Document n0001730-14, current version — Adoption on December 11, 2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
аграрної політики
та продовольства України
_______________ І. Ю. Бісюк
11 грудня 2013 рік

ПЛАН
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, що розроблятимуть проект регуляторного акта

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

1

2

3

4

5

Проекти Законів України

1

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо надання кадастрових послуг в електронному вигляді)"

З метою поліпшення умов надання послуг з ведення Державного земельного кадастру передбачається запровадження електронного варіанту заяв щодо надання послуг та електронних форм їх оплати, надання результатів послуг поштою або іншим шляхом за вибором замовника

Мінагрополітики України
Держземагентство України

лютий

2

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення правового режиму земель колективної власності"

Головною метою проекту акта є визначення порядку, умов переходу та переоформлення права колективної власності на землю

Мінагрополітики України
Держземагентство України

II квартал

3

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо випадків проведення грошової оцінки земель)"

Метою розробки проекту є узгодження норм Земельного кодексу України та Закону України "Про оцінку земель" в частині випадків проведення грошової оцінки земель

Мінагрополітики України
Держземагентство України

II квартал

4

"Про національну інфраструктуру геопросторових даних"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" від 21.11.2007 р. № 1021-р, із змінами.

Мінагрополітики України
Держземагентство України

листопад

5

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо питань економічної оцінки земель"

Метою розробки проекту є виключення з законодавчих актів України виду робіт з економічної оцінки земель як такого, що не є актуальним в сучасних соціально-економічних умовах виробництва

Мінагрополітики України
Держземагентство України

IV квартал

6

"Про консолідацію земель"

Метою розробки проекту є законодавче визначення правових засад консолідації земель сільськогосподарського призначення для забезпечення формування сталого сільськогосподарського землекористування земельних масивів

Мінагрополітики України
Держземагентство України

IV квартал

Проекти постанов Кабінету Міністрів України

1

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207"

Проект постанови необхідно розробити на виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

I квартал

2

"Про внесення змін до Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

Метою розробки проекту є удосконалення та усунення недоліків проведення обов'язкового технічного контролю машин уповноваженими суб'єктами господарювання

Мінагрополітики України
Держсільгоспінспекція України

I - II квартал

3

"Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів"

Метою розробки проекту є приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 900

Мінагрополітики України

II квартал

4

"Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до діючого законодавства

Мінагрополітики України

II квартал

5

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164"

Необхідність прийняття змін до діючої постанови обґрунтовується практикою її застосування, висновками зональних науково-інноваційних центрів НААН щодо оптимальної структури посівних площ в ринкових умовах з урахуванням різних природно-сільськогосподарських регіонів та спеціалізації сільськогосподарського виробництва, а також її відповідності Методичним рекомендаціям щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон України

Мінагрополітики України

II квартал

6

"Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

Метою розробки проекту є врегулювання порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

Мінагрополітики України
Держрибагентство України

IV квартал

7

"Про затвердження Порядку сертифікації насіння та садивного матеріалу"

Метою розробки проекту є гармонізація системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС

Мінагрополітики України
Держсільгоспінспекція України

IV квартал

8

"Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 р."

Метою розробки проекту є виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

Мінагрополітики України

IV квартал

9

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1195"

Метою розробки проекту є затвердження процедури контролю на територіях, яким надано статус спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування стосовно їх відповідності вимогам до спеціальних сировинних зон в період, на який надано статус

Мінагрополітики України

IV квартал

Проекти наказів Мінагрополітики України

1

"Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України"

Метою розробки проекту є приведення наказів Мінагрополітики України у відповідність до вимог:
1) пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 2 липня 2013 року № 367-VII "Про внесення змін до законів України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про землеустрій";
2) абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

I квартал

2

"Про затвердження форми заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою"

Проект розробляється на виконання пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 "Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

I квартал

3

"Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 25.03.2003 р. № 216"

Проектом наказу вносяться зміни до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни. Метою проекту наказу є удосконалення та спрощення діючого Порядку шляхом покладання на Держсільгоспінспекцію деяких обов'язків (замість суб'єктів господарювання) необхідних для ввезення насіння

Мінагрополітики України
Держсільгоспінспекція України

I квартал

4

"Про затвердження Положення про проведення конкурсу з визначення уповноваженої юридичної особи з присвоєння ідентифікаційних номерів тракторам, самохідним шасі, самохідним сільськогосподарським, дорожньо-будівельним і меліоративним машинам, сільськогосподарській техніці, іншим механізмам"

Метою розробки проекту є встановлення можливості визначення уповноважених юридичних осіб з присвоєння ідентифікаційних номерів тракторам, самохідним шасі, самохідним сільськогосподарським, дорожньо-будівельним і меліоративним машинам, сільськогосподарській техніці, іншим механізмам

Мінагрополітики України
Держсільгоспінспекція України

I - II квартал

5

"Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції сільського господарства України та Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України при здійсненні спільних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху при експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машини сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

Метою розробки проекту є забезпечення належного виконання Держсільгоспінспекцією України та Державтоінспекцією України функцій при здійсненні спільних заходів щодо забезпечення безпеки під час експлуатації тракторів та інших машин

Мінагрополітики України
Держсільгоспінспекція України

I - II квартал

6

"Про затвердження положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві"

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження Положення, яким визначається порядок та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму їх господарської діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи, а також приведення у відповідність з Конституцією та законами України

Мінагрополітики України

II квартал

7

"Про затвердження Положення про мисливське собаківництво України"

Проект розробляється на виконання статті 34 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

Мінагрополітики України
Держлісагентство України

II квартал

8

"Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів"

Проект розробляється на виконання пунктів 7.142 та 7.153 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500

Мінагрополітики України
Держлісагентство України

III квартал

9

"Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах України"

Проект розробляється на виконання пункту 7.146 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500

Мінагрополітики України
Держлісагентство України

III квартал

10

"Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України"

Прийняття проекту обумовлено прийняттям Кодексу цивільного захисту України та розробкою нової редакції Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126

Мінагрополітики України
Держлісагентство України

III квартал

11

"Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування"

Проект розробляється на виконання пункту 7.143 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500

Мінагрополітики України
Держлісагентство України

III квартал

12

Спільний наказ Мінагрополітики України, Міненерговугілля України, Мінекономрозвитку України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики України, Державного комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Міненерговугілля України
Мінекономрозвитку України
Держпідприємництво України

перше півріччя

13

Спільний наказ Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства економіки України від 28 квітня 1998 року № 129/54"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Мінекономрозвитку України
Держпідприємництво України

перше півріччя

14

Спільний наказ Мінагрополітики України, Мінфіну України, Мінекономрозвитку України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Державної акціонерної компанії "Хліб України" від 31 січня 1997 року № 20/23/9/8"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Мінфін України
Мінекономрозвитку України
Держпідприємництво України

перше півріччя

15

Спільний наказ Мінагрополітики України, Мінфіну України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства фінансів України від 12 серпня 1998 року № 244/164"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Мінфін України
Держпідприємництво України

перше півріччя

16

Спільний наказ Мінагрополітики України, Мінфіну України, Мінекономрозвитку України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 14 травня 1999 року № 195/129/65"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Мінфін України
Мінекономрозвитку України
Держпідприємництво України

перше півріччя

17

Спільний наказ Мінагрополітики України, Мінфіну України, Мінекономрозвитку України, Мінпромполітики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 22 липня 1996 року № 227/150/99/231"

Проект розробляється на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

Мінагрополітики України
Мінфін України
Мінекономрозвитку України
Держпідприємництво України

перше півріччя

18

"Про затвердження Положення про регіональні картографо-геодезичні фонди"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

серпень

19

"Про затвердження обліково-реєстраційних форм Державного реєстру географічних назв"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

вересень

20

"Про затвердження Порядку ведення Чергової довідкової карти України"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

жовтень

21

"Про затвердження Положення про авторське право в картографії"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

листопад

22

"Про затвердження Порядку збирання та встановлення географічних назв під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

листопад

23

"Про затвердження Порядку зображення державного кордону та меж одиниць адміністративно-територіального устрою України на топографічних картах і планах"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

листопад

24

"Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні і картографічні роботи"

Метою розробки проекту є створення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем у відповідності до вимог статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Мінагрополітики України
Держземагентство України

грудень

25

Спільний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель України"

Статтею 179 Земельного кодексу України, статтями 16, 17, 22, 26 Закону України "Про охорону земель", статтею 39 Закону України "Про землеустрій" та Порядком здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 681, передбачено проведення природно-сільськогосподарського районування земель України. Метою проекту наказу є затвердження схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель України та довідника до неї

Мінагрополітики України
Мінприроди України
Держземагентство України

IV квартал

26

"Про затвердження режимів рибальства у 2015 році"

Метою розробки проекту є впорядкування організації промислового рибальства та встановлення державного нагляду та контролю в сфері спеціального використання водних біоресурсів

Мінагрополітики України
Держрибагентство України

IV квартал

27

"Методика розрахунків збитків, завданих рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів"

Метою розробки проекту є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та врегулювання методики, призначеної для розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству України юридичними та фізичними особами (підприємцями), у наслідок незаконного (з порушенням правил рибальства і охорони водних біоресурсів) добування або знищення запасів водних біоресурсів у територіальних та внутрішніх водах, на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні України

Мінагрополітики України
Держрибагентство України

IV квартал

28

"Правила любительського рибальства"

Метою розробки проекту є приведення у відповідність до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та врегулювання норм лову (добування), терміни заборони лову (добування) водних біоресурсів, мінімальний розмір риби та інших водних біоресурсів, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше

Мінагрополітики України
Держрибагентство України

IV квартал

28

"Про внесення змін до Реєстру спеціальних сировинних зон"

Метою розробки проекту наказу є впорядкування Реєстру спеціальних сировинних зон та інформування про суб'єктів господарської діяльності, яким надано статус спеціальної сировинної зони

Мінагрополітики України

IV квартал

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}on top