Document n0001697-06, current version — Adoption on August 23, 2006

              ІНФОРМАЦІЯ 
до офіційного опублікування Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод
та протоколів до неї

Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року
( 995_004 ), Перший протокол ( 994_535 ) та протоколи N 2
( 995_854 ), N 4 ( 994_059 ), N 7 ( 994_804 ) та N 11 ( 994_536 )
до Конвенції ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року
N 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) (Закон опублікований в інформаційному
бюлетені "Офіційний вісник України", 1997 р., число 29). Тексти
Конвенції, Першого протоколу та протоколів NN 2, 4, 7 та 11
опубліковано в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"
від 16 квітня 1998 року N 13.
Протокол N 6 ( 994_802 ) до Конвенції ратифіковано Законом
України від 22 лютого 2000 року N 1484-III ( 1484-14 ) "Про
ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції про захист прав і основних
свобод людини, який стосується скасування смертної кари, 1983
року" (Закон опублікований в інформаційному бюлетені "Офіційний
вісник України" від 17 березня 2000 року N 9).
Протокол N 13 ( 994_180 ) до Конвенції ратифіковано Законом
України від 28 листопада 2002 року N 318-IV ( 318-15 ) "Про
ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції про захист прав і основних
свобод людини, який стосується скасування смертної кари за
будь-яких обставин" (Закон опублікований в інформаційному бюлетені
"Офіційний вісник України" від 3 січня 2003 року N 51).
Законом України від 9 лютого 2006 року N 3436-IV ( 3436-15 )
"Про внесення змін до деяких законів України" (Закон опублікований
в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" від 15
березня 2006 року N 9) внесено такі зміни до назв і текстів
законів про ратифікацію Конвенції ( 995_004 ) та протоколів до
неї:
1. У назві та тексті Закону України "Про ратифікацію
Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року,
Першого протоколу та протоколів N 2,4,7 та 11 до Конвенції"
( 475/97-ВР ) слова "Конвенція про захист прав і основних свобод
людини" у всіх відмінках замінено словами "Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод" у відповідному відмінку.
2. У Законі України "Про ратифікацію Протоколу N 6 до
Конвенції про захист прав і основних свобод людини, який
стосується скасування смертної кари, 1983 року" ( 1484-14 ): - назву Закону ( 1484-14 ) викладено в такій редакції: "Про
ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари"; - у тексті Закону ( 1484-14 ) слова "Протокол N 6 до
Конвенції про захист прав і основних свобод людини, який
стосується скасування смертної кари, 1983 року" замінено словами
"Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, який стосується скасування смертної кари, із змінами,
внесеними Протоколом N 11".
3. Закон України "Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції
про захист прав і основних свобод людини, який стосується
скасування смертної кари за будь-яких обставин" ( 318-15 )
викладено в новій редакції.
Протоколи N 12 ( 994_537 ) та N 14 ( 994_527 ) до Конвенції
( 995_004 ) ратифіковано Законом України від 9 лютого 2006 року
N 3435-IV ( 3435-15 ) "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (Закон
опублікований в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"
від 15 березня 2006 року N 9).
Тексти Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ), Першого протоколу ( 994_535 ) та протоколів
N 4 ( 994_059 ), N 6 ( 994_802 ), N 7 ( 994_804 ) подаються з
урахуванням змін, унесених Протоколом N 11.
27 січня 2006 року Міністерство закордонних справ України
затвердило новий офіційний переклад Конвенції ( 995_004 ) та
протоколів до неї.
ВІДОМОСТІ
про дату укладення, підписання, ратифікації та набрання
чинності для України Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 )
та протоколів до неї
------------------------------------------------------------------ | |Назва договору|Дата |Дата |Дата |Дата | | | |укладення |підписання |ратифікації|набрання | | | | |Україною |Україною |чинності | | | | | | |для України| |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1|Конвенція про |04.11.1950 |09.11.1995 |17.07.1997 |11.09.1997 | | |захист прав | | | | | | |людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод | | | | | | |( 995_004 ) | | | | | | |зі змінами, | | | | | | |внесеними | | | | | | |Протоколом | | | | | | |N 11 | | | | | | |( 994_536 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2|Протокол до |20.03.1952 |19.12.1996 |17.07.1997 |11.09.1997 | | |Конвенції про | | | | | | |захист прав | | | | | | |людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод зі | | | | | | |змінами, | | | | | | |внесеними | | | | | | |Протоколом | | | | | | |N 11 | | | | | | |( 994_535 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3|Протокол N 4 |16.09.1963 |19.12.1996 |17.07.1997 |11.09.1997 | | |до Конвенції | | | | | | |про захист | | | | | | |прав людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод, який | | | | | | |гарантує деякі| | | | | | |права і | | | | | | |свободи, не | | | | | | |передбачені в | | | | | | |Конвенції та у| | | | | | |Першому | | | | | | |протоколі до | | | | | | |неї, зі | | | | | | |змінами, | | | | | | |внесеними | | | | | | |Протоколом | | | | | | |N 11 | | | | | | |( 994_059 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |4|Протокол N 6 |28.04.1983 |05.05.1997 |22.02.2000 |01.05.2000 | | |до Конвенції | | | | | | |про захист | | | | | | |прав людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод, який | | | | | | |стосується | | | | | | |скасування | | | | | | |смертної кари,| | | | | | |зі змінами, | | | | | | |внесеними | | | | | | |Протоколом | | | | | | |N 11 | | | | | | |( 994_802 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |5|Протокол N 7 |22.11.1984 |19.12.1996 |17.07.1997 |01.12.1997 | | |до Конвенції | | | | | | |про захист | | | | | | |прав людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод зі | | | | | | |змінами, | | | | | | |внесеними | | | | | | |Протоколом | | | | | | |N 11 | | | | | | |( 994_804 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |6|Протокол N 12 |04.11.2000 |04.11.2000 |09.02.2006 |01.07.2006 | | |до Конвенції | | | | | | |про захист | | | | | | |прав людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод | | | | | | |( 994_537 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |7|Протокол N 13 |03.05.2002 |03.05.2002 |28.11.2002 |01.07.2003 | | |до Конвенції | | | | | | |про захист | | | | | | |прав людини і | | | | | | |основоположних| | | | | | |свобод, який | | | | | | |стосується | | | | | | |скасування | | | | | | |смертної кари | | | | | | |за всіх | | | | | | |обставин | | | | | | |( 994_180 ) | | | | | |-+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |8|Протокол N 14 |13.05.2004 |10.11.2004 |09.02.2006 |Набирає | | |до Конвенції | | | |чинності | | |про захист | | | |відповідно | | |прав людини і | | | |до статті | | |основоположних| | | |19 | | |свобод, який | | | |Протоколу | | |змінює | | | |N 14 | | |контрольну | | | |( 994_527 )| | |систему | | | | | | |Конвенції | | | | | | |( 994_527 ) | | | | | ------------------------------------------------------------------on top