Document 664-2012-п, invalid, current version — Loss of force on March 4, 2016, on the basis - 96-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. № 664
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 96 від 27.01.2016}

Про внесення змін до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 6, ст. 223), такі зміни:

пункт 2 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) він акредитований національним органом України з акредитації, а в разі коли національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави;”;

у тексті Порядку слово “Держспоживстандарт” у всіх відмінках замінити словом “Мінекономрозвитку”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
on top