Document v0039889-17, current version — Adoption on February 20, 2017

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2017  № 39

Про затвердження Порядку оформлення та оприлюднення результатів проведених Держаудитслужбою, її офісами та їх управліннями в областях державних фінансових аудитів

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, з метою виконання вимог пункту 73 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803, та розміщення у відкритому доступі результатів проведених державних фінансових аудитів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення та оприлюднення результатів проведених Держаудитслужбою, її офісами та їх управліннями в областях державних фінансових аудитів, що додається.

2. Керівникам офісів Держаудитслужби та управлінь офісів Держаудитслужби в областях визначити працівників, відповідальних за літературне редагування проектів звітів, складених за результатами проведених державних фінансових аудитів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. ГавриловаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
20.02.2017 № 39

ПОРЯДОК
оформлення та оприлюднення результатів проведених Держаудитслужбою, її офісами та їх управліннями в областях державних фінансових аудитів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення та оприлюднення Держаудитслужбою, її офісами та їх управліннями в областях результатів державних фінансових аудитів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

аудит - державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання; державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм; державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів;

аудит окремих господарських операцій - державний фінансовий аудит окремих господарських операцій;

державний аудитор - посадова особа органу Держаудитслужби, яка наділена повноваженнями на здійснення державного фінансового аудиту та користується правами, визначеними в статті 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні";

звіт - документ, який складається за результатами проведення аудиту або аудиту окремих господарських операцій;

керівник групи державних аудиторів - посадова особа органу Держаудитслужби, яка очолює групу державних аудиторів та забезпечує узагальнення, підготовку та підписання звіту (проекту звіту);

літературне редагування - письмове опрацювання літературним редактором надрукованого тексту проекту звіту для приведення його у відповідність до правил правопису та вимог інструкції з діловодства;

літературний редактор - працівник органу Держаудитслужби, який визначений відповідальним за літературне редагування проектів звітів, складених за результатами проведеного аудиту (аудиту окремих господарських операцій) відповідним органом Держаудитслужби;

орган Держаудитслужби - Держаудитслужба, її офіси та їх управління в областях;

оприлюднення - розміщення на веб-сайті Держаудитслужби або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та забезпечення доступу до наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

підрозділ взаємодії зі ЗМІ - структурний підрозділ Держаудитслужби, одним із завдань якого є висвітлення діяльності керівництва і структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів у засобах масової інформації;

структурний підрозділ (відділ, сектор, департамент) - структурний підрозділ органу Держаудитслужби, який згідно з положенням уповноважений на проведення аудиту у відповідній галузі, аудиту окремих господарських операцій.

II. Оформлення і узгодження звіту

2.1. Організацію оформлення і узгодження звіту на рівні Держаудитслужби здійснює:

1) керівник групи державних аудиторів шляхом формування проекту звіту та подання його керівнику відділу не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій.

У разі якщо керівником групи державних аудиторів є керівник відділу, організація оформлення і узгодження проекту звіту здійснюється відповідно до підпунктів 3 - 7 цього пункту;

2) керівник відділу шляхом надання керівнику групи державних аудиторів підписаного висновку щодо підготовки та розгляду проекту звіту за формою, що додається, протягом двох робочих днів після отримання проекту звіту;

3) керівник групи державних аудиторів шляхом подання проекту звіту керівнику департаменту для ознайомлення та надання зауважень і пропозицій до нього не пізніше ніж за дванадцять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій;

4) керівник департаменту шляхом надання керівнику групи державних аудиторів проекту звіту протягом двох робочих днів після його отримання;

5) керівник групи державних аудиторів шляхом надання у паперовій формі проекту звіту (доопрацьованого відповідно до наданих зауважень і пропозицій) літературному редактору не пізніше ніж за дев'ять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій;

6) літературний редактор протягом трьох робочих днів після отримання проекту звіту шляхом здійснення його літературного редагування;

7) керівник групи державних аудиторів шляхом доопрацювання проекту звіту (відповідно до результатів літературного редагування), оформлення, підписання і реалізації його в установленому законом порядку.

2.2. Організацію оформлення і узгодження звіту на рівні офісу Держаудитслужби або його управління в області здійснює:

1) керівник групи державних аудиторів шляхом формування проекту звіту та подання його керівнику відділу (сектору) не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій.

У разі якщо керівником групи державних аудиторів є керівник відділу (сектору) або заступник начальника офісу Держаудитслужби, управління офісу Держаудитслужби в області, організація оформлення і узгодження проекту звіту здійснюється відповідно до підпунктів 3 - 7 цього пункту;

2) керівник відділу (сектору) шляхом надання керівнику групи державних аудиторів підписаного висновку щодо підготовки та розгляду проекту звіту за формою, що додається, протягом двох робочих днів після отримання проекту звіту;

3) керівник групи державних аудиторів шляхом подання проекту звіту керівнику офісу Держаудитслужби або управління офісу Держаудитслужби в області для ознайомлення та надання зауважень і пропозицій до нього не пізніше ніж за дванадцять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій;

4) керівник офісу Держаудитслужби або управління офісу Держаудитслужби шляхом надання керівнику групи державних аудиторів проекту звіту протягом двох робочих днів після його отримання;

5) керівник групи державних аудиторів шляхом надання у паперовій формі проекту звіту (доопрацьованого відповідно до наданих зауважень і пропозицій) літературному редактору не пізніше ніж за дев'ять робочих днів до завершення строку проведення аудиту або строку, рекомендованого для складання звіту за результатами аудиту окремих господарських операцій;

6) літературний редактор протягом трьох робочих днів після отримання проекту звіту шляхом здійснення його літературного редагування;

7) керівник групи державних аудиторів шляхом доопрацювання проекту звіту (відповідно до результатів літературного редагування), оформлення, підписання і реалізації його в установленому законом порядку.

2.3. Структурне складання, оформлення, узгодження, підписання звіту та реалізація результатів аудиту здійснюється відповідно до законодавства та керуючись Методичними рекомендаціями щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженими наказом ГоловКРУ від 15 грудня 2005 р. № 444, щодо звітів, складених за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, Методичними рекомендаціями з організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затвердженими наказом ГоловКРУ від 13 березня 2007 р. № 50, щодо звітів, складених за результатами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, Методикою проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 р. № 728, щодо звітів, складених за результатами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання.

2.4. Керівник офісу Держаудитслужби або управління офісу Держаудитслужби в області протягом трьох робочих днів після підписання звіту, складеного за результатами державного фінансового аудиту, а у разі надходження зауважень і пропозицій до нього - протягом трьох робочих днів після надіслання висновків на такі зауваження, надсилає звіт до відповідного структурного підрозділу Держаудитслужби, зважаючи на вимоги, визначені у пунктах 3.1 та 3.2 цього Порядку, а також надає інформацію (у разі наявності) про відкриття (закриття) за результатами розгляду матеріалів аудиту кримінального провадження або долучення їх до матеріалів досудового розслідування.

III. Оприлюднення звіту

3.1. Структурні підрозділи Держаудитслужби надають підрозділу взаємодії зі ЗМІ скановану копію звіту, протоколу розбіжностей (узгодження) та письмових висновків на зауваження до нього (у разі наявності) для оприлюднення протягом трьох робочих днів після підписання звіту, а у разі надходження зауважень і пропозицій до нього - протягом трьох робочих днів після надіслання висновків на такі зауваження, використовуючи формати, визначені у пункті 9 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835.

Структурні підрозділи Держаудитслужби надають підрозділу взаємодії зі ЗМІ скановану копію звіту, протоколу розбіжностей (узгодження) та письмових висновків на зауваження до нього (у разі наявності) для оприлюднення протягом двох робочих днів з дня отримання від офісу Держаудитслужби або управління офісу Держаудитслужби в області.

Підрозділ взаємодії зі ЗМІ протягом одного робочого дня з дня отримання копії звіту від структурного підрозділу Держаудитслужби розміщує його на веб-сайті Держаудитслужби.

Надання копії звіту підрозділу взаємодії зі ЗМІ здійснюється відповідно до Положення про веб-сайт Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 29 липня 2016 р. № 44.

3.2. Під час оприлюднення копії звіту відповідно до цього Порядку орган Держаудитслужби дотримується вимог законодавства про захист персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не звіт. Якщо звіт містить інформацію з обмеженим доступом, оприлюднюється інформація, доступ до якої не обмежений.

Інформація з обмеженим доступом, що міститься у звіті, вилучається або ретушується в його копії, яка оприлюднюється. Таке вилучення або ретушування здійснюється у спосіб, який унеможливлює відновлення інформації з обмеженим доступом.

3.3. У разі наявності в органів Держаудитслужби офіційної інформації про відкриття за результатами розгляду матеріалів аудиту кримінального провадження або долучення їх до матеріалів досудового розслідування копія звіту за результатами такого аудиту оприлюднюється з дозволу слідчого, прокурора, суду та/або після отримання органами Держаудитслужби офіційної інформації про закриття такого кримінального провадження.

У разі надходження до Держаудитслужби офіційної інформації про відкриття за результатами розгляду матеріалів аудиту кримінального провадження або долучення їх до матеріалів досудового розслідування оприлюднена копія звіту вилучається з веб-сайту Держаудитслужби та повторно оприлюднюється відповідно до вимог абзацу першого та третього цього пункту.

Керівник офісу Держаудитслужби або управління офісу Держаудитслужби в області протягом одного робочого дня після надходження офіційної інформації про відкриття (закриття) за результатами розгляду матеріалів аудиту кримінального провадження або долучення їх до матеріалів досудового розслідування інформує відповідний структурний підрозділ Держаудитслужби.

Структурний підрозділ Держаудитслужби протягом одного робочого дня з дня отримання ним офіційної інформації про відкриття (закриття) за результатами розгляду матеріалів аудиту кримінального провадження або долучення їх до матеріалів досудового розслідування надає письмове звернення (супровідну картку) підрозділу взаємодії зі ЗМІ про вилучення або повторне оприлюднення звіту.

Підрозділ взаємодії зі ЗМІ протягом одного робочого дня з дня отримання письмового звернення (супровідної картки) структурного підрозділу Держаудитслужби вилучає звіт з веб-сайту Держаудитслужби або повторно оприлюднює його.

В.о. начальника Управління
євроінтеграції та методології


Л. ГанущакДодаток
до Порядку оформлення та оприлюднення
результатів проведених
Держаудитслужбою, її офісами
та їх управліннями в областях
державних фінансових аудитів
(підпункт 2 пункту 2.1 та підпункт 2
пункту 2.2)

ВИСНОВОК
щодо підготовки та розгляду проекту звітуon top