-VI |03.09.2008| 06.01.2009 | | B | Цільове | - | | |коштом Співтовариства, не |ратифікацію Рамкової угоди| | | | | |призначення| | | |підлягають сплаті податку |між Урядом України і | | | | | | | | | |на додану вартість, |Комісією Європейських | | | | | | | | | |гербового, реєстраційного |співтовариств" | | | | | | | | | |або інших аналогічних |( 360-17 ), п. 3.3 ст. 3 | | | | | | | | | |зборів в Україні, |Рамкової угоди між Урядом | | | | | | | | | |незалежно від того, чи |України і Комісією | | | | | | | | | |існують такі збори, чи |Європейських співтовариств| | | | | | | | | |повинні бути впроваджені, |( 994_763 ) | | | | | | | | | |і незалежно від того, чи | | | | | | | | | | |укладені ці контракти з | | | | | | | | | | |особами з України чи інших| | | | | | | | | | |країн. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010390 |У тих випадках, коли |Закон України "Про | 360-VI |03.09.2008| 06.01.2009 | | B | Цільове | - | | |контракт стосується |ратифікацію Рамкової угоди| | | | | |призначення| | | |поставки товарів, що |між Урядом України і | | | | | | | | | |походять з України, |Комісією Європейських | | | | | | | | | |контракт повинен бути |співтовариств" | | | | | | | | | |укладений на підставі цін,|( 360-17 ), п. 3.4 ст. 3 | | | | | | | | | |без урахування податку на |Рамкової угоди між Урядом | | | | | | | | | |додану вартість. Термін |України і Комісією | | | | | | | | | |"товар" слід розуміти як |Європейських співтовариств| | | | | | | | | |будь-який продукт, послугу|( 994_763 ) | | | | | | | | | |і/або права, які | | | | | | | | | | |підлягають продажу. | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010391 |До 1 вересня 2012 року |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | 24.07.2010 | 31.08.2012 | B | Цільове | | | |податок на додану вартість|на додану вартість" | | | | | |призначення| | | |не справляється під час |( 168/97-ВР ), п. 11.48 | | | | | | | | | |ввезення на митну |ст. 11 | | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | | | |предметів під митним | | | | | | | | | | |режимом імпорту | | | | | | | | | | |(реімпорту), які | | | | | | | | | | |звільняються від |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |оподаткування ввізним |Закон України "Про | 2284-VI |21.05.2010| | | | | | | |митом згідно з нормами |внесення зміни до Закону | | | | | | | | | |пункту "щ2" частини першої|України "Про податок на | | | | | | | | | |статті 19 Закону України |додану вартість" | | | | | | | | | |"Про Єдиний митний тариф" |( 2284-17 ) | | | | | | | | | |( 2097-12 ). | | | | | | | | | | |При порушенні цільового | | | | | | | | | | |використання таких | | | | | | | | | | |предметів або при їх | | | | | | | | | | |відчуженні на митній |--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |території України за будь-|Закон України "Про | 2372-VI |29.06.2010| | | | | | | |яку компенсацію |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |застосовуються норми |законів України у зв'язку | | | | | | | | | |підпункту 17.1.61 пункту |з організацією та | | | | | | | | | |17.1 статті 17 Закону |проведенням фінальної | | | | | | | | | |України "Про порядок |частини чемпіонату Європи | | | | | | | | | |погашення зобов'язань |2012 року з футболу в | | | | | | | | | |платників податків перед |Україні" ( 2372-17 ) | | | | | | | | | |бюджетами та державними | | | | | | | | | | |цільовими фондами" | | | | | | | | | | |( 2181-14 ). | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14010392 |Звільняються від |Закон України "Про податок|168/97-ВР| 03.04.97 | | | H | - | | | |оподаткування операції з |на додану вартість" | | | | | | | | | |ввезення на митну |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.5 | | | | | | | | | |територію України |п. 5.18 ст. 5 | | | | | | | | | |природного газу відповідно|--------------------------+---------+----------+------------| | | | | | |до зовнішньоекономічних |Закон України "Про | 2275-VI |20.05.2010| 01.07.2010 | | | | | | |контрактів. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 2275-17 ) | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| | |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ | | | | | | | | | | |З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | |---------+--------------------------+--------------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------| |14020001 |Акцизний збір не |Декрет Кабінету Міністрів | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | H | - | | | |справляється з товарів, що|України "Про акцизний | | | | | | | | | |були вивезені |збір" ( 18-92 ), ст. 5 | | | | | | | | | |(експортовані) платником | | | | | | | | | | |акцизного збору за межі | | | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | | | | |Товари вважаються | | | | | | | | | | |вивезеними | | | | | | | | | | |(експортованими) платником| | | | | | | | | | |податку за межі митної | | | | | | | | | | |території України в разі, | | | | | | | | | | |коли їх вивезення | | | | | | | | | | |(експортування) засвідчене| | | | | | | | | | |належно оформленою митною | | | | | | | | | | |вантажною декларацією. | | | | | | | | | | |(Пільга застосовується на | | | | | | | | | | |підакцизні товари, крім | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, | | | | | | | | | | |звільнення яких від | | | | | | | | | | |акцизного збору | | | | | | | | | | |передбачено Законом | | | | |