Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

14.02.2012  № 17

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2012 рік

На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном на 2012 рік, що додається.

2. Начальнику Управління документального забезпечення роботи та контролю довести даний наказ до керівників структурних підрозділів та розмістити на веб-сайті Агентства.

3. Керівникам структурних підрозділів прийняти до виконання План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О.Ф.

Голова Агентства
держмайна України


Д.В. Колєсніков
Додаток


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
14.02.2012  № 17

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві України з управління державними корпоративними правами та майном на 2012 рік

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1

Проведення заходів щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства, надання методичної допомоги структурним підрозділам Агентства щодо проведення заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції та забезпечення координації роботи і узагальнення інформацій з питань дотримання антикорупційного законодавства України державними службовцями Агентства

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

Протягом року

2

Надання інформації до Сектору запобігання проявам корупції та злочинним проявам для підготовки звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції відповідно до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. № 1240, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки"

Керівники структурних підрозділів у межах компетенції

До 15 січня наступного року

3

Інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1072

Управління по роботі з персоналом Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

Дві доби після прийняття відповідного рішення

5

Прийняття участі у розгляді постанов судів у справах про корупційні діяння державних службовців із вжиттям вичерпних заходів згідно із законодавством, зокрема, у разі притягнення особи до відповідальності, пов'язаною з порушенням обмежень, передбачених антикорупційним законодавством

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

У разі надходження постанов суду

6

Проведення обов'язкової антикорупційної експертизи всіх проектів нормативно-правових актів, які готуються структурними підрозділами Агентства, з метою виявлення в них норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

Протягом року

7

Забезпечення проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів, а також підвищення кваліфікації державних службовців у вищих навчальних закладах за відповідними програмами

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам Управління по роботі з персоналом Керівники структурних підрозділів у межах компетенції

Протягом року

8

Вжиття належних заходів щодо дотримання державними службовцями обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206 та Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Держслужби від 04.08.2010 № 214

Управління по роботі з персоналом Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам Керівники структурних підрозділів у межах компетенції

Протягом року

9

Прийняття участі у нарадах, семінарах, круглих столах з питань запобігання та протидії корупції

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам Керівники та працівники структурних підрозділів

Протягом року

10

Здійснення розгляду питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, проводити роботу зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам Керівники структурних підрозділів у межах компетенції

Протягом року

11

У разі недотримання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, прийняття участі у проведенні службових розслідувань (перевірок) та розгляді разом з іншими структурними підрозділами апарату Агентства листів, заяв, скарг щодо фактів порушень державними службовцями норм антикорупційного законодавства

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам Керівники структурних підрозділів у межах компетенції

Протягом року

12

Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Департамент стратегічного планування

У тримісячний строк після прийняття Закону України "Про Державну програму приватизації"

13

Оновлення матеріалів рубрики з тематики, спрямованої на запобігання проявам корупції, веб-сайту Агентства держмайна України

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

Протягом року

14

Проведення постійного моніторингу виконання Плану заходів з питань запобігання корупції та у разі необхідності внесення керівництву пропозицій для забезпечення його виконання (впровадження)

Сектор запобігання проявам корупції та злочинним проявам

Щоквартально

Головний спеціаліст
Сектору запобігання проявам
корупції та злочинним проявамА.М. Остафійчук