Document 670-VIII, valid, current version — Adoption on September 3, 2015
( Last event — Entry into force, gone September 26, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів сімей загиблих

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.408)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину другу статті 3 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій";

2) частину першу статті 5 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 вересня 2015 року
№ 670-VIII
on top