Document v0021241-02, current version — Adoption on January 30, 2002

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21 від 30.01.2002

Про організацію виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2001 N 1768 "Про затвердження
Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки
культурної спадщини"

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ) Кабінет Міністрів України постановою від
28.12.2001 N 1768 ( 1768-2001-п ) затвердив Порядок укладення
охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини та зразок
охоронного договору. При цьому встановлено, що Держбуд України
погоджує охоронні договори на пам'ятки архітектури та
містобудування, садово-паркового мистецтва, монументального
мистецтва (пов'язані з архітектурними пам'ятками, комплексами,
ансамблями) і ландшафтні пам'ятки. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N 1768 ( 1768-2001-п ) "Про затвердження Порядку
укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини"
Н А К А З У Ю:
1. Структурним підрозділам Комітету, Республіканському
комітету з охорони та використання пам'яток історії та культури
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управлінням
містобудування і архітектури обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій, органам охорони
культурної спадщини Київської міської та Одеської обласної
державних адміністрацій, підвідомчим установам і організаціям
взяти зазначену постанову Кабінету Міністрів України до
безумовного виконання.
2. Управлінню охорони та реставрації пам'яток містобудування
і архітектури (М.Кучерук) забезпечити відповідно до чинного
законодавства: укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури та
містобудування, садово-паркового мистецтва, монументального
мистецтва (пов'язані з архітектурними пам'ятками, комплексами,
ансамблями) і ландшафтні пам'ятки національного значення, що
належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; погодження охоронних договорів на пам'ятки архітектури та
містобудування, садово-паркового мистецтва, монументального
мистецтва (пов'язані з архітектурними пам'ятками, комплексами,
ансамблями) і ландшафтні пам'ятки національного значення; контроль за укладанням охоронних договорів на пам'ятки
архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва,
монументального мистецтва (пов'язані з архітектурними пам'ятками,
комплексами, ансамблями) і ландшафтні пам'ятки місцевого значення.
3. Затвердити форму акта технічного стану пам'ятки згідно з
додатком.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Присяжнюка.
Голова Комітету В.Череп
Додаток
до наказу Держбуду
від 30 січня 2002 р. N 21

Акт
технічного стану пам'ятки ________________________________________
(назва, вид, категорія обліку пам'ятки, дата і номер __________________________________________________________________
рішення про її державну реєстрацію, її охоронний номер)
Додаток до охоронного договору N ____ від ________________________
Ми, що нижче підписалися, представники ___________________________ _________________________________________________________________,
(назва органу охорони культурної спадщини)
що зветься далі - ОРГАН ОХОРОНИ, _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, займана посада)
з одного боку і __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з іншого боку, що далі зветься - КОРИСТУВАЧ, склали цей Акт про
те, що цього числа нами проведено огляд технічного стану пам'ятки __________________________________________________________________
(назва, охоронний номер) _________________________________________________________________,
яка розташована за адресою ______________________________________,
приміщення (частини приміщень) загальною площею ____________ кв. м
технічна адреса вказаних приміщень ______________________________,
що передаються за охоронним договором в користування ____________
(користувач) __________________________________________________________________
У результаті огляду пам'ятки встановлено:
ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАМ'ЯТКИ:
1. Загальний стан пам'ятки _______________________________________
(коротка характеристика стану пам'ятки в цілому)
2. Стан зовнішніх архітектурно-конструкційних елементів пам'ятки:
а) загальний стан ________________________________________________
б) фундаменти: ___________________________________________________
в) цоколі та відмостки біля них __________________________________
г) стіни _________________________________________________________
д) дах (крокви і лати, покрівля, водозливні труби) _______________
е) бані, намети (їх конструкції та покрівля) _____________________
ж) зовнішнє декоративне оздоблення (обличкування, пофарбування,
карнизи, колони, пілястри, ліплення, скульптура, живопис на
фасадах) _____________________________________
3. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних і декоративних
елементів пам'ятки:
а) загальний стан ________________________________________________
б) перекриття ____________________________________________________
в) підлога _______________________________________________________
г) стіни _________________________________________________________
д) стовпи, колони ________________________________________________
е) двері, вікна __________________________________________________
ж) сходи _________________________________________________________
з) стеля _________________________________________________________
і) внутрішнє декоративне оздоблення, живопис, предмети прикладного
мистецтва ________________________________________________________
4. Сад, парк, двір, ворота, огорожа ______________________________
5. Додатки _______________________________________________________
(матеріали фотофіксації)
Інспекційний нагляд за пам'яткою здійснюється ____________________ __________________________________________________________________
КОРИСТУВАЧ
(підпис, печатка)
Керівник ОРГАНУ ОХОРОНИ
(підпис, печатка)
"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 1, січень, 2002 р.on top