Document 542-IV, previous version — Revision on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.127 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про визнання та
виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

2. Друге речення статті 84 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207) виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 542-IVon top