Document v0002734-15, current version — Adoption on January 5, 2015

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2015  № 2

Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки третьої періодичної доповіді про виконання Україною зобов'язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

З метою належної підготовки Україною третьої періодичної доповіді про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III хартії, які вона прийняла, НАКАЗУЮ:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з підготовки третьої періодичної доповіді про виконання Україною зобов'язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (далі - Робоча група) у складі, що додається.

2. Надати голові Робочої групи право вносити зміни до її складу у разі потреби.

3. Визначити завданням Робочої групи:

1) вироблення рекомендацій щодо підготовки доповіді, опрацювання проекту тексту доповіді та внесення зауважень до нього;

2) участь у підготовці доповіді та її поданні на розгляд Генеральному секретареві Ради Європи;

3) встановлення періодичності засідань Робочої групи у разі необхідності.

4. Департаменту у справах релігій та національностей (Юраш А.В.) забезпечити здійснення організаційних заходів щодо проведення засідань Робочої групи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.М.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України


В. Кириленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
05.01.2015  № 2

СКЛАД
Робочої групи з підготовки третьої періодичної доповіді про виконання Україною зобов'язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин


ВІТРЕНКО
Андрій Миколайович

-

заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, голова робочої групи


ЮРАШ
Андрій Васильович

-

директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури, заступник голови робочої групи


АЖНЮК
Богдан Миколайович

-

завідувач відділу мов України Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук, доктор філол. наук (за згодою)


КОЗОРІЗ
Дмитро Борисович

-

радник відділу національних меншин і віросповідань Департаменту світового українства та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС (за згодою)


КОНОНЕНКО
Юрій Григорович

-

директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН (за згодою)


КУЛАКОВСЬКА
Ірина Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу мовної політики Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури, секретар міжвідомчої робочої групи


ЛИЗАНЧУК
Василь Васильович

-

завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор філол. наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук (за згодою)


ЛЮДВЕНКО
Марина В'ячеславівна

-

головний спеціаліст відділу гуманітарного розвитку Департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери Мінекономрозвитку (за згодою)


НЕДЯК
Юрій Олександрович

-

начальник відділу аналізу та прогнозування інформаційної сфери Департаменту інформаційної політики Держкомтелерадіо (за згодою)


ПЛАКСЯ
Петро Дмитрович

-

начальник відділу вирішення питань депортованих осіб та забезпечення житлом Управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Мінсоцполітики (за згодою)


СИЧОВА
Майя Дмитрівна

-

начальник відділу мовної політики Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури


ФЕДОРОВА
Ганна Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу контролю у сфері телерадіомовлення Управління контролю та аналізу телерадіомовлення Національної ради (за згодою)


ХАРЧЕНКО
Світлана Йосипівна

-

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН (за згодою)


ЯЗЛОВИЦЬКА-МИХАЙЛОВА
Ольга Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Мінюсту (за згодою).

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua}on top