Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Order, Norms, Typical Form on February 10, 199843
Document v0043361-98, current version — Revision on March 1, 2012, on the basis - v0036733-12

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.1998  № 43

Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту
№ 893 від 17.12.2002
№ 99 від 16.02.2004
№ 973 від 05.08.2008
№ 411 від 07.10.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 36 від 24.01.2012}

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 року № 1186/95 "Питання Міністерства транспорту України", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л.П.) довести затверджені Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті до зацікавлених міністерств і відомств та забезпечити їх публікацію.

3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. № 179, вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Л.М.Костюченка.

Міністр

В.І. Череп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
10.02.1998  № 43

НОРМИ
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі - підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива - це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1 Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

- базова лінійна норма на пробіг автомобіля - на 100 км;

- норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 тонно-кілометрів (т·км);

- норма на одну тонну спорядженої маси Hg (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

- норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) - на одну їздку;

- норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи - на 100 км;

- норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію;

- базова норма на роботу автономного (незалежного) обігрівача - на одну годину його роботи.

{Абзац восьмий пункту 1.1 розділу 1 у редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.2 Базова лінійна норма Hs встановлюється:

- для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) - у спорядженому стані;

- для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів - з половиною навантаження;

- для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) - з повним навантаженням (повною масою);

- для вантажопасажирських автомобілів - у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв'язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі, тощо), новорозроблені та переглянуті починаючи з 1997 року базові лінійні норми наведені в окремих таблицях з зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

{Абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

- для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, - в нормальних кубічних метрах на 100 км (м-3/100 км);

- для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м-3/100 км, а дизельного палива - поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом "д", поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу - індексом "знг", стисненого природного газу - "спг". Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) - на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України № 179 від 03.05.95 р.

1.3 Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Гранично допустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

- бензин - 2,0 л/100 т·км;

- дизельне паливо - 1,3 л/100 т·км.

При роботі за межами міста на дорогах із твердим покриттям (дорогах із асфальтобетону, цементобетону) в умовах, що не підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3-3.1.8, 3.1.15, гранично допустимі норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

- бензин - 1,4 л/100 т·км;

- дизельне паливо - 0,9 л/100 т·км.

{Абзац другий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, у редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Примітка 1. У разі живлення двигуна іншими видами палив, зокрема зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), стисненим природним газом (СПГ), у тому числі в разі газодизельного живлення, до наведених в цьому пункті норм застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

Примітка 2. При здійсненні магістральних перевезень сучасними вантажними автомобілями рекомендується застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,55...0,7 л дизельного палива на 100 т·км.

Фактичні витрати палива на виконання транспортної роботи збільшуються в умовах експлуатації, що включають здійснення великої кількості зупинок і фаз розгону-вибігу-гальмування на одиницю шляху, підвищений опір коченню (неякісне дорожнє покриття, дороги із щебеню (гравію), ґрунтові дороги тощо), горбистий рельєф місцевості.

Примітка 3. Більші значення норм на виконання транспортної роботи (що підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 - 3.1.8, 3.1.15) при роботі за межами міста використовуються на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 4. Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств.

Визначений підприємством порядок встановлення та використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

Рекомендовано диференційоване використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи залежно від умов здійснення перевезень і технологічного рівня (паливної економічності) рухомого складу та відповідно до фактичних потреб.

{Примітки пункту 1.3 розділу 1 в редакції наказу Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.4 Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа тощо) застосовується в разі зміни спорядженої маси автомобіля. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) залежно від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з пп. 1.3 та використовуються так само, як і норми на виконання транспортної роботи.

{Пункт 1.4 розділу 1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.5 Норма на маневрування у місцях завантаження і розвантаження та виконання операції з розвантаження Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням у місцях завантаження і розвантаження та виконанням операції з розвантаження. Hz встановлена на кожну їздку з вантажем, і її максимально можливе значення розраховується залежно від вантажопідйомності автомобіля таким чином:

,

(1),

де:Hz

-

норма на їздку з вантажем, літрів дизельного палива,

Gв

-

вантажопідйомність автомобіля (т).

Примітка. У разі живлення двигуна бензином ця норма збільшується на 25%. У разі живлення двигуна СПГ, ЗНГ та іншими видами палива (у тому числі в разі газодизельного живлення) застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

{Пункт 1.5 розділу 1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.6 Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені в таблиці Б.1 додатка Б.

1.7 Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hsc застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні, тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8 Норма витрати палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача Hон застосовується для автомобілів та іншої техніки на колісному шасі, обладнаних автономними обігрівачами. У додатку Г наведені базові норми витрат палива автономними обігрівачами на одну годину роботи обігрівача.

Нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15°C та до +5°C включно - до 20%;

нижче ніж +5°C та до -5°C включно - до 40%;

нижче ніж -5°C та до -15°C включно - до 60%;

нижче ніж -15°C та до -25°C включно - до 80%;

нижче ніж -25°C - до 100%.

Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з пп. 4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу автономного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт згідно з пп. 3.1.13 або, в разі потреби, встановлюється відповідна норма згідно з пп. 2.2.

{Пункт 1.8 розділу 1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.9 Нормативна витрата палива Qн - витрата палива автомобілем (обладнанням, різноманітною технікою на колісному шасі тощо) при здійсненні пробігу, виконанні транспортної або спеціальної роботи тощо в певних умовах експлуатації.

Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля (обладнання) розраховують за наведеними в розділі 4 формулами залежно від типу автомобіля (обладнання) та його призначення із застосуванням зазначених у розділах 1 і 2 норм витрат палива, а також коефіцієнтів їх коригування, наведених у розділі 3.

Зазначені у розділах 1 і 2 норми витрат палива та у розділі 3 коефіцієнти їх коригування, встановлюють (за їх граничними значеннями) гранично допустимі нормативи витрат палива.

Конкретні значення нормативних витрат палива встановлюються підприємствами залежно від фактичних потреб (але не вище гранично допустимих значень) відповідно до певних умов експлуатації та за умови, що:

виконуються рекомендації заводу - виробника автомобіля (обладнання) щодо його експлуатації (включаючи режими використання, належне технічне обслуговування тощо);

автомобіль (обладнання) перебуває у задовільному технічному стані;

дотримуються вимоги щодо раціонального використання автомобіля (обладнання) відповідно до його експлуатаційної документації, а також безпечної та прийнятної економної манери його експлуатації (водіння із дотриманням Правил дорожнього руху тощо).

Підприємство на підставі аналізу причин відхилень фактичних витрат палива, що можуть змінюватися у часі або за певних умов, від встановлених ним нормативних витрат може змінювати встановлені нормативні витрати відповідно до зміни умов експлуатації або, у разі потреби, вживати заходів щодо усунення причин збільшення фактичної витрати палива понад встановлену підприємством нормативну витрату палива. Таким чином, можна завчасно виявити й усунути технічні несправності автомобіля (обладнання) або вжити заходів щодо впровадження (дотримання водіями) безпечних та прийнятних економних методів керування транспортними засобами, забезпечення раціонального використання техніки тощо.

{Пункт 1.9 розділу 1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

1.10 Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м-3 СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

- нормативи витрат олив - в л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

- нормативи витрат мастил - в кг/100 літрів (кг/100 м-3 СПГ) Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

Нормативи збільшуються до 20% для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.

1.11 Тимчасові, тимчасові індивідуальні та постійні базові норми витрат палива для колісних транспортних засобів та обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, включаючи транспортні засоби загального призначення, спеціалізованого призначення та спеціального призначення, які, зокрема, беруть участь у транспортному процесі на дорогах загального користування (у тому числі легкові та вантажні автомобілі, фургони, автобуси, автомобілі з причепами, самоскиди тощо, спеціальне обладнання, що встановлюється на шасі колісних транспортних засобів та іншу техніку, зазначену в додатку Б), разом із системою коригуючих коефіцієнтів та норм додаткового споживання, що враховують вплив на витрату палива різноманітних експлуатаційних умов, розробляються провідним інститутом Міністерства інфраструктури України у сфері автомобільного транспорту - Державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - ДП "ДержавтотрансНДІпроект").

Норми встановлюються на основі централізовано зібраних даних із застосуванням механізмів попередньої апробації в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах.

Норми витрат палива дорожньо-будівельними машинами, технікою сільськогосподарського призначення тощо поширюються виключно на виконання спеціальних технологічних операцій, що не пов'язані із здійсненням транспортного процесу на дорогах загального користування колісними транспортними засобами загального, спеціалізованого та спеціального призначення.

{Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1 Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (істотними вважають відмінності у моделі (модифікації) двигуна, його основних систем та елементів трансмісії), але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому самому розмірі, що і для базової моделі, але різниця у споживанні палива враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) відповідно до пп. 1.4.

{Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

2.1.3 Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, збільшення споживання палива (без виконання спеціальної роботи) враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) відповідно до пп. 1.4.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

2.1.4 Тимчасові лінійні норми витрат палива, а також норми витрати палива на виконання транспортної роботи для газобалонних (ГБА) і газодизельних (ГДА) модифікацій автомобілів та автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива (зокрема, паливо, що містить компоненти із відновлюваних джерел енергії - біопаливо), які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля (аналогічно розрахункам норми витрати палива на виконання транспортної роботи) і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива (або норми рідкого палива на виконання транспортної роботи) із застосуванням перевідних коефіцієнтів:

бензин - стиснений природний газ (СПГ) - 1:1;

бензин - зріджений нафтовий газ (ЗНГ) - 1:1,25 (для автомобілів із системою впорскування ЗНГ рекомендовано застосовувати менші значення перевідного коефіцієнта відповідно до фактичних потреб);

у разі газодизельного живлення: дизпаливо (дизель) - СПГ 1:0,92.

Перевідний коефіцієнт для розрахунку витрати дизпалива (запальної дози) в разі газодизельного живлення встановлюється під час розрахунку лінійної норми витрати дизпалива на 100 км пробігу: дизпаливо (дизель) - дизпаливо (запальна доза газодизеля) - 1:0,19. Зазначена запальна доза дизпалива не застосовується при розрахунках норми додаткового споживання палива на виконання транспортної роботи.

Примітка. Для газобалонних і газодизельних модифікацій нових конструкцій автомобілів, а також для автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, у разі потреби, на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств - власників автомобілів тимчасові норми встановлюються відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів, та з урахуванням, за потреби, додаткового споживання палива на запуск залежно від кліматичних умов тощо.

{Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

2.1.5 Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів при виконанні спеціальної роботи або здійсненні перевезень в специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням, за необхідності, коефіцієнтів їх коригування, які розробляються головним інститутом Міністерства інфраструктури України (далі - Міністерство) ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств - власників автомобілів на договірних засадах (форма заявки на розроблення - згідно з додатком Е).

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Тимчасові індивідуальні норми є чинними для конкретного підприємства (суб'єкта господарювання), що замовило їх розроблення для використання у період апробації в певному регіоні та умовах експлуатації транспортних засобів (обладнання), без права поширення на транспортні засоби (обладнання) інших підприємств, організацій (суб'єктів господарювання), у тому числі суб'єктів господарювання, які входять до складу однієї установи, відомства тощо. При цьому збираються дані щодо специфічних умов експлуатації техніки кожним підприємством (суб'єктом господарювання) в певних умовах для отримання статистично значимої кількості незалежних та неупереджених даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм залежно від всього розмаїття умов експлуатації, технічного стану техніки, особливостей її конструктивного виконання (комплектації) тощо.

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Тимчасові індивідуальні норми встановлюють на визначений ДП "ДержавтотрансНДІпроект" період апробації, що триває до одного року. Після закінчення встановленого періоду апробації, розробленої для підприємства тимчасової індивідуальної норми та надання підприємством розробникові за визначеною ДП "ДержавтотрансНДІпроект" формою даних щодо її апробації з наведенням експлуатаційних умов термін дії норми продовжується, при цьому встановлюється наступний період апробації з можливим її коригуванням за обґрунтованої необхідності з урахуванням централізовано зібраних даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах різних підприємств та установ (суб'єктів господарювання).

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Тимчасові індивідуальні норми втрачають чинність у разі затвердження Міністерством інфраструктури України (далі - Міністерство) за поданням ДП "ДержавтотрансНДІпроект" тимчасових норм, розроблених за заявками заводів-виробників з проведенням повного комплексу випробовувань обґрунтованої кількості зразків техніки і відповідних досліджень, та постійних норм (що встановлюють за позитивними результатами широкомасштабної апробації в різних регіонах країни та в умовах експлуатації різних підприємств раніше розроблених тимчасових норм або тимчасових індивідуальних норм).

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

2.2 Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1 Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу - виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоящої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2 Якщо в технічній документації заводу - виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справних автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, в протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10°С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час - снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники, тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л) на годину роботи обладнання (л/год.) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування, як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3 Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДІпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3 Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

- для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива - до 2,8 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,4 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,1 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,3 кг/100 л (кг/100 м-3 СПГ) Qн;

- для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива - до 1,8 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,15 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,05 л/100 л (л/100 м-3 СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,1 кг/100 л (кг/100 м-3 СПГ) Qн;

Примітка 1. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп. 2.1-2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

Примітка 2. Наведені в цьому підпункті гранично допустимі значення тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які перебувають в експлуатації не більше трьох років, та можуть бути збільшені до 20% (із наданням відповідного обґрунтування) для автомобілів, які перебувають в експлуатації більше восьми років або мають пробіг понад 150 тис. км.

Примітка 3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів включають в себе заміну мастильних матеріалів під час технічного обслуговування та періодичне їх додання в процесі експлуатації і відповідають гранично допустимим витратам, що можуть бути значно вищими, ніж звичайні витрати мастильних матеріалів транспортними засобами, які перебувають в задовільному технічному стані, особливо для транспортних засобів сучасних конструкцій. Граничні значення наведених у цьому пункті тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства та на весь період їх (його) експлуатації.

Примітка 4. Рекомендовано застосовувати мінімально можливі значення нормативів витрат мастильних матеріалів відповідно до конструктивних особливостей і технічного стану транспортного засобу та фактичних потреб із документальним підтвердженням обґрунтованості цих витрат відповідно до рекомендацій заводу-виробника, періодичності та технології проведення регламентних робіт із технічного обслуговування і ремонту тощо.

{Примітки пункту 2.3 розділу 2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива

{Абзац перший розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

{Абзац другий розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

{Абзац третій розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

{Абзац четвертий розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

{Розділ 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим, абзац п'ятий розділу 3 виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

{Абзац шостий розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1 Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1 Робота в холодну пору року.

3.1.1.1 Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

від 0°C (включно) та до -5°C включно - до 2%;

нижче ніж -5°C та до -10°C включно - до 4%;

нижче ніж -10°C та до -15°C включно - до 6%;

нижче ніж -15°C та до -20°C включно - до 8%;

нижче ніж -20°C та до -25°C включно - до 10%;

нижче ніж -25°C - до 12%.

Примітка 1. Надбавка, зазначена в цьому підпункті застосовується залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих.

Температура, що береться до розрахунків, визначається як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації.

Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва підприємства.

Для всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлений єдиний звітний період, а також, у разі потреби, індивідуальні звітні періоди для кожного транспортного засобу.

Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки.

Середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.

Можуть виділятися окремі періоди (час) експлуатації та пробіг що йому відповідає, із встановленням на ці періоди (частину маршруту) індивідуальних значень надбавки (наприклад, рух у нічний час у холодну пору року при температурі, що є значно нижчою за середньодобову, тощо).

Для окремих автомобілів або всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлено фіксоване значення надбавки на будь-який період, за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища, що припадає на час експлуатації техніки, за цей період та температурою, що відповідає початку дозволеного використання обраного значення надбавки, не перевищує 5°C (наприклад, застосуванням мінімально можливих значень надбавки).

Конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва підприємства та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

Примітка 2. Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування.

За межами України значення температури повітря визначаються за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел.

Примітка 3. У разі використання власних вимірювань температури керівництво підприємства призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу.

Рекомендовано використання термометрів із абсолютною похибкою вимірювання температури не більше ±1°C.

Вимірювання температури здійснюється у місці, захищеному від впливу прямого сонячного проміння, на висоті близько 2 метрів від поверхні землі.

Допускається використання штатного покажчика температури повітря навколишнього середовища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються підприємством в однакових кліматичних умовах (в межах одного населеного пункту або району тощо).

Повинна бути забезпечена відсутність суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України).

Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5°C (відповідно до прийнятого шагу в 5°C щодо зміни значень коригуючих коефіцієнтів, що враховують кліматичні умови) за значеннями середньої (для звітного періоду експлуатації, що обирається за рішенням керівництва підприємства) температури повітря та не можуть бути інструментально доведені й обґрунтовані локальними кліматичними умовами.

Примітка 4. Рекомендується застосовувати надбавку на роботу в зимових умовах залежно від частини їздок на короткі відстані (менше 5 км) у загальному пробігу автомобіля (більші значення надбавки слід застосовувати в умовах значної частини їздок на короткі відстані). Якщо середня довжина їздки у загальному пробігу автомобіля перевищує 10 км рекомендується застосовувати мінімально можливі значення надбавки на роботу в зимових умовах.

3.1.1.2 За рішенням керівництва підприємства додатково до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, можуть застосовуватись, за потреби, такі значення надбавки на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, довжина якої менше 2 км (після попередньої перерви із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години), залежно від фактичної середньої температури повітря:

від 0°C (включно) та до -5°C включно - до 2%;

нижче ніж -5°C та до -10°C включно - до 4%;

нижче ніж -10°C та до -15°C включно - до 6%;

нижче ніж -15°C та до -20°C включно - до 8%;

нижче ніж -20°C та до -25°C включно - до 10%;

нижче ніж -25°C - до 12%.

Примітка 1. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 2. Надбавка, зазначена в пп. 3.1.1.2, додається до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, під час розрахунків нормативних витрат палива на частину маршруту - на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, що менше 2 км, - лише у визначених пп. 3.1.1.2 умовах експлуатації.

Примітка 3. Надбавку, зазначену в пп. 3.1.1.2, рекомендується застосовувати у разі великої кількості поїздок на короткі відстані (після тривалої перерви із вимкненим двигуном) у загальному пробігу автомобіля.

Примітка 4. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в пп. 3.1.1.2, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.2 Робота в гірській місцевості та/або на маршрутах з горбистим рельєфом.

3.1.2.1 Робота в гірській місцевості залежно від висоти над рівнем моря:

від 300 до 800 метрів - до 5 %;

від 801 до 2000 метрів - до 10 %;

від 2001 до 3000 метрів - до 15 %;

вище ніж 3001 метр - до 20 %.

3.1.2.2 Експлуатація автотранспорту на маршрутах з горбистим рельєфом, що супроводжується підйомами і спусками, зокрема такими, що позначені знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" згідно з Правилами дорожнього руху (при русі на підйом або чергуванні підйомів/спусків), величиною:

від 4 відсотків (включно) та до 8 відсотків - до 5%;

від 8 відсотків (включно) і більше - до 10%.

Примітка 1. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 не застосовується в розрахунках нормативних витрат палива у разі використання раніше встановлених норм витрат палива на експлуатацію техніки, що вже включають (враховують) наведені умови руху (наприклад, норми витрат палива на експлуатацію самоскидів у кар'єрах, диференційовані за висотою підйому породи та довжиною плеча їздки, тощо).

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.3 Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) - до 10 %. Цей коефіцієнт не застосовується під час роботи в умовах міста.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004}

3.1.4 Робота в міських умовах:

в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) - до 5%;

в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта - до 10%;

в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків - до 15%.

Примітка. Для гібридних автомобілів (автомобілів із системою рекуперації енергії) гранично допустиме значення надбавки за пп. 3.1.4 зменшується на 5 % (або надбавка може взагалі не використовуватися залежно від фактичних потреб)".

{Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.5 Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше, ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов'язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування хворих, інвалідів, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах міст, пов'язаних із частими зупинками дорожнього руху (зокрема, у центральних частинах міст), та поїздки на короткі відстані (до 5 км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) - до 10%.

Під час здійснення перевезень на короткі відстані з тривалими перервами між поїздками з вимкненим двигуном (перед кожною поїздкою перерва тривалістю одна година і більше) у разі потреби та за рішенням керівництва підприємства можуть бути застосовані диференційовані значення надбавки на роботу, яка потребує частих зупинок, залежно від фактичної середньої довжини їздки:

до 5 км (включно), але більше 3 км - до 10%;

до 3 км (включно), але більше 2 км - до 15%;

до 2 км (включно), але більше 1 км - до 20%;

до 1 км (включно), але більше 0,5 км - до 30%;

до 0,5 км (включно) і менше - до 40%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. У разі потреби та за рішенням керівництва підприємства на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше може бути застосована надбавка (незалежно від загальної довжини їздки) до 20%.

Примітка 3. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву з вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 4. Під час встановлення диференційованих значень надбавок на роботу, яка потребує частих зупинок, або встановлення надбавки на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше рекомендовано застосовувати (в регламентованих межах) відповідно до фактичних потреб більші значення для автомобілів з постійним приводом на понад одну вісь (наприклад, з повним приводом, що не може бути відключений) та відповідно менші значення для автомобілів з приводом на одну вісь (тобто для автомобілів з меншими механічними втратами у трансмісії).

{Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.6 Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких та інших подібних вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах, у тому числі у час "пік" (зокрема, у центральних частинах міст), а також у разі тимчасового ускладнення руху, обумовленого проведенням дорожніх ремонтних робіт тощо) - до 10%.

Примітка. Коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах, згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

{Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.7 Робота в кар'єрах, їзда по полях, на лісових чи степових ділянках, по пересіченій місцевості тощо (поза межами доріг загального користування) у важких шляхових умовах - до 20% та в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) - до 50%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту поза межами доріг загального користування з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 2. Підвищені значення коригуючого коефіцієнта, зазначеного у цьому підпункті, що відповідають надважким шляховим умовам, можуть встановлюватися на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно) за окремими наказами (розпорядженнями) керівництва підприємства із наведенням документального підтвердження експлуатації автомобілів у надважких шляхових умовах.

{Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.8 Робота в надважких дорожніх умовах на дорогах загального користування в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих - до 35%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах), та на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно).

Примітка 2. Коригуючі коефіцієнти, зазначені в підпунктах 3.1.6, 3.1.7 і 3.1.8 застосовувати одночасно заборонено.

{Підпункт 3.1.8 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.9 У разі пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями, напрацювання перших 60 мотогодин новим обладнанням (двигунами), а також тими, що вийшли з капітального ремонту - до 10%.

{Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.10 Для автомобілів, що експлуатуються:

більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км - до 3%;

більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км - до 5%;

більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км - до 7%;

більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км - до 9%.

Примітка. Надбавку, зазначену у цьому підпункті, застосовують лише у разі документально підтвердженої необхідності та у мінімально можливому розмірі (таким чином передбачається, що підприємство здійснює відповідні заходи щодо підтримання автомобіля у задовільному технічному стані відповідно до рекомендацій заводу-виробника). Для автомобілів сучасних конструкцій та автомобілів після капітального ремонту (або заміни) двигуна надбавку не застосовують, або застосовують мінімально можливі значення із наведенням документально підтвердженого обґрунтування такої необхідності.

{Підпункт 3.1.10 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.11 Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів - до 10%.

3.1.12 Під час навчальної їзди:

на дорогах загального користування в межах міста - до 20%;

на дорогах загального користування поза межами міста - до 5%;

на спеціально відведених майданчиках, у разі маневрування із пониженими швидкостями, частих зупинок, руху заднім ходом - до 40%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, заборонено застосовувати одночасно з коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.5 і 3.1.6.

{Підпункт 3.1.12 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.13 На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища використовують базові значення надбавки:

на обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +5°C та до -5°C включно - до 0,5%;

нижче ніж -5°C та до -15°C включно - до 1%;

нижче ніж -15°C та до -25°C включно - до 1,5%;

нижче ніж -25°C - до 2%.

У разі обґрунтованого використання автономних (незалежних) систем обігріву (за умови відсутності в додатку Г норм витрат палива на роботу зазначеного обладнання) залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +15°C та до +5°C включно - до 2%;

нижче ніж +5°C та до -5°C включно - до 4%;

нижче ніж -5°C та до -15°C включно - до 6%;

нижче ніж -15°C та до -25°C включно - до 8%;

нижче ніж -25°C - до 10%;

на охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або установки "клімат-контроль" залежно від фактичної температури повітря:

від +20°C включно та до +25°C включно - до 5%;

вище ніж +25°C та до +30°C включно - до 7%;

вище ніж +30°C - до 10%;

у разі необхідності використання передбаченої конструкцією автомобіля функції осушення повітря у салоні (що забезпечується за рахунок охолодження повітря і відповідно конденсації вологи у холодильному устаткуванні кондиціонера або установки "клімат-контроль" перед наступним його підігріванням та подачею у салон) в межах фактичної температури повітря навколишнього середовища нижче ніж +20°C та до 0°C включно - до 4%.

Примітка 1. Для всіх автомобілів, крім автобусів, значення надбавки, зазначеної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об'єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна КВП, що дорівнює КВП = 2000 / Vр, де Vр - робочий об'єм двигуна у кубічних сантиметрах.

Примітка 2. Обґрунтованість використання надбавки на осушення повітря у салоні визначається безпосередньо керівництвом підприємства залежно від фактичних потреб, що визначаються умовами експлуатації та рекомендаціями заводу - виробника автомобіля, наприклад, у разі потреби, швидкого і ефективного очищення скла від конденсату (запітніле скло) в умовах підвищеної вологості повітря навколишнього середовища тощо.

Надбавка не застосовується за температур навколишнього середовища, при яких використання холодильного устаткування кондиціонера або установки "клімат-контроль" не передбачено конструкцією автомобіля.

При температурі повітря навколишнього середовища нижче ніж +20°C (особливо нижче ніж +15°C) з метою економії палива рекомендовано по можливості вимикати холодильне устаткування кондиціонера або установки "клімат-контроль", таким чином, не застосовуючи надбавку на постійній основі, але при цьому дотримуючись правил експлуатації устаткування відповідно до керівництва з експлуатації транспортного засобу (рекомендацій заводу-виробника).

Примітка 3. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

{Підпункт 3.1.13 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.14 Під час їзди на дорогах загального користування за межами міста, а також на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, на яких відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху дозволено рух зі швидкостями до 90 км/год. або вище, може бути встановлена надбавка на підвищений аеродинамічний опір - до 5 %, що поширюється на:

автомобілі-фургони,

бортові автомобілі та автопоїзди, обладнані тентами,

вантажні автомобілі під час перевезення великогабаритних вантажів,

спеціальні та спеціалізовані автомобілі, на даху яких обґрунтовано встановлено технологічне обладнання, за умови, що загальна площа перерізу (що створює додатковий аеродинамічний опір) встановленого устаткування, становить не менше 5 % від площі перерізу автомобіля,

оперативні транспортні засоби, які обладнані відповідно до Правил дорожнього руху спеціальною світловою і звуковою сигналізацією.

Примітка 1. Надбавку рекомендовано використовувати при фактичній швидкості руху щонайменш 70 км/год.

Примітка 2. Заборонено використання коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, одночасно із коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.3-3.1.8.

{Підпункт 3.1.14 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.1.15 Для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов'язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих правил дорожнього руху згідно з розділом 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 № 1306:

- в умовах міста - до 10%;

- за межами міста - до 20%.

Для наведеної категорії автомобілів, що здійснюють транспортне забезпечення охоронних заходів, за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона в умовах міста із інтенсивним режимом руху, що потребує частого маневрування із виконанням розгону, обгону та гальмувань тощо, або виконують в умовах міста службові завдання, пов'язані з швидкостями руху, що перевищують 100 км/год.:

- до 25%.

Ці коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії автомобілів і тільки на пробіг у разі виконання невідкладних службових завдань із підвищеною швидкістю руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

{Пункт 3.1 розділу 3 доповнено підпунктом 3.1.15 згідно з наказом Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004, підпункт 3.1.15 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.2 Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1 Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год. залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів - від -15% до -30%;

для всіх інших автомобілів - від -5% до -20%.

3.2.2 Робота за межами міст на дорогах, позначених знаком 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкістю вище ніж 90 км/год.:

у разі руху зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год., залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів - від -15 % до -30 %;

для всіх інших автомобілів - від -5 % до -20 %.

у разі необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год. та до 110 км/год. включно - від -10% до -20% залежно від фактичних потреб;

у разі обґрунтованої необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 110 км/год. - від -5% до -10% залежно від фактичних потреб (наведені значення коефіцієнта не можуть встановлюватися на постійній основі, а тільки в окремих випадках за рішенням керівництва підприємства).

3.2.3 Експлуатація міських автобусів (позначених у таблицях А.3, А.4 знаком *) у режимі "на замовлення" або з іншою метою, але не на постійних маршрутах - від -5% до -10%.

3.2.4 За рішенням керівництва підприємства для всього автотранспортного парку підприємства або індивідуально для окремих транспортних засобів може бути встановлено додатковий коефіцієнт (або декілька значень коефіцієнта відповідно до різних умов експлуатації) коригування базової норми (будь-яке значення у відсотках), що зменшує її відповідно до фактичних потреб та встановленої внутрішньої політики підприємства щодо використання енергетичних ресурсів, застосування економних методів керування автомобілями, новітніх технологій, що дають змогу зменшити витрати моторних палив, тощо.

Примітка 1. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1-3.2.3 цього пункту є обов'язковим (включаючи здійснення перевезень у приміській зоні), за винятком відповідної частини пробігу автомобілів, на які розповсюджується дія пп. 3.1.15, а також у разі незадовільного стану дорожнього покриття, проведення дорожніх ремонтних робіт та інших обставин, що не дозволяють рух зі швидкостями більше 40 км/год.

Примітка 2. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1-3.2.2 цього підпункту, також рекомендується на певну частину пробігу в межах міст, з умовами руху, наближеними до умов руху по автомагістралі.

Примітка 3. У разі експлуатації автотранспорту поза межами міста коригуючий коефіцієнт, зазначений у пп. 3.1.4, не застосовується.

{Пункт 3.2 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.3 Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від'ємними):

(2)

3.4 Використання норм додаткового споживання палива, поряд із нормативними витратами палива, дозволяється за умови, що це буде належним чином обґрунтовано і задокументовано (записами відповідальних осіб у звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства) в таких обсягах:

3.4.1 На внутрішньогаражні роз'їзди і технічні потреби (технічні огляди, регулювальні роботи, механічне прироблення деталей двигунів і автомобілів (що потребує напрацювання двигуна) після ремонту тощо) - не більше 0,5% від загальної кількості палива, спожитого підприємством (з обґрунтуванням і обліком фактичної кількості автомобілів та обладнання, задіяних на цих роботах).

3.4.2 У разі вимушених простоїв автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено вимикати двигун (нафтобази, спеціальні склади тощо), - до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.3 У разі обґрунтованих вимушених простоїв автомобілів з увімкненим двигуном у холодну пору року, коли є потреба в опаленні салону, або в разі вимушених простоїв у теплу пору року, коли є потреба у використанні кондиціонера чи установки "клімат-контролю", наприклад, під час перевезення спеціальних вантажів або пасажирів, які потребують постійного обігрівання або охолодження салону (кузова) автомобіля для підтримання певної або комфортної температури (у тому числі очікування хворих, інвалідів, особливо для медичних автомобілів і перевезення дітей, а також у разі потреби для належного перевезення пасажирів, клієнтів тощо), - до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою, скоригованої відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.4 У разі вимушених тривалих простоїв автомобілів у транспортних заторах з увімкненим двигуном - до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.5 На запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, - у відсотках від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожний календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

+15°C та вище - до 0,5% (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +15°C до +5°C включно - до 1% (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +5°C до -5°C включно - до 2%;

нижче ніж -5°C та до -10°C включно - до 3%;

нижче ніж -10°C та до -15°C включно - до 4%;

нижче ніж -15°C - до 5%.

Примітка 1. Під час експлуатації автомобілів на рідкому паливі надбавка, зазначена в пп. 3.4.5, не застосовується.

Примітка 2. Порядок встановлення додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 залежно від фактичної температури повітря такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

Примітка 3. Норма додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 встановлюється за умови наявного факту запуску (запусків) двигуна на рідкому паливі та здійснення подальшого пробігу на газовому паливі відповідно до дорожнього листа та/або іншого звітного документа (наприклад, якщо температура в межах від нижче ніж +5°C та до -5°C включно та базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10 л/100 км, норма додаткового споживання рідкого палива може становити до 0,2 літра на кожний календарний день експлуатації).

Примітка 4. Конкретне значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 обирається у регламентованих межах залежно від кількості (частоти) запусків двигуна на звітний (розрахунковий) період. Більші значення обираються для умов експлуатації, що потребують частих запусків, особливо якщо їм передують вимушені довготривалі простої із вимкненим двигуном, та передбачають поїздки на відносно невеликі відстані. В іншому разі обираються мінімально можливі значення норми відповідно до фактичних потреб.

Примітка 5. Норму додаткового споживання палива на запуск застосовують у регламентованих межах відповідно до пп. 3.4.5 з урахуванням рекомендацій (обмежень) заводу - виробника автомобіля або газобалонного чи газодизельного обладнання.

Примітка 6. Інші значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 для автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, а також автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива можуть бути встановлені в разі потреби на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств - власників автомобілів відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів.

3.4.6 На переміщення в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, що працюють на СПГ або на ЗНГ, витрата рідкого палива встановлюється у розмірі до 5 % від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на місяць (наприклад, до 0,5 літра на місяць, якщо базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10,0 л/100 км).

Примітка. Факт переміщення автомобіля в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту має бути документально підтверджений.

{Пункт 3.4 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

3.5 Встановлення нормативних витрат палива з урахуванням експлуатаційних факторів

3.5.1 Дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори враховуються шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватися всі зазначені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, але із врахуванням наведених у цьому розділі обмежень.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватися наведені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, за винятком зазначених у пп. 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватися тільки коригуючі коефіцієнти, зазначені у пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Всі наведені цифрові значення коригуючих коефіцієнтів (у тому числі значення відсотків встановлення норм на роботу обладнання та значення норм витрат тощо), наведені з прийменником "до", слід читати як такі, що можуть застосовуватися включно.

При розрахунках є достатнім використання трьох значущих цифр (округлення значень до трьох значущих цифр).

3.5.2 Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива, зазначених в пп. 3.1, та норм витрат, зазначених у пп. 1.3-1.8, 3.4, відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу та не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства і на весь період їх експлуатації.

3.5.3 З метою забезпечення економного використання моторних палив автомобільним транспортом та запобігання зловживанням рекомендується диференційоване застосування коефіцієнтів коригування норм під час розрахунків нормативних витрат палива на підприємствах залежно від фактичних потреб у відповідних умовах експлуатації. Рекомендовано по можливості встановлювати індивідуальні значення коефіцієнтів коригування норм (в регламентованих межах) для кожного транспортного засобу залежно від особливостей його конструкції, технічного стану та умов експлуатації тощо відповідно до фактичних потреб.

Примітка. Під час визначення фактичних потреб і їх обґрунтованості та здійснення подальших розрахунків нормативних витрат палива на підприємстві слід враховувати, що перевищення окремими водіями встановлених швидкісних обмежень призводить до дуже значного збільшення споживання палива.

При високих швидкостях (починаючи вже зі швидкостей 70 км/год. та вище) витрати енергії на пересування стрімко зростають приблизно пропорційно квадрату швидкості. Наприклад, навіть в умовах усталеного руху (що не враховують попередню витрату палива на збільшення кінетичної енергії автомобіля під час розгону), перевищення швидкісного режиму з 90 км/год. до 120 км/год. може призвести до підвищення споживання палива на одну третину (відносно витрати палива при швидкості 90 км/год.). При швидкості 140 км/год. перевитрата палива може становити вже близько двох разів у порівнянні з витратою при швидкості 90 км/год.

Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху автомобіля (км/год.) наведена на рис. 1.

V (км/год.)

Рис. 1. Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху V (км/год.) для автомобіля (паливна характеристика сталого руху).

Пропорційно квадрату швидкості зростає також шлях гальмування та кінетична енергія автомобіля, що рухається, і, відповідно, тяжкість наслідків зіткнення у разі ДТП.

Проведені дослідження впливу манери керування на витрату палива в сучасних умовах міст показують, що навіть не дуже агресивна манера керування може збільшити витрати палива технічно справним автомобілем більш ніж на 30% без отримання принципових переваг у середній швидкості пересування містом (але із одночасним створенням значної загрози безпеки дорожнього руху).

І навпаки, застосування економної манери керування дає змогу навіть у великих містах (за умови відсутності серйозних ускладнень руху та заторів протягом всього маршруту руху) заощадити до 20...30% палива.

Тому з метою економного використання моторних палив, зменшення техногенного тиску транспортних засобів на навколишнє середовище та людину, наслідком якого є багатомільярдні економічні збитки суспільства, та сприяння підвищенню безпеки під час здійснення перевезень рекомендовано обґрунтоване встановлення мінімально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.1, а також максимально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.2, з урахуванням дотримання водіями встановлених швидкісних обмежень, дотримання безпечної та прийнятної економної манери керування транспортними засобами тощо.

3.5.4 Фактичні потреби та нормативні витрати палива визначають за звітними документами (встановленими підприємствами, у тому числі - з використанням сучасних інформаційних технологій та супутникових систем навігації тощо) із наведенням умов експлуатації, до яких можуть бути застосовані відповідні коефіцієнти коригування базової норми, що враховують вплив на споживання палива тих чи інших умов.

Умови експлуатації можуть бути наведені безпосередньо у звітному документі, а також (у випадку здійснення перевезень, що передбачають часту зміну умов руху з індивідуальним обчисленням нормативної витрати палива на окремих ділянках) у додатку до звітного документа, що є його невід'ємною частиною та належним чином оформлюється (у довільній формі, але із дотриманням загальних вимог щодо оформлення).

3.5.5 При використанні транспортного засобу на постійних маршрутах та в одноманітних умовах дорожнього руху тощо (або у сукупності різних умов, яка повторюється кожного разу) належне обґрунтування застосування системи коригуючих коефіцієнтів (або частини коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються) на певний період часу відповідно до нормоутворюючих факторів може бути наведено в окремому звітному документі (замість зазначення всіх факторів безпосередньо в кожному звітному документі, що оформлюється на кожну добу чи поїздку тощо) відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству на основі проведених та оформлених підприємством власних досліджень умов експлуатації (у тому числі для обґрунтування застосування коефіцієнтів, що застосовуються окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, але за винятком факторів, що мають епізодичний та виключно випадковий характер).

Фактори, що мають епізодичний та виключно випадковий характер (та відповідні ним коригуючі коефіцієнти) потребують окремого документування для обґрунтування застосування при розрахунках нормативних витрат палива.

3.5.6 У разі потреби визначення зміни у часі (або залежно від умов експлуатації, навичок водія тощо) поточного рівня фактичного споживання палива можуть бути використані відповідні показання сучасних штатних бортових комп'ютерів, різноманітні засоби вимірювальної техніки тощо.

Під час визначення фактичної витрати палива методом доливання до повного баку рекомендовано виконувати принаймні такі умови:

доливання до повного баку (до та після здійснення перевезень та/або виконання певної роботи) здійснюють в одному і тому самому місці (на горизонтальній площадці) за однаковою методикою із застосуванням одного і того самого вимірювального устаткування (лічильник АЗС, мірні ємності), суворо дотримуючись правил протипожежної безпеки;

забезпечують пробіг або час роботи автомобіля (обладнання), за який витрачається принаймні 30% палива від місткості штатного паливного баку (рекомендовано 50 % і більше для зменшення похибки вимірювань).

На підприємстві може бути утворено комісію, яка також може забезпечувати, наприклад:

перевірку технічного стану транспортного засобу (обладнання) та його експлуатації згідно з рекомендаціями заводу-виробника (перевірка працездатності та регулювань систем двигуна, трансмісії, тиску в шинах тощо);

контроль за технікою управління водієм (оператором) автомобілем (обладнанням) з метою забезпечення раціонального (ефективного) використання автомобіля (обладнання), дотримання водієм встановлених швидкісних обмежень, безпечної та прийнятної економної манери керування транспортним засобом тощо.

3.5.7 Належне обґрунтування використання в регламентованих межах системи коригуючих коефіцієнтів, норм і нормативів здійснюється підприємством залежно від наявних технічних й інших можливостей ведення поточного обліку та управління експлуатаційними витратами.

3.5.8 Конкретні величини коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії встановлюються безпосередньо керівниками підприємств і затверджуються наказом (розпорядженням) по підприємству.

{Пункт 3.5 розділу 3 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

,

(3)

де:

-


Qн

-

нормативна витрата палива, літри, (м-3);

Hs

-

базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м-3/100 км),

S

-

пробіг автомобіля, км,

-

сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2 У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

(4)

де:Qон

-

максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон

-

базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (додаток Г), л/год.,

KТ

-

відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8),

-

обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.

Примітка. Тривалість роботи автономного обігрівача та обґрунтування відсотка використання його потужності зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах.

{Пункт 4.2 розділу 4 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

4.3 При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа).

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

(5)

де: Нsan- лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

деHs

-

базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м-3/100 км),

Hg

-

норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м-3/100 т·км),

Gnp

-

споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw

-

норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м-3/100 т·км),

W

-

обсяг транспортної роботи, т·км (W=GванSван, де Gван - маса вантажу, Sван - пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

(6)

де: Hsanc - лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м-3/100 км),

деHs

-

базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м-3/100 км),

Hw

-

норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м-3/100 т·км),

Gnp

-

споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

g

-

вантажність причепа, т;

Hz

-

норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м-3);

Z

-

кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі - спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

(7)

де:Нs

-

базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м-3/100 км);

Ноб

-

норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни, тощо);

Тоб

-

час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

-

сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

-

сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

(8)

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

(9)

де:Hs

-

базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S

-

пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc

-

норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м-3/100 км);

Sc

-

пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn

-

норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно таблиці Б.2, л;

N

-

кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

5 Терміни, познаки та скорочення

У таблицях додатка А використано такі познаки та скорочення:

Vp, куб. см - робочий об'єм двигуна;

Ne, кВт - номінальна потужність двигуна;

КП - тип коробки передач;

М - механічна коробка передач;

А - автоматична коробка передач;

розгорнута колісна формула - послідовно через кому вказуються всі осі, для кожної осі після дефісу послідовно вказується:

наявність приводу (П);

тип приводу - постійний (П) або такий, що відключається (В);

наявність управління поворотом коліс осі (У).

У разі потреби безпосередньо після цифри - позначення номера осі може бути вказано в дужках кількість скатів (1 - означає, що колеса осі є односкатними, 2 - двоскатними).

Таблиця 5.1 Приклади колісних формул

Опис колісної формули автомобіля

Колісна формула

Розгорнута колісна формула

Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь

4 х 2

1-У, 2-ПП

Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь

4 х 2

1-ППУ, 2

Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами другої осі (наприклад, автонавантажувач тощо)

4 х 2

1-ПП, 2-У

Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами передньої та задньої осей

4 х 2

1-ППУ, 2-У

Двовісний автомобіль з постійним приводом на задню вісь та приводом передньої осі, що відключається

4 х 4

1-ПВУ, 2-ПП

Двовісний автомобіль з постійним приводом на передню вісь та приводом задньої осі, що відключається

4 х 4

1-ППУ, 2-ПВ

Двовісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса

4 х 4

1-ППУ, 2-ПП

Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь із позначенням, що колеса задньої осі є двоскатними

4 х 2

1-У, 2(2)-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на третю вісь та керованими колесами першої осі

6 х 2

1-У, 2, 3-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої осі

6 х 4

1-У, 2-ПП, 3-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є односкатними

6 х 4

1-У, 2(1)-ПП, 3(1)-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є двоскатними

6 х 4

1-У, 2(2)-ПП, 3(2)-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та другої осей

6 х 4

1-У, 2-ППУ, 3-ПП

Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та третьої осей

6 х 4

1-У, 2-ПП, 3-ППУ

Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої осі

6 х 6

1-ППУ, 2-ПП, 3-ПП

Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей

6 х 6

1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП

Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та третьої осей

6 х 6

1-ППУ, 2-ПП, 3-ППУ

Чотиривісний автомобіль з приводом на третю і четверту осі та керованими колесами першої та другої осей

8 х 4

1-У, 2-У, 3-ПП, 4-ПП

Чотиривісний повнопривідний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей

8 х 8

1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП, 4-ПП

Чотиривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої, другої та третьої осей

8 х 8

1-ППУ, 2-ППУ, 3-ППУ, 4-ПП

{Розділ 5 у редакції наказу Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}Додаток А

БАЗОВІ ЛІНІЙНІ НОРМИ
витрат палива для автомобілів загального призначення

Таблиця А.1

Легкові автомобілі

Модель (модифікація) автомобіля

Базова лінійна норма Hs, л/100 км

ВАЗ-2121, -21211

12,0

ВАЗ-2121 "Niva" D

8,2 д

ВАЗ-21213 "Тайга"

12,4

ВАЗ-21213

11,5

ВАЗ-21213Б

12,1

ВАЗ-21218

11,9

ВАЗ-212182

12,3

ГАЗ-13

20,0

ГАЗ-14

22,0

ГАЗ-24

13,0

ГАЗ-24-01

13,5

ГАЗ-24-02

14,0

ГАЗ-24-03

13,5

ГАЗ-24-04

14,0

ГАЗ-24-07

16,5 знг

ГАЗ-24-10 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10)

13,0

ГАЗ-24-10, -24-11(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10)

13,5

ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10)

13,8

ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10)

14,7

ГАЗ-24-14

13,5

ГАЗ-24-17, ГАЗ-24-25

16,5 знг

ГАЗ-24-60

13,0

ГАЗ-24Т

13,5

ГАЗ-31029 (з ДВЗ Rover Т16МПІ)

11,5

ГАЗ-3105

13,0

ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р

7,0

ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР

8,0

ЗАЗ-968Н

7,5

ЗАЗ-969

8,0

ЗАЗ-970, -970В, -970Г

8,0

ЗІЛ-114

24,0

ЗІЛ-117

23,0

ЗІЛ-4104

26,0

ЗІЛ-41047

26,5

ІЖ-2125, -21251

10,0

Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю

10,0

Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю

10.0

Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э

10,0

Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю

10,0

Москвич-426, -426ИЭ, -426Т

10,0

Москвич-427, -427ИЭ

10,0

Москвич-2136,-2137, -2138, -21381

10,0

Москвич-2140, -21401, -21403, -21406

10,0

Москвич-2141, -21412

10,0

Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3317)

9,3

Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3320)

9,6

ЛуАЗ-969А, -969М

12,0

ЛуАЗ-1302

11,0

ЛуАЗ-13021

11,5

УАЗ-469, -469А, -469Б

16,0

УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201

16,0

УАЗ-31512

15,5

УАЗ-31514

16,7

УАЗ-31517 (з ДВЗ HR 492 НТА фірми "VW")

11,0 д

Таблиця А.2

Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля

Робочий об'єм двигуна, Vp, см

Максимальна потужність двигуна Ne, кВт

Тип коробки передач (КП)*

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

ВАЗ-1111

649

21,5


6,5

ВАЗ-2101, -21013

1198

44,1


8,9

ВАЗ-21011

1294

47,7


9,1

ВАЗ-21016

1294

47,7


9,1

ВАЗ-2102

1198

44,1


8,8

ВАЗ-21021

1294

47,7


8,9

ВАЗ-21023

1451

52,5


8,8

ВАЗ-2103

1451

52,5


9,2

ВАЗ-21033

1294

47,7


8,7

ВАЗ-21035

1198

44,1


8,6

ВАЗ-2104

1294

47,7


9,2

ВАЗ-2104

1294

47,7


8,9

ВАЗ-21043

1451

52,5


9,1

ВАЗ-21043

1451

52,5


8,8

ВАЗ-21044

1690

62,0

система впорскування бензину

8,4

ВАЗ-2105

1294

47,7


8,9

ВАЗ-2105

1294

47,7


8,6

ВАЗ-21051

1198

44,1


9,2

ВАЗ-21053

1451

52,5


9,0

ВАЗ-21053

1451

52,5


8,7

ВАЗ-2106

1568

54,8


9,4

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

Модель (модифікація) автомобіля

Vp, см-3

Ne, кВт

КП

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

ВАЗ-21061

1451

52,5

9,1

ВАЗ-21063

1294

47,7

9,2

ВАЗ-21065

1568

54,8

9,4

ВАЗ-2107

1451

52,5

9,0

ВАЗ-2107

1451

52,5

8,8

ВАЗ-21072

1294

47,7

9,2

ВАЗ-21072

1294

47,7

8,9

ВАЗ-21073

1690

62,0

система впорскування бензину

8,4

ВАЗ-21074

1568

54,8

9,4

ВАЗ-21074

1568

54,8

9,1

ВАЗ-2108

1294

47,7

8,1

ВАЗ-2108

1294

47,7

7,8

ВАЗ-21081

1099

39,9

7,3

ВАЗ-21083

1499

51,5

8,3

ВАЗ-21080-20

1499

51,5

система впорскування бензину

8,0

ВАЗ-21081-20

1099

42,5

система впорскування бензину

6,8

ВАЗ-21083-20

1288

49,5

система впорскування бензину

7,7

ВАЗ-2109

1294

47,7

7,8

ВАЗ-21091

1099

39,9

7,3

ВАЗ-21093, -21099

1499

51,5

8,3

ВАЗ-210991

1099

39,9

7,3

ВАЗ-210993

1294

47,7

8,1

ВАЗ-2109-20

1499

51,5

система впорскування бензину

8,0

ВАЗ-21091-20

1099

42,5

система впорскування бензину

7,0

ВАЗ-21093-20, -21099-20

1288

49,5

система впорскування бензину

7,7

ВАЗ-210993-20

1499

51,5

система впорскування бензину

8,0

ВАЗ-2110

1499

51,5

система впорскування бензину

7,6

ГАЗ-3102

2445

75,0

З ДВЗ ЗМЗ-4022.10

13,0

ГАЗ-3102, -3102-12

2300

110,3

З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину

12,5

ГАЗ-3102, -3102-12

2300

110,3

З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину

11,9

ГАЗ-31022, -31023

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-402

12,9

ГАЗ-31029

2445

73,5

З ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10

13,0

ГАЗ-31029

2445

66,2

з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10

13,9

ГАЗ-3110

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-402.10

12,9

ГАЗ-3110

2445

66,2

з ДВЗ ЗМЗ-4021.10

13,9

ГАЗ-3110

2300

110,3

З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину

12,4

ГАЗ-3110

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-402.10

12,2

ГАЗ-3110

2445

66,2

з ДВЗ ЗМЗ-4021.10

13,1

ГАЗ-3110

2300

110,3

З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину

11,8

ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024. -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029

1091

37,5

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246

6,6

ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029

1091

33,4

з ДВЗ МЕМЗ-245-04

6,7

ЗАЗ-1103, -1105

1091

37,5

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246

7,1

ЗАЗ-1122

1288

46,6

з ДВЗ ВАЗ-2108

7,5

ЗАЗ-1125

1288

46,6

з ДВЗ ВАЗ-2108

7,8

ЗАЗ-1132

1091

34,6

з ДВЗ МЕМЗ-2451

7,0

ЗАЗ-1132

1091

33,4

з ДВЗ МЕМЗ-2451-04

7,2

ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19

903

30,0

З ДВЗ 100 GL

6,8

Москвич-2141-01

1570

56,3

з ДВЗ ВАЗ-2106, передавальне число головної передачі - 4,22

9,5

Москвич-21412-01

1480

52,9

з ДВЗ УЗАМ-331, передавальне число ГП 4,22

9,5

Москвич-214122

1702

62,5

з ДВЗ УЗАМ-3317, передавальне число ГП-4,22

9,6

Москвич-214123

1816

66,0

з ДВЗ УЗАМ-3318, передавальне число ГП 4,22

10,1

Москвич-2901

1702

62,5

з ДВЗ УЗАМ-3317, медичний, передавальне число ГП-4,55

10,8

Audi 80 2.0Е

1984

85

10,2

Audi 100 2.0Е

1994

85

10,5

Audi А6 2.0

1984

85

10,5

Audi А8 2.8

2771

142

11,7

BMW 518i

1754

77

система впорскування бензину

9,4

BMW 520i

1977

95

система впорскування бензину

11,0

BMW 730i

2997

160

система впорскування

13,5

Chevrolet Blaser 4.3i

4300

142

система впорскування бензину, повноприводна

15,3

Chevrolet Cavalier 2.2i

2200

70

система впорскування бензину

10,2

Chrysler Jeep Cherokee 2.5i

2464

89

система впорскування бензину, повноприводна

14,2

Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i

5216

156

система впорскування бензину, повноприводна

18,1

Citroen ZX 1.9TD

1905

67

дизель з турбонаддувом

6,6 д

Daewoo Nexia 1.5i

1498

55

система впорскування бензину

8,2

Daewoo Espero 1.5i

1498

66

система впорскування бензину

9,5

Ford Escort 1.3i

1297

44

система впорскування бензину

8,0

Ford Sierra 1.6

1597

52

9,5

Ford Scorpio 2.0i

1998

88

система впорскування бензину

9,2

Hyndai Sonata 1.8i

1795

72

система впорскування бензину

8,3

Mazda 323 1.5i

1489

66

система впорскування бензину

8,3

Mazda 323 1.3i

1324

54

система впорскування бензину, кузов - седан

8,1

Mazda 626 2.0i

1998

66

система впорскування бензину, кузов - купе

9,8

Mazda Xedos 6 2.0i

1995

108

10,5

Mazda Xedos 9 2.0i

1995

105

11,0

Mersedes-Benz 190

1997

75

4 - 5 М

10,0

Mersedes-Benz 300D

2996

80

9,0 д

Mersedes-Benz S320

3199

170

14,1

Mersedes-Benz S320

3199

170

13,9

Mersedes-Benz S500

4973

235

16,0

Nissan Maxima

1995

103

10,6

Opel Omega 2.0i

1998

85

система впорскування бензину

10,8

Opel Vectra 1.6i

1598

52

система впорскування бензину

7,9

Peugeot 405 1.6i

1580

65

система впорскування бензину

9,3

Peugeot 605 2.0

1998

84

9,9

Renault 19 1.4

1390

43

кузов - седан

8,1

Renault 25 TS

1995

74

9,5

Skoda Felicia 1.3i

1289

50

система впорскування бензину

7,8

Toyota Corolla 1.3i

1332

55

система впорскування бензину, кузов - седан

7,6

Toyota Carina E 1,6i

1587

85

система впорскування бензину

8,4

Volkswagen Golf 1.6

1595

51

8,9

Volkswagen Jetta 1.3

1272

40

8,1

Volkswagen Passat 1.6

1595

53

9,0

Volkswagen Vento 1.9D

1896

47

6,9 д

Volvo 440 1.6i

1596

61

система впорскування бензину

9,0

Volvo 460 1.9TD

1870

66

дизель з турбонаддувом

6,8 д

Volvo 850 2.0i

1984

93

система впорскування бензину

10,8

__________
* М - механічна коробка передач;
А - автоматична коробка передач;
5 - кількість передач.

Таблиця А.2.1

Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі Daewoo Lanos, Nubira, Leganza виробництва СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу"

№ п/п

Назва

Модель

Тип кузова

Маса споряджена, кг*

Модель двигуна

Робочий об'єм, см-3

Максимальна потужність, кВт

Тип КП**

Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі***

Шини (тип)

Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км

1

Lanos

TA086

Хетчбек 3-дверний

1067

A16DMS

1598

75,9

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

2

Lanos

TA086

Хетчбек 3-дверний

1067

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,3

3

Lanos

TA086

Хетчбек 3-дверний

1067

A16DMS

1598

74,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,4

4

Lanos

TF086

Хетчбек 3-дверний

1031

A16DMS

1598

75,9

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

5

Lanos

TF086

Хетчбек 3-дверний

1031

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,2

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

6

Lanos

TF086

Хетчбек 3-дверний

1031

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

7

Lanos

TA486

Хетчбек 5-дверний

1077

A16DMS

1598

75,9

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

8

Lanos

TA486

Хетчбек 5-дверний

1077

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,3

9

Lanos

TA486

Хетчбек 5-дверний

1077

A16DMS

1598

74,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,4

10

Lanos

TF486

Хетчбек 5-дверний

1041

A16DMS

1598

75,9

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

11

Lanos

TF486

Хетчбек 5-дверний

1041

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,2

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

12

Lanos

TF486

Хетчбек 5-дверний

1041

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

13

Lanos

TA696

Нотчбек 4-дверний

1092

A16DMS

1598

75,9

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

14

Lanos

TA696

Нотчбек 4-дверний

1092

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,3

15

Lanos

TA696

Нотчбек 4-дверний

1092

A16DMS

1598

74,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,4

16

Lanos

TF696

Нотчбек 4-дверний

1056

A16DMS

1598

75,9

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

17

Lanos

TF696

Нотчбек 4-дверний

1056

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,2

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

18

Lanos

TF696

Нотчбек 4-дверний

1056

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14

9,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

19

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,6

20

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,4

21

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,2

22

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

23

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,3

24

Lanos

TA08Y

Хетчбек 3-дверний

1047

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,1

25

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,5

26

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

175/70R13

9,3

27

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,1

28

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,4

29

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

175/70R13

9,2

30

Lanos

TF08Y

Хетчбек 3-дверний

1011

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,0

31

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,6

32

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,4

33

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,2

34

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

35

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,3

36

Lanos

TA48Y

Хетчбек 5-дверний

1057

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,1

37

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,5

38

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

175/70R13

9,3

39

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,1

40

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,4

41

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971, 0,763 // 4,176

175/70R13

9,2

42

Lanos

TF48Y

Хетчбек 5-дверний

1021

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,0

43

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,6

44

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,4

45

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

61,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,2

46

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/60R14

9,5

47

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

175/70R13

9,3

48

Lanos

TA69Y

Нотчбек 4-дверний

1072

A15SMS

1498

63,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

155/80R13

9,2

49

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,5

50

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

175/70R13

9,3

51

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

61,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,1

52

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

185/60R14

9,4

53

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

175/70R13

9,2

54

Lanos

TF69Y

Нотчбек 4-дверний

1036

A15SMS

1498

63,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176

155/80R13

9,0

55

Nubira

JA356

Універсал 4-дверний

1249

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

10,3

56

Nubira

JA356

Універсал 4-дверний

1249

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

10,5

57

Nubira

JA356

Універсал 4-дверний

1249

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

9,4

58

Nubira

JA356

Універсал 4-дверний

1249

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

9,6

59

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

9,2

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

60

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,4

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

61

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,9

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

62

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

63

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,9

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

64

Nubira

JF356

Універсал 4-дверний

1213

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

65

Nubira

JA486

Хетчбек 5-дверний

1180

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

10,3

66

Nubira

JA486

Хетчбек 5-дверний

1180

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

10,5

67

Nubira

JA486

Хетчбек 5-дверний

1180

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

9,6

68

Nubira

JA486

Хетчбек 5-дверний

1180

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

9,8

69

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

9,3

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

70

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,5

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

71

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,8

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

72

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

73

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,9

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

74

Nubira

JF486

Хетчбек 5-дверний

1144

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

75

Nubira

JA696

Нотчбек 4-дверний

1189

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

10,3

76

Nubira

JA696

Нотчбек 4-дверний

1189

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

10,5

77

Nubira

JA696

Нотчбек 4-дверний

1189

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

9,6

78

Nubira

JA696

Нотчбек 4-дверний

1189

A16DMS

1598

77,8

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

9,8

79

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

9,3

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

80

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,5

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

81

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,8

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

82

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

77,8

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

83

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14

8,9

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

84

Nubira

JF696

Нотчбек 4-дверний

1153

A16DMS

1598

74,0

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15

9,1

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

85

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

12,0

86

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

12,2

87

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,5

88

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,7

89

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,5

90

Nubira

JA35Z

Універсал 4-дверний

1258

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,7

91

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

11,5

92

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

11,7

93

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,6

94

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,8

95

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,3

96

Nubira

JF35Z

Універсал 4-дверний

1222

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,5

97

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,8

98

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

12,0

99

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,3

100

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,5

101

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,2

102

Nubira

JA48Z

Хетчбек 5-дверний

1191

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,4

103

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

11,3

104

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

11,5

105

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,4

106

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,6

107

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478, 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,1

108

Nubira

JF48Z

Хетчбек 5-дверний

1155

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,3

109

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,8

110

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

C20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

12,0

111

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,3

112

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

X20SED

1998

98,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,5

113

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

185/65R14

11,2

114

Nubira

JA69Z

Нотчбек 4-дверний

1200

X20SED

1998

89,0

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910

195/55R15

11,4

115

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

11,3

116

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

C20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

11,5

117

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,4

118

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,6

119

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

185/65R14

10,1

120

Nubira

JF69Z

Нотчбек 4-дверний

1164

X20SED

1998

89,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910

195/55R15

10,3

121

Leganza

VA69Z

Нотчбек 4-дверний

1336

C20SED

1998

94,6

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979

205/60R15

11,4

122

Leganza

VA69Z

Нотчбек 4-дверний

1336

X20SED

1998

98,0

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979

205/60R15

10,8

123

Leganza

VA69W

Нотчбек 4-дверний

1304

C20NED

1998

78,0

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 4,225

205/60R15

12,7

124

Leganza

VA692

Нотчбек 4-дверний

1389

T22SED

2198

99,8

3,900; 2,228; 1,477; 1,062 // 2,654

205/60R15

11,9

125

Leganza

VF69Z

Нотчбек 4-дверний

1336

C20SED

1998

94,6

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

205/60R15

10,5

126

Leganza

WF69Z

Нотчбек 4-дверний

1336

X20SED

1998

98,0

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722

205/60R15

10,0

127

Leganza

VF69W

Нотчбек 4-дверний

1304

C20NED

1998

78,0

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 3,944

205/60R15

11,3

128

Leganza

VF692

Нотчбек 4-дверний

1389

T22SED

2198

99,8

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,550

205/60R15

10,9

__________
Примітки:

* Під "спорядженою масою" мається на увазі маса транспортного засобу без екіпажа, пасажирів і навантаження, але з повним паливним баком, звичайним комплектом інструментів і запасним колесом, якщо вони передбачені (маса водія приймається рівною 75 кг).


** А - автоматична; М - механічна коробка передач.


*** Дані мають інформаційний характер.

{Додаток А доповнено таблицею А. 2.1 згідно з наказом Міністерства транспорту № 893 від 17.12.2002}

Таблиця А2.2

Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі ЗАЗ (доповнення) та ЗАЗ-Daewoo виробника СП ЗАТ "Авто ЗАЗ-Деу" (ЗАТ "ЗАЗ"*)

№ п/п

Назва

Модель (модифікація)

Тип кузова

Маса споряджена, кг

Модель двигуна

Робочий об'єм, кв.см

Максимальна потужність, кВТ

Тип КП**

Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі

Шини (тип)

Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км

1

ЗАЗ

110207

Хетчбек 3-дверний

745

МеМЗ-2457

1197

42,5

3,454, 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875

155/80R13

6,4

110217

Хетчбек 3-дверний

760

110277

Хетчбек 3-дверний

745

110287

Хетчбек 3-дверний

745

110297

Хетчбек 3-дверний

760

110247

Хетчбек 3-дверний

760

110267

Фургон 3-дверний

745

2

ЗАЗ

110307 110377 110387

Нотчбек 5-дверний

790

МеМЗ-2457

1197

42,5

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875

155/80R13

6,6

3

ЗАЗ

110557

Пікап 2-дверний

760

МеМЗ-2457

1197

42,5

3,454; 2,056; 1,333; 0,969 0,828 // 3,875

155/80R13

6,7

4

ЗАЗ

110208

Хетчбек 3-дверний

745

МеМЗ-3011

1299

46,3

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875

155/80R13

6,9

110218

Хетчбек 3-дверний

760

110278

Хетчбек 3-дверний

745

110288

Хетчбек 3-дверний

745

110298

Хетчбек 3-дверний

760

110248

Хетчбек 3-дверний

760

110268

Фургон 3-дверний

745

5

ЗАЗ

110308

Нотчбек 5-дверний

790

МеМЗ-3011

1299

46,3

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875

155/80R13

7,0

6

ЗАЗ

110558

Пікап 2-дверний

760

МеМЗ-3011

1299

46,3

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875

155/80R13

7,2

7

ЗАЗ-Deowwo

Т13010

Нотчбек 4-дверний

1010

МеМЗ-301

1299

46,3

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133

175/70R13

7,7

8

ЗАЗ-Deowwo

Т13110

Нотчбек 4-дверний

1010

МеМЗ-307

1299

51,5

3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133

175/70R13

7,5

Базова лінійна норма витрати палива автомобіля ЗАЗ-11024 (таблиця А.2) поширюється також на автомобіль ЗАЗ-110260 у зв'язку зі зміною в маркуванні автомобіля (лист СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу" № 1172/ОКР від 24.07.2001 р.).

__________
Примітки:

* - з 01.01.2003 р. - ЗАТ "ЗАЗ".


** - (М - механічна коробка передач).

{Додаток А доповнено таблицею А2.2 згідно з наказом Міністерства транспорту № 99 від 16.02.2004}

Таблиця А.2.3

Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля

Тип кузова

Маса: споряджена/ повна, кг

Модель двигуна

Vp, куб. см

Ne, кВт

Тип КП

Розгорнута колісна формула

Hs, л/100 км

1

Alfa Romeo 145 TD

3-дв. хетчбек

1150/1730

AR33.601

1929

66,0

5M

1-ППУ, 2

6,4 д

2

Alfa Romeo 155 TS

4-дв. седан

1234/1815

AR67.106

1747

103,0

5M

1-ППУ, 2

8,6

3

Audi 80

4-дв. седан

1030/1490

YT

1595

51,0

5M

1-ППУ, 2

8,3

4

Audi 100

4-дв. седан

1250/1800

NF

2309

100,0

4A

1-ППУ, 2

11,0

5

Audi A4

4-дв. седан

1160/1735

ARG

1781

92,0

5M

1-ППУ, 2

9,3

6

Audi A6

4-дв. седан

1390/1920

AQE

1781

92,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

7

Audi A6

4-дв. седан

1415/1990

ABC

2598

110,0

4A

1-ППУ, 2

11,1

8

Audi A6

4-дв. седан

1505/2090

AEB

1781

110,0

5A

1-ППУ, 2

10,1

9

Audi A6

4-дв. седан

1515/2090

AAH

2771

128,0

5M

1-ППУ, 2

12,5

10

Audi A6

4-дв. седан

1615/2085

ACK

2771

142,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

12,7

11

Audi A8

4-дв. седан

1645/2245

AKC

3697

191,0

5A

1-ППУ, 2

12,8

12

BMW 520i

4-дв. седан

1385/1945

M10B20

1991

96,0

4A

1-У, 2-ПП

11,3

13

BMW 520i

4-дв. седан

1420/1910

M50B20

1991

110,0

5M

1-У, 2-ПП

9,9

14

BMW 525i

4-дв. седан

1450/1960

M20B25

2494

125,0

4A

1-У, 2-ПП

12,2

15

BMW 525i

4-дв. седан

1515/2025

M50B25

2494

141,0

4A

1-У, 2-ПП

11,8

16

BMW 525td

5-дв. універсал

1545/1975

M51D25

2498

85,0

5M

1-У, 2-ПП

8,7 д

17

BMW 540i

5-дв. універсал

1680/2230

M60B40

3982

210,0

4A

1-У, 2-ПП

14,8

18

BMW 540i

4-дв. седан

1590/2120

M62B44

4398

210,0

5M

1-У, 2-ПП

14,8

19

BMW 728i

4-дв. седан

1675/2210

M52B28

2793

142,0

5A

1-У, 2-ПП

12,5

20

BMW 735i

4-дв. седан

1500/2100

M30B35

3430

160,0

4A

1-У, 2-ПП

14,6

21

BMW 740i

4-дв. седан

1790/2325

M60B40

3982

210,0

4A

1-У, 2-ПП

14,5

22

BMW 750i

4-дв. седан

1830/2350

M70B50

4988

220,0

4A

1-У, 2-ПП

16,9

23

BMW 750i

4-дв. седан

1960/2495

M73B54

5379

240,0

5A

1-У, 2-ПП

16,4

24

Chery Amulet A15

4-дв. седан

1100/1505

SQR480ED

1596

69,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

25

Chevrolet Aveo SF69Y

4-дв. седан

1045/1535

F15S3

1498

63,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

26

Chevrolet Epica LF69K

4-дв. седан

1535/1945

X20D1

1993

105,0

5M

1-ППУ, 2

8,8

27

Chevrolet Evanda LF69Z

4-дв. седан

1422/1912

C20SED

1998

95,0

5M

1-ППУ, 2

9,5

28

Chevrolet Lacetti NF196

4-дв. седан

1255/1665

F16D3

1598

80,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

29

Chevrolet Lacetti NF193

4-дв. седан

1285/1695

T18SED

1799

90,0

5M

1-ППУ, 2

7,7

30

Chevrolet Niva 21230

5-дв. універсал

1400/1800

ВАЗ-2123

1690

58,5

5M

1-ППУ, 2-ПП

10,6

31

Citroen Evasion

5-дв. універсал

1510/2300

XU10J2

1998

89,0

5M

1-ППУ, 2

10,7

32

Citroen Xantia

5-дв. хетчбек

1234/1825

XU7JP4

1761

81,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

33

Dacia Logan

4-дв. седан

975/1535

K7J

1390

55,0

5M

1-ППУ, 2

7,0

34

Daewoo Espero

4-дв. седан

1142/1630

C20LE

1998

77,0

5M

1-ППУ, 2

9,7

35

Fiat Brava

3-дв. хетчбек

1050/1550

182A6.000

1581

66,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

36

Fiat Croma

5-дв. хетчбек

1250/1750

154C3.046

1995

85,0

5M

1-ППУ, 2

10,3

37

Ford Escort

4-дв. седан

1067/1515

OYC1VHC

1299

43,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

38

Ford Escort

4-дв. седан

1039/1625

CVHFICC

1597

66,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

39

Ford Focus

5-дв. хетчбек

1150/1690

HWDA

1596

74,0

5M

1-ППУ, 2

6,8

40

Ford Granada

2-дв. комбі

1250/1750

V62VHC

2294

84,0

4M

1-У, 2-ПП

12,2

41

Ford Mondeo

4-дв. седан

1374/1865

CJBA

1999

107,0

5M

1-ППУ, 2

8,7

42

Ford Mondeo

4-дв. седан

1374/1865

CJBA

1999

107,0

4A

1-ППУ, 2

10,3

43

Ford Scorpio

5-дв. хетчбек

1260/1650

OHCEFIHC

1998

85,0

5M

1-У, 2-ПП

10,0

44

Ford Scorpio

5-дв. хетчбек

1340/1850

V6ERMC

2939

107,0

4A

1-У, 2-ПП

12,5

45

Ford Sierra

5-дв. універсал

1145/1675

D18T

1753

55,0

5M

1-У, 2-ПП

6,9 д

46

Ford Sierra

4-дв. седан

990/1500

TL-OHC2VHC

1993

77,0

5M

1-У, 2-ПП

8,8

47

Ford Sierra

5-дв. універсал

1210/1775

LXD2

2304

49,0

5M

1-У, 2-ПП

7,5 д

48

Honda Accord

4-дв. седан

1220/1820

F18A3

1850

85,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

49

Honda Accord

4-дв. седан

1240/1760

F20Z1

1997

96,0

5M

1-ППУ, 2

9,5

50

Honda Accord

4-дв. седан

1380/1890

F20B6

1997

108,0

5M

1-ППУ, 2

8,9

51

Honda Civic

4-дв. седан

965/1540

D14A1

1386

66,0

5M

1-ППУ, 2

6,9

52

Honda Civic

3-дв. хетчбек

1075/1580

D15Z6

1493

84,0

5M

1-ППУ, 2

6,1

53

Hyundai Accent

4-дв. седан

1070/1555

G4EA

1341

62,0

5M

1-ППУ, 2

6,4

54

Hyundai Accent

4-дв. седан

1070/1555

G4EB

1495

66,0

4A

1-ППУ, 2

7,2

55

Hyundai Lantra

4-дв. седан

1087/1510

G4DJ

1468

63,0

5M

1-ППУ, 2

7,7

56

Hyundai Lantra

5-дв. універсал

1220/1715

G4FK

1495

66,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

57

Hyundai Lantra

5-дв. універсал

1235/1715

G4GM

1795

94,0

5M

1-ППУ, 2

8,5

58

Hyundai Sonata

4-дв. седан

1225/1740

4G62

1795

72,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

59

Hyundai Sonata

4-дв. седан

1281/1860

G4CP

1997

92,0

4A

1-ППУ, 2

10,6

60

Hyundai Sonata

4-дв. седан

1235/1860

G4JP

1997

98,0

5M

1-ППУ, 2

9,5

61

Hyundai Tucson

5-дв. універсал

1550/2140

G4GC

1975

104,0

5M

1-ППУ, 2-ПВ

8,8

62

Kia Clarus

4-дв. седан

1195/1750

T8D

1839

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,5

63

Kia Enterprise

4-дв. седан

1590/2110

JE

2954

150,0

5A

1-У, 2-ПП

14,6

64

Kia Magentis

4-дв. седан

1470/1985

G4JP

1997

100,0

5M

1-ППУ, 2

9,5

65

Kia Magentis

4-дв. седан

1483/1985

G4JP

1997

100,0

4A

1-ППУ, 2

10,1

66

KIA Rio

4-дв. седан

925/1470

B3

1343

62,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

67

KIA Sephia

4-дв. седан

1138/1690

B5D

1498

65,0

5M

1-ППУ, 2

8,0

68

KIA Sephia

4-дв. седан

1138/1690

B5D

1498

65,0

4A

1-ППУ, 2

9,2

69

Kia Sephia

4-дв. седан

1095/1590

B6D

1594

74,0

5M

1-ППУ, 2

8,3

70

KIA Shuma

4-дв. седан

1138/1690

B5D

1498

65,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

71

KIA Sportage

5-дв. універсал

1470/1928

FED

1998

94,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

12,0

72

Lexus GS300

4-дв. седан

1655/2120

2JZ-GE

2997

156,0

4A

1-У, 2-ПП

12,5

73

Lexus GX470

5-дв. універсал

2120/2720

2UZ-FE

4664

175,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

16,2

74

Lexus RX300

5-дв. універсал

1780/2270

1MZ-FE

2995

163,0

4A

1-ППУ, 2-ПП

14,0

75

Mazda 323

4-дв. седан

1075/1575

Z5-DE

1489

65,0

4A

1-ППУ, 2

9,0

76

Mazda 323

4-дв. седан

1170/1690

Y7

1685

60,0

5M

1-ППУ, 2

6,5 д

77

Mazda 323

4-дв. седан

1105/1625

B8

1840

96,0

5M

1-ППУ, 2

9,3

78

Mazda 6

4-дв. седан

1245/1825

L8

1798

88,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

79

Mazda 626

4-дв. седан

1180/1715

F8

1789

66,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

80

Mazda 626

4-дв. седан

1170/1715

FP

1840

74,0

5M

1-ППУ, 2

7,8

81

Mazda 626

4-дв. седан

1170/1715

FS

1991

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

82

Mazda 626

5-дв. хетчбек

1170/1675

FS

1991

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

83

Mazda 626

4-дв. седан

1205/1710

RF

1984

44,0

5M

1-ППУ, 2

6,5 д

84

Mazda Xedos 9

4-дв. седан

1495/1940

KL

2497

123,0

5M

1-ППУ, 2

11,1

85

Mersedes-Benz 200 D

4-дв. седан

1290/1810

OM601.912

1997

53,0

4M

1-У, 2-ПП

7,2 д

86

Mersedes-Benz 250 TD

4-дв. седан

1410/1930

OM602.912

2497

66,0

4A

1-У, 2-ПП

8,0 д

87

Mercedes-Benz C 220

4-дв. седан

1310/1890

M111.961

2199

110,0

5M

1-У, 2-ПП

10,2

88

Mercedes-Benz E 200

4-дв. седан

1290/1810

M102.963

1997

87,0

4A

1-У, 2-ПП

10,0

89

Mercedes-Benz E 200K

5-дв. універсал

1640/2220

M111.940

1998

100,0

5A

1-У, 2-ПП

11,0

90

Mercedes-Benz E 230

4-дв. седан

1310/1830

M102.982

2299

97,0

5M

1-У, 2-ПП

10,1

91

Mercedes-Benz E 240

4-дв. седан

1495/2105

M112.914

2597

130,0

5A

1-У, 2-ПП

12,3

92

Mercedes-Benz E 280

5-дв. універсал

1590/2200

M104.942

2799

142,0

5A

1-У, 2-ПП

11,5

93

Mercedes-Benz E 280

5-дв. універсал

1590/2200

M112.921

2799

150,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

11,3

94

Mercedes-Benz E 320

5-дв. універсал

1590/2200

M112.941

3199

165,0

4A

1-У, 2-ПП

12,1

95

Mercedes-Benz S 600

4-дв. седан

2180/2710

M120.982

5987

290,0

4A

1-У, 2-ПП

19,1

96

Mitsubishi Carisma

4-дв. седан

1245/1745

4G92

1597

66,0

5M

1-ППУ, 2

7,4

97

Mitsubishi Carisma

4-дв. седан

1170/1685

4G92

1597

73,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

98

Mitsubishi Lancer

4-дв. седан

975/1465

4G15

1468

62,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

99

Mitsubishi Lancer

4-дв. седан

1185/1780

4G18

1584

72,0

5M

1-ППУ, 2

6,9

100

Mitsubishi Outlander

5-дв. універсал

1540/2070

4G63

1997

100,0

5M

1-ППУ, 2-ПВ

9,9

101

Mitsubishi Outlander

5-дв. універсал

1575/2070

4G69

2378

118,0

4A

1-ППУ, 2-ПВ

10,7

102

Mitsubishi Pajero

5-дв. універсал

1935/2510

6G72

2972

125,0

4A

1-ПВУ, 2-ПП

14,8

103

Mitsubishi Space Gear

5-дв. універсал

1580/2460

4G63

1997

83,0

5M

1-У, 2-ПП

12,8

104

Mitsubishi Space Wagon

5-дв. універсал

1510/2180

4G63

1997

98,0

5M

1-ППУ, 2

8,5

105

Nissan Almera

5-дв. хетчбек

1170/1595

GA16DE

1597

73,0

5M

1-ППУ, 2

7,7

106

Nissan Bluebird

4-дв. седан

1120/1720

CA16S

1598

62,0

4A

1-ППУ, 2

10,3

107

Nissan Maxima

4-дв. седан

1345/2005

VQ20DE

1995

103,0

5M

1-ППУ, 2

9,4

108

Nissan Maxima

4-дв. седан

1345/2005

VQ20DE

1995

103,0

4A

1-ППУ, 2

10,4

109

Nissan Maxima

4-дв. седан

1425/2035

VQ30DE

2988

147,0

5M

1-ППУ, 2

10,1

110

Nissan Maxima

4-дв. седан

1500/2035

VQ30DE

2988

147,0

4A

1-ППУ, 2

11,1

111

Nissan Primera

4-дв. седан

1220/1595

SR20DE

1998

96,0

5M

1-ППУ, 2

8,3

112

Nissan Sunny

4-дв. седан

950/1415

GA16i

1597

66,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

113

Nissan Terrano

5-дв. універсал

1760/2580

KA24E

2389

85,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

12,3

114

Opel Astra

3-дв. хетчбек

1060/1545

X12XE

1199

48,0

5M

1-ППУ, 2

6,7

115

Opel Astra

4-дв. седан

1150/1640

Z14XE

1389

66,0

5M

1-ППУ, 2

6,4

116

Opel Astra

5-дв. універсал

1065/1575

16LZ2

1597

55,0

5M

1-ППУ, 2

8,6

117

Opel Astra

5-дв. універсал

900/1520

X16SZR

1598

55,0

5M

1-ППУ, 2

7,3

118

Opel Astra

4-дв. седан

1040/1495

X16XEL

1598

74,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

119

Opel Astra

3-дв. хетчбек

1010/1495

Z16XE

1598

74,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

120

Opel Astra

4-дв. седан

1090/1670

Z16XE

1598

74,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

121

Opel Astra

5-дв. хетчбек

1235/1700

Z18XE

1796

92,0

4A

1-ППУ, 2

8,8

122

Opel Astra

3-дв. хетчбек

950/1495

X14NZ

1389

44,0

5M

1-ППУ, 2

7,4

123

Opel Corsa

3-дв. хетчбек

945/1395

X12SZ

1195

33,0

5M

1-ППУ, 2

6,3

124

Opel Corsa

3-дв. хетчбек

950/1370

X14SZ

1389

44,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

125

Opel Frontera

5-дв. універсал

1739/2300

VM41B

2500

85,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

12,2 д

126

Opel Frontera

5-дв. універсал

1795/2450

6VD1

3165

151,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

16,4

127

Opel Monterey

5-дв. універсал

1985/2600

4JG2

3059

84,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

11,6 д

128

Opel Omega

4-дв. седан

1475/1955

C20NE

1984

85,0

5M

1-У, 2-ПП

10,3

129

Opel Omega

4-дв. седан

1440/2000

X20SE

1998

85,0

5M

1-У, 2-ПП

10,3

130

Opel Omega

4-дв. седан

1475/2080

Z22XE

2198

106,0

5M

1-У, 2-ПП

10,6

131

Opel Omega

5-дв. універсал

1715/2170

23DTR

2260

74,0

5M

1-У, 2-ПП

7,7 д

132

Opel Omega

4-дв. седан

1520/2065

X25TD

2498

96,0

5A

1-У, 2-ПП

10,3 д

133

Opel Omega

4-дв. седан

1505/2065

X25XE

2498

125,0

5M

1-У, 2-ПП

10,5

134

Opel Omega

4-дв. седан

1685/2185

Y26SE

2597

132,0

5M

1-У, 2-ПП

11,1

135

Opel Omega

4-дв. седан

1685/2185

Y26SE

2597

132,0

4A

1-У, 2-ПП

12,1

136

Opel Vectra

5-дв. хетчбек

1095/1650

C18SV

1796

66,0

5M

1-ППУ, 2

8,3

137

Opel Vectra

4-дв. седан

1345/1830

Z18XE

1796

90,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

138

Opel Vectra

4-дв. седан

1264/1775

X18XE

1799

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,6

139

Opel Vectra

5-дв. хетчбек

1130/1685

C20NE

1998

85,0

5M

1-ППУ, 2

9,0

140

Opel Vectra

5-дв. хетчбек

1130/1685

C20NE

1998

85,0

4A

1-ППУ, 2

9,4

141

Opel Vectra

5-дв. хетчбек

1195/1725

C20SEL

1998

100,0

5M

1-ППУ, 2

8,8

142

Opel Vectra

5-дв. універсал

1395/1910

X20XEV

1998

100,0

5M

1-ППУ, 2

8,8

143

Opel Vectra

4-дв. седан

1370/1875

Z22SE

2198

108,0

5M

1-ППУ, 2

8,9

144

Opel Vectra

4-дв. седан

1370/1890

Z22SE

2198

108,0

4A

1-ППУ, 2

10,6

145

Opel Vectra

5-дв. хетчбек

1265/1805

X25XE

2498

125,0

5M

1-ППУ, 2

10,2

146

Opel Vectra

5-дв. універсал

1475/1990

X25XE

2498

125,0

4A

1-ППУ, 2

11,4

147

Peugeot 306

4-дв. седан

1022/1565

TU3JP

1360

55,0

5M

1-ППУ, 2

7,3

148

Peugeot 306

3-дв. хетчбек

1046/1590

XUD9A

1905

51,0

5M

1-ППУ, 2

6,2 д

149

Peugeot 307

3-дв. хетчбек

1251/1676

TU53P4

1587

80,0

4A

1-ППУ, 2

7,4

150

Peugeot 406

4-дв. седан

1290/1915

XU10J4R

1998

98,0

5M

1-ППУ, 2

9,8

151

Peugeot 605

4-дв. седан

1375/1800

XU10J4R

1998

98,0

5M

1-ППУ, 2

9,6

152

Peugeot 605

4-дв. седан

1445/1880

XU10J2TE

1998

108,0

5M

1-ППУ, 2

11,1

153

Peugeot 605

4-дв. седан

1445/1917

XUD11ATE

2088

80,0

5M

1-ППУ, 2

7,2 д

154

Peugeot 605

4-дв. седан

1290/1800

XUD11A

2138

60,0

5M

1-ППУ, 2

7,1 д

155

Peugeot 605

4-дв. седан

1505/2030

DK5ATE

2446

95,0

5M

1-ППУ, 2

8,9 д

156

Peugeot 605

4-дв. седан

1430/2030

ZPJKAT

2975

123,0

5M

1-ППУ, 2

13,0

157

Peugeot 607

4-дв. седан

1560/2140

ES9J4S

2946

152,0

5M

1-ППУ, 2

10,6

158

Peugeot 806

5-дв. універсал

1585/2300

XU10J2

1998

89,0

5M

1-ППУ, 2

11,1

159

Peugeot 806

5-дв. універсал

1578/2385

XUD11BTE

2088

80,0

5M

1-ППУ, 2

8,3 д

160

Renault Espace

5-дв. універсал

1292/2130

J7T770

2165

79,0

5M

1-ППУ, 2

10,9

161

Renault Laguna

5-дв. універсал

1365/1910

F3P

1783

69,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

162

Renault Megane

5-дв. хетчбек

1015/1580

E7J

1390

55,0

5M

1-ППУ, 2

8,4

163

Renault Safrane

5-дв. хетчбек

1496/2080

N7U

2435

121,0

5M

1-ППУ, 2

12,9

164

Rover 620 SІ

4-дв. седан

1275/1820

F20Z1E

1997

96,0

4A

1-ППУ, 2

9,9

165

Seat Toledo

5-дв. хетчбек

1050/1580

AEH

1595

74,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

166

Skoda Fabia

4-дв. седан

1035/1600

AZQ

1198

47,0

5M

1-ППУ, 2

6,0

167

Skoda Fabia

4-дв. седан

1010/1605

AUA

1390

55,0

5M

1-ППУ, 2

6,7

168

Skoda Fabia

4-дв. седан

1010/1610

AME

1397

50,0

5M

1-ППУ, 2

7,3

169

Skoda Favorit

5-дв. хетчбек

894/1344

OHV

1289

40,0

5M

1-ППУ, 2

7,1

170

Skoda Felicia

5-дв. хетчбек

965/1450

AEE

1598

55,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

171

Skoda Felicia

5-дв. універсал

1005/1498

AEE

1598

55,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

172

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1205/1790

AEH

1595

74,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

173

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1180/1790

AVU

1595

75,0

5M

1-ППУ, 2

7,5

174

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1265/1775

AGN

1781

92,0

5M

1-ППУ, 2

8,7

175

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1260/1845

AGU

1781

110,0

5M

1-ППУ, 2

8,1

176

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1285/1855

AGR

1896

66,0

5M

1-ППУ, 2

5,2 д

177

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1180/1820

AQY

1984

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,5

178

Skoda Octavia

5-дв. хетчбек

1310/1970

BVZ

1984

110,0

6M

1-ППУ, 2

7,6

179

Skoda Superb

5-дв. хетчбек

1450/2015

AWT

1781

110,0

5M

1-ППУ, 2

8,9

180

Ssang Yong Korando

5-дв. універсал

1650/2140

XD

2498

58,0

M

1-ПВУ, 2-ПП

11,9 д

181

Subaru Legacy

4-дв. седан

1225/1815

EJ20E

1994

85,0

5M

1-ППУ, 2

9,6

182

Subaru Legacy

4-дв. седан

1195/1780

EJ20E

1994

85,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

10,1

183

Subaru Legacy

4-дв. седан

1410/1870

EJ201

1994

92,0

5M

1-ППУ, 2

9,5

184

Subaru Legacy

5-дв. універсал

1480/1960

EJ25D

2457

110,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

11,2

185

Subaru Legacy

4-дв. седан

1440/1910

EJ251

2457

115,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

10,2

186

Subaru Legacy

4-дв. седан

1440/1910

EJ251

2457

115,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

10,5

187

Suzuki Baleno

3-дв. хетчбек

990/1380

G16B

1590

75,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

188

Suzuki Grand Vitara

3-дв. універсал

1180/1700

J20A

1995

94,0

4A

1-ПВУ, 2-ПП

9,7

189

Suzuki Vitara

3-дв. універсал

1165/1650

G16B

1589

71,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

9,8

190

Suzuki Vitara

5-дв. універсал

1310/1875

H20A

1998

100,0

5M

1-ПВУ, 2-ПП

10,0

191

Toyota Avensis

4-дв. седан

1320/1820

1ZZ-FE

1794

95,0

5M

1-ППУ, 2

7,4

192

Toyota Avensis

4-дв. седан

1320/1820

1ZZ-FE

1794

95,0

4A

1-ППУ, 2

8,4

193

Toyota Avensis

4-дв. седан

1195/1830

3S-FE

1998

94,0

5M

1-ППУ, 2

8,3

194

Toyota Avensis

5-дв. універсал

1245/1800

1AZ-FSE

1998

108,0

5M

1-ППУ, 2

8,2

195

Toyota Camry

4-дв. седан

1170/1720

3S-FE

1998

89,0

5M

1-ППУ, 2

8,0

196

Toyota Camry

4-дв. седан

1350/1935

2AZ-FE

2362

112,0

4A

1-ППУ, 2

10,8

197

Toyota Camry

4-дв. седан

1520/1985

2AZ-FE

2362

123,0

5A

1-ППУ, 2

10,8

198

Toyota Camry

4-дв. седан

1445/2015

1MZ-FE

2995

137,0

4A

1-ППУ, 2

12,0

199

Toyota Land Cruiser

5-дв. універсал

1730/2510

1KZ-TE

2982

92,0

4A

1-ППУ, 2-ПП

11,5 д

200

Toyota Land Cruiser

5-дв. універсал

2360/3260

1HZ

4164

96,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

11,5 д

201

Toyota Land Cruiser

5-дв. універсал

2270/3260

2UZ-FE

4664

173,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

16,8

202

Toyota Land Cruiser 100

5-дв. універсал

2495/3260

1HD-FTE

4164

150,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

11,7 д

203

Toyota Land Cruiser Prado

5-дв. універсал

1860/2850

1GR-FE

3956

183,0

5A

1-ППУ, 2-ПП

13,6

204

Toyota Previa

5-дв. універсал

1655/2450

2TZ-FE

2438

97,0

5M

1-У, 2-ПП

11,4

205

Toyota RAV 4

5-дв. універсал

1320/1770

1AZ-FE

1998

110,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

9,4

206

Volkswagen Bora

5-дв. універсал

1113/1960

AVU

1595

75,0

5M

1-ППУ, 2

7,2

207

Volkswagen Bora

5-дв. універсал

1113/1960

APK

1984

85,0

5M

1-ППУ, 2

8,4

208

Volkswagen Golf

3-дв. хетчбек

960/1470

AEX

1391

44,0

5M

1-ППУ, 2

7,3

209

Volkswagen Golf

5-дв. хетчбек

1020/1550

ACC

1781

66,0

5M

1-ППУ, 2

8,4

210

Volkswagen Golf

5-дв. хетчбек

1020/1550

ACC

1781

66,0

4A

1-ППУ, 2

9,2

211

Volkswagen Golf IV

3-дв. хетчбек

1244/1890

AHW

1390

55,0

5M

1-ППУ, 2

6,8

212

Volkswagen Golf IV

5-дв. універсал

1113/1960

AEH

1595

74,0

5M

1-ППУ, 2

8,0

213

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1170/1495

SB

1588

59,0

5M

1-ППУ, 2

6,4 д

214

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1210/1720

AAM

1781

55,0

5M

1-ППУ, 2

9,4

215

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1155/1700

PF

1781

79,0

5M

1-ППУ, 2

9,2

216

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1420/1990

AWT

1781

110,0

5M

1-ППУ, 2

8,8

217

Volkswagen Passat

5-дв. універсал

1205/1750

1Y

1896

50,0

5M

1-ППУ, 2

6,5 д

218

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1424/1900

AZM

1984

85,0

5M

1-ППУ, 2

9,0

219

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1210/1760

9A

1984

100,0

5M

1-ППУ, 2

10,7

220

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1418/1950

BVZ

1984

110,0

6M

1-ППУ, 2

8,7

221

Volkswagen Passat

4-дв. седан

1525/2000

ATX

2771

142,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

11,4

222

Volkswagen Polo

3-дв. хетчбек

1090/1630

AEF

1896

47,0

5M

1-ППУ, 2

5,5 д

223

Volvo 240

5-дв. універсал

1305/1850

B230F

2316

85,0

5M

1-У, 2-ПП

10,6

224

Volvo 460 GLT

4-дв. седан

1009/1580

B20F

1998

80,0

5M

1-ППУ, 2

8,9

225

Volvo 940

4-дв. седан

1341/1865

B230FD

2316

85,0

5M

1-У, 2-ПП

10,7

226

Volvo 940

4-дв. седан

1425/1925

D24TIC

2383

90,0

5M

1-У, 2-ПП

8,6 д

227

Volvo 960

4-дв. седан

1500/1960

B280F

2850

108,0

4A

1-У, 2-ПП

14,6

228

Volvo 960

4-дв. седан

1490/2100

B6304S

2922

150,0

4A

1-У, 2-ПП

13,1

229

Volvo S70

4-дв. седан

1460/1910

B5234T3

2319

176,0

5M

1-ППУ, 2

12,2

230

Volvo S70

4-дв. седан

1413/1890

B5254S

2435

125,0

5M

1-ППУ, 2

10,0

231

Volvo S80

4-дв. седан

1460/2000

B5244S

2435

125,0

5M

1-ППУ, 2

9,3

232

Volvo S80

4-дв. седан

1505/2050

B6294S

2920

144,0

5M

1-ППУ, 2

12,8

233

Volvo S90

4-дв. седан

1448/2010

B6304S2

2922

135,0

4A

1-У, 2-ПП

12,9

234

Volvo V70

5-дв. універсал

1494/2200

B5244S2

2435

125,0

5M

1-ППУ, 2

9,3

235

Volvo V70

5-дв. універсал

1480/2220

B5254T

2435

142,0

5M

1-ППУ, 2

13,6

236

ВАЗ-21093

5-дв. хетчбек

950/1370

ВАЗ-2111

1499

57,2

5M

1-ППУ, 2

7,2

237

ВАЗ-21101

4-дв. седан

1020/1480

ВАЗ-21114

1596

59,0

5M

1-ППУ, 2

7,4

238

ВАЗ-21102

4-дв. седан

1020/1480

ВАЗ-2111

1499

57,2

5M

1-ППУ, 2

7,3

239

ВАЗ-21150

4-дв. седан

985/1410

ВАЗ-2111

1499

56,4

5M

1-ППУ, 2

7,2

240

ВАЗ-21214

5-дв. універсал

1210/1610

ВАЗ-21214

1690

59,5

5M

1-ППУ, 2-ПП

10,3

241

ВАЗ-21310

5-дв. універсал

1370/1870

ВАЗ-21213

1690

58,0

5M

1-ППУ, 2-ПП

10,9

242

ГАЗ-3110

4-дв. седан

1400/1790

Toyota 3RZ

2694

112,0

5M

1-У, 2-ПП

11,0

243

ГАЗ-31105

4-дв. седан

1400/1790

ЗМЗ-4062

2285

96,0

5M

1-У, 2-ПП

11,2

{Додаток А доповнено таблицею А.2.3 згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Таблиця А.3

Автобуси

Модель (модифікація) автобуса

Базова лінійна норма Hs, л/100 км, (СПГ - м-3/100 км)

КАвЗ-651,-651А

26,0

КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю

30,0

КАвЗ-3270, -327001, -3271

30,0

*ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н

41,0

*ЛАЗ-695НГ

43,0 спг (41,0)

*ЛАЗ-695П

51,0 знг

*ЛАЗ-695 (з ДВЗ ЗІЛ-375), -695Н (з ДВЗ ЗІЛ-375.01)

44,0

ЛАЗ-697 (з ДВЗ ЗІЛ-375)

43,0

ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р

40,0

ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р

43,0

*ЛАЗ-4202

35,0 д

*ЛАЗ-42021

33,0 д

ЛАЗ-4207

33,0 д

ЛАЗ-42071

34,0 д

ЛАЗ-52073

24,5 д

*ЛАЗ-52523 (Renault MIDR 06.02.26)

33,0 д

*ЛАЗ-6205 (з ДВЗ Renault)

47,5 д

ЛіАЗ-158, -158В, -158ВА

41,0

*ЛіАЗ-677, -677А, -677Б, -677В

54,0

*ЛіАЗ-677Г

67,0 знг

*ЛіАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П

54,0

*ЛіАЗ-5256, -52564

46,0 д

*ЛіАЗ-52567

37,4 д

*ЛіАЗ-525616

32,5 д

*ЛіАЗ-5256М

22,5 д

*ЛіАЗ-5256НП

35,0 д

На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

Модель (модифікація) автобуса

Hs, л/100 км

*ЛіАЗ-5256-ЯАЗ

35,5 д

*ЛіАЗ-525617

30,5 д

*ЛіА352565-БК БАРЗ

27,0 д

ЛіАЗ-5267

35,5 д

ПАЗ-651А

26,0

ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю

34,0

ПАЗ-3201, -3201С, -320101

36,0

РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К

15,8

РАФ-2203, -220301

15,8

РАФ-220302

19,0 знг

РАФ-22031, -22031-01

15,8

РАФ-22032

15,8

РАФ-22035-01

15,8

РАФ-22038-02

15,3

РАФ-22039

15,3

РАФ-2925

15,3

РАФ-2927

15,8

САРЗ-3976

30,0

ТАМ 260А 119Т

30,0 д

УАЗ-452А, -452АС, -452В

17,8

УАЗ-220601

17,8

УАЗ-220602

22,9 знг

УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01

18,3

УАЗ-3962

18,3

УАЗ-396201

17,8

*ЯАЗ-6211

50,6 д

Ikarus-55

28,0 д

*Ikarus-556

38,0 д

*Ikarus-180

41,0 д

Ikarus-250

31,0 д

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95

34,0 д

Ikarus-255

31,0 д

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75

34,0 д

*Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52

40,0 д

*Ikarus-263

40,0 д

*Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64

43,0 д

*Ikarus-283.00

46,0 д

Ikarus-350.00

37,0 д

Ikarus-365.10, -365.11

34,0 д

*Ikarus-415.08

39,0 д

*Ikarus-435.01

46,0 д

Ikarus-543.26

27,0 д

Mersedes-Benz 030AKA-15 RHD "Витязь"

28,3 д

Mersedes-Benz 030AKA-15 RHS "Лідер"

30,2 д

Mersedes-Benz 030AKA-15 KHP/A "Стайєр"

25,4 д

Mersedes-Benz 0302 C V-8

32,0 д

Nissan-Urvan E-24

10,0 д

Nissan-Urvan Transporter

14,0

Nusa-501М

15,8

Nusa-521М

15,8

Nusa-522М, -522-03

15,8

Таблиця А.4

Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса

Робочий об'єм двигуна, Vp, куб.см

Максимальна потужність двигуна Ne, кВт

Тип коробки передач (КП)**

Загальна пасажиромісткість (ПМ), чол.

Конструктивні особливості

Базова лінійна норма Hs, л/100 км

*АКА-5225

11970

183,8

з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha

44,4 д

*АКА-6226

11970

183,8

з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha

57,4 д

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями. На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

Модель (модифікація) автобуса

Vp, см-3

Ne, кВт

КП

ПМ

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

ГАЗ-221400 "Газель"

2445

73,5

8+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

19,8

ГАЗ-221400 "Газель"

2445

73,5

8+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

19,2

ГАЗ-3221 "Газель"

2300

80,9

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10

17,3

ГАЗ-3221 "Газель"

2300

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10

19,0

ГАЗ-3221 "Газель"

2445

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

18,6

ГАЗ-32212 "Газель"

2300

80,9

6+1

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10

17,0

ГАЗ-32212 "Газель"

2300

73,5

6+1

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10

18,8

ГАЗ-32212 "Газель"

2445

73,5

6+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

18,4

ГАЗ-32213 "Газель"

2499

76,0

12+1

з ДВЗ Sofim 8140.27

13,2 д

ГАЗ-32213 "Газель"

2300

80,9

12+1

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10

17,8

ГАЗ-32213 "Газель"

2300

73,5

12+1

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10

19,4

ГАЗ-32213 "Газель"

2445

73,5

12+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

19,1

ГАЗ-32214(1) "Газель"

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

20,8

ГАЗ-32214 "Газель"

2300

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10

21,0

ГАЗ-32214 "Газель"

2300

80,9

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10

19,4

ГАЗ-32214 "Газель"

2300

110,3

з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину

18,4

__________
(1) - всі наведені модифікації ГАЗ-32214 - автобуси спеціалізовані медичні.

Модель (модифікація) автобуса

Vp, см-3

Ne, кВт

КП

ПМ

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

ГАЗ-32214 "Газель"

2890

77,2

з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10

22,6

ГАЗ-32214 "Газель"

2499

76,0

з ДВЗ Sofim 8140.27

14,4 д

ГАЗ-32215(2) "Газель"

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

20,0

ГАЗ-32215 "Газель"

2300

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10

20,2

ГАЗ-32215 "Газель"

2300

80,9

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10

18,6

ГАЗ-32215 "Газель"

2300

110,3

з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину

17,6

ГАЗ-32215 "Газель"

2890

77,2

з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10

21,8

ГАЗ-32215 "Газель"

2499

76,0

з ДВЗ Sofim 8140.27

13,9 д

КАвЗ-3976

4250

92,0

з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4030 кг

30,0

КАвЗ-39765

4250

92,0

з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4740 кг

32,5

Кубань ГАЗ-3232

2445

73,5

13+1

з ДВЗ 4026.10

18,3

Кубань ГАЗ-3232

2445

73,5

8+1

з ДВЗ 4026.10

17,6

Кубань ГАЗ-3232

2300

73,5

13+1

з ДВЗ 4061.10

18,6

Кубань ГАЗ-3232

2300

73,5

8+1

з ДВЗ 4061.10

17,8

Кубань ГАЗ-3232

2300

80,9

13+1

з ДВЗ 4063.10

16,8

__________
(2) - всі наведені модифікації ГАЗ-32215 - автобуси спеціалізовані МВС.

Модель (модифікація) автобуса

Vp, см-3

Ne, кВт

КП

ПМ

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

Кубань ГАЗ-3232

2300

80,9

8+1

з ДВЗ 4063.10

16,5

*ЛАЗ-52523

166,2

з ДВЗ Renault MIDR 06.02.26

33,0 д

*ЛіАЗ-5256.10

6600

169,1

з ДВЗ MAN 0826 OH 7

36,1 д

*ЛіАЗ-5256.10

6600

169,1

з ДВЗ MAN 0826 OH 7

35,0 д

*ЛіАЗ-6240 СВАРЗ

141,2

з ДВЗ Д 463-10

45,5 д

ПАЗ-3205

4250

88,3

з ДВЗ ЗМЗ 672-11

33,0

ПАЗ-3205

4250

95,6

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10

31,1

ПАЗ-3205

4670

96,0

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10

32,0

ПАЗ-32051

4250

88,3

з ДВЗ ЗМЗ 672-11

32,6

ПАЗ-3205-70

2000

80,0

з ДВЗ ЗМЗ-406Д

20,9 д

ПАЗ-32051

4250

95,6

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10

30,7

ПАЗ-32051

4670

96,0

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10

31,6

ПАЗ-3206

4250

95,6

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10, повноприводний

32,1

ПАЗ-3206

4670

96,0

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10, повноприводний

33,0

Псковавто-221400

2445

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм

19,5

Псковавто-221400

2445

73.5

13+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм

19,7

Псковавто-221400

2445

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм

19,0

Псковавто-221400

2445

73,5

13+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм

19,2

Псковавто-22140А

2445

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм

19,6

Псковавто-22140А

2445

73,5

13+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм

19,8

Псковавто-22140А

2445

73,5

9+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм

19,2

Псковавто-22140А

2445

73,5

13+ 1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм

19,4

Псковавто-221410

2445

73,5

11+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, спеціалізований МВС

19,1

Псковавто-221420

2445

73,5

5+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2252 мм, спеціалізований медичний

19,5

Псковавто-22142Р

2445

73,5

5+1

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2422 мм, спеціалізований медичний

19,7

РАФ-2915-02

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-402610, спеціалізований медичний

16,3

УАЗ-3303201

2445

67,6

з ДВЗ УМЗ-4178.10

10,4

Turbo Daily А40Е10

2800

76,0

16+1

з ДВЗ Sofim 8140.23

13,1 д

Volkswagen TRANSPORTER 1.7D

1700

42,0

з ДВЗ KY

10,4 д

__________
(1) - габаритна висота автобуса, мм

Таблиця А.4.1

Автобуси виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та ЗАТ "БАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса

Клас автобуса

Модель двигуна

Модель КП

Передатне число головної передачі

Маса споряджена, кг

Маса повна, кг

Колісна база, мм

Шини (тип)

Кількість місць для сидіння (без місця для водія)/ПМ

Hs, л/100 км

ЗАЗ А07А на шасі LPТ613/38

Автобус міський 1 класу

ТАТА 697 TC55L

GBS-40

3,111

4615

7700

3800

215/75R17.5

23/41

19,1

ЗАЗ А07А1 на шасі LPТ613/38

Автобус міжміський 2 класу

ТАТА 697 TC55L

GBS-40

3,111

4820

7700

3800

215/75R17.5

26/39

13,0

ЗАЗ А07А2 на шасі LPТ613/38

Автобус міжміський 2 класу

ТАТА 697 TC55L

GBS-40

3,111

4850

7700

3800

215/75R17.5

28/28

13,2

БАЗ-А079.25

Автобус міжміський 3 класу

ТАТА 697 TC55L

GBS-40

3,111

5540

7740

4550

215/75R17.5

29/29

13,2

{Додаток А доповнено таблицею А.4.1 згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 973 від 05.08.2008}

Таблиця А.4.2

Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля

Кількість місць для сидіння (без місця для водія)

Маса: споряджена/ повна, кг

Модель двигуна

Vp, куб.см

Ne, кВт

Тип КП

Розгорнута колісна формула

Hs, л/100 км

1

Hyundai H-1

11

1890/2700

D4BF

2476

59,0

5M

1-У, 2-ПП

9,8 д

2

KIA Pregio

11

1800/3090

J2

2665

61,0

5M

1-У, 2-ПП

9,5 д

3

Mercedes-Benz Vito 114L

14

2000/2800

M111.978

2295

105,0

5M

1-У, 2-ПП

11,3

4

Volkswagen Transporter

11

1570/2700

AAB

2370

57,0

5M

1-ППУ, 2

9,0 д

5

Богдан А-091

20

4600/8100

4HG1

4570

89,0

5M

1-У, 2-ПП

16,3 д

6

ГАЗ-22171

10

2130/2980

ЗМЗ-40522

2464

106,6

5M

1-У, 2-ПП

12,7

7

ГАЗ-32213

13

2440/3500

ЗМЗ-40522

2464

106,6

5M

1-У, 2-ПП

13,3

8

ГАЗ-32213

13

2440/3500

УМЗ-4215С

2890

70,5

5M

1-У, 2-ПП

15,5

9

ПАЗ-32054-07

21

5345/8120

Д-245.7

4750

90,0

5M

1-У, 2-ПП

17,8 д

10

ПАЗ-4234

30

6315/9865

Д-245.9Е2

4750

100,0

5M

1-У, 2-ПП

19,2 д

{Додаток А доповнено таблицею А.4.2 згідно з наказом Міністерства інфраструктури № 36 від 24.01.2012}

Таблиця А.5

Вантажні бортові автомобілі

Модель (модифікація) автомобіля

Hs, л/100 км (СПГ- м-3/100 км)

ГАЗ-3307

24,5

ГАЗ-3309

17,0 д

ГАЗ-4301, -4306

18,0 д

ГАЗ-51, -51А, -51В

21,5

ГАЗ-51Ж

33,0 знг

ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю

21,5

ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05

22,0

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09

30,0 знг

ГАЗ-52-27, -52-28

21,0 спг
(22,0)

ГАЗ-52-54, -52-74

22,0

ГАЗ-53, -53А

25,0

ГАЗ-53-07

37,0 знг

ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А

25,0

ГАЗ-53-19

37,0 знг

ГАЗ-53-27

25,5 спг
(25,0)

ГАЗ-53-50, -53-70

25,0

ГАЗ-66, -66А, -66АЗ, -663, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11

28,0

ЗІЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80

31,0

ЗІЛ-131, -131А

41,0

ЗІЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ

38,0

ЗІЛ-133ГЯ

25,0 д

ЗІЛ-138

42,0 знг

ЗІЛ-138А, -138АГ

32,0 спг
(31,0)

ЗІЛ-166А, -166В

41,0

ЗІЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -1570, -157КЮ, -157Э, -157Ю

39,0

ЗІЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516

31,0

ЗІЛ-431610

32,0 спг
(31,0)

ЗІЛ-431810

42,0 знг

ЗІЛ-431917

31,0

ЗІЛ-4331

25,0 д

ЗІЛ-43317 (з ДВЗ КамАЗ-740)

27,0 д

КамАЗ-4310, -43105

31,0 д

КамАЗ-5320 (з передаточним числом головної передачі - 6,53)

25,0 д

КамАЗ-53202, -53212, -53213 (з передаточним числом ГП - 6,53)

25,5 д

КамАЗ-53208

22,5 спг + 6,5 д
(26,0 д)

КамАЗ-53217

21,5 спг + 6,5 д
(26,0 д)

КамАЗ-53218

23,0 спг + 6,5 д
(26,0 д)

КамАЗ-53219

22,0 спг + 6,5 д
(26,0 д)

КрАЗ-255Б, -255Б1

42,0 д

КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С

38,0 д

КрАЗ-260, -260Б1, -260М

42,5 д

МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В

23,0 д

МАЗ-514

25,0 д

МАЗ-516, -516Б

26,0 д

МАЗ-5334, -5335, -533501

23,0 д

МАЗ-53352

24,0 д

МАЗ-53366

31,7 д

МАЗ-5337, -53371

23,0 д

МАЗ-543

98,0 д

МАЗ-7310, -7313

98,0 д

Урал-355, -355М, -355МС

30,0

Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю

50,0

Урал-377, -377Н

44,0

Урал-4320, -43202

32,0 д

УАЗ-451ДМ, -451М

14,0

УАЗ-452, -452Д, -452ДМ

16,0

УАЗ-3303

16,5

УАЗ-330301

16,0

УАЗ-33032, -33032-01

21,5

УАЗ-374101

16,0

Avia А-20Н

11,0 д

Avіа А-21К, -21N

11,0 д

Avia А-30N

13,0 д

Avia А-31L, -31N, -31Р

13,0 д

IFA W50L

20,0 д

Magirus 232 D 19L

24,0 д

Magirus 290 D 26L

34,0 д

Tatra 111R

33,0 д

Таблиця А.6

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса

Vp, см-3

Ne, кВт

КП

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

ГАЗ-3302, -33021 "Газель"

2445

66,2

з ДВЗ ЗМЗ-4025.10

16,4

ГАЗ-3302, -33021 "Газель"

2445

73.5

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

16,2

ГАЗ-3302, -33021 "Газель"

2445

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10

15,8

ГАЗ-33021 "Газель"

2499

76,0

З ДВЗ Sofim 8140.27

11,0 д

ГАЗ-33027 "Газель"

2300

73,5

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний

19,0

ГАЗ-33027 "Газель"

2445

73,5