Document 985_012, valid, current version — Ratification on June 4, 2008, on the basis - 319-VI
( Last event — Entry into force, gone July 17, 2008, on the basis - v2370321-08. Take a look at the history? )

               Договір 
між Урядом України та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку про співробітництво
та діяльність Постійного Представництва ЄБРР
в Україні
{ Договір ратифіковано Законом
N 319-VI ( 319-17 ) від 04.06.2008, ВВР, 2008, N 29, ст.256 }

Дата підписання: 12.06.2007 Дата затвердження: 04.06.2008 Дата набрання чинності для України: 17.07.2008
ПРЕАМБУЛА
ОСКІЛЬКИ Європейський Банк Реконструкції та Розвитку ("ЄБРР"
або "Банк") є міжнародною фінансовою установою, яка створена та
діє на основі Угоди про заснування Європейського банку
реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 року ( 995_062 ).
ОСКІЛЬКИ Україна є членом ЄБРР, що приєдналася до Угоди про
заснування ЄБРР ( 995_062 ) у 1992 році та, відповідно, прийняла
на себе зобов'язання відповідно до положень Угоди про заснування
ЄБРР.
ОСКІЛЬКИ з метою сприяння операціям та діяльності ЄБРР в
Україні Банк створив постійне представництво у Києві та може
створити додаткові представництва в інших місцях на території
України.
ОСКІЛЬКИ Банк надаватиме фінансування для реалізації
інвестиційних проектів у державному та приватному секторах, які є
пріоритетними для України, і потребуватиме певних привілеїв та
імунітетів у повному обсязі та силі в Україні для здійснення своєї
діяльності й операцій в країні.
ОСКІЛЬКИ Уряд України та ЄБРР бажають у зв'язку із цим
укласти договір щодо більш повного роз'яснення статусу ЄБРР, його
Постійного Представництва (як його визначено нижче) та його
посадових осіб і працівників в Україні.
ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони погоджуються про таке:
Стаття 1. Використання термінів
Для цілей цього Договору:
(a) "Архіви Постійного Представництва" означає всі записи,
листування, документи та інші матеріали, включаючи рукописи,
фотографії, відеоматеріали та фільми, звукозаписи, комп'ютерні
програми та письмові матеріали, відеоплівки та диски, а також
диски або плівки, що містять дані Банку, які зберігаються Банком
або від імені Банку у Постійному Представництві;
(b) "Угода про Банк" означає Угоду про заснування ЄБРР від 29
травня 1990 року ( 995_062 );
(c) "Особи, що знаходяться на утриманні" означає осіб, що
знаходяться на утриманні Посадових осіб та Працівників Постійного
Представництва, і включає їхніх дружин/чоловіків, дітей, батьків
та інших членів сім'ї, які не проживають в Україні постійно та не
є громадянами України, що належать до їх домогосподарств і
залежать в основному від такого персоналу Банку щодо їх фінансової
підтримки;
(d) "Грантові кошти" означає кошти, що використовуються з
метою надання та/або фінансування міжнародної Технічної допомоги
(як її визначено нижче) особам в Україні на основі угод про
співробітництво, що укладаються Банком з будь-якими державними або
приватними організаціями;
(e) "Керівник Представництва" означає головну посадову особу
Постійного Представництва, яку Банк призначив Керівником
Представництва та про яку був поінформований Уряд України;
(f) "Заступник Керівника Представництва" означає посадову
особу, яку Банк призначив Заступником Керівника Представництва та
про яку був поінформований Уряд України;
(g) "Працівники в їх домогосподарствах" означає осіб, які не
є громадянами України, та які зайняті як працівники у
домогосподарствах Посадових осіб та Працівників Постійного
Представництва;
(h) "Посадові особи та Працівники Банку" означає всіх
працівників Банку, включаючи членів Ради Директорів Банку та
експертів, які виконують завдання Банку, за винятком тих
працівників Банку, праця яких оплачується за погодинними ставками;
(i) "Посадові особи та Працівники Постійного Представництва"
означає весь персонал Банку, призначений Банком до Постійного
Представництва, включаючи експертів, які виконують завдання Банку
або Постійного Представництва, за винятком тих працівників Банку,
праця яких оплачується за погодинними ставками;
(j) "Приміщення Постійного Представництва" означає будинки та
частини будинків і земельні ділянки, що прилягають до них, які
використовуються для офіційних потреб Постійного Представництва,
включаючи житлові приміщення Керівника Представництва;
(k) "Майно та активи Постійного Представництва" означає все
майно та активи Банку в Постійному Представництві;
(l) "Постійне Представництво" означає постійні представництва
Банку в Україні та включає постійні представництва у Києві та
Дніпропетровську і будь-які додаткові постійні представництва, що
можуть бути створені Банком на території України; та
(m) "Технічна допомога" має включати, без обмежень, всі види
консультаційних послуг, які надаються консультантами (українськими
або міжнародними), обладнання і матеріали (українські або
імпортовані), навчання, семінари, робочі семінари, конференції та
аналогічні види діяльності і будь-які інші форми допомоги, які
можуть бути узгоджені Урядом України та ЄБРР як технічна допомога
для України.
Стаття 2. Імунітети Банку та Постійного Представництва
Розділ 2.01. Банк та Посадові особи та Працівники Банку
користуються на території України привілеями, винятками та
імунітетами, викладеними у Главі VIII Угоди про Банк ( 995_062 ).
Розділ 2.02. Майно та активи Постійного Представництва
незалежно від того, де вони розташовані та ким вони зберігаються,
користуються імунітетом від обшуку, реквізиції, конфіскації,
експропріації та будь-яких інших форм вилучення внаслідок
виконавчих або судових дій, за винятком випадків винесення
остаточного судового рішення проти Банку.
Розділ 2.03. Архіви Постійного Представництва незалежно від
того, де вони розташовані та ким зберігаються, є недоторканими.
Розділ 2.04. В рамках своєї офіційної діяльності Банк
користуватиметься імунітетом від юрисдикції на території України,
за винятком випадків, до яких такий імунітет не застосовується:
(a) тією мірою, якою Банк прямо відмовляється від такого
імунітету у конкретній справі або у письмовому вигляді;
(b) стосовно цивільних позовів, що випливають зі здійснення
ним своїх повноважень із запозичення грошей, гарантування
зобов'язань і купівлі, продажу або гарантії продажу будь-яких
цінних паперів;
(c) стосовно цивільного позову третьої сторони з
відшкодування збитків внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,
спричиненої Посадовою особою чи Працівником Банку, який діяв від
імені Банку;
(d) стосовно цивільного позову про відшкодування шкоди,
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної
особи;
(e) стосовно виконання рішення арбітражу, винесеного проти
Банку в результаті прямого позову Банку або від імені Банку до
арбітражу; або
(f) стосовно будь-якого зустрічного позову, прямо пов'язаного
із судовим провадженням, ініційованим Банком.
Стаття 3. Постійне Представництво
Розділ 3.01. На додаток до Постійного Представництва у Києві
Банк засновує Постійне Представництво в Дніпропетровську та, на
підставі окремих домовленостей з Урядом України, може створювати
додаткові представництва в інших місцях в Україні. Уряд України
сприятиме Банку в одержанні приміщень, необхідних для його
діяльності, а також забезпеченню роботи Постійного Представництва.
Розділ 3.02. Постійне Представництво очолюватимуть Керівник
Представництва та Заступник Керівника Представництва і матимуть як
персонал Посадових осіб та Працівників Банку і Посадових осіб та
Працівників Постійного Представництва.
Розділ 3.03. Постійне Представництво матиме право
використовувати прапор та емблему Банку на його Приміщеннях,
включаючи житлові приміщення Керівника Представництва, та
транспортних засобах Керівника Представництва.
Стаття 4. Недоторканість Приміщень Постійного Представництва
Розділ 4.01. Приміщення Постійного Представництва є
недоторканими і знаходитимуться під контролем та у розпорядженні
Банку.
Розділ 4.02. Жодна посадова особа Уряду України або особа, що
виконує будь-які державні посадові обов'язки, адміністративні,
судові, військові або правоохоронні, не заходитиме до Приміщення
Постійного Представництва інакше ніж зі згоди Банку та на умовах,
затверджених Банком. Така згода може вважатися наданою у випадку
пожежі. Обставини і порядок доступу таких представників органів
влади до Приміщень Постійного Представництва у зв'язку з
попередженням пожеж мають бути узгоджені Банком з Урядом України
або відповідним уповноваженим органом.
Розділ 4.03. Без шкоди для умов цього Договору Банк
запобігатиме тому, щоб Приміщення Постійного Представництва були
притулком для осіб, що ухиляються від арешту або виконання інших
процесуальних дій відповідно до законодавства України.
Стаття 5. Захист Постійного Представництва
Постійному Представництву надаватиметься такий же захист,
який надається дипломатичним місіям в Україні. Уряд України
вживатиме всіх відповідних заходів для захисту Приміщень
Постійного Представництва від будь-якого насильницького
проникнення або пошкодження та для запобігання будь-якому
порушенню спокою Постійного Представництва або шкоді для його
гідності. На прохання Керівника Постійного Представництва Уряд
України або відповідний уповноважений орган надаватиме достатню
кількість працівників правоохоронних органів для відновлення
правопорядку у Приміщенні Постійного Представництва.
Стаття 6. Послуги
Розділ 6.01. Уряд України або відповідний уповноважений орган
робитиме все можливе для забезпечення Постійного Представництва
всіма необхідними комунальними зручностями та послугами,
включаючи, проте не обмежуючись тільки цим, електроенергію,
водопостачання, каналізацію, постачання газу, водовідведення, збір
відходів та протипожежний захист, і такі комунальні зручності та
послуги матимуть не нижчу якість, ніж ті, які надаються будь-якій
іншій міжнародній організації або дипломатичній місії, та
надаватимуться Постійному Представництву на обґрунтованих умовах
на основі відповідних договорів, що укладаються між Банком та
постачальником таких послуг. У випадку будь-якого припинення або
загрози припинення будь-якої з таких зручностей або послуг Уряд
України розглядатиме потреби Постійного Представництва як рівною
мірою важливі порівняно з потребами дипломатичних місій, що діють
на території України, і вживатиме всіх необхідних заходів для
забезпечення того, щоб діяльність та операції Банку не зазнали
шкоди.
Розділ 6.02. Якщо електроенергія, газ, вода або інші
комунальні послуги постачаються Урядом України або організаціями,
що знаходяться під контролем Уряду України, Банк одержує ці
послуги за тарифами, які є не менш сприятливими, ніж тарифи, за
якими одержують ці послуги міжнародні організації або дипломатичні
місії в Україні.
Розділ 6.03. Уряд України або відповідний уповноважений орган
сприятиме Банку в одержанні послуг, необхідних для підтримання
Приміщень Постійного Представництва у стані, придатному для
ефективного здійснення функцій Постійного Представництва. Видатки,
пов'язані з такими послугами, несе Банк.
Стаття 7. Звільнення Банку від оподаткування
Розділ 7.01. Банк, його активи, майно, доходи і його
діяльність та угоди, як передбачено Угодою про Банк ( 995_062 ),
звільняються від оподаткування прямими податками.
Розділ 7.02. Податок на додану вартість, що сплачується у
разі купівлі товарів та послуг, необхідних для здійснення
офіційної діяльності Банку в Україні, компенсуватиметься
відповідно до процедур, передбачених законодавством України. Якщо
відповідно до законодавства України дозволяється звільнення від
податку на додану вартість, Банку надаватиметься таке звільнення
за місцем джерела цього податку. У будь-якому випадку ставлення до
Банку щодо реалізації цього звільнення від податку на додану
вартість буде не менш сприятливим, ніж ставлення до інших подібних
міжнародних організацій.
Розділ 7.03. Будь-яка компенсація (або звільнення), описана у
попередньому розділі, також застосовуватиметься до будь-якого
іншого непрямого податку, який буде введено у майбутньому, що
входитиме до ціни товарів, робіт або послуг, сплачуваної Банком в
Україні.
Розділ 7.04. Товари, що імпортуються Банком в Україну і
необхідні для здійснення його офіційної діяльності,
звільнятимуться від будь-яких мит та податків на імпорт і від усіх
заборон та обмежень імпорту. Товари, що імпортуються Банком в
Україну для користування Постійним Представництвом, мають
імпортуватись на ім'я Банку. Аналогічно товари, що експортуються
Банком з України і необхідні для здійснення його офіційної
діяльності, звільнятимуться від будь-яких мит та податків на
експорт і від усіх заборон та обмежень експорту. Товари, на які є
посилання у цьому розділі, мають використовуватись Банком суто для
здійснення його офіційної діяльності без права відчуження на
території України.
Розділ 7.05. Послуги, які надаються Банком в Україні,
звільняються від податку на додану вартість.
Стаття 8. Звільнення Технічної допомоги від оподаткування
Розділ 8.01. Усі імпортовані та вироблені в Україні
обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні
послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або
для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок
Грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або
обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території
України.
Розділ 8.02. За умови дотримання положень попереднього
розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної
допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших
зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на
території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за
рахунок Грантових коштів.
Розділ 8.03. Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної
допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від
податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на
території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими,
що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід
організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої
Технічної допомоги або Грантових коштів.
Стаття 9. Свобода зібрань та обговорення
Розділ 9.01. Банк матиме право проводити зібрання, включаючи
будь-які міжнародні конференції або інші збори, що організовуються
Банком, та засідання будь-яких комісій, комітетів або підгруп
таких зібрань у межах Постійного Представництва та в інших місцях
на території України.
Розділ 9.02. На зустрічах, що проводяться Банком, Уряд
України або відповідний уповноважений орган гарантуватиме, що не
будуть створюватись ніякі перешкоди для повної свободи
обговорення.
Стаття 10. Транспорт та зв'язок
Розділ 10.01. Ставлення до Банку щодо його офіційних
повідомлень і зв'язку в Україні (поштових відправлень, телеграм,
повідомлень телексом, радіограм, повідомлень телефотографічним
зв'язком, телефоном та іншими засобами зв'язку) та стосовно цін на
оприлюднення інформації для преси та радіо буде не менш
сприятливим, ніж ставлення, що застосовується Урядом України до
будь-яких інших міжнародних організацій або дипломатичних місій в
Україні.
Розділ 10.02. Усі офіційні повідомлення на адресу Постійного
Представництва та від Постійного Представництва, що здійснені
будь-якими засобами зв'язку та передані у будь-якій формі,
матимуть імунітет від цензури і будь-якої іншої форми перехоплення
та втручання.
Розділ 10.03. Банк матиме право використовувати в Україні
коди та надсилати та одержувати кореспонденцію та інші
повідомлення кур'єром або у запечатаних пакетах, які повинні мати
такі ж імунітети та привілеї, які мають дипломатичні кур'єри та
кореспонденція. Проте встановлення та використання Постійним
Представництвом безпровідного передавача мають здійснюватись
тільки за згоди Уряду України або відповідного уповноваженого
органу.
Розділ 10.04. Банк може за згоди Уряду України або
відповідного уповноваженого органу встановлювати та
використовувати в Україні двохпунктові телекомунікаційні засоби та
інші комунікаційні та передавальні засоби, які можуть бути
необхідні для сприяння зв'язку з Постійним Представництвом з-за
меж та в межах України.
Стаття 11. Проїзд і проживання
Розділ 11.01. Уряд України або відповідний уповноважений
орган вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння в'їзду в
Україну, проживанню в Україні та від'їзду з України і свободі
пересування в Україні, для таких осіб, які в'їжджають до України з
офіційною метою:
(i) Члени Ради Керуючих Банку, виконувачі їхніх обов'язків
та інші члени їх офіційних делегацій;
(ii) Члени Ради Директорів Банку, виконувачі їхніх
обов'язків та інші члени їх офіційних делегацій;
(iii) Посадові особи та Працівники Банку;
(iv) Посадові особи та Працівники Постійного
Представництва; та
(v) Інші особи, які офіційно запрошені Банком у зв'язку з
операціями та офіційною діяльністю Банку в Україні. Банк або
Постійне Представництво мають повідомити Уряду України або
відповідному уповноваженому органу імена таких осіб.
Особи, про яких йдеться у цьому розділі, матимуть таку ж
свободу пересування в межах України, за умови дотримання її
законодавства та нормативних документів стосовно доступу до місць,
доступ до яких потребує спеціальних дозволів, та користуватимуться
таким самим режимом стосовно транспортних засобів, який надається
посадовим особам аналогічного рангу в дипломатичних місіях.
Розділ 11.02. Уряд України або відповідний уповноважений
орган надаватиме звільнення від будь-яких обмежень щодо іноземних
громадян або умов їх перебування для осіб, зазначених у Розділі
11.01, які мають бути звільнені від еміграційних та імміграційних
обмежень, та від реєстраційних процедур для іноземних громадян для
цілей еміграційного та імміграційного контролю. Банк
співпрацюватиме з Урядом України або відповідним уповноваженим
органом з метою запобігання нанесенню будь-якої шкоди національній
безпеці України.
Розділ 11.03. Уряд України або відповідний уповноважений
орган вживатиме необхідних заходів щодо надання віз для будь-яких
осіб, перелічених у Розділі 11.01, без затримок та без сплати
будь-яких зборів. Посадовим особам та Працівникам Постійного
Представництва та Особам, що знаходяться на утриманні,
надаватимуться багаторазові українські візи на період їх
офіційного перебування в Україні.
Розділ 11.04. На запит Банку можуть бути проведені
консультації між Урядом України та Банком щодо методів спрощення
в'їзду до України осіб, які прибувають з-за кордону та відвідують
Постійне Представництво і не користуються привілеями,
передбаченими цією Статтею.
Стаття 12. Свобода від обмежень для діяльності Банку
Розділ 12.01. Тією мірою, якою операції Банку підлягають
процедурам, що стосуються ліцензування, реєстрації, регулювання
або контролю відповідно до законодавства України, Уряд України або
відповідний уповноважений орган вживатиме всіх необхідних заходів
для максимального спрощення таких процедур, керуючись принципами
обґрунтованості та адекватності, з відповідним урахуванням
недоторканості архівів Банку.
Розділ 12.02. Закупівлі за будь-якими контрактами на
постачання товарів, виконання робіт та/або надання послуг для
потреб проектів у державному та/або комунальному секторах за
рахунок фінансування Банком повністю або частково
здійснюватимуться відповідно до Політики та правил ЄБРР щодо
закупівель, зі змінами, що можуть вноситись до цього документа час
від часу, якщо Сторони письмово не домовляться про інше. Крім
того, послуги та кредити ЄБРР у державному та комунальному
секторах не можуть бути предметом тендера.
Стаття 13. Привілеї та імунітети Посадових осіб та
Працівників Банку і Посадових осіб та Працівників
Постійного Представництва, Осіб, що знаходяться на
утриманні, та Працівників у їх домогосподарствах
Розділ 13.01. На додаток до привілеїв та імунітетів, що
надаються Посадовим особам та Працівникам Банку і Посадовим особам
та Працівникам Постійного Представництва відповідно до Глави VIII
Угоди про Банк ( 995_062 ), Посадові особи та Працівники Банку і
Посадові особи та Працівники Постійного Представництва матимуть
такі привілеї та імунітети в Україні:
(i) Звільнення щодо обмежень на обмін валют, які мають
бути не менш сприятливими, ніж звільнення від обмежень, які
надаються посадовим особам дипломатичних місій відповідного рангу,
за винятком працівників, які є громадянами України;
(ii) Такі ж можливості для евакуації у випадку міжнародних
криз разом з Особами, що знаходяться на утриманні, та Працівниками
в їх домогосподарствах, які надаються дипломатичним агентам, за
винятком працівників, які є громадянами України; та
(iii) Право ввезення без сплати мит та податків, за
винятком платежів за зберігання, здійснення митних процедур за
межами митних органів або за межами нормального робочого часу,
встановленого для надання митних послуг, їх особистих речей,
включаючи автомобілі та предмети початкового облаштування, крім
таких речей, увезення та/або вивезення яких заборонене або
обмежене чинним законодавством України. Положення цього пункту не
поширюється на працівників, які є громадянами України або постійно
проживають в Україні.
Розділ 13.02. За винятком працівників, які є громадянами
України, Посадові особи та Працівники Постійного Представництва,
Особи, що знаходяться на утриманні, та Працівники в їх
домогосподарствах звільнятимуться від трудового та військового
обов'язку в Україні.
Розділ 13.03. Особам, що знаходяться на утриманні,
надаватиметься можливість працевлаштування в Україні, і Уряд
України або відповідний уповноважений орган надаватиме їм без
затримок будь-які дозволи або документи, які можуть бути потрібні
для цієї мети.
Розділ 13.04. На додаток до імунітетів, звільнень та
привілеїв, передбачених у попередніх розділах, Керівнику
Представництва і Заступнику Керівника Представництва та Особам, що
знаходяться на утриманні вищезазначених посадових осіб,
надаватимуться привілеї, імунітети, звільнення та можливості, які
надаються дипломатичним агентам відповідно до Віденської конвенції
про дипломатичні відносини від 1961 року ( 995_048 ), тією мірою,
якою такі привілеї, імунітети, звільнення та можливості не
зменшують привілеїв та імунітетів, що надаються їм відповідно до
Угоди про Банк ( 995_062 ).
Розділ 13.05. Особам, які не є Посадовими особами та
Працівниками Банку і які запрошені Банком до Постійного
Представництва з офіційними цілями, надаватимуться імунітети,
звільнення та привілеї, передбачені цією Статтею, без змін, за
винятком пункту (iii) Розділу 13.01 та Розділу 13.03 цієї Статті.
Розділ 13.06. Банк повідомить Уряду України або відповідному
уповноваженому органу імена Посадових осіб та Працівників Банку і
Посадових осіб та Працівників Постійного Представництва і
будь-яких інших осіб, до яких застосовуватимуться положення цієї
Статті та Статті 11, щоб дати можливість Уряду України або
відповідному уповноваженому органу надати таким особам імунітети,
звільнення та привілеї відповідно до цього Договору. Зокрема,
Постійне Представництво має повідомити Уряду України або
відповідному уповноваженому органу імена та посади Посадових осіб
та Працівників Постійного Представництва та будь-яких інших осіб,
до яких будуть застосовуватися положення цієї Статті та Статті 11,
а також дати їх прибуття та остаточного від'їзду або припинення
виконання ними їхніх функцій у Постійному представництві.
Розділ 13.07. Уряд України або відповідний уповноважений
орган надасть Керівнику Представництва та Заступнику Керівника
Представництва і їхнім чоловікам/дружинам дипломатичні картки та
Посадовим особам та Працівникам Постійного Представництва, які є
іноземними громадянами, службові картки.
Розділ 13.08. Привілеї, імунітети, звільнення та можливості,
що надаються відповідно до цього Договору, надаються в інтересах
Банку, а не для особистої вигоди конкретних осіб. Банк має право
та обов'язок скасування імунітету, наданого будь-якій особі, якщо,
на його думку, такий імунітет зашкодить здійсненню правосуддя і
таке скасування не зашкодить цілям, для яких такі імунітети були
встановлені.
Розділ 13.09. Без шкоди для привілеїв та імунітетів Банку
Посадові особи та Працівники Постійного Представництва
дотримуватимуться законодавства України та утримуватимуться від
діяльності, несумісної з виконанням мети та функцій Банку. Банк
вживатиме всіх заходів для попередження зловживань привілеями,
імунітетами, звільненнями та можливостями, що надаються відповідно
до Угоди про Банк ( 995_062 ) та цього Договору, і для цієї мети
встановлюватиме такі правила та процедури, які він вважатиме
необхідними та доцільними. Якщо Уряд України або відповідний
уповноважений орган вважатиме, що мало місце зловживання, мають
бути проведені консультації між Урядом України або відповідним
уповноваженим органом та Банком з метою встановлення, чи сталося
таке зловживання, та, якщо таке зловживання сталося, вжиття
заходів для недопущення повторення цього.
Стаття 14. Врегулювання спорів
Спори, що стосуються тлумачення та/або застосування цього
Договору, будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.
Стаття 15. Прикінцеві положення, набуття чинності та
припинення дії
Розділ 15.01. Цей Договір набуває чинності з дати отримання
Банком повідомлення від Уряду України про виконання всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності.
Розділ 15.02. Уряд України або відповідний уповноважений
орган вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння впровадженню
положень цього Договору і видаватиме такі свідоцтва, які можуть
бути необхідними для підтвердження статусу Банку та Постійного
Представництва в Україні і привілеїв та імунітетів, що надаються
Посадовим особам та Працівникам Постійного Представництва.
Розділ 15.03. Уряд України та Банк можуть укласти такі
додаткові угоди, які необхідні у зв'язку з реалізацією цього
Договору.
Розділ 15.04. Цей Договір може бути змінено за взаємною
письмовою згодою Сторін відповідним письмовим протоколом. Такі
зміни набувають чинності з дати отримання Банком повідомлення від
Уряду України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття ними чинності.
Розділ 15.05. Уряд України та Банк призначають Міністерство
економіки та постійне представництво Банку в Києві координувати
діяльність з ініціювання, підготовки та реалізації програм і
проектів Банку в державному секторі.
Розділ 15.06 Дію цього Договору може бути припинено:
(i) У випадку коли Банк припиняє свої операції в Україні;
або
(ii) У випадку якщо Україна перестає бути
країною-отримувачем Банку; або
(iii) За згодою сторін.
Розділ 15.07 Припинення дії Договору не впливатиме на
виконання Сторонами проектів та програм Банку в Україні, не
завершених на момент його припинення, якщо Сторони письмово не
домовляться про інше.
Вчинено у двох (2) примірниках, кожний українською та
англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.
Від Уряду України Від Європейського банку
реконструкції та розвитку
(підпис ) (підпис)
м. Київ м. Лондон
4.06.2007 р. 12.06.2007 р.on top