Document 69-XIV, valid, current version — Adoption on July 24, 1998
( Last event — Entry into force, gone August 23, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання
безповоротної фінансової допомоги на Проект
"Охорона здоров'я матерів і дітей (неонатологія)"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 42, ст.258 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України Угоду між Урядом України
та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної
фінансової допомоги на Проект "Охорона здоров'я матерів і дітей
(неонатологія)" ( 756_002 ), підписану 13 жовтня 1997 року в
м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 24 липня 1998 року
N 69-XIVon top