Document v-456290-07, current version — Adoption on August 1, 2007

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
01.08.2007 N 1/9-456
Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
Управління освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій
Керівникам навчальних
закладів України

Міністерство освіти і науки України повторно звертає увагу
керівників навчальних закладів і органів управління освітою, що
Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) згідно з міжнародними угодами та нормативно-правовими
актами Міністерство освіти і науки України уповноважене
здійснювати процедуру оцінювання іноземних документів про середню
та вищу освіту з метою встановлення їх відповідності національним
документам про освіту.
Такі повноваження реалізуються Міністерством освіти і науки
України та Державною акредитаційною комісією України відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. N 1380
( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг" та наказу МОН
України від 20.08.03 р. N 563 ( z0878-03 ), яким затверджено
Положення про визнання іноземних документів про освіту, що
розроблено та погоджено Міністерством фінансів України,
Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції
України на підставі постанови Кабінету Міністрів України від
12.11.1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та
вчені звання".
Іноземні документи про освіту подаються міністерству згідно з
дипломатичними, легалізаційними та нотаріальними вимогами, які
регламентуються міждержавними договорами, Міністерством
закордонних справ України та Міністерством юстиції України.
Враховуючи зазначене, міністерство приймає на розгляд
іноземні документи, видані в державах, які встановили з Україною
дипломатичні відносини. Легалізація та нотаріальне оформлення
документів здійснюється заявниками відповідно до законодавчих
нормативів, зокрема Конвенції, що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів ( 995_082 ) (Гаазька конвенція,
1961 р.), Указу Президента України від 02.04.1994 р. N 127/94
( 127/94 ) "Про Консульський статут України" (ст. 54), наказу
Міністерства закордонних справ України N 113 ( z0535-02 ) від
04.06.2002 р. "Про затвердження інструкції про порядок
консульської легалізації офіційних документів в Україні і за
кордоном".
Окрім того, названі вище питання регулюються Законом України
"Про нотаріат" ( 3425-12 ) та рядом чинних міжнародних договорів
України, які скасовують вимогу легалізації деяких іноземних
офіційних документів.
Реалізація зазначених вище законодавчих нормативів значною
мірою сприяє доступу до вищої освіти України громадян з якісною
іноземною освітою, забезпечує дотримання вимог Болонського процесу
та спрямовується на виконання державних програм боротьби з
нелегальною міграцією.
Наголошуємо, що керівники навчальних закладів зобов'язані
своєчасно інформувати відповідних посадових осіб закладів і
громадян з іноземною освітою про необхідність дотримання
зазначених вище законів та нормативно-правових актів.
При зарахуванні громадян з іноземною освітою до навчальних
закладів відповідними договорами з юридичними чи фізичними особами
необхідно обумовити терміни легалізаційного оформлення іноземних
документів про освіту та необхідність здійснення нострифікації.
Процедура нострифікації ініціюється керівництвом навчальних
закладів за наявності відповідного клопотання та необхідних
документів, що подаються Управлінню ліцензування, акредитації та
нострифікації уповноваженими співробітниками навчальних закладів
України протягом перших місяців навчання.
Персональна відповідальність за виконання зазначених положень
покладається на керівників навчальних закладів.
Заступник Міністра В.Д.Шинкарукon top