Document 980-2007-р, valid, current version — Adoption on November 8, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 листопада 2007 р. N 980-р
Київ
Про затвердження плану першочергових заходів
з профілактики травматизму невиробничого характеру

1. Затвердити план першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за
погодженням з МНС затвердити у місячний строк регіональні плани
заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям інформувати МНС
кожного півріччя до 25 числа наступного місяця про хід виконання
плану першочергових заходів, затвердженого цим розпорядженням, для
подання узагальнених відомостей Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 980-р
ПЛАН
першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру

1. Забезпечити створення в Україні ефективної системи
державного управління з питань профілактики травматизму
невиробничого характеру на всіх рівнях виконавчої влади.
МНС, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
IV квартал 2007 р. - 2008 рік.
2. Проводити аналіз стану і причин травматизму невиробничого
характеру, його соціально-економічних наслідків, дослідження
причин виникнення факторів середовища життєдіяльності, небезпечних
для життя і здоров'я людини, їх властивостей, джерел походження, а
також розробляти на підставі результатів таких аналізу і
досліджень профілактичні заходи щодо запобігання виникненню
нещасних випадків невиробничого характеру. Здійснювати моніторинг
стану травматизму невиробничого характеру, його причин та
наслідків з подальшим оприлюдненням результатів такого моніторингу
у спеціальних виданнях.
МНС, МВС, МОН, МОЗ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
3. Здійснювати відповідно до покладених завдань державний
нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері
профілактики травматизму невиробничого характеру і контроль за
виконанням державних програм, пов'язаних з безпекою
життєдіяльності населення, зокрема державних програм з пожежної
безпеки, безпеки дорожнього руху, безпеки на водних об'єктах,
запобігання дитячому травматизму, а також відповідних регіональних
програм і заходів з профілактики травматизму невиробничого
характеру.
МНС, МВС, МОН, Мінтрансзв'язку, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
4. Удосконалити звітно-статистичну документацію та типові
форми первинної облікової документації, необхідної для проведення
державних статистичних спостережень з питань охорони здоров'я та
захворюваності населення, смертності та тривалості життя в частині
обліку причин нещасних випадків невиробничого характеру.
Запровадити систематичний випуск відповідного офіційного
статистичного видання (збірник, бюлетень та інші
інформаційно-аналітичні матеріали).
Держкомстат, МНС, МОЗ.
Протягом 2008 року.
5. Вивчити питання про доцільність створення в системі МОН на
базі державного вищого закладу навчально-методичного центру з
безпеки життєдіяльності для координації освітньої та наукової
роботи, створення навчальної і методичної бази для всіх навчальних
закладів країни в галузі безпеки життя і діяльності людини.
МОН, МНС.
IV квартал 2007 р. - 2008 рік.
6. Розглянути можливість включення видатків на здійснення
заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру до
складу бюджетних та підготувати проект Закону про внесення
відповідних змін до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
МНС, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
I квартал 2008 року.
7. Підготувати проекти законів про внесення змін до Законів
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) та "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) щодо визначення
повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих
держадміністрацій з питань профілактики травматизму невиробничого
характеру.
МНС, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Перше півріччя 2008 року.
8. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України проекти
концепцій:
Основних засад державної політики у сфері профілактики
травматизму невиробничого характеру.
МНС, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.
III квартал 2008 року;
Державної програми профілактики травматизму невиробничого
характеру на період до 2015 року.
МНС, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.
Друге півріччя 2008 року;
Державної програми забезпечення безперервної освіти з питань
безпеки життєдіяльності, починаючи з дошкільного віку.
МОН, МНС.
Перше півріччя 2008 року;
Закону України "Про безпеку життєдіяльності населення".
Національна академія наук, МНС, інші
центральні органи виконавчої влади.
Друге півріччя 2008 року.
9. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру".
МНС, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.
Друге півріччя 2008 року.
10. Створити цикл теле- і радіопередач для висвітлення питань
безпеки життєдіяльності, зокрема безпеки дорожнього руху, пожежної
безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об'єктах,
методів надання першої медичної допомоги при травмах, опіках,
отруєннях, а також для формування у громадян прагнення до
здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення до
вживання алкоголю та наркотиків, забезпечення належного виховання
дітей і підлітків.
МНС, Держкомтелерадіо, МВС, МОЗ, Академія
медичних наук, Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом 2008 року.
11. Сприяти підготовці та випуску збірників, бюлетенів,
інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової
інформації про причини і наслідки аварій і нещасних випадків у
побуті, а також про заходи з профілактики травматизму
невиробничого характеру, що здійснюються центральними та місцевими
органами виконавчої влади.
МНС, Держкомтелерадіо, МВС, МОЗ, Академія
медичних наук, Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом 2008 року.
12. Залучати профільні громадські організації до участі у
вирішенні питань безпеки життєдіяльності, зокрема безпеки руху,
пожежної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних
об'єктах, а також для формування у громадян прагнення до здорового
та безпечного способу життя, негативного ставлення до вживання
алкоголю та наркотиків, забезпечення належного виховання дітей і
підлітків.
МНС, МОН, МОЗ, Академія медичних наук,
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.on top