Document 460-2016-п, first version — Adoption on July 22, 2016
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 460
Київ

Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Відповідно до пункту 7 розділу ХI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” з метою упорядкування умов оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” згідно з додатками 1-3.

2. Надати право генеральному директору Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працюючих:

1) установлювати:

працівникам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

надбавки:

керівним працівникам, професіоналам, фахівцям і журналістам, посади яких зазначені у додатках 1 і 2, - за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

керівним працівникам, професіоналам і фахівцям інших структурних підрозділів, технічним службовцям, посади яких зазначені у додатку 3, - за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

робітникам - за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку);

прибиральникам приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків окладу;

водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленого окладу за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків окладу за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим положенням про преміювання.

Преміювання генерального директора Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” та його заступників, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення здійснюється за рішенням органу вищого рівня в установленому порядку.

3. Виплачувати працівникам:

доплати за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу; кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу;

надбавки за почесне звання “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавки за почесне звання виплачуються, якщо профіль діяльності працівника збігається з наявним науковим ступенем або почесним званням.

Відповідність наукового ступеня чи почесного звання профілю діяльності працівників визначається генеральним директором;

надбавки за вислугу років керівним працівникам, професіоналам, фахівцям і журналістам, посади яких зазначені у додатках 1 і 2, - за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Розмір авторського гонорару журналістам Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” встановлюється у колективному договорі з урахуванням норм генеральної і галузевої угод у межах коштів, передбачених на оплату праці.

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 “Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 430; 2001 р., № 39, ст. 1760; 2002 р., № 30, ст. 1418; 2003 р., № 48, ст. 2525; 2006 р., № 27, ст. 1946) зміни, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73




Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний директор

12 061

Заступник генерального директора

10 338

Начальник самостійного управління

8270

Заступник начальника самостійного управління

7409

Начальник самостійного відділу

7926

Заступник начальника самостійного відділу

7064

Завідувач самостійного сектору

7064

Завідувач сектору у складі самостійного управління та відділу

5341

Начальник відділу в складі управління

6031

Заступник начальника відділу в складі управління

5686

Старший інспектор;
професіонали та фахівці (бухгалтер, економіст, юрисконсульт):
провідний

4308

1 категорії

3963

2 категорії

3791

без категорії

3618



Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

СХЕМА
посадових окладів журналістів Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний редактор головної редакції

8270

Заступник головного редактора головної редакції

7409

Завідувач редакції (відділу творчого) в складі головної редакції

6031

Завідувач самостійної редакції (відділу творчого)

7926

Головний випусковий, відповідальний секретар, оглядач

4308

Кореспондент власний, кореспондент літературний, випусковий відповідальний, випусковий, редактор, редактор літературний, кореспондент

3963

Фотокореспондент

3618

__________
Примітка.


Згідно з національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” від назв зазначених посад можуть утворюватися похідні назви посад журналістів. Конкретні розміри посадових окладів журналістів визначає керівник Агентства на основі кваліфікаційних характеристик посад журналістів, затверджених в установленому порядку.



Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців інших структурних підрозділів, технічних службовців та робітників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад
(тарифна ставка), гривень

Начальник самостійної служби

2439-2926

Керівник групи

1543-2439

Менеджер з реклами

1543-2439

Фахівець, технік:


1 категорії

2356

2 категорії

1581

без категорії

1516

Архіваріус, адміністратор, касир, секретар керівника, діловод, оператор комп’ютерного набору

1516-1707

Комендант

1543

Водій автотранспортних засобів

1516-1583

Слюсар-сантехнік 5-6 розрядів, столяр, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-6 розрядів

1583-1650

Сторож, двірник, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник, ліфтер, буфетник

1516



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377

1. В абзаці другому пункту 1 Порядку оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, затвердженого зазначеною постановою, слова “, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” виключити.

2. У переліку посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою, розділ “Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, засновником якого є Кабінет Міністрів України” виключити.



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904 “Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1945).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 905 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 1999 р. № 377” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1946).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1133 “Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2672).

4. Абзац сьомий додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 10, ст. 240).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 427 “Про внесення змін у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1140).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 395 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 38, ст. 1427).



on top