Document 933-XIV, valid, current version — Adoption on July 14, 1999
( Last event — Entry into force, gone July 30, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання
японського культурного гранту на постачання музичних
інструментів Національній філармонії України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.337 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на
постачання музичних інструментів Національній філармонії України
( 392_008 ) від 13 квітня 1999 року ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 липня 1999 року
N 933-XIVon top