Document n0008827-14, current version — Adoption on October 30, 2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


Методичні рекомендації
щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Для зловживання на ринку купівлі-продажу нерухомого майна використовуються різноманітні методи, механізми та інструменти, переважна більшість з яких можуть вважатися цілком легальними, однак в них використовуються кошти нелегального походження.

З метою попередження використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт), що працюють на ринку нерухомості з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вони повинні вживати певних заходів обачливості при аналізі ризиків як нових, так і існуючих клієнтів.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) суб'єкт зобов'язаний забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення та повідомляти про це Держфінмоніторинг. В Положенні про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2013 № 561, передбачено, що виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється суб'єктом (відокремленим підрозділом) на підставі:

ознак операцій, які відповідно до статті 16 Закону підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (перелік розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія тероризму");

- типологій міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- критеріїв ризику, визначених Держфінмоніторингом (наказ Держфінмоніторингу від 03.08.2010 № 126).

Оцінювання ризику клієнта здійснюється суб'єктом за відповідними критеріями, зокрема за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, типом клієнта, видом послуг.

Крім того, за результатами аналізу найбільш розповсюджених методів та схем, можна виділити ознаки проведення ризикових операцій на ринку нерухомості, які можуть свідчити про можливість проведення операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або пов'язані з такими діями.

Так, рекомендуємо ріелторам при укладанні угод з клієнтами звертати увагу на наступне:

- походження капіталів, залучених при проведенні операцій з нерухомим майном, невідоме або знаходиться за кордоном, в тому числі у країнах, у яких рекомендації FATF не виконуються або виконуються недостатньою мірою;

- походження капіталів, залучених при проведенні операцій з нерухомим майном з країни, яка віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон або підтримує міжнародну терористичну діяльність;

- покупцем виступає юридична особа з незначним періодом діяльності (як правило такий термін не перевищує трьох місяців з дня державної реєстрації);

- клієнтом є новостворене підприємство, організоване виключно для придбання об'єкта нерухомості та ніякої іншої фінансово-господарської діяльності не здійснює, та підконтрольне нерезиденту;

- клієнтом є фізична особа, в т.ч. засновник юридичної особи, вік та/або фізичний стан якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності (віком до 25 або понад 70 років);

- клієнти, які працюють тільки через представників;

- клієнт розраховується за операцією готівковими коштами;

- здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого суттєво відрізняється від ринкової.

У разі виявлення фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу або стосовно якої є підозра, що вона пов'язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, працівник суб'єкта (відокремленого підрозділу), що її виявив, невідкладно інформує про це відповідального працівника суб'єкта (відокремленого підрозділу). Відповідальний працівник перевіряє зазначену інформацію та у випадках, передбачених Законом, забезпечує її реєстрацію та повідомляє Держфінмоніторинг і правоохоронні органи.

У разі прийняття відповідальним працівником рішення про недоцільність інформування Держфінмоніторингу про виявлену фінансову операцію він складає довідку, яка має містити обґрунтування рішення щодо недоцільності інформування та висновки щодо мети та підґрунтя такої операції, на підставі інформації, отриманої від клієнта.

{Текст взято з сайту Держфінмоніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/}on top