Document 3075-III, valid, current version — Adoption on March 7, 2002
( Last event — Entry into force, gone April 4, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за хуліганство і
завідомо неправдиве повідомлення про загрозу
безпеці громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.206 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) такі
зміни:
1. У статті 259:
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років";
у абзаці другому частини другої слово "п'яти" замінити словом
"семи".
2. Абзац другий частини першої статті 296 викласти у такій
редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3075-IIIon top