Document 7-92, invalid, current version — Loss of force on January 1, 1997, on the basis - 534/96-ВР

                                                          

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23 )
Про тимчасове припинення індексації
грошових доходів населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 5, ст.34 )

У зв'язку із підвищенням мінімальних розмірів заробітної
плати, пенсії, стипендії, виплат і допомоги та з метою реалізації
антиінфляційних заходів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Зупинити з грудня 1992 року дію:
Закону Української РСР "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1282-12 ) ( Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 42, ст.551);
частини третьої статті 95 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст.375; 1991 р., N 23, ст. 267);
статті 97 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст.10);
статті 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) ( Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399).
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 9 грудня 1992 року
N 7-92
Опубліковано: "Голос України", 24.12.92on top