Document 721-2013-п, invalid, current version — Loss of force on May 1, 2016, on the basis - 306-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р. № 721
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 306 від 20.04.2016}

Про внесення змін у додатки 5-7 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додатки 5-7 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680 “Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 57, ст. 2286) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 721

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 5-7 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680

1. У назві додатка 5 слова “органів державної податкової служби” замінити словами “органів доходів і зборів”.

2. Додаток 6 викласти у такій редакції:


“Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. № 680
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 721)

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів доходів і зборів

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

головний державний радник податкової та митної справи

1

державний радник податкової та митної справи I рангу

2

державний радник податкової та митної справи II рангу

3

державний радник податкової та митної справи III рангу

4

радник податкової та митної справи I рангу

5

радник податкової та митної справи II рангу

6

радник податкової та митної справи III рангу

7

інспектор податкової та митної справи I рангу

8

інспектор податкової та митної справи II рангу

8

інспектор податкової та митної справи III рангу

9

інспектор податкової та митної справи IV рангу

9

молодший інспектор податкової та митної справи

9”.

3. Додаток 7 виключити.on top