Document 561-2013-п, invalid, current version — Loss of force on May 1, 2016, on the basis - 306-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2013 р. № 561
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 306 від 20.04.2016}

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 25 липня 2012 р. № 680

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 229 від 25.03.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) і від 25 липня 2012 р. № 680 “Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 57, ст. 2286) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 561

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 25 липня 2012 р. № 680

{Пункт 1 скасовано на підставі Постанови КМ № 229 від 25.03.2016}

2. Пункт 3 Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680, викласти в такій редакції:

“3. Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII “Про державну службу” (далі - Закон), присвоюється ранг у межах відповідної підгрупи, до якої належить посада, на рівні раніше присвоєного рангу (найвищого, середнього, найнижчого) в межах відповідної категорії посад з урахуванням відпрацьованого часу на займаній посаді.

У разі належності посади державної служби до підгрупи, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із Законом, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.

Державним службовцям, яким присвоєно 1 ранг в межах першої категорії посад згідно із Законом, зберігається присвоєний ранг.

Державним службовцям, яким присвоєно 2 ранг в межах першої категорії посад згідно із Законом, зберігається присвоєний ранг або присвоюється черговий ранг з урахуванням відпрацьованого часу на займаній посаді, крім підгрупи 1-I.

Державним службовцям, яким присвоєно 3 ранг в межах першої категорії посад згідно із Законом, зберігається присвоєний ранг або присвоюється черговий ранг у межах підгрупи I-3 з урахуванням відпрацьованого часу на займаній посаді, а в межах підгрупи I-2 присвоюється 2 ранг, крім підгрупи I-1.

Державним службовцям, посади яких віднесено до другої, третьої категорії посад відповідно до Закону та які буде віднесено до підгруп I-2, II-1, присвоюється 2 ранг у межах відповідної підгрупи, до якої належить посада.”.on top