Document 2900-IV, first version — Adoption on September 22, 2005
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стягнення державного мита
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.1 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
1. Частину першу статті 116 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36,
ст. 188) доповнити реченням такого змісту: "Накази про стягнення
державного мита надсилаються до місцевих органів державної
податкової служби".
2. Статтю 11 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24,
ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37) після частини
другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У виконавчих провадженнях про стягнення сум у доход
Державного бюджету України стягувачем є орган, за позовом якого
судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до
закону прийняв таке рішення".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2900-IVon top