Document 665-XIV, valid, current version — Adoption on May 14, 1999
( Last event — Entry into force, gone June 14, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і
Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне
та фінансове співробітництво

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.235 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації
про технічне та фінансове співробітництво ( 756_001 ), підписану
13 жовтня 1997 року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 травня 1999 року
N 665-XIVon top