Щодо подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Держслужба зайнятості України, Державний центр зайнятості; Letter on February 12, 2014ДЦ-01-961/0/6-14
Document v-961390-14, current version — Adoption on February 12, 2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ЛИСТ

12.02.2014  № ДЦ-01-961/0/6-14

Щодо подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Державний центр зайнятості за дорученням Міністерства соціальної політики України розглянув запит і повідомляє.

Статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.

З метою реалізації статті 14 Закону розроблено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, який затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 (зареєстровано у Мін'юсті 31.05.2013 за № 841/23373) (далі - Порядок № 271). У Порядку № 271 визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до категорій осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Згідно з Порядком № 271 роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Тобто вищезазначену інформацію роботодавець вперше повинен подати територіальному органу державної служби зайнятості в 2014 році, не пізніше 1 лютого після звітного року, де зазначатиме середньооблікову чисельність штатних працівників за 2013 рік.

Перший заступник директора

С. Гомоненкоon top