Document 512-2012-п, valid, current version — Revision on May 1, 2019, on the basis - 46-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 512
Київ

Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1138 від 23.12.2015
№ 141 від 10.03.2017
№ 46 від 23.01.2019}

Відповідно до статей 35 і 52-1 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити Порядок формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення та функціонування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 512

ПОРЯДОК
формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг

{У тексті Порядку слова “власник загальнодержавної бази даних” і “Власник загальнодержавної бази даних” у всіх відмінках замінено відповідно словами “держатель загальнодержавної бази даних” і “Держатель загальнодержавної бази даних” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

1. Загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - загальнодержавна база даних) є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

Загальнодержавна база даних складається з таких реєстрів, як реєстр  результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстр укладених договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю (далі - реєстр договорів страхування).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

держатель загальнодержавної бази даних - МВС;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

користувачі загальнодержавної бази даних - уповноважені органи МВС, підрозділи Національної поліції, територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, Моторне (транспортне) страхове бюро, а також страхові організації, що мають право на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - страховики);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

реєстр результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів - комп’ютерна база, в якій міститься інформація про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу;

реєстр договорів страхування - комп’ютерна база, в якій міститься інформація про укладені страховиками договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю;

суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів - юридичні або фізичні особи - підприємці, інформація про яких внесена до реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

3. Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів через осіб, що отримали доступ до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, забезпечують кожної робочої зміни внесення до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів інформації про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка зазначена в протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу чи акті невідповідності технічного стану транспортного засобу разом з матеріалами фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, результатами випробувань гальмових систем, спалин двигуна, світлопропускання стекол, крім транспортних засобів з наявним маркуванням стекол згідно з технічними приписами R43 та за відсутності додаткового покриву, що зменшує світлопропускання, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

Головний сервісний центр МВС забезпечує проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що є основною формою контролю за діяльністю суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю. Порядок проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних, затверджується МВС.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу визнається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС недійсним у разі:

видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу з порушенням Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), або Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710;

отримання від органів державного нагляду (контролю), Національної поліції інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений унаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, у зв’язку з чим непридатний до експлуатації) або встановлення за результатами перевірки, проведеної з використанням спеціальних пристроїв (приладів), невідповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації;

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

виявлення під час надання адміністративних послуг територіальним органом з надання сервісних послуг МВС невідповідності конструкції, технічного стану транспортного засобу, його обладнання вимогам, встановленим до такого транспортного засобу.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

3-1. Про визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним у зв’язку з видачею суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу з порушенням вимог Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), або вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710, територіальний орган з надання сервісних послуг МВС інформує уповноважений підрозділ Національної поліції для вжиття заходів згідно із законодавством.

Уповноважений підрозділ Національної поліції інформує територіальний орган з надання сервісних послуг МВС про притягнення суб’єкта здійснення обов’язкового технічного контролю до адміністративної відповідальності згідно з частиною першою або другою статті 127-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

4. Страховики через Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечують щодобово до 24 години внесення до реєстру договорів страхування інформації про укладені ними договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, яка містить:

1) серію та номер полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та строк його дії;

2) VIN-код транспортного засобу (обов’язково у разі наявності) або номер кузова (рами);

3) номерний знак транспортного засобу;

4) повне найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ страховика, який уклав поліс, зазначений у підпункті 1 цього пункту.

5. Інформація, зазначена у пунктах 3 і 4 цього Порядку, вноситься до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстру договорів страхування у вигляді електронного документа (засвідченого кваліфікованим електронним підписом) у відповідному форматі захищеними каналами.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

6. Держатель загальнодержавної бази даних забезпечує реєстрацію, можливість внесення і зберігання інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку, а також доступ до бази даних її користувачів.

7. Користувачі загальнодержавної бази даних отримують необхідну інформацію, а інші особи отримують інформацію про результати обов’язкового технічного контролю, крім інформації, яка відповідно до закону є інформацією з обмеженим доступом через офіційний веб-сайт держателя загальнодержавної бази даних.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

8. Оновлення інформації на офіційному веб-сайті держателя загальнодержавної бази даних здійснюється в міру надходження інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку.

9. Безперешкодний доступ користувачів загальнодержавної бази даних до неї забезпечується з використанням таких індивідуальних засобів доступу, як персональний логін та пароль.

10. Для отримання персонального логіна та пароля користувач загальнодержавної бази даних подає її власникові інформацію про керівника та (або) заступника керівника, які матимуть доступ до такої бази даних. Одночасне залучення одного і того самого керівника та (або) заступника керівника на різних пунктах технічного контролю до проведення перевірки технічного стану транспортних засобів та внесення інформації про результати такої перевірки до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів не допускається. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС у 10-денний строк з дня отримання інформації про зазначених посадових осіб здійснює звірку відповідності поданих документів вимогам до наявного в користувача облаштованого робочого місця та перевіряє можливість виконання пункту 3 цього Порядку, після чого користувачеві передається персональний логін та пароль. Забезпечення користувача особистим ключем кваліфікованого електронного підпису та його використання здійснюються відповідно до законодавства.

Держатель загальнодержавної бази даних відмовляє у видачі персонального логіна та пароля в разі:

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

подання не в повному обсязі інформації про посадову особу, яка матиме доступ до такої бази даних;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

відсутності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

відсутності у користувача можливості забезпечити виконання вимог, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

невиконання вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

11. Блокування доступу користувача загальнодержавної бази даних до неї здійснюється на підставі:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

1) звільнення із займаної посади або зміни облікових даних посадових осіб, зазначених у пункті 10 цього Порядку, або припинення користувача;

2) втрати або компрометації логіна та/або пароля, а також компрометації особистого ключа кваліфікованого електронного підпису;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

3) видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю протягом року, у тому числі від дати останнього блокування доступу користувача, більше ніж трьох протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, визнаних недійсними;

{Пункт 11 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

4) виключення суб’єкта здійснення обов’язкового технічного контролю з реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

{Пункт 11 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

12. Після блокування персонального логіна та пароля користувача новий логін і пароль може бути отриманий користувачем відповідно до пункту 10 цього Порядку.

У разі втрати або компрометації особистого ключа кваліфікованого електронного підпису користувач загальнодержавної бази даних здійснює заходи відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

13. Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та страховики несуть передбачену законом відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність внесення інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 цього Порядку.

14. Для суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів встановлюється плата за доступ до загальнодержавної бази даних у розмірі 10 гривень за внесення інформації щодо одного протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу чи акта невідповідності технічного стану транспортного засобу.

15. Облік кількості доступів до загальнодержавної бази даних ведеться автоматизованою системою такої бази даних.on top