Document n0003827-14, current version — Adoption on September 8, 2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України

Пунктом 3 статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) Держфінмоніторинг України може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону, на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний невідкладно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Абзацом сьомим пункту 2.1 розділу 2 наказу Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436 передбачено, що Державна служба фінансового моніторингу України для повідомлення банку про прийняття рішення щодо зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) надсилає файл-рішення типу М.

Пунктом 8.11 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (далі - Положення), визначений обов'язок банків повідомляти Держфінмоніторинг України про проведення прибуткових фінансових операцій по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України, шляхом надсилання в той самий день електронного інформаційного повідомлення про кожну прибуткову фінансову операцію із зазначенням обов'язкових реквізитів та не пізніше 12 години наступного робочого дня файла-повідомлення.

Постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 233 затверджено Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями) (далі - Постанова).

Склад реквізитів файла-повідомлення заповнюється з використанням кодів, що визначаються відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення" (далі - Наказ).

Отже, з огляду на вимоги зазначених нормативних актів, інформація щодо прибуткових операцій по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України, має бути:

1. Надіслана у день здійснення прибуткової операції, з використанням системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, конфіденційність та автентичність документів, на електронну адресу Держфінмоніторингу України - sdfm@u0qm у вигляді електронного інформаційного повідомлення, яке повинне містити:

- код ознаки фінансової операції - 604 "Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону" (відповідно до Додатка 3 Наказу);

- реєстраційний номер і дату рішення Держфінмоніторингу України - файла ХМ;

- дату здійснення прибуткової фінансової операції;

- суму, на яку проведено фінансову операцію.

2. Не пізніше 12 години наступного робочого дня внесена до реєстру і в цей самий день надіслана Держфінмоніторингу України у вигляді файла-повідомлення типу А в якому, відповідно до пункту 5 Постанови, зазначено:

- ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) за номером 11 Відомостей про фінансову операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR) - OPR_OZN, зміст реквізиту - "Ознака здійснення фінансової операції". Код ідентифікатора проставляється відповідно до Додатка 10 Наказу "Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій K_DFM10" та має значення 7 - операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу України;

- ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) за номером 15 Відомостей про фінансову операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR) - OPR_VID3, зміст реквізиту "Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу", код ідентифікатора проставляється відповідно до Додатка 3 Наказу "Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу K_DFM03" та має значення 604 - моніторинг прибуткових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону;

- відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію (підструктура FIL_RICH структури OPERACIA) - ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута):

RI_VID (Вид рішення);

RI_NUMB (Номер рішення в системі обліку);

RI_DATA (Дата рішення).

Коди ідентифікатора проставляються відповідно до Додатка 12 Наказу "Довідник видів рішень K_DFM16":

- відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції) (підструктура POV_OPR структури OPERACIA):

OPR_ZV_N - (Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі) - в полі примітки вказується найменування файла ХМ, яким були зупинені видаткові фінансові операції за рахунками клієнта;

OPR_ZV_D - (Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі) - в полі примітки вказується дата файла ХМ;

COMMENT_Z - (Коментар до пов'язаної фінансової операції) - вказується детальна інформація щодо кількості та сум прибуткових операцій, номерів рахунків, за якими зупинено видаткові операції файлом-рішенням ХМ.

{Текст взято з сайту Держфінмоніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/}on top