Document 742/97-ВР, valid, current version — Adoption on December 17, 1997
( Last event — Entry into force, gone January 2, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність
Японського центру в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 16, ст.76 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Меморандум про створення і діяльність Японського центру в
Україні ( 392_001 ), підписаний 19 травня 1997 року в м. Токіо,
ратифікувати.
2. Звільнення від оподаткування товарів, обладнання та
послуг, що постачаються за кошти безвідплатної допомоги Уряду
Японії, надаватимуться відповідно до пункту (2) статті III
Меморандуму для створення Японського центру в тій мірі, як це
необхідно для забезпечення діяльності Центру.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 грудня 1997 року
N 742/97-ВРon top