Document v0051225-09, current version — Adoption on October 1, 2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
01.10.2009
С.В.Чекашкін

ДОВІДНИК N 51
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.09.2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Зміст пільги | Документ | N документа | Дата | Початок | Кінець | ** | Ознака | Коментар | | пільги | | | |прийняття | дії пільги | дії пільги | Ознака | цільового | | | | | | |документа | | |Групування|призначення| | | | | | | | | | пільг | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК| | | | | | | | | | |ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020025 |Сума прибутку, що не підлягає|Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |оподаткуванню згідно із |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |міжнародними договорами |підприємств" | | | | | | | | | |України |( 334/94-ВР ), ст. 18 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1251-12, | | | | | | | | | | | 77/97-ВР ), ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |надходять у вигляді |України "Про | | | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |допомоги, яка надається |підприємств" | | | | | | | | | |іншими державами відповідно |( 283/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | |до міжнародних угод, що |4.2.13 пункту 4.2 статті | | | | | | | | | |набрали чинність у |4 | | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020033 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.2005 | | B | - | | | |включаються суми коштів або |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |вартість товарів (робіт, |підприємств" | | | | | | | | | |послуг), добровільно |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |перераховані (передані) | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |протягом звітного року до | | | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | | | | |або бюджетів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | | | |неприбуткових організацій, | | | | | | | | | | |визначених у пункті 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), суми коштів, | | | | | | | | | | |що перераховані юридичним |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |особам у тому числі |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |неприбутковим |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |організаціям - засновникам |України "Про Державний | | | | | | | | | |постійно діючого третейського|бюджет України на | | | | | | | | | |суду у розмірі, що перевищує |2005 рік" та деяких | | | | | | | | | |два відсотки, але не більше |інших законодавчих | | | | | | | | | |п'яти відсотків |актів України" | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |попереднього звітного року, |підпункт 5.2.2 | | | | | | | | | |за винятком внесків, |пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | |передбачених підпунктом | | | | | | | | | | |5.6.2 пункту 5.6 цієї статті,| | | | | | | | | | |та внесків, передбачених | | | | | | | | | | |підпунктом 5.2.17 цього | | | | | | | | | | |пункту. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020034 |Враховується у складі валових|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |витрат сума коштів, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |перерахованих підприємствами |України "Про | | | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань осіб|оподаткування прибутку | | | | | | | | | |які постраждали внаслідок |підприємств" | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, на|( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |яких працює за основним |підпункт 5.2.3 пункту | | | | | | | | | |місцем роботи не менше |5.2 статті 5 | | | | | | | | | |75 відсотків таких осіб, цим | | | | | | | | | | |об'єднанням для проведення їх| | | | | | | | | | |благодійної діяльності, але | | | | | | | | | | |не більше 10 відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020035 |Враховуються у складі валових|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |витрат платника податку, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |основною діяльністю яких є |України "Про | | | | | | | | | |виробництво |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |сільськогосподарської |підприємств" | | | | | | | | | |продукції, плата за землю, що|( 283/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | |не використовується в |5.2.5 пункту 5.2 статті 5| | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020044 |Якщо об'єкт оподаткування |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 12.06.97 | | A | - | | | |платника податку з числа |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |резидентів за результатами |підприємств" | | | | | | | | | |податкового року має від'ємне|( 283/97-ВР ), п. 6.1 | | | | | | | | | |значення об'єкта |ст. 6; п. 22.13 ст. 22 | | | | | | | | | |оподаткування (з урахуванням | | | | | | | | | | |суми амортизаційних | | | | | | | | | | |відрахувань), сума такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення підлягає | | | | | | | | | | |включенню до складу валових | | | | | | | | | | |витрат першого календарного | | | | | | | | | | |кварталу наступного |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |податкового року. Розрахунок |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | | | | | |об'єкта оподаткування за |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |наслідками півріччя, трьох |України "Про | | | | | | | | | |кварталів та року |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |здійснюється з урахуванням |підприємств" ( 349-15 ) | | | | | | | | | |від'ємного значення об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування попереднього | | | | | | | | | | |року у складі валових витрат | | | | | | | | | | |таких податкових періодів | | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до | | | | | | | | | | |повного погашення такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020045 |Якщо протягом звітного |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | H | - | | | |періоду витрати на придбання |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |кожного з окремих видів |України "Про | | | | | | | | | |цінних паперів, а також |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |деривативів, понесені |підприємств" | | | | | | | | | |(нараховані) платником |( 349-15 ), підпункт | | | | | | | | | |податку, перевищують доходи, |7.6.1 пункту 7.6 статті 7| | | | | | | | | |отримані (нараховані) від | | | | | | | | | | |продажу (відчуження) цінних | | | | | | | | | | |паперів або деривативів | | | | | | | | | | |такого ж виду протягом такого| | | | | | | | | | |звітного періоду, від'ємний | | | | | | | | | | |фінансовий результат | | | | | | | | | | |переноситься на зменшення | | | | | | | | | | |фінансових результатів від | | | | | | | | | | |операцій з цінними паперами | | | | | | | | | | |або деривативами такого ж | | | | | | | | | | |виду майбутніх звітних | | | | | | | | | | |періодів у порядку, | | | | | | | | | | |визначеному статтею 6 цього | | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020046 |Балансові збитки від спільної|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |діяльності понесені в |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |попередніх періодах зменшують|України "Про | | | | | | | | | |доходи, отримані від спільної|оподаткування прибутку | | | | | | | | | |діяльності. |підприємств" | | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | | |7.7.5 пункту 7.7 статті 7| | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін до | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | | - | | | |передбачений підпунктом |Закону України "Про | | | | | | | | | |7.8.2 цього пункту, не |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |справляється у разі виплати |підприємств" | | | | | | | | | |дивідендів у вигляді акцій |( 349-15 ), пп. 7.8.5 п. | | | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |п. 7.8 ст. 7 | | | | | | | | | |(випущених) підприємством, | | | | | | | | | | |яке нараховує дивіденди, за | | | | | | | | | | |умови, що така виплата ніяким| | | | | | | | | | |чином не змінює пропорцій | | | | | | | | | | |(часток) участі всіх | | | | | | | | | | |акціонерів (власників) у | | | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | | | |підприємства-емітента, | | | | | | | | | | |незалежно від того чи були | | | | | | | | | | |такі акції (частки, паї) | | | | | | | | | | |належним чином зареєстровані |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |(відображені у зміні до |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | B | | - | | |статутних документів) чи ні, |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |а також у разі виплат |законодавчих актів | | | | | | | | | |дивідендів на користь |України з питань | | | | | | | | | |інститутів спільного |оподаткування" | | | | | | | | | |інвестування, а також у разі |( 398-16 ) | | | | | | | | | |виплат дивідендів інститутами| | | | | | | | | | |спільного інвестування та у | | | | | | | | | | |разі виплати дивідендів | | | | | | | | | | |платником податку, переважна | | | | | | | | | | |частина доходів (більше 90 | | | | | | | | | | |відсотків) якого отримана у | | | | | | | | | | |вигляді дивідендів, сплачених| | | | | | | | | | |юридичними особами - | | | | | | | | | | |резидентами, які перебувають | | | | | | | | | | |під його контролем відповідно| | | | | | | | | | |до пункту 1.26 цього Закону" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020056 |Звільняється від |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |підприємств, отриманий від |України "Про | | | | | | | | | |продажу на митній території |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |України спеціальних продуктів|підприємств" | | | | | | | | | |дитячого харчування власного |( 283/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | |виробництва, спрямований на |7.13.1 пункту 7.13 | | | | | | | | | |збільшення обсягів |статті 7 | | | | | | | | | |виробництва та зменшення | | | | | | | | | | |роздрібних цін таких | | | | | | | | | | |продуктів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020064 |Створення страхових резервів |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |банківськими установами |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відносно сукупного розміру |України "Про | | | | | | | | | |боргових вимог банків 40 |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |відсотків до 31.12.99; 30% - |підприємств" | | | | | | | | | |до 31.10.2001, 20% до |( 283/97-ВР ), підпункти | | | | | | | | | |31.12.2004 року, 10% - |12.2.3 пункту 12.2 статті| | | | | | | | | |починаючи з 01.01.2005 |12 та пункт 22.13 статті | | | | | | | | | |відноситься на валові |22 | | | | | | | | | |витрати. |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020065 |За зниженою ставкою |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |15 відсотків оподатковуються |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, |України "Про | | | | | | | | | |що не проводять |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємницької діяльності в |підприємств" | | | | | | | | | |Україні через постійне |( 283/97-ВР ), пункт 13.1| | | | | | | | | |представництво, отримані з |та 13.2 статті 13 | | | | | | | | | |джерел на території України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020066 |Суми нарахованого податку |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |підприємств-виробників |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |сільськогосподарської |України "Про | | | | | | | | | |продукції зменшується на суму|оподаткування прибутку | | | | | | | | | |податку на землю, що |підприємств" | | | | | | | | | |використовується в |( 283/97-ВР ), пункт 14.1| | | | | | | | | |сільськогосподарському |статті 14 | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020071 |Не включаються до доходів з |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | H | - | | | |інших джерел вартість товарів|оподаткування прибутку | | | | | | | | | |(робіт, послуг), безоплатно |підприємств" | | | | | | | | | |наданих неприбутковим |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | |організаціям згідно з пунктом| 334/94-ВР ) абзац 2 | | | | | | | | | |7.11 статті 7 цього Закону |пп. 4.1.6 статті 4 | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020081 |Звільняється від |Законом України "Про | 1926-III |13.07.2000| 22.08.2000 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |підприємств та організацій |законів України щодо | | | | | | | | | |громадських організацій |оподаткування підприємств| | | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх |та організацій | | | | | | | | | |власністю, отриманий від |громадських організацій | | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |інвалідів" | | | | | | | | | |послуг), крім підакцизних |( 1926-14 ) доповнено | | | | | | | | | |товарів та прибутку, |пункт 7.12 статті 7 | | | | | | | | | |одержаного від грального |Закону України "Про | | | | | | | | | |бізнесу, де протягом |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |попереднього звітного |підприємств" | | | | | | | | | |(податкового) періоду |( 334/94-ВР ), підпунктом| | | | | | | | | |кількість інвалідів, які |7.12.1 | | | | | | | | | |мають там основне місце | | | | | | | | | | |роботи, становить не менше | | | | | | | | | | |50 відсотків загальної | | | | | | | | | | |чисельності працюючих за | | | | | | | | | | |умови, що фонд оплати праці | | | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом звітного періоду не | | | | | | | | | | |менше 25 відсотків суми | | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | | |який надається міжвідомчою | | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 | 16.12.97 | | B | - | | | |доходи, отримані |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |нерезидентами, у вигляді |України "Про | | | | | | | | | |процентів або доходу |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |підприємств" | | | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |( 639/97-ВР ), | | | | | | | | | |нерезидентам за межами |пункту 13.4 статті 13 | | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів, | | | | | | | | | | |сплачених нерезидентам за | | | | | | | | | | |отримані Україною позики | | | | | | | | | | |(кредитні або державні | | | | | | | | | | |зовнішні запозичення), які | | | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020083 |Звільняються від |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 | з дня | | B | - | | | |оподаткування доходи, |внесення змін до Закону | | | набрання | | | | | | |одержані від володіння |України "Про | | | чинності | | | | | | |державними цінними паперами і|оподаткування прибутку | | | пільги | | | | | | |облігаціями місцевих позик, |підприємств" | | | | | | | | | |придбаних до набрання |( 639/97-ВР ), | | | | | | | | | |чинності Законом України "Про|п. 22.16 | | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | H | - | | | |митним кордоном України сум |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |податку на прибуток за умови |підприємств" | | | | | | | | | |письмового підтвердження |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | |податкового органу іншої | 334/94-ВР ) пункт 19.4 | | | | | | | | | |держави щодо факту сплати |статті 19 | | | | | | | | | |такого податку та за | | | | | | | | | | |наявності міжнародного | | | | | | | | | | |договору України про усунення| | | | | | | | | | |подвійного оподаткування | | | | | | | | | | |доходів, ратифікованого | | | | | | | | | | |Верховною Радою України | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020184 |Враховується у складі валових|Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| 01.01.2003 | | B | - | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |вартість майна, добровільно |України "Про | | | | | | | | | |перераховані (передані) |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |організаціям роботодавців та |підприємств" | | | | | | | | | |їх об'єднанням, створеним |( 349-15 ), п. 5.2.17 | | | | | | | | | |відповідно до закону з цього |статті 5 | | | | | | | | | |питання, у вигляді вступних, | | | | | | | | | | |членських та цільових | | | | | | | | | | |внесків, але не більше 0,2 | | | | | | | | | | |відсотка фонду оплати праці | | | | | | | | | | |платника податку у розрахунку| | | | | | | | | | |за звітний рік | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020185 |Від оподаткування податком на|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.2003 | | B | - | | | |прибуток звільняється |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |інвестиційний дохід, |підприємств" | | | | | | | | | |одержаний страховиками від |( 334/94-ВР ) (із | | | | | | | | | |розміщення коштів резервів |внесеними змінами | | | | | | | | | |страхування життя при |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | | | |виконанні вимог пп. 7.2.3 |N 349-IV ( 349-15, | | | | | | | | | |п. 7.2 ст. 7 Закону | 283/97-ВР ) пп. 7.2.3 | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |п. 7.2 статті 7) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020192 |Створення страхових резервів |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |небанківськими фінансовими |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |установами відносно сукупного|України "Про | | | | | | | | | |розміру боргових вимог не |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |більше 30% до 31.12.2004 - |підприємств" | | | | | | | | | |починаючи з 01.01.2005 - 15% |( 283/97-ВР ), підпункти | | | | | | | | | |відноситься на валові |12.2.3 пункту 12.2 статті| | | | | | | | | |витрати. |12 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |Економічні експерименти | | | | | | | - | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020090 |Чорнобильська АЕС. На період |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |підготовки до зняття і зняття|загальні засади подальшої| | | | | | | | | |з експлуатації енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |"Чорнобильської АЕС та |експлуатації | | | | | | | | | |перетворення об'єкта Укриття"|Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |на екологічно безпечну |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |систему, звільняється від |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |безпечну систему" | | | | | | | | | |кошти використовуються на |( 309-14 ) (пп. 7.13.2 п.| | | | | | | | | |фінансування робіт з |7.13 ст. 7 Закону України| | | | | | | | | |підготовки до зняття і зняття|"Про оподаткування | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |прибутку підприємств") | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020091 |Звільняється від |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |загальні засади подальшої| | | | | | | | | |підприємств, отриманий за |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |рахунок міжнародної технічної|експлуатації | | | | | | | | | |допомоги, яка надається на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |основі або за рахунок коштів,|четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |які передбачаються в |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок |безпечну систему" | | | | | | | | | |України до Чорнобильського |( 309-14 ) | | | | | | | | | |фонду "Укриття" для | | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |програми - Плану здійснення |(пп. 7.13.3 п. 7.13 ст. 7| 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |Закону України "Про | | | | | | | | | |відповідно до положень |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною |підприємств" | | | | | | | | | |та Європейським банком |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку |із змінами і доповненнями| | | | | | | | | |( 996_004 ), для подальшої |від 22.05.2003 N 856-IV) | | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |( 856-15, 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020154 |Космічна діяльність. Для |Закон України "Про | 1559-III |16.03.2000| 25.04.2000 | 31.12.2009 | B | - | | | |суб'єктів космічної |державну підтримку | | | | | | | | | |діяльності установлюється |космічної діяльності" | | | | | | | | | |щорічна 20 відсоткова норма |( 1559-14 ), підпункт 6 | | | | | | | | | |прискореної амортизації |пункту 3 статті 5. (пп. | | | | | | | | | |основних фондів групи 3. |8.6.3 п. 8.6 ст. 8 Закону| | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020155 |Враховуються в складі валових|Закон України "Внесення | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | B | - | | | |витрат суми витрат, |змін до Закону України | | | | | | | | | |пов'язаних з безоплатним |"Про оподаткування | | | | | | | | | |наданням працівникам |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |вугільної промисловості, |( 283/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | |непрацюючим пенсіонерам, які |5.2.11 пункту 5.2 статті | | | | | | | | | |мають стаж роботи на |5 | | | | | | | | | |підприємствах галузі не менш | | | | | | | | | | |як 10 років на підземних | | | | | | | | | | |роботах або не менш як 20 | | | | | | | | | | |років на поверхні, інвалідам | | | | | | | | | | |з числа осіб, що під час | | | | | | | | | | |роботи на цих підприємствах | | | | | | | | | | |отримали каліцтво або | | | | | | | | | | |професійні захворювання, а | | | | | | | | | | |також сім'ям працівників | | | | | | | | | | |вугільної промисловості, що | | | | | | | | | | |загинули на виробництві, які | | | | | | | | | | |отримують пенсію в разі | | | | | | | | | | |втрати годувальника, вугілля | | | | | | | | | | |на побутові потреби за | | | | | | | | | | |нормами, що встановлюються у | | | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020158 |Втрати бюджету від |Закон України "Про | 1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | H | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |продукції, а саме: | | | | | | | | | | |якщо об'єкт оподаткування |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |інвестора за результатами |(ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |звітного періоду має від'ємне|прибутку підприємств" | | | | | | | | | |значення (з урахуванням суми |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | |амортизаційних відрахувань), | 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |дозволяється відповідне |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |зменшення об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування наступного | | | | | | | | | | |періоду, а також кожного з |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |наступних періодів, без |Закон України "Про угоди | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |обмеження строку перенесення |про розподіл продукції" | | | | | | | | | |на наступні періоди для цілей|( 1039-14 ) | | | | | | | | | |оподаткування, до повного | | | | | | | | | | |погашення від'ємного значення| | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020159 |Втрати бюджету від |Закон України "Про | 1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |продукції, а саме: |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |за рахунок збільшення витрат |(ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |при встановленні угодою норм |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |амортизації (включаючи |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | |амортизацію витрат, | 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |пов'язаних з видобутком |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |корисних копалин) вищих від |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |норм, передбачених чинним |Закон України "Про угоди | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |законом з оподаткування |про розподіл продукції" | | | | | | | | | |прибутку підприємств; |( 1039-14 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020160 |Втрати бюджету від |Закон України "Про | 1807-III |08.06.2000| 08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |законодавчих актів" | | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |продукції, а саме: |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |не підлягає утриманню податок|(ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |на репатріацію доходів |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |іноземного інвестора, |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | |отриманих від діяльності за | 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |угодою про розподіл |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |продукції. |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про угоди | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | | |про розподіл продукції" | | | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020162 |Враховується у складі валових|Закон України "Про | 1805-III |08.06.2000| 01.01.2003 | | B | - | | | |витрат суми коштів або |охорону культурної | | | | | | | | | |вартість майна, добровільно |спадщини" | | | | | | | | | |перераховані (передані) для |( 1805-14 ) | | | | | | | | | |цільового використання з |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |метою охорони культурної |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002| | | | | | | |спадщини установам науки, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |освіти, культури, |України "Про | | | | | | | | | |заповідникам, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |музеям-заповідникам, у |підприємств" | | | | | | | | | |розмірі, що перевищує два |( 349-15 ) | | | | | | | | | |відсотки, але не більше |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |десяти відсотків |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | | | | | |оподатковуваного прибутку |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |попереднього звітного |України "Про | | | | | | | | | |періоду. |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 1957-15 ), пп. 5.2.13 | | | | | | | | | | |п. 5.2 ст. 5. | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2245-IV |16.12.2004| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про охорону | | | | | | | | | | |культурної спадщини" | | | | | | | | | | |( 2245-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020166 |Податок на прибуток, |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000| 10.10.2000 | | H | - | | | |передбачений у пункті 10.1 |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |цієї статті, не справляється |законодавчих актів | | | | | | | | | |із суми перевищення доходів |України з метою | | | | | | | | | |над витратами, пов'язаними з |запровадження державного | | | | | | | | | |випуском та проведенням |контролю за здійсненням | | | | | | | | | |державних лотерей. |лотерейної діяльності" | | | | | | | | | | |( 1969-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 283/97-ВР, | | | | | | | | | | | 334/94-ВР ) | | | | | | | | | | |пп. 10.2.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | |ст. 10. | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020168 |Не включаються до валового |Законом України "Про | 1926-III |13.07.2000| 22.08.2000 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |надаються у вигляді |законів України щодо | | | | | | | | | |безповоротної допомоги |оподаткування підприємств| | | | | | | | | |громадським організаціям |та організацій | | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам і |громадських організацій | | | | | | | | | |організаціям, що визначені |інвалідів" | | | | | | | | | |пунктом 7.12 статті 7 цього |( 1926-14 ) доповнено | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ). |пункт 4.2 статті 4 Закону| | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), підпунктом| | | | | | | | | | |4.2.16 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020170 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | B | - | | | |включаються суми витрат, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |пов'язаних з розвідкою |підприємств" | | | | | | | | | |(дорозвідкою) та |( 334/94-ВР, 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |облаштуванням нафтових та | | | | | | | | | | |газових родовищ (за винятком | | | | | | | | | | |витрат на спорудження | | | | | | | | | | |будь-яких свердловин, що | | | | | | | | | | |використовуються для розробки|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |нафтових та газових родовищ, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 01.01.2005 | | | | | | |а також інших витрат, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |пов'язаних з придбанням |України "Про Державний | | | | | | | | | |(виготовленням) основних |бюджет України на | | | | | | | | | |фондів, які підлягають |2005 рік" та деяких | | | | | | | | | |амортизації на умовах статті |інших законодавчих | | | | | | | | | |8 цього Закону) |актів України | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |( 2505-15 ), пп. 5.2.16, | | | | | | | | | | |п. 5.2, ст. 5 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020171 |Будь-які витрати на розвідку |Законом України "Про | 2712-III |20.09.2001| 01.01.2002 | | B | - | | | |(до розвідку), облаштування |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |та розробку будь-яких запасів|України "Про | | | | | | | | | |(родовищ) корисних копалин |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |(за винятком витрат, |підприємств" | | | | | | | | | |передбачених у підпункті |( 2712-14 ), пункт 9.1 | | | | | | | | | |5.2.16 пункту 5.2 статті 5 |викладено у новій | | | | | | | | | |цього Закону) |редакції | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), включаються до| | | | | | | | | | |окремої групи витрат платника| | | | | | | | | | |податку, на балансі якого | | | | | | | | | | |перебувають такі запаси | | | | | | | | | | |(родовища), та підлягають | | | | | | | | | | |амортизації | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020178 |Не включаються до валового |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 26.12.2001 | | H | - | | | |доходу кошти спільного |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |інвестування, а саме кошти, |підприємств" | | | | | | | | | |залучені від інвесторів |( 334/94-ВР ) (із змінами| | | | | | | | | |інститутів спільного |ЗУ від 29.11.2001 N 2831 | | | | | | | | | |інвестування (ІСІ), доходи |( 2831-14, 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |від здійснення операцій з |пп. 4.2.8 | | | | | | | | | |активами ІСІ та доходи, |п. 4.2 статті 4) | | | | | | | | | |нараховані за активами ІСІ, | | | | | | | | | | |а також кошти, залучені від |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |власників сертифікатів фондів|Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | | | | | |операцій з нерухомістю, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |доходи від здійснення |України "Про | | | | | | | | | |операцій з активами фондів |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю та |підприємств" | | | | | | | | | |доходи, нараховані за |( 1957-15 ) | | | | | | | | | |активами фондів операцій з | | | | | | | | | | |нерухомістю, створених | | | | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020182 |Кошти, одержані юридичними |Указ Президента України; | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | B | - | | | |особами, включаючи українські|Угода про створення | | | | | | | | | |наукові організації, у |Українського | | | | | | | | | |зв'язку з проектами та |науково-технологічного | | | | | | | | | |діяльністю Центру, не |центру | | | | | | | | | |підлягають оподаткуванню або |( 202/94 ) | | | | | | | | | |іншим зборам з боку уряду |(УТНЦ) | | | | | | | | | |України чи будь-яких його | | | | | | | | | | |органів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020186 |Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002| 11.02.2003 | | B | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких митних|співтовариством про | | | | | | | | | |зборів, податків на прибуток,|наукове та технологічне | | | | | | | | | |а також від сплати всіх |співробітництво | | | | | | | | | |інших аналогічних податків і |( 368-15 ) | | | | | | | | | |зборів. |від 4 липня 2002 року | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020188 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про | 334/94-ВР | | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - | | | |2015 року звільняється від |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |підприємств" | | | | | | | | | |видавництв, видавничих |( 334/94-ВР ), пп. 7.13.7| | | | | | | | | |організацій, підприємств |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | | | |поліграфії, отриманий ними |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |від діяльності з виготовлення|Закон України "Про | 601-IV | | 01.01.2004 | | | | | | |на території України |державну підтримку | | | | | | | | | |книжкової продукції, крім |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |продукції еротичного |Україні" | | | | | | | | | |характеру. |( 601-15 ) | | | | | | | | | |Суми коштів, вивільнених у |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |зв'язку з наданням податкових|Закон України "Про | 1300-IV | | 01.01.2004 | | | | | | |пільг, спрямовуються |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |суб'єктом господарської |законів України щодо | | | | | | | | | |діяльності - платником |державної підтримки | | | | | | | | | |податків на переоснащення |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |видавничо-поліграфічної бази,|Україні" | | | | | | | | | |розроблення і запровадження |( 1300-15 ). | | | | | | | | | |новітніх технологій, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |розширення виробництва |Закон України "Про | 2505-IV | | 01.01.2005 | | | | | | |книжкової продукції в порядку|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом |України "Про Державний | | | | | | | | | |Міністрів України. |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI | | 01.01.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020189 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | N 1194-IV |18.09.2003| 17.09.2003 | | B | - | | | |цієї Угоди ( 792_030 ) |Міністрів України і | | | | | | | | | |обладнання, матеріали (крім |Урядом Турецької | | | | | | | | | |підакцизних товарів), |Республіки про технічне і| | | | | | | | | |фінансові ресурси, роботи та |фінансове співробітництво| | | | | | | | | |послуги, які надаватимуться |( 792_030, | | | | | | | | | |Турецькою Стороною та | 1194-15 ) від | | | | | | | | | |використовуватимуться |14 листопада | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |2002 року | | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, | | | | | | | | | | |звільнятимуться від | | | | | | | | | | |будь-яких податків. мит, | | | | | | | | | | |зборів (крім митних зборів, | | | | | | | | | | |які сплачуються українськими | | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020190 |Звільнення від будь-яких мит,|Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004| 25.05.2004 | | B | - | | | |внутрішніх податків та інших |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | | | |фіскальних зборів, які можуть|формі обміну нотами) між | | | | | | | | | |стягуватися в Україні |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |стосовно постачання |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |про надання японського | | | | | | | | | |японськими громадянами |культурного гранту на | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020191 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003| 19.11.2004 | | B | Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних) |України та Урядом | | | | | | | | | |та послуги, що необхідні для |Італійської Республіки | | | | | | | | | |їх впровадження і ввозяться |про технічне | | | | | | | | | |на митну територію України, |співробітництво" | | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ), стаття 4 | | | | | | | | | |зборів та інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів, включаючи митні | | | | | | | | | | |збори. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |Пільги з оподаткування | | | | | | | | | | |неприбуткових установ і | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020193 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, які| 283/97-ВР ) абзац "а", | | | | | | | | | |надходять безоплатно або у |"б", "е" "ж" підпункту | | | | | | | | | |вигляді безповоротної |7.11.1 пункту 7.11 статті| | | | | | | | | |фінансової допомоги чи |7 (із внесеними змінами | | | | | | | | | |добровільних пожертвувань. |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | | | |N 1096-IV) ( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020194 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів. | 283/97-ВР ) абзац "а", | | | | | | | | | | |"б", "г", "д", "е", "є", | | | | | | | | | | |"ж" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | | |29.11.2001 N 2866-III | | | | | | | | | | |( 2866-14 ), ЗУ від | | | | | | | | | | |10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020195 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, які| 283/97-ВР ) абзац "а" | | | | | | | | | |надходять до таких |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |неприбуткових організацій як |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |компенсація вартості |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |отриманих державних послуг. |24.12.2002 | | | | | | | | | | |N 349-IV) ( 349-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020196 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді дотацій або субсидій,| 283/97-ВР ) абзац "а", | | | | | | | | | |отриманих з державного або |"б", "в", г", "д" | | | | | | | | | |місцевого бюджетів, державних|підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |цільових фондів або у межах |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |благодійної, у тому числі |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |гуманітарної допомоги чи |24.12.2002 | | | | | | | | | |технічної допомоги, що |N 349-IV) ( 349-15 ) | | | | | | | | | |надаються таким неприбутковим| | | | | | | | | | |організаціям відповідно до | | | | | | | | | | |умов міжнародних договорів, | | | | | | | | | | |згода на обов'язковість яких | | | | | | | | | | |надана Верховною Радою | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020197 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, які| 283/97-ВР ) абзац "б", | | | | | | | | | |надходять неприбутковим |"г" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |організаціям від проведення |пункту 7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |їх основної діяльності, з |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |урахуванням положень |29.11.2001 | | | | | | | | | |пп. 7.11.11 п. 7.11. статті 7|N 2866-III) | | | | | | | | | |Закону ( 334/94-ВР ). |( 2866-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020198 |Від оподаткування |Закон України ""Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи у вигляді|оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |коштів, які надходять до |підприємств" | | | | | | | | | |кредитних спілок та пенсійних|( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |фондів у вигляді внесків на | 283/97-ВР ) абзац "в" | | | | | | | | | |недержавне пенсійне |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |забезпечення або внесків на |7.11 статті 7 | | | | | | | | | |інші потреби, передбачені | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020199 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 30.07.2004 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР | | | | | | | | | |вигляді доходів від | 283/97-ВР ), абзац "в" | | | | | | | | | |здійснення операцій з |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |активами (у тому числі |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |пасивних доходів) недержавних|внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |пенсійних фондів та кредитних|01.07.2004 | | | | | | | | | |спілок, за пенсійними |N 1957-IV) ( 1957-15 ) | | | | | | | | | |вкладами (внесками), | | | | | | | | | | |рахунками учасників фондів | | | | | | | | | | |банківського управління | | | | | | | | | | |відповідно до закону з цих | | | | | | | | | | |питань. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020200 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 16.12.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді разових або | 283/97-ВР ) абзац "д" | | | | | | | | | |періодичних внесків |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |засновників та членів. |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | | |18.11.97 | | | | | | | | | | |N 639/97-ВР) | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020201 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді будь-яких інших | 283/97-ВР ) абзац "е" | | | | | | | | | |доходів від надання культових|підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |послуг. |7.11 статті 7 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020202 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді внесків, коштів або | 283/97-ВР ) абзац "є" | | | | | | | | | |майно, які надходять таким |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |для забезпечення потреб їх |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |основної діяльності. |29.11.2001 | | | | | | | | | | |N 2866-III) | | | | | | | | | | |( 2866-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020203 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді доходів неприбуткових| 283/97-ВР ) абзац "ж" | | | | | | | | | |організацій, отриманих у |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |вигляді членських внесків. |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | | |10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020204 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.08.2009 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових установ і |підприємств" | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді, відрахувань коштів | 283/97-ВР ) абзац "ж" | | | | | | | | | |підприємств, установ, |підпункту 7.11.1 пункту | | | | | | | | | |організацій на |7.11 статті 7 (із | | | | | | | | | |культурно-масову, |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |фізкультурну й оздоровчу |10.07.2003 | | | | | | | | | |роботу. |N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020205 |Не сплачується податок на |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.2005 | | Z | Цільове | | | |прибуток із доходів |оподаткування прибутку | | | | | |призначення| | | |неприбуткових організацій, |підприємств" | | | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |або майна, одержаних як | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |третейський збір чи на |пп. 7.11.14 статті 7 (із | | | | | | | | | |покриття інших витрат, |внесеними змінами ЗУ від | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням |25.03.2005 | | | | | | | | | |спору третейським судом |N 2505-IV) ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | | | |Суми коштів або вартість | | | | | | | | | | |майна, перерахованих | | | | | | | | | | |(переданого) юридичним особам| | | | | | | | | | |у тому числі неприбутковим | | | | | | | | | | |організаціям - засновникам | | | | | | | | | | |постійно діючого третейського| | | | | | | | | | |суду, як третейський збір чи | | | | | | | | | | |на покриття інших витрат, | | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням | | | | | | | | | | |спору третейським судом | | | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | | | |включаються до складу витрат | | | | | | | | | | |платників податків у повному | | | | | | | | | | |обсязі. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |Спеціальний режим | | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020150 |Технопарки. Суми податку на |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.99 | 01.01.2000 | | B | Цільове | | | |прибуток, одержаного при |спеціальний режим | | | | | |призначення| | | |реалізації проектів |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків, |технологічних парків | | | | | | | | | |нараховані у порядку, |( 991-14 ) | | | | | | | | | |встановленому Законом | | | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), технологічні | | | | | | | | | | |парки, їх учасники та спільні|-------------------------+--------------+----------+------------+------------| | | | | |підприємства не перераховують|Закон України "Про | 3333-IV |12.01.2006| 01.02.2006 | 01.01.2015 | | | | | |до бюджету, а зараховують на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |використовують зазначені суми|режим інноваційної | | | | | | | | | |виключно на наукову та |діяльності технологічних | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |парків" та інших законів | | | | | | | | | |розвиток власних |України" | | | | | | | | | |науково-технологічних і |( 3333-15 ), абзац 4 та 5| | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |ст. 7, ст. 8 | | | | | | | | | |баз. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020206 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |про технічне | | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | | |обладнання, механізми та |гранатову допомогу" | | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ), ст. VII | | | | | | | | | |тому числі від мит та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в | | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | | |податку на додану вартість та| | | | | | | | | | |інших обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020207 |До валових витрат включаються|Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 01.03.2006 | | Z | - | | | |суми коштів або вартість |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |майна, спрямовані як |підприємств" | | | | | | | | | |фінансова допомога на |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |виробництво та/або |пп. 5.2.18 ст. 5 | | | | | | | | | |демонстрування національних |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |фільмів. |Закон України "Про | 3317-IV |12.01.2006| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про телебачення | | | | | | | | | | |і радіомовлення" | | | | | | | | | | |( 3317-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020208 |До валових витрат включаються|Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 01.01.2006 | | Z | - | | | |витрати платника податку, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |пов'язані з професійною |підприємств" | | | | | | | | | |підготовкою, навчанням, |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |перепідготовкою або |пп. 5.4.2 ст. 5 | | | | | | | | | |підвищенням кваліфікації осіб|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2229-IV |14.12.2004| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України (у сфері вищої | | | | | | | | | | |освіти) ( 2229-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020209 |Валові витрати підприємств |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 01.04.2005 | | Z | - | | | |суднобудівної промисловості, |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |понесені ними у зв'язку з |підприємств" | | | | | | | | | |виконанням контрактів на |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |виготовлення (побудову) |пп. 11.2.4 та пп. 11.3.7 | | | | | | | | | |морських, річкових суден, |ст. 11 | | | | | | | | | |включають до складу валових | | | | | | | | | | |витрат у податковому періоді,| | | | | | | | | | |на який припадає дата | | | | | | | | | | |збільшення валових доходів, | | | | | | | | | | |передбачена підпунктом | | | | | | | | | | |11.3.7 пункту 11.3 статті 11 | | | | | | | | | | |цього Закону ( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | | |Суми авансових платежів та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |попередньої оплати отримані |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |підприємствами суднобудівної |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |промисловості від замовників |України "Про Державний | | | | | | | | | |морських, річкових суден |бюджет України на | | | | | | | | | |включаються до складу валових|2005 рік" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |доходів таких підприємств за |та деяких інших | | | | | | | | | |датою підписання акта про |законодавчих актів | | | | | | | | | |передачу морських, річкових |України | | | | | | | | | |суден замовнику, за умови | | | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | | | |вказаних коштів у порядку, | | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020210 |Установи |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | H | - | | | |кримінально-виконавчої |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |системи та їх підприємства, |підприємств" | | | | | | | | | |які використовують працю |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |спецконтингенту, спрямовують |п. 2.4 ст. 2 | | | | | | | | | |доходи, отримані від |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |діяльності, визначеної |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.12.97 | | | | | | |Державним департаментом |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України з питань виконання |України "Про | | | | | | | | | |покарань, на фінансування |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |господарської діяльності |підприємств" | | | | | | | | | |таких установ та підприємств,|( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | | з включенням сум таких |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |доходів до відповідних |Закон України "Про | 2377-IV |20.01.2005| | | | | | | |кошторисів їх фінансування, |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |затверджених Державним |законодавчих актів | | | | | | | | | |департаментом України з |України" | | | | | | | | | |питань виконання покарань. |( 2377-15 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020122 |Київміськбуд. Кошти, внесені |Закон України "Про | 1694-III |20.04.2000| 14.01.2006 | 01.01.2011 | Z | - | | | |платниками податку на рахунки|проведення експерименту в| | | | | | | | | |учасників фондів банківського|житловому будівництві на | | | | | | | | | |управління або за договорами |базі холдингової компанії| | | | | | | | | |пенсійних вкладів, |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |включаються до складу |( 1694-14 ) | | | | | | | | | |валових витрат платника |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |податку в розмірі, що не |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |перевищує 10 відсотків його |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |валового доходу за звітний |підприємств" | | | | | | | | | |період |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | | | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | | |п. 22.25 ст. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020211 |Не включаються до складу |підпункт 4.2.9 пункту 4.2| 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | - | | | |валового доходу суми |статті 4 Закону "Про | | | | | | | | | |одержаного платником податку |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |емісійного доходу. |підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | | |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | B | | - | | | |України "Про внесення | | | | | | | | | | |змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020212 |Не включаються до складу |Підпункт 4.2.15 пункту | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | - | | | |валового доходу: вартість |4.2 статті 4 Закону "Про | | | | | | | | | |основних фондів, безоплатно |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |отриманих платником податку з|підприємств" | | | | | | | | | |метою здійснення їх |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |експлуатації у випадках, | | | | | | | | | | |передбачених законодавством: | | | | | | | | | | |якщо такі основні фонди | | | | | | | | | | |отримані за рішенням органів | | | | | | | | | | |центральної виконавчої влади;| | | | | | | | | | |у разі отримання | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | |експлуатуючими підприємствами| | | | | | | | | | |об'єктів енергопостачання, | | | | | | | | | | |газо- і теплозабезпечення, | | | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | | | |відповідно до рішень місцевих| | | | | | | | | | |органів виконавчої влади та |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |виконавчих органів рад, |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | A | | - | | |прийнятих у межах їх |України "Про внесення | | | | | | | | | |повноважень; |змін до деяких | | | | | | | | | |у разі отримання |законодавчих актів | | | | | | | | | |підприємствами комунальної |України з питань | | | | | | | | | |власності об'єктів соціальної|оподаткування" | | | | | | | | | |інфраструктури, зазначених у |( 398-16 ) | | | | | | | | | |підпункті 5.4.9 пункту 5.4 | | | | | | | | | | |статті 5 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), що перебували | | | | | | | | | | |на балансі інших підприємств | | | | | | | | | | |та утримувалися за їх | | | | | | | | | | |рахунок. | | | | | | | | | | |Основні фонди, що отримуються| | | | | | | | | | |у випадках, передбачених цим | | | | | | | | | | |підпунктом, приймаються на | | | | | | | | | | |баланс за ринковою | | | | | | | | | | |(оціночною) вартістю і з | | | | | | | | | | |метою оподаткування не | | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020213 |До складу валових витрат |підпункт 5.2.18 пункту | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |включаються: суми коштів або |5.2 статті 5 Закону "Про | | | | | | | | | |вартість майна, добровільно |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |перераховані (передані) для |підприємств" | | | | | | | | | |цільового використання з |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |метою виробництва | | | | | | | | | | |національних фільмів (у тому |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |числі анімаційних) та |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | B | Цільове | - | | |аудіовізуальних творів на |України "Про внесення | | | | | |призначення| | | |користь резидентів, але не |змін до деяких | | | | | | | | | |більше 10 відсотків |законодавчих актів | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |України з питань | | | | | | | | | |попереднього податкового |оподаткування" | | | | | | | | | |періоду. |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020214 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007| 03.07.2007 | | B | Цільове | | | |Виконавчі органи (іноземний |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |державний орган, іноземне |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |державне або приватне |України і Урядом | | | | | | | | | |підприємство, будь-яку |Королівства Данія про | | | | | | | | | |державну або приватну |технічне і фінансове | | | | | | | | | |організацію) від податку на |співробітництво" | | | | | | | | | |доходи або будь-яких інших |( 948-16 ), пп. b) п. 3 | | | | | | | | | |прямих податків чи платежів, |ст. 2 | | | | | | | | | |пов'язаних із заробітною | | | | | | | | | | |платою, що виплачуються їм з | | | | | | | | | | |датських фондів та джерел за | | | | | | | | | | |їхні послуги в межах України | | | | | | | | | | |в рамках цієї Угоди | | | | | | | | | | |( 208_012 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020215 |Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008| 18.07.2008 | | A | Цільове | | | |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |організації чи інші юридичні |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |особи, які найняті або |України та Урядом | | | | | | | | | |фінансуються Шведською |Королівства Швеція про | | | | | | | | | |стороною для виконання |загальні умови технічного| | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |та фінансового | | | | | | | | | |технічного та фінансового |співробітництва | | | | | | | | | |співробітництва між Шведською|( 320-17 ), п. 4 Стаття 7| | | | | | | | | |та Українською сторонами, які|Угоди ( 752_051 ) | | | | | | | | | |не є резидентами України | | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | | |податків та подібних зборів | | | | | | | | | | |із прибутку компаній, | | | | | | | | | | |товарообігу чи на будь-яких | | | | | | | | | | |аналогічних підставах, а | | | | | | | | | | |також з заробітної плати й | | | | | | | | | | |винагород, що виплачені | | | | | | | | | | |Шведською стороною за їхні | | | | | | | | | | |послуги в рамках | | | | | | | | | | |проекту/програми технічного і| | | | | | | | | | |фінансового співробітництва | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020216 |За умови дотримання положень |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | A | Цільове | | | |попереднього розділу всі |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |платежі підрядникам за |Урядом України та | | | | | | | | | |контрактами надання Технічної|Європейським банком | | | | | | | | | |допомоги звільняються від |реконструкції та розвитку| | | | | | | | | |будь-яких податків або |про співробітництво та | | | | | | | | | |будь-яких інших зборів чи |діяльність постійного | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, що |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |стягуються Україною або на |Україні" | | | | | | | | | |території України, такою |( 319-17 ), розділ 8.02. | | | | | | | | | |мірою, якою ці платежі |Стаття 8 Договору | | | | | | | | | |фінансуються за рахунок | | | | | | | | | | |грантових коштів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020217 |Вартість послуг, що надаються|Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | A | Цільове | | | |в рамках Технічної допомоги, |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |та вартість усіх Грантових |Урядом України та | | | | | | | | | |коштів звільняються від |Європейським банком | | | | | | | | | |податку на прибуток |реконструкції та розвитку| | | | | | | | | |підприємств, що стягується |про співробітництво та | | | | | | | | | |Україною або на території |діяльність постійного | | | | | | | | | |України, та не становитимуть,|представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |чи вважатимуться такими, що |Україні" | | | | | | | | | |становлять, оподатковувану |( 319-17 ), розділ 8.03. | | | | | | | | | |вигоду або оподатковуваний |Стаття 8 Договору | | | | | | | | | |дохід організації, яка може | | | | | | | | | | |одержати прямі або непрямі | | | | | | | | | | |вигоди від такої Технічної | | | | | | | | | | |допомоги або Грантових | | | | | | | | | | |коштів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020218 |Надати право промисловим |Законом України "Про | 694-VI |18.12.2008| 01.01.2009 | | B | - | | | |підприємствам застосовувати |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |щорічну 25-відсоткову норму |законів України щодо | | | | | | | | | |прискореної амортизації |мінімізації впливу | | | | | | | | | |основних фондів групи 3. |фінансової кризи на | | | | | | | | | |При цьому амортизація |розвиток вітчизняної | | | | | | | | | |основних фондів групи 3 |промисловості" | | | | | | | | | |провадиться до досягнення |( 694-17 ) доповнено | | | | | | | | | |балансовою вартістю групи |пункт 8.6 статті 8 Закону| | | | | | | | | |нульового значення.. |України "Про | | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), підпунктом| | | | | | | | | | |8.6.5 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |11020219 |Звільняється від |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 17.03.2009 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |державних підприємств |підприємств" | | | | | | | | | |"Міжнародний дитячий центр |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |"Артек" і "Український |пп. 7.13.8, п. 7.13 ст. 7| | | | | | | | | |дитячий центр "Молода | | | | | | | | | | |гвардія" від провадження | | | | | | | | | | |діяльності з оздоровлення та | | | | | | | | | | |відпочинку дітей. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ| | | | | | | | | | |ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ| | | | | | | | | | |САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ| | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |12020010 |Від сплати податку |Закон України "Про | 1963-XII | 11.12.91 | | | | | | | |звільняються: г) особи, які |податок з власників | | | | | | | | | |згідно із законодавством є |транспортних засобів та | | | | | | | | | |платниками фіксованого |інших самохідних машин і | | | | | | | | | |сільськогосподарського |механізмів" | | | | | | | | | |податку, - за трактори |( 1963-12 ) (із змінами | | | | | | | | | |колісні (код 8701, крім |та доповненнями), ст. 4 | | | | | | | | | |сідельних тягачів - код 8701 |п. г) | | | | | | | | | |02) та вантажні автомобілі |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |(код 8704). |Закон України "Про | 427-V |06.12.2006| 01.01.2007 | | B | - |Нова редакція закону | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |"Про податок з | | | |законів України щодо | | | | | | |власників | | | |реєстрації транспортних | | | | | | |транспортних засобів | | | |засобів" | | | | | | |та інших самохідних | | | |( 427-16 ) | | | | | | |машин і механізмів" | | | | | | | | | | |( 1963-12 ) | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |12020011 |Від сплати податку |Закон України "Про | 1963-XII | 11.12.91 | | | | | | | |звільняються: ґ) державні |податок з власників | | | | | | | | | |підприємства "Міжнародний |транспортних засобів та | | | | | | | | | |дитячий центр "Артек" і |інших самохідних машин і | | | | | | | | | |"Український дитячий центр |механізмів" | | | | | | | | | |"Молода гвардія" - за |( 1963-12 ) (із змінами | | | | | | | | | |автомобілі, призначені для |та доповненнями), ст. 4 | | | | | | | | | |перевезення не менш як 10 |п. г) | | | | | | | | | |осіб, включаючи водія (код |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |8702)". |Закон України "Про | 906-VI |03.02.2009| 17.03.2009 | | B | - | | | | |державну підтримку та | | | | | | | | | | |особливості | | | | | | | | | | |функціонування дитячих | | | | | | | | | | |центрів "Артек" і "Молода| | | | | | | | | | |гвардія" | | | | | | | | | | |( 906-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Ставка податку з власників |Закон України "Про | 1963-XII | 11.12.91 | | | | | | |12020012 |визначених цим Законом |податок з власників | | | | | | | | | |( 1963-12 ) |транспортних засобів та | | | | | | | | | |об'єктів оподаткування, які |інших самохідних машин і | | | | | | | | | |відповідно до чинного |механізмів" | | | | | | | | | |законодавства оснащені |( 1963-12 ) (із змінами | | | | | | | | | |обладнанням, що дозволяє |та доповненнями) | | | | | | | | | |використовувати як паливо |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |моторне стиснутий або |Закон України "Про | 1075-VI |05.03.2009| 01.07.2009 | 01.01.2016 | B | - |Зміни до редакції | | |скраплений газ, альтернативні|внесення змін до Закону | | | | | | |закону | | |види рідкого та газового |України "Про податок з | | | | | | | | | |палива - застосовується з |власників транспортних | | | | | | | | | |коефіцієнтом 0,5 |засобів та інших | | | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | | | |механізмів" | | | | | | | | | | |( 1075-17 ) щодо ставок | | | | | | | | | | |податку | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ| | | | | | | | | | |ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ| | | | | | | | | | |ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ | | | | | | | | | | |ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему оподаткування" | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |по збору за спеціальне | | | | | | | | | | |використання лісових ресурсів| | | | | | | | | | |та користування земельними | | | | | | | | | | |ділянками лісового фонду | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ| | | | | | | | | | |ВОДОКОРИСТУВАННЯ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему оподаткування" | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |по збору за спеціальне | | | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТЕЖАХ ЗА | | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему оподаткування" | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |по платі за користування | | | | | | | | | | |надрами. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідники |за землю" | | | | | | | | | |(крім історико-культурних) |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: вітчизняні |за землю" | | | | | | | | | |дослідні господарства |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |науково-дослідних установ і |доповненнями), п. 2 | | | | | | | | | |навчальних закладів |ст. 12 | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | |профілю та | | | | | | | | | | |професійно-технічних училищ. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050024 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: органи |за землю" | | | | | | | | | |державної влади та органи |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050025 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Органи |за землю" | | | | | | | | | |прокуратури. |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 ст. 2| | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050026 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: заклади, |за землю" | | | | | | | | | |установи та організації, які |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | |рахунок бюджету (за винятком |ст. 12 | | | | | | | | | |військових формувань, |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |утворених відповідно до |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | |законів України, крім |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |Збройних Сил України та |України "Про плату за | | | | | | | | | |Державної прикордонної служби|землю" | | | | | | | | | |України) |( 665-15 ), пункт 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050027 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються спеціалізовані |за землю" | | | | | | | | | |санаторії для реабілітації |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |хворих, які повністю |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів|12 | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050028 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | | | B | - | | | |земельного податку дитячі |за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |оздоровчі заклади України. |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050030 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: |за землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |громадські організації |(із змінами і | | | | | | | | | |інвалідів України. |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |земельні ділянки державних, |за землю" | | | | | | | | | |колективних і фермерських |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |господарств, які зайняті |доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | |молодими садами, ягідниками |12 | | | | | | | | | |та виноградниками до вступу | | | | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | | | |також гібридними насадженнями| | | | | | | | | | |генофондовими колекціями та | | | | | | | | | | |розсадниками багаторічних | | | | | | | | | | |плодових насаджень | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані |за землю" | | | | | | | | | |релігійні організації, що не |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |займаються підприємницькою |доповненнями), п. 5 ст. | | | | | | | | | |діяльністю. |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050031 |Не справляється плата: |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |сільськогосподарські угіддя |за землю" | | | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |територій, визначених статтею|доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | |2 Закону України "Про |12 | | | | | | | | | |правовий режим території, що | | | | | | | | | | |зазнала радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи" | | | | | | | | | | |( 791а-12 ) (зон відчуження, | | | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | | | |добровільного відселення і | | | | | | | | | | |посиленого радіоекологічного | | | | | | | | | | |контролю), і хімічно | | | | | | | | | | |забруднені | | | | | | | | | | |сільськогосподарські угіддя, | | | | | | | | | | |на які запроваджено | | | | | | | | | | |обмеження щодо ведення | | | | | | | | | | |сільського господарства | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050032 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі, що перебувають у |за землю" | | | | | | | | | |тимчасовій консервації або у |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |стадії сільськогосподарського|доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | |освоєння. |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050007 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі державних |за землю" | | | | | | | | | |сортовипробувальних станцій і|( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |сортодільниць, які |доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | |використовуються для |12 | | | | | | | | | |випробування сортів | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050008 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі дорожнього господарства|за землю" | | | | | | | | | |автомобільних доріг |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |загального користування. |доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050009 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі кладовищ. |за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |Республіки Крим, обласні, |за землю" | | | | | | | | | |міські, селищні та сільські |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |Ради можуть встановлювати |доповненнями), ч. 3 ст. | | | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |12 | | | | | | | | | |часткове звільнення на певний| | | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | | | |зараховуються до їх бюджетів.| | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050011 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади культури, які |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |рахунок коштів державного або|12 | | | | | | | | | |місцевих бюджетів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13055000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади по земельному |систему оподаткування" | | | | | | | | | |податку у межах сум, що |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |надходять до їх бюджетів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050036 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | - | | |звільняються: підприємства та|за землю" | | | | | | | | | |організації громадських |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |організацій інвалідів, які |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | |засновані громадськими |12 | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду| | | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньо облікової | | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового складу| | | | | | | | | | |за рік, і за умови, що фонд | | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |не менше 25 відсотків суми |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |загальних витрат на оплату |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |праці, що відносяться до |законодавчих актів | | | | | | | | | |складу валових витрат |України щодо професійної | | | | | | | | | |виробництва (обігу). |і трудової реабілітації | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та |інвалідів" | | | | | | | | | |організації інвалідів мають |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | | |який надається міжвідомчою | | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050046 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються новостворені |за землю" | | | | | | | | | |фермерські господарства |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |протягом трьох років, а в |доповненнями), п. 25 ст. | | | | | | | | | |трудонедостатніх населених |12 | | | | | | | | | |пунктах - п'яти років з часу |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |передачі їм земельної ділянки|Закон України п. 3 ст. 38| 973-IV |19.06.2003| 01.08.2003 | | | | | | |у власність. |"Про фермерське | | | | | | | | | | |господарство" | | | | | | | | | | |( 973-15 ) (частину першу| | | | | | | | | | |ст. 12 Закону України | | | | | | | | | | |"Про плату за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | | | |пунктом 25 згідно із | | | | | | | | | | |Законом України від | | | | | | | | | | |19.06.2003 р. N 973-IV) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050047 |Не справляється плата за |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі дитячих |за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортних, |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |фізкультурно-спортивних та |доповненнями), ч. 2 ст. | | | | | | | | | |оздоровчих закладів України |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050049 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |земельного податку на період |за землю" | | | | | | | | | |дії Закону України "Про |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |фіксований |доповненнями), п. 20 ст. | | | | | | | | | |сільськогосподарський |12 | | | | | | | | | |податок" ( 320-14 ) | | | | | | | | | | |власники земельних ділянок, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |земельних часток (паїв) |Закон України "Про | 2271-III |08.02.2001| 02.03.2001 | | | | | | |та землекористувачі за |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |умови передачі земельних |України "Про плату за | | | | | | | | | |ділянок та земельних часток |землю" | | | | | | | | | |(паїв) в оренду платнику |( 2271-14 ) | | | | | | | | | |фіксованого |п. 3 (частину першу ст. | | | | | | | | | |сільськогосподарського |12 доповнено п. 20 згідно| | | | | | | | | |податку |із Законом України від | | | | | | | | | | |08.02.2001 N 2271-III) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050050 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади науки, які повністю |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів|доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |державного або місцевих |12 | | | | | | | | | |бюджетів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050051 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади освіти, які повністю |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів|доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |державного або місцевих |12 | | | | | | | | | |бюджетів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України" про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050052 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади охорони здоров'я, які|( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |рахунок коштів державного або|12 | | | | | | | | | |місцевих бюджетів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України" про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050053 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади соціального |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |забезпечення, які повністю |доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів|12 | | | | | | | | | |державного або місцевих |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050054 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку вітчизняні|за землю" | | | | | | | | | |заклади фізичної культури та |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |спорту, які повністю |доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів|12 | | | | | | | | | |державного або місцевих |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050056 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Збройні Сили |за землю" | | | | | | | | | |України, які повністю |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | |бюджету |12 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | | | |землю" | | | | | | | | | | |( 665-15 ), пункт 3 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050057 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: |за землю" | | | | | | | | | |Прикордонні війська України, |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |які повністю утримуються за |доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | |рахунок бюджету |12 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003| 01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | | | |землю" | | | | | | | | | | |( 665-15 ), пункт 3 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050059 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | | | H | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |оздоровчі заклади громадських|доповненнями), п. 3 ст. | | | | | | | | | |організацій інвалідів, |12 | | | | | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів, які утримуються за| | | | | | | | | | |рахунок коштів державного або| | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | |Зазначені санаторно-курортні | | | | | | | | | | |та оздоровчі заклади | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |установи громадських |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |організацій інвалідів мають |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу|законодавчих актів | | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право|України щодо професійної | | | | | | | | | |користування такою пільгою, |і трудової реабілітації | | | | | | | | | |який надається міжвідомчою |інвалідів" | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності |( 2960-15 ), п. 3 | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050061 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються |за землю" | | | | | | | | | |історико-культурні |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |заповідники |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050062 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються національні |за землю" | | | | | | | | | |природні парки |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050063 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заказники (крім |за землю" | | | | | | | | | |мисливських) |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050064 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються регіональні |за землю" | | | | | | | | | |ландшафтні парки |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050065 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються ботанічні сади |за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050066 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються дендрологічні |за землю" | | | | | | | | | |парки |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050067 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються зоологічні парки|за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050068 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються пам'ятники |за землю" ( 2535-12 ) (із| | | | | | | | | |природи |змінами і доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050069 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідні |за землю" | | | | | | | | | |урочища |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050070 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються парки-пам'ятки |за землю" | | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 ст. | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050071 |Від земельного податку |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані |за землю" | | | | | | | | | |благодійні організації, що не|( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |займаються підприємницькою |доповненнями), п. 5 ст. | | | | | | | | | |діяльністю. |12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |13050072 |Звільняються від сплати |Закон України "Про плату | 2535-XII | 03.07.92 | | | B | - | | | |земельного податку |за землю" | | | | | | | | | |підприємства, установи, |( 2535-12 ) (із змінами і| | | | | | | | | |організації, громадські |доповненнями), п. 4 ст. | | | | | | | | | |організації |12 | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | |спрямованості, у тому числі | | | | | | | | | | |аероклуби та | | | | | | | | | | |авіаційно-спортивні клуби | | | | | | | | | | |Товариства сприяння обороні | | | | | | | | | | |України, - за земельні | | | | | | | | | | |ділянки, на яких розміщені | | | | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |проведення всеукраїнських, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |міжнародних змагань та |Закон України "Про | 1104-VI |05.03.2009| 01.04.2009 | | | | | | |навчально-тренувального |внесення зміни до ст. 12 | | | | | | | | | |процесу збірних команд |Закону України "Про плату| | | | | | | | | |України з видів спорту та |за землю" | | | | | | | | | |підготовки спортивного |( 665-15, 1104-17 ) | | | | | | | | | |резерву, бази олімпійської та| | | | | | | | | | |паралімпійської підготовки, | | | | | | | | | | |перелік яких затверджується | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | | |за умови спрямування | | | | | | | | | | |відповідних сум земельного | | | | | | | | | | |податку на розвиток фізичної | | | | | | | | | | |культури і спорту за | | | | | | | | | | |напрямами і в порядку, | | | | | | | | | | |визначеними Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | | | | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010049 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | Цільове | | | |учасників Угоди |внесення змін і доповнень| | | | | |призначення| | | |( 840_295 ), згідно Закону |до Закону Української РСР| | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів Америки| | | | | | | | | | |про гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010050 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | Цільове | | | |учасників Угоди |внесення змін і доповнень| | | | | |призначення| | | |( 840_007 ), згідно Закону |до Закону Української РСР| | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів Америки| | | | | | | | | | |щодо надання допомоги | | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010051 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | Цільове | - | | |учасників Угоди |внесення змін і доповнень| | | | | |призначення| | | |( 276_730 ), згідно Закону |до Закону Української РСР| | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12, | | | | | | | | | | | 32/97-ВР ) Рамкова Угода| | | | | | | | | | |між Урядом України та | | | | | | | | | | |Урядом ФРГ про | | | | | | | | | | |консультування і технічне| | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010052 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | B | Цільове | - | | |учасників Програми, згідно |внесення змін і доповнень| | | | | |призначення| | | |Закону України ( 3904-12 ). |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Програма | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010053 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | Цільове | - | | |учасників Угоди |внесення змін і доповнень| | | | | |призначення| | | |( 997_014 ), згідно Закону |до Закону Української РСР| | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про | | | | | | | | | | |загальні умови і механізм| | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | |виробничої кооперації | | | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |ПДВ операції з випуску |податок на додану | | | | | | | | | |(емісії), розміщення у |вартість" | | | | | | | | | |будь-які форми управління та |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |продажу (погашення, викупу) |пп. 3.2.1. п. 3.2. | | | | | | | | | |за кошти цінних паперів, що | | | | | | | | | | |випущені в обіг (емітовані) | | | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності, Національним | | | | | | | | | | |банком України, Міністерством| | | | | | | | | | |фінансів України, органами |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |місцевого самоврядування |Закон України | 977 | 15.07.99 | | | | | | | |відповідно до закону, |( 977-14 ) | | | | | | | | | |включаючи інвестиційні та | | | | | | | | | | |іпотечні сертифікати, | | | | | | | | | | |сертифікати фонду операцій з | | | | | | | | | | |нерухомістю, деривативи, а | | | | | | | | | | |також корпоративні права, | | | | | | | | | | |виражені в інших, ніж цінні | | | | | | | | | | |папери, формах; обміну | | | | | | | | | | |зазначених цінних паперів та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |корпоративних прав, виражених|Закон України | 2831 |29.11.2000| | | | | | | |в інших, ніж цінні папери, |( 2831-14 ) | | | | | | | | | |формах, на інші цінні | | | | | | | | | | |папери; | | | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а також| | | | | | | | | | |діяльності з управління | | | | | | | | | | |активами (у тому числі |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |пенсійними активами, фондами |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |банківського управління), |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відповідно до закону. Норми |України "Про Державний | | | | | | | | | |цього підпункту не |бюджет України на | | | | | | | | | |застосовуються до операцій з |2005 рік" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |продажу бланків дорожніх, |та деяких інших | | | | | | | | | |банківських та особистих |законодавчих актів | | | | | | | | | |чеків, цінних паперів, |України", розділ 2 | | | | | | | | | |розрахункових та платіжних | | | | | | | | | | |документів, пластикових | | | | | | | | | | |(розрахункових) карток. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | | див. |схов (відповідальне |вартість" | | | | | | | | |коментар!|зберігання), а також у лізинг|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(оренду), крім передачі у |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | | | |фінансовий лізинг та |абз. 1, 2 | | | | | | | | | |повернення майна із схову |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |(відповідального зберігання) |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003| | | | | | | |його власнику, а також майна,|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |попередньо переданого в |України "Про податок на | | | | | | | | | |лізинг (оренду) лізингодавцю |додану вартість" | | | | | | | | | |(орендодавцю), крім |( 469-15 ) | | | | | | | | | |переданого у фінансовий |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |лізинг. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з нарахування та |податок на додану | | | | | | | | | |сплати процентів або комісій |вартість" | | | | | | | | | |у складі орендного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(лізингового) платежу у межах|пп. 3.2.2. п. 3.2, абз. 3| | | | | | | | | |договору фінансового лізингу | | | | | | | | | | |в сумі, що не перевищує | | | | | | | | | | |подвійну облікову ставку | | | | | | | | | | |Національного банку України, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |встановлену на день |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003| | | | | | | |нарахування таких процентів |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(комісій) за відповідний |України "Про податок на | | | | | | | | | |проміжок часу, розраховану |додану вартість" | | | | | | | | | |від вартості об'єкта лізингу,|( 469-15 ) | | | | | | | | | |наданого у межах такого | | | | | | | | | | |договору фінансового лізингу;| | | | | | | | | | |по об'єкту фінансового |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |лізингу, оціненого в |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |іноземній валюті, сплата |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |процентів, з метою |України "Про Державний | | | | | | | | | |оподаткування визначається у |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |гривнях по курсу валют, |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |визначеного Національним |законодавчих актів | | | | | | | | | |банком України на момент |України" | | | | | | | | | |сплати. |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | | див. |заставу (іпотеку) позикодавцю|вартість" | | | | | | | | |коментар |(кредитору) та/або у |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |забезпечення іншої дійсної |пп. 3.2.2. п. 3.2, абз. 4| | | | | | | | | |вимоги кредитора, повернення | | | | | | | | | | |такого майна із застави |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |(іпотеки) його власнику після|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |закінчення дії відповідного |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |договору, якщо місце такої |України "Про Державний | | | | | | | | | |передачі (повернення) |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |знаходиться на митній |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |території України. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з грошових виплат |податок на додану | | | | | | | | | |основної суми консолідованої |вартість" | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості та |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |процентів, нарахованих на неї|пп. 3.2.2. п. 3.2 | | | | | | | | | |об'єднання та/або купівлі | | | | | | | | | | |(продажу) консолідованої | | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості, | | | | | | | | | | |заміною однієї частки |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |консолідованої іпотечної |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |заборгованості на іншу, або |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |поверненням (зворотним |України "Про Державний | | | | | | | | | |викупом) такої консолідованої|бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |відповідно до закону |законодавчих актів | | | | | | | | | |резидентом або на його |України" | | | | | | | | | |користь. |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з надання послуг із |податок на додану | | | | | | | | | |страхування, співстрахування |вартість" | | | | | | | | | |або перестрахування особами, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які мають ліцензію на |пп. 3.2.3. п. 3.2 | | | | | | | | | |здійснення страхової |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |діяльності відповідно до |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |закону, а також пов'язаних з |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |такою діяльністю послуг |України "Про Державний | | | | | | | | | |страхових (перестрахових) |бюджет України на | | | | | | | | | |брокерів та страхових |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |агентів. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з обігу валютних |податок на додану | | | | | | | | | див. |цінностей (у тому числі |вартість" | | | | | | | | |коментар |національної та іноземної |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |валюти), банківських металів,|пп. 3.2.4. п. 3.2. | | | | | | | | | | банкнотів та монет |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |Національного банку України, |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |за винятком тих, що |( 977-14 ) | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою | | | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |вартість, випуску, обігу та |Закон України | 1969-III |21.09.2000| | | | | | | |погашення білетів державних |( 1969-14 ) | | | | | | | | | |лотерей, запроваджених за | | | | | | | | | | |ліцензією Міністерства | | | | | | | | | | |фінансів України | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | | | | | | |інкасації, |вартість" | | | | | | | | | |розрахунково-касового |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |обслуговування, залучення, |пп. 3.2.5. п. 3.2, абз. 1| | | | | | | | | |розміщення та повернення | | | | | | | | | | |коштів за договорами позики, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |депозиту, вкладу (у тому |Закон України | 550/97 | 26.09.97 | | | | | | | |числі пенсійного), управління|( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |коштами та цінними паперами | | | | | | | | | | |(корпоративними правами та | | | | | | | | | | |деривативами), доручення, | | | | | | | | | | |надання, управління і |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |переуступки фінансових |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |і банківських поручительств |України "Про Державний | | | | | | | | | |особою, що надала такі |бюджет України на | | | | | | | | | |кредити, гарантії або |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |поручительства. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з торгівлі за |податок на додану | | | | | | | | | |грошові кошти або цінні |вартість" | | | | | | | | | |папери борговими |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |пп. 3.2.5. п. 3.2, абз. 2| | | | | | | | | |операцій з інкасації боргових|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |вимог та факторингу |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |(факторингових) операцій, |( 977-14 ) | | | | | | | | | |крім факторингових операцій, | | | | | | | | | | |якщо об'єктом боргу є | | | | | | | | | | |валютні цінності, цінні | | | | | | | | | | |папери, у тому числі |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |компенсаційні папери |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |сертифікати, іпотечні |України "Про Державний | | | | | | | | | |сертифікати з фіксованою |бюджет України на | | | | | | | | | |дохідністю, житлові чеки, |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |земельні бони та деривативи |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з оплати вартості |податок на додану | | | | | | | | | |державних платних послуг, які|вартість" | | | | | | | | | |надаються фізичним або |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.6.| | | | | | | | | |юридичним особам органами |п. 3.2 | | | | | | | | | |виконавчої влади і місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | | |(поставка) яких | | | | | | | | | | |встановлюється законодавством| | | | | | | | | | |включаючи плату за | | | | | | | | | | |реєстрацію, отримання | | | | | | | | | | |ліцензії (дозволу), | | | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді | | | | | | | | | | |зборів, державного мита тощо;| | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | | H | - |*** | | Увага, |операції з виплат у грошовій |податок на додану | | | | | | |Розрахунок суми | | див. |формі заробітної плати (іншим|вартість" | | | | | | |пільги не проводиться| |коментар |прирівняним до неї виплатам),|( 168/97-ВР ), | | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | | |а також пенсій, стипендій, |пп. 3.2.7. п. 3.2. | | | | | | |обліку ПДВ | | |субсидій, дотацій за рахунок |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |( z0939-04 ), | | |бюджетів або Пенсійного фонду|Закон України "Про | 977-XIV | 15.07.99 | | | | |затверджені наказом | | |України чи фондів |внесення змін до деяких | | | | | | |ДПА України, | | |загальнообов'язкового |законів України з метою | | | | | | |Державного комітету | | |соціального страхування (крім|стимулювання | | | | | | |статистики України | | |тих, що надаються у майновій |інвестиційної діяльності"| | | | | | |від 23.07.2004 | | |формі). |( 977-14 ), п. 1 | | | | | | |N 419/453 | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |( z0938-04 ) | | | |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000| | | | |(зі змінами та | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |доповненнями). | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1523-14 ), | | | | | | | | | | |пп. 3.2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції поставки за |податок на додану | | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових |вартість" | | | | | | | | | |активів платника податку (з |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу)|пп. 3.2.8. п. 3.2; | | | | | | | | | |іншому платнику податку. |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України з метою | | | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | | | |інвестиційної діяльності"| | | | | | | | | | |( 977-14 ); | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010080 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки вітчизняних |вартість" | | | | | | | | | |продуктів дитячого харчування|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |молочними кухнями та |пп. 5.1.1. п. 5.1 | | | | | | | | | |спеціалізованими магазинами і| | | | | | | | | | |куточками, які виконують | | | | | | | | | | |функції роздаточних пунктів, | | | | | | | | | | |у порядку і за переліком | | | | | | | | | | |продуктів, встановленими | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010081 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки (передплати) |вартість" | | | | | | | | | |періодичних видань друкованих|( 168/97-ВР ), пп. 5.1.2.| | | | | | | | | |засобів масової інформації, |п. 5.1 ст. 5; | | | | | | | | | |крім видань еротичного |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |характеру, та доставки таких |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000| | | | | | | |періодичних видань друкованих|внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |засобів масової інформації на|Закону України "Про | | | | | | | | | |митній території України. |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010082 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки книжок, крім видань |вартість" | | | | | | | | | |еротичного характеру. |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |пп. 5.1.2. п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000| | | | | | | | |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010083 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки учнівських зошитів, |вартість", пп. 5.1.2. | | | | | | | | | |підручників та навчальних |п. 5.1 | | | | | | | | | |посібників українського |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |виробництва, словників |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000| | | | | | | |українсько-іноземної або |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |іноземно-української мови. |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010084 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з виховання |вартість" | | | | | | | | | |та освіти дітей дитячими |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.3.| | | | | | | | | |музичними та художніми | | | | | | | | | | |школами, школами мистецтв, | | | | | | | | | | |будинками культури; послуг з | | | | | | | | | | |дошкільного виховання, | | | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | | |вищої освіти закладами, які |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |мають спеціальний дозвіл |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |(ліцензію) на поставку таких |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |послуг, незалежно від їх |України "Про Державний | | | | | | | | | |організаційно-правового |бюджет України на | | | | | | | | | |статусу та форми власності, |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |згідно з переліком таких |законодавчих актів | | | | | | | | | |послуг, визначеним Кабінетом |України" | | | | | | | | | |Міністрів України, а також |( 2505-15 ), розділу 2 | | | | | | | | | |послуг з розміщення учнів або| | | | | | | | | | |студентів в інтернатах або | | | | | | | | | | |гуртожитках. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010085 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки товарів спеціального|вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |призначення для інвалідів за |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.4.| | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |переліком, встановленим |п. 5.1 | | | | | | |( 463-16 ) | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | | | |уповноваженому органу | | | | | | | | | | |державної виконавчої влади, у|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |тому числі легкових |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | |автомобілів для інвалідів, з |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |їх оплатою за рахунок коштів |Закону України "Про | | | | | | | | | |державного чи місцевих |податок на додану | | | | | | | | | |бюджетів, а також операції з |вартість" | | | | | | | | | |їх безоплатної передачі |( 463-16 ) | | | | | | | | | |інвалідам у випадках, | | | | | | | | | | |визначених законодавством | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010086 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з виплати і |вартість" | | | | | | | | | |доставки пенсій із системи |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |загальнообов'язкового |пп. 5.1.5. п. 5.1 | | | | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | | | | | |страхування, пенсійних виплат| | | | | | | | | | |за недержавним пенсійним | | | | | | | | | | |забезпеченням, страхових | | | | | | | | | | |виплат (у тому числі |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |ануїтетів) за договорами |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |довгострокового страхування |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |життя, з банківських |України "Про Державний | | | | | | | | | |пенсійних рахунків, за |бюджет України на | | | | | | | | | |пенсійними вкладами, а також |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |грошової допомоги населенню, |законодавчих актів | | | | | | | | | |яка надається за рахунок |України" | | | | | | | | | |бюджету відповідно до |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |затверджених соціальних | | | | | | | | | | |програм. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010087 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції |податок на додану | | | | | | | | | |з:поставки послуг з |вартість" | | | | | | | | | |реєстрації актів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |громадянського стану |пп. 5.1.6. п. 5.1 | | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | | | |законодавством; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010088 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Увага! | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |З 30.12.2005 внесено | | |поставки (у тому числі |вартість" | | | | | | |зміни до переліку | | |аптечними закладами) |( 168/97-ВР ), | | | | | | |лікарських засобів та| | |зареєстрованих та допущених |пп. 5.1.7. п. 5.1 | | | | | | |виробів медичного | | |до застосування в Україні |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |призначення | | |лікарських засобів та виробів|Постанова Кабінету | 1949 |17.12.2003| | | | |відповідно до | | |медичного призначення за |Міністрів України "Про | | | | | | |постанови КМУ від | | |переліком, що щорічно |перелік лікарських | | | | | | |30.12.2005 | | |визначається Кабінетом |засобів та виробів | | | | | | |N 1303 | | |Міністрів України до |медичного призначення, | | | | | | |( 1303-2005-п ) | | |1 вересня року, попереднього |операції з продажу яких | | | | | | | | | |звітному. |звільняються від | | | | | | | | | |Якщо у такий строк перелік не|обкладення податком на | | | | | | | | | |встановлено, діє перелік |додану вартість" | | | | | | | | | |минулого року |( 1949-2003-п ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 30.12.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 1303 |30.12.2005| | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України від | | | | | | | | | | |17 грудня 2003 р. N 1949"| | | | | | | | | | |( 1303-2005-п ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010089 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з охорони |вартість" | | | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |встановленим Кабінетом |пп. 5.1.8. п. 5.1 | | | | | | | | | |Міністрів України, закладами |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |охорони здоров'я, які мають |Постанова Кабінету | 1602 | 05.10.98 | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію)|Міністрів України "Про | | | | | | | | | |на поставку таких послуг. |послуги з охорони | | | | | | | | | | |здоров'я, операції з | | | | | | | | | | |надання яких закладами | | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які | | | | | | | | | | |мають спеціальний дозвіл | | | | | | | | | | |на надання таких послуг, | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |обкладення податком на | | | | | | | | | | |додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1602-98-п ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010090 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на додану| 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |вартість" | | | | | | |05.06.2007 відповідно| | |поставки путівок на |( 168/97-ВР ), | | | | | | |до Закону України від| | |санаторно-курортне лікування,|пп. 5.1.9 п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |13.04.2007 | | |оздоровлення та відпочинок |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |N 931-V | | |на території України фізичних|ЗУ "Про внесення змін до | 1523-III |02.03.2000| | | | |( 931-16 ) | | |осіб віком до 18 років; |деяких законодавчих актів| | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 931-V |13.04.2007| | | | | | | | |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |оздоровлення дітей" | | | | | | | | | | |( 931-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в межах|вартість" | | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | | | |внутрішніх справ України, | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в межах|вартість" | | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках для| | | | | | | | | | |престарілих та інвалідів, | | | | | | | | | | |харчування та об лаштування | | | | | | | | | | |на нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | | | |житла, у спеціально | | | | | | | | | | |відведених для цього місцях, | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в межах|вартість" | | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |харчування дітей у школах, | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | |училищах та громадян у | | | | | | | | | | |закладах охорони здоров'я; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010094 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в межах|вартість" | | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |харчування, забезпечення |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |речовим майном, |Про внесення змін до | 550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 | | | | | | |комунально-побутовими та |Закону України "Про | | | | | | | | | |іншими послугами, що |податок на додану | | | | | | | | | |надаються особам, які |вартість" | | | | | | | | | |тримаються в установах |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |виконання покарань і слідчих |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |ізоляторах, згідно з |Закон України "Про | 1254-IV |14.04.2009| 11.06.2009 | | | | | | |переліком, затвердженим |внесення змін та визнання| | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України |такими, що втратили | | | | | | | | | | |чинність, деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо діяльності | | | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | | | |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | |служби України" | | | | | | | | | | |( 1254-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010098 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки культових послуг та |вартість" | | | | | | | | | |поставки предметів культового|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |призначення (крім підакцизних|пп. 5.1.14. п. 5.1 | | | | | | | | | |товарів) релігійними |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |організаціями за переліком, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |встановленим Кабінетом |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |Міністрів України. |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010099 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10..97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з поховання |вартість" | | | | | | | | | |будь-яким платником податку; |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |пп. 5.1.15. п. 5.1 | | | | | | | | | | |Закон України | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010100 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | A | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |передачі конфіскованого майна|вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |знахідок, скарбів або майна, |( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 | | |визнаних безхазяйними у |пп. 5.1.16. п. 5.1 | | | | | | |N 463-V ( 463-16 ) | | |власність держави. |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010101 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки (продажу, передачі) |вартість" | | | | | | | | | |земельних ділянок, земельних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |паїв, крім тих, що |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | | | |знаходяться під об'єктами |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |нерухомого майна та |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |включаються до їх вартості |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відповідно до законодавства |України "Про податок на | | | | | | | | | |(з урахуванням положень |додану вартість" | | | | | | | | | |підпункту 5.1.19 пункту 5.1 |( 1782-15 ) | | | | | | | | | |статті 5 Закону України "Про |(щодо поставки | | | | | | | | | |податок на додану вартість") |житла та землі)", | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |п. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010102 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість" | | | | | | | | | |рухомого складу однією |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |залізницею або підприємством |пп. 5.1.18. п. 5.1 | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | |загального користування іншим| | | | | | | | | | |залізницям або підприємствам | | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | | |державної форми власності в | | | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін до | 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |Закону України "Про | | | | | | | | | |- безоплатної приватизації |податок на додану | | | | | | | | | |житлового фонду, включаючи |вартість" | | | | | | | | | |місця загального користування|( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |(у тому числі підвали та |пп. 5.1.19 п. 5.1 | | | | | | | | | |горища) у багатоквартирних |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |будинках, присадибних ділянок|ЗУ "Про внесення змін до | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |та земельних паїв відповідно |деяких законів України з | | | | | | | | | |до законодавства, а також з |метою стимулювання | | | | | | | | | |надання послуг, отримання |інвестиційної діяльності"| | | | | | | | | |яких відповідно до |( 977-14 ) | | | | | | | | | |законодавства є передумовою |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |приватизації такого житлового|ЗУ "Про внесення змін до | 1523-III |02.03.2000| | | | | | | |фонду, присадибних ділянок та|деяких законодавчих актів| | | | | | | | | |земельних паїв. |України з питань | | | | | | | | | |- безоплатної передачі |оподаткування" | | | | | | | | | |корпоративного права (частки,|( 1523-14 ) | | | | | | | | | | долі, паю, акції), |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |емітованого переробним |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |підприємством, у власність |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |приватного |України "Про податок на | | | | | | | | | |сільськогосподарського |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | |підприємства відповідно до |поставки житла та землі)"| | | | | | | | | |Закону України "Про |( 1782-15 ), | | | | | | | | | |особливості приватизації |п. 3 | | | | | | | | | |майна в агропромисловому |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |комплексі" |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |( 290/96-ВР ). |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін до | 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |Закону України "Про | | | | | | | | | |поставки житла (об'єктів |податок на додану | | | | | | | | | |житлового фонду), крім їх |вартість" | | | | | | | | | |першої поставки. |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |Норми цього підпункту |пп. 5.1.20 п. 5.1 | | | | | | | | | |поширюються також на першу |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |поставку дачних або садових |ЗУ "Про внесення зміни до| 942-XIV | 14.07.99 | | | | | | | |будинків, а також будь-яких |статті 5 Закону України | | | | | | | | | |інших об'єктів власності, |"Про податок на додану | | | | | | | | | |зареєстрованих згідно із |вартість" | | | | | | | | | |законодавством як житло |( 942-14 ) | | | | | | | | | |(житловий фонд), |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |індивідуальних гаражів чи |ЗУ "Про внесення змін до | 1523-III |02.03.2000| | | | | | | |індивідуальних місць на |деяких законодавчих актів| | | | | | | | | |гаражних стоянках. |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок на | | | | | | | | | | |додану вартість" (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та землі)"| | | | | | | | | | |( 1782-15 ), п. 4 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 | 13.12.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |подання благодійної допомоги,|законодавчих актів | | | | | | | | | |а саме безоплатна передача |України з питань | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |оподаткування" | | | | | | | | | |особам, визначеним абзацами |( 644/97-ВР ) | | | | | | | | | |"а", "б" і "е" підпункту |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |7.11.1 статті 7 Закону |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |України "Про оподаткування |податок на додану | | | | | | | | | |прибутку підприємств" |вартість" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |з метою їх безпосереднього |пп. 5.1.21. п. .1 | | | | | | | | | |використання у |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |благодійницьких цілях, а |Закон України | 1523 | 02.03.20 | | | | | | | |також операції з безоплатної |( 1523-14 ) | | | | | | | | | |передачі таких товарів (робіт| | | | | | | | | | |послуг) набувачам | | | | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |допомоги відповідно до |Закон України "Про | 2505-IV | 25.03.20 | | | | | | | |законодавства. |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010107 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2006 відповідно| | |поставки товарів (крім |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |підакцизних товарів) та |( 168/97-ВР ), | | | | | | |06.10.2005 | | |послуг (крім грального і |п. 5.2.1 п. 5.2 | | | | | | |N 2960-IV ( 2960-15 )| | |лотерейного бізнесу та послуг| | | | | | | | | | |з поставки підакцизних | | | | | | | | | | |товарів, отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | | | |(консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів, | | | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | | |платника податку (далі - |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |комісіонера) здійснювати |Закон України | 1523 |02.03.2000| | | | | | | |поставку товарів від імені та|( 1523-14 ) | | | | | | | | | |за дорученням іншої особи | | | | | | | | | | |(далі - комітента) без | | | | | | | | | | |передання права власності на | | | | | | | | | | |такі товари), що | | | | | | | | | | |безпосередньо виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |основне місце роботи, |в редакції Закону України| 1926-III |13.07.2000| | | | | | | |становить протягом |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду| | | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової чисельності| | | | | | | | | | |штатних працівників | | | | | | | | | | |облікового складу, і за умови| | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менше | | | | | | | | | | |25 відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | | |відносяться до складу валових| | | | | | | | | | |витрат виробництва. | | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |виготовлення товарів, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |унаслідок якого сума витрат, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |понесених на переробку |України "Про Державний | | | | | | | | | |(обробку, інші види |бюджет України на | | | | | | | | | |перетворення) сировини, |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |комплектуючих, складових |законодавчих актів | | | | | | | | | |частин, інших покупних |України" | | | | | | | | | |товарів, які використовуються|( 2505-15 ), | | | | | | | | | |у виготовленні таких товарів,|розділ 2 | | | | | | | | | |становить не менше | | | | | | | | | | |8 відсотків продажної ціни | | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |за наявності реєстрації у |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |відповідному податковому |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |органі, яка здійснюється на |законодавчих актів | | | | | | | | | |підставі подання позитивного |України щодо професійної | | | | | | | | | |рішення міжвідомчої Комісії з|та трудової реабілітації | | | | | | | | | |питань діяльності підприємств|інвалідів" | | | | | | | | | |та організацій громадських |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | | |податку про бажання отримати | | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010109 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |Безкоштовної передачі |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |продукції (робіт, послуг) |( 168/97-ВР ), пп. 5.2.3.| | | | | | |14.12.2006 | | |власного виробництва (крім |п. 5.2 | | | | | | |N 463-V ( 463-16 ) | | |підакцизної) допоміжними | | | | | | | | | | |сільськими господарствами і | | | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | | | |трудовими майстернями (цехами|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |дільницями) |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | |будинків-інтернатів та |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |територіальних центрів по |Закону України "Про | | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх |податок на додану | | | | | | | | | |громадян похилого віку |вартість" | | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що |( 463-16 ) | | | | | | | | | |така передача здійснюється | | | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | | | |потреб зазначених закладів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010110 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |Поставки в сільській |вартість" | | | | | | | | | |місцевості |( 168/97-ВР ), пп. 5.2.4.| | | | | | | | | |сільськогосподарськими |п. 5.2 | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я та | | | | | | | | | | |подання матеріальної допомоги| | | | | | | | | | |(в межах одного | | | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | | | |доходів громадян на місяць на| | | | | | | | | | |одну особу)продуктами | | | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | | | |інвалідам дитинства, | | | | | | | | | | |одиноким особам похилого | | | | | | | | | | |віку, особам, які постраждали| | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи, та школам, | | | | | | | | | | |дошкільним закладам, | | | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | | | |здоров'я; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |вартість" | | | | | | | | | |послуг),передбачених для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних |п. 5.3. | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | | |цього персоналу, Порядок | | | | | | | | | | |звільнення та перелік | | | | | | | | | | |операцій, що підлягають | | | | | | | | | | |звільненню встановлюється | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | | |виходячи з принципу | | | | | | | | | | |взаємності стосовно кожної | | | | | | | | | | |окремої держави. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010113 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | B | - |Уточнення. | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |В редакції Закону | | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | |України від | | |імпорту або реімпорту товарів|( 168/97-ВР ), | | | | | | |18.09.2008 | | |(робіт, послуг), (крім |п. 5.5 ст. 5 | | | | | | |N 521-VI ( 521-17 ) | | |підакцизних) передбачених для|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |власних потреб дипломатичних |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000| | | | | | | |представництв, консульських |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |установ іноземних держав та |Закону України "Про | | | | | | | | | |представництв міжнародних |податок на додану | | | | | | | | | |організацій в Україні, а |вартість" | | | | | | | | | |також для використання |( 1460-14 ) | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |дипломатичних місій та |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| | | | | | | |членами їх сімей, які |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |проживають разом з особами |законів України щодо | | | | | | | | | |цього персоналу |державної підтримки |--------------+----------+------------| | | | | | | |книговидавничої справи в | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 463-16, 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010115 |При експорті товарів та |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - |Об'єктом | | |супутніх такому експорту |податок на додану | | | | | | |оподаткування є | | |послуг ставка ПДВ становить |вартість" | | | | | | |операції платників | | |"0" відсотків до бази |( 168/97-ВР ), | | | | | | |податку з поставки | | |оподаткування. |п. 6.2 | | | | | | |відповідно пп. 3.1.3 | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |п. 3.1 ст. 3 Закону | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | |України від 03.04.97 | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |N 168/97-ВР | | | |України "Про Державний | | | | | | |( 168/97-ВР ) "Про | | | |бюджет України на | | | | | | |податок на додану | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | |вартість". | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| 28.07.2005 | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |обчислюється щодо операцій з:|податок на додану | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |вартість" | | | | | | | | | |послуг) підприємствами |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які |п. 6.2.3. п. 6.2 | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |обчислюється щодо операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з |вартість" | | | | | | | | | |міжнародного перевезення |( 168/97-ВР ), пп. 6.2.4.| | | | | | | | | |пасажирів, а також з поставки|п. 6.2 | | | | | | | | | |міжнародних відправлень |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |будь-яким видом транспорту на|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |відрізку від пункту (місця) |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |їх митного оформлення до |України "Про Державний | | | | | | | | | |пункту призначення (доставки)|бюджет України на | | | | | | | | | |за межами державного кордону |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |України, між пунктами, які |законодавчих актів | | | | | | | | | |знаходяться за межами |України" | | | | | | | | | |державного кордону України, а|( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |також від пункту їх |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |відправлення (прийняття для |Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |перевезення) за межами |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |державного кордону України до|України "Про Державний | | | | | | | | | |пункту (місця) їх митного |бюджет України на | | | | | | | | | |оформлення на території |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |України; з поставки послуг з |законів України" | | | | | | | | | |міжнародного перевезення |( 2642-15 ) | | | | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |вантажів іншими видами |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |транспорту за межами |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |державного кордону України. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану | | | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість" | | | | | | | | | |(заставна), до бази |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |оподаткування не включається.|п. 4.6. | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - |Об'єктом | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | |оподаткування є | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | |операції платників | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | |податку з поставки | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 | | | | | | |відповідно пп. 3.1.3 | | |із бюджету при експорті |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |п. 3.1 ст. 3 Закону | | |товарів та супутніх такому |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |України від 03.04.97 | | |експорту послуг платником |внесення змін до Закону | | | | | | |N 168/97-ВР | | |податку. |України "Про Державний | | | | | | |( 168/97-ВР ) "Про | | | |бюджет України на | | | | | | |податок на додану | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | |вартість". | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), пп. 6.2.3.| | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 | | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, | | | | | | | | | | |послуг) підприємствами | | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), пп. 6.2.4.| | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 | | | | | | | | | |при поставці послуг з | | | | | | | | | | |міжнародного перевезення |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |пасажирів, а також з поставки|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |міжнародних відправлень |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |будь-яким видом транспорту на|України "Про Державний | | | | | | | | | |відрізку від пункту (місця) |бюджет України на | | | | | | | | | |їх митного оформлення до |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |пункту призначення (доставки)|законодавчих актів | | | | | | | | | |за межами державного кордону |України" | | | | | | | | | |України, між пунктами, які |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |знаходяться за межами |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |державного кордону України, а|Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |також від пункту їх |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відправлення (прийняття для |України "Про Державний | | | | | | | | | |перевезення) за межами |бюджет України на | | | | | | | | | |державного кордону України до|2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |пункту (місця) їх митного |законів України" | | | | | | | | | |оформлення на території |( 2505-15, 2642-15 ) | | | | | | | | | |України; з поставки послуг з | | | | | | | | | | |міжнародного перевезення |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |пасажирів, їхнього багажу та |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |вантажів іншими видами |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |транспорту за межами |законодавчих актів | | | | | | | | | |державного кордону України. |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на додану| 198/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |вартість" | | | | | | | | | |імпорту товарів морського |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, мушлі|п. 5.4 | | | | | | | | | | ракоподібні, водні рослини |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |тощо, охолоджені, солоні, |ЗУ "Про внесення змін до | 794/97-ВР | 30.12.97 | | | | | | | |морожені, консервовані, |деяких законів України з | | | | | | | | | |перероблені в борошно або в |питань оподаткування" | | | | | | | | | |іншу продукцію), видобутих |( 794/97-ВР ) | | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |суднами, зареєстрованими у |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |Державному судновому реєстрі |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України або Судновій книзі |України "Про Державний | | | | | | | | | |України, до моменту їх |бюджет України на | | | | | | | | | |обробки або переробки на |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |митній території України |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010142 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | B | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з |внесення змін до Закону | | | | | | |З 01.01.2006 | | |поставки товарів (крім |України "Про податок на | | | | | | |відповідно до Закону | | |підакцизних товарів) та |додану вартість" | | | | | | |України від | | |послуг (крім грального і |( 208/98-ВР ) | | | | | | |06.10.2005 | | |лотерейного бізнесу та послуг| | | | | | | |N 2960-IV | | |з поставки підакцизних | | | | | | | |( 2960-15 ) | | |товарів, отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | | | |(консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів, | | | | | | | | | | | що уповноважують такого |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |комісіонера здійснювати |Закон України | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |поставку товарів від імені та|( 168/97-ВР ), підпункт | | | | | | | | | |за дорученням комітента без |6.2.8. пункту 6.2. статті| | | | | | | | | |передання права власності на |6 | | | | | | | | | |такі товари), що | | | | | | | | | | |безпосередньо виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | | |основне місце роботи, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |становить протягом |Закон України | 1926-III |13.07.2000| 15.08.2000 | | | | | | |попереднього звітного періоду|( 1926-14 ) | | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової чисельності| | | | | | | | | | |штатних працівників | | | | | | | | | | |облікового складу, і за умови| | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менше | | | | | | | | | | |25 відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | | |відносяться до складу валових| | | | | | | | | | |витрат виробництва. | | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається | | | | | | | | | | |виготовлення товарів, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |унаслідок якого сума витрат, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |понесених на переробку |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |(обробку, інші види |України "Про Державний | | | | | | | | | |перетворення) сировини, |бюджет України на | | | | | | | | | |комплектуючих, складових |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |частин, інших покупних |законодавчих актів | | | | | | | | | |товарів, які використовуються|України" | | | | | | | | | |у виготовленні таких товарів,|( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |становить не менше 8 | | | | | | | | | | |відсотків продажної ціни | | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |за наявності реєстрації у |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |відповідному податковому |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |органі, яка здійснюється на |законодавчих актів | | | | | | | | | |підставі подання позитивного |України щодо професійної | | | | | | | | | |рішення міжвідомчої Комісії з|та трудової реабілітації | | | | | | | | | |питань діяльності підприємств|інвалідів" | | | | | | | | | |та організацій громадських |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | | |податку про бажання отримати | | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 15.08.2000 | | Z | - |Зміна редакції | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | | | |З 01.01.2006 | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | |відповідно до Закону | | |матеріально-технічні ресурси,|додану вартість" | | | | | | |України від | | |які підлягають відшкодуванню |( 168/97-ВР ), підпункт | | | | | | |06.10.2005 | | |із бюджету при поставці |6.2.8. пункту 6.2. статті| | | | | | |N 2960-IV | | |товарів (крім підакцизних |6 | | | | | | |( 2960-15 ) | | |товарів) та послуг (крім | | | | | | | | | | |грального і лотерейного | | | | | | | | | | |бізнесу та послуг з поставки | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | | отриманих у межах договорів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |комісії (консигнації), поруки|в редакції | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | | | |доручення, довірчого |( 208/98-ВР ) | | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів, | | | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | | |комісіонера здійснювати | | | | | | | | | | |поставку товарів від імені та| | | | | | | | | | |за дорученням комітента без | | | | | | | | | | |передання права власності на | | | | | | | | | | |такі товари), що | | | | | | | | | | |безпосередньо виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |організаціями громадських |Закону України | 1926-III |13.07.2000| 15.08.2000 | | | | | | |організацій інвалідів, |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |визначеними у підпункті | | | | | | | | | | |5.2.1 пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | | |за наявності реєстрації у | | | | | | | | | | |відповідному податковому |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |органі, яка здійснюється на |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005| 01.01.2006 | | | | | | |підставі подання позитивного |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |рішення міжвідомчої Комісії з|законодавчих актів | | | | | | | | | |питань діяльності підприємств|України щодо професійної | | | | | | | | | |та організацій громадських |та трудової реабілітації | | | | | | | | | |організацій інвалідів та |інвалідів" | | | | | | | | | |відповідної заяви платника |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |податку про бажання отримати | | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |чинності цим Законом |України "Про податок на | | | | | | | | | |( 550/97-ВР ), які |додану вартість" | | | | | | | | | |передбачали здійснення |( 550/97-ВР ), пункт | | | | | | | | | |операцій, звільнених від |11.1. | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | | |підпунктом "г", пункту 1 | | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування |Закон України "Про | 742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | B | - | | | |товарів, обладнання та послуг|ратифікацію Меморандуму | | | | | | | | | |що постачаються за кошти |про створення і | | | | | | | | | |безвідплатної допомоги Урядом|діяльність Японського | | | | | | | | | |Японії у рамках Меморандуму |центру в Україні" | | | | | | | | | |для створення Японського |( 742/97-ВР ) | | | | | | | | | |центру в Україні | | | | | | | | | | |( 392_001 ) | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010149 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | B | - | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |( 756_002 ). |Урядом України та Урядом | | | | | | | | | | |Швейцарської Конфедерації| | | | | | | | | | |про надання безповоротної| | | | | | | | | | |фінансової допомоги на | | | | | | | | | | |Проект "Охорона здоров'я | | | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | | | |(неонтологія)" | | | | | | | | | | |( 69-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | | H | - | | | |ПДВ операції з безоплатної |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |передачі у державну власність|України "Про податок на | | | | | | | | | |чи комунальну власність |додану вартість" | | | | | | | | | |територіальних громад сіл, |( 169/98-ВР ) | | | | | | | | | |селищ, міст або у їх спільну | | | | | | | | | | |власність об'єктів усіх форм | | | | | | | | | | |власності, які перебувають на| | | | | | | | | | |балансі одного платника |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |податку і передаються на |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | | |баланс іншого платника |податок на додану | | | | | | | | | |податку, якщо такі операції |вартість" | | | | | | | | | |здійснюються за рішеннями |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України, |п. 3.2.9 | | | | | | | | | |центральних та місцевих | | | | | | | | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | | | |межах їх повноважень. |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |Це положення поширюється на: |Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | | | | | | | |- операції з безоплатної |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |передачі об'єктів з балансу |законів України у зв'язку| | | | | | | | | |платника податку, майно якого|з прийняттям Закону | | | | | | | | | |перебуває в державній або |України "Про передачу | | | | | | | | | |комунальній власності, на |об'єктів права державної | | | | | | | | | |баланс іншої юридичної особи,|та комунальної власності"| | | | | | | | | | майно якої перебуває |( 163-14 ) | | | | | | | | | |відповідно в державній або |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |комунальній власності; |Закон України "Про | 1330-XIV | 21.12.99 | | | | | | | |- операції з безоплатної |внесення зміни до статті | | | | | | | | | |передачі неприватизованих |3 Закону України "Про | | | | | | | | | |об'єктів житлового фонду |податок на додану | | | | | | | | | |(включаючи місця загального |вартість" | | | | | | | | | |користування та прибудинкові |( 1330-14 ) | | | | | | | | | |будівлі і споруди), а також | | | | | | | | | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | | |інфраструктури (в тому числі |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |об'єктів їх незавершеного |Закон України "Про | 1924-IV |29.06.2004| | | | | | | |будівництва) з балансу |внесення зміни до статті | | | | | | | | | |платника податку на баланс |3 Закону України "Про | | | | | | | | | |юридичної особи, майно якої |податок на додану | | | | | | | | | |перебуває в державній або |вартість" (щодо передачі | | | | | | | | | |комунальній власності, чи |об'єктів соціальної | | | | | | | | | |безпосередньо на баланс |інфраструктури)" | | | | | | | | | |відповідної місцевої ради. |( 1924-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010154 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |надання послуг з перевезення |вартість" | | | | | | | | | |осіб пасажирським транспортом|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(крім таксомоторів) у межах |пп. 5.1.13.п. 5.1 | | | | | | | | | |населеного пункту, тарифи на | | | | | | | | | | |які регулюються органом |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |місцевого самоврядування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |відповідно до його |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |компетенції, визначеної |України "Про Державний | | | | | | | | | |законом. |бюджет України на | | | | | | | | | |Це звільнення не поширюється |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |на операції з надання |законодавчих актів | | | | | | | | | |пасажирського транспорту в |України" | | | | | | | | | |оренду (прокат). |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування ПДВ операції з |внесення змін до деяких | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |безкоштовної передачі |законів України з метою | | | | | | |до Закону України від| | |приладів, обладнання, |підтримки наукової і | | | | | | |14.12.2006 | | |матеріалів, крім підакцизних |науково-технічної | | | | | | |N 463-V | | |науковим установам та |діяльності" | | | | | | |( 463-16 ) | | |науковим організаціям, вищим |( 285-14 ) | | | | | | | | | |навчальним закладам III - IV |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |рівнів акредитації, внесеним |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |до Державного реєстру |податок на додану | | | | | | | | | |наукових організацій, яким |вартість" | | | | | | | | | |надається підтримка держави. |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 5.2.5 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010170 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | A | - | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади подальшої| | | | | | | | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |( 309-14 ) | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | | | |основі, або за рахунок коштів|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | | | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість" | | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |реалізації міжнародної | | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення | | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |Чорнобильського фонду |Закон України | 722 | 03.06.99 | | | | | | | |"Укриття" в Україні |( 722-14 ) | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про | | | | | | | | | | |грант (проект ядерної безпеки| | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, | | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |звільняються від |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |оподаткування операції з |Закон України | 856-IV |22.05.2003| 10.06.2003 | | | | | | |імпорту товарів (сировини, |( 856-15 ) | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | | |обладнання); | | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |оплати вартості |законів України з метою | | | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |стимулювання | | | | | | | | | |науково-дослідних |інвестиційної діяльності"| | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських|( 977-14 ) | | | | | | | | | |робіт особою, яка |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |безпосередньо отримує такі |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |кошти з рахунку Державного |податок на додану | | | | | | | | | |казначейства України. |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 5.1.22 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010182 |Звільняються від |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання,|ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |матеріали та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |фінансуються нідерландською |України та Урядом | | | | | | | | | |стороною. |Королівства Нідерландів | | | | | | | | | | |про технічне та фінансове| | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010191 |Звільняються від |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |щодо надання японського | | | | | | | | | |японськими юридичними особами|культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання музичних | | | | | | | | | | |інструментів Національній| | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | | | | | |( 933-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010192 |Звільняються від |Закон України "Про | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |щодо надання японського | | | | | | | | | |японськими юридичними особами|культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | | |обладнання Національному | | | | | | | | | | |музею історії України" | | | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010193 |Звільняються від |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання,|ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |матеріали та послуги, які |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | |фінансуються Швейцарською |Швейцарської Конфедерації| | | | | | | | | |стороною на безвідплатній |про технічне та фінансове| | | | | | | | | |основі та обладнання, |співробітництво" | | | | | | | | | |тимчасово ввезене для потреб |( 665-14 ) | | | | | | | | | |реалізації проектів | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010197 |Звільняються від |Закон України "Про | 1561 |16.03.2000| 05.05.2000 | | B | - | | | |оподаткування податком на |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |додану вартість операції з |України "Про бібліотеки і| | | | | | | | | |надання бібліотеками, які |бібліотечну справу" | | | | | | | | | |знаходяться у державній або |( 1561-14 ) | | | | | | | | | |комунальній власності, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |платних послуг з: |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |- комплектування |податок на додану | | | | | | | | | |реєстраційно-облікових |вартість" | | | | | | | | | |документів (квитків, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |формулярів); |п. 5.1.23 | | | | | | | | | |- користування рідкісними, | | | | | | | | | | | цінними довідниками, книгами|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |(нічний абонемент); |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |- тематичного підбору |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |літератури за запитом |України "Про Державний | | | | | | | | | |споживача; |бюджет України на | | | | | | | | | |- надання тематичних, |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |адресно-бібліографічних та |законодавчих актів | | | | | | | | | |фактографічних довідок. |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010198 |Не є об'єктом оподаткування |Підпункт 3.2.10 пункту | 1841 |22.06.2000| 01.08.2000 | | B | - | | | |операції з: |3.2 ст. 3 Закону України | | | | | | | | | |поставки позашкільним |"Про позашкільну освіту" | | | | | | | | | |навчальним закладом |( 1841-14 ) | | | | | | | | | |вихованцям, учням і слухачам |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |платних послуг у сфері |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |позашкільної освіти |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010202 |При імпорті товарів (робіт, |Закон України "Про угоди | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | | B | Цільове | | | |послуг) та інших |про розподіл продукції" | | | | | |призначення| | | |матеріальних цінностей, |( 1039-14 ) | | | | | | | | | | призначених для виконання |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |угоди про розподіл продукції,|Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |митні платежі (за винятком |податок на додану | | | | | | | | | |митного збору), податок на |вартість" | | | | | | | | | |додану вартість не |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |справляються. |п. 11.12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення від | 2117 |30.11.2000| 01.12.2008 | 15.01.2009 | B | - |Зазначена пільга діє | | |оподаткування податком на |оподаткування грошових | | | | | | |щорічно з 1 грудня | | |додану вартість операції з |коштів, які спрямовуються| | | | | | |поточного року по | | |поставки виробничими та |на проведення | | | | | | |15 січня наступного | | |торговими підприємствами |новорічно-різдвяних свят | | | | | | |року. | | |дитячих святкових подарунків,|для дітей та на придбання| | | | | | | | | |а також квитків на |дитячих подарунків | | | | | | | | | |новорічно-різдвяні заходи для|( 2117-14 ) | | | | | | | | | |дітей, що закуповуються за |-------------------------+--------------+----------+------------+------------| | | | | |рахунок коштів Фонду |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003| та | до 15.01 | | | | | |соціального страхування з |внесення змін до деяких | | |поновлюється|відповідного| | | | | |тимчасової втрати |законодавчих актів | | | щорічно з | року | | | | | |працездатності, профспілкових|України щодо | | | 01.12 | | | | | | |комітетів підприємств та |загальнообов'язкового | | |відповідного| | | | | | |організацій. |державного соціального | | | року | | | | | | | |страхування" | | | | | | | | | | |( 429-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010218 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 14.03.2002 | | H | - | | | |податком на додану вартість |податок на додану | | | | | | | | | |операції з надання |вартість" | | | | | | | | | |уповноваженими банками послуг|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |з довірчого управління |п. 3.2.11 | | | | | | | | | |фондами банківського |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |управління, виплати |Закон України "Про | 3045-III |07.02.2002| | | | | | | |винагороди за здійснення |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |управління фондом операцій з |законодавчих актів | | | | | | | | | |нерухомістю, за перерахування|України у зв'язку з | | | | | | | | | |коштів на фінансування |прийняттям Закону України| | | | | | | | | |будівництва із фонду |"Про внесення змін до | | | | | | | | | |фінансування будівництва, за |Закону України "Про | | | | | | | | | |здійснення платежів за |проведення експерименту в| | | | | | | | | |іпотечними сертифікатами |житловому будівництві на | | | | | | | | | |відповідно до закону |базі холдингової компанії| | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | | |( 3045-14 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010231 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - |*** | | Увага, |операції з: |податок на додану | | | | | | |Розрахунок суми | | див. |виплати грошових виграшів, |вартість" | | | | | | |пільги не проводиться| |коментар |грошових призів і грошових |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.4.| | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | | |винагород; прийняття ставок, |п. 3.2. | | | | | | |обліку ПДВ | | | у тому числі шляхом обміну |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |( z0939-04 ), | | |коштів на жетони чи інші |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | |затверджені наказом | | |замінники гривні, призначені |( 977-14 ) | | | | | | |ДПА України, | | |для використання в гральних | | | | | | | |Державного комітету | | |автоматах та іншому гральному|-------------------------+--------------+----------+------------| | | |статистики України | | |устаткуванні. |Закон України | 1969-III |21.09.2000| | | | |від 23.07.2004 | | | |( 1969-14 ) | | | | | | |N 419/453 | | | | | | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | | | | | | | | |змінами та | | | | | | | | | | |доповненнями). | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010232 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки негашених поштових |вартість" | | | | | | | | | |марок України, конвертів або |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.4.| | | | | | | | | |листівок з негашеними |п. 3.2. | | | | | | | | | |поштовими марками України, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |крім колекційних марок, |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |конвертів чи листівок для |( 977-14 ) | | | | | | | | | |філателістичних потреб, базою| | | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |вартість; |Закон України | 1969-III |21.09.2000| | | | | | | | |( 1969-14 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010234 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |чинності цим Законом |України "Про податок на | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), які |додану вартість" | | | | | | | | | |передбачали здійснення |( 550/97-ВР ), пункт | | | | | | | | | |операцій, звільнених від |11.1. | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | | |підпунктом "д", пункту 1 | | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010288 |Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002| 11.02.2003 | | B | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких митних|співтовариством про | | | | | | | | | |зборів, податків на прибуток,|наукове та технологічне | | | | | | | | | |а також від сплати всіх |співробітництво | | | | | | | | | |інших аналогічних податків і |( 994_194, | | | | | | | | | |зборів. | 368-15 ) | | | | | | | | | | |від 4 липня 2002 року | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010290 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади подальшої| | | | | |призначення| | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |( 309-14 ) | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | | | |основі, або за рахунок коштів|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | | | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість" | | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |п. 11.23 | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення | | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |"Укриття" в Україні |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |грант (проект ядерної безпеки|законодавчих актів | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між |України з питань | | | | | | | | | |Європейським банком |оподаткування у зв'язку | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |із створенням спеціальної| | | | | | | | | |Урядом України і |економічної зони | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |"Славутич" | | | | | | | | | |електростанцією |( 722-14 ) | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | | |ставкою операції з поставки | | | | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |устаткування та обладнання) |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |на митній території України, |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |що здійснюються в рамках |законів України з питань | | | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування" | | | | | | | | | |допомоги. |( 856-15 ) | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010291 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |вартість, сплачені |загальні засади подальшої| | | | | |призначення| | | |постачальникам за |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|експлуатації | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |нульової ставки в |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |проведення операції з |безпечну систему" | | | | | | | | | |поставки товарів (сировини, |( 309-14 ) | | | | | | | | | | матеріалів, устаткування та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |обладнання) на митній |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |території України, що |податок на додану | | | | | | | | | |здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | | |міжнародної технічної |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |допомоги у період виконання |п. 11.23 | | | | | | | | | |робіт щодо підготовки до | | | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |екологічно безпечну систему. |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |законодавчих актів | | | | | | | | | |операції з поставки |України з питань | | | | | | | | | |підакцизних товарів та |оподаткування у зв'язку | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп |із створенням спеціальної| | | | | | | | | |Української класифікації |економічної зони | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |"Славутич" | | | | | | | | | |діяльності |( 722-14 ) | | | | | | | | | |( 2371а-14 ), а також на |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |операції з ввезення |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |(пересилання) на митну |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |територію України зазначених |законів України з питань | | | | | | | | | |товарів. |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 856-15 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010292 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади подальшої| | | | | |призначення| | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |( 309-14 ) | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | | | |основі, або за рахунок коштів|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | | | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість" | | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |п. 11.23 | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення | | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |"Укриття" в Україні |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |грант (проект ядерної безпеки|законодавчих актів | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між |України з питань | | | | | | | | | |Європейським банком |оподаткування у зв'язку | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |із створенням спеціальної| | | | | | | | | |Урядом України і |економічної зони | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |"Славутич" | | | | | | | | | |електростанцією |( 722-14 ) | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | | |ставкою операції з виконання |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |робіт та поставки послуг на |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |митній території України, що |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |здійснюються в рамках |законів України з питань | | | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування" | | | | | | | | | |допомоги |( 856-15 ) | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010293 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади подальшої| | | | | |призначення| | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття з | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення зруйнованого| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |четвертого енергоблоку | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |цієї АЕС на екологічно | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |( 309-14 ) | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | | | |основі, або за рахунок коштів| | | | | | | | | | |які передбачаються в | | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |п. 11.23 | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про | | | | | | | | | | |грант (проект ядерної безпеки| | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС) між | | | | | | | | | | |Європейським банком |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |реконструкції та розвитку, |Закон України | 722 | 03.06.99 | | | | | | | |Урядом України і |( 722-14 ) | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |Суми податку на додану | | | | | | | | | | |вартість, сплачені платником | | | | | | | | | | |податку - виконавцем робіт, | | | | | | | | | | |послуг за контрактом, | | | | | | | | | | |укладеним з отримувачем | | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги (реципієнтом) або з | | | | | | | | | | |особою-нерезидентом, яка | | | | | | | | | | |уклала контракт з реципієнтом| | | | | | | | | | | відшкодовуються із бюджету |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |протягом місяця, наступного |Закон України | 856-IV |22.05.2003| | | | | | | |після подання податкової |( 856-15 ) | | | | | | | | | |декларації, за умови | | | | | | | | | | |наявності належним чином | | | | | | | | | | |оформлених документів та | | | | | | | | | | |підтвердження їх матеріалами | | | | | | | | | | |документальної перевірки. | | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010296 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | Цільове |Продовжено термін дії| | |2015 року звільняються від |податок на додану | | | | | |призначення|пільги | | |оподаткування ПДВ операції з |вартість" | | | | | | | | | |ввезення на митну територію |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |України товарів, визначених |п. 11.37 ст. 11 | | | | | | | | | |пунктом "о" статті 19 Закону |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |України "Про Єдиний-митний |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003| | | | | | | |тариф" |державну підтримку | | | | | | | | | |( 2097-12 ), а також операції|книговидавничої справи в | | | | | | | | | |з поставки цих товарів |Україні" | | | | | | | | | |видавництвам і підприємствам |( 601-15 ) | | | | | | | | | |поліграфії на території |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |України. |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 1300-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | | | | | | |державну підтримку | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010297 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - |Продовжено термін дії| | |2015 звільняються від |податок на додану | | | | | | |пільги | | |оподаткування ПДВ операції з |вартість" | | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |послуг у видавничій |п. 11.38. ст. 11 | | | | | | | | | |діяльності, діяльності з |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |виготовлення та |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003| | | | | | | |розповсюдження видавництвами,|державну підтримку | | | | | | | | | |видавничими організаціями, |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |підприємствами поліграфії, |Україні" | | | | | | | | | |розповсюджувачами книжкової |( 601-15 ) | | | | | | | | | |продукції, виробленої в |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |Україні, операції з |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | |виробництва та/або поставки |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |паперу і картону, вироблених |законів України щодо | | | | | | | | | |в Україні для виготовлення |державної підтримки | | | | | | | | | |книжкової продукції, а також |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |операції з поставки книжкової|Україні" | | | | | | | | | |продукції, виробленої в |( 1300-15 ) | | | | | | | | | |Україні, крім послуг реклами,|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |розміщення матеріалів |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | | | | | |рекламного та еротичного |державну підтримку | | | | | | | | | |характеру і видань рекламного|книговидавничої справи в | | | | | | | | | |та еротичного характеру. |Україні" | | | | | | | | | | |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010298 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 | 01.01.2004 | 01.01.2015 | B | - |Продовжено термін дії| | |2015 звільняються від |податок на додану | | | | | | |пільги | | |оподаткування ПДВ операції з |вартість" | | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |послуг суб'єктами |п. 11.40 ст. 11 | | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | | | |резидентами України, які | | | | | | | | | | |одночасно здійснюють | | | | | | | | | | |видавничу діяльність, | | | | | | | | | | | діяльність з виготовлення, |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------| | | | |розповсюдження книжкової |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003| | | | | | | |продукції та виробництва |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |паперу і картону. При цьому |законів України щодо | | | | | | | | | |валовий дохід такого суб'єкта|державної підтримки | | | | | | | | | |підприємницької діяльності, |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |отриманий від видавничої |Україні" | | | | | | | | | |діяльності, діяльності з |( 1300-15 ) | | | | | | | | | |виготовлення, розповсюдження | | | | | | | | | | |книжкової продукції та | | | | | | | | | | |виробництва паперу і картону,|-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------| | | | |має становити не менше 100 |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008| 01.01.2009 | | B | | | | |відсотків від загальної суми |державну підтримку | | | | | | | | | |його валового доходу за |книговидавничої справи в | | | | | | | | | |перший звітний (податковий) |Україні" | | | | | | | | | |період з часу створення |( 601-15, 521-17 ) | | | | | | | | | |такого суб'єкта | | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | | |або не менше 50 відсотків від| | | | | | | | | | |загальної суми його валового | | | | | | | | | | |доходу за попередній звітний | | | | | | | | | | |(податковий) рік. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010299 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | 1194-IV |18.09.2003| 17.10.2003 | | B | - | | | |цієї Угоди ( 792_030 ) |Міністрів України і | | | | | | | | | |обладнання, матеріали (крім |Урядом Турецької | | | | | | | | | |підакцизних товарів), |Республіки про технічне і| | | | | | | | | |фінансові ресурси, роботи та |фінансове співробітництво| | | | | | | | | |послуги, які надаватимуться |( 792_030, | | | | | | | | | |Турецькою Стороною та | 1194-15 ) | | | | | | | | | |використовуватимуться |від 14 листопада | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |2002 року | | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, | | | | | | | | | | |звільнятимуться від | | | | | | | | | | |будь-яких податків. мит, | | | | | | | | | | |зборів (крім митних зборів, | | | | | | | | | | |які сплачуються українськими | | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010305 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |орендної плати за земельні |вартість" | | | | | | | | | |ділянки, що перебувають у |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |власності держави або |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | | | |територіальної громади, якщо |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |така орендна плата повністю |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004| | | | | | | |зараховується до відповідних |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |бюджетів. |України "Про податок на | | | | | | | | | | |додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ) (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та землі)"| | | | | | | | | | |п. 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010306 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 1701-IV |11.05.2004| 16.06.2004 | | H | - | | | |операції з оплати |третейські суди" | | | | | | | | | |третейського збору та |( 1701-15 ), розділ IX | | | | | | | | | |відшкодування інших витрат, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |пов'язаних з вирішенням |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | | |спору третейським судом |податок на додану | | | | | | | | | |відповідно до закону. |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 3.2.12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010307 |Звільнення від будь-яких мит,|Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004| 25.05.2004 | | B | Цільове | | | |внутрішніх податків та інших |ратифікацію Угоди (у | | | | | |призначення| | | |фіскальних зборів, які можуть|формі обміну нотами) між | | | | | | | | | |стягуватися в Україні |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |стосовно постачання |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |про надання японського | | | | | | | | | |японськими громадянами |культурного гранту на | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010308 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003| 19.11.2004 | | B | Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних) |України та Урядом | | | | | | | | | |та послуги, що необхідні для |Італійської Республіки | | | | | | | | | |їх впровадження і ввозяться |про технічне | | | | | | | | | |на митну територію України, |співробітництво" | | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ), | | | | | | | | | |зборів та інших обов'язкових |ст. 4 | | | | | | | | | |платежів, включаючи митні | | | | | | | | | | |збори. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010309 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | 01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | | |призначення| | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |співробітництва відповідно до|п. 5.13 ст. 5 | | | | | | | | | |Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством | | | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 994_194 ), | | | | | | | | | | |з безкоштовної передачі на |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |митній території України |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004| | | | | | | |організаціями, заснованими за|внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |участю Європейського |Закону України "Про | | | | | | | | | |Співтовариства, учасникам |податок на додану | | | | | | | | | |Української Сторони товарів, |вартість" | | | | | | | | | |робіт, послуг, придбаних за |( 1965-15 ) | | | | | | | | | |кошти Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства або | | | | | | | | | | |організацій, заснованих за | | | | | | | | | | |участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010310 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | 01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | | |призначення| | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |співробітництва відповідно до|п. 5.13 ст. 5 | | | | | | | | | |Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством | | | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 994_194 ), з імпорту, а | | | | | | | | | | |також виконання (надання) |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |робіт, послуг (за кошти, |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004| | | | | | | |надані Європейським |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | |Співтовариством) для їх |Закону України "Про | | | | | | | | | |використання або споживання |податок на додану | | | | | | | | | |на митній території України |вартість" | | | | | | | | | |організаціями, заснованими за|( 1965-15 ) | | | | | | | | | |участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства, та/або | | | | | | | | | | |учасниками наукового і | | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010311 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 11.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України культурних цінностей |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |згідно з кодами УКТ ЗЕД |п. 5.14 ст. 5 | | | | | | | | | |( 2371г-14 ) 9701 10 00 00, | | | | | | | | | | |9701 90 00 00, 9702 00 00 00 | | | | | | | | | | |9703 00 00 00, 9704 00 00 00 | | | | | | | | | | |9705 00 00 00, 9706 00 00 00 | | | | | | | | | | | виготовлених п'ятдесят і |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |більше років тому, які |Закон України "Про | 2188-IV |18.11.2004| | | | | | | |ввозяться з метою їх |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |подальшої передачі музеям, |законодавчих актів | | | | | | | | | |галереям, виставковим |України" | | | | | | | | | |центрам, архівам, установам |( 2188-15 ) | | | | | | | | | |культури або освіти, що | | | | | | | | | | |знаходяться у державній або | | | | | | | | | | |комунальній власності. | | | | | | | | | | |Звільнення від оподаткування,|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |передбачене цим пунктом, |Закон України "Про о | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |поширюється на операції з |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |культурними цінностями, які |України "Про Державний | | | | | | | | | |ввозяться в Україну і внесені|бюджет України на | | | | | | | | | |до Державного реєстру |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |культурних цінностей України.|законодавчих актів | | | | | | | | | |Порядок створення і ведення |України" | | | | | | | | | |цього реєстру затверджується |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |пункт 12 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010328 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | | |операції з надання послуг із |податок на додану | | | | | | | | | |загальнообов'язкового |вартість" | | | | | | | | | |соціального та пенсійного |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.3.| | | | | | | | | |страхування, недержавного |п. 3.2 | | | | | | | | | |пенсійного забезпечення, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |залучення та обслуговування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |пенсійних вкладів. |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010329 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | | |операції з імпорту майна як |податок на додану | | | | | | | | | |технічної або благодійної |вартість" | | | | | | | | | |(гуманітарної) допомоги |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.5.| | | | | | | | | |згідно з нормами міжнародних |п. 3.2 | | | | | | | | | |договорів України, згода на |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |обов'язковість яких надана |Закон України "Про | 2505-IV | 25.03.05 | 31.03.2005 | | | | | | |Верховною Радою України, або |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |відповідно до закону; |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010331 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | A | - | | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | | | | | | |агентування і фрахтування |вартість" | | | | | | | | | |морського торговельного флоту|( 168/97-ВР ), пп. 3.2.14| | | | | | | | | |судновими агентами на користь|п. 3.2 | | | | | | | | | |нерезидентів, які надають |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |послуги з міжнародних |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |перевезень пасажирів, їхнього|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |багажу, вантажів чи |України "Про Державний | | | | | | | | | |міжнародних відправлень. |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010332 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |надання послуг, що |вартість" | | | | | | | | | |включаються до складу |( 168/97-ВР ), пп. 5.16 | | | | | | | | | |портових зборів згідно із |ст. 5 | | | | | | | | | |законодавством, на користь | | | | | | | | | | |осіб, які здійснюють |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |міжнародні перевезення |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005| 30.06.2005 | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу, |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |вантажів та міжнародних |України "Про Державний | | | | | | | | | |відправлень від пункту |бюджет України на | | | | | | | | | |перетину державного кордону |2005 рік" | | | | | | | | | |України до пункту (місця) |( 2642-15 ) та деяких | | | | | | | | | |митного оформлення на |інших законів України" | | | | | | | | | |території України при їх |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |прибутті (отриманні) на митну|Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |територію України, а також |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |від пункту (місця) митного |законодавчих актів | | | | | | | | | |оформлення на території |України з питань | | | | | | | | | |України до пункту перетину |оподаткування послуг з | | | | | | | | | |державного кордону України. |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту ( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010333 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з перевезення|вартість" | | | | | | | | | |пасажирів, їхнього багажу, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |вантажів та міжнародних |п. 5.15 ст. 5 | | | | | | | | | |відправлень під митним |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |режимом транзиту територією |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |України згідно з положеннями |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |глави 33 Митного кодексу |України "Про Державний | | | | | | | | | |України. |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-VI |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010334 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |тимчасового ввезення на митну|вартість" | | | | | | | | | |територію України та |( 168/97-ВР ), пп. 5.17 | | | | | | | | | |подальшого вивезення з митної|ст. 5 | | | | | | | | | |території України (а також з | | | | | | | | | | |ввезення на митну територію | | | | | | | | | | |України раніше вивезеного з | | | | | | | | | | |митної території України) | | | | | | | | | | |товарів за переліком, | | | | | | | | | | | визначеним статтею 206 |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |Митного кодексу України |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| 28.07.2005 | | | | | | |( 92-15 ), та повітряних |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |суден, які ввозяться на митну|України "Про Державний | | | | | | | | | |територію України за |бюджет України на | | | | | | | | | |договорами оперативного |2005 рік" | | | | | | | | | |лізингу. Строк тимчасового |та деяких інших законів | | | | | | | | | |ввезення визнається статтею |України" | | | | | | | | | |208 Митного кодексу України. |( 2771-15 ) | | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України має| | | | | | | | | | |право продовжувати строк, | | | | | | | | | | |визначений Митним кодексом | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010335 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | B | - |Уточнення | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |В редакції Закону | | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | |України від | | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | | |18.09.2008 | | |зареєстрованих та допущених |п. 5.5 ст. 5 | | | | | | |N 521-VI | | |до застосування в Україні |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |( 521-17 ) | | |лікарських засобів та виробів|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |медичного призначення за |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |переліком, що щорічно |України "Про Державний | | | | | | | | | |визначається Кабінетом |бюджет України на | | | | | | | | | |Міністрів України. |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006| 01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до статті 5| | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010336 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - |*** | | Увага, |операції з виплат дивідендів,|податок на додану | | | | | | |Розрахунок суми | | див. |роялті у грошовій формі або |вартість" | | | | | | |пільги не проводиться| |коментар |у вигляді цінних паперів, які|( 168/97-ВР ), пп. 3.2.7 | | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | | |здійснюються емітентом. |п. 3.2 | | | | | | |обліку ПДВ | | | | | | | | | | |( z0939-04 ), | | | | | | | | | | |затверджені наказом | | | | | | | | | | |ДПА України, | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | Державного комітету | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | |статистики України | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |від 23.07.2004 | | | |України "Про Державний | | | | | | |N 419/453 | | | |бюджет України на | | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | |змінами та | | | |законодавчих актів | | | | | | |доповненнями). | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010337 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - | | | |операції з надання комісійних|податок на додану | | | | | | | | | |(брокерських, дилерських) |вартість" | | | | | | | | | |послуг із торгівлі та/або |( 168/97-ВР ), пп. 3.2.7 | | | | | | | | | |управління цінними паперами |п. 3.2 | | | | | | | | | |(корпоративними правами), | | | | | | | | | | |деривативами та валютними | | | | | | | | | | |цінностями, включаючи | | | | | | | | | | |будь-які грошові виплати (у |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |тому числі комісійні) |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |фондовим або валютним біржам |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |чи позабіржовим фондовим |України "Про Державний | | | | | | | | | |системам або їх членам у |бюджет України на | | | | | | | | | |зв'язку з організацією та |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |торгівлею цінними паперами |законодавчих актів | | | | | | | | | |ліцензованими торговцями |України" | | | | | | | | | |цінними паперами, а також |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | | |деривативами та валютними | | | | | | | | | | |цінностями. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010338 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій з |податок на додану | | | | | | | | | |експортування періодичних |вартість" | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |масової інформації та книжок,|п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | | | крім видань еротичного |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |характеру, учнівських зошитів|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |підручників та навчальних |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |посібників українського |України "Про Державний | | | | | | | | | |виробництва, словників |бюджет України на | | | | | | | | | |українсько-іноземної або |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |іноземно-української мови. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010339 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій з |податок на додану | | | | | | | | | |експортування зареєстрованих |вартість" | | | | | | | | | |та допущених до застосування |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |в Україні лікарських засобів |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | | |та виробів медичного |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |призначення за переліком, що |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |щорічно визначається |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010340 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 28.07.2005 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | | | |складаються із робіт з |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |рухомим майном, попередньо |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |ввезеним на митну територію |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |України для виконання таких |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | | | | |робіт та вивезеним за межі |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |митної території України |України "Про Державний | | | | | | | | | |платником, що виконував такі |бюджет України на | | | | | | | | | |роботи, або |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |одержувачем-нерезидентом. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010341 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | | |постачання морських |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової або | | | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-морських сил | | | | | | | | | | |України та відправляються за | | | | | | | | | | |межі територіальних вод | | | | | | | | | | |України, у тому числі на | | | | | | | | | | |якірні стоянки. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010342 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | | |постачання повітряних суден, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |що: виконують міжнародні |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |рейси для навігаційної | | | | | | | | | | |діяльності чи перевезення | | | | | | | | | | |пасажирів або вантажів за | | | | | | | | | | |плату; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-повітряних сил | | | | | | | | | | |України та відправляються за | | | | | | | | | | |межі повітряного кордону | | | | | | | | | | |України, у тому числі у місця| | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010343 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки |вартість" | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |космічних кораблів, а також |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010344 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | | | |експортуванні періодичних | | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |масової інформації та книжок,|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |крім видань еротичного |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |характеру, учнівських зошитів|України "Про Державний | | | | | | | | | |підручників та навчальних |бюджет України на | | | | | | | | | |посібників українського |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |виробництва, словників |законодавчих актів | | | | | | | | | |українсько-іноземної або |України" | | | | | | | | | |іноземно-української мови. |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010345 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | | | |операціях з експортування |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |зареєстрованих та допущених |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |до застосування в Україні |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |лікарських засобів та виробів|України "Про Державний | | | | | | | | | |медичного призначення за |бюджет України на | | | | | | | | | |переліком, що щорічно |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |визначається Кабінетом |законодавчих актів | | | | | | | | | |Міністрів України. |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010346 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 28.07.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | | | |поставці послуг, що | | | | | | | | | | |складаються із робіт з |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |рухомим майном, попередньо |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005| | | | | | | |ввезеним на митну територію |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |України для виконання таких |України "Про Державний | | | | | | | | | |робіт та вивезеним за межі |бюджет України на | | | | | | | | | |митної території України |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |платником, що виконував такі |законодавчих актів | | | | | | | | | |роботи, або |України" | | | | | | | | | |одержувачем-нерезидентом. |( 2771-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010347 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при поставці для | | | | | | | | | | |заправки або постачання | | | | | | | | | | |морських (океанських) суден, | | | | | | | | | | |що: використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової або | | | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-морських сил | | | | | | | | | | |України та відправляються за | | | | | | | | | | |межі територіальних вод | | | | | | | | | | |України, у тому числі на | | | | | | | | | | |якірні стоянки. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010348 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при поставці для | | | | | | | | | | |заправки або постачання | | | | | | | | | | |повітряних суден, що: | | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси | | | | | | | | | | |для навігаційної діяльності | | | | | | | | | | |чи перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату; | | | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | | | |військово-повітряних сил | | | | | | | | | | |України та відправляються за | | | | | | | | | | |межі повітряного кордону | | | | | | | | | | |України, у тому числі у місця| | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010349 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання | | | | | | | | | | |космічних кораблів, а також | | | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010350 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004| 01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом Японії | | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |про технічне | | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | | |обладнання, механізми та |грантову допомогу" | | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ), стаття VII | | | | | | | | | |тому числі від мит та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в | | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | | |податку на додану вартість та| | | | | | | | | | |інших обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010351 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - |Зміна редакції | | |операції з поставки послуг |податок на додану | | | | | | | | | |платником податку, місце |вартість" | | | | | | | | | |надання яких знаходиться за |( 168/97-ВР ), пп. 3.1.1 | | | | | | | | | |межами митної території |п. 3.1 ст. 3, п. 6.5 | | | | | | | | | |України, відповідно до правил|ст. 6 | | | | | | | | | |для визначення місця поставки|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |послуг, встановленого п. 6.5 |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |ст. 6 Закону |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010352 |Товари, призначені для |Закон України "Про | 241-IV |22.11.2002| 14.04.2003 | | B | Цільове | | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |співробітництва у галузях, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |вказаних у пункті 1 цієї |України і Урядом | | | | | | | | | |статті, при ввезенні та/або |Російської Федерації про | | | | | | | | | |вивезенні не підлягають |переміщення товарів у | | | | | | | | | |оподаткуванню зборами та |рамках співробітництва у | | | | | | | | | |податками, стягнення яких |освоєнні космічного | | | | | | | | | |знаходиться у компетенції |простору, створення та | | | | | | | | | |митних органів Російської |експлуатації | | | | | | | | | |Федерації і України за |ракетно-космічної та | | | | | | | | | |виключенням випадків, |ракетної техніки" | | | | | | | | | |стосовно яких цією Угодою |( 241-15 ), ст. 3 Угоди | | | | | | | | | |( 643_148 ) передбачено інше.|( 643_148 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010353 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 116/94-ВР | 15.07.94 | 31.03.2005 | | B | - | | | |податком на додану вартість |ратифікацію Статуту і | | | | | | | | | |суми плати, отриманої |Конвенції Міжнародного | | | | | | | | | |українськими операторами |союзу електрозв'язку" | | | | | | | | | |телекомунікацій від |( 116/94-ВР ) | | | | | | | | | |операторів - нерезидентів за |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |послуги міжнародного |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |електрозв'язку. |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 11.4 ст. 11 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010356 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 18.01.2007 | | A | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки неплатником податку |вартість" | | | | | | | | | |на додану вартість культурних|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |цінностей, визначених такими |п. 5.1.24 | | | | | | | | | |у статті 8-2 Закону України |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |"Про податок на додану |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006| | | | | | | |вартість" |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |законів України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування виробів | | | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010357 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 18.01.2007 | | B | - |Уточнення | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |В редакції Закону | | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | |України від | | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | | |18.09.2008 N 521-VI | | |неплатником податку на додану|п. 5.5 ст. 5 | | | | | | |( 521-17 ) | | |вартість культурних цінностей|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |визначених такими у статті |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006| | | | | | | |8-2 Закону України "Про |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |податок на додану вартість" |законів України щодо | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |оподаткування виробів | | | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008| | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010359 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.2006 | | | - | | | |оподаткування податком на |податок на додану | | | | | | | | | |додану вартість операції з |вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг |( 168/97-ВР ), пп. 5.1.8 | | | | | | | | | |реабілітаційними установами |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | |для інвалідів та |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |дітей-інвалідів, що мають |Закон України "Про | 2772-IV |07.07.2005| | | | | | | |ліцензію на поставку таких |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |послуг. |законів України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |реабілітаційних установ | | | | | | | | | | |для інвалідів та | | | | | | | | | | |дітей-інвалідів" | | | | | | | | | | |( 2772-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010360 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007| 03.07.2007 | | B | Цільове | | | |товари від сплати всіх мит, |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |податків та інших подібних |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |зборів при їхньому ввезенні |України і Урядом | | | | | | | | | |на територію України, а також|Королівства Данія про | | | | | | | | | |звільняє товари від усіх |технічне і фінансове | | | | | | | | | |заборон та обмежень на |співробітництво" | | | | | | | | | |ввезення та вивезення |( 948-16 ), | | | | | | | | | | |пп. с) п. 3 ст. 5 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010361 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.2008 | 01.01.2011 | H | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України: устаткування, яке |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.1| | | | | | | | | |працює на нетрадиційних та | | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах енергії| | | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, | | | | | | | | | | |засобів вимірювання, | | | | | | | | | | |контролю та управління | | | | | | | | | | |витратами | | | | | | | | | | |паливно-енергетичних ресурсів|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |обладнання та матеріалів для |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007| | | | | | | |виробництва альтернативних |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |видів палива (далі - товари) |законодавчих актів | | | | | | | | | |за умов, якщо ці товари |України щодо стимулювання| | | | | | | | | |застосовуються платником |заходів з | | | | | | | | | |податку для власного |енергозбереження" | | | | | | | | | |виробництва та якщо ідентичні|( 760-16 ) | | | | | | | | | |товари з аналогічними | | | | | | | | | | |якісними показниками не | | | | | | | | | | |виробляються в Україні. | | | | | | | | | | |Перелік та обсяги зазначених | | | | | | | | | | |товарів встановлюються | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України; | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010362 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.2008 | 01.01.2011 | H | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення| | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України: матеріалів, |( 168/97-ВР ), пп. 5.18.2| | | | | | | | | |устаткування та | | | | | | | | | | |комплектуючих, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |виробництва устаткування, яке| | | | | | | | | | |працює на нетрадиційних та | | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах енергії| | | | | | | | | | |яке виробляє альтернативні | | | | | | | | | | |види палива, | | | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |виробів, експлуатація яких |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007| | | | | | | |забезпечує економію та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |раціональне використання |законодавчих актів | | | | | | | | | |паливно-енергетичних ресурсів|України щодо стимулювання| | | | | | | | | |засобів вимірювання, |заходів з | | | | | | | | | |контролю та управління |енергозбереження" | | | | | | | | | |витратами |( 760-16 ) | | | | | | | | | |паливно-енергетичних ресурсів| | | | | | | | | | |якщо ідентичні товари з | | | | | | | | | | |аналогічними якісними | | | | | | | | | | |показниками не виробляються в| | | | | | | | | | |Україні. Перелік та обсяги | | | | | | | | | | |відповідних товарів | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010363 |Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008| 18.07.2008 | | B | Цільове | | | |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між | | | | | |призначення| | | |організації чи інші юридичні |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |особи, які найняті або |України та Урядом | | | | | | | | | |фінансуються Шведською |Королівства Швеція про | | | | | | | | | |стороною для виконання |загальні умови технічного| | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |та фінансового | | | | | | | | | |технічного та фінансового |співробітництва | | | | | | | | | |співробітництва між Шведською|( 320-17 ), | | | | | | | | | |та Українською сторонами, які|п. 4 Стаття 7 Угоди | | | | | | | | | |не є резидентами України, | | | | | | | | | | |мають право ввозити на митну | | | | | | | | | | |територію України та вивозити| | | | | | | | | | |після завершення робіт | | | | | | | | | | |обладнання та речі, які | | | | | | | | | | |необхідні їм для виконання | | | | | | | | | | |їхніх завдань відповідно до | | | | | | | | | | |спеціальної угоди та у рамках| | | | | | | | | | |цієї Угоди без сплати мита, | | | | | | | | | | |податків та інших | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, у тому| | | | | | | | | | |числі митних зборів | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010364 |Послуги, що надаються Банком |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | B | Цільове | | | |в Україні, звільняються від |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |податку на додану вартість |Урядом України та | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку| | | | | | | | | | |про співробітництво та | | | | | | | | | | |діяльність постійного | | | | | | | | | | |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | | |( 319-17 ), | | | | | | | | | | |розділ 7.05. Стаття 7 | | | | | | | | | | |Договору | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010365 |Усі імпортовані та вироблені |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008| 17.07.2008 | | B | Цільове | | | |в Україні обладнання, |ратифікацію Договору між | | | | | |призначення| | | |матеріали, роботи та |Урядом України та | | | | | | | | | |послуги., включаючи |Європейським банком | | | | | | | | | |консультаційні послуги, які |реконструкції та розвитку| | | | | | | | | |використовуються для надання |про співробітництво та | | | | | | | | | |Технічної допомоги або для |діяльність постійного | | | | | | | | | |грантового спів фінансування |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |і фінансуються за рахунок |Україні" | | | | | | | | | |грантових коштів, |( 319-17 ), | | | | | | | | | |звільняються від будь-яких |розділ 8.01. Стаття 8 | | | | | | | | | |податків і зборів або |Договору | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, що | | | | | | | | | | |стягуються Україною або на | | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010366 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |2012 року, звільняються від |податок на додану | | | | | | | | | |оподаткування операції з |вартість" | | | | | | | | | |ввезення на митну територію |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |України племінних |п. 11.46 ст. 11 | | | | | | | | | |чистопородних тварин великої | | | | | | | | | | |рогатої худоби або | | | | | | | | | | |генетичного матеріалу | | | | | | | | | | |(коди УКТ ЗЕД ( 2371а-14, | | | | | | | | | | | 2371б-14, 2371в-14, | | | | | | | | | | | 2371г-14 ) 0102 10 10 00, |-------------------------+--------------+----------+------------+------------| | | | | |0102 10 30 00, 0102 10 90 |Закон України "Про | 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | 01.01.2012 | | | | | |00 0511 10 00 00, |першочергові заходи щодо | | | | | | | | | |0511 99 90 10), |запобігання негативним | | | | | | | | | |що здійснюються |наслідкам фінансової | | | | | | | | | |суб'єктами спеціального |кризи та про внесення | | | | | | | | | |режиму оподаткування, |змін до деяких | | | | | | | | | |встановленого |законодавчих актів | | | | | | | | | |статтею 8-1 цього Закону |України | | | | | | | | | |( 639-17 ). |( 639-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010367 |Тимчасово, до 1 січня 2011 |Закон України "Про | 694-VI |18.12.2008| 03.02.2009 | 01.01.2011 | B | Цільове |Призупинення дії | | |року, звільняються операції з|внесення змін до деяких | | | | | |призначення|пільги | | |ввезення на митну територію |законів України щодо | | | | | | | | | |України основних фондів, |мінімізації впливу | | | | | | | | | |матеріалів, обладнання, |фінансової кризи на | | | | | | | | | |устаткування та |розвиток вітчизняної | | | | | | | | | |комплектуючих виробів (крім |промисловості | | | | | | | | | |підакцизних товарів) |( 694-17 ) | | | | | | | | | |промисловими підприємствами, |(ЗУ "Про податок на | | | | | | | | | |які створюють нові |додану вартість" | | | | | | | | | |виробництва із впровадженням |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |енергозберігаючих технологій,|п. 5.18.3.) | | | | | | | | | | у тому числі ввезення таких |-------------------------+--------------+----------+------------+------------| | | | | |товарів як внесків до |Рішення Конституційного | 18-рп/09 |14.07.2009|з урахування| 14.07.2009 | | | | | |статутних фондів цих |Суду України | | | дати | | | | | | |підприємств. Порядок ввезення|( v018p710-09 ) у справі | | |затвердження| | | | | | |перелік таких підприємств та |за конституційним | | |відповідного| | | | | | |товарів встановлюються |поданням Президента | | | переліку | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |України щодо | | |підприємств | | | | | | | |відповідності Конституції| | |та товарів. | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |(конституційності) Закону| | | | | | | | | | |України "Про внесення | | | | | | | | | | |змін до деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо мінімізації | | | | | | | | | | |впливу фінансової кризи | | | | | | | | | | |на розвиток вітчизняної | | | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | | | |( 694-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010368 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |податок на додану | | | | | | | | | |сільськогосподарським |вартість" | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |спеціального режиму, який |п. 8-1.2 ст. 8-1 | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |сільського господарства) на | | | | | | | | | | |вартість поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських товарів| | | | | | | | | | |(послуг), не підлягає сплаті | | | | | | | | | | |до бюджету та повністю |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |залишається у розпорядженні |У редакції Закону України| 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |такого сільськогосподарського|"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |підприємства для |щодо запобігання | | | | | | | | | |відшкодування суми податку, |негативним наслідкам | | | | | | | | | |сплаченої (нарахованої) |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за |законодавчих актів | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми |України" | | | | | | | | | |податку - для інших |( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010369 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |податок на додану | | | | | | | | | |сільськогосподарським |вартість" | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |спеціального режиму, який |п. 8-1.2 ст. 8-1 | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |лісового господарства) на | | | | | | | | | | |вартість поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських товарів| | | | | | | | | | |(послуг), не підлягає сплаті | | | | | | | | | | |до бюджету та повністю |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |залишається у розпорядженні |У редакції Закону України| 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |такого сільськогосподарського|"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |підприємства для |щодо запобігання | | | | | | | | | |відшкодування суми податку, |негативним наслідкам | | | | | | | | | |сплаченої (нарахованої) |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за |законодавчих актів | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми |України" | | | | | | | | | |податку - для інших |( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010370 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, нарахована |податок на додану | | | | | | | | | |сільськогосподарським |вартість" | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |спеціального режиму, який |п. 8-1.2 ст. 8-1 | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |рибальства) на вартість | | | | | | | | | | |поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських товарів| | | | | | | | | | |(послуг), не підлягає сплаті | | | | | | | | | | |до бюджету та повністю |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |залишається у розпорядженні |У редакції Закону України| 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |такого сільськогосподарського|"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |підприємства для |щодо запобігання | | | | | | | | | |відшкодування суми податку, |негативним наслідкам | | | | | | | | | |сплаченої (нарахованої) |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |постачальнику на вартість |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |виробничих факторів, а за |законодавчих актів | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми |України" | | | | | | | | | |податку - для інших |( 639-17 ) | | | | | | | | | |виробничих цілей. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010371 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |вартість, сплачені суб'єктом |податок на додану | | | | | | | | | |спеціального режиму |вартість" | | | | | | | | | |постачальникам товарів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(послуг), вартість яких |п. 8-1.4 ст. 8-1 | | | | | | | | | |включається до складу | | | | | | | | | | |виробничих факторів, на які |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |такий суб'єкт має право на |У редакції Закону України| 639-VI |31.10.2008| 01.01.2009 | | | | | | |бюджетне відшкодування при |"Про першочергові заходи | | | | | | | | | |поставці |щодо запобігання | | | | | | | | | |сільськогосподарських товарів|негативним наслідкам | | | | | | | | | |(супутніх послуг) у митному |фінансової кризи та про | | | | | | | | | |режимі експорту |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 639-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14010372 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | Цільове | | | |вартість, що повинна |податок на додану | | | | | |призначення| | | |сплачуватися до бюджету |вартість" | | | | | | | | | |переробними підприємствами |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |всіх форм власності за |п. 11.21 | | | | | | | | | |реалізовані ними молоко та | | | | | | | | | | |молочну продукцію, м'ясо та | | | | | | | | | | |м'ясопродукти, у повному | | | | | | | | | | |обсязі спрямовується виключно|-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |для виплати дотацій |Закон України "Про | 922-VI |04.02.2009| 17.03.2009 | | | | | | |сільськогосподарським |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |товаровиробникам за продані |законів України щодо | | | | | | | | | |ними переробним підприємствам|запобігання негативним | | | | | | | | | |молоко і м'ясо в живій вазі. |наслідкам впливу світової| | | | | | | | | |Порядок обліку зазначених |фінансової кризи на | | | | | | | | | |коштів визначається Кабінетом|розвиток агропромислового| | | | | | | | | |Міністрів України |комплексу | | | | | | | | | | |( 922-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | |14010373 |оподаткування операції банків|податок на додану | | | | | | | | | |та інших фінансових установ з|вартість" | | | | | | | | | |поставки (продажу, відчуження|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |іншим способом) майна, що |п. 5.19 ст. 5 | | | | | | | | | |передане фізичними особами, а| | | | | | | | | | |також суб'єктами |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |підприємницької діяльності - |Закон України "Про | 1617-IV |24.07.2009| 05.08.2009 | | | | | | |приватними підприємцями та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |іншими особами, які не є |законодавчих актів | | | | | | | | | |платниками податку, у заставу|України щодо особливостей| | | | | | | | | |(в тому числі іпотеку) та на |проведення заходів з | | | | | | | | | |яке було звернено стягнення. |фінансового оздоровлення | | | | | | | | | | |банків" | | | | | | | | | | |( 1617-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | |14010374 |оподаткування операції банків|податок на додану | | | | | | | | | |з продажу (передачі) або |вартість" | | | | | | | | | |придбання зобов'язань за |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |депозитами (вкладами)". |п. 5.20 ст. 5 | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1617-IV |24.07.2009| 05.08.2009 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо особливостей| | | | | | | | | | |проведення заходів з | | | | | | | | | | |фінансового оздоровлення | | | | | | | | | | |банків" | | | | | | | | | | |( 1617-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | |14010375 |операції з вивезення товарів |податок на додану | | | | | | | | | |за межі митного кордону |вартість" | | | | | | | | | |України у митному режимі |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |тимчасового вивезення згідно |пп. 3.2.15 п. 3.2 | | | | | | | | | |з положеннями глави 34 | | | | | | | | | | |Митного кодексу України |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |( 92-15 ) або у митному |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |режимі переробки згідно з |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |положеннями глави 39 Митного |законодавчих актів | | | | | | | | | |кодексу України, у тому числі|України з питань | | | | | | | | | |об'єктів оперативного лізингу|оподаткування послуг з | | | | | | | | | |або транспортних засобів з |міжнародних перевезень | | | | | | | | | |метою їх ремонту. |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | A | - | | |14010376 |операції з поставки товарів |податок на додану | | | | | | | | | |(супутніх послуг) на митну |вартість" | | | | | | | | | |територію України у митному |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |режимі відмови на користь |пп. 3.2.16 п. 3.2 | | | | | | | | | |держави згідно з положеннями |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |глави 41 Митного кодексу |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |України ( 92-15 ). |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | |14010377 |операції з повернення об'єкта|податок на додану | | | | | | | | | |оперативного лізингу, раніше |вартість" | | | | | | | | | |наданого (вивезеного) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |лізингодавцем чи іншою особою|пп. 3.1.2 п. 3.1 | | | | | | | | | |за його дорученням з |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |території України у митному |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |режимі тимчасового вивезення |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |(ввезення) для вільного обігу|законодавчих актів | | | | | | | | | |згідно з положеннями глави 34|України з питань | | | | | | | | | |Митного кодексу України |оподаткування послуг з | | | | | | | | | |( 92-15 ). |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | A | - | | |14010378 |операції з поставки товарів |податок на додану | | | | | | | | | |(супутніх послуг) з-під |вартість" | | | | | | | | | |митного режиму магазину |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |безмитної торгівлі, митного |пп. 3.1.2 п. 3.1 | | | | | | | | | |складу або спеціальної митної| | | | | | | | | | |зони згідно з положеннями | | | | | | | | | | |глав 35 - 37 Митного кодексу |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |України ( 92-15 ) на |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |територію магазину безмитної |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |торгівлі, митного складу та |законодавчих актів | | | | | | | | | |спеціальної митної зони |України з питань | | | | | | | | | |(тільки для спеціальних |оподаткування послуг з | | | | | | | | | |митних зон, які відповідно до|міжнародних перевезень | | | | | | | | | |закону мають тотожні умови |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | |оподаткування цим податком). |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | |14010379 |операції з ввезення на митну |податок на додану | | | | | | | | | |території України |вартість" | | | | | | | | | |транспортних засобів, які |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |відправлялися під митним |пп. 3.1.2 п. 3.1 | | | | | | | | | |режимом переробки за межі |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |митного кордону України з |Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |метою їх ремонту та |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |повертаються на митну |законодавчих актів | | | | | | | | | |територію України для їх |України з питань | | | | | | | | | |подальшого вільного обігу. |оподаткування послуг з | | | | | | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | НОВА |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | Z | - | | |14010380 |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки товарів (супутніх |вартість" | | | | | | | | | |послуг) на митну територію |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |України під митним режимом |пп. 3.1.2 п. 3.1 | | | | | | | | | |знищення або зруйнування |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |згідно з положеннями глави 40|Закон України "Про | 1451-IV |04.06.2009| 01.09.2009 | | | | | | |Митного кодексу України |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |( 92-15 ) чи під митним |законодавчих актів | | | | | | | | | |режимом відмови на користь |України з питань | | | | | | | | | |держави згідно з положеннями |оподаткування послуг з | | | | | | | | | |глави 41 Митного кодексу |міжнародних перевезень | | | | | | | | | |України. |пасажирів, багажу та | | | | | | | | | | |вантажів, міжнародних | | | | | | | | | | |відправлень, міжнародного| | | | | | | | | | |лізингу та міжнародного | | | | | | | | | | |ремонту товарів" | | | | | | | | | | |( 1451-17) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020001 |Акцизний збір не справляється|Декрет Кабінету Міністрів| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | H | - | | | |з товарів, що були вивезені |України "Про акцизний | | | | | | | | | |(експортовані) платником |збір" | | | | | | | | | |акцизного збору за межі |( 18-92 ), ст. 5 | | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | | | | |Товари вважаються вивезеними | | | | | | | | | | |(експортованими) платником | | | | | | | | | | |податку за межі митної | | | | | | | | | | |території України в разі, | | | | | | | | | | |коли їх вивезення | | | | | | | | | | |(експортування) засвідчене | | | | | | | | | | |належно оформленою митною | | | | | | | | | | |вантажною декларацією. | | | | | | | | | | |(Пільга застосовується на | | | | | | | | | | |підакцизні товари, крім | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення| | | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | | | |передбачено Законом України | | | | | | | | | | |від 15.09.96 N 329/95-ВР | | | | | | | | | | |( 329/95-ВР ) "Про акцизний | | | | | | | | | | |збір на алкогольні напої та | | | | | | | | | | |тютюнові вироби" | | | | | | | | | | |(код пільги 14020007)). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету Міністрів| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | B | - |Законом України від | | |оборот з реалізації легкових |України "Про акцизний | | | | | | |25 березня 2005 року | | |автомобілів спеціального |збір" | | | | | | |N 2505-IV | | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ), ст. 5 | | | | | | |( 2505-15 ) внесено | | |оплата вартості яких | | | | | | | |зміни до статті 5 | | |провадиться органами | | | | | | | |Декрет Кабінету | | |соціального забезпечення, а |-------------------------+--------------+----------+------------| | | |Міністрів України | | |також легкових автомобілів |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | |"Про акцизний збір" | | |спеціального призначення |внесення змін до Закону | | | | | | |( 18-92 ), які набув | | |(швидка медична допомога та |України "Про Державний | | | | | | |чинності з 31 березня| | |для потреб підрозділів МНС), |бюджет України на | | | | | | |2005 року | | |оплата вартості яких |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |здійснюється за рахунок |законодавчих актів | | | | | | | | | |коштів державного та місцевих|України" | | | | | | | | | |бюджетів. |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір на | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |в) вартість та обсяги |алкогольні напої та | | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |реалізації (передачі) |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |української сировини, що |п. 2 "в" ст. 3 | | | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |г) вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | | | |експортованих за межі митної |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |території України за іноземну|( 329/95-ВР ), пункт 2 г)| | | | | | | | | |валюту, за умови надходження |ст. 3 | | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | | | |рахунок підприємства. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020012 |Звільнення від сплати податку|Угода між Урядом України | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | - | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Штатів Америки про | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020013 |Звільнення від сплати податку|Угода між Урядом України | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | - | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_007 ), згідно Закону |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |надання допомоги Україні | | | | | | | | | | |в ліквідації стратегічної| | | | | | | | | | |ядерної зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї | | | | | | | | | | |( 840_007 ). | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020014 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | - | | | |учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |( 276_730 ), згідно Закону |Угоди між Урядом України | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |та Урядом ФРГ про | | | | | | | | | | |консультування і технічне| | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020015 |Звільнення від сплати податку|Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |учасників Програми, згідно |застосовуються до | | | | | | | | | |Закону України ( 3904-12 ). |меморандумів про | | | | | | | | | | |фінансування (Програма | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS). | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020016 |Звільнення від сплати податку|Угода про загальні умови | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | - | | | |учасників Угоди |і механізм підтримки | | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |розвитку виробничої | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |кооперації підприємств і | | | | | | | | | | |галузей держав-учасниць | | | | | | | | | | |СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020024 |Встановити ставки акцизного |Закон України "Про ставки| 178/96-ВР | 07.05.96 | 06.01.99 | | H | - |Пільга застосовується| | |збору: на вироблені в Україні|акцизного збору на спирт | | | | | | |у разі, якщо | | |з вітчизняної сировини |етиловий та алкогольні | | | | | | |підприємства | | |виноматеріали (код згідно з |напої" | | | | | | |первинного | | |УКТ ЗЕД 2204 30) |( 178/96-ВР ) | | | | | | |виноробства | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | |реалізовують | | |що реалізуються | | | | | | | |вироблені в Україні з| | |посередницьким організаціям і| | | | | | | |вітчизняної сировини | | |населенню, та виноматеріали, | | | | | | | |виноматеріали (код | | |вироблені на підприємствах | | | | | | | |згідно | | |первинного виноробства для | | | | | | | |з УКТ ЗЕД 2204 30) | | |суб'єктів підприємницької | | | | | | | |( 2371а-14 ) | | |діяльності, що не є | | | | | | | |підприємствам | | |виробниками виноробної | | | | | | | |вторинного | | |сировини (винограду), крім | | | | | | | |виноробства, які | | |підприємств вторинного | | | | | | | |використовують ці | | |виноробства, які | | | | | | | |виноматеріали для | | |використовують ці | | | | | | | |виробництва готової | | |виноматеріали для виробництва| | | | | | | |продукції | | |готової продукції - | | | | | | | | | | |1,0 гривні за 1 літр. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020026 |При вивезенні з митної |Декрет Кабінету Міністрів| 18-92 | 26.12.92 | 25.07.00 | | H | - | | | |території України підакцизної|України "Про акцизний | | | | | | | | | |продукції, набутої інвестором|збір" | | | | | | | | | |у власність на умовах угоди |( 18-92 ), | | | | | | | | | |про розподіл продукції, |ст. 5 | | | | | | | | | |акцизний збір не | | | | | | | | | | |справляється. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14020027 |Не підлягають оподаткуванню |ЗУ "Про акцизний збір на | 329/95-ВР | 15.09.95 | 31.03.2005 | | H | - |Частину другу статті | | |вартість та обсяги |алкогольні напої та | | | | | | |3 доповнено пунктом | | |алкогольних напоїв та |тютюнові вироби" | | | | | | |"ж" згідно із Законом| | |тютюнових виробів, які |( 329/95-ВР ), | | | | | | |України від | | |призначені для реалізації |п. 2 "ж" ст. 3 | | | | | | |25.03.2005 р. | | |магазинами безмитної торгівлі| | | | | | | |N 2505-IV | | |при відвантаженні їх | | | | | | | |( 2505-15 ) | | |безпосередньо українськими | | | | | | | | | | |виробниками цієї продукції. | | | | | | | | | | |Підставою для звільнення від |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |сплати акцизного збору |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | | |продукції, яка призначена для|внесення змін до Закону | | | | | | | | | |реалізації магазинами |України "Про Державний | | | | | | | | | |безмитної торгівлі, є належно|бюджет України на | | | | | | | | | |оформлена вантажна митна |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |декларація, яка оформляється |законодавчих актів | | | | | | | | | |при відвантаженні цієї |України" | | | | | | | | | |продукції від такого |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |виробника. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету Міністрів| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | B | - | | | |оборот з реалізації легкових |України "Про акцизний | | | | | | | | | |автомобілів спеціального |збір" | | | | | | | | | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ), | | | | | | | | | |оплата вартості яких |ст. 5 | | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | | | |також легкових автомобілів |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | |спеціального призначення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| 31.03.2005 | | | | | | |(швидка медична допомога та |внесення змін до Закону | | | | | | | | | |для потреб підрозділів МНС), |України "Про Державний | | | | | | | | | |оплата вартості яких |бюджет України на | | | | | | | | | |здійснюється за рахунок |2005 рік" та деяких інших| | | | | | | | | |коштів державного та місцевих|законодавчих актів | | | | | | | | | |бюджетів. |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |а) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |ввезених і конфіскованих на |алкогольні напої та | | | | | | | | | |території України алкогольних|тютюнові вироби" | | | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |щодо яких не визначено |п. 2 "а" ст. 3 | | | | | | | | | |власника, а також тих, що | | | | | | | | | | |перейшли до держави за правом| | | | | | | | | | |спадкоємства | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12..95 | | H | - | | | |б) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, що |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |перевозяться через територію |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |України транзитом |п. 2 "б" ст. 3 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |в) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |алкогольні напої та | | | | | | | | | |реалізації (передачі) |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |української сировини, що |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |ввозиться або |п. 2 "в" ст. 3 | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | A | - | | | |е) вартість та обсяги зразків|акцизний збір на | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |на територію України з метою |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо |п. 2 "е" ст. 3 | | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх| | | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | | | |ярмарків тощо, пропускаються | | | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030012 |Звільнення від сплати податку|Угода між Урядом України | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | - | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Штатів Америки про | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030013 |Звільнення від сплати податку|Угода між Урядом України | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | - | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_007 ), згідно Закону |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |надання допомоги Україні | | | | | | | | | | |в ліквідації стратегічної| | | | | | | | | | |ядерної зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї | | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030014 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | - | | | |учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |( 276_730 ), згідно Закону |Угоди між Урядом України | | | | | | | | | |України ( 32/97-ВР ). |та Урядом ФРН про | | | | | | | | | | |консультування і технічне| | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030015 |Звільнення від сплати податку|Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |учасників Програми, згідно |застосовуються до | | | | | | | | | |Закону України ( 3904-12 ). |меморандумів про | | | | | | | | | | |фінансування (Програма | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030016 |Звільнення від сплати податку|Угода про загальні умови | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | - | | | |учасників Угоди |і механізм підтримки | | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |розвитку виробничої | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |кооперації підприємств і | | | | | | | | | | |галузей держав-учасниць | | | | | | | | | | |СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і доповнень| | | | | | | | | | |до Закону Української РСР| | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030019 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | B | - | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |( 528_002 ) |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | | | |Королівства Нідерландів | | | | | | | | | | |про технічне та фінансове| | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030020 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про | 1192/XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | B | - | | | |гуманітарна допомога у |гуманітарну допомогу" | | | | | | | | | |вигляді виконання робіт, |( 1192-14 ) | | | | | | | | | |надання послуг, у грошовій | | | | | | | | | | |або натуральній формі(крім | | | | | | | | | | |підакцизних товарів), яка | | | | | | | | | | |надається, ввозиться, | | | | | | | | | | |пересилається в Україну. | | | | | | | | | | |Комісія з питань гуманітарної| | | | | | | | | | |допомоги при Кабінеті | | | | | | | | | | |Міністрів України може | | | | | | | | | | |визнати гуманітарною | | | | | | | | | | |допомогою, із звільненням від| | | | | | | | | | |оподаткування та обов'язкових| | | | | | | | | | |платежів до бюджету, такі | | | | | | | | | | |підакцизні товари: | | | | | | | | | | |Автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі | | | | | | | | | | |спеціального призначення для | | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | | | | | | |України; | | | | | | | | | | |Транспортні засоби, | | | | | | | | | | |призначені для перевезення | | | | | | | | | | |більше ніж 8 осіб, що | | | | | | | | | | |передаються для використання | | | | | | | | | | |установам соціального захисту| | | | | | | | | | |населення, державним закладам| | | | | | | | | | |охорони здоров'я і навчальним| | | | | | | | | | |закладам, громадським | | | | | | | | | | |організаціям інвалідів, | | | | | | | | | | |ветеранів війни та праці, | | | | | | | | | | |Товариству Червоного Хреста | | | | | | | | | | |України та його обласним | | | | | | | | | | |організаціям, державним | | | | | | | | | | |закладам системи реабілітації| | | | | | | | | | |фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | |інвалідів "Інваспорт"; | | | | | | | | | | |Легкові автомобілі, які на | | | | | | | | | | |момент ввезення на митну | | | | | | | | | | |територію України були | | | | | | | | | | |виготовлені не більш як 10 | | | | | | | | | | |років тому, з об'ємом двигуна| | | | | | | | | | |не більш як 1800 куб.см., що | | | | | | | | | | |отримуються Міністерством | | | | | | | | | | |праці та соціального захисту | | | | | | | | | | |населення Автономної | | | | | | | | | | |республіки Крим, управліннями| | | | | | | | | | |соціального захисту населення| | | | | | | | | | |обласних, Київської та | | | | | | | | | | |Севастопольської міських | | | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | | |соціальної політики України | | | | | | | | | | |для подальшої передачі | | | | | | | | | | |інвалідам, які перебувають в | | | | | | | | | | |установленому порядку на | | | | | | | | | | |обліку для отримання | | | | | | | | | | |спеціального автотранспорту. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |14030023 |Акцизний збір не справляється|Декрет Кабінету Міністрів| 18-92 | 26.12.92 | 01.01.04 | | H | - | | | |з підакцизних товарів, що |України "Про акцизний | | | | | | | | | |імпортуються на митну |збір" | | | | | | | | | |територію України, якщо з |( 18-92 ) | | | | | | | | | |таких товарів згідно із | | | | | | | | | | |законодавством України не | | | | | | | | | | |справляється податок на | | | | | | | | | | |додану вартість у зв'язку із | | | | | | | | | | |звільненням, передбаченим для| | | | | | | | | | |транзитних товарів, товарів | | | | | | | | | | |на митних складах, | | | | | | | | | | |реекспортованих товарів, | | | | | | | | | | |товарів, що спрямовуються до | | | | | | | | | | |магазинів безмитної торгівлі,| | | | | | | | | | |товарів, що призначаються | | | | | | | | | | |для переробки під митним | | | | | | | | | | |контролем. У разі коли в | | | | | | | | | | |зазначених випадках митним | | | | | | | | | | |законодавством України | | | | | | | | | | |передбачається вимога надання| | | | | | | | | | |банківської гарантії чи інша | | | | | | | | | | |вимога, така вимога | | | | | | | | | | |застосовується і для цілей | | | | | | | | | | |акцизного збору. Акцизний | | | | | | | | | | |збір справляється органами | | | | | | | | | | |митної служби України з таких| | | | | | | | | | |товарів, якщо пізніше щодо | | | | | | | | | | |них виникає зобов'язання із | | | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І| | | | | | | | | | |ЗБОРАХ. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010000 |Органи місцевого |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Місцеві податки і | | |самоврядування в межах своєї |України "Про місцеві | | | | | | |збори | | |компетенції мають право |податки і збори" | | | | | | | | | |запроваджувати пільгові |( 56-93 ), | | | | | | | | | |податкові ставки, повністю |стаття 18 | | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві | | | | | | | | | | |податки і збори або звільняти| | | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії| | | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | | | |відстрочку у сплаті місцевих | | | | | | | | | | |податків і зборів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010009 |Пільги на податок з реклами, |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Податок з реклами | | |що встановлені органами |України "Про місцеві | | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |податки і збори" | | | | | | | | | | |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010010 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |використання місцевої |України "Про місцеві | | | | | | |використання місцевої| | |символіки, що встановлені |податки і збори" | | | | | | |символіки | | |органами місцевого |( 56-93 ), | | | | | | | | | |самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010011 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |проведення кіно - і |України "Про місцеві | | | | | | |проведення кіно- і | | |телезйомок, що встановлені |податки і збори" | | | | | | |телезйомок | | |органами місцевого |( 56-93 ), | | | | | | | | | |самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010012 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |проведення місцевих аукціонів|України "Про місцеві | | | | | | |проведення місцевих | | |конкурсного розпродажу і |податки і збори" | | | | | | |аукціонів, | | |лотерей, що встановлені |( 56-93 ), | | | | | | |конкурсного | | |органами місцевого |стаття 18 | | | | | | |розпродажу і лотерей | | |самоврядування. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010013 |Пільги з комунального податку|Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Комунальний податок | | |що встановлені органами |України "Про місцеві | | | | | | | | | |місцевого самоврядування |податки і збори" | | | | | | | | | | |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |статті 18 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет Кабінету Міністрів| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за видачу | | |дозволу на розміщення |України "Про місцеві | | | | | | |дозволу на розміщення| | |об'єктів торгівлі та сфери |податки і збори" | | | | | | |об'єктів торгівлі та | | |послуг, що встановлені |( 56-93 ), | | | | | | |сфери послуг | | |органами місцевого |стаття 18 | | | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------------------------------| |22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | | | | | |Надаються окремими постановами | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------------------------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: органи |України "Про державне | | | | | | | | | |соціального страхування та |мито" | | | | | | | | | |органи соціального |( 7-93 ), | | | | | | | | | |забезпечення - за регресними |стаття 4, пункт 7) | | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | | | |виплачених допомоги та | | | | | | | | | | |пенсій. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: державні й |України "Про державне | | | | | | | | | |громадські органи, |мито" | | | | | | | | | |підприємства, установи, |( 7-93 ), | | | | | | | | | |організації та громадяни, |стаття 4, пункт 10 (пункт| | | | | | | | | |які звернулися у випадках, |10 статті 4 доповнено | | | | | | | | | |передбачених чинним |згідно із законом | | | | | | | | | |законодавством, із заявами по|N 107/94-ВР | | | | | | | | | |суду щодо захисту прав та |( 107/94-ВР ) | | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також|від 15.07.94 р.) | | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх | | | | | | | | | | |прав. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: органи |України "Про державне | | | | | | | | | |місцевого та регіонального |мито" | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами |( 7-93 ), | | | | | | | | | |до суду або господарського |стаття 4, пункт 11 | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними | | | | | | | | | | |актів інших органів місцевого| | | | | | | | | | |та регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування | | | | | | | | | | |- за позовами до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | | | |завданих інтересам населення | | | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | | | |результаті невиконання рішень| | | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування;| | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування | | | | | | | | | | |- за позовами до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | | |припинення права власності на| | | | | | | | | | |земельну ділянку. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: місцеві |України "Про державне | | | | | | | | | |державні адміністрації - за |мито" | | | | | | | | | |позовами до господарського |( 7-93 ), | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними |стаття 4, пункт 12 | | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування,| | | | | | | | | | |що суперечать чинному | | | | | | | | | | |законодавству. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: фінансові |України "Про державне | | | | | | | | | |органи та державні податкові |мито" | | | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |( 7-93 ), | | | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів |стаття 4, пункт 15 (пункт| | | | | | | | | |свідоцтв про право держави на|15 статті 4 доповнено | | | | | | | | | |спадщину та документів, |абзацом 3 згідно із | | | | | | | | | |необхідних для одержання цих |законом | | | | | | | | | |свідоцтв, за вчинення |N 68/94-ВР | | | | | | | | | |державними нотаріальними |( 68/94-ВР ) | | | | | | | | | |конторами виконавчих написів |від 30.06.94 р.) | | | | | | | | | |про стягнення податків, | | | | | | | | | | |платежів, зборів і недоїмок; | | | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | | | |податкові інспекції - | | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - за | | | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду; органи | | | | | | | | | | |державного контролю за цінами| | | | | | | | | | |- позивачі й відповідачі - за| | | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: місцеві |України "Про державне | | | | | | | | | |державні адміністрації, |мито" | | | | | | | | | |виконкоми місцевих Рад |( 7-93 ), | | | | | | | | | |народних депутатів, |стаття 4, пункт 19 | | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | | | |будівлями /крім м. Києва та | | | | | | | | | | |курортних місцевостей/, | | | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи, а також громадяни| | | | | | | | | | |які виявили бажання виїхати | | | | | | | | | | |з території, що зазнала | | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи, та власники цих | | | | | | | | | | |будинків і квартир. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: позивачі - |України "Про державне | | | | | | | | | |Міністерство охорони |мито" | | | | | | | | | |навколишнього природного |( 7-93 ), | | | | | | | | | |середовища України, |стаття 4, пункт 27 (пункт| | | | | | | | | |Міністерство лісового |27 частини 1 статті 4 | | | | | | | | | |господарства України та їхні |змінено згідно із законом| | | | | | | | | |органи на місцях, |N 3629-XII | | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, |( 3629-12 ) | | | | | | | | | |що здійснюють захист |від 19.11.93 р.) | | | | | | | | | |лісонасаджень, органи | | | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | | | |запасів. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:всеукраїнські та|України "Про державне | | | | | | | | | |міжнародні об'єднання |мито" | | | | | | | | | |громадян, які постраждали |( 7-93 ), | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |стаття 4, пункт 28 (пункт| | | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві |28 статті 4 змінено | | | | | | | | | |осередки у більшості областей|згідно із Законом ВР | | | | | | | | | |України, Українська Спілка |N 303/96-ВР | | | | | | | | | |ветеранів Афганістану /воїнів|( 303/96-ВР ) | | | | | | | | | |- інтернаціоналістів/, |від 10.07.96 р.) | | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства | | | | | | | | | | |та установи, республіканське | | | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | | | |солдатських матерів України" | | | | | | | | | | |- за позовами, з якими вони | | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, а також | | | | | | | | | | |за вчинення всіх нотаріальних| | | | | | | | | | |дій. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Національний |України "Про державне | | | | | | | | | |банк України та його установи|мито" | | | | | | | | | |за винятком |( 7-93 ), | | | | | | | | | |госпрозрахункових. |стаття 4, пункт 29 | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Генеральна |України "Про державне | | | | | | | | | |прокуратура України та її |мито" | | | | | | | | | |органи - за позовами, з якими|( 7-93 ), | | | | | | | | | |вони звертаються до суду або |стаття 4, пункт 30 | | | | | | | | | |господарського суду в | | | | | | | | | | |інтересах громадян і | | | | | | | | | | |державних юридичних осіб. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Центральна |України "Про державне | | | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |мито" | | | | | | | | | |комісії по виборах народних |( 7-93 ), | | | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу |стаття 4, пункт 31 | | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | | | |підстав для скасування | | | | | | | | | | |рішення про реєстрацію | | | | | | | | | | |кандидата в депутати. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Фонд винаходів |України "Про державне | | | | | | | | | |України - за дії, вказані в |мито" | | | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 статті|( 7-93 ), | | | | | | | | | |3 цього Декрету ( 7-93 ), |стаття 4, пункт 32 | | | | | | | | | |а також за позовами, з якими | | | | | | | | | | |він звертається до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Українська |України "Про державне | | | | | | | | | |державна страхова комерційна |мито" | | | | | | | | | |організація та її установи - |( 7-93 ), | | | | | | | | | |за позовами, з якими вони |стаття 4, пункт 33 | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Пенсійний фонд |України "Про державне | | | | | | | | | |України, його підприємства, |мито" | | | | | | | | | |установи й організації; Фонд |( 7-93 ), | | | | | | | | | |України соціального захисту |стаття 4, пункт 34 | | | | | | | | | |інвалідів і його відділення, | | | | | | | | | | |органи Фонду | | | | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | | |державного соціального |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |страхування України на |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003| 11.02.2003 | | | | | | |випадок безробіття, Фонду |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |соціального страхування від |законодавчих актів | | | | | | | | | |нещасних випадків на |України щодо | | | | | | | | | |виробництві та професійних |загальнообов'язкового | | | | | | | | | |захворювань України та Фонду |державного соціального | | | | | | | | | |соціального страхування з |страхування" | | | | | | | | | |тимчасової втрати |( 429-15 ) | | | | | | | | | |працездатності. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | B | - | | | |звільняються: державні органи|України "Про державне | | | | | | | | | |приватизації - за позовами, з|мито" | | | | | | | | | |якими вони звертаються до |( 7-93 ), стаття 4, пункт| | | | | | | | | |суду та господарського суду, |35 (стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |в усіх справах, пов'язаних |пунктом 35 згідно із | | | | | | | | | |із захистом майнових |декретом КМ України | | | | | | | | | |інтересів держави, та за |N 43-93 ( 43-93 ) від | | | | | | | | | |вчинення нотаріусами |30.04.93 | | | | | | | | | |виконавчих написів про |-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| | |стягнення заборгованості з |Закон України "Про | 664-IV |03.04.2003| 28.04.2003 | | | | | | |орендної плати, а також за |внесення змін до пункту | | | | | | | | | |проведення аукціонів, за |35 частини першої статті | | | | | | | | | |операції з цінними паперами. |4 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України від | | | | | | | | | | |21.01.93 N 7-93" | | | | | | | | | | |( 664-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | B | - | | | |звільняються: Антимонопольний|України "Про державне | | | | | | | | | |комітет України та його |мито" | | | | | | | | | |територіальні відділення - за|( 7-93 ), | | | | | | | | | |позовами до суду та |стаття 4, пункт 36 | | | | | | | | | |господарського суду. |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | | |пунктом 36 згідно із | | | | | | | | | | |Законом N 82/95-ВР | | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | | |від 02.03.95 р.) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | B | - | | | |звільняються: державні |України "Про державне | | | | | | | | | |замовники та виконавці |мито" | | | | | | | | | |державного замовлення - за |( 7-93 ), | | | | | | | | | |позовами, з якими вони |стаття 4, пункт 38 | | | | | | | | | |звертаються до суду у справах|(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |про відшкодування збитків, |пунктом 38 згідно із | | | | | | | | | |завданих при укладенні, |Законом N 589/96-ВР | | | | | | | | | |внесенні змін до державних |( 589/96-ВР ) | | | | | | | | | |контрактів, а також |від 12.12.96 р.) | | | | | | | | | |невиконанням або неналежним | | | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | | | |державних потреб. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | B | - | | | |звільняються: Комітет у |України "Про державне | | | | | | | | | |справах нагляду за страховою |мито" | | | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |( 7-93 ), | | | | | | | | | |якими він звертається до |стаття 4, пункт 39 | | | | | | | | | |господарського суду у справах|(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |про скасування державної |пунктом 39 згідно із | | | | | | | | | |реєстрації страховика як |Законом N 621/96-ВР | | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької |( 621/96-ВР ) | | | | | | | | | |діяльності у випадках, |від 19.12.96 р.) | | | | | | | | | |передбачених статтею 8 | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |підприємництво" | | | | | | | | | | |( 698-12 ). | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | B | - | | | |звільняються: Державний |України "Про державне | | | | | | | | | |комітет України з державного |мито" | | | | | | | | | |матеріального резерву, |( 7-93 ), | | | | | | | | | |установи та організації |стаття 4, пункт 40 | | | | | | | | | |системи державного резерву - |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |за позовами щодо виконання |пунктом 40 згідно із | | | | | | | | | |зобов'язань, що випливають із|Законом N 131/97-ВР | | | | | | | | | |Закону України "Про державний|( 131/97-ВР ) | | | | | | | | | |матеріальний резерв" |від 05.03.97 р.) | | | | | | | | | |( 51/97-ВР ). |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1713-IV |12.05.2004| 30.06.2004 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 1713-15 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22095000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему оподаткування" | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |по державному миту. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090020 |Пільги, що надані |Декрет Кабінету Міністрів| 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |Міністерством фінансів |України "Про державне | | | | | | | | | |України щодо державного мита,|мито" | | | | | | | | | |яке зараховується до |( 7-93 ), стаття 5 | | | | | | | | | |Державного бюджету України. | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090021 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 1988-III |21.09.2000| 21.09.2000 | | B | - |ЗМІНА РЕДАКЦІЇ | | |звільняється: Державна |України "Про державне | | | | | | | | | |архітектурно-будівельна |мито" | | | | | | | | | |інспекція України та її |( 7-93 ), | | | | | | | | | |територіальні органи за |стаття 4, пункт 42 | | | | | | | | | |позовами до господарського |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |суду щодо стягнення штрафу за|пунктом 42 згідно із | | | | | | | | | |порушення в сфері |Законом N 1988-III | | | | | | | | | |містобудування. |( 1988-14 ) | | | | | | | | | | |від 21.09.2000 р.) | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+----------+------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1026-V |16.05.2007| 01.01.2008 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо здійснення | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | |архітектурно-будівельного| | | | | | | | | | |контролю та сприяння | | | | | | | | | | |інвестиційній діяльності | | | | | | | | | | |у будівництві" | | | | | | | | | | |( 1026-16 ) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090022 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 2056-III |19.10.2000| 19.10.2000 | | B | - | | | |звільняються: відділи |України "Про державне | | | | | | | | | |державної виконавчої служби -|мито" | | | | | | | | | |позовами, з якими вони |( 7-93 ), | | | | | | | | | |звертаються до суду та |стаття 4, пункт 43 | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |справах, пов'язаних із |пунктом 43 згідно із | | | | | | | | | |захистом майнових інтересів |Законом N 2056-III | | | | | | | | | |фізичних і юридичних осіб, |( 2056-14 ) | | | | | | | | | |держави, а також за |від 19.10.2000 р.) | | | | | | | | | |проведення аукціонів | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090023 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 2368-III |05.04.2001| 05.05.2001 | | B | - | | | |звільняється: Рахункова |України "Про державне | | | | | | | | | |палата - за позовами, з якими|мито" | | | | | | | | | |вона звертається до Вищого |( 7-93 ), | | | | | | | | | |господарського суду України. |стаття 4, пункт 44 | | | | | | | | | | |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | | |пунктом 44 згідно із | | | | | | | | | | |Законом N 2368-III | | | | | | | | | | |( 2368-14 ) | | | | | | | | | | |від 05.04.2001 р.) | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |22090024 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету Міністрів| 1121-VI |11.07.2003| 24.09.2003 | | B | - | | | |звільняється: спеціальний |України "Про державне | | | | | | | | | |уповноважений центральний |мито" | | | | | | | | | |орган виконавчої Влади у |( 7-93 ), | | | | | | | | | |сфері захисту прав споживачів|ст. 4 доповнена пунктом | | | | | | | | | |та його територіальні органи |46 згідно із Законом | | | | | | | | | |за позовами, з якими |N 1121-VI | | | | | | | | | |звертаються вони до суду, |( 1121-15 ) | | | | | | | | | |пов'язаних із порушенням |від 11.07.2003 року. | | | | | | | | | |законодавства про рекламу | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |50080000 |ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ | | | | | | | | | | |НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО | | | | | | | | | | |СЕРЕДОВИЩА | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-------------------------+--------------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------------------| |50085000 |Пільги, що надані місцевим |Закон України "Про | 1251-XIII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органам влади у межах сум, що|систему оподаткування" | | | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |( 1251-12 ), | | | | | | | | | |збору за забруднення |ст. 1 | | | | | | | | | |навколишнього природного | | | | | | | | | | |середовища. | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- ** B - Пільги, що призводять до втрат бюджету A - Пільги, що не призводять до втрат бюджету H - Переваги в оподаткуванні, що за економічною сутністю не
являються фінансовою підтримкою платника Z - Пільги, що зменшують надходження до бюджету. *** При заповненні платниками податків звіту за ф. N 1-ПП
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності" ( z0938-04 ) для пільг за
кодами 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336
розрахунок суми пільги не проводиться (п. 4.1.10 Правил обліку
податку на додану вартість для обчислення вартісної величини
впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини
Державного бюджету України ( z0939-04 ), затверджені наказом ДПА
України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004
N 419/453 (зі змінами та доповненнями, затвердженими спільним
наказом ДПАУ та Держкомстату України від 01.12.2005 N 539/397)
( z1547-05 ), при цьому гр. гр. 5, 6, 9, 10 зазначеного звіту
заповнюється нульовим значенням, а графи 1 - 4, 7-8 заповнюються
відповідно до п. 2 Інструкції.
Увага! В даному Довіднику представлені пільги, надані чинним
законодавством, які діють станом на 01.09.2009.on top