Document 428/2002, current version — Revision on September 19, 2017, on the basis - 280/2017

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання соціального захисту дітей
журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено
інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1197/2003 ( 1197/2003 ) від 20.10.2003
N 1331/2005 ( 1331/2005 ) від 23.09.2005
N 198/2015 ( 198/2015 ) від 03.04.2015
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }

З метою забезпечення соціального захисту дітей журналістів,
які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку
з виконанням професійних обов'язків, п о с т а н о в л я ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }
1. Заснувати стипендії Президента України дітям журналістів,
які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку
з виконанням професійних обов'язків. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }
2. Затвердити Порядок призначення стипендій Президента
України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким
встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних
обов'язків (додається). { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }
3. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо віднесення зазначених
стипендій Президента України до переліку сум виплат, що не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян;
передбачити під час підготовки пропозицій про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
видатки на виплату зазначених стипендій.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 квітня 2002 року
N 428/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 квітня 2002 року
N 428/2002
ПОРЯДОК
призначення стипендій Президента України
дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено
інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2017 ( 280/2017 ) від 16.09.2017 }

1. Цей Порядок визначає умови призначення стипендій
Президента України дітям журналістів, які під час виконання
професійних обов'язків загинули (померли), у тому числі загинули
(пропали безвісти) у районі проведення антитерористичної операції,
або померли внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва),
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, або яким
встановлено інвалідність I чи II групи у зв'язку з виконанням
професійних обов'язків (далі - стипендії). { Пункт 1 в редакції Указу Президента N 280/2017 ( 280/2017 ) від
16.09.2017 }
2. Стипендії призначаються і виплачуються дітям до 18 років,
а дітям-інвалідам - до 23 років. У разі коли діти навчаються за
денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до
закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.
3. Стипендії призначає Президент України за поданням Кабінету
Міністрів України.
Пропозиції щодо призначення стипендій подаються до Кабінету
Міністрів України Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України разом із клопотанням професійних або громадських об'єднань
журналістів і включають такі документи:
звернення про призначення стипендії;
копію акта за формою Н-1 ( 1232-2011-п ) про нещасний випадок
під час виконання журналістом службових обов'язків або документ
правоохоронного органу про порушення кримінальної справи за фактом
убивства журналіста чи заподіяння журналістові тілесних ушкоджень,
що призвели до інвалідності, або рішення суду про вчинення проти
журналіста злочину у зв'язку з виконанням ним професійних
обов'язків;
висновок медико-соціальної експертної комісії про ступінь
втрати професійної працездатності журналістом, який постраждав під
час виконання професійних обов'язків;
копію посвідчення особи з інвалідністю I чи II групи, що
видано журналісту, якому встановлено інвалідність у зв'язку з
виконанням професійних обов'язків;
копію свідоцтва про смерть журналіста;
документи, що підтверджують родинні стосунки дитини з
журналістом, який загинув (помер) або якому встановлено
інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків;
довідку про те, що дитина потерпілого журналіста віком від 18
до 23 років, яка має право на стипендію, навчається за денною
формою. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1197/2003 ( 1197/2003 ) від 20.10.2003; в редакції Указів
Президента N 1331/2005 ( 1331/2005 ) від 23.09.2005, N 280/2017
( 280/2017 ) від 16.09.2017 }
4. Стипендія призначається строком на один рік і виплачується
щомісяця у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу,
встановленому законом. { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1331/2005 ( 1331/2005 )
від 23.09.2005, N 198/2015 ( 198/2015 ) від 03.04.2015 }
Після закінчення зазначеного строку стипендіат має право на
повторне звернення щодо призначення стипендії.
5. Стипендії виплачуються за рахунок коштів Державного
бюджету України незалежно від одержуваних стипендії у навчальному
закладі, грошового утримання або пенсії. Стипендії виплачуються
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України за місцем
проживання стипендіата або перераховуються за його заявою на
рахунок у банку. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1197/2003 ( 1197/2003 ) від 20.10.2003 }
6. У разі смерті стипендіата або його виїзду на постійне
проживання за межі України виплата стипендії припиняється.
7. Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президентом
України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі
пропозиції Державного комітету телебачення і радіомовлення України
та клопотання професійних або громадських об'єднань журналістів.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1197/2003 ( 1197/2003 ) від 20.10.2003; в редакції Указу
Президента N 1331/2005 ( 1331/2005 ) від 23.09.2005; із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 280/2017 ( 280/2017 ) від
16.09.2017 }

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНon top