Document v0038840-18, current version — Revision on July 11, 2019, on the basis - v0204840-19

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2018  № 38

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 62 від 26.02.2018
№ 125 від 23.04.2018
№ 318 від 05.10.2018
№ 402 від 20.12.2018
№ 37 від 30.01.2019
№ 65 від 25.02.2019
№ 157 від 28.05.2019
№ 204 від 11.07.2019}

На виконання статей 58-61 та 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 30 січня 2018 року № 41 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту консолідованої звітності складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2018 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2017 рік, наказ Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 53 "Щодо організації роботи Державної казначейської служби України зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
07.02.2018  № 38

ІНСТРУКЦІЯ
про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Інструкція про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", закону про Державний бюджет України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази".

І. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність подання та порядок складання місячної, квартальної і річної бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звітним періодом для складання місячної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев'ять місяців звітного року.

Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Державної казначейської служби № 318 від 05.10.2018}

1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками).

1.5. Звітність складається Департаментом консолідованої звітності Державної казначейської служби України (далі - Казначейства) на підставі зведених даних звітів, отриманих від головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) і звітів та інформації, отриманих від самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2018 № 41.

1.6. Місячна та квартальна звітність підписуються заступником Голови Казначейства і директором Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Річна звітність підписується Міністром фінансів України, Головою Казначейства і директором Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

ІІ. Склад та періодичність подання звітності

2.1. Звітність є місячною, квартальною та річною.

2.2. Місячна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Інформація про надані державні гарантії;

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом;

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;

Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду;

Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства.

2.3. Квартальна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань;

Інформація про надані державні гарантії;

Інформація про надані місцеві гарантії;

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформація про стан місцевих боргів;

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 65 від 25.02.2019}

2.4. Річна звітність складається та подається за формами:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань;

Інформація про надані державні гарантії;

Інформація про надані місцеві гарантії;

Інформація про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформація про стан місцевих боргів;

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації);

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;

Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду;

Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 65 від 25.02.2019}

ІІІ. Порядок заповнення форм звітності

3.1. "Звіт про виконання Зведеного бюджету України" складається за загальним та спеціальним фондами за структурою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, і включає чотири розділи, а саме:

І. Доходи;

ІІ. Видатки;

ІІІ. Кредитування;

ІV. Фінансування.

3.1.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах державного і місцевих бюджетів на підставі даних розділу І "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України та розділу І "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 розділу І "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 4 розділу І "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума надходжень до загального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 розділу І "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 5 розділу І "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 розділу І "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 7 розділу І "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 розділу І "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 8 розділу І "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 4 та 6).

3.1.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування і економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів і включає наступні частини:

ІІ.1. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІ.2. Видатки за економічною класифікацією видатків.

3.1.3. Частина ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" складається на підставі даних частини ІІ.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини ІІ.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини ІІ.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини ІІ.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 7 частини ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 частини ІІ.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 8 частини ІІ.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року касових видатків разом за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (сума даних граф 4 та 6).

3.1.4. Частина ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків" складається на підставі даних частини ІІ.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 3 частини ІІ.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 3 частини ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини ІІ.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 4 частини ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 5 частини ІІ.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 5 частини ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини ІІ.3 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та графі 6 частини ІІ.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року касових видатків державного та місцевого бюджетів за кодами бюджетної класифікації разом за загальним та спеціальним фондами (сума даних граф 4 та 6).

3.1.5. Розділ IIІ "Кредитування" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування і класифікації кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами державного і місцевого бюджетів і включає наступні частини:

ІІІ.1. Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІІ.2. Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

3.1.6. Частина ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" складається на підставі даних частини ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 6 частини ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 7 частини ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 9 частини ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 8 частини ІІІ.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року (сума даних граф 4 та 6).

3.1.7. Частина ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" складається на підставі даних частини ІІІ.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 3 частини ІІІ.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 3 частини ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 5 частини ІІІ.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини ІІІ.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 7 частини ІІІ.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 6 частини ІІІ.2 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року (сума даних граф 4 та 6).

3.1.8. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів і включає наступні частини:

ІV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

ІV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

3.1.9. Частина ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" складається на підставі даних частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 3 частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України" та графи 3 частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 4 частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 4 частини ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Разом, виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного і місцевих бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 3 та 4).

3.1.10. Частина ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" складається на підставі даних частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 4 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 4 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 6 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 5 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік по спеціальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 8 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 7 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 9 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 8 частини ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" розділу ІV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік разом за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного та місцевого бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 4 та 6).

Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються з державного бюджету місцевим бюджетам або із місцевих бюджетів державному бюджету, відображаються у звітності відповідного бюджету, але не підлягають консолідації при складанні звіту про виконання Зведеного бюджету України.

3.2. "Звіт про виконання Державного бюджету України" складається на підставі зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Казначейства, за структурою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, та включає чотири розділи, а саме:

І. Доходи;

ІІ. Видатки;

ІІІ. Кредитування державного бюджету;

ІV. Фінансування.

3.2.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

3.2.2. Розділ IІ "Видатки" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету і економічною класифікацією видатків бюджету за загальним та спеціальним фондами державного бюджету та включає три частини, а саме:

ІІ.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

ІІ.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІ.3. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

Частина ІІ.2. "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" цього звіту формується за допомогою перехідних таблиць.

3.2.3. Розділ IIІ "Кредитування державного бюджету" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету та класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами державного бюджету та включає три частини, а саме:

ІІІ.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

ІІІ.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІІ.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

Частина ІІІ.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу ІІІ "Кредитування державного бюджету" цього звіту формується за допомогою перехідних таблиць.

3.2.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів Казначейства. Розділ включає дві частини, а саме:

ІV.1. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

ІV.2. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

3.2.5. Частина ІV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" складається за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на початок і кінець звітного періоду на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд державного бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" Плану рахунків.

У графі 5 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню разом по загальному та спеціальному фондах державного бюджету (сума даних граф 3 та 4).

Сума даних у рядках 205340 "Інші розрахунки" та 208340 "Інші розрахунки" повинна відповідати даним, наведених у рядку 602304 "Інші розрахунки".

3.2.6. Частина ІV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання" складається за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати показникам, затвердженим у законі України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9713 "Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Загальний фонд - план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін" відображаються суми помісячного розпису фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9722 "Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання" Плану рахунків.

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок і кінець звітного періоду на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд державного бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету", 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати показникам, затвердженим у законі України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9714 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок і кінець звітного періоду (року) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 10 "Разом - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету (сума даних граф 3 та 7).

У графі 11 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8).

У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню державного бюджету разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних граф 6 та 9).

У рядку 602304 "Інші розрахунки" відображаються суми залишків невикористаних власних надходжень бюджетних установ при передачі з початку бюджетного року бюджетної установи з одного бюджету до іншого бюджету, курсові різниці, які виникають у розпорядників бюджетних коштів при здійсненні операцій з валютними коштами, у тому числі в рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, тощо.

3.3. "Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" складається на підставі зведених даних Звіту про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства, за структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, та включає чотири розділи, а саме:

І. Доходи;

ІІ. Видатки;

ІІІ. Кредитування;

ІV. Фінансування.

3.3.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів на підставі зведених даних частини I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів.

3.3.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету і економічної класифікації видатків бюджету на підставі зведених даних розділу ІI "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів та включає наступні частини:

ІІ.1. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІ.2. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

3.3.3. Розділ IIІ "Кредитування" складається за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету і класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі зведених даних розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів та включає наступні частини:

ІІІ.1. Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

ІІІ.2. Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

3.3.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі зведених даних розділу ІV "Фінансування бюджету" Звіту про виконання місцевих бюджетів і включає наступні частини:

ІV.1. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

ІV.2. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

3.4. "Звіт про бюджетну заборгованість" складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету на підставі даних зведеної звітності, за структурою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції. Включає два розділи, а саме:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

ІІ. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарних кодах.

3.5. "Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів головних розпорядників (кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету) за кодами економічної класифікації видатків бюджету, видатки за якими віднесені до захищених (стаття 55 Бюджетного кодексу України), та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, видатки за якими віднесені до захищених, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, визначених Міністерством фінансів України.

"Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України" заповнюється за структурою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції.

3.6. «Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України» складається за кодами відомчої та програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету і кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Казначейства.

{Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказу Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018}

3.7. "Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу" складається Відділом обслуговування державного боргу Казначейства і включає дані щодо:

- державного боргу з розподілом на внутрішній та зовнішній державний борг. Заповнюється в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора та типом боргового зобов’язання на підставі даних обліку боргових зобов’язань держави;

- гарантованого державою боргу з розподілом на внутрішній та зовнішній гарантований державою борг. Заповнюється на підставі даних обліку гарантійних зобов’язань держави відповідно до інформації, отриманої від Міністерства фінансів України.

Сума внутрішнього державного та гарантованого державою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду.

Сума зовнішнього державного та зовнішнього гарантованого державою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду.

3.8. "Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії" складається Відділом обслуговування державного боргу Казначейства на підставі даних обліку простроченої заборгованості за кредитами, що надавалися під гарантійні зобов’язання держави, у валюті кредиту та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на відповідну дату, з виділенням окремо простроченої заборгованості суб’єктів господарювання, стосовно яких існує державна реєстрація припинення юридичної особи.

У графі 2 "Назва суб’єкта господарювання" проставляється назва суб’єкта господарювання, що має прострочену заборгованість перед державою за кредитами (позиками), наданими за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

У графі 3 "Код валюти" проставляється літерний код валюти.

У графах 4 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами, разом - в іноземній валюті" та 5 "Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами, разом - у національній валюті" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на останній день звітного періоду) сума простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії на звітну дату.

У графах 6 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з погашення кредитів (позик)(відшкодування витрат державного бюджету) - в іноземній валюті" та 7 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з погашення кредитів (позик)(відшкодування витрат державного бюджету) - у національній валюті" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на останній день звітного періоду) сума погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами (позиками), отриманими під державні гарантії суб’єктами господарювання, на звітну дату.

У графах 8 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з плати за користування кредитами (позиками) - в іноземній валюті" та 9 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з плати за користування кредитами (позиками) - у національній валюті" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на останній день звітного періоду) сума простроченої заборгованості перед державним бюджетом з плати за користування кредитами (позиками), отриманими суб’єктами господарювання під державні гарантії, на звітну дату.

У графах 10 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з плати за надання державних гарантій та кредитів (позик) - в іноземній валюті " та 11 "у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою - з плати за надання державних гарантій та кредитів (позик) - у національній валюті" проставляється відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на останній день звітного періоду) сума простроченої заборгованості з плати за надання державних гарантій та кредитів (позик) суб’єктів господарювання перед державним бюджетом на звітну дату.

У графі 12 "Надходження коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості у національній валюті - за кредитами (позиками) за кодом бюджетної класифікації __________" проставляється в національній валюті по курсу на дату зарахування до державного бюджету сума заборгованості суб’єктів господарювання перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні гарантії, погашена протягом звітного періоду.

У графі 13 "Надходження коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості у національній валюті - з плати (відсотків) за користування кредитами (позиками) за кодом бюджетної класифікації __________" проставляється в національній валюті по курсу на дату зарахування до державного бюджету сума погашеної заборгованості суб’єктів господарювання перед державним бюджетом з плати (відсотків) за користування кредитами (позиками), отриманими під державні гарантії, протягом звітного періоду.

У графі 14 "Надходження коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості у національній валюті - з плати за надання державних гарантій за кодом бюджетної класифікації __________" проставляється в національній валюті по курсу на дату зарахування до державного бюджету сума погашеної заборгованості суб’єктів господарювання перед державним бюджетом з плати за надання державних гарантій, протягом звітного періоду.

У графі 15 "Сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість суб’єктів господарювання у національній валюті - сума заборгованості" проставляється в національній валюті (за курсом валют на останній день звітного періоду) сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість суб’єктів господарювання, яка виникла на звітну дату.

У графі 16 "Сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість суб’єктів господарювання у національній валюті - сплачено до державного бюджету" проставляється в національній валюті по курсу на дату зарахування до державного бюджету сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість суб’єктів господарювання, сплачена протягом звітного періоду.

3.9. "Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань" складається Відділом обслуговування державного боргу Казначейства на підставі даних обліку витрат з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, здійснених на виконання розпоряджень Міністерства фінансів України.

У графі 2 "Державна гарантія (дата та номер)" проставляється дата, номер гарантійної угоди (договору).

У графі 3 "Кредитний договір (угода)/реквізити цінних паперів (дата та номер)" проставляється дата та номер кредитного договору (угоди) або реквізити цінних паперів.

У графі 4 "Назва суб’єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва позичальника (суб’єкта господарювання), виконання зобов’язань за яким здійснено державою, код за ЄДРПОУ.

У графі 5 "Код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій здійснено платіж з виконання державою гарантійних зобов’язань.

У графі 6 "Сума платежів - в іноземній валюті" проставляється сума платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань, комісій, штрафів та інших витрат, пов’язаних з виконанням державою гарантійних зобов’язань, в іноземній валюті.

У графі 7 "Сума платежів - гривневий еквівалент" проставляється гривневий еквівалент суми платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань, комісій, штрафів та інших витрат, пов’язаних з виконанням державою гарантійних зобов’язань в іноземній валюті, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату здійснення операції.

3.10. "Інформація про надані державні гарантії" складається Відділом обслуговування державного боргу Казначейства на підставі даних, отриманих від Міністерства фінансів України, з розподілом на внутрішні та зовнішні державні гарантійні зобов’язання.

У графі 2 "Назва суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб’єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі), та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Державна гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), підстава надання гарантії (закон України, постанова Кабінету Міністрів України тощо).

У графі 4 "Дата набрання чинності гарантійної угоди" зазначається дата набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 5 "Гарантійні зобов’язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій суб’єктом господарювання отримується позика/кредит під державні гарантії.

У графі 6 "Гарантійні зобов’язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума позики/кредиту в іноземній валюті, яка отримується суб’єктом господарювання під державні гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 7 "Гарантійні зобов’язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума позики/кредиту у національній валюті, яка отримується суб’єктом господарювання під державні гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або гривневий еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 8 "Гарантійні зобов’язання - додаткові зобов’язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов’язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

3.11. "Інформація про надані місцеві гарантії" складається на підставі зведених даних звітності про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства.

3.12. "Інформація про здійснені операції з управління державним боргом" складається Відділом обслуговування державного боргу Казначейства на підставі даних обліку операцій з державним боргом, із зазначенням кодів бюджетної класифікації, з розподілом на операції за внутрішнім та зовнішнім державним боргом.

У графі 1 "Зміст операції" проставляється назва проведеної операції з управління державним боргом.

У графах 2-7 зазначаються відповідно узагальнені коди бюджетної класифікації.

У графі 8 "Сума" проставляється сума операцій у гривнях, у разі проведення операцій в іноземній валюті - у гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату проведення операцій.

3.13. "Інформація про стан місцевих боргів" складається на підставі зведених даних звітності про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства.

3.14. "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів", складається на підставі зведених даних звітності про виконання місцевих бюджетів, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства.

{Пункт 3.14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 65 від 25.02.2019}

3.15. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі зведених даних звітності про виконання державного бюджету.

У графі 4 "Загальний фонд - усього" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 3 "Загальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

У графі 5 "Загальний фонд - видатки споживання" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на поточне функціонування органів державної влади, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

У графі 6 "Загальний фонд - видатки споживання - з них: оплата праці" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 7 "Загальний фонд - видатки споживання - з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 8 "Загальний фонд - видатки розвитку" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

У графі 9 "Спеціальний фонд - усього" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

У графі 10 "Спеціальний фонд - видатки споживання" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на поточне функціонування органів державної влади, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

У графі 11 "Спеціальний фонд - видатки споживання - з них: оплата праці" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату праці.

У графі 12 "Спеціальний фонд - видатки споживання - з них: комунальні послуги та енергоносії" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У графі 13 "Спеціальний фонд - видатки розвитку" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків спеціального фонду державного бюджету, що були проведені з початку звітного року на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

У графі 14 "Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 12 "Разом - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, що були проведені з початку звітного року (сума даних графи 4 та графи 9). Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати даним, наведеним у графі 14 "Разом - виконано за звітний період (рік)" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

3.16. "Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі зведених даних про надання та повернення кредитів.

У графі 4 "Надання кредитів - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу ІІІ.1. "Надання кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 5 "Надання кредитів - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів зі спеціального фонду державного бюджету. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу ІІІ.1. "Надання кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 6 "Надання кредитів - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального та спеціального фондів державного бюджету (сума даних графи 4 та графи 5). Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)"підрозділу ІІІ.1. "Надання кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 7 "Повернення кредитів - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу ІІІ.2. "Повернення кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 8 "Повернення кредитів - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до спеціального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" підрозділу ІІІ.2. "Повернення кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 9 "Повернення кредитів - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального та спеціального фондів державного бюджету кредитів (сума даних граф 7 та 8). Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу ІІІ.2. "Повернення кредитів" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

У графі 10 "Кредитування - усього - Загальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 4 "Надання кредитів - Загальний фонд" та графи 7 "Повернення кредитів - Загальний фонд".

У графі 11 "Кредитування - усього - Спеціальний фонд" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Надання кредитів - Спеціальний фонд" та графи 8 "Повернення кредитів - Спеціальний фонд".

У графі 12 "Кредитування - усього - Разом" у рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального та спеціального фондів, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 6 "Надання кредитів - Разом" та графи 9 "Повернення кредитів - Разом". Дані, наведені у цій графі, мають відповідати даним, наведеним у графі 9 "Кредитування - усього - виконано за звітний період (рік)" розділу ІІІ "Кредитування" Звіту про виконання державного бюджету.

3.17. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями" складається за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, які визначені законом України про Державний бюджет України, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних головних розпорядників бюджетних коштів.

У графі 2 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень загального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 3 "Виконано протягом звітного періоду (року)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені протягом звітного періоду.

3.18. "Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" складається за кодами програмної та функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі установ та напрямків видатків на підставі даних Державної судової адміністрації України за програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами".

У рядку "затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" цього Звіту проставляються суми бюджетних призначень, затверджених законом України про Державний бюджет України з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків державного бюджету, що були проведені протягом звітного періоду.

Загальна сума касових видатків, наведена у графі 4 "Загальний фонд - усього" у рядку "виконано за звітний період (рік)" повинна відповідати даним, наведеним у графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України.

Загальна сума касових видатків, наведена у графі 9 "Спеціальний фонд - усього" у рядку "виконано за звітний період (рік)" повинна відповідати даним, наведеним у графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" частини ІІ.1 "Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу ІІ "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України в частині видатків спеціального фонду бюджету, проведених за рахунок інших надходжень спеціального фонду.

У графі 14 "Разом" у рядку "виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, що були проведені з початку звітного року (сума даних граф 4 та 9).

{Пункт 3.18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 65 від 25.02.2019}

3.19. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації)" складається на підставі інформації про передані та отримані кошти по міжбюджетних трансфертах, сформованої із облікової системи Казначейства та АС "Є-Звіт".

У графах 3 "Міжбюджетні трансферти - Базова дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін", 5 "Міжбюджетні трансферти - Реверсна дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін", 7 "Міжбюджетні трансферти - Освітня субвенція - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" та 9 "Міжбюджетні трансферти - Медична субвенція - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графах 4 "Міжбюджетні трансферти - Базова дотація - виконано за звітний період (рік)", 8 "Міжбюджетні трансферти - Освітня субвенція - виконано за звітний період (рік)" та 10 "Міжбюджетні трансферти - Медична субвенція - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми міжбюджетних трансфертів (базової дотації, освітньої та медичної субвенції), передані з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 6 "Міжбюджетні трансферти - Реверсна дотація - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума міжбюджетних трансфертів (реверсної дотації) передані з початку звітного року з місцевих бюджетів.

{Пункт 3.19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 65 від 25.02.2019}

3.20. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам" складається на підставі інформації про передані кошти по міжбюджетних трансфертах, сформованої із облікової системи Казначейства.

Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

У графі 3 "Стабілізаційна дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 " Стабілізаційна дотація - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми стабілізаційної дотації, переданої з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 5 "Додаткова дотація з державного бюджету на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Додаткова дотація з державного бюджету на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми додаткових дотацій, переданих з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 7 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року з загального фонду державного бюджету.

У графі 9 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 10 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року зі спеціального фонду державного бюджету.

3.21. "Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кредиторів та інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредиту (позики), на підставі даних, отриманих від структурних підрозділів Казначейства та Міністерства фінансів України. Перелік кредиторів та інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредиту (позики) наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

3.22. "Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку" складається за загальним і спеціальним фондами державного бюджету в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі даних зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Казначейства.

У графі 2 "Загальний фонд - план на рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного року.

У графах 3 "Загальний фонд - план на звітний період з урахуванням внесених змін", 6 "Спеціальний фонд - план на звітний період з урахуванням внесених змін" та 8 "Разом - план на звітний період з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників загального та/або спеціального фонду державного бюджету за звітний період, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Загальний фонд - направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)" проставляються суми переданих протягом звітного періоду (року) розпорядникам бюджетних коштів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету для здійснення видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

У графах 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)", 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" та 9 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків загального фонду державного бюджету, що були проведені протягом звітного періоду (року).

3.23. "Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду" складається на підставі зведених даних, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства, у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування спеціального фонду державного бюджету.

У графі 3 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду до кошторисів. Дані в цій графі заповнюються за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У графі 5 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку року касових видатків спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

3.24. "Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами" складається на підставі зведених даних, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства, у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування спеціального фонду державного бюджету.

У графі 3 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду до кошторисів. Дані в цій графі заповнюються за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У графі 5 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку року касових видатків спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

3.25. "Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства" складається на підставі зведених даних, сформованих Департаментом консолідованої звітності Казначейства, у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування спеціального фонду державного бюджету.

У графі 3 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень спеціального фонду, затверджених законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду до кошторисів. Дані в цій графі заповнюються за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У графі 5 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку року касових видатків спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

3.26. "Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень" складається за спеціальним фондом державного бюджету в розрізі кодів відомчої класифікації, кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, кодів класифікації доходів бюджету, кодів класифікації кредитування бюджету.

У графі 3 "Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду до кошторисів. Дані в цій графі заповнюються за кодами відомчої класифікації та програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У графі 5 "Залишок на початок року (факт) (ККФ 602100)" проставляються суми залишку, що склався на початок звітного року.

У графах 6 "Передача залишку коштів, який склався на початок року протягом звітного періоду - перераховано" та 7 "Передача залишку коштів, який склався на початок року протягом звітного періоду - отримано" проставляються суми перерахованого та отриманого залишку коштів протягом звітного періоду.

У графі 8 "Надходження з початку року на виконання бюджетних програм" відображаються суми надходжень за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів.

У графі 9 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку року касових видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

У графі 10 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" відображаються суми невикористаного залишку на кінець звітного періоду (року) по рядку КВК (гр. 10 = гр. 5 - гр.6 + гр. 7 + гр.8 - гр. 9).

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Л.І. ЛитвиненкоДодаток 1
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018, № 125 від 23.04.2018, № 318 від 05.10.2018, № 402 від 20.12.2018, № 37 від 30.01.2019, № 157 від 28.05.2019, № 204 від 11.07.2019}


Додаток 2
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018, № 125 від 23.04.2018, № 318 від 05.10.2018, № 402 від 20.12.2018, № 37 від 30.01.2019, № 157 від 28.05.2019}


Додаток 3
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018, № 125 від 23.04.2018, № 37 від 30.01.2019}


Додаток 4
до Інструкції про складання
Державною казначейською службою
України бюджетної звітності про
виконання Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України
і місцевих бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018, № 37 від 30.01.2019}


Додаток 5
до Інструкції про складання
Державною казначейською службою
України  бюджетної звітності про
виконання Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України
і місцевих бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків Державного бюджету України

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 62 від 26.02.2018, № 37 від 30.01.2019}on top