Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 грудня 1994 р. N 804
Київ
Про затвердження Положення про
порядок стажування у державних органах

Відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про порядок стажування у державних
органах, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 1994 р. N 804
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок стажування у державних органах
1. З метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують
на посаду державного службовця, може проводитися їх стажування у
відповідному державному органі терміном до двох місяців. Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують
на посаду державного службовця, так і державні службовці, які
бажають зайняти більш високу посаду.
2. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи
органу, де має відбуватись стажування. При цьому необхідна
письмова заява самого стажиста та згода відповідних керівників за
місцями його стажування та основної роботи. Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не
залучаються.
3. Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його
проходження оформлюються наказом керівника державного органу, де
проводиться стажування. Під час проходження стажування працівник повинен
додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку державного
органу, де він проходить стажування.
4. Стажування працівника проводиться з відривом від основної
роботи. За працівником, направленим на стажування, зберігається
його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з
подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати
відповідно до чинного законодавства. Стажисту за основним місцем роботи відшкодовуються також
витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час
знаходження в дорозі та найм житла. Витрати, пов'язані з стажуванням спеціаліста,
відшкодовуються підприємствам, установам і організаціям державним
органом, який запросив спеціаліста на стажування, за рахунок
коштів, передбачених на утримання цього органу. Державний орган
провадить витрати на зазначені цілі за рахунок коштів, призначених
на інші видатки.
5. На період стажування в державному органі за стажистом
закріплюється державний службовець, відповідальний за стажування. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що
затверджується керівником структурного підрозділу органу, де
проводиться стажування.
6. Стажист за час проходження стажування повинен виконати
індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування
стажист подає керівництву державного органу доповідну записку про
стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо
можливості використання стажиста на державній службі, а за
основним місцем роботи - стислий письмовий звіт.
7. За результатами стажування у державному органі стажисту
видається довідка для подання за основним місцем роботи.
8. Особа (не державний службовець), яка після успішного
закінчення стажування виявила бажання працювати у даному
державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до
органів державної виконавчої влади. При цьому їй надається
перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не
проходили стажування. Державний службовець після успішного закінчення стажування
може бути переведений на посаду за рішенням керівника
відповідного державного органу без конкурсного відбору.
9. Державний службовець, який пройшов стажування, може бути
зарахований до кадрового резерву державного органу.