Document n0016342-10, current version — Adoption on June 29, 2010

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
29.06.2010

Закони України, акти Президента України,
Кабінету міністрів України
та Національного банку України,
які складають правову основу
діяльності Митної служби України

Кодекси
------------------------------------------------------------------ | NN | Назва | Офіційне опублікування | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Кодекс митний ( 92-15 ) |УК, 14.08.2002; 25.12.2002, | | | |03.01.2003, 03.12.2003, | | | |20.03.2004, 30.12.2004, | | | |29.12.2004, 31.03.2005, | | | |24.06.2005, 27.12.2005, | | | |10.03.2006, 12.12.2006, | | | |01.02.2007. | | | |ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 2132.| | | |ГУ, 27.07.2004, 02.02.2006, | | | |13.06.2009, 02.07.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Кодекс адміністративного |УК, 17.08.2005, 23.09.2005, | | |судочинства ( 2747-15 ) |01.11.2005, 08.12.2005, | | | |06.04.2006, 14.04.2006, | | | |11.10.2006, 14.01.2009, | | | |01.07.2009, 27.11.2009. | | | |ГУ, 10.01.2007, 15.07.2009, | | | |10.09.2009, 15.12.2009, | | | |06.02.2010. | | | |ОВУ, 2008 р., N 33, ст. 1102.| |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Кодекс цивільний ( 435-15 ) |ОВУ, 2003 р., N 11, ст. 461; | | | |2006 р., N 11, ст. 694, N 13,| | | |ст. 857; 2009 р., N 1, ст. 1.| | | |УК, 02.08.2003, 14.01.2004, | | | |30.06.2004, 24.11.2004, | | | |23.11.2004, 01.04.2005, | | | |09.02.2006, 18.10.2006, | | | |10.01.2007, 16.01.2007, | | | |14.06.2007, 14.10.2008, | | | |29.10.2008, 30.12.2008, | | | |12.03.2009, 14.01.2009, | | | |28.03.2009, 12.06.2009. | | | |ГУ, 22.03.05, 25.06.2005, | | | |22.07.2005, 22.07.2005, | | | |26.07.2005, 29.09.2005, | | | |22.12.2005, 14.01.2006, | | | |11.06.2009, 18.07.2009, | | | |05.08.2009, 10.12.2009, | | | |15.12.2009, 10.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Кодекс цивільний |ОВУ, 2004 р., N 16, ст. 1088.| | |процесуальний ( 1618-15 ) |ГУ, 29.07.2005, 10.01.2007, | | | |18.07.2009, 16.12.2009, | | | |16.02.2010. | | | |УК, 17.08.2005, 23.09.2005, | | | |06.04.2006, 06.04.2006, | | | |14.04.2006, 29.12.2006, | | | |01.02.2007, 16.06.2007, | | | |12.06.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Кодекс господарський |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3246;| | |( 436-15 ) |2006 р., N 13, ст. 857, N 52,| | | |ст. 3476. | | | |ГУ, 14.03.2003, 25.02.2005, | | | |31.03.2005, 22.07.2005, | | | |08.07.2005, 22.07.2005, | | | |14.01.2006, 17.03.2006, | | | |08.12.2006, 10.01.2007, | | | |05.11.2008, 31.03.2009, | | | |05.08.2009, 16.02.2010, | | | |24.02.2010. | | | |УК, 01.04.2005, 31.03.2005, | | | |28.07.2005, 05.01.2006, | | | |14.04.2006, 18.04.2006, | | | |04.10.2006, 02.02.2007, | | | |07.10.2008, 29.10.2008, | | | |14.01.2009, 09.07.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Кодекс господарський |ВВР, 1992 р., N 6, ст. 56; | | |процесуальний ( 1798-12 ) |1995 р., N 14, ст. 90; 1996 | | | |р., N 9, ст. 44. | | | |ГУ, 16.07.93, 03.06.97, | | | |31.08.99, 29.11.2000, | | | |20.02.2001, 12.06.2001, | | | |05.07.2001, 08.01.2004, | | | |17.07.2004, 31.03.2005, | | | |22.07.2005, 10.01.2007, | | | |15.10.2008, 16.12.2009, | | | |16.02.2010. | | | |УК, 18.05.2000, 24.02.2001, | | | |24.02.2001, 20.02.2002, | | | |30.03.2002, 07.06.2003, | | | |25.06.2003, 23.09.2005, | | | |13.10.2005, 06.04.2006, | | | |14.04.2006, 29.12.2006, | | | |15.06.2007, 31.03.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Кодекс житловий ( 5464-10 ) |ВВР, 1983 р., додаток до | | | |N 28, ст. 573; 1985 р., N 11,| | | |ст. 205; 1986 р., N 21, ст. | | | |414, N 27, ст. 539; 1988 р., | | | |N 45, ст. 1070; 1991 р., N | | | |9, ст. 89; 1992 р., N 12, ст.| | | |169; 1993 р., N 7, ст. 55, | | | |N 24, ст. 258; 1994 р., N 3, | | | |ст. 15; 1995 р., N 29, ст. | | | |218. | | | |ГУ, 30.03.2000, 15.07.2003, | | | |21.07.2004, 30.06.2005, | | | |22.12.2005, 30.04.2009, | | | |02.06.2009. | | | |УК, 11.06.2003, 28.01.2005, | | | |14.01.2009, 04.07.2009. | | | |ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 208. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Кодекс кримінальний |ОВУ, 2001 р., N 21, ст. 920; | | |( 2341-14 ) |2006 р., N 13, ст. 857; 2004 | | | |р., N 45, ст. 2975. | | | |УК, 20.02.2002, 04.04.2002, | | | |07.02.2003, 08.02.2003, | | | |25.04.2003, 18.06.2003, | | | |25.06.2003, 04.07.2003, | | | |16.06.2004, 18.01.2005, | | | |27.01.2005, 16.02.2005, | | | |31.03.2005, 13.10.2005, | | | |05.11.2005, 05.01.2006, | | | |02.03.2006, 25.03.2006, | | | |12.10.2006, 10.01.2007, | | | |03.02.2007, 15.06.2007, | | | |13.06.2007, 14.06.2007, | | | |07.05.2008, 24.10.2008, | | | |14.01.2009, 25.02.2009, | | | |11.03.2009, 07.04.2009, | | | |25.06.2009, 01.07.2009. | | | |ГУ, 06.05.2003, 21.08.2003, | | | |09.08.2003, 27.04.2004, | | | |11.01.2005, 13.01.2005, | | | |30.06.2005, 02.08.2005, | | | |13.12.2005, 10.02.2006, | | | |27.03.2007, 15.10.2008, | | | |17.10.2008, 09.04.2009, | | | |30.04.2009, 11.06.2009, | | | |20.06.2009, 01.07.2009, | | | |02.07.2009, 11.07.2009, | | | |18.07.2009, 10.09.2009, | | | |19.11.2009, 08.12.2009, | | | |09.02.2010, 16.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Кодекс |ВВР, 1961 р., N 2, ст. 15, | | |кримінально-процесуальний |N 28, ст. 342; 1962 р., N 37,| | |( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )|ст. 461; 1963 р., N 25, ст. | | | |406; 1966 р., N 4 , ст. 15, | | | |N 44, ст. 274; 1967 р., N 5, | | | |ст. 63; 1971 р., N 36, ст. | | | |278; 1972 р., N 31, ст. 260, | | | |N 36, ст. 314; 1973 р., | | | |N 32, ст. 260, N 34, ст. 271;| | | |1974 р., N 44, ст. 445; 1975 | | | |р., N 30, ст. 371; 1977 р., | | | |N 14, ст. 131, N 28, ст. 341;| | | |1978 р., N 9, ст. 163; 1980 | | | |р., N 24, ст. 430; 1983 р., | | | |N 40, ст. 806; 1984 р., N 11,| | | |ст. 203, N 18, ст. 351; 1985 | | | |р., N 14, ст. 321, N 33, ст. | | | |787; 1985 р., N 52, ст. | | | |1224; 1986 р., N 27, ст. | | | |539, N 35, ст. 750; 1987 р., | | | |N 32, ст. 631, N 35, ст. | | | |674, N 49, ст. 1008, N 50, | | | |ст. 1016; 1988 р., N 8, ст. | | | |212, N 17, ст. 427, N 19, | | | |ст. 481, N 33, ст. 808, N | | | |52, ст. 1184; 1989 р., N 12, | | | |ст. 96, N 17, ст. 148, N 26, | | | |ст. 276; 1990 р., N 2, ст. | | | |15, N 5, ст. 60, N 12, ст. | | | |194, N 18, ст. 278, N 20, | | | |ст. 313; 1991 р., N 3, ст. | | | |13, N 5, ст. 34, N 15, ст. | | | |178, N 47, ст. 650; 1992 р., | | | |N 41, ст. 600; 1993 р., N | | | |46, ст. 427; 1994 р., N 42, | | | |ст. 381, N 45, ст. 409, N | | | |48, ст. 429; 1995 р., N 2, | | | |ст. ст. 8, 9, N 10, ст. 64, | | | |N 29, ст. 216, N 34, ст. | | | |268, N 35, ст. 271. | | | |ГУ, 23.01.91, 02.02.91, | | | |10.07.91, 16.08.91, | | | |29.08.91, 04.10.91, | | | |09.01.92, 06.06.92, | | | |11.07.92, 15.07.92, | | | |06.08.92, 12.11.92, | | | |16.01.93, 16.02.93, | | | |27.02.93, 17.03.93, | | | |12.05.93, 13.05.93, | | | |20.07.93, 22.01.94, | | | |24.02.94, 01.03.94, | | | |23.03.94, 30.03.94, | | | |20.04.94, 27.08.94, | | | |07.08.96, 25.10.96, | | | |31.10.96, 29.10.97, | | | |17.04.98, 30.10.98, | | | |18.01.2000, 20.02.2001, | | | |05.07.2001, 28.08.2001, | | | |04.03.2003, 06.05.2003, | | | |22.07.2003, 13.01.2005, | | | |25.06.2005, 30.06.2005, | | | |13.12.2005, 12.01.2007, | | | |20.03.2007, 07.05.2009, | | | |11.06.2009, 11.07.2009, | | | |18.07.2009, 10.09.2009, | | | |10.11.2009, 08.12.2009. | | | |-----------------------------| | | |УК, 19.12.96, 25.02.97, | | | |17.02.98, 04.04.2000, | | | |26.04.2000, 26.05.2000, | | | |18.07.2000, 10.10.2000, | | | |24.10.2000, 19.12.2000, | | | |04.05.2001, 12.06.2001, | | | |20.02.2002, 09.04.2002, | | | |19.04.2002, 07.02.2003, | | | |01.03.2003, 25.04.2003, | | | |05.06.2003, 25.06.2003, | | | |27.06.2003, 15.08.2003, | | | |09.06.2004, 16.06.2004, | | | |18.01.2005, 27.01.2005, | | | |28.01.2005, 23.09.2005, | | | |22.12.2005, 05.01.2006, | | | |07.0220.06, 25.03.2006, | | | |06.04.2006, 12.10.2006, | | | |17.01.2007, 18.01.2007, | | | |03.02.2007, 13.06.2007, | | | |14.06.2007, 15.06.2007, | | | |07.05.2008, 13.01.2009, | | | |14.01.2009, 28.01.2009, | | | |25.02.2009. | | | |ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 199, | | | |N 47, ст. 2045; 2003 р., N 6,| | | |ст. 245; 2006 р., N 13, ст. | | | |857; 2009 р., N 52, ст. | | | |1800. | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10. |Кодекс про адміністративні |ВВР, 1984 р., додаток до N 51| | |правопорушення |ст. 1123; 1985 р., N 17, | | |( 80731-10, 80732-10 ) |ст. 415, N 24, ст. 553, | | | |N 44, ст.1056; 1986 р., N 15,| | | |ст. 326, N 27, ст. 539, N | | | |46, ст. 933, N 52, ст. 1057; | | | |1987 р., N 12, ст. 226, N 25,| | | |ст. 453, N 25, ст. 454, N | | | |35, ст. 674, N 49, ст. 1009, | | | |N 50, ст. 1016; 1988 р., N | | | |33, ст. 808, N 52, ст. 1184; | | | |1989 р., N 19, ст. 182, N 22,| | | |ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 | | | |р., N 5, ст. 59, N 5, ст. 60,| | | |N 12, ст. 194, N 18, ст. | | | |278, N 20, ст. 313, N 22, | | | |ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 | | | |р., N 7, ст. 45, N 11, ст. | | | |106, N 8, ст. 56; N 39, ст. | | | |514, N 40, ст. 527, N 45, | | | |ст. 600; 1992 р., N 5, ст. | | | |40, N 32, ст. 457, N 35, ст. | | | |511, N 39, ст. 570, N 47, | | | |ст. 648; 1993 р., N 6, ст. | | | |35, N 12, ст. 100, N 15, ст. | | | |ст. 131, 134, N 18, ст. 189, | | | |N 22, ст. 232, N 24, ст. | | | |256, N 34, ст. 354, N 34, | | | |ст. 355, N 46, ст. 427; 1994 | | | |р., N 1, ст. 3, N 12, ст. 58,| | | |N 13, ст. 69, N 19, ст. 111, | | | |N 20, ст. 114, N 28, ст. | | | |236, N 28, ст. 237, N 28, | | | |ст.ст. 239, 240, N 31, ст. | | | |288, N 38, ст. 349, N 41, | | | |ст. 375, N 46, ст. 413, N | | | |48, ст. 429, N 49, ст. 431; | | | |1995 р., N 3, ст. 20, N 10, | | | |ст. 64, N 13, ст. ст. 85, | | | |87, N 15, ст. 103, N 22, ст. | | | |169, N 29, ст. 216, N 29, | | | |ст. 223, N 30, ст. 233, | | | |N 34, ст. 268; 1996 р., N 15,| | | |ст. 70, N 25, ст. 104, N 31, | | | |ст. 145, N 44, ст. 216, | | | |N 45, ст. 247, N 46, ст.ст. | | | |249, ст. 251, N 52, ст.ст. | | | |294, 305; 1997 р., N 1, ст. | | | |1. | | | |ОВУ, 1997 р., N 7-8 (книга | | | |перша), с. 7, N 11, с. 3, | | | |N 24, с. 5, N 30, с. 7, N 50,| | | |с. 38, N 51, с. 9, N 51, с. | | | |11; 1998 р., N 8, ст. 292, | | | |N 15, ст. 567; 1999 р., N 2, | | | |ст. 48, N 10, ст. 369, N 15, | | | |ст. 600, N 29, ст. 1457, N | | | |32, ст. 1650, N 31, ст. 1586,| | | |N 32, ст. 1656, N 40, ст. | | | |1981, N 42, ст. 2076, N 43, | | | |ст. 2129, N 49, ст. 2395; | | | |2000 р., N 2, ст. 20, N 3, | | | |ст. 63, N 5, ст.ст. 143, | | | |145, N 6, ст. 199, N 16, ст. | | | |ст. 649, 653, N 22, ст.ст. | | | |882, 884, N 23, ст. 923, N | | | |33, ст. 1399, N 41, ст. 1735,| | | |N 42, ст. 1769, N 43, ст.ст. | | | |1815,1816, N 44, ст. 1885, N | | | |46, ст. 1975, N 50, ст. 2147;| | | |2001 р., N 4, ст. 107, N 8, | | | |ст. 312, N 17, ст.ст. 726, | | | |727, 729, N 18, ст.ст. 777, | | | |778, 779, N 24, ст. 1061, N | | | |25, ст. 1098, N 28, ст. 1236,| | | |N 41, ст. ст. 1830, 1832, N | | | |43, ст. 1913, N 50, ст. 2221;| | | |2002 р., N 2, ст. 43, N 7, | | | |ст. 276, N 10, ст.ст. 456, | | | |457, N 44, ст. 2000, N 46, | | | |ст. 2088, N 50, ст. 2248, | | | |N 52, ст. 2350; 2003 р., N 5,| | | |ст. 169, N 6, ст. 211, N 11, | | | |ст. 464, N 12, ст.ст. 513, | | | |517, N 17, ст.ст. 741, 744, | | | |745, N 18 - 19, ст. 810, N | | | |23, ст.ст. 1015, 1017, 1019, | | | |1021, N 25, ст. 1179, N 30, | | | |ст. 1527, N 32, ст. 1684, | | | |1688, N 33, ст.ст. 1776, | | | |1782, N 40, ст. 2090, N 50, | | | |ст.ст. 2594, 2595, 2601 N | | | |51, ст. 2644, N 52, ст. 2737,| | | |2752; 2004 р., N 8, ст.ст. | | | |456, 462, N 22, ст. 1483, N | | | |23, ст.ст. 1545, 1547, N 25, | | | |ст. 1633, N 27, ст. 1760, | | | |N 28, ст. 1850, N 30, ст.ст. | | | |1986, 2000, N 49, ст. 3196; | | | |2005 р., N 1, ст.ст. 1, 7, | | | |N 2, ст.ст. 55, 57, 58, N 4, | | | |ст. 197, N 6, ст. 340, N 13, | | | |ст. 654, N 25, ст. 1401, N | | | |26, ст.ст. 1482,1485, N 39, | | | |ст. 2429, N 40, ст. 2530, N | | | |42, ст. 2642, N 49, ст. 3048,| | | |N 50, ст. 3108, N 51, ст. | | | |3169; 2006 р., N 1-2, ст.ст. | | | |6, 13, N 5, ст. 206, N 6, | | | |ст.ст. 284, 290, N 9, ст. | | | |510, N 13, ст.ст. 856, 859, | | | |860; 2007 р., N 1, ст.ст. 1, | | | |2, 15, N 4, ст. 146, N 8, | | | |ст. 278, N 15, ст. 556, N | | | |18, ст. 690, N 19, ст. 751, | | | |N 20, ст. 789, N 23, ст. 937,| | | |N 27, ст. 1077, N 44, ст.ст. | | | |1772, 1775, 1776, 1777, N | | | |43, ст. 1705; 2008 р., N 33, | | | |ст. 1076, N 77, ст. 2583, N | | | |79, ст. 2652, N 86, ст. 2868;| | | |2009 р., N 1, ст.ст. 10, 11, | | | |N 8, ст. 239, N 16, ст. 489, | | | |N 18, ст. 558, N 26, ст.ст. | | | |857, 858, N 32, ст. 1070, | | | |N 33, ст. 1108, N 43, ст.ст. | | | |1428, 1429, N 44, ст. 1465, | | | |N 46, ст. 1545, N 47, ст.ст. | | | |1561, 1563, N 48, ст. 1609, | | | |N 51, ст.ст. 1723, 1727, N | | | |53, ст. 1824, N 55, ст. 1896,| | | |N 93, ст.ст. 3147, 3149. | | | |ГУ, 31.10.2009, 06.01.2010, | | | |11.02.2010, 16.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11. |Кодекс законів про працю |ВВР, 1971 р., додаток до | | |( 322-08 ) |N 50, ст. 375; 1973 р., N 40,| | | |ст. 343; 1975 р., N 24, ст. | | | |296; 1977 р., N 1, ст. 4; | | | |1980 р., N 5, ст. 81; 1981 р.| | | |N 32, ст. 513; 1982 р., N | | | |2, ст. 23; 1983 р., N 6, ст. | | | |87; 1984 р., N 1, ст. 3; | | | |1985 р., N 11, ст. 205; 1986 | | | |р., N 27, ст. 539; 1987 р., | | | |N 8, ст. 149, N 37, ст. 715, | | | |N 45, ст. 904; 1988 р., N 23,| | | |ст. 556; 1989 р., N 22, ст. | | | |235; 1990 р., N 22, ст. 367; | | | |1993 р., N 47, ст. 435, N 51,| | | |ст. 478; 1995 р., N 5, ст. | | | |30, N 28, ст. 204; 1997 р., | | | |N 11, ст. 89, N 35, ст. 223. | | | |ГУ, 01.05.91, 28.06.91, | | | |24.07.91, 04.02.92, | | | |20.06.92, 02.07.92, | | | |16.01.93, 04.12.93, | | | |05.01.94, 12.01.94, | | | |06.01.94, 27.08.94, | | | |16.02.95, | | | |05.07.9614.12.2004, | | | |31.03.2005, 20.03.2007, | | | |11.06.2009, 07.05.2009, | | | |02.06.2009, 18.07.2009, | | | |17.12.2009, 16.02.2010. | | | |УК, 1992 р., N 14, 25.12.92, | | | |14.01.93, 26.09.96, | | | |10.01.98, 08.10.98, | | | |24.04.99, 15.09.99, | | | |13.01.2000, 08.02.2000, | | | |22.06.2000, 08.07.2000, | | | |22.02.2001, 04.05.2001, | | | |02.08.2001, 08.11.2002, | | | |12.02.2003, 01.03.2003, | | | |17.04.2003, 11.06.2003, | | | |09.06.2004, 09.11.2004, | | | |18.11.2004, 05.01.2006, | | | |17.01.2007, 20.06.2007, | | | |17.05.2008, 22.10.2008. | | | |ОВУ, 2000 р., N 46, ст. 1975;| | | |2003 р., N 32, ст. 1680; 2007| | | |р., N 1, ст. 3. | ------------------------------------------------------------------

Закони України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 16.04.91 |Про зовнішньоекономічну діяльність |ГУ, 12.06.91, 19.03.92, 27.05.92, 02.07.92, | | |N 959-XII | |30.12.92, 26.01.93, 28.01.93, 12.03.93, 31.03.93, | | |( 959-12 ) | |18.02.94, 13.04.95, 29.07.2005, 27.12.2005, | | | | |19.01.2006, 04.10.2006, 08.12.2006, 09.12.2006, | | | | |25.04.2008, 24.02.2009. | | | | |ВВР, 1995 р., N 11, ст. 66, N 13, ст. 85, N 14, | | | | |ст. 93; УК, 16.02.99, 16.11.99, 26.04.2000, | | | | |08.07.2000, 20.02.2002, 17.01.2003, 11.06.2003, | | | | |20.06.2003, 06.01.2004, 20.12.2003, 03.12.2004. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 456; 2009 р., N 48, ст. | | | | |1629. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 25.06.91 |Про систему оподаткування (в редакції |УК, 20.03.97, 10.02.98, 26.03.98, 24.12.98, | | |N 1251-XII |Закону України від 18.02.97 N 77/97-ВР) |06.01.99, 13.02.99, 06.05.99, 29.05.99, 15.09.99, | | |( 1251-12 ) |( 77/97-ВР ) |27.11.99, 31.03.2000, 26.06.2001, 24.10.2001, | | | | |20.02.2002, 22.01.2003, 12.02.2003, 24.04.2003, | | | | |06.06.2003, 27.06.2003, 21.08.2003, 09.12.2003, | | | | |31.03.2005, 11.05.2005. | | | | |ГУ, 20.12.2005, 10.12.2009. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 26, ст. 1079, N 27, ст. 1112; 2004| | | | |р., N 16, ст. 1088; 2006 р., N 11, ст. 694. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 10.09.91 |Про захист іноземних інвестицій на Україні |ГУ, 24.09.91. | | |N 1540а-XII | | | | |( 1540а-12 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 18.09.91 |Про інвестиційну діяльність |ВВР, 1991 р., N 47, ст. 646. | | |N 1560-XII | |ГУ, 25.12.91, 14.01.2006. | | |( 1560-12 ) | |УК, 09.04.98, 24.06.99, 09.01.2002, 07.08.2002, | | | | |11.06.2003, 06.01.2004, 02.03.2004, 31.03.2005, | | | | |17.02.2006, 14.01.2009. | | | | |ОВУ, 2007 р., N 44, ст. 1777. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 05.02.92 |Про Єдиний митний тариф |ГУ, 18.04.92, 07.05.97, 14.01.2006, 03.02.2006, | | |N 2097-XII | |02.02.2006, 19.06.2009, 01.07.2009, 02.07.2009, | | |( 2097-12 ) | |11.02.2010; | | | | |УК, 28.01.93, 06.05.93, 22.08.96, 13.02.99, | | | | |17.02.99, 07.04.99, 19.06.99, 01.07.99, 11.08.99, | | | | |12.08.99, 29.12.99, 18.04.2000, 03.06.2000, | | | | |27.06.2000, 08.07.2000, 08.11.2000, 25.01.2001, | | | | |13.02.2001, 25.04.2001, 14.06.2001, 15.08.2001, | | | | |26.10.2001, 05.04.2002, 07.08.2002, 31.07.2002, | | | | |14.01.2003, 05.03.2003, 04.04.2003, 13.06.2003, | | | | |25.12.2003, 03.04.2004, 15.04.2004, 30.12.2004, | | | | |31.03.2005, 16.08.2005, 08.02.2006, 18.04.2007, | | | | |16.06.2007, 08.05.2008, 03.02.2009, 05.08.2009. | | | | |ОВУ, 1999 р., N 52, ст. 2587; 2000 р., N 11, ст. | | | | |405, N 16, ст.ст. 659, 661; 2001 р., N 17, ст. | | | | |723; 2002 р., N 2, ст. 43, N 14, ст. 710; 2008 р.,| | | | |N 76, ст. 2546; 2009 р., N 56, ст. 1962. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 17.09.92 |Про державну статистику (в редакції Закону |ОВУ, 2000 р., N 33, ст. 1398. | | |N 2614-XII |України від 13.07.2000 N 1922-III) |ГУ, 17.03.2006, 31.03.2009. | | |( 2614-12 ) |( 1922-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 13.10.92 |Про загальні засади створення і |ГУ, 18.11.92 | | |N 2673-XII |функціонування спеціальних (вільних) |УК, 11.06.2003, 31.03.2005, 17.02.2006. | | |( 2673-12 ) |економічних зон | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 15.07.94 |Про участь України у Митній конвенції про |ГУ, 27.07.94. | | |N 117/94-ВР |міжнародне перевезення вантажів із | | | |( 117/94-ВР ) |застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП | | | | |1975 року) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 30.06.93 |Про дорожній рух |ГУ, 16.07.93, 17.10.2008. | | |N 3353-XII | |ВВР, 1994 р., N 46, ст. 414. | | |( 3353-12 ) | |УК, 15.04.99, 07.03.2002, 05.06.2003, 16.03.2004; | | | | |11.01.2005, 17.02.2006. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 456; 2003 р., N 32, ст. | | | | |1680; 2004 р., N 30 (ч.1), ст. 2000. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |10. |від 16.12.93 |Про державну службу |ВВР, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 29, ст. | | |N 3723-XII | |216, N 34, ст. 268. | | |( 3723-12 ) | |УК, 06.04.96, 29.05.99, 04.07.2001, 04.02.2003, | | | | |11.06.2003, 12.11.2004, 28.01.2005, 23.06.2005, | | | | |13.12.2005, 30.12.2005, 23.12.2006, 13.02.2007. | | | | |ОВУ, 2007 р., N 54, ст. 2184, N 52, ст. 2132; 2008| | | | |р., N 38, ст 1272. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |11. |від 23.12.93 |Про державний захист працівників суду і |ГУ, 02.03.94, 22.06.2005, 14.01.2006, 11.06.2009. | | |N 3781-XII |правоохоронних органів |УК, 12.01.99, 19.04.2002, 05.06.2003, 17.03.2004. | | |( 3781-12 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |12. |від 22.12.94 |Про Державний реєстр фізичних осіб - |ВВР, 1995 р., N 2, ст. 10; | | |N 320/94-ВР |платників податків та інших обов'язкових |ГУ, 26.08.99; | | |( 320/94-ВР ) |платежів |УК, 21.03.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |13. |від 15.02.95 |Про наркотичні засоби, психотропні речовини|ОВУ, 2007 р., N 2, ст. 65. | | |N 60/95-ВР |і прекурсори (в редакції Закону України від| | | |( 60/95-ВР ) |22.12.2006 N 530-V) ( 530-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |14. |від 15.02.95 |Про заходи протидії незаконному обігу |ВВР, 1995 р., N 10, ст. 62 | | |N 62/95-ВР |наркотичних засобів, психотропних речовин і|УК, 07.05.2003, 09.08.2003. | | |( 62/95-ВР ) |прекурсорів та зловживанню ними |ОВУ, 1999 р., N 32, ст. 1650, 2007 р., N 2, ст. | | | | |65. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |15. |від 15.09.95 |Про операції з давальницькою сировиною у |УК, 31.10.2001, 23.07.2004, 1.03.2005, 30.06.2005,| | |N 327/95-ВР |зовнішньоекономічних відносинах (в редакції|28.07.2005, 04.06.2008. | | |( 327/95-ВР ) |Закону України від 04.10.2001 N 2761-III) |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473. | | | |( 2761-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |16. |від 15.09.95 |Про акцизний збір на алкогольні напої та |ВВР, 1995 р., N 40, ст. 297; 1998 р., N 26, ст. | | |N 329/95-ВР |тютюнові вироби |168. | | |( 329/95-ВР ) | |УК, 02.10.97, 06.01.99, 26.05.2000, 21.02.2001, | | | | |20.03.2002, 27.11.2002, 06.06.2003, 16.12.2004, | | | | |18.12.2004, 31.03.2005, 31.12.2007, 04.06.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |17. |від 05.10.95 |"Про боротьбу з корупцією" |ВВР, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. | | |N 356/95-ВР | |136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16, ст. | | |( 356/95-ВР ) | |97, N 26, ст. 213; 2000 р., N 24, ст. 185; 2002 | | | | |р., N 40, ст. 289, N 43, ст. 315; 2003 р., N 29, | | | | |ст. 233; 2005 р., N 16, ст. 263; 2006 р., N 32, | | | | |ст. 272. | | | | |ГУ, 10.01.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |18. |від 05.10.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 35, ст. 272. | | |N 361/95-ВР |Урядом Литовської Республіки про вільну | | | |( 361/95-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |19. |від 04.11.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 43, ст. 311. | | |N 425/95-ВР |Урядом Республіки Узбекистан про вільну | | | |( 425/95-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |20. |від 04.11.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 43, ст. 312. | | |N 426/95-ВР |Урядом Туркменистану про вільну торгівлю | | | |( 426/95-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |21. |від 06.02.96 |Про ставки акцизного збору на тютюнові |УК, 15.04.2009. | | |N 30/96-ВР |вироби (в редакції Закону України від | | | |( 30/96-ВР ) |31.03.2009 N 1201-VI) ( 1201-17 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |22. |від 19.03.96 |Про режим іноземного інвестування |УК, 25.04.96, 22.09.99, 08.07.2000, 11.06.2003, | | |N 93/96-ВР | |24.11.2009. | | |( 93/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |23. |від 23.04.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 27.04.96. | | |N 133/96-ВР |Урядом Республіки Молдова про вільну | | | |( 133/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |24. |від 05.05.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 16.05.96. | | |N 167/96-ВР |Урядом Республіки Вірменія про вільну | | | |( 167/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |25. |від 05.05.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 16.05.96. | | |N 168/96-ВР |Урядом Республіки Грузія про вільну | | | |( 168/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |26. |від 07.05.96 |Про ставки акцизного збору на спирт |УК, 25.04.2000, 05.01.2001, 16.05.2001, | | |N 178/96-ВР |етиловий та алкогольні напої (в редакції |27.11.2002, 06.06.2003, 09.08.2003, 03.12.2003, | | |( 178/96-ВР ) |Закону України від 23.03.2000 N 1582-III) |01.07.2004, 16.12.2004, 18.12.2004, 29.12.2004, | | | |( 1582-14 ) |31.03.2005, 16.08.2005, 16.03.2006, 20.12.2006, | | | | |04.06.2008, 10.01.2009, 30.04.2009. | | | | |ГУ, 19.06.2009, 10.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |27. |від 07.05.96 |Про вивізне (експортне) мито на живу худобу|УК, 13.12.2006. | | |N 180/96-ВР |та шкіряну сировину (в редакції Закону | | | |( 180/96-ВР ) |України від 16.11.2006 N 356-V) ( 356-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |28. |від 24.05.96 |Про ставки акцизного збору на деякі |ГУ, 12.06.96. | | |N 216/96-ВР |транспортні засоби та кузови до них |УК, 08.07.97, 09.12.99, 05.01.2001, 16.05.2001, | | |( 216/96-ВР ) | |31.03.2005, 16.12.2006, 10.01.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |29. |від 11.07.96 |Про ставки акцизного збору і ввізного мита |УК, 01.08.96, 22.01.98, 17.12.98, 06.01.99, | | |N 313/96-ВР |на деякі товари (продукцію) |17.07.99, 10.08.99, 09.12.99, 12.01.2000, | | |( 313/96-ВР ) | |16.03.2000, 19.04.2000, 26.04.2000, 01.07.2000, | | | | |04.10.2000, 16.05.2001, 27.11.2002, 06.06.2003, | | | | |31.03.2005, 19.05.2005, 16.12.2006, 10.01.2009, | | | | |30.04.2009. | | | | |ГУ, 19.06.2009, 01.07.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |30. |від 12.07.96 |Про ратифікацію Угоди між Україною і |ГУ, 24.07.96. | | |N 333/96-ВР |Словацькою Республікою про співробітництво | | | |( 333/96-ВР ) |і взаємодопомогу в галузі митної справи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |31. |від 12.07.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 25.07.96. | | |N 335/96-ВР |Урядом Азербайджанської Республіки про | | | |( 335/96-ВР ) |вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |32. |від 02.10.96 |Про звернення громадян |УК, 17.10.96, 02.06.99, 06.01.2004, 09.02.2005. | | |N 393/96-ВР | |ГУ, 11.06.2009. | | |( 393/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |33. |від 01.11.96 |Про ратифікацію Угоди між Україною та |ГУ, 12.11.96. | | |N 470/96-ВР |Латвійською Республікою про вільну торгівлю| | | |( 470/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |34. |від 15.11.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 26.11.96. | | |N 514/96-ВР |Урядом Азербайджанської Республіки про | | | |( 514/96-ВР ) |виробничу кооперацію | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |35. |від 03.04.97 |Про податок на додану вартість |ВВР, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, | | |N 168/97-ВР | |ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст.ст. 305, 307. | | |( 168/97-ВР ) | |УК, 13.12.97, 25.12.97, 17.01.98, 22.01.98, | | | | |27.01.98, 12.02.98, 28.03.98, 11.04.98, 24.10.98, | | | | |15.12.98, 13.01.99, 20.01.99, 17.02.99, 10.03.99, | | | | |07.04.99, 29.05.99, 02.06.99, 24.07.99, 12.08.99, | | | | |14.08.99, 21.08.99, 13.11.99, 24.12.99, 29.12.99, | | | | |13.01.2000, 11.03.2000, 31.03.2000, 03.06.2000, | | | | |06.06.2000, 27.06.2000, 07.07.2000, 08.07.2000, | | | | |27.07.2000, 05.10.2000, 10.10.2000, 15.01.2001, | | | | |25.01.2001, 10.02.2001, 13.02.2001, 07.08.2001, | | | | |15.08.2001, 26.10.2001, 26.12.2001, 09.01.2002, | | | | |01.02.2002, 20.02.2002, 05.04.2002, 24.04.2002, | | | | |07.08.2002, 09.01.2003, 07.02.2002, 05.03.2002, | | | | |10.06.2003, 25.07.2003, 29.10.2003, 03.12.2003, | | | | |03.04.2004, 16.06.2004, 01.07.2004, 03.07.2004, | | | | |22.07.2004, 29.12.2004, 30.12.2004, 13.01.2005, | | | | |25.03.2005, 31.03.2005, 28.07.2005, 17.02.2006, | | | | |15.11.2006, 16.12.2006, 23.12.2006, 16.01.2007, | | | | |18.04.2007, 05.06.2007, 31.12.2007, 10.01.2008, | | | | |03.02.2009, 17.03.2009, 18.06.2009, 31.12.2009. | | | | |ГУ, 22.12.98, 21.04.99, 25.06.99, 30.06.99, | | | | |06.08.99, 10.08.99, 26.08.99, 30.12.99, | | | | |18.01.2000, 17.02.2000, 25.04.2000, 01.08.2000, | | | | |15.08.2000, 17.10.2000, 02.11.2000, 20.02.2001, | | | | |24.04.2001, 11.05.2001, 12.06.2001, 20.12.2001, | | | | |14.03.2002, 03.04.2003, 11.11.2003, 23.12.2003, | | | | |25.12.2003, 09.07.2004, 29.07.2004, 03.08.2004, | | | | |11.01.2005, 12.01.2005, 30.06.2005, 26.07.2005, | | | | |13.12.2005, 20.12.2005, 03.02.2006, 18.01.2007, | | | | |19.06.2007, 04.06.2008, 05.11.2008, 11.06.2009, | | | | |17.06.2009, 19.06.2009, 01.07.2009, 02.07.2009, | | | | |05.08.2009, 24.11.2009, 11.02.2010. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 15, ст. 590, N 16, ст.ст. 659, | | | | |661, N 52, ст. 2243; 2003 р., N 2, ст. 43; 2008 | | | | |р., N 38, ст. 1272, N 76, ст. 2546; 2009 р., N 56,| | | | |ст. 1962, N 94, ст. 3224. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |36. |від 03.04.97 |Про внесення змін до деяких законодавчих |ГУ, 07.05.97. | | |N 170/97-ВР |актів з питань обкладання ввізним митом | | | |( 170/97-ВР ) |товарів та інших предметів, що ввозяться на| | | | |митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |37. |від 23.09.97 |Про порядок висвітлення діяльності органів |ВВР, 1997 р., N 49, ст. 299; | | |N 539/97-ВР |державної влади та органів місцевого |УК, 22.10.98, 13.11.2002; | | |( 539/97-ВР ) |самоврядування в Україні засобами масової |ГУ, 14.01.2006. | | | |інформації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |38. |від 09.12.97 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 13.12.97. | | |N 705/97-ВР |Урядом Киргизької Республіки про вільну | | | |( 705/97-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |39. |від 04.03.98 |Про ратифікацію Протоколу про вилучення з |ОВУ, 1998 р., N 10, ст. 372. | | |N 171/98-ВР |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | |( 171/98-ВР ) |України та Урядом Республіки Узбекистан про| | | | |вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |40. |від 05.03.98 |Про відходи |ОВУ, 1998 р., N 13, ст. 483. | | |N 187/98-ВР | |УК, 24.04.2002, 12.01.2005. | | |( 187/98-ВР ) | |ГУ, 16.02.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |41. |від 02.10.98 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 15.10.98. | | |N 155-XIV |Урядом Республіки Казахстан про вільну | | | |( 155-14 ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |42. |від 02.10.98 |Про ратифікацію Протоколу про вилучення з |УК, 15.10.98. | | |N 156-XIV |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | |( 156-14 ) |України та Урядом Республіки Казахстан про | | | | |вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |43. |від 22.12.98 |Про захист національного товаровиробника |УК, 18.02.99, 26.04.2000, 20.06.2003, 30.11.2005, | | |N 330-XIV |від демпінгового імпорту |07.05.2008. | | |( 330-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |44. |від 22.12.98 |Про захист національного товаровиробника |УК, 25.02.99, 26.04.2000, 20.06.2003, 07.05.2008. | | |N 331-XIV |від субсидованого імпорту | | | |( 331-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |45. |від 22.12.98 |Про застосування спеціальних заходів щодо |ГУ, 23.02.99, 25.04.2000, 24.06.2003; | | |N 332-XIV |імпорту в Україну |УК, 24.04.2003, 25.11.2005, 07.05.2008. | | |( 332-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |46. |від 23.12.98 |Про регулювання товарообмінних (бартерних) |УК, 21.01.99, 02.11.2000, 11.06.2003, 20.06.2003, | | |N 351-XIV |операцій у галузі зовнішньоекономічної |31.03.2009. | | |( 351-14 ) |діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |47. |від 24.12.98 |Про спеціальні економічні зони та |УК, 14.01.99, 04.08.99, 21.10.99, 31.03.2005, | | |N 356-XIV |спеціальний режим інвестиційної діяльності |17.02.2006; | | |( 356-14 ) |в Донецькій області |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |48. |від 24.12.98 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 19.01.99, 31.03.2005; ОВУ, 2002 р., N 10, ст. | | |N 357-XIV |діяльності у Закарпатській області |448. | | |( 357-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |49. |від 15.01.99 |Про спеціальну економічну зону "Яворів" |УК, 17.02.99, 31.03.2005; 17.02.2006; | | |N 402-XIV | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448; | | |( 402-14 ) | |ГУ, 11.02.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |50. |від 18.03.99 |Про спеціальну економічну зону туристсько- |УК, 07.04.99, 31.03.2005, 17.02.2006; | | |N 514-XIV |рекреаційного типу "Курортополіс |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 514-14 ) |Трускавець" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |51. |від 19.03.99 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України і |ГУ, 31.03.99. | | |N 531-XIV |Урядом Республіки Білорусь про вільну | | | |( 531-14 ) |торгівлю та Протоколу між Урядом України і | | | | |Урядом Республіки Білорусь про вилучення з | | | | |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | | |України і Урядом Республіки Білорусь про | | | | |вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |52. |від 05.05.99 |Про металобрухт |УК, 02.06.99, 19.12.2000, 15.01.2003, 02.12.2004, | | |N 619-XIV | |17.02.2006, 13.06.2007; | | |( 619-14 ) | |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |53. |від 03.06.99 |Про спеціальну економічну зону "Славутич" |ГУ, 30.06.99, 11.02.2003; | | |N 721-XIV | |УК, 04.11.2000, 31.03.2005; | | |( 721-14 ) | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |54. |від 30.06.99 |Про джерела фінансування органів державної |ГУ, 05.08.99. | | |N 783-XIV |влади | | | |( 783-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |55. |від 15.07.99 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 07.08.99, 07.12.99, 31.03.2005; | | |N 970-XIV |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448; | | |( 970-14 ) |розвитку в Луганській області |ГУ, 11.02.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |56. |від 16.07.99 |Про спеціальний режим інноваційної |ГУ, 03.02.2006. | | |N 991-XIV |діяльності технологічних парків (в редакції| | | |( 991-14 ) |Закону України від 12.01.2006 N 3333-IV) | | | | |( 3333-15 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |57. |від 10.09.99 |Про ставки вивізного (експортного) мита на |ГУ, 30.09.99; | | |N 1033-XIV |насіння деяких видів олійних культур |УК, 11.07.2001, 03.08.2005, 14.06.2007. | | |( 1033-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |58. |від 14.09.99 |Про угоди про розподіл продукції |ГУ, 12.10.99, 11.02.2003; | | |N 1039-XIV | |ОВУ, 2001 р., N 50, ст. 2239; | | |( 1039-14 ) | |УК, 17.02.0206, 13.01.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |59. |від 15.09.99 |Про професійні спілки, їх права та гарантії|ГУ, 05.10.99, 16.01.2002, 10.01.2003, 11.01.2003 | | |N 1045-XIV |діяльності |(уточнення), 31.03.2005, 14.01.2006, 11.06.2009; | | |( 1045-14 ) | |ОВУ, 2000 р., N 43, ст. 1857; | | | | |УК, 14.03.2000, 05.01.2001, 09.01.2002, 01.02.2002| | | | |(уточнення), 27.06.2003, 03.12.2003, 23.12.2006, | | | | |16.09.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |60. |від 21.09.99 |Про вивезення, ввезення та повернення |ГУ, 02.11.99; УК, 01.04.2003, 24.06.2005. | | |N 1068-XIV |культурних цінностей | | | |( 1068-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |61. |від 20.10.99 |Про транзит вантажів |УК, 13.11.99, 12.12.2003, 11.06.2004, 14.06.2007; | | |N 1172-XIV | |ГУ, 04.02.2009, 13.06.2009. | | |( 1172-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |62. |від 22.10.99 |Про гуманітарну допомогу |ГУ, 16.11.99, 06.05.2003; | | |N 1192-XIV | |УК, 20.06.2003, 28.07.2005, 15.06.2007, 31 | | |( 1192-14 ) | |12.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |63. |від 04.11.99 |Про єдиний збір, який справляється у |УК, 07.08.2001, 16.01.2003. | | |N 1212-XIV |пунктах пропуску через державний кордон | | | |( 1212-14 ) |України (в редакції Закону України від | | | | |12.07.2001 N 2659-III) ( 2659-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |64. |від 03.12.99 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 29.12.99, 31.03.2005; | | |N 1276-XIV |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 1276-14 ) |розвитку в Житомирській області | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |65. |від 15.12.99 |Про ратифікацію Угоди про співробітництво |ГУ, 21.12.99. | | |N 1301-XIV |та взаємодопомогу в митних справах | | | |( 1301-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |66. |від 14.01.2000 |Про вилучення з обігу, переробку, |ОВУ, 2000 р., N 7, ст. 245. | | |N 1393-XIV |утилізацію, знищення або подальше |УК, 11.06.2003. | | |( 1393-14 ) |використання неякісної та небезпечної | | | | |продукції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |67. |від 17.02.2000 |Про усунення дискримінації в оподаткуванні |ГУ, 25.02.2000; | | |N 1457-III |суб'єктів підприємницької діяльності, |УК, 09.01.2002, 31.03.2005. | | |( 1457-14 ) |створених з використанням майна та коштів | | | | |вітчизняного походження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |68. |від 23.03.2000 |Про розповсюдження примірників |ГУ, 21.08.2003. | | |N 1587-III |аудіовізуальних творів, фонограм, | | | |( 1587-14 ) |відеограм, комп'ютерних програм, баз даних | | | | |(в редакції Закону України від 10.07.2003 | | | | |N 1098-IV) ( 1098-15 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |69. |від 23.03.2000 |Про спеціальну економічну зону "Рені" |ОВУ, 2000 р., N 16, ст. 658; | | |N 1605-III | |УК, 31.03.2005. | | |( 1605-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |70. |від 23.03.2000 |Про спеціальну (вільну) економічну зону |ОВУ, 2000 р., N 16, ст. 660; | | |N 1607-III |"Порто-франко" на території Одеського |УК, 31.03.2005. | | |( 1607-14 ) |морського торговельного порту | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |71. |від 11.05.2000 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 03.06.2000, 31.03.2005; | | |N 1714-III |діяльності на території міста Харкова |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 1714-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |72. |від 01.06.2000 |Про ліцензування певних видів господарської|ОВУ, 2000 р., N 27, ст. 1109, N 52, ст. 2243; 2001| | |N 1775-III |діяльності |р., N 17, ст. 719; 2006 р., N 7, ст. 339, N 11, | | |( 1775-14 ) | |ст. 692, N 13, ст. 859; 2007 р., N 2, ст. 65, | | | | |N 44, ст. 1777. | | | | |УК, 10.10.2000, 03.02.2001, 07.03.2001, | | | | |09.01.2002, 01.02.2002, 20.02.2002, 04.04.2002, | | | | |24.04.2002, 18.03.2003, 03.12.2003, 25.12.2003, | | | | |08.01.2004, 08.07.2004, 29.07.2004, 29.12.2004, | | | | |19.01.2005, 09.02.2005, 31.05.2005, 07.02.2006, | | | | |02.03.2006, 14.06.2007, 30.12.2009. | | | | |ГУ, 02.08.2001, 22.08.2001, 31.10.2001, | | | | |07.11.2001, 05.03.2002, 10.01.2003, 11.01.2003, | | | | |28.01.2003, 14.03.2003, 27.06.2003, 23.12.2003, | | | | |13.01.2005, 18.01.2005, 06.07.2005, 29.07.2005, | | | | |02.08.2005, 04.10.2005, 22.08.2006, 10.01.2007, | | | | |18.01.2007, 09.04.2009, 19.06.2009, 23.07.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |73. |від 13.07.2000 |Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" |ОВУ, 2000 р., N 33, ст. 1396; 2002 р., N 10, ст. | | |N 1909-III | |448; | | |( 1909-14 ) | |УК, 31.03.2005. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |74. |від 21.12.2000 |Про порядок погашення зобов'язань платників|ГУ, 20.02.2001, 08.01.2004, 12.01.2005, | | |N 2181-III |податків перед бюджетами та державними |27.07.2004, 13.12.2005, 14.01.0206, 19.06.2009; | | |( 2181-14 ) |цільовими фондами |05.08.2009. | | | | |УК, 20.02.2002, 10.01.2003, 16.01.2003, | | | | |22.02.2003, 26.03.2003, 11.06.2003, 06.08.2003, | | | | |03.12.2003, 29.12.2004, 31.03.2005, 25.06.2005, | | | | |26.07.2005, 04.10.2005, 30.12.2005, 14.04.2006, | | | | |16.12.2006, 19.06.2007, 31.12.2007, 04.06.2008. | | | | |ОВУ, 2008 р., N 38, ст. 1272. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |75. |від 21.12.2000 |Про спеціальний режим інвестиційної |ГУ, 25.01.2001. | | |N 2189-III |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 2189-14 ) |розвитку та спеціальну економічну зону |УК, 31.03.2005. | | | |"Порт Крим" в Автономній Республіці Крим | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |76. |від 22.03.2001 |Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"|УК, 04.05.2001, 31.03.2005. | | |N 2322-III | | | | |( 2322-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |77. |від 05.04.2001 |Про спеціальний режим інвестиційної |ОВУ, 2001р., N 17, ст. 722; 2002 р., N 10, ст. | | |N 2354-III |діяльності на території пріоритетного |448. | | |( 2354-14 ) |розвитку у Волинській області |УК, 31.03.2005. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |78. |від 05.04.2001 |Про Митний тариф України (в редакції Закону|УК, 07.08.2007, 10.01.2009, 24.02.2009, | | |N 2371-III |України від 31.05.2007 N 1109-V) |12.03.2009, 19.03.2009. | | |( 2371-14, |( 1109-16, 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, |ГУ, 14.01.2009, 15.01.2009, 19.06.2009. | | | 2371а-14, | 1109г-16 ) |ОВУ, 2009 р., N 48, ст. 1629. | | | 2371б-14, | | | | | 2371в-14, | | | | | 2371г-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |79. |від 05.07.2001 |Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю |УК, 01.08.2001. | | |N 2599-III |між Україною та Республікою Македонія | | | |( 2599-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |80. |від 13.09.2001 |Про порядок ввезення (пересилання) в |ГУ, 09.10.2001, 27.07.2004, 17.10.2008; | | |N 2681-III |Україну, митного оформлення й оподаткування|УК, 27.12.2005 30.12.2006, 08.05.2008, 12.03.2009.| | |( 2681-14 ) |особистих речей, товарів та транспортних | | | | |засобів, що ввозяться (пересилаються) | | | | |громадянами на митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |81. |від 04.10.2001 |Про поштовий зв'язок |УК, 31.10.2001, 11.06.2004, 23.07.2004. | | |N 2759-III | | | | |( 2759-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |82. |від 17.01.2002 |Про особливості державного регулювання |УК, 20.02.2002, 02.08.2005. | | |N 2953-III |діяльності суб'єктів господарювання, | | | |( 2953-14 ) |пов'язаної з виробництвом, експортом, | | | | |імпортом дисків для лазерних систем | | | | |зчитування, матриць | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |83. |від 07.02.2002 |Про Комплексну програму утвердження України|ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 442. | | |N 3022-III |як транзитної держави у 2002 - 2010 роках | | | |( 3022-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |84. |від 04.07.2002 |Про зерно та ринок зерна в Україні |УК, 31.07.2002, 30.06.2004, 25.06.2005, | | |N 37-IV ( 37-15 ) | |23.01.2007, 20.06.2007, 03.03.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |85. |від 11.07.2002 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 31.07.2002. | | |N 110-IV |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 110-15 ) |Таджикистан про вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |86. |від 24.10.2002 |Про вивізне (експортне) мито на відходи та |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3385. | | |N 216-IV |брухт чорних металів (у редакції Закону |ГУ, 19.06.2007. | | |( 216-15 ) |України від 30.11.2006 N 400-V) ( 400-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |87. |від 06.02.2003 |Про рибу, інші водні живі ресурси та |УК, 12.03.2003, 25.02.2004. | | |N 486-IV |харчову продукцію з них | | | |( 486-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |88. |від 03.04.2003 |Про Державну прикордонну службу України |ГУ, 06.05.2003, 22.07.2003, 14.01.2006, | | |N 661-IV | |17.10.2008, 31.01.2009, 08.12.2009. | | |( 661-15 ) | |УК, 31.05.2003, 23.12.2006, 20.06.2007, | | | | |05.06.2008; | | | | |ОВУ, 2006 р., N 47, ст. 3115. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |89. |від 05.06.2003 |Про приєднання України до Конвенції про |ГУ, 08.07.2003. | | |N 943-IV |міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) | | | |( 943-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |90. |від 10.07.2003 |Про поховання та похоронну справу |ОВУ, 2003 р., N 33, ст. 1777. | | |N 1102-IV | |ГУ, 31.12.2004, 02.03.2006, 07.02.2009, | | |( 1102-15 ) | |09.04.2009, 11.06.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |91. |від 11.09.2003 |Про засади державної регуляторної політики |ГУ, 14.10.2003. | | |N 1160-IV |у сфері господарської діяльності | | | |( 1160-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |92. |від 18.11.2003 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 17.12.2003, 31.03.2005. | | |N 1250-IV |діяльності на територіях пріоритетного | | | |( 1250-15 ) |розвитку в Чернігівській області | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |93. |від 18.03.2004 |Про державні цільові програми |УК, 21.04.2004. | | |N 1621-IV | | | | |( 1621-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |94. |від 24.03.2004 |Про приєднання України до Конвенції про |УК, 16.04.2004. | | |N 1661-IV |тимчасове ввезення | | | |( 1661-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |95. |від 24.06.2004 |Про державну підтримку сільського |ОВУ, 2004 р., N 30 (частина 1), ст. 1987. | | |N 1877-IV |господарства України |УК, 07.07.2005, 16.12.2006, 17.03.2009, | | |( 1877-15 ) | |31.12.2009. | | | | |ГУ, 15.07.0209. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |96. |від 29.06.2004 |Про міжнародні договори України |ГУ, 03.08.2004. | | |N 1906-IV | | | | |( 1906-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |97. |від 13.01.2005 |Про забезпечення організаційно-правових |УК, 02.02.2005, 01.11.2006. | | |N 2342-IV |умов соціального захисту дітей-сиріт та |ГУ, 20.03.2007, 07.05.2009. | | |( 2342-15 ) |дітей, позбавлених батьківського піклування| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |98. |від 19.05.2005 |Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю |ГУ, 10.06.2005. | | |N 2581-IV |між Кабінетом Міністрів України і Урядом | | | |( 2581-15 ) |Республіки Молдова | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |99. |від 23.06.2005 |Про міжнародне приватне право |ГУ, 29.07.2005, 16.02.2010. | | |N 2709-IV | |ОВУ, 2004 р., N 16, ст. 1088. | | |( 2709-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |100.|від 06.07.2005 |Про деякі питання ввезення на митну |УК, 28.07.2005, 27.12.2005, 30.12.2006. | | |N 2739-IV |територію України та реєстрації |ОВУ, 2009 р., N 56, ст. 1962. | | |( 2739-15 ) |транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |101.|від 06.09.2005 |Про Дисциплінарний статут митної служби |ГУ, 29.09.2005. | | |N 2805-IV |України | | | |( 2805-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |102.|від 06.09.2005 |Про дозвільну систему у сфері господарської|УК, 05.10.2005, 30.12.2009. | | |N 2806-IV |діяльності |ГУ, 02.03.2010. | | |( 2806-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |103.|від 08.09.2005 |Про особливості державного регулювання |УК, 13.12.2005. | | |N 2860-IV |діяльності суб'єктів підприємницької | | | |( 2860-15 ) |діяльності, пов'язаної з реалізацією та | | | | |експортом лісоматеріалів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |104.|від 16.11.2005 |Про приєднання України до Протоколу від 3 |УК, 07.12.2005. | | |N 3091-IV |червня 1999 року, що стосується змін | | | |( 3091-15 ) |Конвенції про міжнародні залізничні | | | | |перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |105.|від 14.12.2005 |Про ратифікацію Протоколу про внесення змін|УК, 05.01.2006. | | |N 3195-IV |і доповнень до Угоди між Урядом України та | | | |( 3195-15 ) |Урядом Республіки Узбекистан про вільну | | | | |торгівлю від 29 грудня 1994 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |106.|від 11.01.2006 |Про ратифікацію Угоди про вивезення та |ОВУ, 2006 р., N 6, ст. 280. | | |N 3304-IV |ввезення культурних цінностей | | | |( 3304-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |107.|від 19.01.2006 |Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів |ОВУ, 2006 р., N 8, ст. 416. | | |N 3383-IV |Співдружності Незалежних Держав про Правила| | | |( 3383-15 ) |митного контролю за переміщенням через | | | | |митний кордон товарів, що містять об'єкти | | | | |інтелектуальної власності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |108.|від 05.10.2006 |Про приєднання України до Протоколу про |ОВУ, 2006 р., N 43, ст. 2865. | | |N 227-V |внесення змін до Міжнародної конвенції про | | | |( 227-16 ) |спрощення та гармонізацію митних процедур | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |109.|від 30.11.2006 |Про встановлення тарифної квоти на ввезення|УК, 20.12.2006. | | |N 404-V |в Україну цукру-сирцю з тростини (чинний з | | | |( 404-16 ) |01.01.2009) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |110.|від 13.12.2006 |Про ставки вивізного (експортного) мита на |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473; | | |N 441-V |брухт легованих чорних металів, брухт |ГУ, 19.06.2007. | | |( 441-16 ) |кольорових металів та напівфабрикати з їх | | | | |використанням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |111.|від 20.12.2006 |Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом |ГУ, 12.01.2007. | | |N 500-V |Міністрів України і Урядом Республіки | | | |( 500-16 ) |Білорусь про внесення змін до Угоди між | | | | |Урядом України і Урядом Республіки Білорусь| | | | |про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |112.|від 19.04.2007 |Про організацію та проведення фінальної |ГУ, 01.07.2009. | | |N 962-V |частини чемпіонату Європи 2012 року з | | | |( 962-16 ) |футболу в Україні (в редакції Закону | | | | |України від 05.06.2009 N 1474-VI) | | | | |( 1474-17 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |113.|від 31.05.2007 |Про державну систему біобезпеки при |УК, 21.06.2007. | | |N 1103-V |створенні, випробуванні, транспортуванні та|ГУ, 09.02.2010. | | |( 1103-16 ) |використанні генетично модифікованих | | | | |організмів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |114.|від 10.04.2008 |Про ратифікацію Протоколу про вступ України|УК, 18.04.2008. | | |N 250-VI |до Світової організації торгівлі | | | |( 250-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |115.|від 03.09.2008 |Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом |УК, 18.09.2008. | | |N 360-VI |України і Комісією Європейських | | | |( 360-17 ) |Співтовариств | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |116.|від 03.09.2008 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 18.09.2008. | | |N 363-VI |Міністрів України та Урядом Угорської | | | |( 363-17 ) |Республіки про точки з'єднання | | | | |автомобільних доріг на українсько- | | | | |угорському кордоні у рамках П'ятого | | | | |пан'європейського транспортного коридору | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |117.|від 19.09.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 09.10.0208. | | |N 568-VI |Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про | | | |( 568-17 ) |торговельно-економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |118.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 12.11.2008. | | |N 630-VI |Урядом Республіки Албанія про торговельно- | | | |( 630-17 ) |економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |119.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 20.11.2008. | | |N 631-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 631-17 ) |Узбекистан про співробітництво в галузі | | | | |попередження надзвичайних ситуацій і | | | | |ліквідації їх наслідків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |120.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 20.11.2008. | | |N 632-VI |Урядом Республіки Парагвай про торговельно-| | | |( 632-17 ) |економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |121.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 20.11.2008. | | |N 633-VI |Європейським космічним агентством щодо | | | |( 633-17 ) |співробітництва у використанні космічного | | | | |простору в мирних цілях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |122.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Конвенції про взаємну |УК, 10.01.2009. | | |N 677-VI |адміністративну допомогу в податкових | | | |( 677-17 ) |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |123.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Рішення про внесення змін |УК, 10.01.2009. | | |N 678-VI |до Правил визначення країни походження | | | |( 678-17 ) |товарів, затверджених Рішенням Ради глав | | | | |урядів СНД від 30 листопада 2000 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |124.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Рішення про внесення |УК, 10.01.2009. | | |N 679-VI |доповнень та змін до Правил визначення | | | |( 679-17 ) |країни походження товарів, затверджених | | | | |Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 | | | | |листопада 2000 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |125.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 10.01.2009. | | |N 680-VI |Урядом Народної Республіки Бангладеш про | | | |( 680-17 ) |торговельно-економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |126.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом |УК, 10.01.2009. | | |N 681-VI |України та Урядом Сполучених Штатів Америки| | | |( 681-17 ) |про співробітництво в дослідженні та | | | | |використанні космічного простору в мирних | | | | |цілях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |127.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Протоколу про привілеї та |УК, 10.01.2009. | | |N 682-VI |імунітети Парламентської Асамблеї | | | |( 682-17 ) |Чорноморського Економічного Співробітництва| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |128.|від 17.12.2008 |Про приєднання України до Конвенції про |УК, 10.01.2009. | | |N 685-VI |уніфікацію деяких правил міжнародних | | | |( 685-17 ) |повітряних перевезень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |129.|від 14.01.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 03.02.2009. | | |N 861-VI |Міністрів України та Урядом Федеративної | | | |( 861-17 ) |Республіки Німеччина про перевезення | | | | |військових вантажів та персоналу через | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |130.|від 04.02.2009 |Про внесення змін до деяких законів України|УК, 24.02.2009. | | |N 923-VI |з метою поліпшення стану платіжного балансу| | | |( 923-17 ) |України у зв'язку із світовою фінансовою | | | | |кризою | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |131.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Рішення Економічної ради |УК, 12.03.2009. | | |N 996-VI |Співдружності Незалежних Держав про | | | |( 996-17 ) |внесення змін до Переліку умов, виробничих | | | | |і технологічних операцій, при виконанні | | | | |яких товар вважається таким, що походить з | | | | |тієї країни, в якій вони мали місце | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |132.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Рішення Економічної ради |УК, 12.03.2009. | | |N 997-VI |Співдружності Незалежних Держав про | | | |( 997-17 ) |внесення зміни до Переліку умов, виробничих| | | | |і технологічних операцій, при виконанні | | | | |яких товар вважається таким, що походить з | | | | |тієї країни, в якій вони мали місце | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |133.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Поправки до положень |УК, 12.03.2009. | | |N 998-VI |Договору до Енергетичної Хартії, що | | | |( 998-17 ) |стосуються торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |134.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Додаткового протоколу до |УК, 12.03.2009. | | |N 1001-VI |Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом | | | |( 1001-17 ) |України і Організацією Північноатлантичного| | | | |договору (НАТО) щодо заснування Центру | | | | |інформації та документації НАТО в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |135.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Додаткового протоколу до |УК, 12.03.2009. | | |N 1002-VI |Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом | | | |( 1002-17 ) |України і Організацією Північноатлантичного| | | | |договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів | | | | |зв'язку НАТО в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |136.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 12.03.2009. | | |N 1003-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1003-17 ) |Таджикистан про міжнародне автомобільне | | | | |пасажирське і вантажне сполучення і | | | | |Протоколу про застосування зазначеної Угоди| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |137.|від 18.03.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 07.04.2009. | | |N 1141-VI |Міністрів України і Урядом Республіки | | | |( 1141-17 ) |Таджикистан про співробітництво в галузі | | | | |запобігання надзвичайним ситуаціям та | | | | |ліквідації їх наслідків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |138.|від 20.05.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 03.06.2009. | | |N 1357-VI |Міністрів України і Урядом Республіки Корея| | | |( 1357-17 ) |про торговельне судноплавство та Протоколу | | | | |щодо Угоди між Кабінетом Міністрів України | | | | |і Урядом Республіки Корея про торговельне | | | | |судноплавство | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |139.|від 21.05.2009 |Про газ (метан) вугільних родовищ |ГУ, 19.06.2009. | | |N 1392-VI | | | | |( 1392-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |140.|від 10.06.2009 |Про ратифікацію Консульської конвенції між |УК, 01.07.2009. | | |N 1490-VI |Україною і Республікою Білорусь | | | |( 1490-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |141.|від 25.06.2009 |Про оптові ринки сільськогосподарської |УК, 05.08.2009. | | |N 1561-VI |продукції | | | |( 1561-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |142.|від 25.06.2009 |Про наукові парки |УК, 05.08.2009. | | |N 1563-VI | | | | |( 1563-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |143.|від 22.10.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 12.11.2009. | | |N 1678-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1678-17 ) |Таджикистан про повітряне сполучення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |144.|від 22.10.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 13.11.2009. | | |N 1679-VI |Міністрів України та Радою Міністрів Боснії| | | |( 1679-17 ) |і Герцеговини про повітряне сполучення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |145.|від 05.11.2009 |Про прикордонний контроль |ГУ, 08.12.2009. | | |N 1710-VI | | | | |( 1710-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |146.|від 17.12.2009 |Про прийняття Рекомендації Ради Митного |ГУ, 30.12.2009. | | |N 1771-VI |Співробітництва стосовно внесення змін до | | | |( 1771-17 ) |Конвенції про створення Ради Митного | | | | |Співробітництва | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |147.|від 11.02.2010 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 24.02.2010. | | |N 1867-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1867-17 ) |Молдова про утримання автодорожніх мостів | | | | |на українсько-молдовському державному | | | | |кордоні | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Верховної Ради України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Перше офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 19.06.92 |Про приєднання України до Конвенції про |ВВР, 1992 р., N 35, ст. 522 | | |N 2479-XII |створення Ради Митного Співробітництва 1950| | | |( 2479-12 ) |року | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декрети Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 26.12.92 |Про акцизний збір |УК, 12.01.93, 18.05.93, 09.12.93, 17.02.99, | | | N 18-92 | |12.08.99, 08.07.2000, 25.01.2001, 25.04.2001, | | |( 18-92 ) | |29.12.2001, 19.04.2002, 06.06.2003, 31.03.2005, | | | | |15.04.2009. | | | | |ВВР, 1995 р., N 44, ст. 318. | | | | |ГУ, 31.07.96, 14.12.99, 20.02.2001. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 16, ст.ст. 659, 661. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 11.01.93 N 4-93|Про Єдиний митний тариф України |УК, 28.01.93, 05.06.93, 12.03.94, 08.07.97, | | |( 4-93 ) | |23.10.97, 13.01.99, 01.07.99, 13.11.99, | | | | |16.05.2001, 10.01.2003, 16.01.2003, 03.12.2003, | | | | |31.03.2005, 04.10.2006. | | | | |ВВР, 1996 р., N 8, ст. 31. | | | | |ГУ, 03.12.96, 28.12.96, 07.05.97, 25.04.2000, | | | | |17.10.2000, 20.12.2001, 08.04.2004, 12.01.2005. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 52, ст. 2243. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 19.02.93 |Про систему валютного регулювання і |УК, 06.03.93, 30.11.93, 22.02.94, 24.02.94, | | |N 15-93 |валютного контролю |07.11.2001, 24.03.2006. | | |( 15-93 ) | |ВВР, 1995 р., N 16, ст. 113, 1997 р., N 24, ст. | | | | |170, N 29, ст. 189; | | | | |ГУ, 06.08.99, 17.03.2006. | | | | |ОВУ, 2003 р., N 11, ст. 462. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 08.04.93 |Про порядок вилучення та реалізації |УК, 20.04.93. | | |N 33-93 |вантажів, що знаходяться у морських | | | |( 33-93 ) |торговельних портах і на припортових | | | | |залізничних станціях понад установлені | | | | |терміни | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 10.05.93 |Про стандартизацію і сертифікацію |УК, 22.05.93, 05.01.2001, 18.03.2003, 02.03.2004, | | |N 46-93 | |13.10.2005. | | |( 46-93 ) | |ГУ, 27.06.97, 18.01.2000, 20.12.2001, 08.12.2009. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Укази Президента України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 23.05.92 N 303 |Про перехід України до загальноприйнятої у |ГУ, 28.05.92, 18.03.93. | | |( 303/92 ) |міжнародній практиці системи обліку та |УК, 20.04.95. | | | |статистики |ОВУ, 1999 р., N 5, ст. 156. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 03.10.92 |Про державну реєстрацію нормативно-правових|ГУ, 08.10.92. | | |N 493/92 |актів міністерств та інших органів |УК, 28.05.98. | | |( 493/92 ) |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 08.06.93 |Про невідкладні заходи щодо посилення |УК, 12.06.93. | | |N 195/93 |валютного контролю | | | |( 195/93 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 25.08.94 |Про заходи щодо запобігання експорту |УК, 30.08.94, 22.01.2000. | | |N 475/94 |товарів походженням з України за цінами, що| | | |( 475/94 ) |можуть розглядатися як демпінгові, та | | | | |врегулювання торговельних спорів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 07.09.94 |Про заходи щодо забезпечення валютного та |УК, 10.09.94. | | |N 504/94 |експортного контролю | | | |( 504/94 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 04.10.94 |Про застосування Міжнародних правил |УК, 06.10.94, 06.07.95. | | |N 567/94 |інтерпретації комерційних термінів | | | |( 567/94 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 14.07.95 |Про заходи щодо забезпечення контролю за |УК, 30.05.96. | | |N 614/95 |переміщенням транзитом товарів через | | | |( 614/95 ) |територію України (в редакції Указу | | | | |Президента України від 20.05.96 N 353/96) | | | | |( 353/96 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 18.09.96 |Про заходи щодо вдосконалення координації |Інформація про опублікування первинного документа | | |N 841/96 |діяльності органів виконавчої влади у сфері|відсутня. Зміни - ОВУ, 2005 р., N 34, ст. 2031 | | |( 841/96 ) |зовнішніх зносин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 29.11.96 |Про Державну митну службу України (в |ОВУ, 1998 р., N 12, ст. 446, N 39, ст. 1434; 2000 | | |N 1145/96 |редакції Указу Президента України від |р., N 35, ст. 1477; 2003 р., N 44, ст. 2296. | | |( 1145/96 ) |23.03.98 N 216/98) ( 216/98 ) |УК, 06.04.2006. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 10.|від 10.06.97 |Про порядок офіційного оприлюднення |УК, 14.06.97, 06.12.97, 12.11.98, 16.04.2004, | | |N 503/97 |нормативно-правових актів та набрання ними |03.06.2004, 21.05.2005, 14.02.2007, 14.03.2007. | | |( 503/97 ) |чинності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 11.|від 11.05.98 |Про платників та порядок сплати акцизного |ОВУ, 1998 р., N 19, ст. 674. | | |N 453/98 |збору | | | |( 453/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 12.|від 04.07.98 |Про гуманітарну допомогу, що надходить в |УК, 09.07.98. | | |N 738/98 |Україну | | | |( 738/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 13.|від 20.07.98 |Про впорядкування справляння зборів у |УК, 21.07.98. | | |N 799/98 |пунктах пропуску через державний кордон | | | |( 799/98 ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 14.|від 23.07.98 |Про деякі заходи з дерегулювання |УК, 28.07.98, 28.05.2004. | | |N 817/98 |підприємницької діяльності |ОВУ, 2000 р., N 35, ст. 1476. | | |( 817/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 15.|від 22.06.99 |Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт |ОВУ, 1999 р., N 25, ст. 1157. | | |N 702/99 |Ковель" | | | |( 702/99 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 16.|від 23.05.2000 |Про приєднання України до Міжнародної |УК, 30.05.2000. | | |N 699/2000 |конвенції про взаємну адміністративну | | | |( 699/2000 ) |допомогу у відверненні, розслідуванні та | | | | |припиненні порушень митного законодавства | | | | |та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до| | | | |неї | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 17.|від 24.08.2000 |Питання Державної митної служби України |ОВУ, 2000 р., N 35, ст. 1477; 2001 р., N 51, ст. | | |N 1022/2000 | |2268; 2002 р., N 17, ст. 897; 2004 р., N 10, ст. | | |( 1022/2000 ) | |579. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 18.|від 19.11.2001 |Про обов'язкову спеціальну перевірку |УК, 28.11.2001, 16.06.2006, 05.10.2006. | | |N 1098/2001 |відомостей, що подають кандидати на |ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 579; 2006 р., N 34, ст. | | |( 1098/2001 ) |зайняття посад державних службовців |2425 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 19.|від 17.05.2002 |Про приєднання України до Міжнародної |ОВУ, 2002 р., N 21, ст. 1010. | | |N 466/2002 |конвенції про Гармонізовану систему опису | | | |( 466/2002 ) |та кодування товарів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 20.|від 04.07.2002 |Про приєднання України до Міжнародної |ОВУ, 2002 р., N 28, ст. 1312. | | |N 616/2002 |конвенції про узгодження умов проведення | | | |( 616/2002 ) |контролю вантажів на кордонах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 21.|від 27.06.2003 |Про символіку Державної митної служби |УК, 09.07.2003. | | |N 554/2003 |України | | | |( 554/2003, | | | | |554а/2003 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 22.|від 24.10.2003 |Про заходи щодо підвищення ефективності |УК, 28.10.2003, 06.04.2006. | | |N 1209/2003 |діяльності митної служби України | | | |( 1209/2003 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 23.|від 31.07.2004 |Про забезпечення умов для більш широкої |УК, 05.08.2004. | | |N 854/2004 |участі громадськості у формуванні та | | | |( 854/2004 ) |реалізації державної політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 24.|від 08.10.2004 |Про додаткові заходи щодо забезпечення |УК, 27.10.2004. | | |N 1193/2004 |повноти сплати податків і зборів | | | |( 1193/2004 ) |(обов'язкових платежів) під час здійснення | | | | |зовнішньоекономічних операцій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 25.|від 20.04.2005 |Питання Міністерства фінансів України |УК, 22.04.2005. | | |N 676/2005 | | | | |( 676/2005 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 26.|від 21.06.2006 |Про затвердження Всесвітньої поштової |ОВУ, 2006 р., N 44, ст. 2943. | | |N 564/2006 |конвенції, Заключного протоколу Всесвітньої| | | |( 564/2006 ) |поштової конвенції, Угоди про служби | | | | |поштових платежів, Загального регламенту | | | | |Всесвітнього поштового союзу та | | | | |Внутрішнього регламенту Конгресів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 27.|від 15.11.2006 |Про Положення про порядок підготовки та |УК, 22.11.2006. | | |N 970/2006 |внесення проектів актів Президента України |Офіційний вісник Президента України, 2008 р., N 8,| | |( 970/2006 ) | |ст. 430 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 28.|від 23.11.2006 |Про Раду з питань забезпечення реалізації в|УК, 30.12.2006. | | |N 1121/2006 |Україні Порогової програми Корпорації |Офіційний вісник Президента України, 2008 р., | | |( 1121/2006 ) |"Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня |N 24, ст. 810. | | | |корупції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 29.|від 05.03.2007 |Про внесення змін до Указу Президента | Інформація про опублікування відсутня. | | |N 179/2007 |України від 23 грудня 2006 року N 1121 | | | |( 179/2007 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 30.|від 19.12.2007 |Про заходи щодо активізації |Офіційний вісник Президента України, 2007 р., | | |N 1236/2007 |євроінтеграційного прикордонного |N 38, ст. 1054. | | |( 1236/2007 ) |співробітництва | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 31.|від 25.02.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 27.02.2008. | | |N 155/2008 |оборони України від 1 лютого 2008 року "Про| | | |( 155/2008 ) |стан виконання рішення Ради національної | | | | |безпеки і оборони України від 15 грудня | | | | |2006 року "Про заходи щодо попередження і | | | | |нейтралізації загроз національній безпеці, | | | | |пов'язаних із нестабільністю правового | | | | |регулювання відносин у сфері | | | | |адміністрування податку на додану вартість"| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 32.|від 04.03.2008 |Про Програму боротьби з контрабандою та |ОВУ, 2008 р., N 17, ст. 437. | | |N 195/2008 |порушенням митних правил на 2008 - 2009 | | | |( 195/2008 ) |роки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 33.|від 13.08.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 15.08.2008. | | |N 705/2008 |оборони України від 13 серпня 2008 року | | | |( 705/2008 ) |"Про ситуацію навколо пересувань, | | | | |пов'язаних із діяльністю військових | | | | |формувань Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації поза місцями їх дислокації на | | | | |території України" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 34.|від 13.08.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 15.08.2008. | | |N 706/2008 |оборони України від 13 серпня 2008 року | | | |( 706/2008 ) |"Питання перетинання державного кордону | | | | |України військовослужбовцями, військовими | | | | |кораблями (суднами забезпечення) і | | | | |літальними апаратами Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації, який перебуває на | | | | |території України" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 35.|від 12.11.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 18.11.2008. | | |N 1030/2008 |оборони України від 31 жовтня 2008 року | | | |( 1030/2008 ) |"Про боротьбу з контрабандою і порушенням | | | | |митних правил, координацію діяльності у цій| | | | |сфері" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 36.|від 17.11.2008 |Про додаткові заходи щодо подолання |УК, 20.11.2008. | | |N 1046/2008 |фінансової кризи в Україні | | | |( 1046/2008 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 37.|від 15.01.2009 |Про затвердження Угоди між Україною та |ОВУ, 2009 р., N 4, ст. 98. | | |N 22/2009 |Португальською Республікою про | | | |( 22/2009 ) |співробітництво у сфері боротьби зі | | | | |злочинністю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 38.|від 12.05.2009 |Про заходи щодо забезпечення надання |Офіційний вісник Президента України, 2009 р., | | |N 299/2009 |інформації з питань соціально-економічної |N 14, ст. 433; | | |( 299/2009 ) |ситуації в Україні |УК, 05.08.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 39.|від 01.12.2009 |Про Перелік посадових осіб, на яких |ОВУ, 2009 р., N 94, ст. 3204; | | |N 987/2009 |покладається виконання функцій державного |Офіційний вісник Президента України, 2010 р., N 7,| | |( 987/2009 ) |експерта з питань таємниць |ст. 223. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | від 04.02.88 N 37 |Про службові жилі приміщення |Зібрання постанов Уряду УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8;| | | ( 37-88-п ) | |1992 р., N 7, ст. 181; 1994 р., N 4, ст. 99; 1994 | | | | |р., N 8, ст. 203; 1995 р., N 5, ст. 122. | | | | |УК, 12.08.93, 28.09.93, 16.10.93, 03.03.94, | | | | |09.06.94, 14.07.94, 28.09.95, 30.11.95, 18.09.97, | | | | |25.12.97, 16.07.98, 01.04.99, 22.12.99, | | | | |24.09.2003, 07.06.2006, 09.08.2006, 04.10.2006, | | | | |07.08.2008, 14.11.2008, 24.06.2009, 13.10.2009, | | | | |23.12.2009. | | | | |ОВУ, 1997 р., N 35, с. 83; 1999 р., N 30, ст. | | | | |1545; 2000 р., N 51, ст. 2220; 2001 р., N 33, ст. | | | | |1533; 2003 р., N 47, ст. 2436; 2004 р., N 12 (ч. | | | | |1), ст. 742, N 24, ст. 1593, N 27 (ч. 1), ст. | | | | |1777, N 38, ст. 2519, N 51, ст. 3335; 2006 р., | | | | |N 14, ст. 1005, N 22, ст. 1618; 2007 р., N 17, ст.| | | | |653; N 32, ст. 1300; 2008 р., N 95, ст. 3137; | | | | |2010 р., N 1, ст. 31. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 28.12.92 N 731 |Про затвердження Положення про державну |Зібрання постанов Уряду України, 1993 р., N 1-2, | | | ( 731-92-п ) |реєстрацію нормативно-правових актів |ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250. | | | |міністерств та інших органів виконавчої |УК, 22.10.98, 20.12.2006, 18.12.2008. | | | |влади |ОВУ, 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. | | | | |1047, N 27 (ч.1), ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 | | | | |р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655; 2007 | | | | |р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, | | | | |ст. 896; 2009 р., N 40, ст. 1355. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 09.02.93 N 97 |Про затвердження Положення про порядок і |Зібрання постанов Уряду України, 1993 р., N 6, ст.| | | ( 97-93-п ) |умови проходження служби в митних органах |97. | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 31.12.93 N 1090|Про затвердження Положення про організацію |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 4, ст.| | | ( 1090-93-п ) |роботи щодо сприяння зайнятості населення в|107; | | | |умовах масового вивільнення працівників |ОВУ, 2004 р., N 15, ст. 1048. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. | від 07.02.94 N 62 |Про Митно-тарифну раду України |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 6, ст.| | | ( 62-94-п ) | |140. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 36, ст. 1680; 2005 р., N 52, ст. | | | | |3334. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 11.03.94 N 157 |Про залучення інвестицій для будівництва та| Інформація про опублікування відсутня. | | | ( 157-94-п ) |облаштування об'єктів митної інфраструктури| | | | |та Прикордонних військ України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 18.05.94 N 323 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 26.05.94, 03.11.94, 23.01.96, 01.08.96, | | | ( 323-94-п ) |поставок і митного оформлення продукції за |20.11.97, 22.10.98, 22.12.99. | | | |виробничою кооперацією підприємств і |ОВУ, 1999 р., N 6, ст. 197; 2001 р., N 44, ст. | | | |галузей держав - учасниць СНД |1975, N 51, ст. 2270; 2005 р., N 20, ст. 1078. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 17.06.94 N 422 |Про затвердження Положення про порядок |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 10, | | | ( 422-94-п ) |укладення, виконання та денонсації |ст. 251; | | | |міжнародних договорів України міжвідомчого |ОВУ, 1998 р., N 7, ст. 252; | | | |характеру |УК, 16.01.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 17.06.94 N 423 |Про деякі питання застосування статей 4, 15|Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 10, | | | ( 423-94-п ) |і 27 Закону України "Про державну службу" |ст. 252; 1996 р., N 1, ст. 22. | | | | |ОВУ, 2008 р., N 28, ст. 875. | | | | |УК, 17.06.2009, 24.11.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |10. | від 27.01.95 N 57 |Про затвердження Правил перетинання |УК, 07.02.95, 16.01.2002, 05.08.2004. | | | ( 57-95-п ) |державного кордону громадянами України |ОВУ, 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47; 2007 р., N 52,| | | | |ст. 2130; 2008 р., N 31, ст. 971. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |11. |від 26.12.95 N 1044|Про заходи щодо забезпечення контролю за |Інформація про опублікування первинного документа | | | ( 1044-95-п ) |зовнішньоекономічною діяльністю та |відсутня. | | | |валютного контролю |Зміни: | | | | |УК, 10.10.96. | | | | |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277, N 50, ст. 1850; 2000| | | | |р., N 34, ст. 1440. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |12. |від 29.12.95 N 1074|Про Правила в'їзду іноземців та осіб без |УК, 18.01.96, 03.10.2001, 05.08.2004, 07.07.2006, | | | ( 1074-95-п ) |громадянства в Україну, їх виїзду з України|14.12.2007, 04.09.2009. | | | |і транзитного проїзду через її територію |ОВУ, 2000 р., N 23, ст. 954; 2003 р., N 31, ст. | | | | |1617; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47; 2005 р., | | | | |N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203; 2007 р., | | | | |N 52, ст. 2117, N 99, ст. 3585; 2008 р., N 31, ст.| | | | |971; 2009 р., N 33, ст. 1159. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |13. |від 30.01.96 N 139 |Про затвердження Порядку розпорядження |УК, 08.02.96. | | | ( 139-96-п ) |транспортними засобами, не пропущеними на | | | | |митну територію України у зв'язку з | | | | |існуючими обмеженнями щодо їх ввезення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |14. |від 04.03.96 N 288 |Про затвердження Порядку надання дозволу на|Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 8, ст.| | | ( 288-96-п ) |ввезення незареєстрованих пестицидів і |250. | | | |агрохімікатів, що використовуються для |ОВУ, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2004 р., N 24, ст. | | | |проведення державних випробувань та |1588; 2008 р., N 68, ст. 2271. | | | |наукових досліджень, а також обробленого |УК, 15.06.2006. | | | |ними насіннєвого (посадкового) матеріалу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |15. |від 29.04.96 N 464 |Про заходи щодо посилення контролю за |Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 10, | | | ( 464-96-п ) |ввезенням підакцизних товарів та їх |ст. 309. | | | |транзитним переміщенням |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |16. |від 06.05.96 N 484 |Про затвердження переліку шляхів і |УК, 23.05.96, 19.09.96, 03.10.96, 15.05.97, | | | ( 484-96-п ) |напрямків транзиту підакцизних товарів |20.09.97, 23.07.98, 06.08.98, 10.09.98, 04.02.99, | | | |через територію України та пункти на |29.07.2000, 06.02.2007, 09.12.2008, 25.07.2009. | | | |митному кордоні, через які здійснюється |ОВУ, 1997 р., N 24, с. 107; 1999 р., N 19, ст. | | | |ввезення і вивезення цих товарів, та |825, N 24, ст. 1108, N 29, ст. 1482; 2000 р., | | | |граничні терміни транзиту підакцизних |N 23, ст. 947; 2004 р., N 18, ст. 1287. | | | |товарів автомобільним і залізничним | | | | |транспортом через територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |17. |від 13.05.96 N 493 |Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на |УК, 21.05.96, 05.03.98, 25.06.98, 29.10.98, | | | ( 493-96-п ) |право імпорту, експорту спирту етилового, |10.04.99, 11.04.2001. | | | |коньячного і плодового, алкогольних напоїв |ОВУ, 2000 р., N 25, ст. 1062. | | | |та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі | | | | |алкогольними напоями та тютюновими виробами| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |18. |від 29.06.96 N 700 |Про Положення про надання митним органам |Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 14, | | | ( 700-96-п ) |України фінансових гарантій щодо |ст. 387. | | | |обов'язкової доставки товарів до митниць |УК, 08.04.99. | | | |призначення |ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1078; 2004 р., N 19, ст. | | | | |1323. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |19. |від 01.08.96 N 882 |Про призупинення приймання та переробки |УК, 15.08.96, 26.03.98, 10.06.99. | | | ( 882-96-п ) |давальницької сировини для виробництва |ОВУ, 1997 р., N 27, с. 143. | | | |спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів| | | | |та про порядок обкладення їх акцизним | | | | |збором | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |20. |від 07.08.96 N 928 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 12.08.99. | | | ( 928-96-п ) |реєстрації іноземних інвестицій |ОВУ, 2001 р., N 31, ст. 1410; 2002 р., N 2, ст. | | | | |59; 2003 р., N 35, ст. 1903; 2004 р., N 36, ст. | | | | |2393. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |21. |від 07.08.96 N 937 |Про затвердження Порядку видачі, обліку і |УК, 17.08.96. | | | ( 937-96-п ) |погашення векселів, виданих під час |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | | | |ввезення в Україну майна як внеску | | | | |іноземного інвестора до статутного фонду | | | | |підприємства з іноземними інвестиціями, а | | | | |також за договорами (контрактами) про | | | | |спільну інвестиційну діяльність, та сплати | | | | |ввізного мита у разі відчуження цього майна| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |22. |від 12.08.96 N 938 |Про подальше посилення контролю за |УК, 03.10.96, 19.12.96, 04.02.97, 06.05.97, | | | ( 938-96-п ) |ввезенням, вивезенням і переміщенням |15.01.98, 05.01.98, 22.10.98, 01.04.99, 06.05.99, | | | |транзитом через територію України |16.08.01, 11.09.02, 25.12.02, 26.10.04, 15.12.04, | | | |алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на |13.07.05, 21.12.05, 06.02.07. | | | |які встановлено акцизний збір |ОВУ, 1997 р., N 28, с. 111; 1999 р., N 2, ст. 63, | | | | |N 10, ст. 388, N 13, ст. 523, N 29, ст. 1482, | | | | |N 33, ст. 1740, N 42, ст. 2098; 2004 р., N 18, ст.| | | | |1287. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |23. |від 14.08.96 N 954 |Про впорядкування діяльності митних |Інформація про опублікування первинного документу | | | ( 954-96-п ) |ліцензійних складів |відсутня. Зміни - УК, 05.01.98, 30.10.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |24. |від 22.08.96 N 992 |Про Порядок працевлаштування випускників |УК, 10.10.96, 28.07.2004. | | | ( 992-96-п ) |вищих навчальних закладів, підготовка яких |ОВУ, 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47 (уточнення); | | | |здійснювалась за державним замовленням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |25. |від 05.09.96 N 1061|Про затвердження Порядку визначення |УК, 19.09.96. | | | ( 1061-96-п ) |продукції власного виробництва підприємств | | | | |з іноземними інвестиціями | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |26. |від 04.10.96 N 1216|Про Положення про надання фінансових |УК, 17.10.96. | | | ( 1216-96-п ) |гарантій митним органам незалежними | | | | |фінансовими посередниками щодо обов'язкової| | | | |доставки товарів до митниць призначення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |27. |від 02.12.96 N 1446|Про впорядкування діяльності митних |УК, 07.12.96. | | | ( 1446-96-п ) |ліцензійних складів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |28. | від 27.01.97 N 66 |Про затвердження Порядку справляння податку|УК, 06.02.97, 07.04.98, 31.03.2000. | | | ( 66-97-п ) |на добавлену вартість та акцизного збору у |ОВУ, 1997 р., N 14, с. 87; 1998 р., N 34, ст. | | | |разі ввезення товарів на митну територію |1277. | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |29. |від 30.01.97 N 112 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 20.02.97. | | | ( 112-97-п ) |державної реєстрації договорів (контрактів)|ОВУ, 1999 р., N 42, ст. 2096. | | | |про спільну інвестиційну діяльність за | | | | |участю іноземного інвестора | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |30. |від 03.02.97 N 146 |Про затвердження Порядку видачі дозволів на|УК, 27.02.97. | | | ( 146-97-п ) |право ввезення на територію України, |ОВУ, 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. | | | |вивезення з території України або транзиту |1319; 2007 р., N 93, ст. 3413. | | | |через територію України наркотичних | | | | |засобів, психотропних речовин і прекурсорів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |31. |від 21.02.97 N 182 |Про порядок експорту живої худоби |УК, 04.03.97. | | | ( 182-97-п ) |сільськогосподарськими товаровиробниками - |ОВУ, 2002 р., N 8, ст. 344. | | | |юридичними особами без сплати вивізного | | | | |(експортного) мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |32. |від 04.03.97 N 206 |Про посилення контролю за ввезенням і |УК, 13.03.97. | | | ( 206-97-п ) |транзитом підакцизних товарів залізничним | | | | |транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |33. |від 14.04.97 N 348 |Про затвердження Інструкції з діловодства |УК, 29.05.97. | | | ( 348-97-п ) |за зверненнями громадян в органах державної|ОВУ, 1997 р., N 43, ст. 50; 2008 р., N 73, ст. | | | |влади і місцевого самоврядування, |2461. | | | |об'єднаннях громадян, на підприємствах, в | | | | |установах, організаціях незалежно від форм | | | | |власності, в засобах масової інформації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |34. |від 09.06.97 N 574 |Про затвердження Положення про вантажну |ОВУ, 1997 р., N 24, с. 89; 2004 р., N 5, ст. 232; | | | ( 574-97-п ) |митну декларацію |2010 р., N 15, ст. 707. | | | | |УК, 16.05.98, 12.09.2000, 05.04.01, 25.12.02, | | | | |03.06.04, 25.07.07. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |35. |від 15.07.97 N 748 |Про перелік відомостей, що оголошуються |УК, 26.07.97, 29.03.2001, 09.06.2006. | | | ( 748-97-п ) |громадянами за встановленою формою у разі | | | | |переміщення ними через митний кордон | | | | |України предметів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |36. |від 15.07.97 N 767 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1997 р., N 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. | | | ( 767-97-п ) |проведення експертизи в галузі державного |1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2003 р., N 34, ст. | | | |експортного контролю |1827; 2005 р., N 27, ст. 1568. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 04.12.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |37. |від 01.09.97 N 951 |Про особливості переміщення підакцизних |УК, 11.09.97. | | | ( 951-97-п ) |товарів на ділянці українсько-молдовського | | | | |кордону | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |38. |від 01.10.97 N 1104|Про затвердження Порядку випуску, обігу та |УК, 09.10.97, 23.07.98, 06.07.99, 28.11.2000, | | | ( 1104-97-п ) |погашення векселів, які видаються на суму |22.01.2002, 23.02.2002, 30.10.2002, 16.04.2003, | | | |податку на додану вартість при імпорті |21.05.2003, 03.09.2004, 02.03.2005, 08.06.2005, | | | |товарів на митну територію України |20.12.2005, 22.04.2006, 14.06.2006, 04.09.2007, | | | | |27.11.2007. | | | | |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277; 1999 р., N 27, ст. | | | | |1330; 2001 р., N 43, ст. 1928, 2004 р., N 44, ст. | | | | |2905. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |39. |від 17.10.97 N 1153|Про затвердження Примірної інструкції з |ОВУ, 1997 р., N 43, ст. 50; 2001 р., N 48, ст. | | | ( 1153-97-п ) |діловодства у міністерствах, інших |2141; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2004 р., N 46, ст. | | | |центральних органах виконавчої влади, Раді |3044; 2005 р., N 20, ст. 1080, N 25, ст. 1438, | | | |міністрів Автономної Республіки Крим, |N 30, ст. 1821, N 39, ст. 2482; 2007 р., N 54, ст.| | | |місцевих органах виконавчої влади |2180; 2008 р., N 28, ст. 896. | | | | |УК, 05.08.2003, 15.12.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |40. |від 28.10.97 N 1181|Про встановлення термінів виконання |Інформація про опублікування первинного документу | | | ( 1181-97-п ) |операцій з давальницькою сировиною у |відсутня. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час |Зміни: | | | |виготовлення труб |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | | |УК, 25.04.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |41. |від 04.11.97 N 1216|Про встановлення показників питомої ваги |УК, 11.11.97, 30.10.2002. | | | ( 1216-97-п ) |давальницької сировини у загальній вартості| | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |42. |від 24.11.97 N 1303|Про затвердження Порядку оформлення |УК, 04.12.97. | | | ( 1303-97-п ) |векселями сплати податків з продукції, що |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | | | |поставляється за виробничою кооперацією, та| | | | |їх погашення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |43. |від 02.04.98 N 417 |Про затвердження Порядку внесення податку |УК, 07.04.98. | | | ( 417-98-п ) |на додану вартість до бюджету під час |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |ввезення (пересилання) товарів на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |44. |від 02.04.98 N 418 |Про встановлення показників питомої ваги |УК, 07.04.98, 04.11.99. | | | ( 418-98-п ) |давальницької сировини у загальній вартості|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |45. |від 02.04.98 N 427 |Про встановлення показників питомої ваги |УК, 09.04.98. | | | ( 427-98-п ) |давальницької сировини у загальній вартості|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |46. |від 25.05.98 N 731 |Про затвердження Порядку ведення особових |ОВУ, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001р., N 4, ст. 134;| | | ( 731-98-п ) |справ державних службовців в органах |2010 р., N 11, ст. 522. | | | |виконавчої влади |УК, 03.10.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |47. |від 02.06.98 N 772 |Про затвердження Порядку звільнення від |УК, 11.06.98, 14.08.99. | | | ( 772-98-п ) |обкладення податком на додану вартість | | | | |операцій з продажу та ввезення | | | | |(пересилання) на митну територію України | | | | |товарів (робіт, послуг), передбачених для | | | | |власних потреб дипломатичних представництв,| | | | |консульських установ іноземних держав та | | | | |представництв міжнародних організацій в | | | | |Україні, а також для використання | | | | |дипломатичним персоналом цих дипломатичних | | | | |місій та членами їх сімей, які проживають | | | | |разом з особами цього персоналу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |48. |від 08.06.98 N 838 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. | | | ( 838-98-п ) |надання суб'єктам зовнішньоекономічної |1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24 | | | |діяльності повноважень на право здійснення |(ч.1), ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19,| | | |експорту, імпорту товарів військового |ст. 841, N 34, ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609; | | | |призначення та товарів, які містять |2007 р., N 60, ст. 2382; 2008 р., N 59, ст. 2027. | | | |відомості, що становлять державну таємницю |УК, 16.05.2007, 22.05.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |49. |від 10.07.98 N 1049|Про тимчасове обмеження вивезення брухту та|УК, 23.07.98, 25.04.2008. | | | ( 1049-98-п ) |відходів чорних і кольорових металів, які |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |використовуються в операціях з | | | | |давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |50. |від 18.07.98 N 1123|Про встановлення термінів здійснення |УК, 30.07.98, 25.04.2008. | | | ( 1123-98-п ) |операцій з хутровою давальницькою сировиною|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |51. |від 03.08.98 N 1213|Про порядок внесення змін до ставок |ОВУ, 1998 р., N 31, ст. 1178; 2002 р., N 36, ст. | | | ( 1213-98-п ) |ввізного мита |1680. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |52. |від 17.08.98 N 1300|Про затвердження Порядку ввезення на |УК, 03.09.98, 28.11.2001. | | | ( 1300-98-п ) |територію України засобів вимірювальної | | | | |техніки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |53. |від 25.08.98 N 1340|Про Порядок обліку, зберігання, оцінки |УК, 17.09.98, 10.06.99, 16.05.2002, 30.07.2003, | | | ( 1340-98-п ) |конфіскованого та іншого майна, що |05.08.2005, 10.08.2005, 23.03.2006. | | | |переходить у власність держави, і |ОВУ, 2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. | | | |розпорядження ним |2345; 2004 р., N 9, ст. 528; 2006 р., N 9, ст. | | | | |553, N 14, ст. 989. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |54. |від 21.09.98 N 1484|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1998 р., N 38, ст. 1404; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 1484-98-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час |УК, 23.05.2001. | | | |виготовлення частин гідротурбін | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |55. |від 28.09.98 N 1543|Про термін виконання операцій з |ОВУ, 1998 р., N 39, ст. 1442; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 1543-98-п ) |давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення стандартних зразків-еталонів | | | | |платини і сплавів металів платинової групи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |56. |від 12.11.98 N 1774|Про встановлення терміну виконання операцій|УК, 19.11.98. | | | ( 1774-98-п ) |з давальницькою сировиною, пов'язаних з | | | | |вирощуванням насіння першого покоління | | | | |гібридів кукурудзи і доведенням його до | | | | |посівних кондицій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |57. |від 27.11.98 N 1893|Про затвердження Інструкції про порядок |УК, 10.12.98, 12.12.2001, 02.09.2009. | | | ( 1893-98-п ) |обліку, зберігання і використання |ОВУ, 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. | | | |документів, справ, видань та інших |3033; 2006 р., N 30, ст. 2131, N 50, ст. 3324. | | | |матеріальних носіїв інформації, які містять| | | | |конфіденційну інформацію, що є власністю | | | | |держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |58. | від 18.01.99 N 48 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 1999 р., N 3, ст. 94; 2003 р., N 31, ст. | | | ( 48-99-п ) |координації діяльності органів виконавчої |1617, N 37, ст. 1981, N 47. | | | |влади та органів місцевого самоврядування з| | | | |питань додержання режимів на державному | | | | |кордоні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |59. | від 18.01.99 N 52 |Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 3, ст. 99; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 52-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |будівництва суден | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |60. |від 29.01.99 N 109 |Про встановлення терміну виконання операцій|УК, 03.02.99. | | | ( 109-99-п ) |з давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення мідних катодів, мідної та | | | | |алюмінієвої катанки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |61. |від 23.02.99 N 255 |Про посилення контролю за доставкою до |УК, 11.03.99, 03.04.2002. | | | ( 255-99-п ) |митниць призначення вантажів, які | | | | |переміщуються під митним контролем | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |62. |від 01.03.99 N 292 |Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 9, ст. 336; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 292-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення комплексу з обробки листа | | | | |трубної заготівки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |63. |від 14.04.99 N 593 |Про сприяння зовнішньоекономічній |УК, 22.04.99, 03.04.2002, 16.05.2009. | | | ( 593-99-п ) |діяльності |ОВУ, 2004 р., N 26, ст. 1694. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |64. |від 24.04.99 N 689 |Про затвердження Угоди про співробітництво |ОВУ, 1999 р., N 17, ст. 736. | | | ( 689-99-п ) |митних служб з питань затримання та | | | | |повернення культурних цінностей, що | | | | |незаконно вивозяться та ввозяться | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |65. |від 29.04.99 N 756 |Про деякі питання регулювання |ОВУ, 1999 р., N 18, ст. 781; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 756-99-п ) |товарообмінних (бартерних) операцій у |2070. | | | |галузі зовнішньоекономічної діяльності |УК, 30.10.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |66. |від 19.05.99 N 859 |Про умови і розміри оплати праці керівників|ОВУ, 1999 р., N 21, ст. 957; 2000 р., N 18, ст. | | | ( 859-99-п ) |підприємств, заснованих на державній, |742; 2006 р., N 16, ст. 1198. | | | |комунальній власності, та об'єднань |УК, 04.02.2009. | | | |державних підприємств | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |67. |від 27.05.99 N 911 |Про термін виконання операцій з |УК, 12.08.99, 25.04.2008. | | | ( 911-99-п ) |давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 47, ст. 2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення срібних заготовок для монет | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |68. |від 27.05.99 N 920 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. | | | ( 920-99-п ) |надання гарантій та здійснення державного |1711; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2006 р., N 22, ст. | | | |контролю за виконанням зобов'язань щодо |1609. | | | |використання у заявлених цілях товарів, які|УК, 29.01.2003, 11.02.2006. | | | |підлягають державному експортному контролю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |69. |від 05.07.99 N 1199|Про затвердження Типового договору |ОВУ, 1999 р., N 27, ст. 1333; 2001 р., N 31, ст. | | | ( 1199-99-п ) |(контракту) на реалізацію інвестиційного |1410. | | | |проекту на території пріоритетного |УК, 04.06.2003, 08.06.2005. | | | |розвитку, в спеціальній (вільній) | | | | |економічній зоні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |70. |від 13.08.99 N 1468|Питання реалізації Закону України "Про | Інформація про опублікування відсутня. | | | ( 1468-99-п ) |металобрухт" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |71. |від 13.08.99 N 1489|Про Порядок видачі разового індивідуального|ОВУ, 1999 р., N 33, ст. 1729; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 1489-99-п ) |дозволу на перевищення встановлених строків|2070. | | | |ввезення товарів (виконання робіт, надання | | | | |послуг), які імпортуються за бартерними | | | | |договорами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |72. |від 13.11.99 N 2083|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 46, ст. 2270; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 2083-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення турбін на водяній парі та | | | | |інших робочих тілах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |73. |від 22.12.99 N 2345|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 51, ст. 2544; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 2345-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення частин ливарних машин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |74. | від 17.02.2000 |Про затвердження Угоди про порядок митного |ОВУ, 2000 р., N 7, ст. 282. | | | N 338 |оформлення та митного контролю товарів, що | | | | ( 338-2000-п ) |переміщуються між державами - учасницями | | | | |Угоди про створення зони вільної торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |75. | від 22.03.2000 |Про затвердження Порядку реєстрації |ОВУ, 2000 р., N 12, ст. 480. | | | N 543 |отримувачів гуманітарної допомоги | | | | ( 543-2000-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |76. | від 22.03.2000 |Про Порядок митного оформлення вантажів |УК, 08.04.2000. | | | N 544 |гуманітарної допомоги | | | | ( 544-2000-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |77. | від 12.04.2000 |Про термін виконання операцій з |ОВУ, 2000 р., N 15, ст. 615; 2001 р., N 47, ст. | | | N 629 |давальницькою сировиною у |2070. | | | ( 629-2000-п ) |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення верстатів токарних | | | | |металорізальних | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |78. | від 28.04.2000 |Про встановлення термінів виконання |УК, 17.05.2000, 25.04.2008. | | | N 721 |операцій з давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 47, ст. 2070. | | | ( 721-2000-п ) |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення труб | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |79. | від 28.04.2000 |Про затвердження Порядку вивезення за межі |УК, 17.05.2000. | | | N 728 |України або знищення неякісних та | | | | ( 728-2000-п ) |непридатних до споживання товарів | | | | |(предметів) гуманітарної допомоги | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |80. | від 06.05.2000 |Про затвердження переліку наркотичних |ОВУ, 2000 р., N 19, ст. 789; 2009 р., N 94, ст. | | | N 770 |засобів, психотропних речовин і прекурсорів|3209. | | | ( 770-2000-п ) | |УК, 25.12.02, 13.06.08. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |81. | від 05.06.2000 |Про митне оформлення деяких товарів, що |ОВУ, 2000 р., N 23, ст. 962. | | | N 919 |тимчасово ввозяться на митну територію | | | | ( 919-2000-п ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |82. | від 14.06.2000 |Про митне оформлення транспортних засобів, |УК, 17.06.2000. | | | N 958 |увезених на територію України громадянами | | | | ( 958-2000-п ) |для тимчасового користування під | | | | |зобов'язання про зворотне вивезення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |83. | від 13.06.2000 |Про затвердження Порядку спрямування і |ОВУ, 2000 р., N 24, ст. 1017; 2005 р., N 52, ст. | | | N 965 |координації діяльності центральних органів |3272; 2007 р., N 12, ст. 432; 2008 р., N 23, ст. | | | ( 965-2000-п ) |виконавчої влади через відповідних |694. | | | |міністрів |УК, 02.03.2006. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |84. | від 20.06.2000 |Про затвердження зразка свідоцтва на право |ОВУ, 2000 р., N 25, ст. 1052. | | | N 984 |вивезення (тимчасового вивезення) | | | | ( 984-2000-п ) |культурних цінностей з території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |85. | від 13.07.2000 |Про затвердження Положення про контроль за |ОВУ, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2000 р., N 40, ст. | | | N 1120 |транскордонними перевезеннями небезпечних |1687. | | | ( 1120-2000-п ) |відходів та їх утилізацією/видаленням і |УК, 23.10.2002. | | | |Жовтого та Зеленого переліків відходів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |86. | від 26.07.2000 |Про деякі питання інвестиційної діяльності |ОВУ, 2000 р., N 30, ст. 1281, N 52, ст. 2271; 2001| | | N 1175 |на територіях пріоритетного розвитку та |р., N 31, ст. 1409, N 47, ст. 2063; 2002 р., N 21,| | | ( 1175-2000-п ) |спеціальних економічних зон |ст. 1031; 2003 р., N 27, ст. 1316. | | | | |УК, 04.10.2001, 05.12.2001, 24.07.2002, | | | | |31.07.2002, 27.10.2004. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |87. | від 03.08.2000 |Про затвердження Положення про пункти |ОВУ, 2000 р., N 32, ст. 1350; 2002 р., N 47, ст. | | | N 1203 |пропуску через державний кордон |2132; 2009 р., N 69, ст. 2384. | | | ( 1203-2000-п ) | |УК, 21.11.2001, 01.02.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |88. | від 22.11.2000 |Деякі питання випуску, обігу та погашення |УК, 28.11.2000. | | | N 1730 |векселів, які видаються на суму податку на |ОВУ, 2001 р., N 4, ст. 124, N 51, ст. 2270. | | | ( 1730-2000-п ) |додану вартість при ввезенні (пересиланні) | | | | |товарів на митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |89. | від 28.02.2001 |Про порядок проведення аналізу результатів |ОВУ, 2001 р., N 9, ст. 362, N 52, ст. 2354; 2004 | | | N 184 |функціонування спеціальних (вільних) |р., N 36, ст. 2392; 2007 р., N 37, ст. 1497. | | | ( 184-2001-п ) |економічних зон і територій із спеціальним | | | | |режимом інвестиційної діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |90. | від 28.02.2001 |Про затвердження Положення про формування |ОВУ, 2001 р., N 9, ст. 367; 2004 р., N 17, ст. | | | N 199 |кадрового резерву для державної служби |1170, N 32, ст. 2156; 2005 р., N 28, ст. 1627. | | | ( 199-2001-п ) | |УК, 24.09.2003, 04.08.2006, 10.10.2006, | | | | |03.03.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |91. | від 06.05.2001 |Про тимчасове обмеження вивезення шкіряної |УК, 12.05.2001. | | | N 430 |сировини, яка використовується в операціях |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | ( 430-2001-п ) |з давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |92. | від 06.05.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2001 р., N 19, ст. 811. | | | N 431 |Міністрів України і Урядом Румунії про | | | | ( 431-2001-п ) |взаємодопомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |93. | від 21.06.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 04.07.2001. | | | N 675 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 675-2001-п ) |Білорусь про співробітництво і взаємну | | | | |допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |94. | від 21.06.2001 |Про затвердження Порядку вивезення за межі |УК, 04.07.2001. | | | N 677 |України державних нагород з дорогоцінних | | | | ( 677-2001-п ) |металів та/або дорогоцінного каміння | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |95. | від 11.07.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 17.07.2001. | | | N 785 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 785-2001-п ) |Австрія про адміністративну допомогу та | | | | |співробітництво у митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |96. | від 26.07.2001 |Про впровадження системи збирання, |УК, 02.08.2001, 08.08.2002, 10.12.2003, | | | N 915 |сортування, транспортування, переробки та |03.06.2009, 17.09.2009. | | | ( 915-2001-п ) |утилізації відходів як вторинної сировини |ОВУ, 2002 р., N 31, ст. 1473; 2004 р., N 11, ст. | | | | |663. | | | | |Див. також ухвалу КСУ від 03.03.2010 N 15-уп/2010 | | | | |( va15u710-10 ) про припинення конституційного | | | | |провадження у справі N 1-17/2010 за конституційним| | | | |поданням Президента України щодо відповідності | | | | |Конституції України (конституційності) абзацу | | | | |другого пункту 5 постанови КМУ "Про впровадження | | | | |системи збирання, заготівлі та утилізації відходів| | | | |як вторинної сировини" та абзацу четвертого | | | | |пункту 2 Змін, що вносяться до цієї Постанови, | | | | |затверджених постановою КМУ "Про внесення змін | | | | |до постанови Кабінету Міністрів України від | | | | |26 липня 2001 р. N 915" | | | | |(інформація щодо опублікування відсутня). | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |97. | від 09.08.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2001 р., N 33, ст. 1535. | | | N 995 |Міністрів України і Урядом Грецької | | | | ( 995-2001-п ) |Республіки про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |98. | від 26.10.2001 |Про здійснення екологічного контролю у зоні|УК, 07.11.2001. | | | N 1429 |діяльності митниць призначення та | | | | ( 1429-2001-п ) |відправлення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |99. | від 16.11.2001 |Про затвердження Угоди між Урядом України і|УК, 21.11.2001. | | | N 1483 |Урядом Чеської Республіки щодо взаємної | | | | ( 1483-2001-п ) |допомоги у митних питаннях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |100.| від 29.11.2001 |Про затвердження переліку видів |УК, 05.12.2001. | | | N 1595 |металобрухту, що утворився у військових | | | | ( 1595-2001-п ) |частинах, військових установах, військових | | | | |навчальних закладах Збройних Сил та інших | | | | |військових формуваннях, експорт якого | | | | |забороняється | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |101.| від 13.12.2001 |Про обсяги та порядок ввезення громадянами |УК, 09.01.2002. | | | N 1652 |на митну територію України продуктів | | | | ( 1652-2001-п ) |харчування для власного споживання та | | | | |перелік предметів, що не можуть бути | | | | |віднесені до особистих речей громадян | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |102.| від 14.12.2001 |Про вдосконалення організації правової |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2298. | | | N 1693 |роботи в міністерствах, інших центральних | | | | ( 1693-2001-п ) |органах виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |103.| від 26.12.2001 |Про прядок обліку, зберігання, оцінки |ОВУ, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2004 р., N 9, ст. | | | N 1724 |вилученого митними органами майна, щодо |528; 2006 р., N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. | | | ( 1724-2001-п ) |якого винесено рішення суду про |368; 2008 р., N 89, ст. 2983. | | | |конфіскацію, передачі цього майна органам |УК, 16.05.2002. | | | |державної виконавчої служби і розпорядження| | | | |ним | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |104.|від 04.01.2002 N 3 |Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет |УК, 18.01.2002, 17.02.2004. | | | ( 3-2002-п ) |інформації про діяльність органів |ОВУ, 2003 р., N 25, ст. 1195; 2006 р., N 50, ст. | | | |виконавчої влади |3324. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |105.| від 15.02.2002 |Про затвердження Порядку реєстрації |ОВУ, 2002 р., N 8, ст. 341. | | | N 155 |зовнішньоекономічних контрактів (договорів)|УК, 06.11.2002, 03.06.2008. | | | ( 155-2002-п ) |на здійснення експортних операцій з | | | | |металобрухтом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |106.| від 01.03.2002 |Про вдосконалення механізму бюджетного |УК, 12.03.2002, 01.04.2008. | | | N 243 |відшкодування податку на додану вартість за|ОВУ, 2010 р., N 15, ст. 707. | | | ( 243-2002-п ) |операціями з експорту продукції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |107.| від 13.03.2002 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2002 р., N 12, ст. 595; 2004 р., N 17, ст. | | | N 331 |товарів, що ввозяться на митну територію |1192. | | | ( 331-2002-п ) |України і використовуються для розширення | | | | |виробництва та виробничої діяльності | | | | |підприємств з виготовлення боєприпасів, їх | | | | |елементів та виробів спецхімії | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |108.| від 29.03.2002 |Про ввезення на митну територію України |УК, 03.04.2002. | | | N 390 |окремих видів товарів |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11. | | | ( 390-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |109.| від 11.04.2002 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2002 р., N 15, ст. 809. | | | N 492 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 492-2002-п ) |Таджикистан про співробітництво у митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |110.| від 12.04.2002 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2002 р., N 16, ст. 863, N 22, N 47, ст. 2161;| | | N 519 |матеріалів, комплектуючих виробів і |2003 р., N 27, ст. 1333; 2004 р., N 32, ст. 2150. | | | ( 519-2002-п ) |обладнання, що використовуються для | | | | |розроблення, виробництва авіаційної техніки| | | | |та надання послуг підприємствами, | | | | |визначеними статтею 2 Закону України "Про | | | | |державну підтримку літакобудівної | | | | |промисловості в Україні", та ввозяться на | | | | |митну територію України відповідно до | | | | |контрактів, укладених цими підприємствами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |111.| від 29.04.2002 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2002 р., N 18, ст. 939. | | | N 588 |Міністрів України та Урядом Ісламської | | | | ( 588-2002-п ) |Республіки Іран про взаємну допомогу в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |112.| від 17.05.2002 |Про основні вузли для спеціалізованого |УК, 24.05.2002. | | | N 672 |обладнання з виробництва дисків для | | | | ( 672-2002-п ) |лазерних систем зчитування, експорт та | | | | |імпорт яких підлягає ліцензуванню | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |113.| від 11.07.2002 |Про затвердження Порядку розпорядження |УК, 24.07.02, 30.07.2003, 23.03.2006. | | | N 985 |майном, конфіскованим за рішенням суду і |ОВУ, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2006 р., N 9, ст. | | | ( 985-2002-п ) |переданим органам державної виконавчої |553, N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 | | | |служби |р., N 89, ст. 2983; 2009 р., N 43, ст. 1451. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |114.| від 17.08.2002 |Про затвердження загальних вимог до |ОВУ, 2002 р., N 34, ст. 1580; 2003 р., N 37, ст. | | | N 1142 |облаштування пунктів пропуску через |1981, N 47. | | | ( 1142-2002-п ) |державний кордон |УК, 19.02.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |115.| від 13.09.2002 |Про порядок участі центральних органів |ОВУ, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17, ст. | | | N 1371 |виконавчої влади у діяльності міжнародних |774; 2004 р., N 19, ст. 1330, N 24, ст. 1597, | | | ( 1371-2002-п ) |організацій, членом яких є Україна |N 25, ст. 1650, N 46, ст. 3054; 2005 р., N 25, ст.| | | | |1431; 2006 р., N 18, ст. 1329, N 20, ст. 1464, | | | | |N 46, ст. 3072; 2007 р., N 32, ст. 1288, N 43, ст.| | | | |1716, N 67, ст. 2581, N 78, ст. 2889; 2008 р., | | | | |N 45, ст. 1467, N 68, ст. 2275, N 76, ст. 2567, | | | | |N 98, ст. 3232, N 100, ст. 3325; 2009 р., N 30, | | | | |ст. 1013; 2010 р., N 16, ст. 747. | | | | |УК, 13.08.2003, 07.06.2006, 30.04.2008, | | | | |21.10.2008, 09.12.2008, 07.08.2009, 04.09.2009, | | | | |13.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |116.| від 26.09.2002 |Про ведення обліку, здійснення митного |ОВУ, 2002 р., N 39, ст. 1831. | | | N 1456 |контролю та митного оформлення | | | | ( 1456-2002-п ) |електроенергії, яка переміщується через | | | | |митний кордон України під час паралельної | | | | |роботи південно-західної частини об'єднаної| | | | |енергетичної системи України ("острова | | | | |Бурштинської ТЕС") з енергетичним | | | | |об'єднанням The Union for the Coordination | | | | |of Transmission of Electricity (UCTE) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |117.| від 24.10.2002 |Про затвердження Порядку справляння єдиного|ОВУ, 2002 р., N 44, ст. 2004; 2009 р., N 39, ст. | | | N 1569 |збору у пунктах пропуску через державний |1300. | | | ( 1569-2002-п ) |кордон |УК, 24.07.2008, 09.12.2008 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |118.| від 12.12.2002 |Про допущення товарів до переміщення через |ОВУ, 2002 р., N 51, ст. 2291. | | | N 1855 |митний кордон України в режимі тимчасового |УК, 28.01.2003, 15.08.2007, 25.09.2009. | | | ( 1855-2002-п ) |ввезення (вивезення) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |119.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку верифікації |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1861 |сертифікатів про походження товарів з | | | | ( 1861-2002-п ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |120.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку взяття (надання) |УК, 19.12.2002, 28.01.2003, 14.05.2008. | | | N 1862 |проб і зразків товарів, проведення | | | | ( 1862-2002-п ) |досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх| | | | |митного оформлення, а також розпорядження | | | | |зразками | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |121.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку ведення |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1863 |Української класифікації товарів |ОВУ, 2007 р., N 54, ст. 2180. | | | ( 1863-2002-п ) |зовнішньоекономічної діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |122.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку визначення країни |УК, 19.12.2002, 28.01.2003, 10.11.2004. | | | N 1864 |походження товару, що переміщується через | | | | ( 1864-2002-п ) |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |123.| від 12.12.2002 |Про порядок ведення спеціальної митної |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1865 |статистики | | | | ( 1865-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |124.| від 12.12.2002 |Деякі питання застосування режиму митного |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1867 |складу | | | | ( 1867-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |125.| від 12.12.2002 |Про відомчі класифікатори з питань митної |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1876 |статистики, які використовуються у процесі | | | | ( 1876-2002-п ) |оформлення митних декларацій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |126.| від 12.12.2002 |Про переміщення товарів через митний кордон|УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1881 |України у режимі реімпорту | | | | ( 1881-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |127.| від 12.12.2002 |Про встановлення норм ввезення (вивезення) |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1882 |алкогольних напоїв і тютюнових виробів для | | | | ( 1882-2002-п ) |споживання членами екіпажу та пасажирами на| | | | |борту транспортного засобу, який здійснює | | | | |міжнародний рейс і прибуває на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |128.| від 12.12.2002 |Про надання дозволу на переміщення товарів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1884 |через митний кордон України через | | | | ( 1884-2002-п ) |аеропорти, в яких не розташовані митні | | | | |органи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |129.| від 13.12.2002 |Про встановлення граничних термінів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003, 20.08.2003. | | | N 1908 |прохідного митного транзиту товарів |ОВУ, 2006 р., N 15, ст. 1106. | | | ( 1908-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |130.| від 13.12.2002 |Про затвердження переліку товарів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003, 28.05.2003. | | | N 1911 |промислового призначення, вивезення яких | | | | ( 1911-2002-п ) |громадянами України, іноземцями та особами | | | | |без громадянства за межі митної території | | | | |України не допускається | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |131.| від 25.12.2002 |Про затвердження Порядку створення зон |УК, 04.01.2003, 28.01.2003, 23.02.2010. | | | N 1947 |митного контролю та їх функціонування і | | | | ( 1947-2002-п ) |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | |зонах митного контролю споруд та об'єктів | | | | |інфраструктури, що належать іншим, ніж | | | | |митні, органам державної влади, які | | | | |здійснюють контроль під час переміщення | | | | |товарів через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |132.| від 25.12.2002 |Деякі питання здійснення митного контролю |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11; 2010 р., N 16, ст. 737.| | | N 1948 |товарів та інших предметів, що |УК, 28.01.2003. | | | ( 1948-2002-п, |переміщуються (пересилаються) через митний | | | | 1948а-2002-п ) |кордон у міжнародних поштових та експрес- | | | | |відправленнях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |133.| від 25.12.2002 |Про затвердження переліку пунктів пропуску |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11; 2004 р., N 18, ст. | | | N 1950 |через митний кордон України, через які |1287; 2005 р., N 37, ст. 2270. | | | ( 1950-2002-п ) |дозволяється переміщення наркотичних |УК, 28.01.2003, 10.06.2009. | | | |засобів, психотропних речовин і прекурсорів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |134.| від 25.12.2002 |Про затвердження переліку платних послуг, |УК, 03.01.2003, 28.01.2003. | | | N 1952 |що можуть надаватися митними органами | | | | ( 1952-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |135.| від 25.12.2002 |Деякі питання застосування спеціальних |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2374. | | | N 1953 |засобів та вогнепальної зброї посадовими |УК, 28.01.2003. | | | ( 1953-2002-п ) |особами митної служби | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |136.| від 25.12.2002 |Про затвердження Порядку проведення |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2401. | | | N 1984 |атестації посадових осіб митної служби |УК, 28.01.2003. | | | ( 1984-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |137.| від 25.12.2002 |Деякі питання митного оформлення товарів |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2402; 2010 р., N 5, ст. | | | N 1985 | |209. | | | ( 1985-2002-п ) | |УК, 28.01.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |138.| від 25.12.2002 |Про порядок здійснення митного контролю, |УК, 04.01.2003, 28.01.2003. | | | N 1986 |оформлення та пропуску через митний кордон | | | | ( 1986-2002-п ) |України товарів, щодо переміщення яких | | | | |установлено обмеження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |139.| від 26.12.2002 |Про затвердження зразків форменого одягу |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 13. | | | N 1988 |посадових осіб митної служби України, їх |УК, 28.01.2003. | | | ( 1988-2002-п ) |опису, норм забезпечення і термінів | | | | |експлуатації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |140.| від 18.01.2003 |Про затвердження Порядку митного оформлення|ОВУ, 2003 р., N 4, ст. 122. | | | N 63 |військової техніки та військових | | | | ( 63-2003-п ) |транспортних засобів, які перетинають | | | | |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |141.| від 12.03.2003 |Про ввезення на митну територію України та |УК, 19.03.2003. | | | N 307 |вивезення з митної території України |ОВУ, 2003 р., N 47, ст. 2440. | | | ( 307-2003-п ) |алмазів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |142.| від 26.03.2003 |Про затвердження Порядку збільшення строку |ОВУ, 2003 р., N 13, ст. 572. | | | N 377 |пред'явлення та продовження строків | | | | ( 377-2003-п ) |декларування митному органу товарів і | | | | |транспортних засобів, що переміщуються | | | | |через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |143.| від 23.04.2003 |Про запровадження марок акцизного збору |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 761; 2008 р., N 21, ст. | | | N 567 |нового зразка з голографічними захисними |594. | | | ( 567-2003-п ) |елементами для маркування алкогольних |УК, 23.10.2003, 01.11.2003, 30.03.2004, | | | |напоїв та тютюнових виробів |22.04.2005, 08.06.2005, 24.04.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |144.| від 23.04.2003 |Про затвердження Порядку відшкодування |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 767. | | | N 574 |витрат, пов'язаних із залученням митними | | | | ( 574-2003-п ) |органами спеціалістів та експертів для | | | | |участі в здійсненні митного контролю, та у | | | | |справі про порушення митних правил | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |145.| від 23.04.2003 |Про затвердження Порядку визначення місця |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 775; 2008 р., N 32, ст. | | | N 584 |здійснення митного оформлення товарів і |1047. | | | ( 584-2003-п ) |транспортних засобів, що переміщуються |УК, 15.08.2007. | | | |резидентами та нерезидентами через митний | | | | |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |146.| від 26.04.2003 |Про затвердження Порядку організації митних|ОВУ, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст.| | | N 607 |аукціонів, реалізації товарів і |1806, N 32, ст. 1934; 2007 р., N 10, ст. 368; | | | ( 607-2003-п ) |транспортних засобів на митних аукціонах, |2008 р., N 89, ст. 2983. | | | |товарних біржах або через підприємства |УК, 05.08.2005, 10.08.2005. | | | |торгівлі, а також розпорядження окремими | | | | |видами товарів, що не підлягають реалізації| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |147.| від 15.05.2003 |Про порядок вивезення за межі митної |УК, 28.05.2003. | | | N 700 |території України громадянами дорогоцінних | | | | ( 700-2003-п ) |металів (за винятком банківських металів, | | | | |пам'ятних та ювілейних монет України із | | | | |дорогоцінних металів), дорогоцінного | | | | |каміння та виробів з них, а також | | | | |культурних цінностей з метою їх відчуження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |148.| від 16.06.2003 |Про затвердження Положення про спеціальні |ОВУ, 2003 р., N 25, ст. 1190; 2004 р., N 17, ст. | | | N 900 |звання працівників і курсантів навчальних |1190; 2005 р., N 20, ст. 1080. | | | ( 900-2003-п ) |закладів митної служби |УК, 19.05.2006, 17.02.1010, 04.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |149.| від 17.07.2003 |Про затвердження Порядку відкриття і |УК, 06.08.2003. | | | N 1089 |ліквідації магазинів безмитної торгівлі та | | | | ( 1089-2003-п ) |Правил продажу товарів магазинами безмитної| | | | |торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |150.| від 17.07.2003 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 30.07.2003. | | | N 1104 |Міністрів України і Урядом Монголії про | | | | ( 1104-2003-п ) |взаємодопомогу та співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |151.| від 06.08.2003 |Деякі питання реекспорту товарів |УК, 20.08.2003. | | | N 1211 | | | | | ( 1211-2003-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |152.| від 27.08.2003 |Про затвердження Угоди про взаємну |УК, 04.09.2003. | | | N 1364 |адміністративну допомогу в митних справах | | | | ( 1364-2003-п ) |між Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | | |Королівства Бельгія | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |153.| від 27.08.2003 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 04.09.2003. | | | N 1373 |Міністрів України та Урядом Італійської | | | | ( 1373-2003-п ) |Республіки про адміністративну | | | | |взаємодопомогу у попередженні, | | | | |розслідуванні та припиненні митних | | | | |порушень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |154.| від 02.10.2003 |Про затвердження Загального положення про |ОВУ, 2003 р., N 40, ст. 2107; 2004 р., N 5, ст. | | | N 1569 |колегію центрального органу виконавчої |237; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2007 р., N 20, ст. | | | ( 1569-2003-п ) |влади і місцевої державної адміністрації |795. | | | | |УК, 09.08.2006, 09.12.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |155.| від 20.11.2003 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. | | | N 1807 |державного контролю за міжнародними |2881, N 51, ст. 3359; 2005 р., N 30, ст. 1805, | | | ( 1807-2003-п ) |передачами товарів військового призначення |N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., | | | | |N 22, ст. 891; 2009 р., N 33, ст. 1157. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 07.10.2008, | | | | |21.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |156.| від 10.12.2003 |Про митний контроль і митне оформлення |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2683. | | | N 1909 |електроенергії, що переміщується через | | | | ( 1909-2003-п ) |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |157.| від 17.12.2003 |Деякі питання відмови на користь держави |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2696. | | | N 1955 |від товарів, що перебувають під митним | | | | ( 1955-2003-п ) |контролем | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |158.| від 17.12.2003 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2697. | | | N 1956 |проведення робочих зустрічей керівника | | | | ( 1956-2003-п ) |регіональної митниці, керівника митниці та | | | | |їх заступників з представниками митного | | | | |органу суміжної іноземної держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |159.| від 17.12.2003 |Про митний контроль та митне оформлення |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2699; 2005 р., N 49,| | | N 1958 |природного газу, нафти, нафтопродуктів, |ст. 3067; 2006 р., N 15, ст. 1106, N 18, ст. | | | ( 1958-2003-п ) |етилену і аміаку, що переміщуються через |1334. | | | |митний кордон України трубопровідним |УК, 20.09.2005, 20.09.2005, | | | |транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |160.| від 24.12.2003 |Питання пропуску через державний кордон |УК, 30.12.2003, 30.08.2005, 24.07.2008, | | | N 1989 |автомобільних, водних, залізничних та |27.08.2008, 02.04.2009, 25.09.2009, 27.02.2010. | | | ( 1989-2003-п ) |повітряних транспортних засобів |ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1722. | | | |перевізників і товарів, що переміщуються | | | | |ними | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |161.| від 26.12.2003 |Про затвердження Порядку погодження |УК, 14.01.2004, 27.08.2009. | | | N 2020 |продовження терміну перебування на |ОВУ, 2007 р., N 71, ст. 2685. | | | ( 2020-2003-п ) |державній службі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |162.| від 28.01.2004 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2004 р., N 4 (ч.1), ст. 167, N 21, ст. 1446, | | | N 86 |державного контролю за міжнародними |N 44, ст. 2881; 2005 р., N 15, ст. 764, N 30, ст. | | | ( 86-2004-п ) |передачами товарів подвійного використання |1805, N 51, ст. 3197; 2006 р., N 10, ст. 611, N | | | | |22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; N 50, ст. 3324; 2007| | | | |р., N 59, ст. 2352, N 79, ст. 2958; 2008 р., N 66,| | | | |ст. 2213; 2009 р., N 33, ст. 1156. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 07.10.2008, | | | | |17.04.2009, 25.07.2009, 27.08.2009, 21.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |163.| від 11.02.2004 |Про офіційне оприлюднення регуляторних |УК, 17.02.2004. | | | N 150 |актів, прийнятих місцевими органами | | | | ( 150-2004-п ) |виконавчої влади, територіальними органами | | | | |центральних органів виконавчої влади та їх | | | | |посадовими особами, і внесення змін до | | | | |Порядку оприлюднення у мережі Інтернет | | | | |інформації про діяльність органів | | | | |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |164.| від 18.02.2004 |Про затвердження Порядку взаємодії митних |ОВУ, 2004 р., N 7, ст. 397. | | | N 178 |органів і органів державної податкової | | | | ( 178-2004-п ) |служби під час проведення звіряння даних | | | | |щодо обігу, обліку та погашення податкових | | | | |векселів та здійснення контролю за цільовим| | | | |використанням імпортованих товарів, митне | | | | |оформлення яких здійснюється із | | | | |застосуванням податкового векселя | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |165.| від 03.03.2004 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2004 р., N 9, ст. 533. | | | N 227 |Міністрів України і Урядом Республіки Корея| | | | ( 227-2004-п ) |про співробітництво та взаємну допомогу в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |166.| від 03.03.2004 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 605. | | | N 299 |Міністрів України і Урядом Ліванської | | | | ( 299-2004-п ) |Республіки про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |167.| від 11.03.2004 |Про затвердження методик проведення аналізу|УК, 24.03.2004. | | | N 308 |впливу та відстеження результативності | | | | ( 308-2004-п ) |регуляторного акта | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |168.| від 11.03.2004 |Про затвердження Угоди про взаємну допомогу|ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 613. | | | N 309 |й співробітництво в митних справах між | | | | ( 309-2004-п ) |урядами держав - учасниць ГУУАМ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |169.| від 26.05.2004 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2004 р., N 21, ст. 1426. | | | N 678 |компенсації шкоди, заподіяної працівникам | | | | ( 678-2004-п ) |митних органів, спеціалізованих митних | | | | |установ та організацій під час виконання | | | | |або пов'язаної з виконанням ними службових | | | | |обов'язків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |170.| від 25.08.2004 |Про заборону ввезення на митну територію |УК, 28.08.2004. | | | N 1099 |України спирту етилового неденатурованого | | | | ( 1099-2004-п ) |українського походження та реалізації | | | | |готової продукції за операціями з | | | | |давальницькою сировиною | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |171.| від 22.09.2004 |Про затвердження Державної цільової |ОВУ, 2004 р., N 38, ст. 2510. | | | N 1255 |програми забезпечення митних органів | | | | ( 1255-2004-п ) |технічними засобами митного контролю на | | | | |2004 - 2010 роки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |172.| від 11.11.2004 |Про затвердження переліків матеріалів, |ОВУ, 2004 р., N 45, ст. 2973. | | | N 1506 |комплектуючих виробів та обладнання, що | | | | ( 1506-2004-п ) |ввозяться (пересилаються) на митну | | | | |територію України з метою використання для | | | | |підвищення безпеки робіт на вугільних | | | | |шахтах, запобігання вибухам метану, а також| | | | |зменшення його викидів у довкілля та не | | | | |виробляються підприємствами на території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |173.| від 17.11.2004 |Про порядок випуску, обігу і погашення |УК, 19.11.2004, 23.12.2008, 21.10.2009. | | | N 1524 |простих векселів при ввезенні (пересиланні)|ОВУ, 2005 р., N 48, ст. 2996. | | | ( 1524-2004-п ) |на митну територію України товарів з метою | | | | |ремонту | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |174.| від 23.12.2004 |Про затвердження Порядку проведення митними|ОВУ, 2004 р., N 51, ст. 3363. | | | N 1730 |органами на підприємствах перевірок системи| | | | ( 1730-2004-п ) |звітності та обліку товарів і транспортних | | | | |засобів, що переміщуються через митний | | | | |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |175.| від 05.09.2005 |Про затвердження Порядку використання |ОВУ, 2005 р., N 36, ст. 2197. | | | N 867 |коштів державного бюджету для розбудови та | | | | ( 867-2005-п ) |модернізації об'єктів митної системи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |176.| від 06.09.2005 |Про затвердження Правил підготовки проектів|ОВУ, 2005 р., N 36, ст. 2200. | | | N 870 |актів Кабінету Міністрів України |УК, 20.11.2009. | | | ( 870-2005-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |177.| від 26.10.2005 |Про затвердження Порядку визначення |УК, 28.10.2005, 09.02.2010. | | | N 1031 |товарів, що ввозяться на митну територію | | | | ( 1031-2005-п ) |України для використання у промисловому | | | | |виробництві моторних транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |178.| від 16.11.2005 |Про переведення митних та інших платежів, |УК, 23.11.2005. | | | N 1093 |які вносяться до/або під час митного | | | | ( 1093-2005-п ) |оформлення, на розрахунково-касове | | | | |обслуговування через органи Державного | | | | |казначейства | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |179.| від 07.12.2005 |Питання митного оформлення транспортних |ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3060. | | | N 1162 |засобів, призначених для офіційного | | | | ( 1162-2005-п ) |(службового) користування представництв та | | | | |консульських установ іноземних держав, | | | | |представництв міжнародних організацій в | | | | |Україні, а також для особистого | | | | |користування їх посадовими особами та | | | | |членами сімей | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |180.| від 21.12.2005 |Про затвердження Порядку оплати витрат з |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3301; 2006 р., N 46, ст. | | | N 1258 |інформаційно-технічного забезпечення |3080; 2009 р., N 29, ст. 974. | | | ( 1258-2005-п ) |судових процесів, пов'язаних з розглядом |УК, 25.04.2007, 07.07.2009, 14.07.2009, | | | |цивільних та господарських справ, та їх |13.08.2009. | | | |розмірів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |181.| від 01.02.2006 |Про перелік документів, необхідних для |УК, 08.02.2006, 15.05.2007, 03.06.2009, | | | N 80 |здійснення митного контролю та митного |28.07.2009, 20.10.2009, 06.01.2010. | | | ( 80-2006-п ) |оформлення товарів і транспортних засобів, | | | | |що переміщуються через митний кордон | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |182.| від 22.02.2006 |Про затвердження Порядку створення і |ОВУ, 2006 р., N 8, ст. 436. | | | N 177 |ведення Державного реєстру культурних | | | | ( 177-2006-п ) |цінностей, операції з імпорту яких | | | | |звільняються від обкладення податком на | | | | |додану вартість | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |183.| від 27.03.2006 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2006 р., N 13, ст. 874, N 32, ст. 2320. | | | N 368 |матеріалів, устаткування і комплектуючого |УК, 27.12.2006. | | | ( 368-2006-п ) |обладнання, що використовуються для | | | | |будівництва суден підприємствами | | | | |суднобудівної промисловості, визначеними | | | | |відповідно до статті 1 Закону України "Про | | | | |заходи щодо державної підтримки | | | | |суднобудівної промисловості в Україні", та | | | | |ввозяться на митну територію України згідно| | | | |з контрактами, укладеними цими | | | | |підприємствами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |184.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 999. | | | N 443 |Міністрів України і Урядом Сирійської | | | | ( 443-2006-п ) |Арабської Республіки про співробітництво в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |185.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Урядом України і|ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 1000. | | | N 444 |Великою Соціалістичною Народною Лівійською | | | | ( 444-2006-п ) |Арабською Джамагирією про взаємну | | | | |адміністративну допомогу у попередженні, | | | | |розслідуванні та припиненні митних | | | | |порушень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |186.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 1001. | | | N 445 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 445-2006-п ) |Словенія про взаємну допомогу в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |187.| від 19.04.2006 |Про затвердження переліку закладів |ОВУ, 2006 р., N 16, ст. 1195; 2007 р., N 1, ст. | | | N 538 |культури, навчальних закладів та наукових |24. | | | ( 538-2006-п ) |установ, до яких надсилаються документи та | | | | |видання у рамках міжнародного обміну, що | | | | |звільняються від сплати мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |188.| від 13.05.2006 |Деякі питання торгівлі окремими видами |ОВУ, 2006 р., N 20, ст. 1469. | | | N 670 |цукрової продукції | | | | ( 670-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |189.| від 31.05.2006 |Про умови оплати праці посадових осіб та |ОВУ, 2006 р., N 22, ст. 1646; 2007 р., N 57, ст. | | | N 767 |працівників митної служби |2281; 2008 р., N 10, ст. 240, N 32, ст. 1050; | | | ( 767-2006-п ) | |2009 р., N 5, ст. 126. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |190.| від 07.06.2006 |Про затвердження Порядку здійснення захисту|ОВУ, 2006 р., N 23, ст. 1721. | | | N 801 |інтересів вітчизняних товаровиробників під | | | | ( 801-2006-п ) |час проведення іноземними державами, їх | | | | |економічними або митними об'єднаннями | | | | |антидемпінгових, спеціальних захисних або | | | | |компенсаційних розслідувань щодо імпорту | | | | |товарів українського походження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |191.| від 12.07.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 28, ст. 2032. | | | N 975 |Міністрів України та Урядом Йорданського | | | | ( 975-2006-п ) |Хашимітського Королівства про взаємну | | | | |допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |192.| від 29.11.2006 |Про затвердження Порядку видачі книжок |УК, 06.12.2006. | | | N 1654 |(карнетів) А.Т.А. | | | | ( 1654-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |193.| від 29.11.2006 |Деякі питання організації діяльності |ОВУ, 2006 р., N 48, ст. 3199. | | | N 1657 |технологічних парків | | | | ( 1657-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |194.| від 20.12.2006 |Про порядок встановлення та застосування |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3416. | | | N 1765 |правила адвалерної частки та виконання | | | | ( 1765-2006-п ) |виробничих і технологічних операцій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |195.| від 20.12.2006 |Про затвердження Порядку декларування |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3417. | | | N 1766 |митної вартості товарів, які переміщуються |УК, 22.05.2007, 28.07.2009, 20.10.2009. | | | ( 1766-2006-п ) |через митний кордон України, та подання | | | | |відомостей для її підтвердження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |196.| від 07.02.2007 |Про затвердження Порядку організації роботи|ОВУ, 2007 р., N 10, ст. 361; 2008 р., N 41, ст. | | | N 154 |з підготовки та реалізації проектів |1367; N 75, ст. 2518. | | | ( 154-2007-п ) |Twinning в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |197.| від 14.02.2007 |Про затвердження Угоди між Урядом України |ОВУ, 2007 р., N 12, ст. 427. | | | N 209 |та Урядом Королівства Норвегія про | | | | ( 209-2007-п ) |взаємодопомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |198.| від 13.04.2007 |Питання реєстрації об'єктів права |УК, 19.04.2007. | | | N 622 |інтелектуальної власності у митному | | | | ( 622-2007-п ) |реєстрі, отримання інформації та взаємодії | | | | |митних органів з іншими правоохоронними і | | | | |контролюючими органами та власниками прав | | | | |на об'єкти права інтелектуальної власності | | | | |у разі призупинення митного оформлення | | | | |товарів за ініціативи митного органу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |199.| від 12.05.2007 |Про деякі питання реалізації Закону України|УК, 30.05.2007, 25.09.2009. | | | N 705 |"Про карантин рослин" |ОВУ, 2010 р., N 16, ст. 755. | | | ( 705-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |200.| від 12.05.2007 |Про затвердження переліку небезпечних |ОВУ, 2007 р., N 37, ст. 1477. | | | N 723 |предметів і речовин, заборонених до | | | | ( 723-2007-п ) |перевезення повітряним транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |201.| від 06.06.2007 |Про затвердження Порядку відчуження |ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2009 р., N 48, ст. | | | N 803 |об'єктів державної власності |1624; 2010 р., N 16, ст. 741. | | | ( 803-2007-п ) | |УК, 25.01.2008, 18.04.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |202.| від 26.06.2007 |Про тимчасове вилучення шкіряної сировини з|ОВУ, 2007 р., N 48, ст. 1976. | | | N 876 |режиму вільної торгівлі з Республікою | | | | ( 876-2007-п ) |Македонія | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |203.| від 18.07.2007 |Про затвердження Положення про Державну |ОВУ, 2007 р., N 53, ст. 2163; 2008 р., N 2, ст. | | | N 940 |митну службу України |54, N 56, ст. 1867. | | | ( 940-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |204.| від 18.07.2007 |Про затвердження Регламенту Кабінету |ОВУ, 2009 р., N 52, ст. 1789, N 78, ст. 2640, | | | N 950 |Міністрів України ( в редакції постанови |N 94, ст. 3211. | | | ( 950-2007-п ) |Кабінету Міністрів України від 08.07.09 N |УК, 14.01.2010. | | | |712) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |205.| від 19.09.2007 |Про затвердження Типового регламенту |ОВУ, 2007 р., N 71, ст. 2681; 2009 р., N 40, ст. | | | N 1143 |центрального органу виконавчої влади |1355. | | | ( 1143-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |206.| від 08.11.2007 |Про затвердження Порядку списання об'єктів |ОВУ, 2007 р., N 86, ст. 3168. | | | N 1314 |державної власності |УК, 17.11.2009. | | | ( 1314-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |207.| від 13.02.2008 |Про утворення Ради підприємців при Кабінеті|УК, 27.02.2008; | | | N 54 |Міністрів України |ОВУ, 2009 р., N 39, ст. 1318. | | | ( 54-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |208.| від 22.02.2008 |Про затвердження Державної цільової |ОВУ, 2008 р., N 18, ст. 482, N 82, ст. 2763; 2009 | | | N 107 |програми підготовки та проведення в Україні|р., N 6 (уточнення), N 19, ст. 601, N 34, ст. | | | ( 107-2008-п, |фінальної частини чемпіонату Європи 2012 |1167; 2009 р., N 84, ст. 2842. | | | 107а-2008-п ) |року з футболу |УК, 13.08.2009, 22.01.2010, 04.02.2010, | | | | |06.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |209.| від 12.03.2008 |Про запровадження марок акцизного збору |ОВУ, 2008 р., N 21, ст. 594, N 38, ст. 1268. | | | N 179 |нового зразка для алкогольних напоїв та | | | | ( 179-2008-п ) |тютюнових виробів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |210.| від 02.04.2008 |Про заходи щодо удосконалення управління |УК, 18.04.2008, 03.10.2008, 15.05.2009. | | | N 313 |об'єктами державної власності |ОВУ, 2009 р., N 28, ст. 939. | | | ( 313-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |211.| від 09.04.2008 |Про затвердження Порядку підготовки та |ОВУ, 2008 р., N 28, ст. 877. | | | N 316 |виконання плану залучення зовнішньої | | | | ( 316-2008-п ) |допомоги Європейської Комісії у рамках | | | | |TAIEX | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |212.| від 09.04.2008 |Про затвердження Порядку здійснення |УК, 17.04.2008. | | | N 339 |контролю за правильністю визначення митної | | | | ( 339-2008-п ) |вартості товарів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |213.| від 14.05.2008 |Питання ввезення на митну територію України|УК, 21.05.2008, 27.11.2008, 17.09.2009, | | | N 444 |енергозберігаючих матеріалів, обладнання, |03.12.2009, 29.12.2009, 28.01.2010, 26.02.2010. | | | ( 444-2008-п ) |устаткування та комплектуючих |ОВУ, 2009 р., N 32, ст. 1078. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |214.| від 14.05.2008 |Про затвердження Порядку митного оформлення|УК, 22.05.2008, 27.05.2009, 08.08.2009. | | | N 446 |товарів, що ввозяться на митну територію | | | | ( 446-2008-п ) |України та підлягають обов'язковій | | | | |сертифікації в Україні, і визнання такими, | | | | |що втратили чинність, деяких постанов | | | | |Кабінету Міністрів України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |215.| від 28.05.2008 |Про порядок розрахунку вартості |УК, 03.06.2008. | | | N 500 |експортованих брухту легованих чорних | | | | ( 500-2008-п ) |металів, брухту кольорових металів та | | | | |напівфабрикатів з їх використанням і | | | | |внесення змін до Порядку реєстрації | | | | |зовнішньоекономічних контрактів (договорів)| | | | |на здійснення експортних операцій з | | | | |металобрухтом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |216.| від 11.06.2008 |Про запровадження плати за зберігання |УК, 14.06.2008. | | | N 533 |товарів і транспортних засобів на складах | | | | ( 533-2008-п ) |митних органів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |217.| від 18.06.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 45, ст. 1468. | | | N 551 |Міністрів України та Урядом Республіки | | | | ( 551-2008-п ) |Македонія про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |218.| від 09.07.2008 |Про затвердження Порядку виконання рішень |ОВУ, 2008 р., N 51, ст. 1685. | | | N 609 |про стягнення коштів з рахунків, на яких | | | | ( 609-2008-п ) |обліковуються кошти державного та місцевих | | | | |бюджетів, або бюджетних установ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |219.| від 20.08.2008 |Про затвердження Порядку видачі дозволу на |ОВУ, 2008 р., N 63, ст. 2144. | | | N 734 |ввезення на митну територію України | | | | ( 734-2008-п ) |незареєстрованих генетично модифікованих | | | | |організмів для науково-дослідних цілей або | | | | |державних апробацій (випробувань) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |220.| від 27.08.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 65, ст. 2184. | | | N 743 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 743-2008-п ) |Хорватія про взаємну допомогу в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |221.| від 24.09.2008 |Про утворення Державного науково-дослідного|ОВУ, 2008 р., N 73, ст. 2456. | | | N 852 |інституту митної справи | | | | ( 852-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |222.| від 24.09.2008 |Про затвердження Класифікатора звернень |ОВУ, 2008 р., N 73, ст. 2461. | | | N 858 |громадян |УК, 15.12.2009. | | | ( 858-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |223.| від 17.10.2008 |Про затвердження Положення про закупівлю |УК, 22.10.2008, 15.11.2008, 25.11.2008, | | | N 921 |товарів, робіт і послуг за державні кошти |13.01.2009, 20.02.2009, 21.03.2009, 31.03.2009, | | | ( 921-2008-п ) | |05.06.2009, 14.07.2009, 28.07.2009, 19.08.2009, | | | | |14.10.2009, 28.10.2009, 12.12.2009, 30.01.2010, | | | | |11.02.2010, 20.02.2010. | | | | |ОВУ, 2009 р., N 50, ст. 1674, N 65, ст. 2271, | | | | |N 92, ст. 3119; 2010 р., N 11, ст. 522. | | | | |Офіційний вісник Президента України, 2009 р., | | | | |N 22, ст. 761. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |224.| від 22.10.2008 |Про економію бюджетних коштів, передбачених|УК, 01.11.2008, 04.06.2009, 20.06.2009, | | | N 943 |для утримання органів державної влади та |04.11.2009, 03.02.2010, 12.03.2010. | | | ( 943-2008-п ) |інших державних органів |ОВУ, 2009 р., N 95, ст. 3269. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |225.| від 22.10.2008 |Про встановлення ліміту легкових |ОВУ, 2008 р., N 84, ст. 2824. | | | N 954 |автомобілів, що обслуговують органи |УК, 15.08.2009, 17.02.2010, 17.03.2010. | | | ( 954-2008-п ) |виконавчої влади, інші державні органи, | | | | |установи та організації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |226.| від 05.11.2008 |Про заборону ввезення на митну територію |УК, 08.11.2008. | | | N 969 |України як давальницької сировини одягу та | | | | ( 969-2008-п ) |інших виробів, що використовувалися | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |227.| від 05.11.2008 |Про затвердження Порядку сприяння |УК, 14.11.2008. | | | N 976 |проведенню громадської експертизи |ОВУ, 2009 р., N 80, ст. 2718. | | | ( 976-2008-п ) |діяльності органів виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |228.| від 12.11.2008 |Про затвердження Порядку розподілу тарифної|ОВУ, 2008 р., N 89, ст. 2976. | | | N 1002 |квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з |УК, 13.06.2009, 05.09.2009, 24.10.2009. | | | ( 1002-2008-п ) |тростини | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |229.| від 19.11.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 89, ст. 2986. | | | N 1012 |Міністрів України та Урядом Грецької | | | | ( 1012-2008-п ) |Республіки про боротьбу з тероризмом, | | | | |незаконним обігом наркотиків, | | | | |організованою та іншими формами | | | | |злочинності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |230.| від 19.11.2008 |Про заходи щодо удосконалення системи |УК, 28.11.2008, 21.03.2009. | | | N 1021 |управління підготовкою та проведенням в |ОВУ, 2009 р., N 92, ст. 3122. | | | ( 1021-2008-п ) |Україні фінальної частини чемпіонату Європи| | | | |2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |231.| від 26.11.2008 |Про затвердження Загального положення про |ОВУ, 2008 р., N 93, ст. 3068. | | | N 1040 |юридичну службу міністерства, іншого органу| | | | ( 1040-2008-п ) |виконавчої влади, державного підприємства, | | | | |установи та організації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |232.| від 03.12.2008 |Деякі питання митного оформлення товарів, |УК, 06.12.2008. | | | N 1041 |що переміщуються громадянами через митний | | | | ( 1041-2008-п ) |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |233.| від 03.12.2008 |Питання ввезення на митну територію України|УК, 12.12.2008. | | | N 1078 |як давальницької сировини товарів групи 02 | | | | ( 1078-2008-п ) |згідно з УКТЗЕД | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |234.| від 27.12.2008 |Про використання цукру, виробленого з |УК, 30.12.2008. | | | N 1125 |цукру-сирцю з тростини, що ввезений в | | | | ( 1125-2008-п ) |Україну в межах встановленої тарифної квоти| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |235.| від 27.12.2008 |Про затвердження номенклатури та кількості |УК, 21.01.2009. | | | N 1163 |товарів, операції з ввезення і вивезення | | | | ( 1163-2008-п ) |яких здійснюються відповідно до Угоди між | | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | | |Російської Федерації про переміщення | | | | |товарів у рамках співробітництва в освоєнні| | | | |космічного простору, створенні та | | | | |експлуатації ракетно-космічної та ракетної | | | | |техніки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |236.| від 21.01.2009 |Про утворення Ради керівників кадрових |ОВУ, 2009 р., N 5, ст. 122. | | | N 18 |служб центральних органів виконавчої влади | | | | ( 18-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |237.| від 28.01.2009 |Про зміну строку скасування вилучення цукру|УК, 03.02.2009. | | | N 38 |білого з режиму вільної торгівлі з | | | | ( 38-2009-п ) |Російською Федерацією | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |238.| від 25.02.2009 |Про схвалення Декларації цілей та завдань |ОВУ, 2009 р., N 15, ст. 477. | | | N 151 |бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) | | | | ( 151-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |239.| від 08.04.2009 |Про затвердження Державної програми |ОВУ, 2009 р., N 27, ст. 896. | | | N 321 |інформаційно-телекомунікаційного | | | | ( 321-2009-п ) |забезпечення правоохоронних органів, | | | | |діяльність яких пов'язана з боротьбою із | | | | |злочинністю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |240.| від 13.05.2009 |Про затвердження граничної чисельності |ОВУ, 2009 р., N 36, ст. 1226, N 85, ст. 2877, | | | N 464 |працівників апарату центральних органів |N 91, ст. 3078; 2010 р., N 17, ст. 778. | | | ( 464-2009-п ) |виконавчої влади і підпорядкованих їм |УК, 07.08.2009, 15.08.2009, 27.08.2009, | | | |територіальних органів та інших державних |22.10.2009, 13.01.2010, 20.01.2010, 05.02.2010, | | | |органів |23.02.1010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |241.| від 20.05.2009 |Деякі питання оплати праці працівників |УК, 26.05.2009. | | | N 482 |апарату органів виконавчої влади, органів | | | | ( 482-2009-п ) |прокуратури, судів та інших органів, що | | | | |фінансуються з бюджету | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |242.| від 03.06.2009 |Про затвердження Порядку провадження |ОВУ, 2009 р., N 44, ст. 1477. | | | N 589 |діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних| | | | ( 589-2009-п ) |засобів, психотропних речовин і | | | | |прекурсорів, та контролю за їх обігом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |243.| від 17.06.2009 |Про затвердження Порядку забезпечення |ОВУ, 2009 р., N 45, ст. 1510. | | | N 598 |підтримки з боку України міжнародних | | | | ( 598-2009-п ) |миротворчих операцій та навчань | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |244.| від 24.06.2009 |Про затвердження Методики оцінювання рівня |ОВУ, 2009 р., N 47, ст. 1582. | | | N 630 |організації роботи із зверненнями громадян | | | | ( 630-2009-п ) |в органах виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |245.| від 01.07.2009 |Про затвердження Порядку видачі дозволу на |УК, 03.07.2009. | | | N 652 |ввезення на територію України тварин, | | | | ( 652-2009-п ) |продуктів тваринного походження, | | | | |репродуктивного матеріалу, біологічних | | | | |продуктів, патологічного матеріалу, | | | | |ветеринарних препаратів, субстанцій, | | | | |кормових добавок, преміксів та кормів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |246.| від 01.07.2009 |Про затвердження обсягу квот на 2009 рік, у|ОВУ, 2009 р., N 50, ст. 1693. | | | N 666 |межах яких здійснюється виробництво, | | | | ( 666-2009-п ) |виготовлення, зберігання, ввезення на | | | | |територію України, вивезення з території | | | | |України наркотичних засобів і психотропних | | | | |речовин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |247.| від 17.07.2009 |Про електронний обмін службовими |ОВУ, 2009 р., N 54, ст. 1867. | | | N 733 |документами в органах виконавчої влади | | | | ( 733-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |248.| від 17.07.2009 |Про заходи щодо упорядкування державних, у |ОВУ, 2009 р., N 54, ст. 1871. | | | N 737 |тому числі адміністративних послуг | | | | ( 737-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |249.| від 23.07.2009 |Про затвердження Типового положення про |ОВУ, 2009 р., N 58, ст. 2039. | | | N 801 |регіональну службу державного ветеринарно- | | | | ( 801-2009-п ) |санітарного контролю та нагляду на | | | | |державному кордоні та транспорті | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |250.| від 29.07.2009 |Про затвердження Порядку використання |ОВУ, 2009 р., N 60, ст. 2121. | | | N 831 |наркотичних засобів і психотропних речовин | | | | ( 831-2009-п ) |під час дресирування службових собак для | | | | |розшуку таких засобів і речовин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |251.| від 05.08.2009 |Питання використання коштів |УК, 15.08.2009. | | | N 845 |Стабілізаційного фонду для здійснення | | | | ( 845-2009-п ) |деяких заходів у сфері митної справи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |252.| від 05.08.2009 |Про затвердження Порядку суднового |УК, 19.08.2009, 25.09.2009. | | | N 846 |постачання в морських і річкових портах | | | | ( 846-2009-п ) |України, відкритих для заходу суден | | | | |закордонного плавання | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |253.| від 12.08.2009 |Про затвердження загальних вимог до |ОВУ, 2009 р., N 63, ст. 2217. | | | N 869 |програмних продуктів, які закуповуються та | | | | ( 869-2009-п ) |створюються на замовлення державних органів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |254.| від 03.09.2009 |Про затвердження Порядку формування |ОВУ, 2009 р., N 68, ст. 2348. | | | N 932 |переліку товарів (крім підакцизних) для | | | | ( 932-2009-п ) |будівництва і оснащення спортивних споруд з| | | | |метою забезпечення проведення фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року з | | | | |футболу в Україні, при ввезенні яких на | | | | |митну територію України ввізне мито не | | | | |справляється | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |255.| від 16.09.2009 |Питання реалізації державної |ОВУ, 2009 р., N 78, ст. 2640 | | | N 1057 |антикорупційної політики | | | | ( 1057-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |256.| від 21.10.2009 |Про затвердження плану заходів на 2010 рік |ОВУ, 2009 р., N 81, ст. 2748. | | | N 1119 |із запобігання та протидії легалізації | | | | ( 1119-2009-п ) |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним | | | | |шляхом, і фінансуванню тероризму | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |257.| від 02.12.2009 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2009 р., N 93, ст. 3169. | | | N 1283 |Міністрів України та Урядом Чорногорії про | | | | ( 1283-2009-п ) |взаємну допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |258.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку накопичення та |Урядовий кур'єр, 12.12.2009. | | | N 1315 |оприлюднення інформації про юридичних осіб,| | | | ( 1315-2009-п ) |притягнутих до відповідальності за | | | | |корупційні правопорушення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |259.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку інформування |Урядовий кур'єр, 12.12.2009. | | | N 1336 |громадськості про результати роботи у сфері| | | | ( 1336-2009-п ) |протидії корупції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |260.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку передачі |Урядовий кур'єр, 15.12.2009. | | | N 1337 |подарунків, отриманих під час проведення | | | | ( 1337-2009-п ) |офіційних заходів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |261.| від 08.12.2009 |Про заходи щодо посилення протидії корупції|Урядовий кур'єр, 15.12.2009. | | | N 1338 | | | | | ( 1338-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |262.| від 08.12.2009 |Про затвердження Методології проведення |Урядовий кур'єр, 17.12.2009. | | | N 1346 |антикорупційної експертизи проектів | | | | ( 1346-2009-п ) |нормативно-правових актів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |263.| від 08.12.2009 |Питання інформування про результати роботи |Урядовий кур'єр, 14.01.2010. | | | N 1419 |у сфері запобігання та протидії корупції | | | | ( 1419-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |264.| від 08.12.2009 |Питання запобігання та протидії корупції в |Урядовий кур'єр, 12.01.2010. | | | N 1422 |органах виконавчої влади | | | | ( 1422-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |265.| від 08.12.2009 |Деякі питання організації проведення |ОВУ, 2010 р., N 11, ст. 522. | | | N 1432 |спеціальної перевірки щодо осіб, які | | | | ( 1432-2009-п ) |претендують на зайняття посад, пов'язаних з| | | | |виконанням функцій держави або органів | | | | |місцевого самоврядування | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |266.| від 16.12.2009 |Питання підвищення ефективності |Урядовий кур'єр, 06.01.2010. | | | N 1391 |використання транзитного потенціалу України| | | | ( 1391-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |267.| від 23.12.2009 |Про затвердження переліків товарів, експорт|Урядовий кур'єр, 30.12.2009, 27.02.2010. | | | N 1406 |та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та | | | | ( 1406-2009-п ) |квот на 2010 рік | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |268.| від 23.12.2009 |Про затвердження плану державних |ОВУ, 2009 р., N 101, ст. 3536. | | | N 1409 |статистичних спостережень на 2010 рік | | | | ( 1409-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |269.| від 06.01.2010 |Про проведення внутрішньої контрольно- |ОВУ, 2010 р., N 1, ст. 20. | | | N 2 |ревізійної роботи в системі центрального | | | | ( 2-2010-п ) |органу виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |270.| від 06.01.2010 |Про затвердження Порядку відомчої |Урядовий кур'єр, 19.01.2010. | | | N 8 |реєстрації та ведення обліку | | | | ( 8-2010-п ) |великотоннажних та інших технологічних | | | | |транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |271.| від 06.01.2010 |Про затвердження Порядку залучення громадян|Урядовий кур'єр, 14.01.2010. | | | N 10 |до формування та реалізації державної | | | | ( 10-2010-п ) |політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |272.| від 27.01.2010 |Про впорядкування транслітерації |ОВУ, 2010 р., N 5, ст. 202. | | | N 55 |українського алфавіту латиницею | | | | ( 55-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |273.| від 27.01.2010 |Про затвердження Методики визначення |ОВУ, 2010 р., N 6, ст. 260. | | | N 66 |собівартості платних адміністративних | | | | ( 66-2010-п ) |послуг | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |274.| від 27.01.2010 |Деякі питання застосування принципу |Урядовий кур'єр, 05.02.2010. | | | N 77 |мовчазної згоди | | | | ( 77-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |275.| від 27.01.2010 |Про надання податкових та інших роз'яснень |Урядовий кур'єр, 12.02.2010. | | | N 86 | | | | | ( 86-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |276.| від 03.02.2010 |Про затвердження Порядку погодження рішення|ОВУ, 2010 р., N 8, ст. 393. | | | N 93 |про створення наукового парку | | | | ( 93-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |277.| від 17.02.2010 |Деякі питання функціонування вантажних |Урядовий кур'єр, 23.02.2010. | | | N 132 |митних комплексів, автопортів, | | | | ( 132-2010-п ) |автотерміналів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |278.| від 02.06.2010 |Про внесення змін до Порядку здійснення |Урядовий кур'єр, 10.06.2010. | | | N 391 |координації діяльності органів виконавчої | | | | ( 391-2010-п ) |влади та органів місцевого самоврядування з| | | | |питань додержання режимів на державному | | | | |кордоні | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розпорядження Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | | | | (тема) | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | Від 29.04.96 |Без назви (щодо віднесення посад директора | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 321-р |центру підвищення кваліфікації, заступника | | | | ( 321-96-р ) |директора, керівників навчально-методичного| | | | |та навчально-організаційного відділів | | | | |центру до категорій посад державних | | | | |службовців). | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. | від 08.09.2004 |Про встановлення строку виконання ремонтно-| Інформація про опублікування відсутня. | | | N 632-р |відновлювальних робіт для деяких видів | | | | ( 632-2004-р ) |верстатів на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 08.09.2004 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|Інформація про опублікування первинного документу | | | N 653-р |відновлювальних робіт для деяких видів |відсутня. | | | ( 653-2004-р ) |авіаційного обладнання за межами митної |Зміни - УК, 03.07.2008. | | | |території України (зі змінами, унесеними | | | | |розпорядженням КМУ від 25.06.2008 N 881-р) | | | | |( 881-2008-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. | від 08.10.2004 |Про встановлення строку виконання операцій |ОВУ, 2004 р., N 51, ст. 3365. | | | N 712-р |з ремонту та будівництва (складання) |УК, 24.05.2006. | | | ( 712-2004-р ) |залізничних пасажирських вагонів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. | від 20.11.2004 |Про заходи щодо підвищення рівня | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 868-р |інформаційно-аналітичного забезпечення | | | | ( 868-2004-р ) |органів державної влади, місцевого | | | | |самоврядування та громадськості з питань | | | | |фінансової політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. | від 30.11.2004 |Про встановлення строку виконання операцій |Інформація про опублікування первинного документу | | | N 880-р |з ремонту літаків типу ЯК, ІЛ та ТУ за | та змін до нього відсутня. | | | ( 880-2004-р ) |межами митної території України (зі | | | | |змінами, унесеними розпорядженням КМУ від | | | | |31.12.2004 N 974-р) ( 974-2004-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. | від 16.12.2004 |Про встановлення строку переробки |ОВУ, 2004 р., N 51. | | | N 924-р |відпрацьованих (опромінених) паливних | | | | ( 924-2004-р ) |елементів (твелів) ядерних реакторів за | | | | |межами митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. | від 16.02.2005 |Про реекспортні операції з товарами |ОВУ, 2005 р., N 7, ст. 393, N 15, ст. 782. | | | N 38-р |іноземного походження (в редакції | | | | ( 38-2005-р ) |розпорядження Кабінету Міністрів України | | | | |від 13.04.05 N 97-р) ( 97-2005-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. | від 20.04.2005 |Про встановлення строку переробки товарів |ОВУ, 2005 р., N 16, ст. 849. | | | N 111-р |на митній території України, необхідних для| | | | ( 111-2005-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |газотурбінних агрегатів та їх складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 10.| від 23.04.2005 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|ОВУ, 2005 р., N 17, ст. 910. | | | N 127-р |відновлювальних робіт для деяких | | | | ( 127-2005-р ) |металообробних верстатів за межами митної | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 11.| від 11.05.2005 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|ОВУ, 2005 р., N 19, ст. 1002. | | | N 136-р |відновлювальних робіт для деяких видів |УК, 26.07.2006 | | | ( 136-2005-р ) |енергетичного обладнання на митній | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 12.| від 26.05.2005 |Про порядок митного оформлення товарів і |УК, 13.07.2005. | | | N 165-р |транспортних засобів, що ввозяться в | | | | ( 165-2005-р ) |Україну з Республіки Молдова | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 13.| від 21.07.2005 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 03.08.2005, 08.04.2009. | | | N 276-р |з переробки та ремонту авіаційних двигунів,|ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3081; 2007 р., N 89, ст. | | | ( 276-2005-р ) |газотурбінних приводів та електростанцій, |3283. | | | |редукторів та їх складових частин на | | | | |митній території України та за її межами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 14.| від 09.08.2005 |Про віднесення посад керівних працівників |ОВУ, 2005 р., N 32, ст. 1956. | | | N 333-р |апарату центральних органів виконавчої | | | | ( 333-2005-р ) |влади, їх територіальних підрозділів та | | | | |місцевих державних адміністрацій до | | | | |відповідних категорій посад державних | | | | |службовців | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 15.| від 23.08.2005 |Про затвердження заходів щодо детінізації |Інформація про опублікування первинного документу | | | N 367-р |національної економіки на 2006 - 2007 роки |відсутня. | | | ( 367-2005-р ) | |Зміни - ОВУ, 2006 р., N 30, ст.2142. | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 16.| від 05.10.2005 |Про обмін між банками та органами |УК, 11.10.2005. | | | N 420-р |виконавчої влади інформацією щодо | | | | ( 420-2005-р ) |авалювання векселів, які видаються під час | | | | |ввезення (імпорту) товарів на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 17.| від 21.12.2005 |Про встановлення строку переробки товарів |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3344. | | | N 547-р |на митній території України, необхідних для| | | | ( 547-2005-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |навігаційних комплексів та їх складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 18.| від 24.12.2005 |Про затвердження Національного плану дій з |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3354. | | | N 568-р |реалізації проекту із сприяння торгівлі і | | | | ( 568-2005-р ) |транспортуванню Рамкової програми ГУАМ - | | | | |США із сприяння торгівлі і транспортуванню,| | | | |забезпеченню прикордонного та митного | | | | |контролю, боротьбі з тероризмом, | | | | |організованою злочинністю та | | | | |розповсюдженням наркотиків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 19.| від 11.01.2006 |Про встановлення строку переробки на митній|ОВУ, 2006 р., N 1-2, ст. 50. | | | N 6-р |території України товарів, необхідних для | | | | ( 6-2006-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |газотурбінного агрегату та його складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 20.| від 21.01.2006 |Про застосування простого векселя за |ОВУ, 2006 р., N 4, ст. 172; 2009 р., N 95, ст. | | | N 26-р |окремими товарними позиціями у разі |3284. | | | ( 26-2006-р ) |здійснення операцій з давальницькою |УК, 25.04.2008, 18.12.2008, 21.10.2009. | | | |сировиною у зовнішньоекономічних відносинах| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 21.| від 25.01.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |ОВУ, 2006 р., N 4, ст. 176. | | | N 32-р |з переробки та ремонту літаків Ан і Як та |УК, 04.08.2009. | | | ( 32-2006-р ) |вертольотів Ка і Мі усіх модифікацій на | | | | |митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 22.| від 01.02.2006 |Про встановлення строку виконання на митній|ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 243; 2007 р., N 91, ст. | | | N 57-р |території України ремонтно-відновлювальних |3340 | | | ( 57-2006-р ) |робіт для деяких видів тягового рухомого | | | | |складу залізниць та його частин, силових | | | | |установок і частин до них | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 23.| від 01.03.2006 |Питання митного оформлення товарів і |ОВУ, 2006 р., N 9, ст. 556. | | | N 112-р |транспортних засобів, що ввозяться в | | | | ( 112-2006-р ) |Україну з Республіки Молдова | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 24.| від 07.03.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2006 р., N 10, ст. 638. | | | N 125-р |ремонту та відновлення верстатів за межами | | | | ( 125-2006-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 25.| від 31.05.2006 |Про вдосконалення структури розпорядників |ОВУ, 2006 р., N 22, ст. 1657; N 29, ст. 2099; | | | N 296-р |бюджетних коштів |N 32, ст.ст. 2328, 2329; N 34, ст. 2430; N 40, ст.| | | ( 296-2006-р ) | |2676; N 44, ст. 2957; N 50, ст. 3342. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 26.| від 05.07.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 11.07.2006. | | | N 386-р |з ремонту дизельно-електричних кранів на | | | | ( 386-2006-р ) |пневмоколісному ходу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 27.| від 10.07.2006 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|УК, 13.07.2006, 05.08.2006. | | | N 394-р |відновлювальних робіт для турбореактивних, | | | | ( 394-2006-р ) |турбогвинтових двигунів та інших газових | | | | |турбін за межами митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 28.| від 03.08.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 05.08.2006; | | | N 453-р |з капітального ремонту вальцешліфувальних |ОВУ, 2008 р., N 100, ст. 3351. | | | ( 453-2006-р ) |верстатів на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 29.| від 11.10.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 512-р |реставрації та реконструкції Царських врат | | | | ( 512-2006-р ) |Софійського собору Національного | | | | |заповідника "Софія Київська" за межами | | | | |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 30.| від 15.11.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2006 р., N 46, ст. 3090. | | | N 560-р |ремонту та відновлення спеціальних | | | | ( 560-2006-р ) |поздовжньо-фрезерних верстатів за межами | | | | |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 31.| від 20.12.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 27.12.2006. | | | N 624-р |з ремонту бронетранспортерів на митній | | | | ( 624-2006-р ) |території України | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 32.| від 22.12.2006 |Про здійснення організаційних заходів щодо | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 630-р |створення вантажних митних комплексів | | | | ( 630-2006-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 33.| від 19.02.2007 |Про схвалення Концепції реформування |ОВУ, 2007 р., N 13, ст. 481. | | | N 56-р |податкової системи | | | | ( 56-2007-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 34.| від 01.03.2007 |Про встановлення строку виконання операцій | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 74-р |з капітального ремонту муфто- і | | | | ( 74-2007-р ) |трубонарізних верстатів за межами митної | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 35.| від 01.03.2007 |Про організацію роботи органів, що | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 78-р |здійснюють контроль товарів і транспортних | | | | ( 78-2007-р ) |засобів за принципом "єдиного офісу" під | | | | |час переміщення їх через митний кордон | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 36.| від 28.03.2007 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2007 р., N 24, ст. 994. | | | N 105-р |ремонту та відновлення верстатів за межами |УК, 05.04.2008, 20.01.2010. | | | ( 105-2007-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 37.| від 25.07.2007 |Про затвердження переліків пунктів пропуску|ОВУ, 2007 р., N 55, ст. 2233. | | | N 570-р |на митному кордоні України, через які |УК, 15.09.2007, 22.04.2008, 17.06.2009. | | | ( 507-2007-р ) |здійснюється ввезення на її митну | | | | |територію, вивезення за її межі та | | | | |переміщення транзитом окремих видів товарів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 38.| від 01.08.2007 |Про схвалення плану заходів щодо виконання | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 606-р |у період до 2010 року Комплексної програми | | | | ( 606-2007-р ) |утвердження України як транзитної держави у| | | | |2002 - 2010 роках | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 39.| від 30.08.2007 |Про встановлення строку виконання на митній| Інформація про опублікування відсутня. | | | N 685-р |території України операцій з переробки | | | | ( 685-2007-р ) |товарів для виготовлення комплектів | | | | |проводів, що використовуються в автомобілях| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 40.| від 15.02.2008 |Про заходи щодо удосконалення системи |УК, 27.02.2008, 22.12.2009. | | | N 292-р |управління підготовкою та проведенням в | | | | ( 292-2008-р ) |Україні фінальної частини чемпіонату Європи| | | | |2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 41.| від 19.03.2008 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 21.03.2008. | | | N 452-р |з переробки опорних валків на митній | | | | ( 452-2008-р ) |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 42.| від 17.04.2008 |Про утворення державного підприємства |ОВУ, 2008 р., N 31, ст. 1002. | | | N 622-р |"Український вантажний комплекс" | | | | ( 622-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 43.| від 17.04.2008 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 22.04.2008. | | | N 636-р |з давальницькою сировиною у | | | | ( 636-2008-р ) |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення стаціонарних бурових агрегатів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 44.| від 28.05.2008 |Про встановлення строку виконання за межами|УК, 04.06.2008. | | | N 779-р |митної території України робіт з ремонту та| | | | ( 779-2008-р ) |відновлення головних редукторів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 45.| від 25.06.2008 |Про встановлення строку виконання робіт з |УК, 03.07.2008, 29.07.2009. | | | N 868-р |ремонту та модернізації компресорного | | | | ( 868-2008-р ) |обладнання за межами митної території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 46.| від 27.08.2008 |Про встановлення строку переробки |УК, 30.08.2008, 04.08.2009. | | | N 1142-р |авіаційних агрегатів, обладнання та їх | | | | ( 1142-2008-р ) |складових частин на митній території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 47.| від 03.09.2008 |Про встановлення строку переробки на митній|УК, 10.09.2008. | | | N 1177-р |території України радіолокаційних станцій і| | | | ( 1177-2008-р ) |запасних та складових частин до них | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 48.| від 17.09.2008 |Про схвалення Концепції створення |ОВУ, 2008 р., N 71, ст. 2392. | | | N 1236-р |багатофункціональної комплексної системи | | | | ( 1236-2008-р ) |"Електронна митниця" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 49.| від 17.09.2008 |Про схвалення Концепції Державної цільової |ОВУ, 2008 р., N 72, ст. 2430. | | | N 1249-р |економічної програми розвитку внутрішнього | | | | ( 1249-2008-р ) |ринку на період до 2012 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 50.| від 22.10.2008 |Про встановлення строків переробки деяких |УК, 25.10.2008. | | | N 1343-р |товарів за межами митної території України | | | | ( 1343-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 51.| від 30.10.2008 |Про затвердження плану заходів з | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 1373-р |налагодження обміну інформацією з митними | | | | ( 1373-2008-р ) |органами іноземних держав - членів ЄС про | | | | |товари і транспортні засоби, що | | | | |переміщуються через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 52.| від 05.11.2008 |Про схвалення Стратегії розвитку державної |ОВУ, 2008 р., N 86, ст. 2898. | | | N 1413-р |статистики на період до 2012 року | | | | ( 1413-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 53.| від 12.11.2008 |Про структуру апарату центральних органів |УК, 25.11.2008, 10.12.2008. | | | N 1436-р |виконавчої влади та їх територіальних | | | | ( 1436-2008-р ) |підрозділів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 54.| від 19.11.2008 |Про затвердження першочергових заходів з |УК, 13.12.2008. | | | N 1484-р |будівництва, реконструкції та переоснащення| | | | ( 1484-2008-р ) |об'єктів, призначених для розміщення | | | | |учасників і гостей фінальної частини | | | | |чемпіонату Європи 2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 55.| від 03.12.2008 |Про відкриття пункту пропуску через |УК, 06.12.2008, 26.08.2009. | | | N 1503-р |державний кордон на території державного | | | | ( 1503-2008-р ) |підприємства "Керченський морський | | | | |торговельний порт" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 56.| від 03.12.2008 |Про затвердження плану заходів із зменшення|Інформація про опублікування первинного документу | | | N 1509-р |негативного сальдо у зовнішній торгівлі |відсутня. Зміни - УК, 18.08.2009. | | | ( 1509-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 57.| від 10.12.2008 |Про внесення зміни до переліку окремих |УК, 18.12.2008. | | | N 1520-р |товарних позицій, сплата за якими ввізного | | | | ( 1520-2008-р ) |мита, податків та зборів (крім митних | | | | |зборів) підприємствами у разі здійснення | | | | |операцій з давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах проводиться| | | | |з видачею відповідному органові державної | | | | |податкової служби простого векселя | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 58.| від 10.12.2008 |Про відкриття міжнародного пункту пропуску |ОВУ, 2008 р., N 96, ст. 3174. | | | N 1530-р |через державний кордон в аеропорту | | | | ( 1530-2008-р ) |"Вінниця" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 59.| від 17.12.2008 |Про затвердження плану першочергових | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 1570-р |заходів щодо виконання зобов'язань України | | | | ( 1570-2008-р ) |в рамках членства у СОТ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 60.| від 28.01.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |ОВУ, 2009 р., N 7, ст. 220. | | | N 67-р |державний кордон | | | | ( 67-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 61.| від 18.02.2009 |Про затвердження плану заходів з виконання |УК, 08.04.2009. | | | N 176-р |у 2009 році Національної програми сприяння | | | | ( 176-2009-р ) |розвитку малого підприємництва в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 62.| від 18.02.2009 |Про встановлення строку виконання робіт з |УК, 26.02.2009. | | | N 177-р |ремонту та відновлення верстатів за межами | | | | ( 177-2009-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 63.| від 18.02.2009 |Про затвердження плану невідкладних заходів|УК, 03.03.2009. | | | N 190-р |на I квартал 2009 р. з активізації | | | | ( 190-2009-р ) |українсько-японського співробітництва з | | | | |питань енергоефективності, модернізації | | | | |промислового сектору економіки та розвитку | | | | |інфраструктури | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 64.| від 25.02.2009 |Про затвердження плану заходів на 2009 рік,|УК, 20.03.2009. | | | N 274-р |спрямованих на реалізацію пропозицій | | | | ( 274-2009-р ) |всеукраїнських профспілок та профоб'єднань | | | | |з питань стабілізації економіки та | | | | |забезпечення соціального захисту | | | | |працівників | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 65.| від 18.03.2009 |Про затвердження плану заходів щодо |УК, 07.04.2009. | | | N 285-р |організації соціального діалогу в Україні | | | | ( 285-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 66.| від 11.03.2009 |Деякі питання митного оформлення природного|УК, 26.03.2009. | | | N 306-р |газу та проведення у 2009 році компенсації | | | | ( 306-2009-р ) |НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами | | | | |закупівлі імпортованого природного газу та | | | | |його реалізації суб'єктам господарювання | | | | |для виробництва теплової енергії, яка | | | | |споживається населенням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 67.| від 22.04.2009 |Про затвердження плану заходів на 2009 рік |УК, 20.05.2009. | | | N 449-р |щодо удосконалення дозвільної системи у | | | | ( 449-2009-р ) |сфері господарської діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 68.| від 27.05.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |ОВУ, 2009 р., N 41, ст. 1378. | | | N 562-р |державний кордон в аеропорту "Черкаси" | | | | ( 562-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 69.| від 10.06.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |УК, 17.06.2009. | | | N 631-р |державний кордон на аеродромі "Сокольники" | | | | ( 631-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 70.| від 17.06.2009 |Про безперешкодний доступ сільських, |УК, 23.06.2009. | | | N 667-р |селищних та міських голів до | | | | ( 667-2009-р ) |адміністративних будинків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 71.| від 01.07.2009 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 14.07.2009 | | | N 741-р |з ремонту і відновлення деяких видів | | | | ( 741-2009-р ) |спеціальної техніки військового та | | | | |космічного призначення, її складових частин| | | | |на митній території України і за її межами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 72.| від 01.07.2009 |Деякі питання адміністрування податків, |УК, 15.07.2009, 24.09.2009. | | | N 757-р |зборів (обов'язкових платежів) | | | | ( 757-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 73.| від 08.07.2009 |Про затвердження переліку пунктів пропуску |УК, 14.07.2009. | | | N 777-р |на митному кордоні України, через які | | | | ( 777-2009-р ) |здійснюється ввезення на її митну територію| | | | |та переміщення транзитом суб'єктами | | | | |зовнішньоекономічної діяльності одягу та | | | | |інших виробів, що використовувалися | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 74.| від 08.07.2009 |Деякі питання ефективного використання |УК, 18.07.2009. | | | N 787-р |приміщень бюджетних установ та органів | | | | ( 787-2009-р ) |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 75.| від 19.08.2009 |Про заходи щодо надання державної підтримки|УК, 09.09.2009, 13.02.2010. | | | N 966-р |закладам і сім'ям, у яких виховуються діти-| | | | ( 966-2009-р ) |сироти та діти, позбавлені батьківського | | | | |піклування, і забезпечення діяльності | | | | |дільничних інспекторів міліції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 76.| від 03.09.2009 |Про затвердження переліку та обсягів |УК, 18.09.2009, 01.12.2009. | | | N 1046-р |товарів, які ввозяться на митну територію | | | | ( 1046-2009-р ) |України для реконструкції спортивного | | | | |комплексу комунального підприємства | | | | |"Обласний спортивний комплекс "Металіст" та| | | | |звільняються від сплати ввізного мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 77.| від 09.09.2009 |Деякі питання організації електронного |УК, 18.09.2009. | | | N 1087-р |документообігу та звітності | | | | ( 1087-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 78.| від 16.09.2009 |Про схвалення Концепції створення єдиної |УК, 30.09.2009. | | | N 1090-р |державної системи електронного обліку | | | | ( 1090-2009-р ) |деревини | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 79.| від 02.12.2009 |Про встановлення строку переробки |УК, 08.12.2009. | | | N 1452-р |авіаційних агрегатів та їх складових частин| | | | ( 1452-2009-р ) |на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 80.| від 16.12.2009 |Про надання залізницям України статусу |ОВУ, 2009 р., N 99, ст. 3438 | | | N 1556-р |митного перевізника | | | | ( 1556-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 81.| від 16.12.2009 |Про затвердження плану заходів із |УК, 13.01.2010. | | | N 1557-р |запровадження електронного документообігу, | | | | ( 1557-2009-р ) |пов'язаного з перевезенням вантажів | | | | |залізничним транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 82.| від 16.12.2009 |Про схвалення плану дій щодо розвитку |УК, 13.01.2010. | | | N 1558-р |інтермодальних перевезень, формування | | | | ( 1558-2009-р ) |конкурентного середовища у сфері діяльності| | | | |операторів транспортно-експедиторських | | | | |послуг, здійснення комплексу заходів з | | | | |підвищення якості обслуговування пасажирів | | | | |та протидії контрабанді в пасажирських | | | | |поїздах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 83.| від 23.12.2009 |Про затвердження плану дій стосовно |УК, 13.01.2010. | | | N 1635-р |виконання зобов'язань та здійснення заходів| | | | ( 1635-2009-р ) |у рамках участі України в Глобальній | | | | |ініціативі щодо боротьби з актами ядерного | | | | |тероризму на період до кінця 2010 року | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Правління Національного Банку України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | від 16.03.99 |Про затвердження Інструкції про порядок |ОВУ, 1999 р., N 17, ст. 754; 2001 р., N 44, ст. | | | N 122 |видачі індивідуальних ліцензій на |1991, N 51, ст. 2311; 2008 р., N 65, ст. 2200. | | | ( z0259-99 ) |здійснення інвестицій за кордон | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. | від 24.03.99 |Про затвердження Інструкції про порядок |ОВУ, 1999 р., N 22, ст. 1020, N 24, ст. 1123, | | | N 136 |здійснення контролю за експортними, |N 51, ст. 2561; 2000 р., N 32, ст. 1380, N 46, ст.| | | ( z0338-99 ) |імпортними операціями |2013; 2002 р., N 15, ст. 823; 2003 р., N 8, ст. | | | | |313; 2004 р., N 36, ст. 2419; 2007 р., N 5, ст. | | | | |182; 2008 р., N 97, ст. 3203. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 31.03.99 |Про затвердження Порядку розпорядження |ОВУ, 1999 р., N 18, ст. 800; 2004 р., N 48, ст. | | | N 153 |валютними цінностями (крім цінних паперів),|3187. | | | ( za261-99, |дорогоцінними металами і дорогоцінним | | | | z0261-99 ) |камінням, дорогоцінним камінням | | | | |органогенного утворення та | | | | |напівдорогоцінним камінням, що переходять у| | | | |власність держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. | від 27.05.2008 |Про переміщення готівки і банківських |ОВУ, 2008 р., N 43, ст. 1430. | | | N 148 |металів через митний кордон України | | | | ( z0520-08 ) | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби
МОЗ України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5. | від 26.12.2008, |Про оптимізацію державного санітарно- | Інформація про опублікування відсутня | | | N 25 |епідеміологічного нагляду щодо об'єктів | | | | ( v0025541-08, |зовнішньоекономічної діяльності за кодами | | | | va025541-08 ) |УКТЗЕД | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaon top