Document 752_051, valid, current version — Ratification on June 4, 2008, on the basis - 320-VI

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Швеція про загальні умови
технічного та фінансового співробітництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 30, ст.261 )
{ Угоду ратифіковано Законом
N 320-VI ( 320-17 ) від 04.06.2008, ВВР, 2008, N 30, ст.261 }

Кабінет Міністрів України (далі - Українська сторона)
та
Уряд Королівства Швеція (далі - Шведська сторона)
домовилися про таке:
Стаття 1. Сфера застосування угоди
У цій Угоді викладено загальні умови технічного та
фінансового співробітництва між Українською та Шведською
сторонами.
Умови цієї Угоди застосовуються до консалтингових компаній,
інституцій, неурядових організацій або інших юридичних чи фізичних
осіб з інших держав, ніж Україна, якщо:
(i) їхня робота фінансується за рахунок шведських коштів на
розвиток співробітництва та
(ii) їхня робота є частиною проекту/програми розвитку
співробітництва між Українською та Шведською сторонами, якщо точне
посилання зроблено на цю Угоду в спеціальній угоді між
українськими та шведськими партнерами щодо розвитку
співробітництва.
У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між цією Угодою
та спеціальною угодою переважну силу має остання.
Стаття 2. Уповноважені органи
Міністерство економіки України та Шведське агентство з питань
міжнародної співпраці розвитку (Sida) визначені відповідальними за
виконання цієї Угоди.
Стаття 3. Використання ресурсів
Українська сторона забезпечує ефективне використання наданої
допомоги. Українська та Шведська сторони домовляються про
співробітництво в питаннях недопущення корупції щодо
проектів/програм. Українська та Шведська сторони беруть на себе
зобов'язання вживати належних юридичних заходів у їхніх країнах
стосовно припинення, розслідування та притягнення до
відповідальності будь-якої особи, яка обґрунтовано підозрюється в
корупції або в навмисному нецільовому використанні ресурсів,
наприклад, безпосереднє чи непряме прийняття пропозиції, сплати,
винагороди, які можуть бути розцінені, як незаконні чи корупційні
дії.
Ресурси, які надаються Шведською стороною, використовуються
виключно для погоджених цілей проектів/програм та в їхніх рамках.
Використання коштів, які надаються Шведською стороною, по спільно
погоджених напрямах не перешкоджається та не призупиняється
контролем за обміном на національну чи іноземну валюти та зборами,
що накладаються Українською стороною. Такі збори не сплачуються за
рахунок коштів, які надаються Шведською стороною.
Усе обладнання, послуги, матеріали та інші ресурси, які
фінансуються Шведською стороною в рамках цієї Угоди, звільняються
від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому
числі митних зборів. Необхідні ліцензії на ввезення товарів, що
постачаються за рахунок Шведської сторони в рамках співробітництва
за цією Угодою, без затримки надаються Українською стороною
відповідно до чинного законодавства України.
У разі необхідності встановити в шведських кронах вартість
оплати, яка була проведена в будь-якій іншій валюті, то така
вартість визначається Шведською стороною на основі поточного
ринкового курсу продажу в Стокгольмі на день проведення оплати
або, якщо такого курсу не існує, на основі курсу, який Шведська
сторона визначає обґрунтовано, консультуючись з Українською
стороною.
Українська сторона забезпечує Шведську сторону такими
перевіреними фінансовими та іншими звітами, які погоджено в ході
виконання конкретних проектів/програм.
Українська сторона надає Шведській стороні будь-яку
інформацію, яку Шведська сторона може обґрунтовано запитати щодо
використання ресурсів, що надаються Шведською стороною, та
відповідно до національного законодавства України дає дозвіл
представникам Шведської сторони здійснювати візити, вивчати
діяльність, а також перевіряти власність, товари, записи та
документи, що підпадають під спеціальну угоду.
Українська сторона надає допомогу Шведській стороні та
співпрацює з нею під час проведення будь-яких перевірок, які
Шведська сторона вважає необхідними. Перевірка записів і
документації, а також аудит можуть здійснюватися представником
Шведської сторони.
Стаття 4. Закупівля товарів та послуг
Правила та процедури, які застосовуються до закупівлі послуг,
товарів і робіт, викладаються в спеціальних угодах, що стосуються
проектів/програм, відповідно до цієї Угоди.
Стаття 5. Умови та порядок здійснення платежів
Умови та порядок здійснення платежів з доступних коштів
викладаються в спеціальних угодах, що стосуються проектів/програм,
відповідно до цієї Угоди.
Стаття 6. Умови для іноземного персоналу
a. Визначення персоналу
Ці умови застосовуються до персоналу, що не є резидентами
України, але виконують завдання в Україні в рамках
проектів/програм технічного та фінансового співробітництва,
фінансованих Шведською стороною, якщо він найнятий Sida, чи якщо
його наймач зобов'язався надати послуги, або поставити товари
відповідно до контракту, укладеного безпосередньо з Sida або як
субконсультант, чи якщо їхній наймач взяв на себе зобов'язання
надати послуги чи поставити товари відповідно до контракту з
українським партнером у випадках, коли контракт фінансується з
шведських коштів.
Ці умови застосовуюся також до подружжя, осіб, що проживають
однією сім'єю, та осіб, що знаходяться на утриманні персоналу, що
не є резидентами України.
b. Безпека
Українська сторона інформує Посольство Швеції в Україні про
надзвичайну ситуацію в державі. У випадку, коли будь-яка із сторін
вважає такі події форс-мажором або такими, що можуть поставити під
загрозу виконання проектів/програм співробітництва, будь-яка
сторона може звернутися з проханням провести негайні консультації.
Під час таких консультацій Українська сторона інформує про техніку
безпеки чи інші обмеження, яких повинні дотримуватись особи, що не
є громадянами України.
Шведська сторона може з міркувань безпеки давати спеціальні
вказівки персоналу. Ці вказівки можуть включати накази залишити
Україну. Персонал в ході виконання вказівок чи вживання інших
запобіжних заходів, що вимагаються обставинами, не вважається
порушником службового обов'язку за умовами контракту.
Витрати, понесені Шведською стороною на забезпечення безпеки
персоналу, фінансуються з коштів, що надаються Українській стороні
для технічного та фінансового співробітництва Шведською стороною.
c. Затримання та арешт
У випадку затримання чи арешту, з будь-якої причини,
будь-якої особи, що підпадає під визначення пункту "a" цієї
статті, чи у випадку кримінального переслідування такої особи,
Посольство Швеції в Україні інформується без затримки й має право
відвідати затриману чи заарештовану особу. Затримана чи
заарештована особа має право контактувати зі своїм посольством чи
консульством і мати доступ до адвоката, призначеного її
посольством чи самою особою. Українська сторона забезпечує
прийнятні умови утримання кожній затриманій чи заарештованій
особі, яка підпадає під цю Угоду.
d. Зобов'язання перед третьою стороною
Українська сторона несе всі ризики, що виникають у результаті
реалізації проектів або зумовлюються проектами, які виконуються на
підставі цієї Угоди. Українська сторона відповідає, зокрема, за
розгляд усіх претензій, які зумовлені операціями, що здійснюються
відповідно до цієї Угоди чи можуть бути безпосередньо віднесені до
таких операцій, і які можуть бути пред'явлені третіми сторонами
Шведській стороні, шведським державним установам та шведським
посадовим особам, а також компаніям, організаціям чи особам, до
яких застосовується ця Угода.
Українська сторона несе всі витрати щодо таких претензій і
відшкодовує всі збитки третій стороні, яка має право на їхню
компенсацію. Якщо Українська та Шведська сторони погоджуються, що
така окрема претензія чи відповідальність виникла в результаті
необережності чи умисного діяння, Шведська сторона, на вимогу
Української сторони, вживає заходів щодо компенсації Українській
стороні.
Українській стороні надається право використовувати й
запроваджувати будь-які засоби захисту або право, щоб покрити
зустрічну вимогу, суму страхування, компенсацію, внесок або
гарантію, на які може мати право відповідна сторона. Шведська
сторона надає Українській стороні будь-яку допомогу, якої
Українська сторона може обґрунтовано потребувати, щоб мати змогу
здійснити це.
Зобов'язання перед третьою стороною також застосовується до
осіб, які постійно мешкають в Україні, якщо вони найняті будь-ким,
хто підпадає під цю Угоду відповідно до статті 1.
e. Права персоналу
До персоналу застосовується законодавство України, якщо в цій
чи інших угодах між сторонами не домовлено іншого.
Українська сторона забезпечує персоналу таке:
1. Оформлення без зволікання безкоштовних багаторазових
в'їзних віз на всю тривалість призначення персоналу.
2. Вільне пересування в межах країни та право в'їжджати до
країни й покидати її на період, необхідний для виконання
проекту/програми.
3. Видачу без затримки всіх необхідних дозволів або ліцензій,
таких як дозволу на перебування, дозволу на працевлаштування тощо,
а також звільнення від імміграційних обмежень та реєстрації
іноземців протягом періодів, коли вони підпадають під цю Угоду
через спеціальну угоду.
4. Звільнення осіб, що не є громадянами України, від податку
на доходи з фізичних осіб та від інших прямих податків із
заробітку, що сплачує їм Sida чи наймач, який зобов'язався
виконати послуги чи поставити товари відповідно до контракту з
Sida безпосередньо чи як субконсультант, або якщо їхній наймач
зобов'язався виконати послуги чи поставити товари відповідно до
контракту з українським партнером у випадках, коли контракт
фінансується зі шведських коштів.
5. Доступ до медичних послуг та устаткування найвищої якості,
що є в країні. Такі виплати сплачуються Шведською стороною.
Витрати фінансуються зі шведських коштів проекту/програми, за яким
(якою) закріплено відповідну особу.
6. Надання таких самих умов повернення на батьківщину під час
національної чи міжнародної кризи, які передбачено для членів
дипломатичних місій.
7. Право ввозити на митну територію України та вивозити після
закінчення робіт обладнання та речі, які необхідні персоналу для
виконання завдань у рамках цієї Угоди, без сплати мита, податків
та інших обов'язкових зборів, у тому числі митних зборів. Якщо
такі речі відчужуються на митній території України, то вони
оподатковуються відповідно до чинного законодавства України у
разі, коли вони не продані іншим особам, які мають право на
звільнення від сплати мит, податків і зборів.
Персоналу, що служить понад 6 місяців, Українська сторона
також забезпечує таке:
8. Право відкрити й вести рахунок із зовнішніх розрахунків в
Україні для особистих потреб. Такі рахунки звільняються від
валютного контролю чи зборів, що накладаються Україною, і сальдо
таких рахунків вільно перетворюються у шведську крону чи в іншу
конвертовану валюту.
9. Право ввозити особисте майно й господарчі речі в рамках
цієї Угоди, без сплати мит, податків та інших обов'язкових зборів,
у тому числі митних зборів. Якщо такі речі відчужуються на митній
території України, то вони оподатковуються відповідно до чинного
законодавства України.
Якщо будь-яку господарську річ пошкоджено так, що її не можна
відремонтувати, то її замінник може бути ввезений або придбаний
без сплати митних зборів.
Термін "господарчі речі та особисте майно" включає для кожної
сім'ї харчові продукти й такі речі, як один автомобіль для одного
господаря та два автомобілі на сім'ю, одну пральну машину, одну
сушарку, одну посудомийну машину, одну кухонну плиту, одну
мікрохвильову піч, два кондиціонери, один холодильник, одну
морозильну камеру, невеликі господарчі електроприлади та камери,
один набір фото- й кіноустаткування, один відеомагнітофон, один
телевізор, радіо, музичний центр та оргтехніку, зокрема
периферійне обладнання таке, як модем, принтер та сканер. Якщо
автомобіль пошкоджено в результаті аварії, викрадено або якщо
термін роботи в Україні продовжено принаймні на дванадцять місяців
після кожного трирічного періоду роботи, особа має право на ввіз
автомобіля-замінника без сплати мита чи зборів.
Речі, ввезені таким чином, можуть бути продані іншим особам,
які мають право на звільнення від сплати мит, податків і зборів,
чи вивезені без сплати будь-яких мит чи аналогічних зборів
наприкінці роботи.
Стаття 7. Умови для іноземних установ
та консалтингових компаній
У разі якщо установи, консалтингові компанії, неурядові
організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються
Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках
технічного та фінансового співробітництва між Шведською та
Українською сторонами, які не є резидентами України, тоді
застосовується таке:
1. Викладені у статті 6, умови для іноземного персоналу
застосовуються до співробітників цих компаній (установ), їх
подружжя, осіб, що проживають однією сім'єю, та осіб, які
знаходяться на утриманні в них.
2. Вони не відповідають за невиконання їхніх зобов'язань
відповідно до спеціальної угоди, якщо це зумовлено виконанням
правил техніки безпеки чи рекомендацій, виданих Посольством
Швеції, як це обумовлено в пункті "b" статті 6.
3. Вони мають право на аналогічний захист щодо претензій
третьої сторони, як обумовлено в пункті "d" статті 6.
4. Вони мають право ввозити на митну територію України та
вивозити після завершення робіт обладнання та речі, які необхідні
їм для виконання їхніх завдань відповідно до спеціальної угоди та
у рамках цієї Угоди без сплати мита, податків та інших
обов'язкових платежів, у тому числі митних зборів.
Якщо такі речі продаються або відчужуються на митній
території України, то вони оподатковуються відповідно до чинного
законодавства України у разі, коли вони не продані іншим особам,
які мають право на звільнення від сплати мита, податків та інших
обов'язкових платежів, у тому числі митних зборів.
5. Вони звільняються від сплати податків та подібних зборів
із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних
підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені
Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми
технічного і фінансового співробітництва. Це звільнення не
застосовується до непрямих податків, які, зазвичай, уключено в
ціну товарів і послуг, придбаних в Україні.
6. Вони мають право відкрити зовнішні банківські рахунки та
вести їх для виконання своїх зобов'язань. Ефективне управління
рахунками не утруднюється контролем за обміном валют, а сальдо
таких рахунків вільно перетворюється в будь-яку конвертовану
валюту.
7. Вони звільняються від усіх зобов'язань реєструватися в
Україні, від сплати податків чи інших зборів та не зобов'язані
подавати інформації податковим органам України, якщо вони не
здійснюють діяльності в Україні, яка не підпадає під цю Угоду.
Стаття 8. Поїздки на навчання тощо за межами України
Для персоналу з України, що бере участь в поїздках на
навчання, курсах та аналогічній професійній діяльності за межами
України, що організовується Шведською стороною чи будь-якою
установою, найнятою Шведською стороною в рамках технічного та
фінансового співробітництва зі Швецією, застосовується таке:
У випадку хвороби або нещасного випадку під час перебування
за кордоном Шведська сторона організовує для них необхідне медичне
лікування перед поверненням в Україну згідно з висновком лікаря,
до якого звернулася Шведська сторона.
Усі витрати, пов'язані з лікуванням, а також витрати на
страхування фінансуються з коштів, наданих Шведською стороною
Українській стороні для технічного й фінансового співробітництва,
якщо необхідність цього лікування не можна було передбачити під
час від'їзду за кордон.
Стаття 9. Розповсюдження цієї угоди
Сторони зобов'язуються надати копії цієї Угоди всім своїм
відповідним міністерствам, відомствам та іншим установам, які
залучено до співробітництва, або які в інших відношеннях
потребують інформації про її зміст.
Стаття 10. Набуття чинності та припинення
Ця Угода набуває чинності з дати письмового повідомлення
Шведській стороні про виконання Українською стороною
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
Ця Угода застосовується тимчасово з дати її підписання
настільки, наскільки вона не суперечить законодавству кожної зі
сторін.
Угода залишається чинною доти, доки її дія не буде припинена
однією зі сторін, про що вона інформує іншу сторону в письмовій
формі за 6 місяців до припинення.
Цю Угоду підписано у чотирьох примірниках, два українською
мовою та два англійською мовою, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між різними
текстами переважну силу має текст англійською мовою.
м. Київ, 29 серпня 2007 року м. Київ, 29 серпня 2007 року ____________________________ ____________________________
(Місце та дата) (Місце та дата)
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Королівства Швеція
(підпис) (підпис)
Міністр економіки Посол Швеції в Україні
А.К.Кінах Й.-К.Оландер ____________________________ ____________________________
(Ім'я й титул (Ім'я й титул
друкованими літерами) друкованими літерами)on top