Document 840_007, valid, current version — Revision on December 27, 2013, on the basis - v2540321-13


Угода
між Україною і Сполученими Штатами Америки
щодо надання допомоги Україні в ліквідації
стратегічної ядерної зброї,
а також запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення

{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1077 ( 1077-93-п ) від 31.12.93 }
{ Про продовження дії Угоди до 31 грудня 2006 року див.
Ноту Міністерства закордонних справ
N 4-3/37-575 ( 840_097 ) від 29.07.1999 }
{ Про продовження дії Угоди до 31 грудня 2013 року див. Угоду
N 114/23-196/54-2114 ( 840_119 ) від 08.12.2006 }
{ Про продовження дії Угоди до 31 грудня 2020 року див.
Ноту Міністерства закордонних справ
N 414/23-196/54-2540 ( v2540321-13 ) від 27.12.2013 }

Дата підписання: 25.10.1993 Дата набуття чинності: 31.12.1993
Україна і Сполучені Штати Америки, які далі іменуються
Сторонами, бажаючи співпрацювати в ліквідації стратегічної ядерної
зброї, що знаходиться на території України, бажаючи співпрацювати у впровадженні заходів проти
розповсюдження ядерної зброї з України, а також технології і
знань, які стосуються цієї зброї, підтверджуючи свої наміри щодо виконання своїх зобов'язань за
Договором між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і
Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження
стратегічних наступальних озброєнь ( 840_050 ) від 31 липня
1991 року, який далі іменується Договором про СНО, і Лісабонським
протоколом до нього від 23 травня 1992 року, відзначаючи, що Україна вживатиме всіх заходів для досягнення
у майбутньому статусу держави, яка не має ядерної зброї, погодились про нижченаведене:
Стаття I
В тій мірі, як це передбачено в угодах по імплементації, що
укладаються відповідно до положень статті III цієї Угоди,
Сполучені Штати Америки надають безкоштовну допомогу Україні
шляхом надання технічної допомоги, матеріально-технічних засобів,
послуг і підготовки в досягненні таких цілей: 1) ліквідації стратегічної ядерної зброї, включаючи
екологічно безпечне знищення високотоксичного ракетного палива,
видобутого із МБР; 2) впровадження податкових заходів проти розповсюдження
ядерної зброї з України, а також технології і знань, які
стосуються такої зброї, включаючи: а). розширення можливостей державної системи експортного
контролю України з метою запобігання розповсюдженню з її території
матеріалів і компонентів, які могли б бути використані у
виробництві зброї масового знищення, включаючи технології,
матеріали та знання, які стосуються цієї зброї; б). встановлення міжурядової лінії зв'язку для сприяння
виконанню зобов'язань згідно з Договором про СНО і аналогічними
міжнародними договорами; і в). розвиток державних систем контролю, обліку і фізичного
захисту ядерних матеріалів; з). розширення можливостей мінімізації наслідків можливих
аварійних ситуацій у зв'язку з вивезенням ядерних боєзарядів з
України для їх знищення і ліквідації стратегічної ядерної зброї.
Стаття II
Кожна Сторона призначає Виконавчий Орган для виконання цієї
Угоди. Для України Виконавчим органом є Міністерство оборони
України, за винятком тих випадків, коли для конкретних угод по
імплементації уряд України повідомить про інше уряд Сполучених
Штатів Америки. Для Сполучених Штатів Америки Виконавчим органом є
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки.
Стаття III
1. Для досягнення цілей, передбачених в Статті I цієї Угоди,
Сторони при необхідності укладають через свої Виконавчі органи
допоміжні угоди про виконання цієї Угоди, які далі іменуються
угодами по імплементації. Ці угоди по імплементації включають: а). положення, які описують діяльність, що планується; б). положення про послідовність здійснення цієї діяльності; в). положення, які стосуються участі, в міру необхідності,
представників України в курсах підготовки, семінарах та інших
заходах, які пов'язані з імплементацією цієї Угоди, в Сполучених
Штатах Америки, а також положення, що стосуються проїзду таких
представників до Сполучених Штатів Америки і назад; г). положення, що визначають характер і розміри допомоги, що
надається Україні; та д). інші необхідні положення. 2. У випадку будь-яких розбіжностей між цією Угодою і угодами
по імплементації переважну силу мають положення цієї Угоди.
Стаття IV
1. Кожна Сторона сприятиме в'їзду службовців і персоналу
підрядчиків іншої Сторони на свою територію і виїзду з неї з метою
здійснення діяльності відповідно до цієї Угоди. 2. Повітряні і морські судна, крім комерційних повітряних і
морських суден, що виконують регулярні рейси, які використовуються
Сполученими Штатами Америки у зв'язку з діяльністю в Україні
згідно з цією Угодою, звільняються від мита, плати за посадку,
портових зборів, прохідних зборів і будь-яких інших зборів, що
стягуються на території України. Повітряні і морські судна, що
належать Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки або
експлуатуються ним і використовуються у зв'язку з діяльністю
згідно з цією Угодою, звільняються від митного огляду в Україні. 3. Якщо повітряне судно, яке не є комерційним повітряним
судном, що виконує регулярний авіарейс, використовується
Сполученими Штатами Америки для перевезень в Україну, то план його
польоту представляється відповідно до процедур Міжнародної
організації цивільної авіації, що застосовуються до цивільних
повітряних суден, з включенням до розділу приміток цього плану
польоту, підтвердження про одержання відповідного дозволу. Україна
забезпечує Сполученим Штатам Америки стоянку, охорону та
обслуговування. Україна забезпечує Сполученим Штатам Америки
пальне за рахунок Сполучених Штатів Америки.
Стаття V
1. Матеріально-технічні засоби і послуги, що надаються
Україні відповідно до цієї Угоди, після їх отримання стають
власністю України, якщо інше не передбачено в угодах по
імплементації. 2. Без попередньої письмової згоди Сполучених Штатів Америки
Україна не передає і захищає від захоплення або присвоєння
будь-які матеріально-технічні засоби, підготовку або послуги, які
надаються відповідно до цієї Угоди, і не передає право власності
на них нікому, крім офіційної особи, службовця або представника
України, і не допускає використання таких матеріально-технічних
засобів, підготовки, або послуг для цілей, відмінних від тих, для
яких вони були передбачені.
Стаття VI
1. Стосовно судових справ і позовів, що не випливають із
контрактів, Україна не ставить вимог і не порушує ніяких судових
переслідувань проти Сполучених Штатів Америки, їх персоналу,
підрядчиків і персоналу підрядчиків Сполучених Штатів Америки за
пошкодження майна, що належить Україні, або втрату такого майна,
чи за загибель персоналу України або шкоду його здоров'ю в
результаті діяльності, пов'язаної з роботою по цій Угоді. 2. Україна бере на себе відповідальність за позови, що не
випливають із контрактів, третіх сторін, які порушені в результаті
пов'язаних з роботою по цій Угоді дій або бездіяльності будь-яких
службовців Сполучених Штатів Америки, що призвели до загибелі,
завдали шкоди здоров'ю, майну або спричинили його втрату на
території України. 3. Положення цієї Статті не перешкоджають наданню Сторонами
компенсації відповідно до свого національного законодавства.
Стаття VII
1. Військовому і цивільному персоналу Уряду Сполучених Штатів
Америки, що знаходиться на території України для здійснення
діяльності, пов'язаної з цією Угодою, надаються імунітети та
привілеї, рівнозначні тим, які надаються адміністративному та
технічному персоналу згідно з Віденською Конвенцією про
дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року ( 995_048 ). 2. Зобов'язання України згідно з цією Статтею є чинними
протягом строку дії цієї Угоди і протягом часу по закінченні
строку її дії, який необхідний для завершення, у можливо
найкоротші строки діяльності, що була розпочата відповідно до цієї
Угоди. 3. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Урядові України
здійснювати свою юрисдикцію над українськими фізичними або
українськими юридичними особами.
Стаття VIII
1. Сполучені Штати Америки, їх персонал, підрядчики і
персонал підрядчиків у зв'язку з діяльністю, що здійснюється
відповідно до цієї Угоди, звільняються від відповідальності за
сплату будь-яких податків або подібних зборів, що стягуються на
території України. 2. Сполучені Штати Америки, їх персонал, підрядчики і
персонал підрядчиків можуть ввозити в Україну будь-які
матеріально-технічні засоби, які необхідні для імплементації цієї
Угоди, і можуть вивозити ті ж самі матеріально-технічні засоби з
України. Сполучені Штати Америки, їх персонал, підрядчики і
персонал підрядчиків можуть також придбати в Україні і вивозити
будь-які матеріально-технічні засоби, які за згодою Сторін
необхідні для імплементації цієї Угоди. Всі такі
матеріально-технічні засоби, що ввозяться чи вивозяться, не
підлягають ліцензуванню, іншим обмеженням, миту, податкам чи
будь-яким іншим видам зборів, що стягуються на території України,
і при ввозі звільняються від митного огляду. 3. Зобов'язання України згідно з цією статтею є чинними
протягом строку дії цієї Угоди і протягом часу по закінченні
строку дії, який необхідний для завершення у можливо найкоротші
строки діяльності, що була розпочата відповідно до цієї Угоди.
Стаття IX
У випадку, якщо для виконання цієї Угоди Сполучені Штати
Америки укладають контракти на придбання матеріально-технічних
засобів і послуг, включаючи будівництво, то вибір контрагентів для
таких контрактів здійснюється відповідно до законів і правил
Сполучених Штатів Америки. Матеріально-технічні засоби і послуги,
придбання яких Сполученими Штатами Америки в Україні здійснюється
для виконання цієї Угоди, на території України не оподатковується,
з них не стягуються мито, збори та аналогічні платежі, і такі
податки, мито, платежі і збори не переносяться для виплати на
Сполучені Штати Америки будь-якою особою, яка придбає
матеріально-технічні засоби або послуги для Сполучених Штатів
Америки в Україні.
Стаття X
На попередній письмовий запит, направлений за тридцять днів,
представники Уряду Сполучених Штатів Америки з метою підтвердити,
що використання матеріально-технічних засобів, підготовки або
послуг, наданих Сполученими Штатами Америки; відбувається згідно з
умовами цієї Угоди, мають право ревізувати і перевіряти порядок
використання будь-яких матеріально-технічних засобів, підготовки
або послуг, що надаються відповідно до цієї Угоди, в місцях їх
розташування або використання і мають право проводити перевірку і
ревізії будь-якої звітності чи документації, які пов'язані з
використанням таких матеріально-технічних засобів, підготовки чи
послуг.
Стаття XI
Умови цієї Угоди поширюються на всі матеріально-технічні
засоби, підготовку і послуги, що надаються відповідно до цієї
Угоди або угод по імплементації, а також на всю діяльність, що
стосується імплементації вищезгаданих угод.
Стаття XII
Діяльність Сполучених Штатів Америки згідно з цією Угодою
здійснюється за умови наявності коштів, виділених відповідно до
законодавства Сполучених Штатів Америки.
Стаття XIII
Ця Угода набуває чинності з дня обміну Сторонами
дипломатичними нотами, які підтверджують завершення кожною із
Сторін всіх відповідних процедур, необхідних для набрання чинності
цією Угодою. Ця Угода залишається чинною протягом семи років або
до закінчення 90-денного строку після одержання будь-якою із
Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про її намір
припинити дію цієї Угоди. В цю Угоду можуть бути внесені поправки
і строк дії може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.
Незалежно від припинення дії цієї Угоди або угод по імплементації
зобов'язання України згідно зі Статтями V і VI цієї Угоди
продовжують застосовуватися, якщо інше не узгоджено в письмовій
формі між Сторонами.
Здійснено в Києві, 25-го жовтня 1993-ого року в двох
примірниках, кожний українською і англійською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Україну За Сполучені Штати Америки
(підпис) (підпис)on top