Document v-821203-04, current version — Adoption on December 2, 2004

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Л И С Т
02.12.2004 N 030-821-6
N 12276/03

Огляд N 3
запитань і відповідей з питань застосування
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"

Запитання 1. Яким чином призначаються пенсії особам, що не
набули право на пенсію відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
наприклад: а) при наявності у особи, яка досягла пенсійного віку,
страхового стажу менше п'яти років; б) при наявності у інваліда стажу меншого, ніж передбачено
статтею 32 Закону ( 1058-15 ) для відповідної вікової групи?
Відповідь. До набрання чинності Законом України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам" ( 1727-15 ) зазначеним громадянам призначаються
соціальні пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).
Запитання 2. В яких розмірах призначається пенсія в разі
втрати годувальника дитини померлої одинокої матері?
Відповідь. Відповідно до частини другої статті 37 Закону
( 1058-15 ) дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника
призначається в розмірах, визначених частиною першої цієї статті,
виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. Виходячи з
цього, дитині померлої одинокої матері пенсія повинна призначатися
у розмірі 50% пенсії за віком померлої матері.
Запитання 3. Яким чином обчислюється розмір пенсії за віком
за двоскладовою формулою?
Відповідь. Відповідно до частини другої статті 27 Закону
( 1058-15 ), за бажанням застрахованої особи, частина розміру
пенсії за віком за період страхового стажу, набутого до дня
набрання чинності Законом, може бути визначена відповідно до
раніше діючого законодавства, а частина розміру пенсії за період
страхового стажу, набутого після набрання чинності цим Законом, -
відповідно до цього Закону.
При цьому, при обчисленні розміру пенсії по першій складовій
враховується трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року,
обчислений на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), заробітна плата до цієї ж дати за
періоди, передбачені статтею 65 зазначеного Закону, за будь-які 60
календарних місяців роботи підряд протягом всієї трудової
діяльності і за весь період роботи з 1 липня 2003 р. по 31 грудня
2003 р., або за 24 останніх місяці роботи перед зверненням за
пенсією (01.01.2004 р.). Розмір цієї частини пенсії, обчисленої
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", не може
перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених Законом для
відповідних категорій пенсіонерів, та не може бути нижчим, ніж
розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової
допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності Законом з
підвищенням на 12% відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20.11.2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р.
N 312 ( 312-2004-п ).
Пенсія по другій складовій обчислюється відповідно до частини
1 статті 27 Закону ( 1058-15 ) із заробітної плати за період
починаючи з 1 січня 2004 року та врахуванням страхового стажу,
набутого за цей період.
Запитання 4. Який порядок обчислення стажу роботи та розміру
пенсії за двоскладовою формулою особам льотних екіпажів повітряних
суден цивільної авіації? Наприклад, зазначена особа звернулася за
призначенням пенсії 01.04.2004 р.
Відповідь. Відповідно до частини 2 Прикінцевих положень
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) пенсійне забезпечення застрахованих осіб,
які працювали або працюють на посадах, що дають право на
призначення пенсії за вислугу років здійснюється згідно з окремим
законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та
корпоративні фонди зазначеним особам пенсії призначаються за
нормами цього Закону ( 1058-15 ) в разі досягнення пенсійного віку
та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). У цьому випадку розміри пенсій
визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті
28 Закону.
Спеціальний стаж роботи, який дає право на пенсію за вислугу
років і з якого обчислюється розмір пенсії до і після 1 січня
2004 року, визначається відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 р. N 418
( 418-92-п ).
При обчисленні розміру пенсії зазначеній в прикладі особі за
двоскладовою формулою: По першій складовій заробітна плата і розмір пенсії
визначаються відповідно до пункту 7 Порядку призначення і виплати
пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу
цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.1992 р. N 418 ( 418-92-п ) (зі змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р.
N 550 ( 550-96-п ). При визначенні цієї частини пенсії
враховується заробіток визначений статтею 65 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) або за 24 місяці (останній
місяць грудень 2003 р.). При цьому середньомісячний заробіток
підвищується на коефіцієнт, що визначається як частка відділення
середньої заробітної плати працівників народного господарства за
місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, на
середню заробітну плату працівників народного господарства за
відповідний місяць. За місяць звернення в даному випадку вважати
січень 2004 року; за місяць, що передує місяцю звернення, -
грудень 2003 року. Обмеження цієї частини пенсії провадиться двома
з половиною розмірами величин середньої заробітної плати
працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний
рік, що передує року звернення, тобто з 01.01.2003 р. по
31.12.2003 р.
При обчисленні першої складової розміру пенсії застосовуються
показники середньої заробітної плати у галузях економіки за даними
Державного комітету статистики.
По другій складовій розмір пенсії обчислюється за формулою
відповідно до частини 1 статті 27 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Період заробітної плати при цьому визначається відповідно до
статті 40 Закону з 01.01.2004 р. по 31.03.2004 р. При обчисленні
пенсії застосовуються показники середньої заробітної плати у
галузях економіки України відповідно до додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1783
( 1783-2003-п ).
Середня заробітна плата за 2003 р. при цьому визначається в
розмірі 372,72 грн.
Ця частина пенсії не обмежується максимальним розміром і не
забезпечується мінімальною виплатою.
Запитання 5. Гр. А працювала на посаді вчителя школи до і
після 01.01.2004 р. на 0,5 ставки. Страхові внески після
01.01.2004 р. щомісяця сплачувалися в розмірі, меншому за
мінімальний страховий внесок. Яким чином буде розрахований цей
період страхового стажу при призначенні пенсії за вислугу років ?
Відповідь. Відповідно до пункту другого Прикінцевих положень
Закону ( 1058-15 ) пенсійне забезпечення осіб, які працювали або
працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за
вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше,
мали право на пенсію за вислугу років, здійснюється згідно з
окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та
корпоративні фонди цим особам пенсії призначаються за нормами
цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та при наявності
трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).
Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний
стаж як до 01.01.2004 р., так і після 01.01.2004 р. зараховується
за даними трудової книжки.
Для обчислення розміру цієї пенсії (визначення коефіцієнту
страхового стажу) страховий стаж до 01.01.2004 р. зараховується за
даними трудової книжки, а з 01.01.2004 р. - відповідно до статті
24 Закону ( 1058-15 ) за даними персоніфікованого обліку
пропорційно сплаченим страховим внескам.
Запитання 6. Виплату пенсії інваліду було припинено в
2002 році у зв'язку з відновленням здоров'я. В квітні 2004 року
його знов визнано інвалідом. Яким чином може бути поновлена
виплата раніше призначеної пенсії?
Відповідь. Відповідно до частини 3 статті 35 Закону
( 1058-15 ) якщо виплату пенсії інваліду було припинено у зв'язку
з відновленням здоров'я, то в разі наступного визнання його
інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня
встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення
виплати пенсії минуло не більше п'яти років. В даному випадку
виплата пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову.
При цьому розмір пенсії обчислюється за нормами Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", тобто
виходячи із положень статті 40 Закону із застосуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за
2003 рік. За бажанням особи розмір пенсії може бути обчислено за
документами, наявними в пенсійній справі, або додатковими
документами про стаж і заробіток за період до 01.01.2004 р., при
цьому буде застосовуватися середня заробітна плата працівників,
зайнятих у галузях економіки за 2002 рік.
Запитання 7. Чи має право пенсіонер на перерахунок
призначеної в квітні 2004 року відповідно до Закону ( 1058-15 )
пенсії, якщо він звертається в 2005 році з заявою і надає довідку
про заробіток за 60 календарних місяців страхового стажу підряд до
липня 2000 року за інший період, ніж той, що враховувався при
призначенні пенсії, та за весь період страхового стажу починаючи з
1 липня 2000 року до квітня 2004 року?
Відповідь. Відповідно до статті 40 Закону ( 1058-15 ) для
обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які
60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000
року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу,
починаючи з 1 липня 2000 року.
Перерахунок проводиться із строків, передбачених частиною 4
статті 45 Закону ( 1058-15 ), при цьому застосовується середня
заробітна плата для обчислення розміру пенсії за рік, що передував
року звернення за призначенням пенсії, в даному прикладі за
2003 рік.
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України О.Гаряча
Заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України О.Заруднийon top