Document n0004827-14, current version — Adoption on September 9, 2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів

За результатами розгляду запитань, що надходять від банківських установ за телефонами "гарячої лінії", керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), Державна служба фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) надає рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції із списання / спроби списання коштів з рахунку клієнта, здійснене на підставі розрахункового документа (паперового або електронного), у випадку якщо факт формування такого документа спростовується клієнтом - власником рахунку (далі - несанкціоноване списання коштів).

Відповідно до пункту 7.3 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (далі - Положення), надання банком центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або у проведенні яких було відмовлено, а також осіб, які брали участь у їх проведенні або в обслуговуванні яким було відмовлено, а також про фінансову операцію, щодо якої в банку є достатні підстави підозрювати, що вона може бути пов'язана, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, здійснюється у формі файлів-повідомлень.

Постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 233 затверджено Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями) (далі - Склад реквізитів), що містить, зокрема, перелік реквізитів файла-повідомлення про фінансові операції та правила їх заповнення.

Частина реквізитів файла-повідомлення заповнюється з використанням кодів, що визначаються відповідно до Довідників кодів, які є додатками до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення" (далі - Довідники).

У файлі-повідомленні реквізит "Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу" (тег "OPR_VID3") формується з використанням Довідника K_DFM03 "Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу".

У разі виявлення банком фінансових операцій, пов'язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку клієнта, Держфінмоніторинг України при заповненні вищезазначеного реквізиту рекомендує використовувати код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу "900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму".

При заповненні реквізиту "Коментар до фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу" (тег "COMMENT_VID3") Держфінмоніторинг України рекомендує зазначати інформацію про те, що операція може стосуватися несанкціонованого списання коштів.

При заповненні реквізиту "Коментар до фінансової операції" (тег "COMMENT") рекомендується зазначати інформацію про звернення клієнта чи банківської установи щодо законності її проведення, ip-адреси, з яких надійшов електронний розрахунковий документ, та іншу наявну інформацію, що дає підстави вважати, що така фінансова операція може стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку клієнта.

У випадку зупинення банком проведення фінансової операції на підставі частини першої статті 17 Закону як такої, що містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, у реквізиті "Ознака здійснення фінансової операції" (тег "OPR_OZN") відповідно до Довідника K_DFM10 "Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій" зазначається код ознаки здійснення фінансових операцій "5 - операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону", а в реквізиті "Коментар до фінансової операції" (тег "COMMENT") згідно з вимогами пунктів 7.2 та 8.6 Положення банк надає інформацію про таку фінансову операцію, яка має містити дату закінчення зупинення фінансової операції, а також одночасно може надати додаткову інформацію щодо цієї фінансової операції, а саме: зазначати підстави та строк зупинення фінансової операції або дату поновлення проведення фінансової операції у разі неприйняття Держфінмоніторингом України відповідного рішення тощо.

Рекомендуємо банкам-одержувачам у разі направлення до Держфінмоніторингу України файлів-повідомлень про операції, що можуть стосуватися несанкціонованого списання коштів, також зазначати за наявності наступне:

• при заповненні реквізиту "Коментар до фінансової операції" (тег "COMMENT") - номери інших рахунків, у тому числі транзитних, на які зараховувались несанкціоновано списані кошти;

• у разі незарахування коштів на рахунок клієнта - одержувача коштів за рішенням банку, при заповненні реквізиту "Ознака здійснення фінансової операції" (тег "OPR_OZN") вказувати код із значенням "3 - Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні";

• при заповненні відомостей про учасників фінансової операції вказувати номер рахунку та реквізити банківської установи (теги "BNK_ACC", "BNK_NM", "BNK_ID", "BNK_STR", "BNK_AD"), які зазначені у розрахунковому документі.

Під час вивчення фінансової операції, що стосується несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів, банку рекомендується вживати усіх можливих заходів для з'ясування її суті та мети.

При направленні банком до Держфінмоніторингу України файла-повідомлення про виявлену фінансову операцію, що стосується несанкціонованого списання коштів з рахунку клієнта, Держфінмоніторинг України рекомендує одночасно із файлом-повідомленням надавати додаткову інформацію щодо цієї фінансової операції разом з копіями документів (документи на переказ, заяви та звернення клієнтів, листи-інформування тощо) у формі файла-додатка відповідно до пункту 7.2 Положення.

{Текст взято з сайту Держфінмоніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/}on top