Document 516-2017-п, valid, current version — Adoption on July 12, 2017
( Last event — Entry into force, gone July 26, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 516
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 516

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 56 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р., № 37 (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2664), слова “Вищої ради юстиції” замінити словами “Вищої ради правосуддя”.

2. У Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3240; 2009 р., № 11, ст. 339; 2015 р., № 55, ст. 1804, № 90, ст. 3023; 2016 р., № 82, ст. 2707):

1) друге речення пункту 8 після слів “державному виконавцю” доповнити словами “, приватному виконавцю”;

2) абзац другий пункту 12 після слів “державним виконавцем” доповнити словами “, приватним виконавцем”;

3) абзац другий пункту 13 після слів “державної виконавчої служби” доповнити словами “, приватним виконавцем”.

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1196 “Про кількість легкових автомобілів, що обслуговують Вищу раду юстиції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3225):

1) у назві розпорядження слова “Вищу раду юстиції” замінити словами “Вищу раду правосуддя”;

2) у тексті розпорядження слова “Вищій раді юстиції” і “чотирьох” замінити відповідно словами “Вищій раді правосуддя” і “восьми”.

4. Пункт 4 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329), після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Головою Вищої ради правосуддя - щодо керівника секретаріату Вищої ради правосуддя та його заступників;

керівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - щодо своїх заступників. Заступниками керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - щодо керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Головою Державної судової адміністрації України - щодо заступників. Заступником Голови Державної судової адміністрації України - щодо Голови Державної судової адміністрації України;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 516

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. № 758 “Про фінансування Вищої ради юстиції”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1506 “Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1930).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 “Про оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1238 “Про внесення змін до пункту 2 Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2956).

5. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 644 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2366).on top