Document 322а-08, current version — Revision on December 10, 1971

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження Кодексу законів
про працю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, N 50,ст. 375 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Кодекс законів про працю Української РСР
( 322-08 ) і надати йому чинності з 1 червня 1972 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кодексу законів про працю
Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Кодексу законів про працю Української РСР в дію.
м. Київ, 10 грудня 1971 року
322-VIIIon top