Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Recommendations on November 26, 2014
Document n0009827-14, current version — Adoption on November 26, 2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


26.11.2014

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

Протягом 2010 - 2013 років та 9 місяців 2014 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг подано до Держфінмоніторингу 422 повідомлення про фінансові операції, з них:

13 від суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

409 від юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку.

Серед загальної кількості 422 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які протягом 2010 - 2013 років та 9 місяців 2014 року надійшли до Держфінмоніторингу, на облік взято 344 повідомлення, 78 повідомлень про фінансові операції містили помилки.

Найчастіше при поданні до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції допускаються такі помилки у Формі № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»:

- поле 470 «Номер реєстрації» /«номер запису в реєстрі» - порядковий номер, який має наскрізну нумерацію і тому не може повторюватись/ - 15% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Подання Форми № 2-ФМ з відсутнім значенням вказаного поля не допускається. Зазначається порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі СПФМ (ВП). Реєстр усіх фінансових операцій одного суб’єкта має наскрізну нумерацію і порядкові номери записів у ньому не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності.

- поле 1050 «Дата видачі» /Не заповнене/ - 14% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення щодо учасника - клієнта, лише якщо він є фізичною особою. Зазначається дата видачі документа, що посвідчує особу клієнта - фізичної особи.

- поле 140 «Номер телефону», поле 410 «Номер телефону» /Невірна довжина/ - 28% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Зазначається номер телефону (з міжміським кодом). Формою № 2-ФМ передбачено для цього 10 клітинок із розрахунку: 1 клітинка - 1 цифра.

- поле 790 «Дата народження» /Не заповнене/ - 14% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення щодо учасника - клієнта, лише якщо він є фізичною особою. Зазначається дата народження клієнта - фізичної особи.

- поле 500 «Кількість учасників ФО» /Кількість зазначених учасників у полі 500: повинна співпадати з кількістю наданих відомостей про учасників/ - 10% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. На кожного з учасників фінансової операції заповнюється та надається до Держфінмоніторингу Форма № 2-ФМ у складі повідомлення про фінансову операцію. Таким чином, кількості учасників фінансової операції (поле № 500) відповідає кількість форм № 2-ФМ у складі одного повідомлення про фінансову операцію.

- поле 50 «Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП», поле 260 «Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП» /Не заповнене/ - 7% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Подання Форми № 2-ФМ з відсутнім значенням вказаного поля не допускається. Зазначається обліковий ідентифікатор або номер свідоцтва про постановку на облік СПФМ чи ВП, в Єдиній інформаційній системі.

- поле 453 «Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік» /453: невірно зазначено, операцію не знайдено, поле заповнюються у разі надання виду повідомлення «первинне»/ - 4% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік. Заповнюється у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом. Указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом.

- поле 510 «Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)» /Не заповнене/ - 4% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення(у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу). Необхідно обрати один з наданих варіантів.

- поле 440 «Дата» /Не заповнене/ - 2% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення(у разі подання повідомлення до Держфінмоніторингу). Зазначається дата здійснення повідомлення про фінансові операції, якою була надіслана фінансова операція.

- поле 490 «Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму (необхідне позначити - V)» /Не заповнене/ - 2% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Подання Форми № 2-ФМ з відсутнім значенням вказаного поля не допускається. Необхідно обрати один з наданих варіантів.

При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

- при заповненні форм № 2-ФМ і № 4-ФМ та їх поданні до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 6, частини другої статті 10, частини восьмої статті 12, частин першої та четвертої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» для позначення терміновості повідомлення у графі «Ознака терміновості» заголовка цих форм зазначається символ «Т»;

- поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;

- якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);

- якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ «-» (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

- якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ «-» (прочерк).

Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, та опис фінансової операції, призначення платежу, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

З метою недопущення вищезазначених та інших помилок рекомендуємо користуватися при поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу Інструкцією щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної з здійсненням фінансового моніторингу, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496.

{Текст взято з сайту Держфінмоніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/}on top