Document 677-VI, first version — Adoption on December 17, 2008
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
про взаємну адміністративну допомогу
в податкових справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових
справах ( 994_325 ), вчинену 25 січня 1988 року у м. Страсбурзі та
підписану від імені України 20 грудня 2004 року у м. Страсбурзі
(додається), ратифікувати з такими застереженнями:
1) Україна застосовуватиме Конвенцію ( 994_325 ) до таких
податків та зборів, визначених у пункті 1 статті 2 Конвенції
( 994_325 ) (додаток A):
а) підпункт "i" підпункту "a":
податку на прибуток підприємств;
податку з доходів фізичних осіб;
б) підпункт "ii" підпункту "b":
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
в) підрозділ "B" підпункту "iii" підпункту "b":
плати за землю;
г) підрозділ "C" підпункту "iii" підпункту "b":
податку на додану вартість;
д) підрозділ "D" підпункту "iii" підпункту "b":
акцизного збору;
збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
е) підпункт "E" підпункту "iii" підпункту "b":
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;
є) підпункт "iv" підпункту "b":
єдиного податку;
фіксованого сільськогосподарського податку;
державного мита;
рентних платежів;
збору за спеціальне використання природних ресурсів;
2) уповноваженими органами України в розумінні підпункту "d"
пункту 1 статті 3 Конвенції ( 994_325 ) (додаток B) є:
Державна податкова адміністрація України;
Державна митна служба України;
Пенсійний фонд України;
3) Україна відповідно до підпункту "a" пункту 1 статті 30
Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу
стосовно податків інших Сторін, які не відносяться до переліку
податків та зборів, включених Україною до додатка A Конвенції
( 994_325 );
4) Україна відповідно до підпункту "c" пункту 1 статті 30
Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу
стосовно будь-якої податкової заборгованості, яка існує на дату
набрання чинності Конвенцією ( 994_325 ) для України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 677-VIon top