Document 849-2010-п, invalid, current version — Loss of force on October 28, 2011, on the basis - 1072-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 2010 р. N 849
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ
N 1072 ( 1072-2011-п ) від 12.10.2011
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
Питання забезпечення
реалізації статті 19 Закону України
"Про засади запобігання та протидії корупції"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, головам Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій у
триденний строк після прийняття ними рішення про звільнення з
посади державного службовця у зв'язку з притягненням його до
відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язаного з
порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої
статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ), подавати інформацію про осіб,
звільнених з посад, до суду, який постановив обвинувальний вирок
або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення
за корупційне правопорушення, та до Головдержслужби. Зазначена
інформація повинна містити прізвище, ім'я та по батькові, дату і
місце народження звільненої особи; назву посади, з якої особа була
звільнена; прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України,
вид покарання, сума накладеного штрафу, дата набрання законної
сили рішенням суду); прийняте керівником рішення (дата, номер,
короткий зміст наказу або розпорядження).
2. Головдержслужбі забезпечити узагальнення та аналіз
отриманої інформації і подання Кабінетові Міністрів України
щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальненої інформації з
висновками та пропозиціями щодо виконання частини другої статті 19
Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ).
3. Рекомендувати керівникам Національного банку, Генеральної
прокуратури України, Верховного Суду України, інших державних
органів, керівникам представницьких органів Автономної Республіки
Крим і органів місцевого самоврядування, а також керівникам
підприємств, установ та організацій подавати Головдержслужбі
інформацію про осіб, звільнених з посад у зв'язку з притягненням
до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.
4. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, головам Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій
забезпечити подання Головдержслужбі інформації про осіб,
звільнених з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за
вчинення корупційного правопорушення як в центральному апараті,
так і в їх територіальних органах і урядових органах, а голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим - в апараті Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та республіканських органах
Автономної Республіки Крим.
5. Ця постанова набирає чинності одночасно із введенням в дію
Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 56on top