Document 904-2006-п, invalid, current version — Loss of force on July 30, 2016, on the basis - 460-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2006 р. № 904
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 460 від 22.07.2016}

Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1133 від 19.09.2007
№ 34 від 06.02.2008
№ 427 від 07.05.2008
№ 395 від 17.05.2012}

{Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків посадових окладів, розміри яких затверджено додатком 1 до цієї постанови, додатково див. Постанову КМ № 1013 від 09.12.2015}

{Установити,  що у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ,  закладів та організацій, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій  підвищуються з 1 грудня 2015 р. на 10 відсотків  посадові оклади працівників, розміри яких затверджено додатком 2 до цієї постанови, згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", віднесених до категорій посад державних службовців, згідно з додатком 1.

Інші умови оплати праці працівників, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632).

2. Умови оплати праці журналістів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 430; 2001 р., № 39, ст. 1760; 2002 р., № 30, ст. 1418; 2003 р., № 25, ст. 1193, ст. 1195, № 43, ст. 2265, № 48, ст. 2525).

3. Затвердити:

схему посадових окладів працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", які не є державними службовцями і журналістами, згідно з додатком 2;

схему місячних тарифних ставок робітників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" згідно з додатком 3.

4. Надати право генеральному директору Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" у межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працюючих:

1) установлювати працівникам, зазначеним у пункті 3 цієї постанови:

конкретний розмір посадових окладів (окладів), місячних тарифних ставок згідно із затвердженими цією постановою схемами.

Розмір посадових окладів заступникам керівників структурних підрозділів встановлюється на 5-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами посадових окладів, що затверджуються цією постановою;

доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (окладу):

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

доплати у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку);

надбавки:

- керівним працівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям - за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

- робітникам - за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків окладу (місячної тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

доплати прибиральникам приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків місячного окладу;

водіям автотранспортних засобів:

- надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, крім матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад (оклад, місячна тарифна ставка) на рік;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розміром;

4) виплачувати працівникам:

надбавки за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням;

доплати за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесне звання та доплати за науковий ступінь установлюються, якщо профіль діяльності працівника збігається з присвоєним почесним званням чи науковим ступенем.

Відповідність почесного звання чи наукового ступеня профілю діяльності працівників визначається генеральним директором.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 361 "Про Українське національне інформаційне агентство" (ЗП України, 1996 р., № 9, ст. 275).

6. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. № 904
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. № 1133)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату агентства "Укрінформ", віднесених до категорій посад державних службовців

{Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків посадових окладів, крім посадових окладів генерального директора, першого заступника генерального директора, заступника генерального директора, додатково див. Постанову КМ № 34 від 06.02.2008}

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний директор

4645

Заступник генерального директора

4320

Начальник самостійного управління

1819-1873

Начальник самостійного відділу

1712-1819

Начальник відділу в складі управління, помічник генерального директора

1605-1659

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника генерального директора

1418-1445

Головний спеціаліст, консультант, радник генерального директора

1059-1070

Провідний спеціаліст

899-926

Спеціаліст I категорії

808-835

Спеціаліст II категорії

722-749

Спеціаліст

642-669

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1133 від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 17.05.2012}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. № 904
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. № 427)

СХЕМА
посадових окладів працівників агентства "Укрінформ", які не є державними службовцями і журналістами

(гривень)

Посада

Місячний посадовий оклад

з 1 січня 2008 р.

з 1 квітня 2008 р.

з 1 жовтня 2008 р.

з 1 грудня 2008 р.

Керівні працівники

Начальник самостійної служби

1888-2265

1924-2308

1997-2396

2217-2660

Начальник зміни, керівник групи, менеджер з реклами

1195-1888

1218-1924

1264-1997

1403-2217

Завідувачі: складу, експедиції, господарства; інші керівні працівники: старший майстер, майстер та інші

883-1322

900-1347

934-1398

1037-1552

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці I і II категорії: технік, оператор відеозапису та інші; механік

1071-1824

1091-1859

1132-1930

1257-2142

Без категорії: технік, референт, експедитор та інші; оператор відеозапису III категорії

944-1511

962-1540

999-1599

1109-1775

Технічні службовці

Старший адміністратор, адміністратор, відповідальний черговий, архіваріус, оператор копіювальних та розмножувальних машин, оператор комп'ютерного набору, освітлювач, касир та інші

883-1322

900-1347

934-1398

1037-1552

Робітники

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, водій автотранспортного засобу та інші

818-1195

834-1218

866-1264

961-1403

Підсобний робітник, фотограф, прибиральник службових приміщень, прибиральник територій, двірник, гардеробник, сторож, ліфтер, кур'єр, комірник, старший комірник, підбирач довідкових та інформаційних матеріалів, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, ремонтувальник висотних частин будинків, слюсар-сантехнік, столяр, покрівельник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, шеф-кухар, кухар, буфетник та інші

755-818

769-834

798-866

886-961

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 1133 від 19.09.2007, № 427 від 07.05.2008}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. № 904
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. № 427)

СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників агентства "Укрінформ"

(гривень)

Розряд

Міжрозрядний коефіцієнт

Місячна тарифна ставка

з 1 січня 2008 р.

3 1 квітня 2008 р.

3 1 жовтня 2008 р.

з 1 грудня 2008 р.

1

1

744

758

787

874

2

1,06

789

803

834

926

3

1,14

848

864

897

996

4

1,19

885

902

937

1040

5

1,23

915

932

968

1075

6

1,27

945

963

999

1110

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 1133 від 19.09.2007, № 427 від 07.05.2008}on top