Document 563-VIII, valid, current version — Adoption on July 1, 2015
( Last event — Entry into force, gone July 26, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.320)

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП), вчинену 27 квітня 2015 року в м. Брюсселі, яка набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати (додається).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2015 року
№ 563-VIII
on top