Document n0038697-06, current version — Adoption on July 17, 2006

      Коли покупець має право повернути (не прийняти) товар, 
а замовник - право відмовитися від послуги

Повернення, відмова від товару покупцем або відмова від
послуги замовником - це завжди конфлікт між сторонами. Їх інтереси
тут явно не збігаються. Зрозуміло, що в такому разі важливо знати, як відповідні
питання врегульовано законом. Так, найчастіше досить легко
з'ясувати, хто кому що насправді винен. Що зазначає закон із приводу повернення, відмови від товару
покупцем або відмови від послуги замовником - у цій публікації.
Основні документи
Якщо договір укладено між двома підприємцями (або між
підприємцем та юридичною особою), то правові підстави для
повернення товару слід шукати в Цивільному кодексі України
( 435-15 ) (далі - ЦК) та/або в Господарському кодексі України
( 436-15 ) (далі - ГК). Якщо друга сторона за договором -
пересічна фізична особа, то крім норм ЦК слід обов'язково брати до
уваги норми Закону про захист прав споживачів ( 1023-12 ) (1). _______________
(1) Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91
N 1023-XI ( 1023-12 ), зі змінами та доповненнями.
Спираючись на ці документи, ми саме і розберемося з питанням,
що нас цікавить.
Підстави повернення, відмови від товару, якщо договір
купівлі-продажу, поставки укладено між двома
суб'єктами господарювання
Відповідно до норм ЦК ( 435-15 ) і ГК ( 436-15 ) підставами
для повернення товару/відмови від товару можуть бути такі
обставини: - відбулася поставка товарів більш низької якості порівняно
зі стандартом, технічними умовами або зразком (еталоном). У цьому
разі покупець має право відмовитися від прийняття та оплати
товарів, а якщо товари вже оплачено покупцем - вимагати повернення
сплаченої суми (стаття 268 ГК ( 436-15 ) (2); _______________
(2) У цій же статті 268 ГК ( 436-15 ) установлено, яким
вимогам має відповідати якість товарів, які застереження про
якість слід включати до договору, що буде, якщо такі застереження
до договору не включено.
- поставлені товари відповідають стандартам або технічним
умовам, але виявилися більш низького сорту, чим було обумовлено в
договорі. У цьому випадку покупець має право прийняти товари з
оплатою за ціною, установленою для товарів відповідного сорту, або
відмовитися від прийняття та оплати поставлених товарів (повернути
товар) (стаття 268 ГК ( 436-15 ); - відбулася поставка некомплектних виробів. У цьому випадку
постачальник (виробник) зобов'язаний на вимогу покупця
(отримувача) доукомплектувати їх у 20-денний строк після
одержання вимоги або замінити комплектними виробами в той же
строк, якщо сторонами не погоджено інший строк. Після закінчення
зазначеного 20-денного строку (іншого погодженого сторонами
строку) і до моменту доукомплектування виробу або його заміни
покупець (отримувач) має право відмовитися від його оплати, а
якщо товар уже оплачено, вимагати в установленому порядку
повернення оплачених сум. Також у разі, якщо постачальник
(виробник) у зазначений вище строк не доукомплектує виріб або не
замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від
товару (статті 270 ГК ( 436-15 ), 684 ЦК ( 435-15 ); - приналежності товару або документи, що стосуються товару,
не передані продавцем у встановлений строк. У цьому разі покупець
має право встановити розумний строк для їх передання, і якщо в цей
строк приналежності/документи все одно не буде передано,
відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар
продавцю (стаття 666 ЦК ( 435-15 ); - продавець передав покупцю меншу кількість товару, ніж це
встановлено договором купівлі-продажу (меншу, ніж зазначено в
супровідних документах, або відповідно до супровідних документів,
але меншу, ніж у договорі купівлі-продажу). У цьому разі покупець
має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає,
або відмовитися від переданого товару та його оплати (повернути
товар), а якщо він оплачений - вимагати повернення сплаченої за
нього грошової суми (стаття 670 ЦК ( 435-15 ); - продавець передав товар в асортименті, що не відповідає
умовам договору купівлі-продажу. Покупець має право в розумний
строк після одержання товару відмовитися від його прийняття та
оплати, а якщо він уже оплачений - вимагати повернення сплаченої
за нього грошової суми (стаття 672 ЦК ( 435-15 ); - покупець прострочив оплату товару. Продавець має право
вимагати від нього повернення товару. Продавець має право вимагати
від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за
яких право власності на товар мало перейти до покупця (стаття 697
ЦК ( 435-15 ). - продавець передав покупцю товар без тари та (або) упаковки
чи в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право
вимагати від продавця передання товару в належних тарі та (або)
упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки, якщо інше
не випливає із суті зобов'язання чи характеру товару, або
пред'явити до нього інші вимоги, що випливають з передання товару
неналежної якості, передбаченого частиною 2 статті 678 ЦК
( 435-15 ) (відмовитися від договору та вимагати повернення
сплаченої за товар грошової суми).
Крім того, повернути товар, відмовившись від договору,
покупець має право: - якщо сторони в самому договорі передбачили право покупця в
односторонньому порядку відмовитися від договору, прописали певні
підстави для відмови від договору та ці підстави виникли; - за взаємною згодою сторін (якщо продавець не проти
повернення).
Підстави відмови від послуги, якщо договір
про надання послуг укладено між двома суб'єктами
господарювання
Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі
шляхом односторонньої відмови від договору, у порядку та на
підставах, установлених ЦК ( 435-15 ), іншим законом або за
домовленістю сторін. Це зазначено у статті 907 ЦК. Отже,
відмовитися від договору про надання послуг замовник може: - за взаємною згодою сторін; - на підставах, визначених договором, тобто коли підстави для
відмови застережено в договорі; - на підставах, визначених законом.
Якихось спеціальних підстав для односторонньої відмови від
договору послуг ні ЦК ( 435-15 ), ні ГК ( 436-15 ) не містить.
Якщо йдеться про надання послуг, наприклад, мобільного зв'язку,
інформаційних послуг, то порядок відмови від договору може бути
передбачений спеціальним законодавством щодо цих питань.
Підстави для повернення товару або відмови
від послуги в роздробі
Спочатку розберемося, які підстави для повернення товару в
роздробі передбачає ЦК ( 435-15 ) і Закон про захист прав
споживачів ( 1023-12 ).
Ненадання інформації про товар
Якщо покупцю не надано можливість негайно одержати повну та
достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має
право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим
ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - у
розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення
оплаченої за товар грошової суми та відшкодування збитків, а також
моральної шкоди (стаття 700 ЦК ( 435-15 ).
Якщо відбувається продаж товарів за зразками
Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на
підставі ознайомлення покупця зі зразком товару (за описами,
каталогами тощо). При укладенні таких договорів покупець до
передання товару має право відмовитися від договору за умови
відшкодування продавцю витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо
виконання договору (стаття 702 ЦК ( 435-15 ).
Повернення НЕпродовольчих товарів належної якості
(якісних товарів)
Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної
якості на аналогічний у продавця, в якого його було придбано,
якщо товар не задовольнив його за формою, габаритом, фасоном,
кольором, розміром або з інших причин не може бути ним
використаний за призначенням (стаття 9 Закону про захист прав
споживачів ( 1023-12 ).
Тобто ми говоримо про повернення товару в обмін на інший
товар.
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом
14 днів без урахування дня купівлі.
Обмін товару належної якості здійснюється, якщо він не
використовувався і якщо збережено його товарний вид, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ,
виданий споживачу разом із проданим товаром.
Існує певний перелік товарів, які обміну в будь-якому разі не
підлягають (зауважимо, ідеться про якісні товари). Перелік
товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено
постановою КМУ від 19.03.94 р. N 172 ( 172-94-п ). До нього,
зокрема, входять: лікарські препарати та медичні засоби, предмети
сангігієни, світлочутливі товари, парфюмерно-косметичні вироби,
дитячі іграшки, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, тканини,
білизна натільна, постільна білизна та деякі інші товари. Повний
перелік див. у "ВД", 2006, N 3, с. 47.
Якщо покупець хоче обміняти якісний товар,
а його аналога немає у продажу
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,
споживач має право за своїм вибором: - придбати якісь інші товари з наявного асортименту з
відповідним перерахуванням вартості; - розірвати договір, повернути товар та одержати назад гроші
в розмірі вартості поверненого товару. У цьому випадку розрахунки
зі споживачем здійснюються виходячи з вартості товару на час його
купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачу в день
розірвання договору. Якщо грошей у касі немає - в інший строк за
домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів; - здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж
надходженні відповідного товару до продажу. Якщо покупець
погодився почекати надходження відповідного товару, продавець
зобов'язаний у день надходження товару до продажу повідомити про
це споживача, який вимагає обміну товару.
Повернення непродовольчих товарів
неналежної якості
Товаром неналежної якості слід вважати товар, що не
відповідає вимогам, установленим для цієї категорії товару в
нормативно-правових актах і в нормативних документах, або умовам
договору зі споживачем.
Споживач, придбаваючи товар, має право розраховувати, що
нормальна робота (застосування, використання) товарів повинна
забезпечуватися протягом гарантійного терміну, терміну
придатності, установленого на такий товар. Якщо протягом цих
термінів з'ясується, що придбаний товар є неякісним, споживач має
право заявити певні вимоги. Причому не в 14-денний строк, а
протягом усього гарантійного терміну або терміну придатності.
Гарантійний термін - це термін, протягом якого виробник
(продавець, виконавець або якась третя особа) бере на себе
зобов'язання щодо здійснення безоплатного ремонту або заміни
відповідної продукції у зв'язку із запровадженням її в обіг.
Відповідно до статті 8 Закону про захист прав споживачів
( 1023-12 ) покупець, який протягом установленого гарантійного
терміну виявив недоліки (не плутати з істотними недоліками)
товару, у порядку та у строки установлені законодавством, має
право вимагати за своїм вибором: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
Якщо вимогу споживача не буде виконано, споживач має право
заявити іншу з перелічених вимог.
Якщо протягом установленого гарантійного терміну буде
виявлено істотні недоліки, що виникли з вини виробника товару
(продавця, виконавця), або фальсифікацію товару, підтверджені за
необхідності висновком експертизи, споживач у порядку та у строки,
установлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін
правил або договору має право за своїм вибором вимагати від
продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми; 2) заміни товару на такий же товар або на аналогічний із
числа наявних у продавця (виробника).
Тобто згідно із Законом про захист прав споживачів
( 1023-12 ) повернути неякісний товар або обміняти його на
аналогічний або такий самий споживач має право тільки в разі
виявлення протягом установленого гарантійного терміну істотних
недоліків, що виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару.
Істотний недолік - це недолік, що робить неможливим або
неприпустимим використання товару відповідно до його цільового
призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після
його усунення проявляється знову з не залежних від споживача
причин і при цьому його наділено хоча б однією з наведених нижче
ознак: а) його взагалі не може бути усунуто; б) щоб його усунути, потрібно понад 14 календарних днів; в) він робить товар істотно іншим, ніж передбачено договором.
Якщо покупець має право вимагати обміну товару або розірвання
договору, продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги
споживача) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у
споживача та задовольнити його вимоги. При цьому доставка
великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів
продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги
споживача) та їх повернення споживачу здійснюються за рахунок
продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги
споживача).
В які строки потрібно задовольнити вимогу споживача
про заміну товару
Якщо товар є в наявності, вимога споживача про його заміну
підлягає негайному задоволенню. А якщо виникає необхідність у
перевірці якості товару - протягом 14 днів або за домовленістю
сторін.
Якщо товару в наявності немає, вимога споживача про його
заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання
відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну
товару в установлений строк неможливо, споживач має право за своїм
вибором пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує
їх функції) інші з перелічених вище вимог.
Якщо покупець вимагає заміни товару,
але ціна на нього змінилася
Якщо відбувається заміна товару з недоліками на товар
аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості,
ціна на який змінилася, перерахування вартості не здійснюється.
Якщо відбувається заміна товару з недоліками на такий же
товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості,
перерахування вартості товару з недоліками в разі збільшення ціни
здійснюється виходячи з його вартості на час обміну, а в разі
уцінки - виходячи з вартості на час купівлі.
Якщо покупець вимагає повернути гроші за неякісний
товар, а ціна його збільшилася
У цьому разі розрахунки зі споживачем здійснюються виходячи з
вартості товару на час пред'явлення відповідної вимоги (тобто
повернути доведеться більше грошей, ніж було фактично сплачено).
Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачу в день розірвання
договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання
договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше
ніж протягом 7 днів.
Якщо покупець вимагає повернути гроші за неякісний
товар, а ціна його зменшилася
У цьому разі покупцю повертається фактично сплачена ним за
товар сума (без її зменшення). Гроші, сплачені за товар,
повертаються споживачу в день розірвання договору, а в разі
неможливості повернути гроші в день розірвання договору - в інший
строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.
Покупець вимагає безоплатно усунути недоліки
придбаної речі
У цьому разі вимоги покупця має бути задоволено протягом 14
днів із дати їх пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару
аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) і за кожний день
затримки усунення недоліків понад установлений строк (14 днів)
споживачу виплачується неустойка в розмірі одного відсотка
вартості товару.
Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про
безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного
терміну. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого
терміну служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти
років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки),
допущені з вини виробника. Якщо ця вимога не задоволена протягом
14 днів з дати її пред'явлення або за згодою сторін в інший термін
споживач має право за своїм вибором пред'явити виробнику
(продавцю) інші вимоги, про які йшлося вище.
Як правильно обчислюються гарантійні терміни
Гарантійний термін зазначається в паспорті на продукцію або
на етикетці чи в якомусь іншому документі, що додається до
продукції.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу
або складової частини товару, на які встановлено гарантійні
терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб і
складову частину обчислюється починаючи з дня видачі споживачу
товару після ремонту.
Гарантійний термін на комплектуючі вироби повинен бути не
менше, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше не
передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами
або договором.
На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний
термін обчислюється з початку відповідного сезону. Відповідно до
Переліку, наведеного в додатку 1 до постанови КМУ від 19.03.94 р.
N 172 ( 172-94-п ) (див. "ВД", 2006, N 3, с. 47), гарантійні
терміни повинні обчислюватися
для одягу, хутряних та інших виробів: - весняно-літнього асортименту - з 1 квітня; - осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня;
для взуття: - зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня; - весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня
та з 15 вересня по 15 листопада; - літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.
У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у
випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу та час
передання товару споживачу не збігаються, гарантійний термін
обчислюється починаючи з дня передання товару споживачу, а якщо
товар потребує спеціальної установки (підключення) або складання -
з дня їх здійснення, а якщо день передання, установлення
(підключення) або складання товару, а також передання нерухомого
майна встановити неможливо або якщо майно знаходилося у споживача
до укладення договору купівлі-продажу, - із дня укладення договору
купівлі-продажу.
Щодо продукції, на яку гарантійні терміни або термін
придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю
(виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було
виявлено протягом двох років, а щодо об'єкта будівництва - не
пізніше десяти років із дня передання їх споживачу.
При виконанні гарантійного ремонту гарантійний термін
збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений
час обчислюється з дня, коли споживач звернувся з вимогою про
усунення недоліків.
При обміні товару його гарантійний термін обчислюється заново
з дня обміну.
Повернення продовольчих товарів
Повернення продовольчих товарів неналежної якості
У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної
якості, продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної
якості або повернути споживачу сплачені ним гроші, якщо недоліки
виявлено в межах терміну придатності. При цьому розрахунки зі
споживачем у разі підвищення ціни на товар здійснюються виходячи з
його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі
уцінки - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші,
сплачені за товар, повертаються споживачу в день розірвання
договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання
договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше
ніж протягом 7 днів.
Повернення якісних продовольчих товарів
Такі товари за жодних умов обміну та поверненню не
підлягають. Так що вимоги споживача повернути гроші та прийняти
назад якісний продовольчий товар продавець має повне право
залишити без відповіді.
Повернення (обмін) товару та розрахункові документи
У статті 8 Закону про захист прав споживачів ( 1023-12 )
зазначено, що вимоги споживача розглядаються після надання
споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які
встановлено гарантійний термін, - технічного паспорта або іншого
документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
А якщо покупець розрахунковий документ втратив або він йому
взагалі не видавався? Як тоді розв'язати конфлікт із покупцем?
Адже єдиноподатники та платники фіксованого податку розрахунковий
документ видають дуже неохоче, тільки на настійне прохання
покупця.
У цих випадках продавець не може відмовити у проханні покупця
обміняти або, якщо є підстави, повернути гроші за товар. Наявність
чи відсутність розрахункового документа не має відігравати
вирішальної ролі. Якщо розрахунковий документ покупцю не
видавався, а також у разі втрати покупцем розрахункового документа
та неможливості його відновлення, факт купівлі може бути
встановлено за показаннями свідків. Це підтверджує постанова
Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду цивільних
справ за позовами про захист прав споживачів" від 12.04.96 р. N 5
( v0005700-96 ). У цьому документі, зокрема, зазначено, що втрата
розрахункових документів, їх неотримання при придбанні товару або
неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити
факт купівлі-продажу за допомогою свідків.
Коли вимоги споживача про повернення (обмін)
не підлягають задоволенню
Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець,
виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть,
що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил
користування товаром або його зберіганням. Споживач має право
брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого
представника. Зверніть увагу, що обов'язок доводити вину покупця
повинен продавець (виробник).
Повернення товару, якщо договір укладено поза
торговельними або офісними приміщеннями
Договір, укладений поза торговельними або офісними
приміщеннями, - це договір, укладений зі споживачем особисто в
місці іншому, ніж торговельні або офісні приміщення продавця. Як
приклад таких договорів можна навести договори, укладені вдома у
споживача та в інших неторговельних місцях.
У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними
приміщеннями споживач має право розірвати договір за умови
повідомлення про це продавця протягом 14 днів із дати одержання
документа, що засвідчує факт здійснення угоди поза торговельними
або офісними приміщеннями або прийняття продукції або першої
поставки такої продукції, за умови, що така продукція є річчю, а
прийняття або поставка продукції відбувається пізніше, ніж
одержання споживачем документа на їх продаж. Отже, у покупця є 14
днів, щоб повернути товар, причому незалежно від того, якісний цей
товар чи ні.
У цьому випадку продавець повинен повернути сплачені гроші
без затримки не пізніше 30 днів із моменту повідомлення споживачем
про розірвання договору. При цьому споживач має право не повертати
куплене до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей. Якщо
протягом установлених строків продавець не повертає гроші за
продукцію в разі розірвання договору, споживачу виплачується
неустойка в розмірі одного відсотка вартості продукції за кожний
день затримки повернення грошей.
Якщо договір, укладений поза торговельними або офісними
приміщеннями, розривається, споживач повинен повідомити продавця
про місце, де продукцію може бути повернено. Договором може
передбачатися, що товар, надісланий поштою, у разі розірвання
договору також потрібно повернути поштою. Витрати, пов'язані з
поверненням продукції, покладаються на продавця.
Зверніть увагу: у разі розірвання договору, укладеного поза
торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача
зберігати в себе продукцію припиняється після закінчення 60 днів
після її одержання. Якщо продавець не вживає заходів щодо її
повернення собі протягом цього періоду, така продукція переходить
у власність споживача без виникнення зобов'язання щодо оплати її
вартості.
Якщо споживачу не було надано документ, що засвідчує факт
здійснення угоди поза торговельними або офісними приміщеннями,
така угода не є підставою для виникнення обов'язків для споживача.
У разі ненадання документа або підтвердження інформації, споживач
повідомляє продавця про недійсність договору. Продавець протягом
30 днів із моменту одержання такого повідомлення повинен повернути
споживачу отримані кошти та відшкодувати витрати, понесені
споживачем у зв'язку з поверненням продукції.
Для того щоб не втратити право на розірвання договору,
споживач повинен зберігати отриману продукцію в незміненому стані.
Водночас, знищення, пошкодження або псування продукції, що
відбулося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на
розірвання договору. Зменшення вартості продукції внаслідок
розкриття упаковки, огляду або перевірки продукції також не
позбавляє права споживача на розірвання договору.
Повернення товару, якщо договір укладено на відстані
Договір, укладений на відстані - це договір, укладений
продавцем зі споживачем за допомогою засобів дистанційного
зв'язку.
Споживач має право розірвати укладений на відстані договір
шляхом повідомлення продавця про це протягом 14 днів із моменту
підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої
поставки товару.
Якщо підтвердження інформації не потрібне, споживач може
розірвати договір протягом 14 днів із моменту його укладення.
У разі продажу матеріальних речей їх повернення також
свідчить про розірвання договору.
Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам,
визначеним у Законі про захист прав споживачів ( 1023-12 ) (3),
строк, протягом якого споживач має право розірвати договір,
становить 90 днів із моменту одержання такої інформації, або у
разі продажу матеріальних речей - з моменту одержання товару або
першої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження
інформації було виправлено (тобто вже відповідає вимогам),
споживач має право розірвати договір протягом 14 днів із моменту
одержання виправленого підтвердження. _______________
(3) Перед укладенням договорів на відстані продавець
(виконавець) повинен надати споживачу інформацію про: найменування
продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття
претензії; основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату
за доставку, і умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші
послуги, пов'язані з утриманням або ремонтом продукції; інші умови
поставки або виконання договору; мінімальну тривалість договору,
якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;
вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від
граничного тарифу; період прийняття пропозицій; порядок розірвання
договору.
Якщо договором не передбачено інше, споживач не має права
розірвати договір, укладений на відстані, якщо: 1) поставка товару електронними засобами зв'язку за згодою
споживача відбулася до закінчення строку розірвання договору, про
що споживача було повідомлено; 2) ціна товару залежить від котирувань на фінансовому ринку,
тобто поза контролем продавця; 3) договір стосується виготовлення або перероблення товару на
замовлення споживача, тобто якщо товар не може бути продано іншим
особам або може бути продано лише з істотними фінансовими втратами
для продавця; 4) споживач розкрив аудіо або відеокасету або носій
комп'ютерного забезпечення, які поставляються запечатаними; 5) договір стосується доставки періодичних видань; 6) договір стосується лотерей або інших азартних ігор.
Продавець може використовувати стандартну умову в договорі
про можливість заміни товару в разі його відсутності на інший
товар. Така умова вважатиметься справедливою, якщо: 1) інший товар відповідає цілі використання замовленого
товару; 2) має таку ж або кращу якість; 3) його ціна не перевищує ціну замовленого товару.
Про наявність такої умови в договорі споживача має бути
повідомлено перед укладенням договору.
У разі розірвання договору, укладеного на відстані, споживач
повинен повідомити продавця про місце, де продукцію може бути
повернено. Витрати, пов'язані з поверненням продукції,
покладаються на продавця. Тобто продавець повинен відшкодувати
витрати споживача у зв'язку з поверненням продукції.
При розірванні договору, укладеного на відстані, обов'язок
споживача зберігати в себе продукцію припиняється після закінчення
60 днів після її одержання. Якщо продавець не вживає заходів для
повернення її собі протягом цього періоду, така продукція
переходить у власність споживача без виникнення зобов'язання щодо
оплати її вартості.
Якщо споживачу не було надано документ, що засвідчує факт
вчинення правочину на відстані, такий правочин не є підставою для
виникнення обов'язків для споживача.
У разі ненадання документа або підтвердження інформації
споживач повідомляє продавця про недійсність договору. Продавець
протягом 30 днів із моменту одержання такого повідомлення повинен
повернути споживачу отримані кошти та відшкодувати витрати,
понесені споживачем у зв'язку з поверненням продукції.
Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен
зберігати отриману продукцію в незмінному стані. Однак знищення,
пошкодження або псування продукції, що відбулося не з вини
споживача, не позбавляє споживача права на розірвання договору.
Зменшення вартості продукції внаслідок розкриття упаковки, огляду
або перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання
договору.
Відмова від послуги (виконаної роботи) якщо підприємець
має справу з пересічними фізичними особами
Замовник послуги (споживач) має право відмовитися від
договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати
відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до
виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так
повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим.
Однак якщо значну частину обсягу послуги або робіт (понад 70%
загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати
договір лише щодо частини послуги або робіт, що залишилася.
Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане
очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця відповідно до
умов договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний
строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у
визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування
збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок
виконавця.
Крім того, у разі виявлення недоліків у виконаній роботі
(наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати: 1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі
(наданій послузі) у розумний строк; 2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої
послуги); 3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу
та такої ж якості або повторного виконання роботи; 4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків
виконаної роботи (наданої послуги) самотужки або із залученням
третьої особи; 5) реалізації інших прав, передбачених чинним законодавством
на день укладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню в разі виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або
під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) -
протягом гарантійного або іншого терміну, установленого договором,
або протягом двох років із дня приймання виконаної роботи (наданої
послуги) у випадку відсутності гарантійного або іншого терміну,
установленого законодавством або договором.
За наявності в роботі (послузі) істотних недоліків споживач
має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі),
виконаній із матеріалу споживача, споживач має право вимагати за
своїм вибором або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або
розірвання договору та відшкодування збитків.
Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом
строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними
документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків
- протягом десяти років.
Виконавець не несе відповідальності за невиконання,
прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання
та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе,
що вони виникли з вини самого споживача або внаслідок дії
непереборної сили.
Якщо після укладення договору стане очевидним,
що роботи (послуги) через їх ціну (вартість)
і характеристики або з інших обставин, явно
не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача
У цьому випадку виконавець зобов'язаний негайно повідомити
про це споживача. Виконавець зобов'язаний так само повідомити
споживача, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости -
більше, ніж можна було очікувати під час укладення договору.
У цих випадках споживач має право відмовитися від договору
про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку
виконавця.
У цій статті ми розглянули основні питання, що стосуються
повернення товару, відмови від послуги з позиції господарського та
цивільного законодавства та законодавства про захист прав
споживачів. Нижче наведемо основні висновки, що випливають із цієї
статті.
Висновки
Відмова від договору можлива за взаємною згодою сторін, а
також у разі якщо це встановлено договором або законом.
Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на
підставі ознайомлення покупця зі зразком товару (за описами,
каталогами тощо). При укладенні таких договорів покупець до
передання товару має право відмовитися від договору за умови
відшкодування продавцю витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо
виконання договору.
Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної
якості на аналогічний у продавця, в якого його було придбано, якщо
товар не задовольнив його за формою, габаритом, фасоном, кольором,
розміром або з інших причин не може бути ним використаний за
призначенням.
Якісний продовольчий товар у цивільних правовідносинах
поверненню не підлягає.
Замовник послуги (споживач) має право відмовитися від
договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати
відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до
виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так
повільно, що закінчити її в визначений термін стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги або робіт (понад 70 %
загального обсягу) уже було виконано, споживач має право розірвати
договір лише щодо частини послуги або робіт, що залишилася.
Олеся Александрова - консультант газети "Власне Діло"on top