Document 948-V, valid, current version — Adoption on April 18, 2007
( Last event — Entry into force, gone June 18, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Королівства Данія
про технічне і фінансове співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.368 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства
Данія про технічне і фінансове співробітництво ( 208_012 ),
підписану 9 листопада 2006 року в м. Копенгагені, ратифікувати
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 квітня 2007 року
N 948-V
___________________
* Додається до оригіналу.on top