Оформляємо "Куточок покупця"
Редакції видань; Comment on December 6, 2004
Document n0111697-04, current version — Adoption on December 6, 2004

                   Оформляємо "Куточок покупця" 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну
діяльність, повинні надати покупцям повну інформацію як про
товари, що продаються ними, так і про себе. Споживачі мають знати
про якість і асортимент товарів. Цю та іншу інформацію вони можуть
отримати з "Куточка покупця". Про те, як його має бути оформлено,
розповімо в цій статті.
Де розміщувати "Куточок покупця"
Кожен споживач має право на отримання необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги),
їх якість, асортимент. Це право споживача закріплено у ст. 3
Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р.
N 1023-XII ( 1023-12 ) (далі - Закон).
Вимогу про наявність такої інформації в торговельному залі
суб'єкта, який здійснює торговельну діяльність, передбачено п. 53
Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного
обслуговування населення, затверджених постановою КМУ від 08.02.95
р. N 108 ( 108-95-п ) (далі - Порядок N 108). Суб'єкти
господарської діяльності мають розміщувати інформацію для покупців
у торговельному залі на видному і доступному місці.
Із цієї вимоги випливає, що обов'язкова наявність інформації
для покупців стосується не всіх торговельних точок, а лише тих, що
мають торговельний зал. У сфері роздрібної торгівлі торговельний
зал для покупців мають лише магазини. Магазини - це стаціонарні
пункти роздрібного продажу товарів, що займають окремі приміщення
чи будови та мають торговельний зал для покупців (п. 7 Порядку
N 108 ( 108-95-п ).
Що стосується дрібнороздрібної торговельної мережі, до якої
відносять палатки, кіоски, що займають окремі приміщення, то вони
не мають торговельного залу. Оскільки "Куточок покупця" має бути
обладнано тільки у стаціонарних пунктах торгівлі, що мають
торговельний зал (тобто в магазинах), у палатках, кіосках його
наявність не передбачена.
Яку інформацію слід розмістити в "Куточку покупця"
Зазначимо, які обов'язкові документи мають розмістити у
"Куточку покупця" суб'єкти господарювання, котрі здійснюють
торговельну діяльність.
Таблиця 1 --------------------------------------------------------------------- | Найменування | Примітка | | документа | | |-------------------+-----------------------------------------------| |Книга відгуків і |Форму Книги відгуків і пропозицій затверджено | |пропозицій |наказом МЗЕЗторгу України від 24.06.96 р. N 349| |( z0336-96 ) |( z0336-96 ). | | |На підприємствах роздрібної торгівлі, які мають| | |кілька відділів, Книга ведеться в кожному | | |відділі, а на великих підприємствах | | |громадського харчування - у кожному залі | | |обслуговування | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія ліцензії (1) |Стосується суб'єктів підприємницької | | |діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю | | |такими видами товарів: | | |- алкогольними напоями; | | |- тютюновими виробами; | | |- ювелірними виробами; | | |- лікарськими засобами; | | |- ветеринарними медикаментами і препаратами; | | |- пестицидами та агрохімікатами; | | |- вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, | | |холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру | | |понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі | | |понад 100 метрів на секунду; | | |- спеціальними технічними засобами для зняття | | |інформації з каналів зв'язку, інших засобів | | |негласного отримання інформації; | | |- криптосистемами та засобами криптографічного | | |захисту інформації | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія торгового |Для суб'єктів господарювання, на яких | |патенту (1) |поширюються вимоги Закону України "Про | | |патентування деяких видів підприємницької | | |діяльності" від 23.03.96 р. N 98/96-ВР | | |( 98/96-ВР ) | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія свідоцтва |Для суб'єктів господарювання, зареєстрованих | |платника ПДВ (1) |платниками ПДВ | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія свідоцтва |Для суб'єктів підприємницької діяльності, котрі| |про сплату |є платниками єдиного податку | |єдиного податку (1)| | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія довідки про |Для платників єдиного податку, які мають | |трудові відносини |найманих працівників (включаючи членів їх | |фізичної особи |сім'ї) | |з платником | | |єдиного податку (1)| | |-------------------+-----------------------------------------------| |Копія дозволу на |Для суб'єктів підприємницької діяльності всіх | |розміщення |організаційно-правових форм, які здійснюють | |об'єктів торгівлі |торговельну діяльність або надають послуги | |та сфери послуг (1)|населенню у спеціально відведених місцях | |-------------------+-----------------------------------------------| |Порядок N 108 |Текст цього документа мають розмістити в | |( 108-95-п ) |"Куточку покупця" всі суб'єкти господарювання, | | |які здійснюють торговельну діяльність | |-------------------+-----------------------------------------------| |Асортиментний |Вимогу про наявність у "Куточку покупця" | |перелік товарів |асортиментного переліку товарів передбачено | | |п.6 Порядку N 108 ( 108-95-п ). Дотримання цієї| | |вимоги на практиці не уявляється можливим у | | |зв'язку з величезною кількістю товарів, що | | |реалізуються (наприклад, супермаркет) | |-------------------+-----------------------------------------------| |Санітарні правила |Для суб'єктів підприємницької діяльності, які | |( v5781400-91 ) |здійснюють торгівлю продовольчими товарами, для| | |підприємств громадського харчування | |-------------------+-----------------------------------------------| |Витяг із Закону |Ст. 12 "Право споживача на належну якість | |( 1023-12 ) |товарів (робіт, послуг)", ст. 14 "Права | | |споживача у разі придбання ним товару | | |неналежної якості", ст. 18 "Право споживача на | | |інформацію про товари (роботи, послуги)" і ст. | | |19 "Права споживача у сфері торговельного та | | |інших видів обслуговування" ( 1023-12 ) | |-------------------+-----------------------------------------------| |Інформація про |Таку інформацію необхідно розмістити в "Куточку| |право покупця |покупця" у вигляді оголошення такого змісту: | |ознайомитися з |"Покупці мають право ознайомитися з | |документами, що |документами, що підтверджують ціни на товари та| |підтверджують |їх якість" (п. 16 Інструкції про порядок | |ціни на товари, |позначення роздрібних цін на товари народного | |виставлені для |споживання на підприємствах роздрібної торгівлі| |продажу |та громадського харчування, затвердженої | | |наказом МЗЕЗторгу України від 04.01.97 р. N 02 | | |( z0004-97 ) | |-------------------+-----------------------------------------------| |Адреси та номери |Такими органами є: територіальні органи | |телефонів органів, |Держспоживстандарту, підрозділи (управління) | |що забезпечують |органів виконавчої влади, які здійснюють | |державний захист |контроль за торговельною діяльністю, | |прав споживачів, |санітарно-епідеміологічна станція | |і територіального | | |органу санітарно- | | |епідеміологічного | | |нагляду | | |-------------------+-----------------------------------------------| |Місцезнаходження | - | |і телефон суб'єкта | | |підприємницької | | |діяльності | | --------------------------------------------------------------------- _______________
(1) Розміщувати ці документи в "Куточку покупця" не
обов'язково. Їх можна розмістити на фронтальній вітрині магазину
(за її відсутності - біля РРО).
Наведений перелік документів не є вичерпним. Суб'єкти
господарювання, які здійснюють торговельну діяльність, крім
зазначених вище обов'язкових документів, повинні розміщувати в
"Куточку покупця" додаткову інформацію. Перелік цих документів
залежить від: - виду здійснюваної торговельної діяльності: роздрібна,
комісійна торгівля, продаж товарів за замовленнями та вдома у
замовника, торгівля в розстрочку, торгівля на ринках; - виду товарів, що реалізуються: продовольчі та
непродовольчі, алкогольні напої, ювелірні вироби, лікарські
засоби, нафтопродукти, транспортні засоби і номерні агрегати тощо.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- | Предмет | Найменування документа | Примітка | | торгівлі | | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено наказом Міністерства| |продовольчими |продовольчими товарами |економіки та з питань | |товарами |( z0628-03 ) |європейської інтеграції України | | | |від 11.07.2003 р. N 185 | | | |( z0628-03 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Санітарні правила для |Затверджено Головним державним | | |підприємств продовольчої |санітарним лікарем СРСР від | | |торгівлі ( v5781400-91 ) |16.04.91 р. N 5781-91 | | | |( v5781400-91 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Адреса та номер телефону | | | |санітарно-епідеміологічної | | | |станції | | | |----------------------------+--------------------------------| | |Інформація про встановлення |Розміщується у разі, якщо | | |знижок або додаткових |суб'єкт господарювання прийняв | | |торгових націнок у нічний |рішення про надання знижок або | | |час |щодо продажу товарів з | | | |додатковою націнкою в нічний час| |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено наказом МЗЕЗторгу | |картоплею та |картоплею та плодоовочевою |України від 08.07.97 р. N 344 | |плодоовочевою |продукцією ( z0353-97 ) |( z0353-97 ) | |продукцією | | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено постановою КМУ від | |алкогольними |алкогольними напоями |30.07.96 р. N 854 ( 854-96-п ) | |напоями |( 854-96-п ) | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено наказом Міністерства| |тютюновими |тютюновими виробами |економіки та з питань | |виробами |( z0679-02 ) |європейської інтеграції України | | | |від 24.07.2002 р. N 218 | | | |( z0679-02 ) | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено наказом Міністерства| |непродовольчими|непродовольчими товарами |економіки та з питань | |товарами |( z0379-04 ) |європейської інтеграції України | | | |від 11.03.2004 р. N 98 | | | |( z0379-04 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Відомості про особливості |Зазначені Переліки товарів | | |продажу окремих груп |наведено в додатках 1, 2 і 3 до | | |непродовольчих товарів |постанови КМУ "Про реалізацію | | |Перелік сезонних товарів, |окремих положень Закону України | | |гарантійні терміни щодо яких|"Про захист прав споживачів" від| | |обчислюють із початку |19.03.94 р. N 172 ( 172-94-п ). | | |відповідного сезону | | | |Перелік товарів належної |При торгівлі товарами, | | |якості, що не підлягають |включеними до цих Переліків, | | |обміну (поверненню) |суб'єкт господарювання має | | |Перелік товарів, з яких |інформувати покупців, що | | |створюється обмінний фонд |куплені товари поверненню та | | | |обміну не підлягають. | | | |Інформацію про це може бути | | | |надано у вигляді оголошення | | | |для покупців | | |----------------------------+--------------------------------| | |Порядок гарантійного ремонту|Затверджено постановою КМУ від | | |(обслуговування) чи |11.04.2002 р. N 506 | | |гарантійної заміни технічно |( 506-2002-п ). Цей документ | | |складних побутових товарів |має бути в "Куточку покупця" | | |( 506-2002-п ) |суб'єкта підприємницької | | |Перелік груп технічно |діяльності, який реалізує | | |складних побутових товарів, |технічно складну побутову | | |що підлягають гарантійному |техніку, за умови, що вона | | |ремонту (обслуговуванню) або|відповідає вимогам нормативних | | |гарантійній заміні |документів, має технічні | | | |характеристики, супроводжується | | | |експлуатаційними документами, | | | |та на неї встановлено | | | |гарантійний термін | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Роздрібна та |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено постановою КМУ від | |комісійна |ювелірними та іншими |25.03.99 р. N 460 ( 460-99-п ) | |торгівля |виробами з дорогоцінних | | |ювелірними |металів, дорогоцінного | | |виробами |каміння, дорогоцінного | | | |каміння органогенного | | | |утворення і | | | |напівдорогоцінного каміння | | | |( 460-99-п ) | | | |----------------------------+--------------------------------| | |Правила комісійної торгівлі |Затверджено наказом Мінфіну | | |ювелірними виробами з |України від 27.10.2004 р. N 678 | | |дорогоцінних металів, |( z1466-04 ) | | |дорогоцінного каміння, | | | |дорогоцінного каміння | | | |органогенного утворення і | | | |напівдорогоцінного каміння | | | |( z1466-04 ) | | | |----------------------------+--------------------------------| | |Інформація про встановлені в|Цю інформацію має бути розміщено| | |Україні проби для виробів із|суб'єктами господарювання, які | | |дорогоцінних металів |здійснюють роздрібну та | | |Порядок експертизи |комісійну торгівлю ювелірними | | |дорогоцінного каміння, |виробами | | |дорогоцінного каміння | | | |органогенного утворення і | | | |напівдорогоцінного каміння | | | |Зображення державних | | | |пробірних клейм України | | | |Перелік і тарифи послуг, що | | | |надаються покупцю | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено постановою КМУ від | |нафтопродуктами|нафтопродуктами |20.12.97 р. N 1442 | | |( 1442-97-п ) |( 1442-97-п ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Правила пожежної безпеки для|Затверджено наказом Міністерства| | |підприємств та організацій |транспорту України від 21.12.98 | | |автомобільного транспорту |р. N 527 ( z0157-99 ) | | |України ( z0157-99 ) | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі |Затверджено наказом Міністерства| |транспортними |транспортними засобами та |економіки та з питань | |засобами та |номерними агрегатами |європейської інтеграції України | |номерними |( z0681-02 ) |від 31.07.2002 р. N 228 | |агрегатами | |( z0681-02 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Перелік і тарифи додаткових |Додаткові платні послуги, | | |платних послуг, що надаються|пов'язані з технічним | | |покупцю |обслуговуванням, зберіганням, | | | |заправленням транспортних | | | |засобів пальним, оливами чи | | | |мастилами, транспортуванням до | | | |місця призначення тощо | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила торгівлі лікарськими|Затверджено постановою КМУ від | |лікарськими |засобами в аптечних закладах|17.11.2004 р. N 1570 | |засобами |( 1570-2004-п ) |( 1570-2004-п ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Перелік вітчизняних та |Затверджено наказом Міністерства| | |імпортних лікарських засобів|охорони здоров'я України, | | |і виробів медичного |Міністерства економіки та з | | |призначення, ціни на які |питань європейської інтеграції | | |підлягають державному |України від 03.12.2001 р. N | | |регулюванню ( z1045-01 ) |480/294 ( z1045-01 ) | | |Інформація про безкоштовний | | | |або пільговий відпуск | | | |лікарських засобів окремим | | | |групам населення | | | |Інформація про встановлений | | | |порядок забезпечення | | | |лікарськими засобами | | | |населення, про додаткові | | | |послуги, що надаються | | | |аптекою | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила роздрібної торгівлі,|Затверджено постановою КМУ від | |примірниками |прокату примірників |04.11.97 р. N 1209 | |аудіовізуальних|аудіовізуальних творів, |( 1209-97-п ) | |творів та |фонограм, відеограм, | | |фонограм |комп'ютерних програм, баз | | | |даних ( 1209-97-п ) | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля |Правила торгівлі |Затверджено наказом Міністерства| |антикваріатом |антикварними речами |економіки та з питань | | |( z0058-02 ) |європейської інтеграції України,| | | |Міністерства культури та | | | |мистецтв України від 29.12.2001 | | | |р. N 322/795 ( z0058-02 ) | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Комісійна |Правила комісійної торгівлі |Затверджено наказом МЗЕЗ України| |торгівля |непродовольчими товарами |від 13.03.95 р. N 37 | |непродовольчими|( z0079-95 ) |( z0079-95 ) | |товарами |----------------------------+--------------------------------| | |Перелік і тарифи послуг, що | | | |надаються покупцю | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Скупка в |Правила скупки в населення |Затверджено наказом МЗЕЗторгу | |населення |скляної тари з-під харчових |України від 04.07.96 р. N 363 | |скляної тари |продуктів ( z0358-96 ) |( z0358-96 ) | |з-під харчових | | | |продуктів |----------------------------+--------------------------------| | |Прейскурант заставних цін на| | | |скляну тару | | | |Перелік і тарифи на послуги,| | | |що надаються | | | |Умови надання послуг | | | |Прізвище та ініціали | | | |працівників, які скуповують | | | |скляну тару | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Продаж товарів |Правила продажу товарів на |Затверджено наказом МЗЕЗторгу | |за замовленнями|замовлення та вдома у |України від 29.03.99 р. N 199 | |та вдома у |покупців ( z0249-99 ) |( z0249-99 ) | |покупця |----------------------------+--------------------------------| | |Перелік і тарифи на послуги,| | | |що надаються | | | |Час приймання та видачі | | | |замовлення | | | |Асортимент і ціна на товари | | | |Час доставлення замовлення | | | |додому | | | |Споживчі властивості | | | |товарів | | | |Терміни придатності товарів | | | |або гарантійні терміни | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля в |Правила торгівлі у |Затверджено постановою КМУ від | |розстрочку |розстрочку ( 997-98-п ) |01.07.98 р. N 997 ( 997-98-п ). | | | |Перелік товарів, що продаються в| | |Орієнтовний перелік товарів |розстрочку, суб'єкт | | |вітчизняного та іноземного |господарювання визначає | | |виробництва, що |самостійно з урахуванням | | |рекомендуються для продажу в|орієнтовного переліку товарів | | |розстрочку |вітчизняного та іноземного | | | |виробництва, рекомендованих для | | | |продажу в розстрочку | | |----------------------------+--------------------------------| | |Інформація про загальні | | | |умови укладення, виконання | | | |та розірвання договору | | | |купівлі-продажу товарів у | | | |розстрочку | | | |Інформація про розмір | | | |відсотків, що стягуються на | | | |користь суб'єкта | | | |господарювання | | | |Порядок заміни неякісних | | | |товарів | | |---------------+----------------------------+--------------------------------| |Торгівля на |Правила торгівлі на ринках |Затверджено наказом Міністерства| |ринках |( z0288-02 ) |економіки та з питань | | |Копія свідоцтва про |європейської інтеграції України,| | |реєстрацію ринку як суб'єкта|Міністерства внутрішніх справ | | |підприємницької діяльності |України, Державної податкової | | |Витяг із Правил користування|адміністрації України, | | |засобами вимірювальної |Державного комітету | | |техніки у сфері торгівлі, |стандартизації, метрології та | | |громадського харчування та |сертифікації України від | | |надання послуг ( z0018-02 ) |26.02.2002 р. N 57/188/84/105 | | |Витяг із нормативно-правових|( z0288-02 ) | | |актів щодо застосування РРО | | | |Ставки ринкового збору, | | | |затверджені органом | | | |місцевого самоврядування, і | | | |відповідальність за несплату| | | |ринкового збору | | | |----------------------------+--------------------------------| | |Тарифи на послуги, що |За окрему плату продавцям можуть| | |надаються продавцям за |надаватися такі послуги: | | |окрему плату, і порядок їх |бронювання торговельних місць, | | |надання |прокат торговельного інвентарю, | | | |обладнання, засобів | | | |вимірювальної техніки, | | | |санітарного одягу, зберігання | | | |особистих речей та продукції у | | | |камерах схову, на складах і в | | | |холодильниках, зважування | | | |на товарних вагах, | | | |розрубування м'яса | | | |(рубачам м'яса ринку), | | | |утримання торговельного місця в | | | |належному стані, інформаційні | | | |оголошення рекламного і | | | |довідкового характеру, | | | |забезпечення місцями в готелях | | | |і на автостоянках (за наявності | | | |їх на ринку), консультації | | | |фахівців, | | | |вантажно-розвантажувальні | | | |роботи і транспортні послуги, | | | |приймання для подальшого | | | |продажу сільгосппродуктів | | | |та інших товарів у бюро | | | |торговельних послуг тощо. | | |----------------------------+--------------------------------| | |Ветеринарно-санітарні |Затверджено наказом Головного | | |правила для ринків |державного інспектора | | |( z0314-96 ) |ветеринарної медицини України | | | |від 04.06.96 р. N 23 | | | |( z0314-96 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Перелік продукції, що |Затверджено наказом Державного | | |підлягає обов'язковій |комітету стандартизації, | | |сертифікації в Україні |метрології та сертифікації | | |відповідно до спеціалізації |України від 30.08.2002 р. N 498 | | |ринку ( z0782-02 ) |( z0782-02 ) | | |----------------------------+--------------------------------| | |Адреси та номери телефонів | | | |органів, що здійснюють | | | |державний контроль і нагляд | | | |за якістю та безпекою | | | |товарів, засобів | | | |вимірювальної техніки, до | | | |яких можна звернутися з | | | |питань сертифікації | | | |продукції та перевірки | | | |засобів вимірювальної | | | |техніки | | | |Телефон | | | |санітарно-епідеміологічної | | | |станції | | | |Інформація про | | | |місцезнаходження Книги | | | |відгуків та пропозицій | | -------------------------------------------------------------------------------
Вимоги про наявність "Куточка покупця" стосуються також
суб'єктів господарювання, які надають послуги населенню. Так,
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою КМУ від 16.05.94 р. N 313 ( 313-94-п ), передбачають,
що "Куточок покупця" має розміщуватися в приміщенні, де
провадяться приймання та видача замовлень. Наведемо в таблиці
перелік документів (інформації), які мають розміщуватися в
"Куточку покупця" суб'єктів підприємницької діяльності, котрі
надають побутові, туристичні та готельні послуги.
Таблиця 3 -------------------------------------------------------------------------------- | | Найменування документа | Примітка | |----------+-------------------------------------------+-----------------------| |Побутові |Правила побутового обслуговування |Затверджено постановою | |послуги |населення ( 313-94-п ) |КМУ від 16.05.94 р. | | | |N 313 ( 313-94-п ) | | |-------------------------------------------+-----------------------| | |Перелік побутових послуг, що надаються, і | | | |прейскурант цін на такі послуги | | | |Зразки матеріалів виконавця, які може бути | | | |використано при наданні певної побутової | | | |послуги, ціни на ці матеріали | | | |Перелік нормативно-технічної документації, | | | |вимогам якої має відповідати певний вид | | | |послуг | | | |Гарантійні зобов'язання виконавця щодо | | | |певного виду послуг | | | |Інформація про працівників, які | | | |обслуговують замовників (посада, прізвище, | | | |ім'я та по батькові) | | | |Перелік категорій громадян, які | | | |користуються пільгами при отриманні | | | |побутових послуг | | | |Інформація про умови, за яких вироби у |Стосується суб'єктів | | |прання та хімчистку не приймаються |підприємницької | | |Перелік допустимих прихованих дефектів |діяльності, які надають| | |після хімчистки, перефарбування та прання |перукарські послуги | | |згідно з чинними стандартами | | | |Відомості про встановлені ступені зносу | | | |виробів та їх характеристики | | | |Витяг із Державних санітарних правил і норм| | | |для перукарень різних видів ДСПіН | | | |2.2.2.022-99 ( va022282-99 ) | | |----------+-------------------------------------------+-----------------------| |Готельні |Правила користування готелями та |Затверджено наказом | |послуги |аналогічними засобами розміщення та надання|Державної туристичної | | |готельних послуг ( z0413-04 ) |адміністрації України | | | |від 16.03.2004 р. | | | |N 19 ( z0413-04 ) | | |-------------------------------------------+-----------------------| | |Свідоцтво про присвоєння готелю певної | | | |категорії (якщо її присвоєно) | | | |Копія сертифіката на послуги, що підлягають| | | |обов'язковій сертифікації | | | |Ціна номера (місця в номері) | | | |Перелік основних послуг, що включаються до | | | |ціни номера (місця в номері) | | | |Перелік додаткових послуг і прейскурант цін| | | |на них | | | |Відомості про форму та порядок оплати | | | |послуг | | | |Перелік категорій осіб, які мають право на | | | |отримання пільг, і перелік пільг, що | | | |надаються при наданні послуг відповідно до | | | |законодавства | | | |Інформація про нормативні документи, | | | |вимогам яких мають відповідати готельні | | | |послуги | | | |Відомості про роботу закладів (підприємств)| | | |громадського харчування, торгівлі, зв'язку,| | | |побутового обслуговування та інших, | | | |розміщених в готелі. За їх відсутності - | | | |дані про місцезнаходження та режим роботи | | | |найближчих до готелю підприємств | | | |громадського харчування, зв'язку та | | | |побутового обслуговування | | |----------+-------------------------------------------+-----------------------| |Туристичні|Ліцензійні умови ( z0103-01 ) |Затверджено наказом | |послуги | |Державного комітету | | | |України з питань | | | |регуляторної політики | | | |та підприємництва, | | | |Державного комітету | | | |молодіжної політики, | | | |спорту і туризму | | | |України від 17.01.2001 | | | |р. N 7/62 ( z0103-01 ) | | |-------------------------------------------+-----------------------| | |Інформація про тарифи та умови | | | |обслуговування туристів за кордоном та в | | | |Україні | | | |Рекламні, інформаційні та довідкові | | | |матеріали (довідники готелів, підприємств | | | |громадського харчування, розклад руху і | | | |тарифи на перевезення різними видами | | | |транспорту тощо) | | --------------------------------------------------------------------------------
Яку відповідальність передбачено за відсутність
"Куточка покупця"
У разі якщо суб'єкт господарювання проігнорував вимоги
Порядку N 108 ( 108-95-п ) і не розмістив у торговельному залі
відповідну інформацію для покупців (наприклад, відсутня Книга
відгуків і пропозицій), це вважається порушенням правил торгівлі.
Згідно зі ст. 155 Кодексу України про адміністративні
порушення ( 80731-10 ) за порушення правил торгівлі та надання
послуг працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери
послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю,
накладається штраф у розмірі від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 170 грн.).
Повторні дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою
накладення штрафу від п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 85 до 459 грн.). Цей штраф
накладається органами, уповноваженими здійснювати контроль за
дотриманням законодавства України про захист прав споживачів.
Упевнені, що після прочитання цієї статті у вас не буде
жодних проблем з оформленням "Куточка покупця", а отже, штрафи вам
не загрожують. Ну, а ваші покупці, у свою чергу, завжди знайдуть у
ньому необхідну інформацію. Вдалої торгівлі!
Вікторія Матвєєва - економіст-аналітик редакції газети
"Податки та бухгалтерський облік"
"Податки та бухгалтерський облік",
N 98, 6 грудня 2004 р.on top