Document 7-2016-п, valid, current version — Adoption on January 13, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 21, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 7
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство молоді та спорту України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 7

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство молоді та спорту України

1. В абзаці другому пункту 1 та пункті 3 слова “сфері фізичної культури і спорту” замінити словами “сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання”.

2. У пункті 4:

1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;”;

2) доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:

“1-1) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання;”;

3) підпункти 2, 5, 7, 10 і 28 викласти у такій редакції:

“2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;”;

“5) провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;”;

“7) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;”;

“10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;”;

“28) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфер фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цих сферах;”;

4) підпункт 41 після слів “способу життя” доповнити словами “та національно-патріотичного виховання”;

5) доповнити пункт підпунктами 48-1 - 48-6 такого змісту:

“48-1) взаємодіє з організаціями, установами, громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на поліпшення національно-патріотичного виховання;

48-2) бере участь у розробленні та впровадженні методологій національно-патріотичного виховання, що базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, з метою консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам;

48-3) бере участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) щодо національно-патріотичного виховання, спрямованих на:

формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості;

підвищення рівня знань громадян про видатних особистостей українського державотворення;

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також готова до виконання конституційного обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання;

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (”Джура”);

популяризацію української мови;

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань національно-патріотичного змісту;

залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування;

збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування;

ушанування героїв - учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців;

48-4) бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання;

48-5) проводить аналіз та моніторинг програм і заходів із національно-патріотичного виховання, взаємодії з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі;

48-6) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення програм і заходів із національно-патріотичного виховання за рахунок коштів державного бюджету;”.on top