Document 360-VI, valid, current version — Adoption on September 3, 2008
( Last event — Entry into force, gone September 28, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України
і Комісією Європейських Співтовариств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України і Комісією
Європейських Співтовариств ( 994_763 ), вчинену 12 грудня
2006 року в м. Брюсселі (додається), із заявою, зробленою під час
її підписання, такого змісту:
"Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової
угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств
( 994_763 ):
термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає
заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під
дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди ( 994_763 );
термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3
статті 2 та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу -
нерезидента України, яка в установленому порядку залучена
іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої
допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
термін "контракт", застосований у пунктах 3.2-3.7 статті 3,
означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств
та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання
проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується
Європейським Співтовариством;
термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5
статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або
фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських
Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту
(програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським
Співтовариством.
Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних
підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які
провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї
Угоди ( 994_763 )".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 вересня 2008 року
N 360-VIon top