Про внесення змін до Правил дорожнього руху
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 22, 2009395
Document 395-2009-п, valid, current version — Adoption on April 22, 2009
( Last event — Entry into force, gone May 5, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 2009 р. N 395
Київ
Про внесення змін до
Правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306
( 1306-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41,
ст. 1852; 2005 р., N 2, ст. 86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14,
ст. 522, N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526;
2009 р., N 11, ст. 321, N 14, ст. 420), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 395
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил дорожнього руху
( 1306-2001-п )

1. У пункті 1.10:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"автомагістраль - автомобільна дорога, що:
спеціально побудована і призначена для руху транспортних
засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду
з неї;
має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини,
відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;
не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і
трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу
тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та
обгороджена сіткою;
позначена дорожнім знаком 5.1 ( 306а-2001-п );".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімдесят другий вважати
відповідно абзацами восьмим - сімдесят шостим;
після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"дорожні роботи - роботи, пов'язані з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги
(вулиці), штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу,
інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною)
технічних засобів організації дорожнього руху;".
У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - сімдесят шостий
вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - сімдесят сьомим.
2. У підпункті "б" пункту 2.4 слова "технічний стан,"
виключити.
3. Підпункт "ґ" пункту 12.6 викласти в такій редакції:
"ґ) іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що
позначена дорожнім знаком 5.1 ( 306а-2001-п ) - не більше 130
км/год., на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами,
що відокремлені одна від одної розділювальною смугою - не більше
110 км/год., на інших автомобільних дорогах - не більше 90
км/год.".
4. Пункт 12.8 викласти в такій редакції:
"12.8. На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають
можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з
Державтоінспекцією рішенням власників доріг або органів, яким
передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху
може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх
знаків.".
5. Доповнити Правила ( 1306-2001-п ) пунктом 12.10 такого
змісту:
"12.10. Додаткові обмеження швидкості руху можуть бути
встановлені виключно у разі проведення дорожніх робіт разом з
попереджувальним знаком 1.37 ( 306а-2001-п ).
У разі коли дорожні знаки обмеження руху 3.29 та 3.31
( 306а-2001-п ) встановлені без проведення дорожніх робіт або
залишені після їх завершення, водій не може бути притягнений до
відповідальності згідно із законодавством за перевищення
встановлених обмежень швидкості руху.
Обов'язковим є встановлення дорожніх знаків 3.30 та 3.32
( 306а-2001-п ) на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця
встановлення знака обмеження швидкості руху.".on top